inventori minat kerjaya

Download Inventori Minat Kerjaya

Post on 01-Jun-2015

3.989 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. INVENTORIMINAT KERJAYA

2. SOAL SELIDIK MINAT KERJAYA ARAHAN :Tandakan ( ) dalam RUANG Y untuk perkara-perkara yanganda SUKA / RASA SUKA buat.Tandakan ( X ) dalam RUANG Tuntuk perkara-perkara yang anda TIDAK SUKA buat. 3. CONTOH ITEM 1 10 : BIL ITEMY T1. Membaiki alat-alat elektrik2. Membaiki alat-alat mekanik3. Membuat benda-benda daripada kayu4. Memandu trak atau traktor5. Mengikuti kursus Lukisan Mekanik6. Menggunakan alat-alat kerja logam dan mesin7. Mengubahsuai enjin kereta atau motosikal8. Mengikuti kursus Seni Perusahaan9. Mengikuti kursus Kerja Kayu 10. Mengikut kursus AutomekanikJumlah Y anda sahaja 4. CONTOH ITEM 11 20 : BIL ITEM Y T 11. Membaca buku atau majalah sains 12. Bekerja dalam makmal 13. Membuat kerja projek sains 14. Mereka cipta model roket 15. Bekerja menggunakan alat-alat kimia 16. Membaca subjek-subjek tertentu yang khusus 17. Mengikuti kursus Fizik 18. Mengikuti kursus Kimia 19. Mengikuti kursus Geometri 20. Mengikuti kursus biologiJumlah Y anda sahaja 5. CONTOH ITEM 21 30 :BIL. ITEM Y T21.Melakar, melukis atau mewarna22.Menonton lakonan/drama23.Mereka bentuk perabot atau bangunan24.Bermain alat muzik dalam kumpulan muzik atau orkestra25.Berlatuh menggunakan alat muzik26.Menghadiri pertunjukan pentas atau muzik27.Mencipta petret atau foto28.Membaca buku-buku lakonan29.Membaca atau menulis sajak30.Mengikuti kursus seni lukis Jumlah Yanda sahaja 6. CONTOH ITEM 31 40 :BIL. ITEM Y T31.Menulis surat pada kawan32.Menghadiri perjumpaan-perjumpaan agama33.Menganggotai kelab sosial34.Menolong orang yang mempunyai masalah peribadi35.Mengajar kanak-kanak36.Menghadiri majlis parti37.Menari38.Menghadiri mesyuarat atau persidangan39.Menghadiri temasya sukan40.Memulakan persahabatan Jumlah Y anda sahaja 7. CONTOH ITEM 41 50 :BILITEM Y T41. Mempengaruhi orang lain42. Berbincang mengenai politik43. Menguruskan perniagaan sendiri44. Menghadiri persidangan45. Memberi ceramah46. Menjadi pemimpin sebarang kumpulan47. Menyeliakan kerja- kerja orang lain48. Menemui orang-orang penting49. Mengetuai kumpulan dalam mencapai sesuatumatlamat50. Mengambil bahagian dalam kempen politikJumlah Yanda sahaja 8. CONTOH ITEM 51 60 :BILITEMY T51. Menaip bahan-bahan bertulis atau surat-surat52. Mengira angka-angka dalam urusan perniagaanatau menyimpan kira-kira53. Menggunakan mesin perniagaan54. Menyimpan rekod-rekod perbelanjaanperniagaan55. Mengikuti kursus menaip56. Mengikuti kursus perniagaan57. Mengikuti kursus Simpan-Kira58. Mengikuti kursus Matematik Perdagangan59. Menyimpan surat, laporan, dan rekod dalam fail60. Menulis surat-surat perniagaanJumlah Yanda sahaja 9. BAGAIMANA MENGIRA MARKAH ANDA ?.... Beri tumpuan pada ruangan YA sahaja. Setiap jawapan YA diberi 1 markahBILBIDANG ITEM NO. ITEMMARKAH 1REALISTIK 1 10 2INVESTIGATIF 11 20 3ARTISTIK 21 30 4SOSIAL 31 40 5ENTERPRISING 41 50 6KONVENTIONAL 51 - 60 10. REALISTIK - RIndividu yang mempunyai kemahiran elektrik atau mekanikal. Suka bekerja dengan objek,mesin, peralatan, tumbuhan dan binatang.Cenderung bekerja di luar bangunanCONTOH KERJAYA :JURUTERAOPERATOR MESIN MEKANIKJURU TEKNIK JURU UKUR PENGIMPAL PENTERNAKATLET / PROFESIONAL PEGAWAI PENGUATKUASA UNDANG-UNDANG 11. INVESTIGATIF - I Individu yang suka membuat pemerhatian, memperlajari, menyelidik, menganalisis, menilaidan menyelesaikan masalah melalui penyelidikan. Mempunyai kemahiran saintifik dan matematik serta kerjaya bercorak teknikal. CONTOH KERJAYA :AHLI KAJI CUACA / KAJI BINTANGAHLI SAINSDOKTOR / PAKAR BEDAH AHLI FARMASIJURUTEKNIK MAKMAL PERUBATAN PENGANALISIS SISTEM JURUTERBANGAHLI TEKNOLOGI KOMPUTER 12. ARTISTIK - AIndividu yang mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. Mempunyai kebolehan intuisi dan sukabekerja dalam situasi yang tidak atau kurang berstruktur. Tidak selesa dengan kerja yang rutin atau berulang-ulang. Selalu menggunakan imaginasi dan kreativiti. CONTOH KERJAYA :PENYAIRPEMIMPIN ORKESTRAPENGARANGPELUKIS POTRET JURUGAMBAR ARKITEK / PEREKA DALAMANGURU MUZIK JURUTEKNIK PELUKIS KOMPUTER 13. SOSIAL - SIndividu yang suka bekerja dan berinteraksidengan manusia. Berminat dalam memberitahu, menolong, melatih, mengubati dan membuatkebajikan kepada orang lain. Mempunyaikemahiran mengguna kata-kata serta mahir berkomunikasi dengan orang lain. CONTOH KERJAYA : GURU PEGAWAI PERHUBUNGANKAUNSELORAHLI PSIKOLOGI DIPLOMAT PAKAR PERUNDINGAHLI TERAPI PENYIASAT / PEGAWAI POLIS 14. ENTERPRISING - EIndividu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Mempunyai minat dalammempengaruhi, mengarah, memimpim, mengurus individu lain. Pandai dan mahir memanipulasi orang lain. CONTOH KERJAYA : EKSEKUTIF PENGIKLANAN / PERNIAGAANPENGARAH PENYIARANUSAHAWAN PENTADBIR HOSPITAL HAKIM / PEGUAMWAKIL / PENJUAL KOMPUTER AHLI POLITIK 15. CONVENTIONAL - C Individu yang suka bekerja dengan data dan nombor. Mempunyai kemahiran dalam bidang perkeranian serta mempunyai kebolehan dan kemahiran dalam menggunakan nombor.Melakukan sesuatu dengan terperinci, akur danmengikut arahan.CONTOH KERJAYA : PENYIMPAN KIRA-KIRA AKAUNTAN / KERANI BANK PEGAWAI INSURANPENGENDALI KOMPUTER PENILAI HARTASETIAUSAHAGURU MATEMATIK / PERDAGANGAN 16. SIAPA ANDA ?KE MANA ARAH ANDASELEPAS INI ???RANCANGLAH DARISEKARANG