taklimat induksi hem 2013

Download Taklimat Induksi HEM 2013

Post on 24-Oct-2015

31 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hem

TRANSCRIPT

TAKLIMAT HEM 2013

TAKLIMAT PENGURUSAN HEM

PROGRAM INDUKSI KAKITANGAN 2013 MAAHAD TAHFIZ AS-SAIDIYYAH Disediakan oleh :Ahmad Shirazi bin Abd RashidGPK HEM MTAS

KANDUNGANPengenalan HEM3Konsep pengurusan4-6Bidang pengurusan7Model program HEM8Jenis program9Matlamat program10Perancangan program11Ciri pengurusan HEM yang berkesan12Pengurusan HEM tahun 201313Isu strategik 201314Huraian isu strategik & KPI15-17Unit kecil pengurusan18Jawatankuasa induk19Jawatankuasa kerja20Program rasmi sekolah21-23Carta alir pengurusan 24-2722PENGENALAN HEMPengurusan Hal-Ehwal Murid/Pelajar (HEM) merupakan satu bidang yang penting di sekolah yang dikendalikan bagi mencapai prestasi sekolah yang sebenar dengan perancangan yang lebih berstruktur dan strategik

Permintaan pembelajaran yang tinggi dalam masyarakat, maka seharusnya pengurusan sekolah memainkan peranan penting dalam menjalankan fungsi pentadbiran dengan lebih baik. Pengurusan sekolah seharusnya berupaya menjadi penggerak dan penggalak perubahan ke arah kecemerlangan, membantu mengimbangi individu dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek sesuai dengan Falsafah Pendidikan Negara.

Oleh yang demikian, jawatan khas Guru Penolong Kanan (GPK HEM) diwujudkan di sekolah bagi membantu pihak pentadbir (pengetua) memainkan peranan penting sebagai pemaju, pembina, pembantu, perancang, pemudahcara, penyelaras, pengawal, penawar, dan kaunselor kepada ahli yang berada di bawah pengawasannya terutama pelajar. 3KONSEP PENGURUSAN(2)Pengurusan HEM merupakan satu proses pengendalian manusia atau fizikal bagi mencapai matlamat dan objektif yang memuaskan samaada dari segi semangat, kerjasama atau disiplin yang tinggi dikalangan ahli.

Dengan bahasa yang mudah pengurusan HEM adalah suatu proses yang berhubungkait dengan: Perancangan kerja atau program pelajar Pengelolaan pelajar dan program secara berkesan Pemilihan kaedah yang berkesan dalam pengurusan organisasi Penyeliaan dan penyelarasan aktivitiPengawalan dan penilaian prestasi pelajar dan programPenyediaan anggaran belanjawan yang munasabah.

4KONSEP PENGURUSAN(3)Ada juga yang melihat proses pengurusan HEM dari aspek:

Perancangan : Pembinaan tujuan dan objektif serta program/projek

Pengelolaan : Pengumpulan resos samaada manusia atau bukan manusia dan pembentukan prosedur.

Pentadbiran/Pengarahan : Merangkumi kepemimpinan, motivasi, penyeliaan, dan penyelarasan

Pengawalan/Pemulihan: Laporan maklumbalas untuk memperbaiki perancangan.

5KONSEP PENGURUSANElemen penting dalam proses pengurusan HEM: Menyelesaikan masalah Membuat keputusan Hubungan dengan individu Komunikasi yang efektif

Dengan itu pengurus HEM seharusnya mempunyai kemahiran berikut: Kemahiran konsepsual Kemahiran perhubungan manusiaKemahiran teknikal

6BIDANG PENGURUSANBidang pengurusan HEM merangkumi perkara seperti berikut, antaranya: Disiplin Bimbingan dan kaunseling Pentadbiran Kesihatan Biasiswa dan bantuan AsramaKantin Perlindungan murid/keselamatan Koperasi sekolah

Setiap bidang ini mempunyai objektif, dasar, pelaksanaan dan kumpulan sasaran tertentu. 7MODEL PROGRAM HEMProgram menyeluruh - melibatkan murid/pelajar atau ahli

Program perkembangan, pemulihan dan pembaikan - secara individu atau kumpulan

Program pengajaran (instructional)

Program terbuka - melibatkan agensi-agensi luar

Program bersepadu - integrasi program-program atau aktiviti

8JENIS PROGRAMOrientasi/suaikenal Penyebaran maklumat Kajian/penyelidikan seperti menyelesaikan masalah disiplin pelajar atau prestasi pelajar Bimbingan pelajaran dan kemahiran Bimbingan kerjaya/vokasional Khidmat konsultasi - kepada pelajar, guru dan ibubapa Bimbingan kerohanian dan psikososial (perkembangan diri) Latihan kepemimpinan - kepada pengurus dan pemimpin kelab/persatuan Latihan kejurulatihan di kalangan pelajar Program kesedaran keselamatan Program keceriaan sekolahKaunselingProgram KomunitiProgram pemulihan

9MATLAMAT PROGRAMMembantu dalam perkembangan diri pelajar supaya berfungsi sebagai individu yang seimbang Memupuk semangat berdikari Memupuk semangat kerjasama dan setiakawan Membantu merancang hidup yang lebih bermakna dan berkesan Memberi dorongan/motivasi Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan Memperkembangkan potensi dan kebolehan ke tahap maksima Membantu pelajar meringankan masalah yang dihadapi Menyedarkan pelajar tentang kepentingan hidup bermasyarakat Menyubur potensi kepemimpinan dikalangan pelajar. 10PERANCANGAN PROGRAMPerkara-perkara yang diberi perhatian dalam perancangan program : Penubuhan jawatankuasa - guru, murid atau ibubapa Kajian keperluan Jenis program dan rasional Matlamat & objektif programKemudahan resos - manusia dan fizikal Jenis kekangan yang ada Alternatif pemilihan Proses dan strategi pelaksanaan Polisi, peraturan, dan prosedur Masa (menentukan takwim sekolah untuk mengetahui tempoh yang bersesuaian dengan program HEM). Kaedah penyeliaan & pengawalan Jenis dan kaedah penilaian - terhadap kualiti program dan prestasi pelajar Tindakan susulan program pemulihan dan pengayaan.

11CIRI PENGURUSAN HEM YANG BERKESANMempunyai pengetahuan yang dalam terhadap asas pengurusan Mudah lentur (fleksibel) Sentiasa bersedia menjalankan tugas Mempunyai kemahiran dalam menganalisis masalah Mempunyai siat-sifat kepemimpinan Mampu memberi dorongan yang membina Mempunyai kemahiran dalam bidang perhubungan manusia Boleh berkomunikasi dengan baik dan efektif Mempunyai kemahiran kejurulatihan dan kepegawaian Kreatif dan kritikal Mempunyai pegangan bahawa tugasan itu adalah suatu amalan Mempunyai sifat terbuka Sihat dan bertenaga

12PENGURUSAN HEM TAHUN 2013

13ISU STRATEGIK 2013ISU STRATEGIK HEM :Tahap pencapaian organisasi, sahsiah pelajar dan persekitaran yang suksess masih boleh dipertingkatkan

MATLAMAT :Meningkatkan motivasi & disiplin pelajar

OBJEKTIF :Meningkatkan pencapaian matlamat dari segi kualiti dan kuantiti.Aspek yang diberi perhatian bagi mencapai matlamat tersebut ialah :pelajargurupersekitaransistem sokongan

14HURAIAN ISU STRATEGIK & KPI HEMBil.Isu StrategikMatlamatObjektifKPI1.1. Tahap kerjasama organisasi HEM perlu dipertingkatkanMembudayakan kebersamaan AJK dengan kerja berpasukan ke arah memperkukuhkan organisasiMemupuk keperihatinan individu dengan keadaan sekeliling.Aduan salah laku anggota yang berkuranganMengadakan perjumpaan dengan AJKBilangan mesyuarat unit bertambahPeratus kehadiran mesyuarat unit bertambahMemenuhi kehendak dan cadangan AJK yang kreatif dan inovatifBilangan cadangan yang di terima dan digunapakai bertambah15Bil.Isu StrategikMatlamatObjektifKPI2.2. Tahap disiplin, jati diri dan motivasi pelajar yang lemahMeningkatkan sahsiah dan jati diri pelajar Mengurangkan salah laku pelajar Bilangan salah laku yang berkuranganMeningkatkan kepatuhan pelajar terhadap peraturan yang ditetapkanMengadakan program motivasiBilangan program motivasi bertambahSentiasa prihatin kepada biah yang harmoni & sensitiviti sejagatBilangan tindakan tatatertib terhadap pelajar bertambahMenyemarakkan amalan nilai-nilai murni.Bilangan kempen nilai murni bertambah16Bil.Isu StrategikMatlamatObjektifKPI3.3. Tahap kepuasan kepada suasana persekitaran perlu dipertingkatkanMewujudkan suasana yang ceria & IslamikMelaksanakan program 5k (kebajikan, kesihatan, kebersihan, keceriaan & keselamatan).Bilangan pemeringkatan menyeluruh pelaksanaan program 5k bertambahBilangan projek seni reka bertambahMelahirkan pelajar yang cintakan keharmonianMenyuburkan perasaan benci terhadap budaya vandalism & gangsterismBilangan kerosakan harta benda sekolah berkuranganBilangan pelajar berhenti berkurangan17UNIT KECIL PENGURUSANUnit Disiplin & Tatatertib PelajarUnit KaunselingUnit WardenUnit Rekod PelajarUnit KeselamatanUnit Kebajikan & KesihatanUnit Kebersihan & Keceriaan18JAWATANKUASA INDUKPenasihat: Ust. Shahrin bin Awaludin

Pengerusi: Ust. Mohamad Muhsin bin Sheikh Ahmad

Timb. Pengerusi: Ahmad Shirazi bin Abd Rashid

Naib Pengerusi 1: Chamim Thohari bin Kasijan (GPK Tarbiah)

Naib Pengerusi 2: Nasruddin bin Shahrani (GPK Al-Quran)Naib Pengerusi 3: Shahid Mukhlis bin Ghazilan (GPK Ko-Kurikulum)

Naib Pengerusi 4: Umi Hafizah binti Mat Sahat (GPK Kurikulum)Setiausaha: Samsiah binti Shapiee (Kaunselor)

19JAWATANKUASA KERJAPengurusan Disiplin : Ahmad Shirazi bin Abd Rashid& Tatatertib Pelajar Pengurusan Kaunseling: Samsiah binti ShapieePengurusan Warden: Kosim Kiharun: Baiz Asy Ariyi

Pengurusan Rekod Pelajar: Afizah binti Abd Rahman: Izyan Mumtaz binti Che Elias: Shaiful Azim bin Mohd Jamil

Pengurusan Keselamatan: Yusri bin Mohd Salleh: Rahmatullah Abdul Shakkur: Abdul Rashak Shaik Ali

Pengurusan Kebajikan : Siti Norfaiezah& Kesihatan: Zakaria bin Abd Manaf: Muhd Rofli bin Ibrahim

Pengurusan Kebersihan : Eka Sri Hilayati Shi Abd Mujib& Keceriaan: Kharul Mubin20AKTIVITI RASMIBil.HariPIC1IsninGPK HEM2SelasaGPK Ko-Kurikulum3RabuGPK Al-Quran4KhamisGPK Kurikulum5JumaatGPK Tarbiah21PERHIMPUNAN PAGI SEKOLAH

ATURCARA PERHIMPUNAN PAGI SEKOLAHBil.AturcaraPerkara/Tugasan1Ucapan pembukaan Pengerusi MajlisPelajar bertugas 2Bacaan DoaPelajar bertugas 3NasyidNegarakuAsma Al-Husna Sekolah 4UcapanGuru bertugas harianTaklimat Am & Penyampaian hadiahGPK TarbiahGPK Al-QuranGPK Ko-KurikulumGPK HEMGPK KurikulumPengetua5BersuraiKeluar perhimpunan dalam keadaan berbaris 22 1. Perhimpunan Rasmi (Isnin) 7.30 pagi hingga 8.10 pagi2. Perhimpunan Tidak Rasmi (Selasa Jumaat) 7.25 pagi hingga 7.35 pagiBil.AturcaraPerkara/Tugasan1Ucapan pembukaan Pengerusi MajlisPelajar bertugas 2Bacaan DoaPelajar bertugas 3Bacaan Al-QuranSemua Pelajar4UcapanGuru bertugas harianTaklimat Am 5BersuraiKeluar perhimpunan dalam keadaan berbaris 23CARTA AL