perundangan hem

Download Perundangan Hem

Post on 12-Jun-2015

993 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Aspek Perundangan HEM Dalam Pengurusan SekolahAbd Razak bin Manaf Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia

Objektif

ObjektifMenjelaskan kepentingan pengetahuan undangundang

ObjektifMenjelaskan kepentingan pengetahuan undangundang Menghuraikan tanggungjawab Pengurus Sekolah dan guru daripada aspek undang-undang

ObjektifMenjelaskan kepentingan pengetahuan undangundang Menghuraikan tanggungjawab Pengurus Sekolah dan guru daripada aspek undang-undang Menyatakan perkara-perkara berkaitan kecuaian dan implikasinya kepada pengurusan sekolah

ObjektifMenjelaskan kepentingan pengetahuan undangundang Menghuraikan tanggungjawab Pengurus Sekolah dan guru daripada aspek undang-undang Menyatakan perkara-perkara berkaitan kecuaian dan implikasinya kepada pengurusan sekolah Menerangkan perkara-perkara utama dalam Akta Pendidikan yang berkait dengan Pengurusan HEM.

Definisi Undang-Undang

Definisi Undang-Undang

Alat untuk mempertahankan hak setiap individu yang hidup dalam satu kelompok masyarakat

Dokumen Undang-Undang

Dokumen Undang-UndangPerlembagaan

Dokumen Undang-UndangPerlembagaan Akta Pendidikan/Ordinan Pelajaran

Dokumen Undang-UndangPerlembagaan Akta Pendidikan/Ordinan Pelajaran Akta lain yang berkaitan

Dokumen Undang-UndangPerlembagaan Akta Pendidikan/Ordinan Pelajaran Akta lain yang berkaitan Pemberitahu Undang-Undang (Am)

Dokumen Undang-UndangPerlembagaan Akta Pendidikan/Ordinan Pelajaran Akta lain yang berkaitan Pemberitahu Undang-Undang (Am) Surat Pekeliling Berkaitan

Mengapa Kita Perlu Tahu Undang-Undang

Mengapa Kita Perlu Tahu Undang-UndangPenjawat awam bertanggungjawab menjaga reputasi kerajaan

Mengapa Kita Perlu Tahu Undang-UndangPenjawat awam bertanggungjawab menjaga reputasi kerajaan Tidak melakukan tindakan yang melampaui bidang kuasa (ultra-vires)

Mengapa Kita Perlu Tahu Undang-UndangPenjawat awam bertanggungjawab menjaga reputasi kerajaan Tidak melakukan tindakan yang melampaui bidang kuasa (ultra-vires) Keperluan menjaga hak setiap individu

Mengapa Kita Perlu Tahu Undang-UndangPenjawat awam bertanggungjawab menjaga reputasi kerajaan Tidak melakukan tindakan yang melampaui bidang kuasa (ultra-vires) Keperluan menjaga hak setiap individu Masyarakat yang semakin terpelajar dan sedar

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1986Langkah2 Keberkesanan Disiplin Sekolah

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1986Langkah2 Keberkesanan Disiplin Sekolah

Daripada analisis dan laporan yang diterima didapati Pengetua/Guru Besar/Guru tidak tahu menahu dan tidak memahami:

kuasa yang diperuntukan kepada mereka; prosedur mengambil tindakan disiplin; jenis hukuman yang boleh dikenakan.

Punca Kuasa Guru Besar

Punca Kuasa Guru BesarPrinciple of Respondeat Superior

Punca Kuasa Guru BesarPrinciple of Respondeat Superior Bertanggungjawab secara langsung terhadap semua perkara yang berlaku di dalam sekolah

Punca Kuasa Guru BesarPrinciple of Respondeat Superior Bertanggungjawab secara langsung terhadap semua perkara yang berlaku di dalam sekolah Tanggungjawab vicarious - penjaga

Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar Sekolah

Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar SekolahMemastikan segala dokumen berkaitan ada dan disimpan di sekolah;

Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar SekolahMemastikan segala dokumen berkaitan ada dan disimpan di sekolah; Mengambil tindakan menyalur maklumat kepada anak buah

Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar SekolahMemastikan segala dokumen berkaitan ada dan disimpan di sekolah; Mengambil tindakan menyalur maklumat kepada anak buah Menubuh dan menggerakan Jawatankuasa HEM Sekolah bagi membantu Pengetua/GB mengendali urusan disiplin.

Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar SekolahMemastikan segala dokumen berkaitan ada dan disimpan di sekolah; Mengambil tindakan menyalur maklumat kepada anak buah Menubuh dan menggerakan Jawatankuasa HEM Sekolah bagi membantu Pengetua/GB mengendali urusan disiplin. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dan selamat.

Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar SekolahMemastikan segala dokumen berkaitan ada dan disimpan di sekolah; Mengambil tindakan menyalur maklumat kepada anak buah Menubuh dan menggerakan Jawatankuasa HEM Sekolah bagi membantu Pengetua/GB mengendali urusan disiplin. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dan selamat. Mewujudkan kerjasama mantap dengan pihak PPD/JPN dan masyarakat setempat.

Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar SekolahMemastikan segala dokumen berkaitan ada dan disimpan di sekolah; Mengambil tindakan menyalur maklumat kepada anak buah Menubuh dan menggerakan Jawatankuasa HEM Sekolah bagi membantu Pengetua/GB mengendali urusan disiplin. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dan selamat. Mewujudkan kerjasama mantap dengan pihak PPD/JPN dan masyarakat setempat. Memastikan guru mahir dalam mata pelajaran yang diajar

Format Tugasan BengkelNama plaintif Nama defenden Isu yang hendak diselesaikan Sinopsis kes Penghakiman Implikasi kepada pengurusan sekolah

Punca Kuasa Guru

Punca Kuasa GuruDoktrin in loco parentis = in place of parent

Punca Kuasa GuruDoktrin in loco parentis = in place of parent Bertanggungjawab sebagaimana ibu bapa

Punca Kuasa GuruDoktrin in loco parentis = in place of parent Bertanggungjawab sebagaimana ibu bapa Kecuaian boleh didakwa

Tanggungjawab Guru Daripada Aspek Undang-Undang

Tanggungjawab Guru Daripada Aspek Undang-UndangMenyelia dan melindungi murid daripada segala mudarat

Tanggungjawab Guru Daripada Aspek Undang-UndangMenyelia dan melindungi murid daripada segala mudarat In loco parentis mewujudkan tanggungjawab menjaga (duty of care)

Faktor Menentukan Duty of Care

Faktor Menentukan Duty of Care

Bilangan pelajar

Faktor Menentukan Duty of Care

Bilangan pelajar Jenis aktiviti dan alatan

Faktor Menentukan Duty of Care

Bilangan pelajar Jenis aktiviti dan alatan Umur dan Jantina

Faktor Menentukan Duty of Care

Bilangan pelajar Jenis aktiviti dan alatan Umur dan Jantina Kemahiran pelajar

Tanggungjawab Guru Daripada Segi Perundangan.

Tanggungjawab Guru Daripada Segi Perundangan.Menyelia dan memastikan keselamatan pelajar

Tanggungjawab Guru Daripada Segi Perundangan.Menyelia dan memastikan keselamatan pelajar Mengambil langkah proaktif mencegah elemen-elemen bahaya dan berpotensi mendatangkan bahaya

Tanggungjawab Guru Daripada Segi Perundangan.Menyelia dan memastikan keselamatan pelajar Mengambil langkah proaktif mencegah elemen-elemen bahaya dan berpotensi mendatangkan bahaya Menyelia pelajar dengan kadar yang munasabah

Liabiliti Tort

Liabiliti TortSebarang tindakan yang dilakukan yang akan/mungkin mendatangkan:

Liabiliti TortSebarang tindakan yang dilakukan yang akan/mungkin mendatangkan: Kecederaan kepada individu

Liabiliti TortSebarang tindakan yang dilakukan yang akan/mungkin mendatangkan: Kecederaan kepada individu Kemusnahan harta benda

Liabiliti TortSebarang tindakan yang dilakukan yang akan/mungkin mendatangkan: Kecederaan kepada individu Kemusnahan harta benda Kehilangan harga diri atau maruah

Tort yang Diniatkan

Tort yang DiniatkanMelakukan sesuatu tindakan dengan niat/sengaja untuk mendatangkan kecederaan

Tort yang DiniatkanMelakukan sesuatu tindakan dengan niat/sengaja untuk mendatangkan kecederaan Melibatkan assault dan battery

Pertimbangan Mahkamah Dalam Tort yang Diniatkan

Pertimbangan Mahkamah Dalam Tort yang DiniatkanSejauh mana wujud unsur berlebihan dalam tindakan seseorang?

Pertimbangan Mahkamah Dalam Tort yang DiniatkanSejauh mana wujud unsur berlebihan dalam tindakan seseorang? Pertimbangan berdasarkan aspek:

umur pelajar alatan yang digunakan beratnya kesalahan yang dilakukan

Definisi Kecuaian (1)

Definisi Kecuaian (1)Melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukan oleh seseorang yang waras dalam satu masa dan keadaan

Definisi Kecuaian (2)Tidak melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang waras dalam satu masa dan keadaan

Asas Menentukan Kecuaian

Asas Menentukan Kecuaian

Apakah yang akan dilakukan oleh seorang manusia yang waras dalam masa dan keadaan berkenaan?

Asas2 Dakwaan Cuai

Asas2 Dakwaan CuaiAdakah defendan mempunyai tanggungjawab melindungi?

Asas2 Dakwaan CuaiAdakah defendan mempunyai tanggungjawab melindungi? Adakah defendan gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan?

Asas2 Dakwaan CuaiAdakah defendan mempunyai tanggungjawab melindungi? Adakah defendan gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan? Adakah terdapat hubungan langsung antara sebab dan akibat?

Asas2 Dakwaan CuaiAdakah defendan mempunyai tanggungjawab melindungi? Adakah defendan gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan? Adakah terdapat hubungan langsung antara sebab dan akibat? Adakah wujud musibah dan kerugian?

Asas Untuk Menolak Dakwaan CuaiKaedah untuk mengelak/menolak hujah plaintif

Foreseeability

ForeseeabilitySejauh mana sesuatu kecuaian boleh dijangka (foreseeable) oleh seseorang?

Contributory Negligent

Contributory NegligentKeadaan di mana plaintif sendiri cuai dalam melakukan sesuatu perkara atau tindakan

Volenti fit non injuria

Volenti fit non injuriaPlaintif mengetahui risiko yang berkaitan

Volenti fit non injuriaPlaintif mengetahui risiko yang berkaitan Memahami risiko yang bakal dialami

Volenti fit non injuriaPlaintif mengetahui risiko yang berkaitan Memahami risiko yang bakal dialami Mempunyai pilihan untuk tidak mengambil risiko yang dinyatakan

Kecuaian Dalam Melaksanakan Tindakan Disiplin

Kecuaian Dalam Melaksanakan Tindakan Disiplin