induksi dan orientasi

Download Induksi Dan Orientasi

Post on 25-Nov-2015

93 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Persembahan Slide

TRANSCRIPT

 • Induksi merupakan kursus atau program orientasi yang diadakan untuk pekerja baru. Semasa program induksi , pihak pengurusan akan menerangkan polisi dan peraturan organisasi , tanggungjawab pekerja sebagai penyandang jawatan dan ahli organisasi serta memperkenalkan pekerja lain kepada pekerja baru. Pekerja baru juga akan dibawa untuk melawat persekitaran

 • Orientasi didefinisikan sebagai tujuan ( dan bertindak sesuai dengan tujuan ) yang hendak dicapai oleh seseorang, kelompok dan kumpulan atau organisasi.

 • Membantu pekerja untuk menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran tempat kerja yang baru Memperkenalkan pekerja kepada ketua dan pekerja yang lain Menerangkan polisi , prosedur dan peraturan organisasi kepada pekerja Menerangkan struktur organisasi kepada pekerja Menerangkan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kerja atau jawatan kepada pekerja.

  TUJUAN PROGRAM INDUKSI DIJALANKAN ADALAH UNTUK :

 • NoTopikHari pertama2 minggu2 bulan1PenerimanBorang rekod peribadiPengenalan kepada bosSyarat-syarat kontrak2Organisasi/JabatanTata atur Struktur organisasi3SyarikatProduk/PerkhidmatanPeraturan/Prosedur disiplinPolisi dan nilai-nilai

 • No.TopikHari pertama2 minggu2 bulan4Kemudahan/faedahKafe/Kemudahan bereakreasiFaedah perubatanSistem gajiProsedur minta cutiPerkhidmatan kaunselingLatihan dan peuang pekerjaan5Kesihatan dan keselamatanPakaian perlindunganLatihan kebakaran

 • Nama dan Tandatangan pekerja..Nama dan Tandatangan penyelia.Tarikh : .

 • Penyelia jabatan tidak memberikan kerjasama

 • Penceramah atau pegawai induksi tidak mempunyai kemahiran komunikasi untuk menyampaikan maklumat berkenaan kandungan program kepada pekerja. Ini termasuk keupayaan untuk menggunakan bahasa yang jelas , menarik, dan mudah difahami supaya tidak membosankan pekerja.PEGAWAI TERLIBAT TIADA KEMAHIRAN KOMUNIKASI

 • Penyelia jabatan mungkin tidak memberikan kerjasama yang sewajarnya untuk membenarkan pekerja bawahannya menyertai program induksi atas alasan kekurangan tenaga pekerja . Sikap sedemikian akan menjejaskan kelancaran program induksi tersebut . PENYELIA JABATAN TIDAK MEMBERIKAN KERJASAMA

 • Kekurangan maklumat dan pengetahuan pegawai induksi mengenai perkara tertentu akan menyukarkan proses penyampaian maklumat yang sepatutnya diketahui oleh pekerja baru .PEGAWAI INDUKSI KEKURANGAN MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN

 • Program induksi melibatkan kos pengendalian yang tinggi seperti perbelanjaan untuk menempah tempat induksi , membuat bayaran kepada penceramah dan mencetak bahan bacaan program .MELIBATKAN KOS PENGENDALIAN YANG TINGGI

 • Proses pengambilan pekerja yang berterusan dalam organisasi menyukarkan pihak pengurusan untuk memilih masa yang sesuai bagi mengadakan program induksi.PEMILIHAN MASA YANG KURANG SESUAI

 • SEKIAN TERIMA KASIH !

  *