slaid induksi ppt 2011

Download Slaid induksi PPT 2011

Post on 10-Jun-2015

1.221 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KANDUNGAN Taklimat & Pengenalan Kursus Persijilan Kemahiran MalaysiaStandard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) Syarat & Kaedah Permohonan PPT Peranan & Tanggungjawab Personel PPT Kaedah & Prosedur Penilaian PPT Persijilan PPT Tuntutan & Elaun PPTPengiktirafan Khas secara PPT Pusat Bertauliah PPT (PB-PPT) Permohonan PP-PPT Melalui eJPK (DPIN)

2. TAKLIMAT & PENGENALAN KURSUS 3. JADUAL KURSUS HARI 1 TarikhMasaHari Pertama8.30 10.00 pg (1 jam)Tajuk/Perkara 1. Pengenalan Kursus2. Pengenalan JPK 3. Persijilan Kemahiran Malaysia 4. Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan(NOSS)10.00 12.00 tgh (2 jam)5. Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) 6. Syarat & Kaedah Permohonan PPT12.00 - 1.00 tgh (1 jam)Kerja Sindiket 11.00 2.00 ptg (1 jam)Rehat (Makan Tengahari)2.00 ptg 3.00 ptg (1 jam)7. Peranan & Tanggungjawab Personel PPT Calon Pegawai Penilai (PP-PPT) Pegawai Pengesah Luaran (PPL-PPT)3.00 ptg 5.30 ptg (2 jam)8. Kaedah & Prosedur Penilaian PPT Kerja Sindiket 2 4. JADUAL KURSUS HARI 2 Tarikh Hari KeduaMasa 8.30 10.30 pg (2 jam)Tajuk/Perkara 9. Persijilan PPT Kerja Sindiket 3 10. Tuntutan dan Elaun PPT10.30 1.00 tgh (2 jam) 1.00 2.00 ptg (1 jam)11. Pengiktirafan Khas secara PPT 12. PB-PPT Rehat (Makan Tengahari)2.00 ptg 4.30 ptg (2 jam)13. Permohonan PP-PPT melalui eJPK (DPIN) Sesi Soal Jawab4.30 ptg 5.30 ptg (1 jam)14. Penilaian Kursus (Ujian) 5. SENARAI KEPENDEKAN Bil.SingkatanMaksud1.AASBALAF ANGGUN SDN BHD (PSA)2.ASCASEAN SKILLS COMPETITION3.ATMANGKATAN TENTERA MALAYSIA4.CIAST5.DKMDIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA6.DLKMDIPLOMA LANJUTAN KEMAHIRAN MALAYSIA7.DPINDIREKTORI PAKAR INDUSTRI NEGARA8.JKMLJAWATANKUASA KABINET MENGENAI LATIHAN9.JPC10.JPK (DSD)11.JPPKJAWATANKUASA PENASIHAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN12.KPSMKHIDMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA13.LBK (CBT)14.LLPPKK15.MLVKMAJLIS LATIHAN VOKASIONAL KEBANGSAAN16.MPPKMAJLIS PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN17.MOSQMALAYSIAN OCCUPATIONAL SKILLS QUALIFICATIONPUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTANJOB PROFILE CHART (CARTA PROFIL PEKERJAAN) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRANLATIHAN BERASASKAN KETERAMPILAN LEMBAGA LATIHAN PERINDUSTRIAN DAN PERSIJILAN KETUKANGAN KEBANGSAAN 6. SENARAI KEPENDEKAN Bil.SingkatanMaksud18.NASDA19.NDTNON-DESTRUCTIVE TESTING (UJIAN TANPA MUSNAH20.NITPNATIONAL INSTRUCTOR TRAINING PROGRAM21.PB-PPT22.PCPENYATA PENCAPAIAN23.PKPEMBANGUNAN KEPAKARAN24.PKMPERTANDINGAN KEMAHIRAN MALAYSIA25.PMOPROJECT MANAGEMENT OFFICE26.P,P,&PPERANCANGAN, PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN27.PP-PPTPEGAWAI PENILAI PENTAULIAHAN PENCAPAIAN TERDAHULU28.PPB29.PPL-PPT30.PPTPENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU31.PSMBPEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD32.RPKAKTA PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN 2006 [Akta 652]PUSAT BERTAULIAH PENTAULIAHAN PENCAPAIAN TERDAHULUPENGURUS PUSAT BERTAULIAH PEGAWAI PENGESAH LUARAN-PENTAULIAHAN PENCAPAIAN TERDAHULUREKOD PENILAIAN KUMULATIF 7. SENARAI KEPENDEKAN Bil.SingkatanMaksud33.ROBREGISTRATION OF BUSINESS34.ROCREGISTRATION OF COMPANIES35.ROSREGISTRATION OF SOCIETIES36.SKMSIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA37.SKPK/NOSS38.TPOTERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE (OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN)39.VTOVOCATIONAL TRAINING OFFICER40.VTEVOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE41.VTMVOCATIONAL TRAINING MANAGER42.TEVTTECHNICAL EDUCATION & VOCATIONAL TRAINING43.WIMBAHAN PEMBELAJARAN BERTULIS (WRITTEN INSTRUCTION MANUAL)44.WSCWORLD SKILLS COMPETITIONSTANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN 8. PENGENALAN KURSUS 9. TUJUAN KURSUS Konsep pelaksanaan Persijilan Kemahiran Malaysia melalui PPT Peranan dan tanggungjawab personel Persijilan Kemahiran Malaysia dalam pelaksanaan PPT MENERANGKAN KEPADA PESERTA MENGENAI PERSIJILAN MELALUI KAEDAH PPT Kriteria & Syarat Permohonan PPT Kaedah & Prosedur Penilaian PPT Kaedah & Prosedur Persijilan PPT 10. PENGENALAN JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN [JPK] 11. LATARBELAKANG JPK Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) ditubuhkan pada 2 Mei 1989 bagi merumus, menggalak dan menyelaras strategi dan program latihan vokasional dan perindustrian sejajar dengan perkembangan ekonomi negara, melalui penyusunan semula Lembaga Latihan Perindustrian dan Pertukangan Kemahiran Kebangsaan (LLPPKK) yang ditubuhkan pada 1971. Melalui Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (Akta 652) yang berkuatkuasa mulai 1 September 2006, peranan MLVK diambil alih oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).Fungsi JPK: Melaksanakan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia; Membangunkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS); Mengurus pengumpulan Data Pakar Industri Negara (DPIN); Mengurus pembangunan tenaga pengajar latihan kemahiran; Mengiktiraf kemahiran pekerja; Melaksanakan kajian latihan dan pembangunan kemahiran; dan Mempromosi aktiviti latihan kemahiran. 12. AKTA 652 Kuasa 1 September 2006Tarikh KuatkuasaTujuan Menggalakkan, melalui latihan kemahiran, pembangunan dan perbaikan keupayaan seseorang, yang diperlukan untuk berjaya Bahagian IV - Penubuhan, kajian semula dan perubahan serta penggunaan SKPK/NOSS Bahagian V - Pentauliahan bagi sesuatu program latihan kemahiran Bahagian VI Penganugerahan Sijil yang merangkumi Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1-3, Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dan Penyata Pencapaian (PC) 13. JPK DALAM RMKe10 14. CARTA ORGANISASI KETUA PENGARAHTIM. KETUA PENGARAHKPSMWILAYAH UTARAPMOMOSQWILAYAH TENGAHPKWILAYAH SELATANNOSSWILAYAH TIMURSLDNPP&PWILAYAH SABAHCIASTWILAYAH SARAWAK 15. PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA 16. LATAR BELAKANG PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BERASASKAN Jawatankuasa kabinet mengenai latihan (JKML), 1991 Mencari sistem persijilan yang lebih fleksibelCADANGAN SUPAYA Mengambil kira teknologi baru Merangkumi kemahiran yang lebih tinggi Meningkatkan taraf pekerja mahir kepada juruteknik dan pekerjaan yang lebih tinggi 17. PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA KONSEP Satu kaedah di mana JPK menganugerahkan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) kepada mereka yang layak 18. PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK/NOSS) Asas PenilaianKaedah Melalui Latihan di Institusi yang diikrifaf (PB Awam, Swasta, Industri, Persatuan & NDT) Latihan Berorientasikan Industri (SLDN) Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Penyata Pencapaian (PC) Persijilan 19. STRUKTUR PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA Academic Skill Qualification QualificationSupervisoryDip. Lanjutan KnowledgeManagement & DesignDiplomaDLKM DKM SKM (TAHAP 3)SKM (TAHAP 2)Operation & ProductionSKM (TAHAP 1)Knowledge & Technology Core Abilities Skill & Job Abilities Development 20. SKILLS SECTORACCREDATION OF PRIOR EXPERIENTAL LEARNING8SKILLS TRANING & DEVELOPMENTTECHNICAL& VOCATIONAL EDUCATIONLIFELONG LEARNING7POSTGRAD CERT & DIPLOMA6GRADUATE CERT & DIPLOMA5MALAYSIAN ADV SKILLSDIPLOMAMALAYSIAN SKILLS 4 DIPLOMA32 1MALAYSIAN SKILLS CERTHIGHER EDUC DOCTORAL8MASTERS7B. (HONS)6ADV DIPLOMA TECH & VOC DIPLOMATECH & VOC CERTIFICATESCHOOL CERTHIGHER SCHOOL CERT; FOUNDATION MATRICULATION 21. TAKRIFAN TAHAP TAHAP PERSIJILANTAKRIFANSKM 1Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja, sebahagian besarnya adalah lazim dilakukan dan boleh dijangkaSKM 2Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja di dalam pelbagai konteks, sebahagiannya adalah tidak lazim dilakukan serta memerlukan tanggungjawab dan autonomi diriSKM 3Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja di dalam pelbagai konteks, kebanyakannya adalah kompleks dan tidak lazim dilakukan. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi, disamping mengawal dan memberi panduan kepada yang lain.DKMTerampil melakukan pelbagai aktiviti kerja teknikal dan profesional yang luas skop dan konteksnya. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi, di samping lazim bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumberDLKMTerampil menggunakan pelbagai prinsip asas dan teknik yang kompleks di dalam skop yang luas serta selalu tidak dijangka. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang sangat tinggi, serta bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. Bertanggungjawab juga terhadap analisis, diagnosis, rekabentuk, perancangan, pengendalian dan penilaian 22. STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN [NOSS] 23. STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK/NOSS) DEFINISI NOSS adalah dokumen yang menggariskan keterampilan yang di perlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta laluan untuk mencapai keterampilan tersebut A NOSS is defined as a specification of thecompetencies expected of a skilled worker who is gainfully employed in Malaysia for an occupational area and level and pathway to achieve the competenciesCIRI-CIRI Berasaskan keperluan pekerjaan; Mengikut struktur kerjaya di dalam sesuatu bidang pekerjaan; dan Dibangunkan oleh pakar industri dan pekerja mahir yang menjalankan pekerjaan. 24. PENGGUNAAN NOSS LATIHAN Penyediaan bahan-bahan latihan & pembelajaran Analisis keperluan latihan Penilaian PersijilanPEKERJAAN Pengambilan pekerja Kaunseling Penilaian prestasi pekerja Senarai tugas Pembangunan kerjaya 25. KANDUNGAN SKPK/NOSSStandard Practice (SP)Standard Content (SC)SKPK/NOSS 26. KANDUNGAN SP PENDAHULUAN (INTRODUCTION) DEFINISI PEKERJAAN (OCCUPATIONAL DEFINITION) KELAYAKAN KEMAHIRAN MALAYSIA (MALAYSIAN SKILLS QUALIFICATION) KELAYAKAN UNTUK PROFESIONAL (PROFESSIONAL QUALIFICATIONS) AMALAN KERJA (NATURE OF WORK) SUASANA KERJA (WORKING CONDITION)PROSPEK PEKERJAAN (EMPLOYMENT PROSPECT) TUMPUAN KERJA (JOB OUTLOOK) LATIHAN, KELAYAKAN LAIN DAN KEMAJUAN KERJAYA (TRAINING, OTHERQUALIFICATIONS AND ADVANCEMENT)SENARAI PEKERJAAN BERKAITAN (RELATED OCCUPATIONS) SENARAI INDUSTRI BERKAITAN (RELATED INDUSTRIES) SUMBER MAKLUMAT TAMBAHAN (SOURCES OF