softcopy rancangan perniagaan

of 22 /22
RANCANGAN PERNIAGAAN DISEDIAKAN UNTUK: MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) JOHOR BAHRU. DISEDIAKAN OLEH: AKMAL AHZA ENTERPRISE NO 10H JALAN CENDERAWASIH, LARKIN JAYA, JOHOR BAHRU, JOHOR. TEL: 016 767 2960 NO ISI KANDUNGAN M/SURAT 1

Author: akmal-ahza

Post on 13-Dec-2015

289 views

Category:

Documents


17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

STRATEGI KEJAYAAN

NOISI KANDUNGANM/SURAT

1.Pengenalan

2.Tujuan Kertas Kerja

3.Latar Belakang Perniagaan

4.Latar Belakang Pemilik / Rakan Kongsi

5.Lokasi Tapak Projek

6.Rancangan Pentadbiran / Pengurusan

6.1 Pengenalan Organisasi

6.2 Contoh Carta Organisasi

6.3 Jadual Huraian Tugas

6.4 Jadual Imbuhan Balas Jasa

6.5 Senarai Peralatan Pejabat

6.6 Perbelanjaan Pejabat

7.Rancangan Pemasaran

7.1 Produk / Perkhidmatan Yang Ditawarkan

7.2 Pasaran Sasaran

7.3 Saiz Pasaran

7.4 Persaingan

7.5 Syer Pasaran

7.6 Ramalan Jualan

7.7 Strategi Pemasaran

7.8 Perbelanjaan Pemasaran

8.Rancangan Pengeluaran / Operasi

8.1 Carta Aliran Proses

8.2 Keperluan Barang / Bahan (bulan pertama

8.3 Keperluan Barang / Bahan (bulan kedua dan seterusnya)8.4 Mesin dan Peralatan

8.5 Susunatur Ruang Operasi

8.6 Perbelanjaan Operasi

9.Rancangan Kewangan

9.1 Kos perlaksanaan Projek

9.2 Keperluan Pembiayaan

9.3 Proforma Penyata Aliran Wang Tunai

9.4 Proforma Penyata Pendapatan Untung dan Rugi

9.5 Proforma Kunci Kira-kira

10.Cagaran / Jaminan

10.1 Pembiayaan Ini Bercagarkan Tanah

10.2 Jaminan

11.Justifikasi Dan Penutup

12.Lampiran

1. PENGENALAN (Arah aliran / trend)

AKMAL AHZA ENTERPRISE telah ditubuhkan pada __/__/2015 merupakan sebuah syarikat milik tunggal Bumiputra. Kini beroperasi di No 10-H Jalan Cennderawasih Larkin Jaya, Johor. Pemilik juga telah mengikuti program Latihan Pembentukan Usahawan (L.P.U) pada 25.05.2015 hingga 04.06.2015 selama 10 hari anjuran MARA negeri Johor. Tujuan menyedarkan bahawa memajukan diri dan perniagaan adalah tanggungjawab sendiri, bukan orang lain.

Adalah menjadi hasrat untuk turut serta didalam perkembangan ekonomi negara yang terus pesat.

Seruan kerajaan ke arah M.P.P.B. sangat jelas. 2. TUJUAN

Tujuan Rancangan Perniagan ini di sediakan adalah untuk dijadikan panduan dan rujukan pihak pengurusan perniagaan/syarikat dalam menjalankan perniagaan kelak. Ianya juga boleh dijadikan panduan serta rujukan pihak-pihak yang berkenaan seperti MARA, TEKUN, Bank dan sebagainya dalam merangka keputusan samaada perniagaan ini layak dikurniakan pembiayaan ataupun tidak. Keupayaan pengusaha serta pemilihan projek perniagaan yang tepat menjurus lagi kepada tujuan utama Rancangan Perniagaan ini dibuat.

3. LATAR BELAKANG PERNIAGAAN

3.1Nama Perniagaan:AKMAL AHZA ENTERPRISE

3.2Bentuk Perniagaan:PERUNCITAN

3.3Jenis Perniagaan:TRADING

3.4No. Pendaftaran:JM

3.5Tarikh Penubuhan:27/05/2015

3.6Tarikh Sahlaku:2015-2016

3.7Alamat Perniagaan:NO 10-H JALAN CENDERAWASIH LARKIN JAYA JOHOR BAHRU JOHOR.

3.8Alamat Surat-menyurat

(jika berlainan):NO 36 JLN PERMAS 5/18 BANDAR BARU PERMAS JAYA

3.9No. Telefon:016 767 2960

Fax:-

Alamat Emel:-

3.10Modal Permulaan:RM 10,000

3.11Nama Bank:MAYBANK BERHAD

3.12No. Akaun Bank:

3.13Kedudukan Pegangan Saham/Nisbah Perkongsian:TIADA

NamaJumlah (RM & %)Jawatan

3.14Modal Dibenarkan:-

3.15Modal Berbayar

Asal:-

Sekarang:-

3.16Setiausaha Syarikat

(jika berkenaan):-

4. LATAR BELAKANG PEMILIK/RAKAN KONGSI/ AHLI LEMBAGA PENGARAH4.1Nama Pemohon:Ainon Binti Ithnin

4.2No. Kad PengenalanBaru:710102-01-5470

Lama:A1741900

4.3Alamat Kediaman: No. 36 Jalan Permas 5/18, Bdr Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor.

4.4Alamat Surat-menyurat

(jika berlainan):No. 36 Jalan Permas 5/18, Bdr Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor

4.5No. Telefon (Rumah):-

(H/P):016 7672960

4.7Tarikh Lahir:02 Januari 1971

4.8Umur :44 Tahun

4.9Status Perkahwinan:Berkahwin

4.10Kelayakan Akademik:SPM

4.11Kursus Yang Pernah Dihadiri:

Nama KursusNama PenganjurTarikh

Program Latihan Pembentukan UsahawanMARA25 Mei 4 Jun

4.12Pengalaman Bekerja (jika berkenaan):

Nama AgensiJawatanTarikh

Jasa elektrik Sdn. Bhd.Pembantu pengurusan2010

4.13Lain-lain Perniagaan Yang Diceburi

(jika berkenaan):

Nama PerniagaanJenis PerniagaanJawatanTarikh

RevellJualan LangsungPengedar1997-2000

5. LOKASI TAPAK PROJEK Kawasan ini berhampiran dengan bas Larkin. Terdapat juga Maktab Perguruan, Perpustakaan Awam, sekolah Vokasional Azizah, Sekolah Teknik Perdagangan . Setakat ini tiada pasaraya yang beroperasi.

Alamat Premis:No. 10-H, Jalan Cenderawasih, Larkin Jaya, Johor Bahru Johor

Jenis Premis:Rumah kedai/Kilang/Bengkel dsb

Taraf:Kekal/Separuh kekal/Sementara

Pemilik Premis:Mohamad Hamizan bin SarlanMohamad Akmal Ahza bin Sarlan

Tempoh Penyewaan:__ tahun (boleh diperbaharui ____ tahun) mulai daripada _________ hingga ___________.

Kadar Sewa:RM ____________ sebulan

Keluasan

Keseluruhan:_______ x _______ = _______ kps

Pejabat:_______ x _______ = _______ kps

Stor:_______ x _______ = _______ kps

Ruangan Operasi/Kilang:_______ x _______ = _______ kps

6. RANCANGAN PENTADBIRAN/PENGURUSAN6.1 Visi Perniagaan

...........................................................................................................................

6.2 Misi Perniagaan

...........................................................................................................................

6.3 Pengenalan Organisasi

..........................................................................................................................

6.4 Carta Organisasi (contoh)

6.5 Jadual Jawatan & Bilangan Tenaga Pekerja (contoh)JawatanBil. Pekerja

Pemilik1

Pengurus1

Eksekutif Jualan & Pemasaran1

Kerani Pentadbiran & Kewangan1

Penyelia1

Pekerja Am 2

6.6 Jadual Huraian Tugas (contoh)JawatanTanggungjawab Utama

PemilikMerumus dasar perusahaan atau organisasi perniagaan / syarikat;

Merancang, mengarah, mengawal dan menyelaraskan fungsi am perusahaan atau organisasi perniagaan / syarikat;

Menentukan dan mengarah sesuatu dasar melalui rundingan dengan pengurus bawahan;

Mengkaji semula operasi dan pencapaian perusahaan atau organisasi perniagaan / syarikat dan melaporkan kepada bahagian pentadbiran;

Mewakili perusahaan atau organisasi perniagaan / syarikat dalam urusannya dengan badan-badan luar termasuk agensi-agensi kerajaan atau pihak berkuasa yang lain;

Mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.

PengurusMerancang, mengarah, mengawal dan menyelaras kesemua bidang yang berada di bawah tanggung-jawap mereka;

Menilai situasi kewangan perusahaan atau organisasi, menyediakan belanjawan dan memantau pelbagai operasi perniagaan / syarikat;

Mengawal perbelanjaan dan mempastikan sumber digunakan dengan cekap;

Merancang, mengarah dan memantau operasi harian

Memantau pemilihan, merangka latihan dan prestasi kakitangan;

Mewakili perusahaan atau organisasi perniagaan / syarikat dalam urusannya dengan badan-badan luar termasuk agensi-agensi kerajaan atau pihak berkuasa yang lain;

Mengurus, merencana, merancang, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain.

Penyelia OperasiMenganalisis dan merancang tahap jualan dan keuntungan syarikat

Mengatur aktiviti pemasaran, seperti cara promosi dan skim diskaun;

Menyediakan laporan pada penghujung syif / minggu, termasuk kawalan kakitangan dan kawalan makanan;

Menetapkan belanjawan dan atau mendapatkan persetujuan daripada pihak pengurusan kanan;

Membantu dalam apa-apa kerja di premis perniagaan apabila keadaan memerlukan

Merancang dan melaksanakan dasar;

Mendapatkan maklumat dan menyediakan anggaran belanjawan;

Merancang dan mengawal penggunaan sumber serta pengambilan perkerja; dan Mengurus, merencana, menjadual dan membantu tugasan pekerja lain

Kerani Tugasan kerani merangkumi menjawap telefon, memasukkan data, menaip surat, pengendalian mesin pejabat, pemfailan, merekod urusniaga, mengendalikan pembayaran gaji pekerja, membuat penyata kewangan seperti aliran tunai, penyata perdagangan untung dan rugi serta penyata kunci kira-kira.

6.7 Jadual Imbuhan Balas Jasa (contoh)JawatanBil.Gaji Bulanan (RM)KWSP

(13%)PERKESO (1.5%)Jumlah

(RM)

Pemilik/Pengurus13,500.0037.502,837.50

Pengurus32,000.00040.0030.002,270.00

Eksekutif11,800.00216.0027.002,043.00

Penyelia11,500.00180.0022.501,702.50

Kerani11,000.00120.0015.001,135.00

Pekerja21,000.00120.0015.001,135.00

JUMLAH9,800.001,176.00147.0011,123.00

6.8 Senarai Peralatan Pejabat (Belanja Harta/Aset dan mempunyai susutnilai) (contoh)Jenis BilanganHarga Seunit (RM)Jumlah (RM)

Penghawa Dingin 2.5HP12,500.002,500.00

Kerusi Meja Pekerja1600.00600.00

Kerusi Meja Pengurusan2950.001,910.00

Komputer22,500.005,000.00

Pencetak 4+11380.00380.00

Rak / Almari2350.00700.00

Mesin Photostat11,500.001,500.00

Bakul Sampah310.0030.00

Ubahsuai18,500.008,500.00

JUMLAH21,120.00

6.9 Senarai Belanja Bulanan Pentadbiran (Juga dipanggil overhead)(contoh)Jenis BilanganHarga Seunit (RM)Jumlah (RM)

Sewa Kedai11,500.001,500.00

Gaji Bulanan19,800.009,800.00

Caruman KWSP & PERKESO11,323.001,323.00

Bil Utiliti (TNB & Air)1150.00150.00

Bil Utiliti (TM & Internet)1100.00100.00

Alatulis1150.00150.00

JUMLAH13,023.00

6.10 Senarai Belanja Lain (Sekali Sahaja di Awal Perniagaan) (contoh)Jenis BilanganHarga Seunit (RM)Jumlah (RM)

Deposit Sewa Kedai13,000.003,000.00

Deposit TNB & Air1120.00120.00

Deposit TM & Internet1150.00150.00

Lesen SSM175.0075.00

Lesen PBT150.0050.00

Alat Pemadam Api2150.00300.00

Insuran1300.00300.00

JUMLAH3,995.00

6.11 Ringkasan Perbelanjaan Pentadbiran (dipindahkan ke carta aliran tunai)ButiranJumlah Perbelanjaan

Perbelanjaan Harta / Aset (Peralatan Pejabat & Ubahsuai)25,525.00

Perbelanjaan Bulanan (juga dipanggil overhead)13,023.00

Perbelanjaan Lain3,695.00

Jumlah Keseluruhan Belanja Pentadbiran44,243.00

* Disertakan 3 Salinan Sebutharga Dari Pembekal Berkaitan Peralatan Pejabat Di Lampiran 6 Dan 3 Salinan Sebutharga Ubahsuai Di Lampiran 7.7 RANCANGAN PEMASARAN7.1 Produk / Perkhidmatan Yang Ditawarkan (masukkan kesemuanya)

BilPerkhidmatanTempoh SiapKadar Harga (RM)Kekerapan

Sebulan

1.Retail

2.Penghantaran

7.2 Nilai Pertukaran Wang Sebulan Dalam Industri

Nilai ini di kira berdasarkan dan dipengaruhi oleh :-

1. Bilangan penduduk di sesuatu tempat;

2. Kapisiti yang mempunyai kuasa membeli;

3. Berdasarkan jantina ataupun tidak;

4. Nilai belian bulanan sesuatu aktiviti yang disasarkan;

RM 4,900,000.00 adalah nilai perbelanjaan ataupun pertukaran wang sebulan dalam industri retail.7.3 Pasaran Sasaran

Pasaran sasaran bagi perniagaan kami adalah suri rumah, peruncit, pekedai serta foreigner penduduk di sekitar kawasan skala 5 KM persegi

7.4 Saiz Pasaran

7.5 Contoh Persaingan (jika berkaitan)

Peniagaan/Syarikat/ProdukKekuatan Kelemahan

7.6 Contoh Syer Pasaran

Berdasarkan anggaran saiz pasaran diatas, pemilik mensasarkan 1% - 3% sahaja yang berpotensi untuk menjadi prospek pada setiap bulan untuk tempoh anggaran daripada 2012 - 2013 iaitu 3 tahun. Anggaran syer pasaran bulanan adalah seperti berikut

Syer pasaran minimum

=RM 980,000.00 @ 1%

=RM 9,800.00

Syer pasaran maksimum

=RM 980,000.00 @ 3%

=RM 29,400.00Perniagaan/Syarikat/ProdukPeratus

(sebelum)Peratus

(selepas)

7.7 Ramalan Jualan (sekiranya terlibat dalam industri bekalan bahan mentah, sila sertakan surat perjanjian/persetujuan dari bakal pembeli)* Pada peringkat awal perniagaan, pengusaha hanya mampu menguasai pasaran pada kadar 20% dan kemudiannya meningkat sebanyak 20% lagi sehinggalah akhirnya berjumlah 100%

TahunBulanRamalan Jualan (RM)

111,980.00

23,920.00

35,880.00

47,840.00

59,800.00

69,800.00

79,800.00

89,800.00

99,800.00

109,800.00

119,800.00

129,800.00

JUMLAH98,000.00

299,960.00

3104,958.00

Contoh Ramalan Jualan / Pendapatan Pada Bulan Pertama:

BilProduk/Perkhidmatan Yang DitawarkanCaj berkenaan (RM)Bil

Pelanggan SehariBilangan Pelanggan (Sebulan)Jumlah Sebulan

(RM)

1.Menjahit Baju Kurung35.0051304,550.00

2.Menjahit Baju Kebaya45.003783,510.00

3.Alteration ( repair pakaian)5.00143641,820.00

JUMLAH85.00225729,880.00

7.8 Contoh Strategi Pemasaran

Promosi

Membuat majlis pembukaan untuk pemberitahuan kepada pelanggan tetap, penduduk setempat dan kawan-kawan.

Menjual privileges card kepada para tetamu yang hadir pada majlis pembukaan. Memberi hadiah percuma seperti kalender pada hujung tahun.

Menggantung banner

Menampal stiker dibelakang but kerendaan diatas persetujuan tuan punya kenderaan supaya dapat memperkenalkan kepada pelanggan baru di merata tempat.

Lokasi

Lokasi premis terletak di kawasan penduduk yang ramai. Manakala deretan rumah kedai, kawasan perumahan, sektor swasta, kerajaan dan perindustrian turut membantu meningkatkan lagi pendapatan. Ia juga boleh dikunjungi dengan menggunakan pengangkutan awam kerana untuk ke lokasi ini, ianya mempunyai kemudahan pengangkutan awam seperti bas dan teksi Harga Penetapan harga yang diletakan ke atas produk dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah berpatutan, kompetitif dan ianya berkonsepkan price follower iaitu mengikut kadar pasaran dan pesaing-pesaing yang lain. Produk Produk dan perkhidmatan yang dihasilkan adalah berkualiti dan bermutu7.9 Senarai Perbelanjaan Aset Tetap Pemasaran (Belanja Harta/Aset dan mempunyai susutnilai)

Jenis BilanganHarga Seunit (RM)Jumlah (RM)

Papantanda12,500.002,500.00

JUMLAH2,500.00

7.10 Senarai Belanja Bulanan Pemasaran (Juga dipanggil overhead)Jenis BilanganHarga Seunit (RM)Jumlah (RM)

Kad Perniagaan1020.00200.00

Bronsur / Flyers10000.0550.00

Cenderahati1000.5050.00

SMS Blaster150.0050.00

Web-site1150.00150.00

JUMLAH500.00

7.11 Senarai Belanja Lain (Sekali Sahaja di Awal Perniagaan)

Jenis BilanganHarga Seunit (RM)Jumlah (RM)

Pembukaan Besar-besaran15,000.005,000.00

Kad Keahlian1201.00120.00

Banner1150.00150.00

Kalendar1005.00500.00

Kain Pemidang (banners)4150.00600.00

JUMLAH6,370.00

7.12 Ringkasan Perbelanjaan Pemasaran (dipindahkan ke carta aliran tunai)ButiranJumlah Perbelanjaan

Perbelanjaan Harta / Aset (Papantanda)2,500.00

Perbelanjaan Bulanan (juga dipanggil overhead)500.00

Perbelanjaan Lain6,370.00

Jumlah Keseluruhan Belanja Pentadbiran9,370.00

8 RANCANGAN PENGELUARAN/OPERASI

8.1 Contoh Carta Aliran Proses

8.2 Susun Atur Ruang Operasi (seperti Di Lampiran 10)8.3 Senarai Perbelanjaan Mesin & Peralatan Operasi (Belanja Harta/Aset dan mempunyai susutnilai) BilJenis Kuantiti Diperlukan*Harga Seunit

(RM)Jumlah Belian

(RM)Catatan

JUMLAH

* Disertakan 3 Salinan Sebutharga Mesin Dan Peralatan Dari Pihak Pembekal Sebagaimana Di Lampiran 9.

8.4 Senarai Belanja Bulanan Operasi (Juga dipanggil overhead)* Stok bulan kedua hanya akan ditambah pada kadar 20% dari jumlah keseluruhan pembelian bulan pertama dan begitulah seterusnya..BilJenis BahanKuantiti DigunakanHarga Seunit

(RM)Jumlah Belian

(RM)Catatan

1Bahan mentah

2Gaji Pekerja Operasi

3Belanja pengangkutan, toll, parking dll

JUMLAH

8.5 Senarai Belanja Lain (Sekali Sahaja di Awal Perniagaan)

BilJenisBilanganHarga Seunit (RM)Jumlah (RM)

1Penyelenggaraan Kedai / Tapak1100.00100.00

JUMLAH100.00

8.6 Ringkasan Perbelanjaan Operasi (dipindahkan ke carta aliran tunai)BilButiranJumlah Perbelanjaan

1Perbelanjaan Harta / Aset (Mesin & Peralatan)2,500.00

2Perbelanjaan Bulanan (juga dipanggil overhead)500.00

3Perbelanjaan Lain6,370.00

Jumlah Keseluruhan Belanja Pentadbiran9,370.00

* Nilai Belian Bahan/Barang Di Bawah Item Perbelanjaan Bulanan Akan Dipindahkan Ke Dalam Penyata Pendapatan Untung Dan Rugi Di Bawah Item Belian..9 RANCANGAN KEWANGAN9.1 Anggaran Kos Permulaan PerniagaanButiranSumbangan Pemohon

(RM)Pembiayaan MARA

(RM)Jumlah

(RM)

Aset Tetap

Kos Pentadbiran

Kos Pemasaran

Kos Operasi

Kos Kewangan

Kos Perbelanjaan Lain

Kos Luar Jangka

JUMLAH

9.2 Proforma Penyata Aliran Wang Tunai

(SEPERTI YANG DILAMPIRKAN)

9.3 Proforma Penyata Pendapatan, Untung dan Rugi

(SEPERTI YANG DILAMPIRKAN)

9.4 Proforma Kunci Kira-kira

(SEPERTI YANG DILAMPIRKAN)9.5 Tempoh Pulangan Modal =

10. JUSTIFIKASI DAN PENUTUP

....................................................................................................................................................................

11. LAMPIRAN (jika berkaitan mengikut jenis perniagaan/syarikat dan keperluan)Lampiran 1:Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan SSM (Borang A & Borang D)

Lampiran 2:Salinan Kad Pengenalan Pemilik/Rakan Kongsi & Sijil-sijil Berkaitan

Lampiran 3:Salinan Surat Perjanjian Sewa Premis

Lampiran 4:Peta Lokasi/Pelan Premis Perniagaan

Lampiran 5:Salinan Pendaftaran Majikan (KWSP & PERKESO)

Lampiran 6:3 Salinan Sebutharga Peralatan Pejabat & Ubahsuai

Lampiran 7:Salinan Kepadatan & Senario Penduduk

Lampiran 8:3 Salinan Sebutharga Mesin & Peralatan

Lampiran 9:3 Set Borang Pembiayaan Perkhidmatan/Perdagangan MARA (RP2P & RP16)

RANCANGAN PERNIAGAAN

DISEDIAKAN UNTUK:

MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) JOHOR BAHRU.

DISEDIAKAN OLEH:

AKMAL AHZA ENTERPRISE

NO 10H JALAN CENDERAWASIH, LARKIN JAYA, JOHOR BAHRU, JOHOR.

TEL: 016 767 2960

TARIKH DISIAPKAN :01/06/2015

1

2

_______________________

1. Sila sertakan dokumen perniagaan seperti Salinan Borang A dan Borang D bagi perniagaan milikan tunggal serta perkongsian dan Salinan Maklumat Syarikat dari SSM bagi syarikat Sdn. Bhd.seperti di Lampiran 1

2. Perlu diisi oleh pemohon yang memiliki syarikat Sdn. Bhd. atau Perniagaan Perkongsian.

3. Untuk syarikat Sdn. Bhd. sahaja.

1. Sila sertakan salinan Kad Pengenalan pemohon serta sijil-sijil yang berkaitan sebagaimana di Lampiran 2

_______________________

1. Sila sertakan salinan Surat Perjanjian Sewa Premis dengan Pemilik di Lampiran 3 dan Peta Lokasi / Pelan Premis di Lampiran 4

PEMILIK/PENGURUS

Operasi

Kerani

Pemasaran

Pengurus

Pentadbiran & Kewangan

Pengurus

1 Penyelia

1 Eksekutif

1 Kerani

2 Pekerja

Menyukat Bahan

Menggaul dan Mengadun

Memeriksa Mutu Adunan

Membahagi Adunan kepada Dua

Bahagian

Adunan Dicanai

Menambah majerin

Adunan dibentuk

Proses Membakar

Menunggu untuk Sejuk

Memeriksa Mutu Biskut

Biskut Dikrimkan

Biskut Dibungkus

Terap Kepingan Mengikut Bentuk

Memeriksa Mutu Bungkusan

Bungkusan Disusun Dalam Kotak

Mengangkut Kotak ke Stor

Menyimpan Kotak di Stor

Proses Membuat Krim

14