rancangan perniagaan punb

50
PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUN Tuan/Puan/Cik, Sila baca ARAHAN di bawah sebelum mengisi Borang yang dilampirkan. ARAHAN 1 Maklumat Peribadi i. Sila isi borang yang sama iaitu Borang Profil Pengarah Syarikat sek orang. (atau Resume yang merangkumi maklumat-maklumat yang dinyatak (untuk Syarikat baru atau lama berdasarkan Form 24, 49, jika ada) ii. Sila pastikan Usahawan / Pengarah yang dicadangkan layak di bawah pembiayaan pinjaman iii. Sila pastikan Usahawan / Pengarah yang dicadangkan atau sedia ada 2 Konsep Kedai Sila sertakan lakaran konsep kedai, perkhidmatan pelanggan, lakaran ru lain-lain yang berkaitan. 3 Maklumat Lokasi i. Sila sertakan lakaran lokasi cadangan (peta lokasi cadangan) dan m maklumat pemilik kedai. 4 Kos Projek (anggaran pra-operasi) Sila pastikan anggaran pra-operasi yang betul mendahului jumlah anggar 5 Unjuran Untung Rugi dan Aliran Tunai Sila lampirkan andaian yang lengkap mengenai transaksi penting seperti a. Jualan - termasuk pengiraan anggaran jualan sehari b. Aset - susutnilai seperti Lampiran-BM c. Gaji - mengikut jawatan d. Sewa pajak / ansuran - bagi kenderaan yang diluluskan e. Sewa premis f. Perbelanjaan am, dan sebagainya g. Pengiraan kos dana pinjaman adalah pada 4%/setahun untuk 7 tahun 6 Belanjawan Modal Sila senaraikan maklumat lengkap mengenai belanjawan modal (aset syari jumlah anggaran kos beli, unit dan harga jualan. Ini termasuk pengiraan bagi pembelian kenderaan syarikat, jika berkait 7 Stok 8 Perniagaan Sedia Ada dan Lain-lain Maklumat Sila lampirkan maklumat kewangan seperti jualan bulanan terperinci (se akaun), penyata bank, dan maklumat lain yang berkaitan. 10 SILA PASTIKAN SEMUA MAKLUMAT LENGKAP BAGI MEMUDAHKAN DAN MEMPERCEPATKA PROSES PENILAIAN. Sila pastikan Borang ini dikepilkan bersama-sama Rancangan Perniagaan. lewat. senarai hitam mana-mana institusi kewangan (" BMC, NPL, Bad paymaster") ii. Sila pastikan maklumat pemilik kedai disahkan melalui salinan dok Sila sertakan senarai stok atau menu* mengikut kos terlibat. (* pilih yang Rancangan Perniagaan anda dianggap TIDAK LENGKAP. Ini akan mengakibatk

Upload: mafizah

Post on 13-Jun-2015

3.312 views

Category:

Documents


55 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rancangan Perniagaan PUNB

PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUNB)

Tuan/Puan/Cik, Sila baca ARAHAN di bawah sebelum mengisi Borang yang dilampirkan.

ARAHAN

1 Maklumat Peribadii. Sila isi borang yang sama iaitu Borang Profil Pengarah Syarikat sekiranya Pengarah melebihi dua (2) orang. (atau Resume yang merangkumi maklumat-maklumat yang dinyatakan) (untuk Syarikat baru atau lama berdasarkan Form 24, 49, jika ada)ii. Sila pastikan Usahawan / Pengarah yang dicadangkan layak di bawah BAFIA dari segi kelulusan pembiayaan pinjamaniii. Sila pastikan Usahawan / Pengarah yang dicadangkan atau sedia ada tidak terletak di bawah

2 Konsep KedaiSila sertakan lakaran konsep kedai, perkhidmatan pelanggan, lakaran ruang lantai kedai, dan lain-lain yang berkaitan.

3 Maklumat Lokasii. Sila sertakan lakaran lokasi cadangan (peta lokasi cadangan) dan maklumat berkaitan termasuk maklumat pemilik kedai.

4 Kos Projek (anggaran pra-operasi)Sila pastikan anggaran pra-operasi yang betul mendahului jumlah anggaran bulan beroperasi.

5 Unjuran Untung Rugi dan Aliran TunaiSila lampirkan andaian yang lengkap mengenai transaksi penting seperti berikut :a. Jualan - termasuk pengiraan anggaran jualan seharib. Aset - susutnilai seperti Lampiran-BMc. Gaji - mengikut jawatand. Sewa pajak / ansuran - bagi kenderaan yang diluluskane. Sewa premis f. Perbelanjaan am, dan sebagainyag. Pengiraan kos dana pinjaman adalah pada 4%/setahun untuk 7 tahun

6 Belanjawan ModalSila senaraikan maklumat lengkap mengenai belanjawan modal (aset syarikat), iaitu senarai besertajumlah anggaran kos beli, unit dan harga jualan.Ini termasuk pengiraan bagi pembelian kenderaan syarikat, jika berkaitan.

7 Stok

8 Perniagaan Sedia Ada dan Lain-lain MaklumatSila lampirkan maklumat kewangan seperti jualan bulanan terperinci (sekiranya tidak menyediakan akaun), penyata bank, dan maklumat lain yang berkaitan.

###SILA PASTIKAN SEMUA MAKLUMAT LENGKAP BAGI MEMUDAHKAN DAN MEMPERCEPATKANPROSES PENILAIAN.Sila pastikan Borang ini dikepilkan bersama-sama Rancangan Perniagaan. Tanpa borang ini,

lewat.

senarai hitam mana-mana institusi kewangan (" BMC, NPL, Bad paymaster")

ii. Sila pastikan maklumat pemilik kedai disahkan melalui salinan dokumen hakmilik. (Lampirkan)

Sila sertakan senarai stok atau menu* mengikut kos terlibat. (* pilih yang mana berkenaan)

Rancangan Perniagaan anda dianggap TIDAK LENGKAP. Ini akan mengakibatkan proses penilaian

Page 2: Rancangan Perniagaan PUNB

i. Sila isi borang yang sama iaitu Borang Profil Pengarah Syarikat sekiranya Pengarah melebihi dua (2)

ii. Sila pastikan Usahawan / Pengarah yang dicadangkan layak di bawah BAFIA dari segi kelulusan

iii. Sila pastikan Usahawan / Pengarah yang dicadangkan atau sedia ada tidak terletak di bawah

Sila sertakan lakaran konsep kedai, perkhidmatan pelanggan, lakaran ruang lantai kedai, dan

i. Sila sertakan lakaran lokasi cadangan (peta lokasi cadangan) dan maklumat berkaitan termasuk

Sila pastikan anggaran pra-operasi yang betul mendahului jumlah anggaran bulan beroperasi.

Sila senaraikan maklumat lengkap mengenai belanjawan modal (aset syarikat), iaitu senarai beserta

Sila lampirkan maklumat kewangan seperti jualan bulanan terperinci (sekiranya tidak menyediakan

SILA PASTIKAN SEMUA MAKLUMAT LENGKAP BAGI MEMUDAHKAN DAN MEMPERCEPATKAN

Sila pastikan Borang ini dikepilkan bersama-sama Rancangan Perniagaan. Tanpa borang ini,

ii. Sila pastikan maklumat pemilik kedai disahkan melalui salinan dokumen hakmilik. (Lampirkan)

(* pilih yang mana berkenaan)

. Ini akan mengakibatkan proses penilaian

Page 3: Rancangan Perniagaan PUNB

PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUNB)

Senarai Semakan Permohonan Pembiayaan

Nama: No. Rujukan :

Dengan ini dikemukakan dokumen - dokumen yang berikut :-

Rancangan Perniagaan Permohona Pembiayaan

Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Pengarah Syarikat

Salinan Sijil Akademik Tertinggi (Cth. : Ijazah, Diploma, STPM, SPM, SRP, dll.)

Sebutharga berkaitan

Salinan Borang 9, Borang 24, Borang 49 dan Memorandum and Article of Association untuk Syarikat Sendirian Berhad (Jika berkenaan)

Salinan Borang A, Borang B dan Borang D untuk Perniagaan Milikan Tunggal atau Perkongsian (Jika berkenaan)

Salinan Lesen Perniagaan (Jika berkenaan)

Akaun Yang Telah Diauditkan atau Lapuran Perakaunan (jika berkenaan)

Borang Percukaian atau Borang J (jika berkenaan)

Penyata Bank untuk 6 Bulan Terkini (Jika ada)

Deraf Perjanjian Sewa (Jika ada)

Unjuran Untung Rugi untuk 2 tahun (Projected Profit and Loss Accounts)

Unjuran Aliran Tunai untuk 2 tahun (Projected Cash Flow Statement)

Page 4: Rancangan Perniagaan PUNB

Untuk Kegunaan Pejabat :

Tarikh Terima

Tarikh Sistem

Pegawai

RANCANGAN PERNIAGAAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kategori Pembiayaan*

PROSPER Siswazah

PROSPER Runcit

Pemborong PROSPER

Jumlah Pembiayaan

Modal Sendiri

Ekuiti PUNB (jika berkaitan)

Pinjaman PUNB

JUMLAH -

* Sila tandakan 'X' di ruangan yang berkaitan.

1. PENGENALAN PROJEK CADANGAN

Jenis Perniagaan

Lokasi Cadangan

PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUNB)

Produk atau perkhidmatan

Faktor Pemilihan Projek

Jangkaan Potensi Projek

Page 5: Rancangan Perniagaan PUNB

Jangkaan Potensi Projek

Page 6: Rancangan Perniagaan PUNB

2. PROFIL PEMOHON / USAHAWAN

2.1 Butiran Peribadi

Nama

No KP Baru No KP Lama

Tarikh Lahir Jantina

Bangsa Agama

Alamat Tetap : Alamat Surat Menyurat :

No Tel (Rumah) No Tel (Pejabat)

E-mail No Telefon Bimbit

Taraf Perkahwinan Bil Anak

Nama Pasangan

No KP Baru No KP Lama

Pekerjaan Pasangan No Telefon Bimbit

Majikan Pasangan

* Sila sertakan salinan KP dan gambar ukuran passport

2.2 Kelulusan Akademik*

Peringkat Bidang Nama Institusi Tahun

2.3 Kelulusan Profesional*

Peringkat Bidang Nama Institusi Tahun

Page 7: Rancangan Perniagaan PUNB

2.4 Pengalaman Kerja*

Nama Syarikat / Organisasi Jawatan Tempuh

2.5 Pengalaman Perniagaan*

Nama Syarikat Jenis Perniagaan Jawatan Tempuh

* Sertakan salinan sijil dan surat pengesahan yang berkaitan, jika ada.

2.6 Penglibatan Dalam Aktiviti Sosial dan Kemasyarakatan

Nama Persatuan Jawatan Tempuh

2.7 Tanggungan Kewangan (Pinjaman).

Nama Institusi / Bank Jenis Pinjaman No Akuan Baki Semasa

2.8 Akaun Bank dan Kad Kredit

Nama Institusi / Bank Jenis Akaun / Kad Kredit No Akaun

Page 8: Rancangan Perniagaan PUNB

2.9 Butiran Pendapatan dan Perbelanjaan Bulanan

Butiran Pendapatan dan Perbelanjaan RM

Pendapatan

Pendapatan Pemohon

Pendapatan Pasangan

Lain-lain Pendapatan

.................................................

.................................................

Perbelanjaan

Perbelanjaan Keluarga

Cukai/KWSP/Insurans

Sewa Rumah

Bayaran Pinjaman

Persekolahan

..................................................

................................................

Pendapatan - Perbelanjaan 2,000.00

2.10 Harta dan Tanggungan

Butiran Harta dan Tanggungan

Harta

Tanah

Bangunan

Kenderaan (Jenis) :

Saham

Simpanan

..............................................

Jumlah A - -

Tanggungan

Pinjaman Perumahan

Milik Pemohon (RM)

Milik Pasangan (RM)

Page 9: Rancangan Perniagaan PUNB

Pinjaman Kenderaan I

Pinjaman Peribadi

...............................................

...............................................

Jumlah B - -

Jumlah (A - B) - -

Page 10: Rancangan Perniagaan PUNB

3. PROFIL RAKAN KONGSI / PENGARAH SYARIKAT

3.1 Butiran Peribadi

Nama

No KP Baru No KP Lama

Tarikh Lahir Jantina

Bangsa Agama

Alamat Tetap : Alamat Surat Menyurat :

No Tel (Rumah) No Tel (Pejabat)

E-mail No Telefon Bimbit

Taraf Perkahwinan Bil Anak

Nama Pasangan

No KP Baru No KP Lama

Pekerjaan Pasangan No Telefon Bimbit

Majikan Pasangan

* Sila sertakan salinan KP dan gambar ukuran passport

3.2 Kelulusan Akademik*

Peringkat Bidang Nama Institusi Tahun

3.3 Kelulusan Profesional*

Peringkat Bidang Nama Institusi Tahun

Page 11: Rancangan Perniagaan PUNB

3.4 Pengalaman Kerja*

Nama Syarikat / Organisasi Jawatan Tempuh

3.5 Pengalaman Perniagaan*

Nama Syarikat Jenis Perniagaan Jawatan Tempuh

* Sertakan salinan sijil dan surat pengesahan yang berkaitan, jika ada.

3.6 Penglibatan Dalam Aktiviti Sosial dan Kemasyarakatan

Nama Persatuan Jawatan Tempuh

3.7 Tanggungan Kewangan (Pinjaman).

Nama Institusi / Bank Jenis Pinjaman No Akuan Baki Semasa

3.8 Akaun Bank dan Kad Kredit

Nama Institusi / Bank Jenis Akaun / Kad Kredit No Akaun

Page 12: Rancangan Perniagaan PUNB
Page 13: Rancangan Perniagaan PUNB

4. PROFIL SYARIKAT / PERNIAGAAN

4.1 Butiran Syarikat / Perniagaan (Sedia Ada).

No Tel

No Fax

Tarikh Pendaftaran E-mail

No Pendaftaran Website

4.2 Butiran Pemegang Saham (Sedia Ada atau Cadangan)

Nama No KP (Baru dan lama) %

Baru

Lama

Baru

Lama

Baru

Lama

4.3 Butiran Pengarah Syarikat (Sedia Ada atau Cadangan)

Nama No KP (Baru dan lama) Perhubungan

Baru

Lama

Baru

Lama

Baru

Lama

Nama Syarikat / Perniagaan

Alamat Syarikat / Perniagaan

Jenis Syarikat / Perniagaan (Sila tandakan 'X' yang mana berkaitan)

Syarikat Sendiran Berhad (Lampirkan Salinan Borang 9,Borang 24, Borang 49, Memorandum and Article of Association dan Lesen Perniagaan)

Milikan Tunggal (Lampirkan Salinan Borang A, Borang B, Borang D dan Lesen Perniagaan)

Perkongsian (Lampirkan Salinan Borang A, Borang B, Borang D dan Lesen Perniagaan)

Jumlah Saham (RM)

Page 14: Rancangan Perniagaan PUNB

4.4 Pengurusan Atasan / Kakitangan Utama

Nama Jawatan Kelulusan Pengalaman

4.5 Butiran Akaun Bank*

Nama Bank Jenis Akaun No Akaun

* Sila sertakan penyata akaun sekurang-kurangnya 6 bulan terkini

4.6 Tanggungan Kewangan (Pinjaman)

Nama Institusi / Bank Jenis Pinjaman No Akuan Baki Semasa

4.7 Lapuran Prestasi Perniagaan

Sila lampirkan

1. Akaun Yang Telah Diauditkan untuk syarikat sendirian berhad.

2. Lapuran perakaunan yang disediakan oleh akauntan awam

untuk perniagaan milikan tunggal atau perkongsian atau Borang

Percukaian / Borang J.

Page 15: Rancangan Perniagaan PUNB

5. MAKLUMAT PENGURUSAN OPERASI

Nama / Jawatan Bil Gaji Bidang Tugas / Tanggungjawab

* Sila lampirkan carta organisasi, JIKA ADA.

Page 16: Rancangan Perniagaan PUNB

6. SENARAI PERALATAN/KELENGKAPAN/ASET DAN STOK

6.1 Peralatan/Kelengkapan/Aset Sedia Ada (Perniagaan yang sedang berpoperasi)

Jenis Tahun Beli Bil Pembekal

1998 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah -

Harga Beli (RM)

Jumlah (RM)

Page 17: Rancangan Perniagaan PUNB

* Sila lampirkan salinan dokumen pembelian yang berkaitan (cth : invois, resit).

* Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi

6.2 Peralatan/Kelengkapan/Aset Yang Diperlukan atau Tambahan

Kategori Jenis / Model Bil Pembekal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kenderaan -

-

Papantanda -

-

Lain-lain

-

-

-

Harga / Unit (RM)

Jumlah (RM)

Mesin / Jentera

Peralatan / Kelengkapan (Cth : Gondola, chiller, CCTV dll)

Perabut (Cth : Kaunter, kabinet fail, tel/fax)

Komputer dan pencetak

Page 18: Rancangan Perniagaan PUNB

Jumlah -

* Sila lampirkan sebutharga dari pembekal

* Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi

6.3 Stok / Bahan Mentah (Stok Awal atau Stok Tambahan)

Jenis Bil Pembekal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Jika peralatan yang diperlukan tidak disenaraikan di atas, sila masukkan di ruangan 'Lain-lain'.

Harga / Unit (RM)

Jumlah (RM)

Page 19: Rancangan Perniagaan PUNB

-

-

-

Jumlah -

* Sila lampirkan sebutharga/'price list' dari pembekal

* Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi

Page 20: Rancangan Perniagaan PUNB

7. KAJIAN PEMASARAN

7.1 Lokasi Perniagaan

*Sila lampirkan peta lokasi dan kedudukan premis

7.2 Premis Perniagaan

Alamat

Pemilik No Tel

Keluasan C. F. (x) Ya Tidak

Kadar Sewa / bulan Deposit (RM)

Syarikat Kontraktor Kos (RM)

Lokasi Cadangan / Kedudukan (Dimana)

Penempatan/ Kawasan Perniagaan/ Sekolah/Kolej/Projek Pembangunan dll (Keadaan Persekitaran)

Faktor Kelebihan Lokasi

Faktor Kelebihan Premis (Cth : Kawasan tumpuan, berhampiran dengan kemudahan awam dll)

Kerja - kerja Pengubahsuaian (Cth : Pendawaian, paip, mengecat dll)

Page 21: Rancangan Perniagaan PUNB

7.3 Kumpulan Pasaran Sasaran dan Saiz Pasaran

7.4 Ramalan Jualan

*Sila lampirkan gambar kedai, dokumen perjanjian sewa atau draf (sekiranya ada); cadangan susunatur atau “floor plan” dan sebutharga pengubahsuaian.

Kumpulan Sasaran (Siapa ?, Profil bakal pelanggan)

Saiz Pasaran (Berapa ramai yang memenuhi profil di atas)

Jangkaan Perkembangan Saiz Pasaran (Melalui pembangunan kawasan dll)

Ramalan Jualan (Anggaran jualan sebulan/setahun dan polar)Andaian 1. Asas ramalan jualan iaitu bagaimana jualan

bulan pertama diperolehi 1. Asas ramalan jualan

iaitu bagaimana jualan bulan pertama diperolehi

2. Andaian untuk bulan-bulan seterusnya. Cth : Peningkatan jualan sebanyak 5% pada bulan ketiga.

Trend Jualan (Cth : Musim perayaan, cuti sekolah dll)

Page 22: Rancangan Perniagaan PUNB

Strategi Harga

Strategi Pengedaran

Trend Jualan (Cth : Musim perayaan, cuti sekolah dll)

7.5 Strategi Pemasaran / Perniagaan. (Ini mungkin melibatkan beberapa strategi yang disenaraikan di bawah. Pilih salah satu atau kombinasi yang bersesuaian.)

Strategi Produk (Barangan / Perkkhidmatan)

Strategi Perkhidmatan Pelanggan

Page 23: Rancangan Perniagaan PUNB

7.6 Pengiklanan dan Promosi

7.7 Analisa Pesaing

Nama Pesaing Kekuatan Kelemahan

* Strategi di atas adalah merupakan contoh-contoh strategi yang boleh dilaksanakan. Tuan/puan boleh merangka strategi sendiri yang sesuai dengan perniagaan tuan/puan.

Bentuk Iklan (Pra Operasi)

Anggaran Kos (RM)

Bentuk Iklan (Operasi - berjadual)

Anggaran Kos / bulan (RM)

Kaedah Promosi (cth : harga diskaun, kad ahli, cabutan bertuah dll)

Page 24: Rancangan Perniagaan PUNB
Page 25: Rancangan Perniagaan PUNB

8. SUMBER RUJUKAN

Nama No KP

Pekerjaan No HP

Majikan

Perhubungan Bil Tahun Mengenali

9. RUMUSAN / PENUTUP

10. PERAKUAN PEMOHON

Keterangan Daripada Pihak Pemohon :

Tandatangan

Nama

Tarikh

Nota: Untuk pemohon Skim PROSPER Siswazah, kebenaran daripada ibu/bapa atau pasangan (suami/isteri) adalah diperlukan. Sila isikan maklumat berkenaan di ruangan di atas.

“ Saya akui bahawa segala keterangan yang tercatit adalah benar, betul dan lengkap. Saya memberi kuasa kepada pihak PUNB untuk mendapatkan pengesahan daripada mana-mana sumber yang difikirkan perlu dan betul. Kertas Kerja atau permohonan ini akan menjadi hakmilik PUNB sama ada pembiayaan ini diluluskan atau pun tidak. Pihak PUNB juga berhak untuk menolak permohonan ini sekiranya ianya tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan tanpa sebarang ulasan lanjut.”

Page 26: Rancangan Perniagaan PUNB