rancangan perniagaan punb

of 50 /50
PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUN Tuan/Puan/Cik, Sila baca ARAHAN di bawah sebelum mengisi Borang yang dilampirkan. ARAHAN 1 Maklumat Peribadi i. Sila isi borang yang sama iaitu Borang Profil Pengarah Syarikat sek orang. (atau Resume yang merangkumi maklumat-maklumat yang dinyatak (untuk Syarikat baru atau lama berdasarkan Form 24, 49, jika ada) ii. Sila pastikan Usahawan / Pengarah yang dicadangkan layak di bawah pembiayaan pinjaman iii. Sila pastikan Usahawan / Pengarah yang dicadangkan atau sedia ada 2 Konsep Kedai Sila sertakan lakaran konsep kedai, perkhidmatan pelanggan, lakaran ru lain-lain yang berkaitan. 3 Maklumat Lokasi i. Sila sertakan lakaran lokasi cadangan (peta lokasi cadangan) dan m maklumat pemilik kedai. 4 Kos Projek (anggaran pra-operasi) Sila pastikan anggaran pra-operasi yang betul mendahului jumlah anggar 5 Unjuran Untung Rugi dan Aliran Tunai Sila lampirkan andaian yang lengkap mengenai transaksi penting seperti a. Jualan - termasuk pengiraan anggaran jualan sehari b. Aset - susutnilai seperti Lampiran-BM c. Gaji - mengikut jawatan d. Sewa pajak / ansuran - bagi kenderaan yang diluluskan e. Sewa premis f. Perbelanjaan am, dan sebagainya g. Pengiraan kos dana pinjaman adalah pada 4%/setahun untuk 7 tahun 6 Belanjawan Modal Sila senaraikan maklumat lengkap mengenai belanjawan modal (aset syari jumlah anggaran kos beli, unit dan harga jualan. Ini termasuk pengiraan bagi pembelian kenderaan syarikat, jika berkait 7 Stok 8 Perniagaan Sedia Ada dan Lain-lain Maklumat Sila lampirkan maklumat kewangan seperti jualan bulanan terperinci (se akaun), penyata bank, dan maklumat lain yang berkaitan. 10 SILA PASTIKAN SEMUA MAKLUMAT LENGKAP BAGI MEMUDAHKAN DAN MEMPERCEPATKA PROSES PENILAIAN. Sila pastikan Borang ini dikepilkan bersama-sama Rancangan Perniagaan. lewat. senarai hitam mana-mana institusi kewangan (" BMC, NPL, Bad paymaster") ii. Sila pastikan maklumat pemilik kedai disahkan melalui salinan dok Sila sertakan senarai stok atau menu* mengikut kos terlibat. (* pilih yang Rancangan Perniagaan anda dianggap TIDAK LENGKAP. Ini akan mengakibatk

Author: mafizah

Post on 13-Jun-2015

3.255 views

Category:

Documents


53 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUNB)Tuan/Puan/Cik, Sila baca ARAHAN di bawah sebelum mengisi Borang yang dilampirkan. ARAHAN 1 Maklumat Peribadi i. Sila isi borang yang sama iaitu Borang Profil Pengarah Syarikat sekiranya Pengarah melebihi dua (2) orang. (atau Resume yang merangkumi maklumat-maklumat yang dinyatakan) (untuk Syarikat baru atau lama berdasarkan Form 24, 49, jika ada) ii. Sila pastikan Usahawan / Pengarah yang dicadangkan layak di bawah BAFIA dari segi kelulusan pembiayaan pinjaman iii. Sila pastikan Usahawan / Pengarah yang dicadangkan atau sedia ada tidak terletak di bawah senarai hitam mana-mana institusi kewangan (" BMC, NPL, Bad paymaster") 2 Konsep Kedai Sila sertakan lakaran konsep kedai, perkhidmatan pelanggan, lakaran ruang lantai kedai, dan lain-lain yang berkaitan. 3 Maklumat Lokasi i. Sila sertakan lakaran lokasi cadangan (peta lokasi cadangan) dan maklumat berkaitan termasuk maklumat pemilik kedai. ii. Sila pastikan maklumat pemilik kedai disahkan melalui salinan dokumen hakmilik. (Lampirkan) 4 Kos Projek (anggaran pra-operasi) Sila pastikan anggaran pra-operasi yang betul mendahului jumlah anggaran bulan beroperasi. 5 Unjuran Untung Rugi dan Aliran Tunai Sila lampirkan andaian yang lengkap mengenai transaksi penting seperti berikut : a. Jualan - termasuk pengiraan anggaran jualan sehari b. Aset - susutnilai seperti Lampiran-BM c. Gaji - mengikut jawatan d. Sewa pajak / ansuran - bagi kenderaan yang diluluskan e. Sewa premis f. Perbelanjaan am, dan sebagainya g. Pengiraan kos dana pinjaman adalah pada 4%/setahun untuk 7 tahun 6 Belanjawan Modal Sila senaraikan maklumat lengkap mengenai belanjawan modal (aset syarikat), iaitu senarai beserta jumlah anggaran kos beli, unit dan harga jualan. Ini termasuk pengiraan bagi pembelian kenderaan syarikat, jika berkaitan. 7 Stok Sila sertakan senarai stok atau menu* mengikut kos terlibat. (* pilih yang mana berkenaan) 8 Perniagaan Sedia Ada dan Lain-lain Maklumat Sila lampirkan maklumat kewangan seperti jualan bulanan terperinci (sekiranya tidak menyediakan akaun), penyata bank, dan maklumat lain yang berkaitan. 10 SILA PASTIKAN SEMUA MAKLUMAT LENGKAP BAGI MEMUDAHKAN DAN MEMPERCEPATKAN PROSES PENILAIAN. Sila pastikan Borang ini dikepilkan bersama-sama Rancangan Perniagaan. Tanpa borang ini, Rancangan Perniagaan anda dianggap TIDAK LENGKAP. Ini akan mengakibatkan proses penilaian lewat.

HAD (PUNB)

ngarah melebihi dua (2)

dari segi kelulusan

terletak di bawah

antai kedai, dan

t berkaitan termasuk

kmilik. (Lampirkan)

ulan beroperasi.

), iaitu senarai beserta

a berkenaan)

ya tidak menyediakan

N MEMPERCEPATKAN

pa borang ini, tkan proses penilaian

PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUNB)Senarai Semakan Permohonan Pembiayaan

Nama: Dengan ini dikemukakan dokumen - dokumen yang berikut :Rancangan Perniagaan Permohona Pembiayaan Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Pengarah Syarikat

No. Rujukan :

Salinan Sijil Akademik Tertinggi (Cth. : Ijazah, Diploma, STPM, SPM, SRP, dll.)

Salinan Borang 9, Borang 24, Borang 49 dan Memorandum and Article of Association untuk Sya Sendirian Berhad (Jika berkenaan) Salinan Borang A, Borang B dan Borang D untuk Perniagaan Milikan Tunggal atau Perkongsian berkenaan) Salinan Lesen Perniagaan (Jika berkenaan) Akaun Yang Telah Diauditkan atau Lapuran Perakaunan (jika berkenaan) Borang Percukaian atau Borang J (jika berkenaan) Penyata Bank untuk 6 Bulan Terkini (Jika ada) Deraf Perjanjian Sewa (Jika ada) Unjuran Untung Rugi untuk 2 tahun (Projected Profit and Loss Accounts) Unjuran Aliran Tunai untuk 2 tahun (Projected Cash Flow Statement) Sebutharga berkaitan

HAD (PUNB)

of Association untuk Syarikat

nggal atau Perkongsian (Jika

Untuk Kegunaan Pejabat : Tarikh Terima Tarikh Sistem Pegawai

PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHARANCANGAN PERNIAGAAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN PROSPER Siswazah Kategori Pembiayaan* PROSPER Runcit Pemborong PROSPER Modal Sendiri Jumlah Pembiayaan Ekuiti PUNB (jika berkaitan) Pinjaman PUNB JUMLAH* Sila tandakan 'X' di ruangan yang berkaitan.

1. PENGENALAN PROJEK CADANGAN Jenis Perniagaan

Lokasi Cadangan

Produk atau perkhidmatan

Faktor Pemilihan Projek

Jangkaan Potensi Projek

Jangkaan Potensi Projek

USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUNB)

NGAN PERNIAGAAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN

-

2. PROFIL PEMOHON / USAHAWAN 2.1 Butiran Peribadi Nama No KP Baru Tarikh Lahir Bangsa Alamat Tetap : No KP Lama Jantina Agama Alamat Surat Menyurat :

No Tel (Rumah) E-mail Taraf Perkahwinan Nama Pasangan No KP Baru Pekerjaan Pasangan Majikan Pasangan* Sila sertakan salinan KP dan gambar ukuran passport

No Tel (Pejabat) No Telefon Bimbit Bil Anak No KP Lama No Telefon Bimbit

2.2 Kelulusan Akademik* Peringkat Bidang Nama Institusi

2.3 Kelulusan Profesional* Peringkat Bidang Nama Institusi

2.4 Pengalaman Kerja* Nama Syarikat / Organisasi Jawatan

2.5 Pengalaman Perniagaan* Nama Syarikat Jenis Perniagaan Jawatan

* Sertakan salinan sijil dan surat pengesahan yang berkaitan, jika ada.

2.6 Penglibatan Dalam Aktiviti Sosial dan Kemasyarakatan Nama Persatuan Jawatan

2.7 Tanggungan Kewangan (Pinjaman). Nama Institusi / Bank Jenis Pinjaman No Akuan

2.8 Akaun Bank dan Kad Kredit Nama Institusi / Bank Jenis Akaun / Kad Kredit No Akaun

2.9 Butiran Pendapatan dan Perbelanjaan Bulanan Butiran Pendapatan dan Perbelanjaan Pendapatan Pendapatan Pemohon Pendapatan Pasangan Lain-lain Pendapatan ................................................. ................................................. Perbelanjaan Perbelanjaan Keluarga Cukai/KWSP/Insurans Sewa Rumah Bayaran Pinjaman Persekolahan .................................................. ................................................ Pendapatan - Perbelanjaan 2.10 Harta dan Tanggungan Butiran Harta dan Tanggungan Harta Tanah Bangunan Kenderaan (Jenis) : : (Jenis) Milik Pemohon (RM) Milik Pasangan (RM) 2,000.00 RM

Saham Simpanan .............................................. Jumlah A Tanggungan Pinjaman Perumahan -

Pinjaman Kenderaan I Pinjaman Peribadi ............................................... ............................................... Jumlah B Jumlah (A - B) -

Tahun

Tahun

Tempuh

Jawatan

Tempuh

Tempuh

Baki Semasa

No Akaun

Milik Pasangan (RM)

-

-

3. PROFIL RAKAN KONGSI / PENGARAH SYARIKAT 3.1 Butiran Peribadi Nama No KP Baru Tarikh Lahir Bangsa Alamat Tetap : No KP Lama Jantina Agama Alamat Surat Menyurat :

No Tel (Rumah) E-mail Taraf Perkahwinan Nama Pasangan No KP Baru Pekerjaan Pasangan Majikan Pasangan* Sila sertakan salinan KP dan gambar ukuran passport

No Tel (Pejabat) No Telefon Bimbit Bil Anak No KP Lama No Telefon Bimbit

3.2 Kelulusan Akademik* Peringkat Bidang Nama Institusi

3.3 Kelulusan Profesional* Peringkat Bidang Nama Institusi

3.4 Pengalaman Kerja* Nama Syarikat / Organisasi Jawatan

3.5 Pengalaman Perniagaan* Nama Syarikat Jenis Perniagaan Jawatan

* Sertakan salinan sijil dan surat pengesahan yang berkaitan, jika ada.

3.6 Penglibatan Dalam Aktiviti Sosial dan Kemasyarakatan Nama Persatuan Jawatan

3.7 Tanggungan Kewangan (Pinjaman). Nama Institusi / Bank Jenis Pinjaman No Akuan

3.8 Akaun Bank dan Kad Kredit Nama Institusi / Bank Jenis Akaun / Kad Kredit No Akaun

Tahun

Tahun

Tempuh

Jawatan

Tempuh

Tempuh

Baki Semasa

No Akaun

4. PROFIL SYARIKAT / PERNIAGAAN 4.1 Butiran Syarikat / Perniagaan (Sedia Ada). Nama Syarikat / Perniagaan No Tel Alamat Syarikat / Perniagaan No Fax

Tarikh Pendaftaran No Pendaftaran Syarikat Sendiran Berhad Jenis Syarikat / Perniagaan Milikan Tunggal

E-mail Website

(Lampirkan Salinan Borang 9,Borang 24, Borang 49, Memorandum and Articl Association dan Lesen Perniagaan) (Sila tandakan 'X' yang mana berkaitan) Borang A, Borang B, Borang D dan Lesen Perniagaan)

(Lampirkan

PerkongsianA, Borang B, Borang D dan Lesen Perniagaan)

(Lampirkan S

4.2 Butiran Pemegang Saham (Sedia Ada atau Cadangan) Nama Baru Lama Baru Lama Baru Lama 4.3 Butiran Pengarah Syarikat (Sedia Ada atau Cadangan) Nama Baru Lama Baru Lama Baru Lama No KP (Baru dan lama) No KP (Baru dan lama) Jumlah Saham (RM)

Perhubungan

4.4 Pengurusan Atasan / Kakitangan Utama Nama Jawatan Kelulusan

4.5 Butiran Akaun Bank* Nama Bank Jenis Akaun No Akaun

* Sila sertakan penyata akaun sekurang-kurangnya 6 bulan terkini

4.6 Tanggungan Kewangan (Pinjaman) Nama Institusi / Bank Jenis Pinjaman No Akuan

4.7 Lapuran Prestasi Perniagaan Sila lampirkan

1. Akaun Yang Telah Diauditkan untuk syarikat sendirian berhad. 2. Lapuran perakaunan yang disediakan oleh akauntan awam untuk perniagaan milikan tunggal atau perkongsian atau Borang Percukaian / Borang J.

rikat Sendiran Berhad(Lampirkan Salinan

mpirkan Salinan Borang 9,Borang 24, Borang 49, Memorandum and Article of ciation dan Lesen Perniagaan)

ikan Tunggal

ang A, Borang B, Borang D dan Lesen Perniagaan)

kongsian

(Lampirkan Salinan Borang

orang B, Borang D dan Lesen Perniagaan)

Jumlah Saham (RM)

%

Perhubungan

Pengalaman

No Akaun

Baki Semasa

auditkan untuk syarikat sendirian berhad.

kan tunggal atau perkongsian atau Borang

5. MAKLUMAT PENGURUSAN OPERASI Nama / Jawatan Bil Gaji

Bidang Tugas / Tanggungjaw

* Sila lampirkan carta organisasi, JIKA ADA.

Bidang Tugas / Tanggungjawab

6. SENARAI PERALATAN/KELENGKAPAN/ASET DAN STOK 6.1 Peralatan/Kelengkapan/Aset Sedia Ada (Perniagaan yang sedang berpoperasi) Jenis Tahun Beli 1998 Bil Harga Beli (RM) Jumlah (RM) Jumlah -

* Sila lampirkan salinan dokumen pembelian yang berkaitan (cth : invois, resit). * Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi

6.2 Peralatan/Kelengkapan/Aset Yang Diperlukan atau Tambahan Kategori Jenis / Model Bil Harga / Unit (RM) Jumlah (RM) Mesin / Jentera Peralatan / Kelengkapan (Cth : Gondola, chiller, CCTV dll) Perabut (Cth : Kaunter, kabinet fail, tel/fax) Komputer dan pencetak Kenderaan Papantanda Lain-lain -

Jumlah* Sila lampirkan sebutharga dari pembekal * Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi * Jika peralatan yang diperlukan tidak disenaraikan di atas, sila masukkan di ruangan 'Lain-lain'.

-

6.3 Stok / Bahan Mentah (Stok Awal atau Stok Tambahan) Jenis Bil Harga / Unit (RM) Jumlah (RM) -

Jumlah* Sila lampirkan sebutharga/'price list' dari pembekal * Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi

-

Pembekal

Pembekal

Pembekal

7. KAJIAN PEMASARAN 7.1 Lokasi Perniagaan Lokasi Cadangan / Kedudukan(Dimana)

Penempatan/ Kawasan Perniagaan/ Sekolah/Kolej/Projek Pembangunan dll(Keadaan Persekitaran)

Faktor Kelebihan Lokasi

*Sila lampirkan peta lokasi dan kedudukan premis

7.2 Premis Perniagaan Alamat Pemilik Keluasan Kadar Sewa / bulan Faktor Kelebihan Premis (Cth: Kawasan tumpuan, berhampiran dengan kemudahan awam dll)

No Tel C. F. (x) Deposit (RM)

Kerja - kerja Pengubahsuaian(Cth : Pendawaian, paip, mengecat dll)

Syarikat Kontraktor

Kos (RM)

*Sila lampirkan gambar kedai, dokumen perjanjian sewa atau draf (sekiranya ada); cadangan susunatur atau floor plan dan sebu pengubahsuaian.

7.3 Kumpulan Pasaran Sasaran dan Saiz Pasaran

Kumpulan Sasaran(Siapa ?, Profil bakal pelanggan)

Saiz Pasaran(Berapa ramai yang memenuhi profil di atas)

Jangkaan Perkembangan Saiz Pasaran (Melaluipembangunan kawasan dll)

7.4 Ramalan Jualan Ramalan Jualan(Anggaran jualan sebulan/setahun dan polar)

Andaian 1. Asas ramalan jualan iaitu bagaimana jualan bulan pertama diperolehi 1. Asas ramalan jualan iaitu

bagaimana jualan bulan pertama diperolehi

2. Andaian untuk bulan-bulan seterusnya. Cth : Peningkatan jualan sebanyak 5% pada bulan ketiga.

Trend Jualan(Cth : Musim perayaan, cuti sekolah dll)

Trend Jualan(Cth : Musim perayaan, cuti sekolah dll)

7.5 Strategi Pemasaran / Perniagaan. (Ini mungkin melibatkan beberapa strategi yang disenaraikan di bawah. Pilih salah satu atau kombinasi yang bersesuaian.)

Strategi Produk (Barangan / Perkkhidmatan)

Strategi Harga

Strategi Pengedaran

Strategi Perkhidmatan Pelanggan

* Strategi di atas adalah merupakan contoh-contoh strategi yang boleh dilaksanakan. Tuan/puan boleh merangka strategi sendiri yan dengan perniagaan tuan/puan.

7.6 Pengiklanan dan Promosi

Bentuk Iklan Operasi)

(Pra

Anggaran Kos (RM)

Bentuk Iklan - berjadual)

(Operasi

Anggaran Kos / bulan (RM)

Kaedah Promosi (cth : harga diskaun, kad ahli, cabutan bertuah dll)

7.7 Analisa Pesaing Nama Pesaing

Kekuatan

Kelemahan

Ya

Tidak

atau draf (sekiranya ada); cadangan susunatur atau floor plan dan sebutharga

ngkin melibatkan beberapa strategi yang mbinasi yang bersesuaian.)

egi yang boleh dilaksanakan. Tuan/puan boleh merangka strategi sendiri yang sesuai

Anggaran Kos (RM)

Anggaran Kos / bulan (RM)

Kelemahan

8. SUMBER RUJUKAN Nama Pekerjaan Majikan Perhubungan Bil Tahun Mengenali No KP No HP

Nota: Untuk pemohon Skim PROSPER Siswazah, kebenaran daripada ibu/bapa atau pasangan (suami/isteri) adalah diperlukan. Sila maklumat berkenaan di ruangan di atas.

9. RUMUSAN / PENUTUP

10. PERAKUAN PEMOHON Keterangan Daripada Pihak Pemohon :

Saya akui bahawa segala keterangan yang tercatit adalah benar, betul dan lengkap. Saya m kepada pihak PUNB untuk mendapatkan pengesahan daripada mana-mana sumber yang dif dan betul. Kertas Kerja atau permohonan ini akan menjadi hakmilik PUNB sama ada pem diluluskan atau pun tidak. Pihak PUNB juga berhak untuk menolak permohonan ini sekirany memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan tanpa sebarang ulasan lanjut.

Tandatangan Nama Tarikh

n daripada ibu/bapa atau pasangan (suami/isteri) adalah diperlukan. Sila isikan

rangan yang tercatit adalah benar, betul dan lengkap. Saya memberi kuasa ndapatkan pengesahan daripada mana-mana sumber yang difikirkan perlu ermohonan ini akan menjadi hakmilik PUNB sama ada pembiayaan ini k PUNB juga berhak untuk menolak permohonan ini sekiranya ianya tidak lah ditetapkan tanpa sebarang ulasan lanjut.

Tandatangan