nota rancangan perniagaan

Upload: kamal-bakshir-kassim

Post on 11-Jul-2015

1.108 views

Category:

Documents


23 download

TRANSCRIPT

Rancangan Perniagaan

Salmah Binti Haji Ijam BA Management USM

Oleh

Rancangan Perniagaan

Suatu dokumen bertulisMenerangkan secara menyeluruh mengenai sesebuah perniagaan atau projek yang akan dilaksanakan

Tujuan

Rancangan Perniagaan DisediakanUsahawan mampu melihat dan menilai perniagaan yang dicadangkan dengan lebih teliti dan secara objektif. Memberikan gambaran daya maju perniagaan yang dirancangkan sebelum pelaburan dibuat

Membuat anggaran keperluan sumber-sumber perniagaan, seperti tenaga pekerja, mesin dan peralatan serta modal dengan lebih tepatUntuk menyakinkan pihak-pihak tertentu, seperti institusi kewangan untuk mendapatkan pembiayaan kewangan Menyedarkan usahawan tentang masalah-masalah yang mungkin timbul dalam melaksanakan perniagaan.

SIAPA

MEMERLUKAN RANCANGAN PERNIAGAAN ?

Usahawan Pelabur Institusi Pembiayaan Pembekal Pelanggan

Kakitangan

Kandungan

Rancangan Perniagaan

AwalanRancangan Sumber Manusia & Pentadbiran

Rancangan Operasi

RPAkhiran

Rancangan Pemasaran Rancangan Kewangan

Awalan

Surat Iringan Tajuk Halaman Hadapan Halaman Isi Kandungan Ringkasan Rancangan Perniagaan Pengenalan Tujuan Profil Perniagaan Profil Usahawan

Nama Syarikat Alamat Syarikat, Nombor Telefon, Fax & e-mail Bentuk Pendaftaran

Kegiatan Utama Perniagaan Tarikh Perniagaan Didaftarkan atau akan Dimulakan Nombor Pendaftaran (jika ada) Modal Permulaan Nama dan Alamat Pemegang Saham Nama Bank

Profil Perniagaan

Nama Penuh No. Kad Pengenalan, Tarikh Lahir & Umur

Alamat & Nombor TelefonKelulusan Akademik Kursus Yang Pernah Dihadiri

KemahiranPengalaman Pekerjaan Sekarang

Perniagaan Lain Yang Sedang atau Pernah Diceburi

Profil Usahawan

Carta Pelaksanaan Projek Lampiran

Akhiran

Rancangan Sumber Manusia & Pentadbiran

Pengenalan OrganisasiCarta Organisasi Jawatan & Bilangan Pekerja Pentadbiran, Pemasaran & Operasi Huraian Tugas Kelayakan Imbuhan: Gaji, KWSP, PERKESO & lain-lain Senarai Keperluan Pejabat Bajet Sumber Manusia & Pentadbiran

Rancangan Sumber Manusia & Pentadbiran

Pengenalan OrganisasiLOKASI PERNIAGAAN

Lokasi fizikal perniagaan seperti laluan jalanutama dan tanda jalan.

Bangunan seperti jenis, struktur, keadaanbangunan, saiz dan harga bangunan.

Kemudahan Infrastruktur seperti jalanraya,bekalan air, eletrik dan telefon.

MISI DAN VISI PERNIAGAAN

Rancangan Sumber Manusia & Pentadbiran

Carta OrganisasiPengurus Besar

Pengurus Operasi

Pengurus Pemasaran

Pekerja Pengeluaran

Kerani Akaun

Rancangan Sumber Manusia & Pentadbiran

Jawatan & Bilangan Pekerja Pentadbiran, Pemasaran & OperasiJawatan Bilangan

Pengarah UrusanKerani Pentadbiran Pengurus Operasi Pengurus Pemasaran Kerani Akaun Pekerja Pengeluaran

11 1 1 1 6

Rancangan Sumber Manusia & Pentadbiran

Huraian TugasTugas

Jawatan

Pengarah Urusan

Merancang, menyelaras, mengawal dan melaksanakan perancangan strategik perniagaan Membantu tugas pentadbiran Pengarah Urusan Menyediakan laporan bulanan perniagaan Menyimpan dan mengemaskini semua dokumen perniagaan

Kerani Pentadbiran

Rancangan Sumber Manusia & Pentadbiran

KelayakanKelayakan & Pengalaman

Jawatan

Pengurus Pemasaran

Diploma Pemasaran Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang jualan pakaian wanita dan remaja Mahir berkomunikasi secara verbal dan bertulis Berketerampilan kemas Mempunyai kenderaan sendiri

Rancangan Sumber Manusia & Pentadbiran

Imbuhan: Gaji, KWSP, PERKESO & lain-lainKelayakan & Pengalaman

Jawatan

Pekerja Pengeluaran

Gaji Pokok RM 400.00 sebulan KWSP Perlindungan Insuran Berkelompok Elaun Makan RM20.00 sehari Penginapan dan pengangkutan disediakan Perlindungan perubatan Elaun lebih masa

Bekerja 6 hari seminggu

Rancangan Sumber Manusia & Pentadbiran

Perabot & Kelengkapan Ubahsuai

7,000 4,000

Senarai Keperluan PejabatHarga (RM) 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 500.00

Perabot dan Kelengkapan Pejabat Meja dan Kerusi Pengurus Sofa Cabinet Fail Meja dan Kerusi Kerani Rak Peralatan

JUMLAH

7,000.00

Rancangan Sumber Manusia & Pentadbiran

Senarai Keperluan Pejabat

Ubahsuai Pejabat Pendawaian Elektrik Mengecat Memasang permaidani

Harga (RM) 2,000.00 1,000.00 1,000.00

JUMLAH

4,000.00

Rancangan Sumber Manusia & Pentadbiran

Bajet Sumber Manusia & PentadbiranPerbelanjaan Aset Tetap Perbelanjaan Bulanan Lain-Lain Perbelanjaan

Aset Tetap Bulanan Lain-Lain

RM RM RM

JUMLAH

RM

RM

RM

Bajet Sumber Manusia & PentadbiranPerbelanjaan Aset Tetap Aset Tetap Perbelanjaan Bulanan Lain-Lain Perbelanjaan

Perabot & Kelengkapan UbahsuaiBulanan

7,000 4,000

Gaji, KWSP & SOCSO Sewa Alatulis Utiliti Belanja AmLain-Lain

5,500 1,000 150 250 100800 2,000 700 11,000 7,000 3,500

Deposit Pendaftaran Pelbagai JUMLAH

Rancangan Pemasaran

Produk atau Perkhidmatan Sasaran Pasaran Saiz Pasaran Pesaing-Pesaing Utama Syer Pasaran Anggaran Jualan Strategi Promosi Strategi Harga Strategi Edaran Bajet Pemasaran

Bajet PemasaranPerbelanjaan Aset Tetap Aset Tetap Perbelanjaan Bulanan Lain-Lain Perbelanjaan

Kenderaan

25,000

Bulanan

Komisyen Jualan Elaun Perjalanan

1,000 500

Lain-Lain

JUMLAH

25,000

1,500

Rancangan Operasi

Proses Operasi atau Pengeluaran

Carta Aliran ProsesKuantiti Dikeluarkan: Harian, Mingguan atau Bulanan; atau Masa Operasi Keperluan Bahan Mentah Senarai Mesin & Peralatan Susunatur Ruang Operasi

Overhed OperasiBajet Operasi

Bajet OperasiPerbelanjaan Aset Tetap Aset Tetap Perbelanjaan Bulanan Lain-Lain Perbelanjaan

Mesin & Peralatan

23,000

Bulanan

Bahan Mentah Gaji, KWSP & SOCSO Overhed Operasi

3,000 3,000 2,000

Lain-Lain

JUMLAH

23,000

8,000

Rancangan KewanganRancangan Sumber Manusia & Pentadbiran

Bajet

Kos Perlaksanaan Projek

Rancangan Pemasaran

Sumber Pembiayaan ProjekProforma Aliran Wangtunai Proforma Penyata Pendapatan Proforma Penyata Kunci Kira-KiraAnalisis Kewangan

Aset Tetap Modal Pusingan Lain-Lain Dalaman Luaran

Jadual Susutnilai Aset Tetap Modal Sendiri Tunai Aset Tetap Pinjaman Jangka Panjang

Bajet

Rancangan Operasi

Pinjaman Jangka Pendek Kredit Pembekal OD

Bajet

Sewabeli Berpenggal

Jadual Bayaran Balik

Pelaburan Aset Tetap

Kos Pra-Operasi

Tanah Bangunan Ubahsuai Mesin & Peralatan Perabot & Kelengkapan Kenderaan

Pendaftaran Perniagaan Yuran Guaman Cukai Jalan & Insuran Duti Stem & Pelesenan

Deposit

Sewa Utiliti

Modal Pusingan (bulan)

Pentadbiran Pemasaran Operasi

Luar Jangka 2-5%

Jumlah (RM)

Dalaman

Luaran

Sumbangan Ekuiti o Tunai o Aset-Aset

Pinjaman Berpenggal Sewa Beli Lain-Lain

Kos Perlaksaan Projek

Sumber Pembiayaan Projek

Pelaburan Aset Tetap Modal Pusingan Pra-Operasi Deposit Luar Jangka

DalamanLuaran

Penyata Aliran Wang Tunai

Jangkaan Aliran Penerimaan dan Pembayaran Tunai di dalam sesuatu tempohMenunjukkan:

Semua Penerimaan TunaiSemua Pembayaran Tunai Lebihan atau Kurangan

Baki Awal dan Akhir Tunai

Penyata PendapatanPerniagaan Perkhidmatan Perniagaan PerdaganganPenyata Untung & Rugi(5 tahun)

Penyata Perdagangan, Untung & Rugi(5 tahun)

Perniagaan Pembuatan

Penyata Pengilangan, Perdagangan, Untung & Rugi(5 tahun)

Penyata Untung & RugiContoh untuk Perniagaan Perkhidmatan

Jualan Tolak: Belanja-Belanja Pentadbiran Pemasaran Kewangan Lain-Lain Untung Bersih Sebelum Cukai Tolak: Cukai Untung Bersih Selepas Cukai

Penyata Perdagangan, Untung & RugiContoh Untuk Perniagaan Perdagangan

Jualan Tolak: Kos Jualan tambah: tolak: Untung Kasar Tolak: Belanja-Belanja Pentadbiran Pemasaran Kewangan Lain-lain Untung Bersih Sebelum Cukai Cukai Untung Bersih Selepas Cukai Stok Awal Barang Niaga Belian tahun semasa Stok Akhir Barang Niaga

Tolak:

Penyata Pengilangan, Perdagangan, Untung & RugiContoh untuk Perniagaan Pembuatan

RM

Bahan Mentah Pekerja Langsung Overhed Kilang Kos PrimaTambah: Kerja Dalam Proses Awal Tolak: Kerja Dalam Proses Akhir

Kos Pengeluaran

Penyata Pengilangan, Perdagangan, Untung & RugiContoh untuk Perniagaan Pembuatan

Jualan Tolak: Kos Jualancampur: tolak:

Stok Awal Barang Siap Kos PengeluaranStok Akhir Barang Siap

Untung Kasar Tolak: Belanja-Belanja Pentadbiran Pemasaran Kewangan Lain-Lain Untung Bersih Sebelum Cukai Tolak: Cukai Untung Bersih Selepas Cukai

Penyata Kunci Kira-Kira

Aset Tetap

Senarai Semua Aset Tetap pada Nilai Buku (Kos tolak Susutnilai Terkumpul)

Ekuiti Pemilik

Sumbangan Ekuiti (tunai & semua aset) Tambah Untung Terkumpul)

Aset Semasa Senarai semua Aset Semasa (tunai, stok akhir, ak belum terima, deposit) Jumlah dalam RM

Liabiliti

Senarai semua Liabiliti Jangka Panjang & Liabiliti Jangka Pendek (Baki akhir tahun)

Jumlah dalam RM

Analisis KewanganKecairanNisbah Kecairan (Aset Semasa/Liabiliti Semasa) Nisbah Cepat (Asset Semasa Stok/Liabiliti Semasa)

Keberuntungan

Pulangan dari Jualan (Untung Bersih Selepas Cukai/Jualan) Pulangan dari Ekuiti (Untung Bersih Selepas Cukai/Ekuiti) Pulangan dari Aset (Untung Bersih Selepas Cukai/Jumlah Aset)

HutangHutang:Ekuiti Jumlah Liabiliti/Ekuiti

Analisis Kewangan

Analisis Titik Pulang Modal Analisis Tempoh Bayaran Balik

PANDUAN

MENULIS

RANCANGAN PERNIAGAANSEMUA MAKLUMAT DITUNJUKKAN SECARA BERSISTEMATIK. MENGGUNAKAN JADUAL, RAJAH DAN CARTA ALIR YANG SESUAI MENGGUNA PERKATAAN YANG MUDAH DIFAHAMI, RINGKAS DAN TEPAT

MENGGUNAKAN SATU AYAT BAGI SATU IDEA SETIAP PERENGGAN PERLU RINGKAS, PADAT DAN MEMPUNYAI SATU TEMA MENGGUNAKAN NAHU YANG BETUL

BERTAIP DENGAN TYPE FACE DAN FONT YANG SESUAI DIJILID KULIT DEPAN MENGGUNAKAN KERTAS JENIS KERAS BERWARNA LEMBUT YANG SESUAI TAIP DI KULIT DEPAN DENGAN JELAS:

NAMA SYARIKAT ALAMAT/NO.TEL/FAX AKTIVITI PERNIAGAAN

DTT

DIMANA ADA KEMAHUAN DISITU ADA KEJAYAAN TERIMA KASIH