rancangan perniagaan ict

23
MZ MULTIMEDIA ENTERPRISE Company No: CO001114574-D Email [email protected] Laman web http://www.mzmultimedia.net RANCANGAN PERNIAGAAN DISEDIAKAN OLEH Zolkiflee M. S. TARIKH 8hb Jun 2006

Upload: zolkiflee-md-salleh

Post on 08-Jun-2015

16.363 views

Category:

Documents


18 download

DESCRIPTION

Rancangan Perniagaan ICT/Cyber Cafe

TRANSCRIPT

Page 1: Rancangan Perniagaan ICT

MZ MULTIMEDIA ENTERPRISE Company No: CO001114574-D

Email [email protected] Laman web http://www.mzmultimedia.net

RANCANGAN PERNIAGAAN

DISEDIAKAN OLEH

Zolkiflee M. S.

TARIKH

8hb Jun 2006

Page 2: Rancangan Perniagaan ICT

ISI KANDUNGAN

1. PENGENALAN.................................................................................................... 1 2. VISI....................................................................................................................... 2 3. MISI ...................................................................................................................... 2 4. OBJEKTIF ............................................................................................................ 2 5. TUJUAN............................................................................................................... 3 6. LATARBELAKANG SYARIKAT...................................................................... 4

6.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMILIK .............................................................. 4 6.2 LATAR BELAKANG SYARIKAT................................................................... 5

7. ASPEK OPERASI ................................................................................................ 6 7.1 JENIS PERNIAGAAN ...................................................................................... 6 7.2 PENGALAMAN................................................................................................ 6 7.3. TENAGA KERJA.............................................................................................. 7 7.4 PERALATAN DAN PERKAKASAN ............................................................... 7

8. ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI............................................................. 8 8.1 AHLI SYARIKAT.............................................................................................. 8 8.2 CARTA ORGANISASI...................................................................................... 9

9. PROJEK CADANGAN...................................................................................... 10 9.1 PERKHIDMATAN DAN PRODUK BARU. .................................................. 10 9.2. KEPERLUAN ................................................................................................. 11 9.3 BUTIR BELANJAWAN ............................................................................ 11 9.3 BELANJAWAN PENGURUSAN ............................................................. 12 9.4 BELANJAWAN PERMULAAN ............................................................... 12 9.5 PERALATAN YANG SEDIA ADA.......................................................... 12 9.6 KEMUDAHAN ASAS /LOKASI .................................................................... 13

10. ASPEK PEMASARAN .................................................................................. 14 10.1. ANALISIS PASARAN.............................................................................. 14 10.2 SAIZ PASARAN. ....................................................................................... 14 10.3 PERSAINGAN ........................................................................................... 14 10.4 SYER PASARAN....................................................................................... 14 10.5 STRATEGI PEMASARAN ....................................................................... 15

11. ASPEK KEWANGAN ................................................................................... 16 12. KESIMPULAN............................................................................................... 21

Page 3: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

1. PENGENALAN

Syarikat MZ Multimedia Enterprise ada lah sebuah syarikat

bumiputera yang berdaftar pada tahun 1997 yang memulakan

operasinya di Shah Alam dan bertapak di Melaka sejak Ogos 2001.

Adalah tanggung jawab kami pengusaha bumiputera dalam negeri

Melaka untuk merealisasikan hasrat kerajaan negeri Melaka dan

menyahut seruan kerajaan untuk menjadikan Melaka sebuah negeri

ICT serta mencapai matlamat sebagai Negeri bertaraf MSC .

Kelebihan kami adalah dengan mempunyai kakitangan dan kepakaran

dalam bidang ICT serta kerjasama kami dengan K-Incubator dibawah

Pejabat Ketua Menteri Melaka.

Perniagaan ini mempunyai potensi yang baik khusus dikawasan yang

kami pilih untuk beroperasi serta kurangnya persaingan.

1

Page 4: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

2. VISI

Menjadi pengusaha bumiputera dalam bidang ICT untuk memajukan

ekonomi dan taraf negeri Melaka.

3. MISI

Menyahut seruan kerajaan untuk mencapai matlamat kerajaan

menjadikan Melaka bertaraf MSC dan membantu usahawan usahawan

dalam membentuk perniagaan mereka ke peringkat global berteraskan

ICT..

4. OBJEKTIF Melatih dan melahirkan kakitangan technical dari penduduk setempat

dan menyumbang untuk menaikkan taraf ekonomi negara.

Menggalakkan penggunaan ICT di kalangan peniaga dah pengusaha

bumiputera untuk mencapai taraf global dalam bidang perniagaan.

Menggalakkan penggunaan ICT di kalangan Guru guru sekolah

sebagai satu media untuk menyampai kan maklumat dalam bidang

pelajaran.

2

Page 5: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

5. TUJUAN

Perancangan untuk mempebesarkan perniagaan ini dibuat dengan

tujuan, untuk mendapatkan Ppembiayaan dari institiusi kewangan

bagi melancarkan lagi usaha kami didalam mengejar perkembangan

ICT dan melatih para usahawan mengguna kemudahan ICT dalam

perniagaan mereka. Syarikat kami perlu menyediakan tempat yang

luas sebagai pusat latihan dan bimbingan dan peralatan yang berkaitan

bagi tujuan tersebut.

Kerjasama pihak tuan amat diperlukan bagi kami menjayakan sebuah

lagi perniagaan yang diusahakan oleh kaum bumiputera.

3

Page 6: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

6. LATARBELAKANG SYARIKAT

6.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMILIK

Nama : Nur Farina Binti Muhamad Fauzi

No. Kad Pengenalan : 840920105238

Alamat Tetap : No 33 Jalan Seri Mas 14

Taman Seri Telok Mas,

Telok Mas, 75460

Melaka

Tarikh Lahir : 20/9/84

Umur : 22thn

Jantina : Perempuan

Warganegara : Malaysia

Agama : Islam

Pengalaman Kerja : 3 thn

Pekerjaan Sekarang : Usahawan

Jawatan Dalam Syarikat : Pengarah Urusan

4

Page 7: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

6.2 LATAR BELAKANG SYARIKAT

Nama Syarikat : MZ Multimedia Enterprise

Alamat Perniagaan : No 42-1 Jalan Seri Mas 2 /Pejabat Taman Seri Telok Mas Telok Mas Melaka No Talipon : 06-2610154

No Fax : 06-2610234

Pemegang Saham : 100% Bumiputera

Jenis perniagaan : Pusat Latihan Computer, yang dijalankan Internet Cafe Baik Pulih Computer

No Pendaftaran : CO001114574-D Perniagaan

Akaun Bank : Akaun No. :

Jenis Perniagaan : Sendiri

Tarikh Daftar Perniagaan : 1/04/1997 *Sertakan salinan sijil perniagaan, serta sijil-sijil yang berkenaan dan yang telah disahkan.

5

Page 8: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

7. ASPEK OPERASI

7.1 JENIS PERNIAGAAN Perniagaan ini ada lah dalam bentuk perkhidmatan dalam bidang ICT

seperti berikut

a. Latihan komputer

b. Jualan/servis/naik taraf komputer

c. Perunding Projek

d. Pemasangan Rangkaian Komputer

e. Melayar Internet / Membina Laman Web

7.2 PENGALAMAN

Sejak beroperasi pada tahun 1997, MZ Multimedia Enterprise telah

mengendalikan berbagai latihan komputer dalam bidang berikut:

a. MS Office

b. MS Project

c. PC Support

d. Anti Virus Warfare

Antara institiusi yang telah mendapat perkhidmatan kami ia lah:

a. Perbadanan Kemajuan Petanian Selangor

b. Syarikat Pengurusan Ladang Selangor

c. Esso Malaysia

d. Petronas Dagangan

e. Petronas Cari Gali

f. Sarawak Shell Malaysia

g. Asian Bintulu Fertilizer

h. Rajang Port Autority

i. Jabatan Perkhidmatan Awam Brunei

6

Page 9: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

MZ Multimedia Enterprise telah memulakan perniagaan di Melaka pada

Ogos 2001 dengan modal sendiri sebanyak RM40,000 dan berpeluang

memberi perkhidmatan dalam program Kursus Komputer Untuk Warga

Pencen dan Suri Rumah anjuran K-Ekonomi di bawah Pejabat Ketua

Menteri Melaka. MZ Multimedia Enterprise ada lah sebuah syarikat yang

telah berdaftar dengan K-Incubator untuk menjalankan program tersebut.

7.3. TENAGA KERJA.

MZ Multimedia Enterprise mempunyai tenaga yang mahir dalam

bidang latihan dan teknikal serta wakil pemasaran yang agresif untuk

pemasaran produk.

7.4 PERALATAN DAN PERKAKASAN

Buat masa ini MZ Multimedia Enterprise beroperasi dengan peralatan

berikut

a. computer dan perabot 8 unit

b pencetak 1 unit

c hub dan modem 1 set

MZ Multimedia Enterprise bercadang untuk memohon bantuan bagi

menambah peralatan yang bagi tujuan latihan dan perkhidmatan yang

yang diperlukan.

7

Page 10: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

8. ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI. 8.1 AHLI SYARIKAT

Syarikat MZ Multimedia Enterprise buat masa ini di

kendalikan oleh ahli ahli perikut:

1. Cik Nur Farina Md Fauzi Pemilik (100%)

Berkecimpungan dalam bidang perniagaan dan

menjadikan ICT sebagai satu peluang untuk menjana

pendapatan.

2. En Zolkiflee Md Salleh Perancang/Pengajar

Seorang yang mahir dalam bidang latihan dan

teknikal komputer selama 10 tahun. Beliau ada lah

Microsoft Certified Trainer sejak tahun 1998.

3. Puan Marina Abd Jalil Pentadbiran/Kewangan

Bekas kakitangan kerajaan dan mahir dalam

pengurusan dan kewangan.

4. Pn Zuraidah Abd Rahman Pemasaran

Seorang yang mahir dalam pemasaran dan telah

berkecimpong dalam bidang tersebut sejak 7 tahun.

8

Page 11: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

8.2 CARTA ORGANISASI

FarinaPengarah Urusan

ZolkifleePerancang/Latihan

Pen Pelatih Pen teknikal

MarinaPentadbiran/Kewangan

ZuraidahPemasaran

Pen Pemasaran Pen Pemasaran

Untuk membentuk sebuah organisasi yang lengkap dan agresif

serta produktif, MZ Multimedia Enterprise bercadang untuk

menambah kakitangan di bahagian pemasaran dan teknikal.

9

Page 12: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

9. PROJEK CADANGAN

9.1 PERKHIDMATAN DAN PRODUK BARU.

MZ Multimedia Enterprise bercadang untuk memperluaskan

perniagaan dengan menambah perkhidmatan dalam bidang ICT seprti

berikut.

a. Perkhidmatan Digital Photography dan Latihan

Perkhidmatan ini ada lah memproses gambar digital untuk di

jadikan vcd(fomat video compact disc). Selain itu MZ

Multimedia Enterprise juga bercadang untuk membuka kelas

latihan bagi tujuan tersebut untuk yang berminat dan pengusaha

pengusaha bumiputera bagi menambahkan lagi perkhidmatan

jualan mereka.

b. Perkhidmatan Webhosting dan Membina Laman Web

Produk terbaru yang akan diedarkan oleh MZ Multimedia

Enterprise merupakan Webhosting dan pembinaan laman web

untuk para usahawan dan individu. Tujuan nya untuk

menaikkan taraf pengusaha pengusaha bumiputra diperingkat

antarabangsa untuk memmasarkan dan mengiklankan syarikat

dan produk mereka.

c. Mobile Income

Produk mobile income ini ada lah produk yang terbaru yang

akan di pasarkan. Produk ini secara rengkas nya adalah berupa

mesin carian atau ‘ search engine ‘ yang di lakukan melalui

telefon bimbit berbentuk sms atau pesanan rengkas.

10

Page 13: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

Kesemua produk produk dan perkhidmatan diatas ada lah yang terbaru

dan memberi menafaat kepada ramai pengguna terutama pengusaha

pengusaha yang baru dan yang sedang membangun.

9.2. KEPERLUAN .

Bagi mencapai matlamat di atas MZ Multimedia Enterprise

memerlukan bantuan untuk menambah perkasasan dan juga mendapatkan

tempat yang sesuai dan luas bagi menjalankan latihan dan operasi yang

terbabit.

Kami memerlukan modal tambahan untuk berikut:-

a. Menyewa ruang perniagaan yang luas dan menepati kehendak

MBMB dan Bomba.

b. Menambah perlatan dan perkakasan komputer

c. Membeli projector bagi tujuan mengajar

d. Membeli bahan bahan stock berupa Sharksurf Webhosting dan

Mobile Income.

9.3 BUTIR BELANJAWAN

1. Alamat Peniagaan : No. 34 Jalan Seri Mas 2

Taman Seri Telok Mas

Telok Mas

2. Jenis : Perkhidmatan Computer/Latihan

3.Jumlah Modal Diperlukan : RM 66,000.00

11

Page 14: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

9.3 BELANJAWAN PENGURUSAN

GAJI 6,000.00

SOCSO 90.00

EPF 660.00

SEWA 1.750.00

API/AIR 250.00

Tel/Internet 250.00

INS 1.000.00

ALAT TULIS 500.00

PELBAGAI 1.500.00 12,000.00

9.4 BELANJAWAN PERMULAAN

Komputer (10 unit) 18,000.00

Komputer Riba (2 unit) 8,000.00

Alat Projector / Scanner / Printer 5,000.00

Perabot dan Pemasangan 5,000.00

Ubahsuai Pejabat/Kedai 5,000.00

Deposit Kedai 5,250.00

Deposit Api/Air 900.00

Peralatan Keselamatan 350.00

Naik Taraf Komputer Sedia Ada 5.000.00

Stok Produk 5.000.00

Hub dan Pemasangan Rangkaian 500.00 58,000.00

9.5 PERALATAN YANG SEDIA ADA

Komputer (8 unit) 12,000.00

Printer / Hub / Perabot / Fax 3,000.00 15,000.00

12

Page 15: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

9.6 KEMUDAHAN ASAS /LOKASI

Lokasi yang dipilih ialah di kawasan perniagaan di Telok Mas

yang telah di iktiraf sebagai pekan kecil berdekatan dengan Sekolah dan

kawasan perumahan.

Premis yang dicadangkan merupakan rumah kedai 2 tingkat yang akan

kami jadikan pejabat, bilik latihan dan juga melayar internet. Kesemua

kemudahan telah tersedia hanya memerlukan pembayaran deposit dan

pengubahsuaian.

Bekalan letrik dan air mencukupi bagi projek kami berserta surat

perjanjian sewa dan ianya terikat selama dua tahun dan boleh di

perbaharui.

13

Page 16: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

10. ASPEK PEMASARAN 10.1. ANALISIS PASARAN

Memandangkan ramai pengusaha bumiputera yang baru dan lama di

Melaka ini tidak mempunyai bantuan ICT dalam perkembangan

perniagaan mereka, maka ini lah peluang kami untuk membantu mereka

dalam menaikan taraf perniagaan mereka.

Sasaran kami ada lah seperti berikut:

1 Peniaga Peniaga Baru Dan Lama

2 Pengusaha Pengusaha Produk Desa

3 Persatuan Usahawan/Usahawanita

4 Peniaga Persendirian

5 Orang Awam

10.2 SAIZ PASARAN.

Saiz pasaran di dianggarkan lebih. Penduduknya terdiri dari pelbagai

golongan masyarakat serta kewujudan kawasan meluaskan lagi saiz

pasaran syarikat kami.

10.3 PERSAINGAN

Kami sudah mengenal pasti pesaingan yang ada dan ini tidak

menjejaskan perkhidamtan dan pemasaran kami.

10.4 SYER PASARAN.

Oleh kerana adanya persaing maka syarikat kami cuba untuk

menguasai 40% kawasan pasaran di seluruh kawasan selatan

semenanjung, Melaka dan Negri Sembilan.

14

Page 17: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

10.5 STRATEGI PEMASARAN

Pada 3 bulan pertama permulaan operasi, kami akan mempromosi kan

produk kami kepada pengusaha pengusaha melalui hebahan dan juga

iklan. MZ Multimedia Enterprise juga mempunyai lama web sendiri

untuk mengiklan peduk dan perkhidmatan. Pada peringkat awal kami

telah pun mepertengahkan produk kami semasa kursus, seminar dan

karnival di Melaka Tengah.

Pada bulan berikut nya kami akan memasarkan produk produk kami

kepada pengusaha pengusaha di daerah Jasin dan Alor Gajah dan seterus

nya luar Melaka.

15

Page 18: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

11. ASPEK KEWANGAN 11.1 Sales Forecasts

Monthly Sales Forecasts - first year (cash)

Month JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Total 2006

Sharksurf 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 29,700

MobileIcome 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600

Digital VCD 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 60,000

Training 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 21,000

Internet 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 15,000

Website building 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 52,500

Totals 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 22,270 22,270 22,270 22,270 22,270 22,270 235,800

Monthly Sales Forecasts - f irst year (units)

Sharksurf MobileIcome Digital VCD Training Internet Website building

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Annual Sales Forecast (cash)

Year 2006 2007 2008 2009 2010

Sharksurf 29,700 31,482 33,264 35,046 36,828

MobileIcome 57,600 60,480 63,360 66,816 70,272

Digital VCD 60,000 63,600 67,200 70,800 74,400

Training 21,000 22,200 23,400 24,600 25,800

Internet 15,000 15,780 16,560 17,400 18,300

Website building 52,500 55,500 61,500 70,500 84,000

Totals 235,800 249,042 265,284 285,162 309,600

16

Page 19: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

11.2 Profit and Loss

Profit and Loss

Year 2006 2007 2008 2009 2010

Sales 235,800 249,042 265,284 285,162 309,600

Cost of sales 103,500 109,194 115,488 122,832 131,106 Gross margin 132,300 139,848 149,796 162,330 178,494

Fixed costs

Personnel 36,000 36,900 37,823 38,768 39,737 General costs 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

Sales Cost 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Profit before depreciation 18,300 24,948 33,974 45,562 60,757

Depreciation 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 Sales profit 14,470 21,118 30,143 41,732 56,927

Interest on loans -2,242 -1,778 -1,298 -801 -286

Grants 0 0 0 0 0 Profit before tax 12,228 19,340 28,845 40,931 56,641

Taxes 1,223 1,934 2,885 4,093 5,664

Profit after tax 11,005 17,406 25,961 36,838 50,977

17

Page 20: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

11.3 Cash Flow

Cash Flow Forecast - first year Month JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Total 2006

Received payments 117,030

17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 22,270 22,270 22,270 22,270 22,270 22,270 335,800

Sharksurf 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 29,700 MobileIcome 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600 Digital VCD 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 60,000 Training 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 21,000 Internet 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 15,000 Website building 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 52,500 Shareholder investment 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000

Third party 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000

Outgoing payments 72,933 16,933 19,933 16,933 19,933 16,933 21,863 18,863 21,863 18,863 21,863 18,863 285,781

Purchases 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 9,590 9,590 9,590 9,590 9,590 9,590 103,500 Personnel 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 National Insurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 General costs 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 Sales Cost 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 18,000 Start up costs 6,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,150 Loans 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 15,281 Investments 46,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,850

Financial costs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 44,097 97 -2,903 97 -2,903 97 407 3,407 407 3,407 407 3,407 50,019

Cash Balance 44,097 44,193 41,290 41,386 38,483 38,579 38,986 42,393 42,799 46,206 46,612 50,019

18

Page 21: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

Cash Flow Forecast - years

Year 2006 2007 2008 2009 2010 Received payments 335,800 249,042 265,284 285,162 309,600 Sharksurf 29,700 31,482 33,264 35,046 36,828 MobileIcome 57,600 60,480 63,360 66,816 70,272 Digital VCD 60,000 63,600 67,200 70,800 74,400 Training 21,000 22,200 23,400 24,600 25,800 Internet 15,000 15,780 16,560 17,400 18,300 Website building 52,500 55,500 61,500 70,500 84,000 Shareholder investment 30,000 0 0 0 0

Third party 70,000 0 0 0 0 Outgoing payments 285,781 240,598 248,526 257,766 268,217 Purchases 103,500 109,194 115,488 122,832 131,106 Personnel 36,000 36,900 37,823 38,768 39,737 National Insurance 0 0 0 0 0 Income tax 0 0 0 0 0 General costs 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 Sales Cost 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 Start up costs 6,150 0 0 0 0 Loans 15,281 15,281 15,281 15,281 15,281 Investments 46,850 0 0 0 0 Financial costs 0 0 0 0 0 Shareholder dividends 0 0 0 0 0 Taxes 0 1,223 1,934 2,885 4,093 Cash Flow 50,019 8,444 16,758 27,396 41,383 Cash Balance 50,019 58,463 75,222 102,618 144,000

19

Page 22: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

11.4 Balance Sheet

Balance Sheet Year 2006 2007 2008 2009 2010

Long term assets 49,170 45,340 41,510 37,680 33,850 Start up costs 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 Material Projector /Scanner / Printer

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Upgrade and Networking 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 Laptop 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 Personal Computer 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 Immaterial Security Items 350 350 350 350 350 Renovations 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Furnitures/Fittings 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Accumulated depreciation -3,830 -7,660 -11,490 -15,320 -19,150 Short term assets 50,019 58,463 75,222 102,618 144,000 Stock 0 0 0 0 0 Clients 0 0 0 0 0 Cash 50,019 58,463 75,222 102,618 144,000 TOTAL ASSETS 99,189 103,803 116,732 140,298 177,850 Owners equity 42,228 60,345 87,256 125,303 177,850 Paid-in capital 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Retained earnings 0 11,005 28,411 54,372 91,210 Earnings 12,228 19,340 28,845 40,931 56,641 Long term creditors 56,961 43,458 29,476 14,995 0 Bank 56,961 43,458 29,476 14,995 0 Short term creditors 0 0 0 0 0 Other creditors 0 0 0 0 0 Taxes 0 0 0 0 0 Other debts 0 0 0 0 0 TOTAL LIABILITIES 99,189 103,803 116,732 140,298 177,850 11.5 Investments

Investments

Item Value Depreciation term

Year aquired

Personal Computer 18,000 10 years 2006

Laptop 8,000 10 years 2006 Upgrade and Networking 5,500 2006

Projector /Scanner / Printer 5,000 2006

Renovations 5,000 2006

Furnitures/Fittings 5,000 2006 Security Items 350 2006

Total 46,850

20

Page 23: Rancangan Perniagaan ICT

MZ Multimedia Enterprise

12. KESIMPULAN

Berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi dan jangkaan

kedudukan dan keuntungan syarikat, serta dengan kerjasama dan bantuan

pehak kami berkeyakinan penuh perojek yang dicadangkan ini adalah

berdaya maju dan mampu bersaing dengan syarikat-syarikat lain terutama

bukan bumiputera.

Dengan tercapai nya cita cita kami ini, kami harap dapat menaikan lagi

taraf pengusaha bumiputera dan skali gus menambahkan lagi kadar

pengeluaran negeri Melaka. Kami juga harap dapat menambahkan

ekonomi negeri Melaka di peringkat bandar/luar bandar berdasarkan

pekara berikut:

1. Meningkatkan ekonomi setempat

2. Mewujudkan peluang pekerjaan setempat

3. Menarik minat bumiputera dalam bidang ICT.

4. Menggalakkan penggunaan ICT dalam perniagaan

5. Merealisasikan wawasan Kerajaan Negeri Melaka untuk

mencapai taraf MSC dalam RM Ke 9.

Harapan kami agar cadangan projek ini akan mendapat pertimbangan

sepenuhnya dari pihak tuan demi meningkatkan kedudukan ekonomi

kaum Bumiputera.

21