rancangan perniagaan pemprosesan

25
JAMMZ TRADING Company No: MA0095199-V Email [email protected] Laman web http://www.geocities.com/jammz_t RANCANGAN PERNIAGAAN PROJEK MEMBUKA KILANG MEMPROSES DAN MEMASARKAN MAKANAN BERMUSIM DAN HARIAN DISEDIAKAN OLEH

Upload: zolkiflee-md-salleh

Post on 08-Jun-2015

11.261 views

Category:

Documents


18 download

DESCRIPTION

Contoh Rancangan Perniagaan Pemprosesan

TRANSCRIPT

Page 1: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

JAMMZ TRADINGCompany No: MA0095199-V

Email [email protected] web http://www.geocities.com/jammz_t

RANCANGAN PERNIAGAAN

PROJEK MEMBUKA KILANG MEMPROSES DAN MEMASARKAN

MAKANAN BERMUSIM DAN HARIAN

DISEDIAKAN OLEH

JAMMZ TRADING

TARIKH

20 April 2006

Page 2: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

SENARAI KANDUNGAN

1. PENGENALAN

2. TUJUAN

3. LATARBELAKANG PEMILIK

4. LATARBELAKANG SYARIKAT

5. ASPEK OPERASI

5.1.JENIS PENIAGAAN

5.2.MESIN DAN PERALATAN

5.3.TENAGA KERJA

6. ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI

7. ASPEK PEMASARAN

7.1.ANALISIS PASARAN

7.2.SAIZ PASARAN

7.3.PERSAINGAN

7.4.SYER PASARAN

7.5.RAMALAN JUALAN

7.6. STRATEGI PASARAN

8. ASPEK KEWANGAN

8.1.LAMPIRAN KEWANGAN DISERTAKAN

9. KESIMPULAN

10. LAMPIRAN

PENDAFTARAN SYARIKAT

LESEN DAN SIJIL YANG BERKENAAN

DOKUMEN BERKENAAN

Page 3: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

1. PENGENALAN

Bidang perniagaan yang pihak kami pilih ini adalah bidang

pembuatan iaitu pengilangan memproses makanan berupa kueh mueh

bermusim, harian dan tradisonal. Walaupun terdapat ramai

bumiputera mengusahakan projek ini tapi tidak ramai yang ada

mengeluarkan kueh yang bermusim seperti untuk perayaan di

keluarkan dan di pasarkan sepanjang masa.

Adalah tanggung jawab kami pengusaha bumiputera dalam negeri

Melaka untuk merealisasikan hasrat kerajaan negeri Melaka dan

menyahut seruan kerajaan untuk menjadikan program Satu Daerah

Satu Industri satu kenyataan.

Kelebihan kami adalah dengan mempunyai kakitangan yang

menjayakan perniagaan produk syarikat adalah dipilih dari kalangan

mereka yang mempunyai pengalaman, kemahiran dan kepakaran

dalam memproses kueh dan makanan tradisional. Pengalaman yang

mereka perolehi dari beberapa syarikat sebelumnya adalah satu

kelebihan bagi syarikat Jammz Trading.

Perniagaan ini mempunyai potensi yang baik khusus dikawasan yang

kami pilih untuk beroperasi.serta kurangnya persaingan

Page 4: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

2. TUJUAN

Perancangan perniagaan ini dibuat dengan tujuan, untuk mendapatkan

bantuan atau bimbingan dari Kementerian Pembangunan Luar Bandar

bagi melancarkan lagi proses dan mengeluarkan kueh kueh

tradiosional. Syarikat kami perlu menyediakan mesin dan peralatan

yang berkaitan dengan penyediaan kueh keuh tradisional.

Kerjasama pihak tuan amat diperlukan bagi kami menjayakan sebuah

lagi perniagaan yang diusahakan oleh kaum bumiputera.

Page 5: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

3. LATARBELAKANG PEMILIK

3.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMOHON

Nama : FARINA BT MUHAMMAD FAUZI

No. Kad Pengenalan : 620617-01-5366

Alamat Tetap : No. 33 JALAN SERI MAS 14

TAMAN SERI TELOK MAS,

TELOK MAS, 75460

MELAKA

Tarikh Lahir : 17/06/1962

Umur : 21Tthn

Jantina : Perempuan

Warganegara : Malaysia

Agama : Islam

Pengalaman Kerja : 3 thn

Pekerjaan Sekarang : Peniaga

Jawatan Dalam Syarikat : Pengarah Urusan

Page 6: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

4. LATAR BELAKANG SYARIKAT

Nama Syarikat : JAMMZ TRADING

Alamat Perniagaan : No 42-1 Jalan Seri Mas 2 /Pejabat Taman Seri Telok Mas Telok Mas, 75460.

Melaka No Talipon : 06-2610154

No Fax : 06-2610234

Pemegang Saham : 100% Bumiputera

Jenis perniagaan : Memproses dan memasarkan kueh yang dijalankan tradisional dan minuman

No Pendaftaran : MA0095199-V Perniagaan

Akaun Bank : Akaun No. :

Jenis Perniagaan : Milik Sendiri

Tarikh Daftar Perniagaan : 1/02/2006

*Sertakan salinan sijil perniagaan, serta sijil-sijil yang berkenaan dan yang telah disahkan.

Page 7: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

5. PRODUK JAMMZ TRADING

5.1. Jam Tart

Produk utama Jammz Trading merupakan kueh Jam Tart yang selalu

disediakan semasa hari perayaan. Jammz Trading cuba mengubah corak

cara pemakanan agar Jam Tart ini di makan sepanjang masa terutama

minum petang dan juga masa majlis rasmi atau tidak rasmi. Jam Tart juga

di jadikan sebagai hadiah atau hantaran untuk majlis majlis rasmi.

Page 8: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

5.2. Kueh Makmor.

Produk kedua Jammz Trading merupakan kueh Makmor yang selalu

disediakan semasa hari perayaan. Jammz Trading cuba mengubah corak

cara pemakanan agar kueh Makmor ini di makan sepanjang masa

terutama minum petang dan juga masa majlis rasmi atau tidak rasmi.

Kueh Makmor juga di jadikan sebagai hadiah atau hantaran untuk majlis

majlis rasmi.

Page 9: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

6. ASPEK OPERASI

6.1. Jenis perniagaan

Pengilangan dalam ketegori industri kecil dan sederhana iaitu

memproses, dan memasarkan kueh kueh tradisonal serta makanan dan

minuman ringan.

6.2. Mesin dan Peralatan.

Buat masa ini Jammz Trading beroperasi mengeluarkan kueh

tradisional ia itu kueh TART dan kueh MAKMOR secara tangan. Jammz

Trading merancang untuk mengeluarkan produk kueh TART dan

MAKMOR secara besaran dan berhasrat untuk membuka kilang

pengeluaran kueh TART dan MAKMOR. Dari itu Jammz Trading

sedang merangka keperluan mesin dan peralatan untuk beroperasi secara

besar besaran.

Keperluan mesin ada lah berdasarkan peralatan yang bolih di percayai

dan selamat di gunakan serta kebersihan yang terjamin. Kaji selidik yang

telah dijalankan mendorong kami untuk menggunakan mesin mesin

tersebut.

Bil Unit Pekara RM1 1 Industrial mixer2 1 Dough mixing machine3 1 Dough moulding machine4 2 Industrial Oven5 1 Multi level trolley6 1 Shrink Wrapping Machine7 1 Industrial cooking pot and stove8 1 Industrial Freezer

Page 10: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

6.3. Tenaga Kerja.

Jammz Trading mempunyai 4 orang kakitangan yang

berpengalaman bagi menguruskan perusahaan ini. Pekerja-pekerja yang

kami latih ini mampu membantu syarikat ini dengan pelbagai jawatan

bagi mengurangkan kos operasi. Mereka-mereka ini juga menjadi nadi

penggerak kepada syarikat kami

6.4. Bahan pembungukusan

Setelah modal membeli mesin-mesin dikenalpasti, kami juga

bersedia menyenaraikan Bahan2 Mentah yang menjadi tunggak kepada

perusahaan kami.

Bagi pembukusan pula kami sudah kenal pasti jenis dan cara

pembukusan . Selain dari pembukusan untuk pasaran am. kami juga

sedang merangka cara pembukusan untuk pasaran luar dan antara bangsa.

6.5 Taraf Pemakanan.

Jammz Trading telah mendapatkan kandungan makanan dari

Applied Technolgy dan dalam proses untuk mendapatkan tanda halal.

Page 11: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

6. ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI.

6. ASPEK PENGURUSAN

6.1.Nama :

No KP :

Umur :

Jawatan :

Kelulusan :

Pengalaman :

Gaji Bulanan :

Tanggungjawab :

6.2.Nama :

No KP :

Umur :

Jawatan :

Kelulusan :

Pengalaman :

Gaji Bulanan :

Tanggungjawab :

6.3.Nama :

No KP :

Umur :

Jawatan :

Kelulusan :

Page 12: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

Pengalaman :

Gaji Bulanan :

Tanggungjawab :

6.4.Nama :

No KP :

Umur :

Jawatan :

Kelulusan :

Pengalaman :

Gaji Bulanan :

Tanggungjawab :

6.5.Nama :

No KP :

Umur :

Jawatan :

Kelulusan :

Pengalaman :

Gaji Bulanan :

Tanggungjawab :

Page 13: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

6.7. PROJEK CADANGAN

1. Alamat Peniagaan :

2. Jenis : Pengilangan IKS

Memproses, Membotol &

Mengedar minuman Tongkat Ali

Kacip Fatimah, Juice Asam Jawa,

Juice Mango Juice Mengkudu,

Air Mineral & Minuman Tenaga

CARTA PENGURUSAN

Zabidah AmanPengarah Urusan

Pengurus Besar/Pengeluaran

Marketing Executive

Pengurus Pengeluaran

Kerani

Pekerja Am

Pengurus Pemasaran

Page 14: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

3. Jumlah Kos : RM 7105,59.00

4. Modal Sendiri : RM 71,056.00

5. Jumlah Modal Diperlukan : RM 639,503.00

Ultramoda (M) Sdn. Bhd. juga bercadang untuk membekal, membotol dan mengeluarkan sendiri air jus dari ektrek asli tradisional seperti Tongkat Ali dan Kacip Fatimah serta air mineral beraneka perisa.

6.8. KEMUDAHAN ASAS

Lokasi yang dipilih ialah di kawasanm peindustrian kecil di

pun mengenal pasti kawasan yang di cadangkan untuk memulakan

memproses dan membotol Jus Minuman Herbal di kawasan perindustrian

Herbal ia itu di Telok Mas, Melaka. Kilang yang kami cadangkan itu

terletak di Kawasan Kilang Telok Mas. Melaka.

Premis yang dicadangkan merupakan kilang pembuatan dengan kadar

sewa iaitu RM 1600.00 sebulan iaitu 2 Lot Kilang. Kesemua kemudahan

telah tersedia hanya memerlukan pembayaran deposit. Lesen perniagaan

akan disediakan dan disertakan.

Page 15: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

Bekalan letrik dan air mencukupi bagi projek kami Berserta surat

perjanjian sewa dan ianya terikat selama setahun dan boleh di perbaharui.

Kilang juga di lengkapi dengan 3 phase wiring system dan kawasannya

lapang dan luas.

Ubahsuai perlu dibuat untuk memulakan operasi pembuatan dan kami

memerlukan perbelanjaan ubahsuai lebih kurang RM 20,000.00 sahaja

7. ASPEK PEMASARAN

7.1. ANALISIS PASARAN

Suyarikat kami mampu

7.2. SAIZ PASARAN.

Saiz pasaran di dianggarkan lebih. Penduduknya terdiri dari pelbagai

golongan masyarakat serta kewujudan kawasan meluaskan lagi saiz

pasaran syarikat kami.

Page 16: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

7.3. PERSAINGAN

(pesaing)

7.4. SYER PASARAN.

Oleh kerana adanya persaing maka syarikat kami cuba untuk

menguasai 10% kawasan pasaran di seluruh kawasan selatan

semenanjung. (tambah)

7.5. RAMALAN JUALAN

Pengeluaran kilang kami berdasarkan 4 jenis produk. Yang pertama Jus

Air Tongkat Ali jenama E-MAZ. Kami akan keluarkan sebanyak 200

karton untuk sehari selama 26 hari bekerja, ia itu 5200 karton sebulan. Ini

adalah permulaan pengeluaran.

Harga jualan ke kedai ialah RM24.00 sekarton

Harga buatan kilang ialah RM18.00 sekarton

Untung Kasar ia lah RM 6.00 sekarton

Produk kedua Jus Air Asam Jawa jenama E-maz, kami keluarkan

sebanyak 200 karton sehari selama 26 hari bekerja iaitu 5,200 karton

sebulan. Ini ada lah pemulaan pengeluaran.

Harga jualan ke kedai ialah RM14.00 sekarton

Harga buatan kilang ialah RM 8.00 sekarton

Untung Kasar ialah RM 6.00 sekarton

Page 17: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

Produk ketiga dan keempat ialah Jus Mangga dan Minuman

Tenaga. Kami sedang berusaha untuk mendapat persetujuan dari pihak2

tertentu yang sedia membekalkan kepada kami teknik dan kepakaran

memprosesnya.

Kami menjangkakan jualan bulan pertama selepas beroperasi berjumlah

RM 197,800.00 dengan peningkatan bertambah 5% pada setiap bulan

pada tahun kedua beroperasi dan seterusnya.

7.6. STRATEGI PASARAN

Pada 3 bulan pertama permulaan operasi, kakitangan jualan syarikat

akan membuat jualan bagi seluruh Negeri Sembilan, Melaka dan

kawasan Johor Utara. Ini adalah bertujuan supaya setiap outlet di

kawasan tersebut menjual produk syarikat.

Pada 3 bulan berikut dan seterusnya, barulah kakitangan jualan

dibenarkan bergerak di luar kawasan sasaran tersebut ke seluruh negara

mengikut arahan daripada pihak pengurusan.

Jenis-jenis Outlet untuk Penempatan Produk Ultramoda (M) Sdn. Bhd.

Page 18: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

Modern Outlet

HypermarketSupermarketFarmasiFarmasi BerangkaiFarmasi IndividuKedai Ubat Cina

Tradisional Outlet

MinimarketKedai RuncitKedai Ubat dan JamuKedai KopiKedai MakanDistributorWhosaler

Convenience Store

Stesen MinyakKedai 24 Jam

Eateries

RestoranKantin

Institusi

Kawasan Rehat dan RekreasiKelab GolfHotelKoperasiPusat Kecantikan

Perancangan Pemasaran.

Syarikat telah mengenal pasti kawasan2 yang akan di servis utk penghantaran produk produk yang sedia ada. Syarikat juga telah mengenal pasti keperluan kenderaan berupa Van Sales seperti berikut:

VAN EZ 1 = Jurujual 1Kawasan Jualan = Muar, Pahang & Melaka

Page 19: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

VAN EZ 2 = Jurujual 2Kawasan Jualan = Melaka, Negri Sembilan & Muar

VAN EZ 3 = Jurujual 3Kawasan Jualan = Johor Bahru Timor

Jadual Kawasan Jualan Yang Telah Di Kenalpasti:

VAN EZ 1 = Jurujual 1

SALES AREA – AREA YANG DISERVIS DAN DILAWATI OLEH VAN

BANDAR MUAR 16. PARIT SULONGTANJUNG AGAS 17. PARIT YAANIKESANG TASIK 18. PARIT RAJASUNGAI MATI 19. SRI GADINGBUKIT GAMBIR 20. BATU PAHATBUKIT KEPONG 21. BESERAIBUKIT KANGKAR 22. SEMERAHJEMENTAH 23. RENGITSEGAMAT 24. CHAAHLABIS 25. BULUH KASAPTANGKAK 26. BATU ANAMYONG PENG 27. PARIT JAWAAYER HITAM 28. PARIT BAKARMACHAP 29. PAGOHSIMPANG RENGGAM 30. MUADHZAM SHAH

VAN EZ 2 = Jurujual 2

SALES AREA – AREA YANG DISERVIS DAN DILAWATI OLEH VAN

SUNGAI RAMBAI 18. SEMABOK

Page 20: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

MERLIMAU 19. BUKIT BARUJASIN 20. PERINGGIT JAYAPERNU 21. MALIMBUKIT TENBAKAU 22. LORONG PANDANTAMBAK PAYA 23. CHENGTELOK MAS 24. BUKIT RAMBAIAYER MOLEK 25. KLEBANGDUYUNG 26. SUNGAI UDANGBUKIT KATIL 27. MASJID TANAHTEHEL 28. KUALA SUNGAI BARUBUKIT BERUANG 29. ALOR GAJAHAIR KEROH 30. MELAKA PINDAHDURIAN TUNGGAL 31. TAMPINSELANDAR 32. SIMPANG EMPATBATANG MELAKA 33. AIR MAWANGGEMENCHEH 34. JOHOL

VAN EZ 3 = Jurujual 3

SALES AREA – AREA YANG DISERVIS DAN DILAWATI OLEH VAN

JAMALUANG 16. KLUANG BARUBANDAR MERSING 17. GELANG PATAHENDAU 18. ULU CHOHFELDA TENGGAROH 19. PEKAN NENASTANJUNG LEMAN 20. KUKUPSIMPANG RENGGAM 21. BANDAR PONTIANMACHAP 22. PEKAN KAYU ARA PASONGAYER HITAM 23. AYER BALOIBANDAR KLUANG 24. BENUTPEKAN RENGGAM 25. RENGGITJALAN MERSINGBANDAR TENGGARATELOK BUKIT TONGKATFELDA ULU BELITUNGFELDA KAHANG BARAT / TIMUR

Page 21: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

8. ASPEK KEWANGAN

8.1 PERINCIAN ALIR TUNAI PROJEK

8.2 PENYATA ALIRAN KEWANGAN

Bulanan selama 5 tahun

Page 22: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

8.3 PENYATA UNTUNG

Bulanan selama 5 tahun

8.4 CADANGAN PEMBIAYAAN PROJEK

Lampiran

9. KESIMPULAN

Berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi dan jangkaan

kedudukan dan keuntungan syarikat, serta dengan kerjasama dan bantuan

pehak kami berkeyakinan penuh perojek yang dicadangkan ini adalah

Page 23: RANCANGAN PERNIAGAAN Pemprosesan

berdaya maju dan mampu bersaing dengan syarikat-syarikat lain terutama

bukan bumiputera.

Dengan tercapai nya cita cita kami ini, kami harap dapat menaikan lagi

taraf pengusaha bumiputera dan skali gus menambahkan lagi kadar

pengeluaran negeri Melaka. Kami juga harap dapat menambahkan

ekonomi negeri Melaka di peringkat bandar/luar bandar berdasarkan

pekara berikut:

1. Meningkatkan ekonomi setempat

2. Mewujudkan peluang pekerjaan setempat

3. Melatih dan mewujudkan perintis/pengusaha muda di

kalangan belia.

4. Mengelakan dari berlaku nya penghijrahan penduduk ke

negeri lain

5. Menjadikan kilang perusahaan kami sebagai destinasi

pelancong yang ingin melihat kilang perusahaan memproses

minuman minuman Herbal (Agro-Based Herbal Drink) dan

minuman Bertenaga (Energytonic Drink)

Harapan kami agar cadangan projek ini akan mendapat pertimbangan

sepenuhnya dari pihak demi meningkatkan kedudukan ekonomi kaum

Bumiputera.