rancangan perniagaan (edited1)

of 73 /73
0

Author: sudheep-rsy

Post on 16-Jun-2015

10.985 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

ISI KANDUNGAN1 2 3 Ringkasan Eksekutif ...........

MUKA SURAT2 35 6 7 8 9 13 14 17 18 18 20 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 38 39 42 43 44 45

Tujuan & Latar Belakang Syarikat .... 2.1 Visi dan Misi Diskripsi Organisasi .... 3.1 Carta Organisasi .... 3.2 Carta organisasi bergambar ... 3.3 Huraian Jawatankuasa .... 3.4 Profil Ahli Syarikat..

4

Rancangan Operasi .. 4.1 Produk .. 4.2 Proses operasi ....... 4.3 Kawalan Kualiti ... 4.4 Tenaga Kerja 4.5 Susun Atur Ruang Operasi .... 4.6 Jadual Bertugas ..

5

Rancangan Analisa Pemasaran .. 5.1 Cara pemasaran dan promosi .. 5.2 Sasaran pelanggan dan lokasi .

6

Kewangan .. 6.1 Belanjawan pengurusan . 6.2 Belanjawan permulaan 6.3 Anggaran kos seharian ... 6.4 Sebut Harga .

6.5 Belanjawan Jualan . 46 7 Penutup . 47 Lampiran

2

1 RINGKASAN EKSEKUTIFSyarikat One Executive Mart Sdn. Bhd.telah ditubuhkan pada 12 November 2009. Syarikat ini ditubuhkan dengan tujuan untuk melatih serta memberi pendedahan kepada pelajar eksekutif dalam bidang perniagaan. Melalui penubuhan syarikat ini juga ahli- ahli Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd dapat menguruskan serta mentadbir syarikat dengan lebih sistematik. Perniagaan ini akan dijalankan di Latar Siswa Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Serdang,untuk 4 hari bermula dari 28 Disember hingga 31 Disember 2009. Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd memulakan perniagaan dengan modal

berbayar sebanyak RM 550.00 yang terdiri dari 550 syer biasa dengan nilai RM1.00 setiap syer.Setiap ahli peniaga syarikat ini memegang bilangan syer yang sama rata iaitu 50 syer . Kelebihan syarikat kami ialai kami mempunai kakitangan-kakitangan yang pakar dalam bidang perniagaan dan ICT. Dalam perancangan yang teliti dan prospek yang berdaya maju, kami berharap setiap ahli Syarikat One Executive Mart Sdn. Bhd. akan berjaya merealisasikan perniagaan dengan keuntungan yang agak lumayan. Rancangan perniagaan ini disediakan bagi menarik para pelabur dan pelanggan dalam projek mengleuar, mengkomersialkan dan memasarkan produk Syarikat One Executive Mart Sdn.Bhd. Ini adalah syarikat yang Produk-produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pertama memberikan perkhidmatan, dan prouk-produk yang sangat berkualliti dan sesuai dengan citarasa warga UPM. syarikat ini mempunyai kualiti 20 ke 100 kali ganda berbanding dengan syarikat-syarikat yang lain. Ia menawarkan harga dan kos yang yang kompetitif untuk pelanggan. Rancangan perniagaan ini mengandungi analisia produk, analisis pasaran, pengurusan syarikat,rancangan operasi, rancangan pemasaran , rancangan kewangan dan startegik pelaksanaan penjualan. Berdasarkan analisis keseluruhan, jelaslah produk dan perkhidmatan yang ditawarakan mempunyai prospek masa depan yang baik dan berdaya maju bagi pengkomersialan daripada segi pasaran dan keuntungkan supaya dapat bersaing dengan syarikat-syarikat yang lain.

2 TUJUAN PERNIAGAAN & LATARBELAKANG3

Tujuan rancangan perniagaan ini disediakan adalah untuk digunakan sebagai garis panduan dalam mengendalikan perniagaan Syarikat One Executive Mart Sdn.Bhd. terutamanya dari segi perancangan dan strategi perniagaan serta penilaian daya persaingan di pasaran terbuka. Kertas kerja ini juga disediakan untuk memberi gambaran perniagaan dan satu blueprint bertulis yang sistematik dan teratur bagi menerangkan perjalanan perniagaan ini serta sebagai sokongan daya maju perniagaan syarikat ini.

LATAR BELAKANG SYARIKATNama dan alamat SyarikatSyarikat One Executive Mart,

4

Meja 4, Latar Siswa, Fakulti Bahasa Moden Dan komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Tel : 0126042685 E mail : [email protected]

Tarikh Penubuhan Syarikat 12 NOVEMBER 2009

Kontek Sudheep Ramasamy (Pengarah Syarikat)

Jenis Perniagaan Perkhidmatan perisian computer, pembarangan kacang putih, muffin, roti, , cenderahati dan pembuatan nasi lemak, mee goreng , agar agar.

Ringkasan Syarikat Syarikat One Executive Mart Sdn. Bhd.telah ditubuhkan pada 12 November 2009. Syarikat ini ditubuhkan dengan tujuan untuk melatih serta memberi pendedahan kepada pelajar eksekutif dalam bidang perniagaan. Melalui penubuhan syarikat ini juga ahli- ahli Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd dapat menguruskan serta mentadbir syarikat dengan lebih sistematik .

Pengurusan Sudheep Ramasamy , pengarah syarikat merupakan seorang guru terlatih yang juga pakar dalam bidang perniagaan. Beliau pernah bekerja dengan Hotel Palace of the Golden Horses, pegawai pemasaran Parkson Ria.

5

Vijayen a/l Ponurajoo juga merupakan seorang guru yang pakar dalam bidang ICT. Beliau memilik kedai makanan di Teluk Intan yang diuruskan oleh bapa beliau. Kepakaran ICTnya terselah dan kini beliau merupakan Juru Latih Utama Pejabat Pendidikan Petaling Perdana dan penyelaras makmal computer.

Produk dan Persaingan Sehingga kini , tiada syarikat lain yang menawarkan produk yang berkualiti dan cara penjualan yang unik seperti Syarikat One Executive Mart. One executive Mart akan menjual produk di kawasan Universiti Putra Malaysia.Dianggarkan, produk dan perkhidmatan One Executive Mart akan mendapat sambutan yang sangat baik.

Sandaran Tiada Sejarah Kewangan Tiada kerana Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd baru ditubuhkan. Jangkaan / Ramalan KewanganPerkara Hari 1 28.12.09 Jualan tolak Kos barang Dijual Rm180.00 RM80.32 RM45.00 RM40.00 RM230.00 Hari 2 29.12.09 RM120.00 Hari 3 30.12.09 RM89.00 Hari 4 31.12.09 RM84.00

Untung bersih

RM50.00

RM39.68

RM64.00

RM44.00

2.1 VISI DAN MISI SYARIKAT

VISI

6

Visi Syarikat One Executive Mart Sdn. Bhd adalah untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan.

MISI Kami berdedikasi untuk menawarkan barangan dan perkhidmatan yang berkualiti pada harga yang berpatutan kepada seluruh warga Universiti Putra Malaysia.

OBJEKTIF Menawarkan barangan pengguna dan perkhidmatan yang berkualiti pada harga yang berpatutan.

7

3 CARTA ORGANISASI ONE EXECUTIVE MARTPENGARAH URUSANSUDHEEP RAMASAMY

PENGURUSAN SUMBER &

KEWANGAN

PENTADBIRAN

LATIHAN

OPERASI

PENGANGKUTAN

JUALAN & PEMASARAN

EKSEKUTIF PENTADBIRAN

EKSEKUTIF KEWANGANSHUVHINOTHINI A/P ARUMUGAM

NORLIE BT JAMALI

EKSEKUTIF PENGURUSAN SUMBERHWANG AH MOI

EKSEKUTIF OPERASIKANAGESWARYEKSEKUTIF PENGANGKUTAN

EKSEKUTIF JUALAN & PEMASARAN

SHUBASHINI A/P

MMOIEKSEKUTIFPENOLONG EKSEKUTIF PENTADBIRAN YEAN KEK FONG

KRISNAMURTY Y

VIJAYEN A/PONNURAJU

LATIHAN SYLVIA SAVARIAR SAVARIAR

PENOLONG EKSEKUTIF JUALAN

PENOLONG EKSEKUTIF PEMASARAN

ALICE DURGA RATHINAM

VATSALA A/PJAYALINGAM

8

9

3.2 DISKRIPSI HURAIAN JAWATANKUASAPengarahPengarah sesebuah syarikat berperanan untuk menjaga kepentingan ahli syarikat serta untuk menjaga pengguna (sama ada orang perseorangan, ahli syarikat warga Universiti Putra Malaysia(UPM) yang berurusan dengan syarikat. Pengarah styarikat juga harus melindungi ahlinya dan memelihara ketertiban sosial. Beliau juga bertanggungjawab memelihara alam sekitar. Selain itu , pengarah juga harus menggunakan hak dan kuasa yang ada padanya atau yang diberikan oleh syarikat kepadanya dengan ikhlas dan suci hati untuk manfaat syarikat keseluruhannya. Pengarah tidak boleh membuat keuntungan dalam kedudukannya sebagai pengarah syarikat dengan memperalatkan syarikat. Pengarah diharapkan oleh syarikat untuk bertindak secara jujur untuk kepentingan syarikat keseluruhannya dan bertindak secara berjaga-jaga dalam menangani hal-ehwal pengurusan syarikat. Pengarah harus sentiasa terikat oleh terma-terma piagam syarikat dan bertanggungjawab kepada syarikat dan bukannya kepada pemegang syer secara individu.

10

Eksekutif kewanganEksekutif kewangan bertanggungjawab mengumpulkan dan menyimpan akaun semua dan hendaklah mengeluarkan resit bagi setiap bayaran yang hendaklah memberikan notis kepada ahli-ahli yang wang simpanan syarikat

dibuat kepada syarikat. Beliau juga

mempunyai tunggakkan dan hendaklah membuka akaun bank sekiranya diarahkan oleh Jawatankuasa Pengurusan untuk berbuat demikian dan hendaklah menyimpan semua wang yang diterima bagi pihak syarikat, kecuali sejumlah yang tidak melebihi RM 500.00 yang disimpan olehnya sebagai tunai runcit. Semua cek, hendaklah ditandatangani oleh eksekutif kewangan dan Pengarah. Eksekutif kewangan hendaklah mengemukakan penyata bulanan dalam Mesyuarat

Jawatankuasa Pengurusan serta menyediakan Penyata Kewangan bagi tahun kewangan semasa, yang telah diaudit dan mengemukakan kepada Jawatankuasa Pengurusan untuk pengesahan sebelum membentangkannya dalam Mesyuarat Agong untuk pengesahan, serta ahli yang berhutang. Eksekutif kewangan berperanan dalam hal-ehwal pentadbiran dan proses kewangan dan bertanggungjawab mengendalikan pengurusan keseluruhan fungsi-fungsi kewangan syarikat, meliputi melaksanakan analisis laporan kewangan.Bertanggungjawab melaksanakan, menyelia sistem dan operasi berkaitan dengan kutipan hasil, terimaan hasil, klasifikasi hasil,aset fizikal, penyelenggaraan buku tunai, daftar deposit dan amanah. Bertanggungjawab menyemak akaun.

Eksekutif PentadbiranTugasnya banyak membabitkan catatan minit, memberi nasihat mengenai prosedur mesyuarat, undang-undang dan peraturan yang perlu diikuti ahli lembaga pengarah dalam menjalankan tugas mereka. Hadir atau diwakili dalam mesyuarat syarikat dan tidak membenarkan dirinya atau wakilnya dikecuali atau diketepikan dari mesyuarat berkenaan yang mana boleh menjejaskan tanggungjawab profesionalnya sebagai setiausaha kepada syarikat. Setiausaha syarikat merupakan individu yang dilantik serta dilesenkan bagi menguruskan segala kertas kerja berkaitan penubuhan syarikat bagi membolehkan syarikat anda didaftarkan secara sah. Selain dari itu, bahagian pentadbiran bertanggungjawab mengawasi kedatangan ahli, menguruskan peralatan dan persiapan, menguruskan proses tindakan tatatertib, menguruskan pertukaran masa bertugas, menaip surat rasmi syarikat, menghantar surat ke jabatan yang berlainan, menyimpan fail, membuka surat-surat rasmi dan menaip surat-surat rasmi 11

Eksekutif Pemasaran dan PenjualanPengurusan pemasaran merupakan usaha-usaha pemasaran yang berlandaskan

keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengurus-pengurus pemasaran dengan mengambil kira kepentingan organisasi, pengguna dan masyarakat. Terdapat 5 gagasan alternatif di mana sesebuah organisasi boleh menjalankan aktivitiaktiviti pemasaran mereka. Pertama, konsep pengeluaran, yang menyatakan pengguna menggemari produk yang mudah lagi senang diperolehi, oleh itu pengurusan perlu menumpukan kepada memperbaiki pengeluaran dan keberkesanan pengagihan.Kedua, konsep produk, ia beranggapan bahawa pengguna akan membeli produk yang menawarkan mutu, prestasi dan rupabentuk yang terbaik, maka pengurusan perlu menumpukan usahausaha yang berterusan di dalam memperbaiki mutu produk. Ketiga, konsep jualan, ia beranggapan pengguna tidak akan membeli produk yang ditawarkan selagi organisasi tidak membuat usaha-usaha jualan dan promosi secara besarbesaran. Konsep ini sangat berkesan kepada barangan yang jarang dibeli dan pengguna tidak terfikir untuk membelinya,keempat pula, konsep pemasaran yang menyarankan bahawa untuk mencapai matlamat organisasi ia sangat bergantung kepada menentukan keinginan mereka dengan lebih efektif daripada pesaing-pesaing dan yang terakhir ialah, konsep kemasyarakatan yang menekankan bahawa firma perlu mematuhi keperluan, kehendak dan keinginan pasaran sasaran. Ia perlu menyempurnakan keinginan dan kepuasan itu dengan lebih efektif dari pesaing-pesaing dengan mengambilkira nilai kehidupan pengguna dan masyarakat. Secara keseluruhan, pemasaran membantu secara bersepadu fungsi-fungsi pengkhususan perniagaan dalam memenuhi keperluan pelanggan.

12

Eksekutif unit latihanLatihan adalah proses pembangunan sumber manusia yang melaksanakan aktiviti melatih, membimbing, tunjukajar serta mendorong petugas untuk mencapai matlamat kecemerlangan petugas dan kemajuan syarikat. Melalui proses latihan, petugas mendapat pengetahuan & kemahiran, pembentukan sikap dan jatidiri yang positif, meningkat kemahiran kompetensi kerja, bermotivasi dan membangun potensi diri. Petugas merupakan aset syarikat yang penting yang perlu berkebolehan melaksanakan tugas dan menjalankan operasi syarikat dengan cekap dan berkualiti pada setiap masa. Kebolehan dan kemahiran petugas perlu ditingkatkan dengan program latihan berterusan dan sistematik. Peranan latihan adalah penting untuk sustainable dan kemajuan syarikat berterusan dengan dukungan pengurusan yang dinamik dan petugas yang terlatih. Latihan mestilah berfungsi selaras dengan kehendak-kehendak Syarikat dan menyumbang kepada pencapaian objektif Syarikat.

Eksekutif OperasiTugas eksekutif operasi ialah memastikan kualiti pengeluaran tepat dengan misi dan visi syarikat. Eksekutif dilantik oleh ahli lembaga syarikat bagi memantau perjalanan dan prestasi syarikat supaya sentiasa mencapai objektif dan matlamat yang ditetapkan. Seorang eksekutif operasi juga perlu mengurus tugas dengan baik . Dia juga perlu merancang aktiviti pengeluaran mengikut jadual yang ditetapkan dan memastikan bahan pengeluaran mencukupi. Tugasnya ialah mengawasi pekerjaan harian di bahagian operasi seperti bahagian pengeluaran agar pengeluaran itu mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan pertengahan dan bawahan. Dari semasa ke semasa beliau perlu berinteraksi dan berurusan dengan pembekal bahan, pegawai-pegawai kerajaan yang lain, kadang kala turut sama membuat laporan tertentu kepada ibu pejabat. Beliau juga perlu bertanggungjawab ke atas pembungkusan barang-barang.

13

Eksekutif PengangkutanEksekutif pengankutan harus menolong ahli syarikat membawa barangan perniagaan dari destinasi-destinasi tertentu ke tempat perniagaan. Semasa kehabisan bekalan penjualan eksekutif pengangkutan harus bersedia dengan serta merta untuk pergi mendapatkan bekalan tambahan dari tempat lain. Jika tempat perniagaan ditukar atau tidak dapat digunakan pada saat terakhir, eksekutif perniagaan harus membantu ahli syarikat yang lain untuk membawa barangan jualan di dalam kampus serta di dalam kolej kediaman. Membantu ahli ahli memindahkan barang-barang penjualan ke tempat penjualan. Eksekutif Pengangkutan juga bertanggungjawab memeriksa dan memastikankenderaan dalam keadaan bersih, baik dan memandu kenderaan dalam keadaan selamat.Beliau harus melaporkan sebarang kerosakan/kemalangan kepada pengurus syarikat dan turut membantu dalam memberi pertolongan cemas dalam keadaan yang memerlukannya.

Pengurusan Sumber ManusiaPengurusan sumber manusia secara basisnya adalah mengatur dan mengurus tenaga manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Manakala fungsi lainnya adalah berkait rapat dengan kerja-kerja pengurusan dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin dan mengendalikan hal ehwal yang berkaitan dengan organisasi. Pengurusan sumber manusia juga berperanan menyediakan jadual bertugas bagi ahli syarikat semasa perniagaan dijalankan.

14

PROFIL AHLI-AHLI ONE EXECUTIVE MARTNAMA PROGRAM JAWATAN SEKOLAH E-MAIL STATUS MINAT : SUDHEEP A/L RAMASAMY : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7 : GURU : SJKT SUNGAI BESI : [email protected] : BUJANG : MENONTON TV,BERSUKAN,TIDUR NO. MATRIK : B10127

PENGARAH

NAMA PROGRAM JAWATAN SEKOLAH E-MAIL STATUS MINAT

: SHUVHINOTHINI ARUMUGAM : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7 : GURU :SK (2) SULTAN ALAM SHAH : [email protected] : BERKAHWIN : MEMASAK, MENANAM

NO. MATRIK : B10205

EKSEKUTIF KEWANGAN

15

NAMA PROGRAM JAWATAN SEKOLAH E-MAIL STATUS MINAT

: KANAGESWARY A/P THUMBRAYA : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7 : GURU : SJKT LADANG BUTE : [email protected] : BUJANG : MENONTON TV, BERNIAGA

NO. MATRIK : B10141

EKSEKUTIF

OPERASI

NAMA PROGRAM JAWATAN SEKOLAH E-MAIL STATUS MINAT

: NORLIE BTE JAMALI : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7 : GURU :SK (1) SIMPANG LIMA KLANG : [email protected] : BERKAHWIN : MASAK,MEMBACA,MELANCONG

NO. MATRIK : B10189

PEGAWAI PENTADBIRAN

NAMA PROGRAM JAWATAN SEKOLAH E-MAIL STATUS MINAT

: YEAN KEK FONG : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7 : GURU :SJK (C) CHOONG WEN : [email protected] : BUJANG : MELUKIS, MEMASAK

NO. MATRIK : B10204

PENOLONG PEGAWAI PENTADBIRAN

16

NAMA PROGRAM JAWATAN SEKOLAH E-MAIL STATUS MINAT

: SUBASHINY A/P KRISHNAMURTY : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7 : GURU : SJK(T) CASTLEFIELD PUCHONG : [email protected] : BERKAHWIN : MEMASAK

NO. MATRIK : B10119

EKSEKUTIF PENGANGKUTAN

NAMA PROGRAM JAWATAN SEKOLAH E-MAIL STATUS MINAT

: SYLVIA A/P SANARIAR : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7 : GURU : SK CONVENT KAJANG : [email protected] : BERKAHWIN : MENONTON TELEVISYEN

NO. MATRIK : B 10210

EKSEKUTIF LATIHAN

NAMA PROGRAM JAWATAN SEKOLAH E-MAIL STATUS MINAT

: VIJAYEN A/L PONORAJOO : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7 : GURU ICTL : SJK (T) SERDANG : [email protected] : BUJANG : ICT, BERNIAGA, SPIRITUAL

NO. MATRIK : B 10228

EKSEKUTIF PEMASARAN DAN PENJUALAN

17

NAMA PROGRAM JAWATAN E-MAIL STATUS MINAT

: ALICE DURGA A/P RATHINAM : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7 : PELAJAR : [email protected] : BUJANG : MEMBACA

NO. MATRIK : B 10128

EKSEKUTIF JUALAN

NAMA PROGRAM JAWATAN SEKOLAH E-MAIL STATUS MINAT

: VATSALA A/P JAYALINGAM : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7 : GURU : SJK (C) HAN MING PUCHONG : [email protected] : BERKAHWIN : MELUKIS

NO. MATRIK : B 10156

EKSEKUTIF PEMASARAN

NAMA PROGRAM JAWATAN SEKOLAH E-MAIL STATUS MINAT

: HWANG AH MOI : BACHELOR SASTERA (BM) SEM 7 : GURU : SJK (C) CHOONG WEN : : BUJANG : MEMBACA

NO. MATRIK : B10350

EKSEKUTIF PENGURUSAN SUMBER

18

4 RANCANGAN OPERASI

4.1

PRODUK

Perniagaan ini adalah dalam bentuk pembarangan, pembuatan, dan perkhidmatan seperti berikut :

1Pembarangan 4Kacang putih 7Muffin 10roti pelbagai

2Pembuatan 5Nasi lemak 8mee goreng 11buah-buahan

3Perkhidmatan 6reformatting 9anti virus 12Memprogramkan Windows XP, permainan, perisian program baru 15

13cenderahati

14agar-agar

Bagi produk pembarangan

seperti kacang putih, muffin , roti pelbagai dan cenderahati

barang- barang akan di jual dalam bungkusan yang dipaketkan oleh ahli ahli. Nasi lemak dan mee goring akan dibungkus dalam pembungkus stairoform . Bagi memberi kelainan kepada pelanggan , syarikat dengan kata sepakat potong ke dalam tempurung kelapa. Perkhidmatan komputer akan di buat dari rumah serta di latar siswa Pegawai pemasaran akan menggunakan tempurung kelapa untuk memanggil para pelanggan ( ketukkan tempurung) akan memasukkan buah buahan

19

20

4.2

PROSES OPERASI (Pembarangan)KITARAN OPERASI TEMPAHAN DAN PENGHANTARAN PRODUK

Bahagian Jualan Bahagian Jualan Syarikat menerima Syarikat menerima tempahan dari tempahan dari pelanggan agen. pelanggan //agen.

2Bahagian operasi dan logistic 2Bahagian operasi dan logistic memaklumkan dan memaklumkan dan menyelaras jumlah tempahan menyelaras jumlah tempahan kepada pengeluar kepada pengeluar

Pihak pengeluar mengeluar produk Pihak pengeluar mengeluar produk mengikut jumlah dan jenis tempahan mengikut jumlah dan jenis tempahan

Produk dihantar ke Produk dihantar ke bahagian operasi dan bahagian operasi dan logistic kemudian dihantar logistic kemudian dihantar ke pelanggan/agen ke pelanggan/agen mengikut jumlah dan jenis mengikut jumlah dan jenis tempahan tempahan

KEUPAYAAN OPERASIMengikut carta kitaran operasi tempahan dan penghantaran di atas, kami mampu menghantar dan memberi servis kepada pelanggan dengan efisien. Apabila pelanggan membuat tempahan terus atau melalui agen-agen yang di lantik, bahagian jualan akan 21

mengenalpasti jenis dan kuantiti produk yang telah di tempah dan seterusnya mengajukan tempahan berkenaan kepada bahagian operasi dan logistic yang mana akan menyelaras dan mengkoordinasikan jumlah dan jenis produksi produk kepada pengeluar mengikut tempahan pelanggan. Kemudian, produk yang siap akan di inventori dan di catalog mengikut jenis dan di hantar semula ke unit operasi dan logistic untuk disemak dan di sahkan pengeluarannya mengikut tempahan. Seterusnya wakil-wakil dan agen- agen kami akan menghantar produk tersebut kepada pengguna.

Proses Operasi 2 ( Pembuatan )

Bahan Mentah

Proses 1

Proses 2

Proses 3

Barang Siap

Pemeriksan Kualiti Pembungkusan Penyimpanan

Penjualan Terus / Pejualan pintu ke pintu 22

Carta ini menerangkan langkah-langkah atau susunan aktiviti yang terlibat dalam proses pengeluaran bersama-sama kuantiti yang digunakan dan masa yang terlibat bagi melaksanakan pengeluaran nasi lemak, mee goreng dan agar-agar.

Aliran Pemprosesan Pesanan Pelanggan

Pesanan Diterima

Mengisi Pesanan

Mendapatkan Maklumat lanjutan

Keraguan Hubungi Pelanggan

Penghantaran

23

BORANG PESANAN BARANGANSYARIKAT ONE EXECUTIVE MART SDN BHD MEJA NO. 4, LATAR SISWA FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 43400 SERDANG. 012-6042685 [email protected]

Maklumat Pesanan Tarikh

:

/

/

Nama Pelanggan _____________________________________ _____________________________________ Alamat Penghantaran (Alamat ke mana anda ingin barangan dihantarkan)

No Telefon :

__________________________________________________________________________ Maklumat Pesanan ProdukNo. Barangan Nama Produk Kuantiti Harga Jumlah

24

MAKLUMAT PEMBAYARAN

Pembayaran bagi semua produk dan perkhidmatan yang dipilih di atas dilakukan secara tunai Tandatangan _____________________________________ Tarikh_______________

4.3

KAWALAN KUALITI

Syarikat One Executive Mart akan menggunakan dan carta aliran proses kerja bagi membantu pihak pengurusan mengawal kualiti barangan yang dijual. Pemeriksaan juga akan dibuat dari masa ke semasa bagi memastikan kualiti produk. Pelan persampelan juga akan diambil daripada pembekal.

Helaian Semak Aduan PelangganHari / Jenis Aduan Perkhidmatan Produdk Bil Bayaran Penghantaran Jumlah Isnin 28.12.09 Selasa 29.12.09 Rabu 30.12.09 Khamis 31.12.09

Unit pengeluaran Bahan mentah dan bahan-bahan yang lain akan dibeli dalam bentuk tunai

Pembuatan Nasi Lemak dan Mee Goreng Exec Beras Ikan bilis Cili kering : : : 3Kg X RM 2.50 se kg = RM 7.50 300g mX RM 15.00se kg = RM 4.50 RM 2.00 25

Mee kuning Tauhu ikan Santan Sawi Garam Udang Serai Telur Timun Kacang Bawang merah Bawang putih Minyak Gula Cili basah Kicap Pekat

: : : : : : : : : : : : : : : :

3 paket X RM 2.00 se paket = RM 6.00 RM 1.50 3biji X RM 1.50 se biji = RM 4.50 RM 2.00 1 paket x RM 1.00 se paket = RM1.00 kilo x RM 7.00 sekilo = RM 3.50 RM 0.50 1 papan x RM 7.00 se papan= RM7.00 RM 0.90 Kg x RM 1.50 sekilo = RM 0.75 1 kg X RM 1.00 sekilo = RM 1.00 100gm x RM 1.00 sekilo = RM 0.10 RM 2.00 RM 1.20 6 tangkai x RM 0.10 setangkai= RM0.60 1 botol xRM 2.80 sebotol = RM 2.80

Agar-agar koktail agar agar gula tin koktail bekas : : : : 2 paket x RM3.00 se paket = RM6.00 1 paket x RM 1.20 se paket = RM 1.20 1 tin x RM3.50 setin = RM3.50 RM2.00

Buah buahan Buah naga Tembikai susu Jambu batu Betik : 6 biji x RM3.00 sebiji = RM18.00

: 2 biji x RM 7.00 sebiji = RM14.00 : 6 biji x RM2.00 sebiji= RM12.00 : 2 biji x RM 2.00 sebiji = RM4.00 26

Pembarangan ( Beli daripada pembekal)

muffin cenderahati aksesori telefon bimbit perhiasan kereta key chain Roti Capuccino Hot Dog Sardine : : :

:

30 keping x RM0.50sekeping = RM15.00

: : :

10 keping x RM1.80 sekeping = RM18.00 10 keping x RM1.80 sekeping = RM18.00 10 keping x RM1.80 sekeping= RM18.00

Kacang putih plastic pembungkus Plastik pembungkus Pembungkus kabus Ais batu

: : : : :

9 paket x RM3.30 se paket = RM29.70 3 dozen x RM0.40 sedozen = RM 1.20 (kecil ) 3 dozenx RM0.50sedozen = RM 1.50 30 x RM0.05 1 keping = RM1.50( styrofoam ) 2 paket x RM1.00 sepaket = RM2.00

27

Overhead operasi

Kemudahan bekalan air dan letrik, gas dan lain-lain yang perlu sebagai penggerak proses operasi.

Bil

Perkara

Anggaran kos

1

Sewa

RM 10 x 4 hari = RM40

2

Pelbagai ( air,gas, elektirk)

RM 50.00

Jumlah Kos Keseluruhan Pengurusan untuk 4 hari

RM 90.00

ANGGARAN PERBELANJAAN KOS OPERASI KESELURUHAN

JUMLAH KOS KESELURUHAN TERMASUK KOS PENGURUSAN ADALAH RM 345.32

28

4.4

TENAGA KERJA

Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd mempunyai tenaga yang mahir dalam bidang latihan dan teknikal serta wakil pemasaran yang agresif untuk pemasaran produk. Berdasarkan dengan kemahiran asas tersebut, Syarikat ini menyediakan dan mengendalikan berbagai latihan dalam bidang berikut :

Latihan memasak ahliahli mencuba resepi baru yang mampu menyelerakan pelbagai pelanggan. Antara masakan yangg dicuba adalah sambal nasi lemak, ramuan-ramuan mee goreng, agar-agar dengan pelbagai buah.

Latihan membungkus sebahagian dari ahli One Executiveng Mart menjalani teknik membungkus kacang putih, muffin, nasi lemak, dan mee goreng .Tujuan latihan ini adalah untuk memberi kepuasan kepada pelanggan yang akan membeli Final Product One Executive Mart nanti.

Latihan pemasaran dan jualan Pegawai- pegawai pemasaran dan jualan diberi pendedahan ICT serta cara- cara untuk mempromosikan produk syarikat Antara pendedahan ICT yang diberikan ialah

a) pembinaan laman web, e-mail dan Facebook b) pembentukkan flyer dan brochur dalam Microsoft Page maker c) Microsoft Excel Penyata perniagaan dan buku kira- kira

Bagi bahagian pemasaran , pegawai diajar cara- cara pertuturan dan membentuk sikap yang lebih hospitaliti terhadap pelanggan ini kerana pegawai pemasaran dan jualan akan mengadakan jualan dalam bentuk Door to Door ke bilik para pensyarah fakulti. Selain dari itu, pegawai ini juga diajar cara- cara mempamerkan produk yang akan dijual dalam cara yang perhatian pelanggan.unik supaya dapat menarik

29

Pengalaman Tenaga Kerja

Syarikat One Executive Mart telah memulakan perniagaan pada 12 November 2009 dengan modal sebanyak RM 550. Ahli ahli seramai 11 orang terdiri dari pelajar pelbagai kaum ( India, Cina dan Melayu) Executive Semester 7 Bahasa Inggeris Universiti Putra Malaysia . Walaupun Syarikat ini baru ditubuhkan tetapi ahli ahli One Executive Mart mempunyai pelbagai pengalaman asas dalam bidang masakkan, jualan serta pengendalian komputer. Umur serta pengalaman bekerja para ahli menjadikan perjalanan pengendalian syarikat dengan lebih licin dan mantap. dan

Mesin dan peralatanMesin dan peralatan yang diperlukan bagi operasi penjualan 1. Perisian computer dan antivirus 2. Tempurung 3. Wayar penyambung 4. Lidi ( screwer ) 5. Peralatan memotong ( pisau, papan pemotong, garpu, sudu ) 6. Stapler dan dawai kokot 7. Getah 8. Air 9. Baldi 10. Pencedok 11. Coleman 12. Penyapu 13. Pemutar skrew 14. Periuk nasi 15. Bekas pamer buah 16. Alas meja plastik 17. Pen Marker 18. Daun pisang

30

4.5 SUSUN ATUR RUANG OPERASIPelan Kedudukan Tapak Perniagaan Syarikat One Executive Mart.

SYARIKAT ONE EXECUTIVE MART

PENTAS LATAR SISWAPETUNJUK: Kerusi Meja 31

LOKASI PENJUALAN DAN PEMPROSESAN BARANG

Tempat jualanSayrikat telah memilih lokasi yang strategic yang tidak melibatkan kos yang tinggi.

Tempat perniagaan utama One Executive Mart Sdn Bhd adalah di latar Siswa meja 4, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Lokasi ini sangat strategic kerana menumpukan kepada pelajar-pelajar dan staf UPM. Jarak lokasi dengan sasaran pasaran amat sesuai. Kerana Latar siswa adalah tempat utama yang menghubungkan dewan kuliah, kelas dan tempat parking kereta. Memandangkan sebahagian pelanggan syarikat ini adalah pensyarah jadi bagi memantapkan jualan, syarikat ini juga menjalankan perniagaan melalui tempahan dan operasi dari pintu ke pintu bilik pensyarah . Perkhidmatan komputer telah dimulakan pada 21 November 2009 dan akan diteruskan sehingga 31 November 2009.Operasi pembuatan dan pembarangan akan dimulakan pada 28 hingga 31 November 2009.

Tempat pemprosesan barangan dan pembungkusan barangan Barang-barang akan diproses di salah sesorang rumah ahli syarikat yang berdekatan dari tempat jualan iaitu di No 20, Jalan 5/13, Taman Serdang Jaya, 433300 Seri Kembangan Selangor. Ia membolehkan barangan dibekalkan pada masa yang tepat kerana jarak yang bersesuaian dari tempat jualan. Sekiranya barang jualan habis dijual maka pemproses akan dibuat dengan masa yang pintas.

a) Pelan B ( Lokasi )Sekiranya tempat perniagaan tidak mendapat kelulusan Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd akan beralih tempat ke Kafeteria / pondok riadah di kawasan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi dan fakulti fakulti lain, serta kolej kediaman para pelajar. akan diteruskan secara tempahan dan dari pintu ke pintu secara berterusan. Perniagaan

32

4.5 JADUAL BERTUGAS

Tarikh / Masa

28/12/2009 Isnin

29/12/2009 Selasa

30/12/2009 Rabu

31/12/2009 Khamis

Yean Kek Fong Kanageswary 8.00 Pagi 12.00 Tghhari Shuvhinothini Alice Vatsala Hwang Ah Moi Norlie Vijayen

Yean Kek Fong Hwang Ah Moi Norlie Vijayen Subashiny

Shuvhinothini Sylvia Alice Kanageswary Vijayen

Alice Sudheep Shuvhinothini Norlie Vatsala Vijayen

33

Tarikh / Masa

28/12/2009 Isnin

29/12/2009 Selasa

30/12/2009 Rabu

31/12/2009 Khamis

Sudheep Yean Kek Fong Kanageswary 12.00 Tghhari 5.00 Petang Sylvia Shuvhinothini Alice Vatsala Hwang Ah Moi Norlie Vijayen Subashiny

Yean Kek Fong Kanageswary Sylvia Alice Vatsala Hwang Ah Moi Norlie Vijayen Subashiny

Sudheep Kanageswary Sylvia Shuvhinothini Alice Vatsala Norlie Vijayen Subashiny

Sudheep Yean Kek Fong Shuvhinothini Vatsala Hwang Ah Moi Norlie Vijayen Subashiny

Email : [email protected]

34

5 PEMASARAN5.1CARA PEMASARAN DAN PROMOSISyarikat One Executive Mart Sdn Bhd menyediakan perkhidmatan komputer, pembuatan dan pembarangan. Kesemua 11 orang ahli syarikat terlibat dalam perniagaaan selama 4 hari .

Pembarangan18kacang putih

16Pembuatan19nasi lemak

17Perkhidmatan20reformatting komputer 23anti virus, hapus virus 26memprogramkan

21Muffin

22mee goreng

24roti pelbagai

25buah-buahan

Windows XP, permainan, perisian program baru

27cenderahati

28agar-agar

29

Bagi produk pembarangan

seperti kacang putih, muffin , roti pelbagai dan cenderahati

barang- barang akan di jual dalam bungkusan yang dipaketkan oleh ahli ahli sebelum hari perniagaan.Plastik lutsinar akan digunakan untuk membungkus kacang putih, muffin serta roti. Nasi lemak dan mee goreng Exec akan dibungkus dalam pembungkus Styrofoam pada hari jualan . Mee goring dinamakan Mee goreng Exec kerana di goreng sendiri oleh pelajar Executive . Bagi memberi kelainan kepada pelanggan , syarikat dengan kata sepakat akan

memasukkan buah buahan potong ke dalam tempurung kelapa. Tempurung kelapa yang telah dibersihkan digunakan bagi tujuan mengitar semula barang buangan serta ia menjimatkan kos. Pegawai pemasaran akan menggunakan tempurung kelapa untuk memanggil para pelanggan ( ketukkan tempurung).Selain dari itu, barang- barang di latar siswa akan disusun dalam bentuk yang menarik dan buah buahan akan dipamerkan di dalam bekas buah lutsinar.Perkhidmatan komputer akan di buat dari rumah serta di latar siswa. 35

Harga setiap barangan akan dipamerkan pada meja jualan di Latar Siswa, bagi jualan pintu ke pintu satu kad sebut harga akan diberikan apabila pelanggan ingin melihat produk jualan. Tempahan pelanggan akan di tulis dalam satu senarai dan di bawa ke latar siswa bagi tujuan penyediaan. Ahli ahli akan mengenakan apron, sarung tangan serta topi semasa mengendalikan

makanan atas sebab kebersihan.Dari masa ke masa Pengarah urusan serta eksekutif pemasaran akan mengeliling untuk membuat pemeriksaan mengejut. Perniagaan Syarikat One Executive Mart akan dipromosikan dengan menggunakan Putra Fm, Face book, Email serta Laman Web One Executive Mart. Bagi mereka yang tidak memiliki kemudahan computer, Syarikat kami juga akan mengedarkan flyer serta Brochure kepada pelanggan pelanggan. Seterusnya bagi tujuan menarik pelanggan luar kampus, satu banner juga akan diikat di luar fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi .

5.2

SASARAN PELANGGAN DAN LOKASI

Sasaran pelanggan One Executive Mart adalah pelajar pelajar sepenuh masa Fakulti Bahasa dan Komunikasi serta fakulti fakulti lain, pensyarah, pelajar executive , pelajar pendidikan Jauh, Staff UPM serta pengawal pintu. Tempat perniagaan utama One Executive Mart Sdn Bhd adalah di latar Siswa meja 4, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Memandang sebahagian pelanggan syarikat ini adalah pensyarah jadi bagi memantapkan jualan, syarikat ini juga menjalankan perniagaan melalui tempahan dan operasi dari pintu ke pintu bilik pensyarah . Perkhidmatan komputer telah dimulakan pada 21 November 2009 dan akan diteruskan sehingga 31 November 2009.Operasi pembuatan dan pembarangan akan dimulakan pada 28 hingga 31 November 2009.

5.3

ANALISIS PESAING

36

PESAING

PRODUK JUALANKeropok lekor Pisang goring

Selera Putra

Minuman air kotak Baju Perkhidmatan Nasi lemak Mee hoon

Di saji

Vadai Air float Celcom reload

Hot pan ma

Kuih-kuih goreng Kerepek Ayam goreng Minuman sejuk Makanan goreng-goreng

Syarikat Sri Pelangi

Aksesori wanita Minuman sejuk Makanan kerepek Minuman sejuk

Di sedap rasa

Jadual di atas menunjukkan pesaing pesaing pada empat hari perniagaan. Memandangkan ada pesaing yang menjual makanan seperti nasi lemak jadi Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd mengambil inisiatif memberikan kelainan kepada pelanggan.

5.4 RATIONAL PERNIAGAAN SERTA ANALISIS37

Memandangkan kumpulan sasaran utama Syarikat One Executive Mart adalah pelajar pelajar yang berumur awal 20 an maka syarikat menjual makanan kegemaran mereka seperti muffin, kacang putih serta roti pelbagai. Roti dan muffin merupakan makanan berkhasiat serta senang disimpan dan dibawa oleh pelajar.

Bagi pelajar yang ingin menikmati sarapan berat nasi lemak dan mee goreng executive disediakan di Latar Siswa. Para pensyarah dan staff UPM Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi juga menjadi sasaran pelanggan kami. Memandangkan pensyarah sibuk menguruskan kuliah , syarikat menyediakan perkhidmatan door to door bagi pensyarah. Buah- buahan , menjadi bahan utama jualan kerana mengambil criteria faktor umur.

Zaman aliran ICT menampakkan kecangihan computer, sebahagian dari pelajar UPM memilik komputer riba mahupun komputer desktop. Sekiranya komputer yang dimiliki oleh pelajar ada masalah perisian , perkhidmatan perisian komputer disediakan di latar siswa oleh syarikat kami. Pelajar tidak perlu membimbit jauh ke kedai. Di atas faktor keselamatan inilah, syarikat kami mengambil inisiatif menyediakan perkhidmatan service komputer syarikat One Executive mart. Harga pelajar yang berpatutan akan dikenakan. Perkhidmatan perisian komputer adalah bagi memudahkan pelajar atau pensyarah yang pada zaman ini menjadikan komputer sebahagian dari hidup mereka. Kerana segalanya terletak di hujung jari.

6 KEWANGAN38

6 BUTIR BELANJAWANAnalisa kewangan ini mengambil kira kesemua kos yang terlibat serta pulangan (hasil ) yang diramal dari perniagaan ini. Nama syarikat One Executive Mart Sdn Bhd

Meja 4, Latar Siswa, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Alamat Perniagaan Universiti Putra Malaysia, 43000 Serdang Perkhidmatan perisian komputer, pembuatan dan pembarangan RM 550.00

Jenis Perniagaan Jumlah Modal

6.1

BELANJAWAN PENGURUSAN( Jumlah untuk 4 hari )

Bil

Perkara

Anggaran kos

1

Sewa

RM 10 x 4 hari = RM40 RM 50.00

2

Pelbagai

Jumlah Kos Keseluruhan Pengurusan untuk 4 hari

RM 90.00

6.2 BELANJAWAN PERMULAAN

39

6.2.1PembuatanNasi Lemak dan Mee Goreng Exec Beras Ikan bilis Cili kering Mee kuning Tauhu ikan Santan Sawi Garam Udang Serai Telur Timun Kacang Bawang merah Bawang putih Minyak Gula Cili basah Kicap Pekat : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3Kg X RM 2.50 se kg = RM 7.50 300g mX RM 15.00se kg = RM 4.50 RM 2.00 3 paket X RM 2.00 se paket = RM 6.00 RM 1.50 3biji X RM 1.50 se biji = RM 4.50 RM 2.00 1 paket x RM 1.00 se paket = RM1.00 kilo x RM 7.00 sekilo = RM 3.50 RM 0.50 1 papan x RM 7.00 se papan= RM7.00 RM 0.90 Kg x RM 1.50 sekilo = RM 0.75 1 kg X RM 1.00 sekilo = RM 1.00 100gm x RM 1.00 sekilo = RM 0.10 RM 2.00 RM 1.20 6 tangkai x RM 0.10 setangkai= RM0.60 1 botol xRM 2.80 sebotol = RM 2.80

agar-agar koktail agar agar gula : : 2 paket x RM3.00 se paket = RM6.00 1 paket x RM 1.20 se paket = RM 1.20 40

tin koktail bekas

: :

1 tin x RM3.50 setin = RM3.50 RM2.00

Buah buahan Buah naga Tembikai susu Jambu batu Betik : 6 biji x RM3.00 sebiji = RM18.00

: 2 biji x RM 7.00 sebiji = RM14.00 : 6 biji x RM2.00 sebiji= RM12.00 : 2 biji x RM 2.00 sebiji = RM4.00

6.2.2 Pembaranganmuffin : 30 keping x RM0.50sekeping = RM15.00

cenderahati aksesori telefon bimbit payung gelas : : : 100 x RM 0.15 sekeping = RM15 5 X RM12 = RM 60 10 x RM4.20 = RM42.00

Roti Capuccino Hot Dog Sardine Kacang putih plastic pembungkus (kecil ) Plastik pembungkus : 3 dozenx RM0.50sedozen = RM 1.50 41 : : : : : 10 keping x RM1.80 sekeping = M18.00 10 keping x RM1.80 sekeping = M18.00 10 keping x RM1.80 sekeping= RM18.00 9 paket x RM3.30 se paket = RM29.70 3 dozen x RM0.40 sedozen = RM 1.20

Pembungkus kabus ( styrofoam ) Ais batu

:

30 x RM0.05 1 keping = RM1.50

:

2 paket x RM1.00 sepaket = RM2.00

6.2.3

Perkhidmatan

Perisian Caj pemasangan ( reformat )

: :

1 program x RM2.00 sekali x RM3.00

6.2.4

Lain lain peralatan

Kertas A4 putih Kertas A4 warna Binding Ink Canon Pixma Banner Kad Manila

: : : : : :

2 rim x RM 7.00 se rim = RM14.00 1 rim x RM9.00 se rim = RM9.00 RM5.00 RM 30.00 RM 15.00 3 Keping x RM 0.50 sekeping = RM 1.50

1 2 3 4 5 66.2.5

Peralatan sedia ada ( Fizikal )

1. Perisian computer dan antivirus 2. Tempurung 3. Wayar penyambung 4. Lidi ( screwer ) 42

5. Peralatan memotong ( pisau, papan pemotong, garpu, sudu ) 6. Stapler dan dawai kokot 7. Getah 8. Air 9. Baldi 10. Pencedok 11. Coleman 12. Penyapu 13. Pemutar skrew 14. Periuk nasi 15. Bekas pamer buah 16. Alas meja plastik 17. Pen Marker 18. Daun pisang

43

6.3Hari 1

ANGGARAN KOS SEHARIANNasi lemak Cenderahati Buah - buahan Muffin Roti Kacang putih Perkhidmatan komputer JUMLAH KOS RM 33.35 RM 26.75 RM12.30 RM4.05 RM13.80 RM7.72 RM3.00 RM100.97 RM12.30 RM26.75 RM4.05 RM13.80 RM5.96 RM7.72 RM3.00 RM74.25 RM10.80 RM12.30 RM26.75 RM4.05 RM13.80 RM7.72 RM5.96 RM3.00 RM85.05 44

Hari 2

Buah buahan Cenderahati Muffin Roti Agar- agar Kacang putih Perkhidmatan komputer JUMLAH KOS

Hari 3

Mee goreng Buah - buahan Cenderahati Muffin Roti Kacang putih Agar- agar Perkhidmatan komputer JUMLAH KOS

Hari 4

Mee goreng Buah - buahan Cenderahati Muffin Roti Agar- agar Kacang putih Perkhidmatan komputer

RM 10.80 RM12.30 RM26.75 RM4.05 RM13.80 RM5.96 RM7.72 RM3.00

JUMLAH KOS

RM85.05

ANGGARAN KOS KESELURUHAN

JUMLAH KOS KESELURUHAN TERMASUK KOS PENGURUSAN ADALAH RM 345.32

45

6.4 SEBUT HARGA

BIL 1

BARANG BARANG / PERKHIDMATAN Nasi lemak

HARGA JUALAN RM1.50

2

Mee goreng Exec

RM1.50

3

Buah - buahan

RM1.00

4

Cenderahati Tali telefon bimbit Payung gelas RM0.60 RM15.00 RM5.00

5

Muffin

RM1.00

6

Roti

RM2.20

7

Kacang putih

RM1.50

8

Agar agar koktail

RM0.80

9

Perkhidmatan perisian komputer

RM5.00

6.5 BELANJAWAN JUALAN

46

BIL 1 2

BARANG BARANG / PERKHIDMATAN Nasi lemak Cenderahati Payung gelas

HARGA JUALAN RM1.50 RM0.60 RM15.00 RM5.00 RM1.00 RM1.00 RM2.20 RM1.50 RM5.00 RM1.50 RM0.80

UNIT JUALAN 30 100 5 10 80 30 20 30 5 30 30

JUMLAH RM45.00 RM60.00 RM75.00 RM50.00 RM80.00 RM30.00 RM44.00 RM45.00 RM25.00 RM45.00 RM24.00 RM 523.00

4 5 6 7 8 9

Buah - buahan Muffin Roti Kacang putih Perkhidmatan komputer Mee goreng Agar - agar JUMLAH KESELURUHAN (4 HARI)

6.6 BELANJAWAN UNTUNG RUGI

JUMLAH JUALAN = RM 523.00 TOLAK: JUMLAH KOS = RM 345.32 ___________ JUMLAH UNTUNG RM 177.68

7 PENUTUP47

Secara keseluruhan proses penyediaan rancangan perniagaan memberi banyak maklumat serta panduan kepada Ahli Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd dalam

persediaan ke dunia perniagaan. Berdasarkan rangka ini Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd akan mengatur strategi perniagaan dengan berazam memberi perkhidmatan terbaik kepada pelanggan iaitu warga Universiti Putra Malaysia. Diharapkan agar ahli ahli yang begitu mahir dan produktif dapat melancarkan perniagaan ini yang akan dijalankan selama 4 hari. Keunikan menggunakan tempurung kelapa diharapkan dapat menarik pelanggan sasaran serta member hasil yang lumayan kepada syarikat.

48

LAMPIRAN

________________________________________________________________________________Ruj. Tuan:

49

Ruj. Kami: Bil (1) dlm. 01/01/001/1EXECUTIVE Tarikh : 05 December 2009 Kepada, Pegawai Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia 43400 SERDANG u/p: Encik Melalui, Dr Normaliza Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 SERDANG. Tuan, MEMOHON KEBENARAN MENGGUNAKAN FASILITI , LATAR SISWA DAN SEKITARNYA 2009 Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk. 2. 3. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Induk One Executive Mart telah bersetuju sebulat suara untuk menjalankan Projek Keusahawanan 2009. Justeru, pihak kami ingin memohon kebenaran pihak tuan untuk menggunakan latar siswa dan beberapa fasiliti yang terdapat di sana pada 28 December 2009 hingga 31 December 2009.Diantara fasiliti yang kami akan gunakan ialah: 2.1 Latar Siswa dan Sekitar Fakulti Bahasa dan Komunikasi 2.2 Dua buah meja beserta bangku. 2.3 Sumber elektrik. 2.4.Bekalan air. 2.5 Penghadang dapur 5. Bersama-sama ini saya sertakan dokumen berkaitan untuk perhatian Tuan/Puan seterusnya. Segala kerjasama dan pertimbangan Tuan/Puan berikan amat saya hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian. Yang menjalankan tugas, ............................................... SUDHEEP A/L RAMASAMY Pengarah Urusan One Executive Mart Sdn Bhd Universiti Putra Malaysia,

Ruj. Kami

Ruj. Tuan : : Bil(1) dlm. 01/01/001/1EXECUTIVE

50

Tarikh

: 5 Disember 2009

Kepada, Penerbit Radio Putra FM Aras 2, Jabatan Komunikasi Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan [email protected] Melalui : Prof. Madya Dr. Che Ibrahim Salleh Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan Tuan/Puan Memohon Meyiarkan ke Udara bagi Projek Keusahawanan di Latar Sistwa Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Pelajar semester 7 2009/2010 B.A (B.Inggeris) Program Exekutif akan mengadakan Karnival Keusahawanan sebagaimana butiran berikut : Tarikh Tempat Nama Kumpulan Barangan Jualan Keistimewaan : 28 hingga 31 Disember 2009 : Latar Siswa dan Sekitar Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi : One Executive Mart : Nasi lemak, mee goreng, kek, roti, kacang putih, buah-buahan dan pelbagai cenderahati. : KENA SEKALI NAK LAGI..HARGA BERPATUTAN

2. Untuk makluman Tuan/Puan , program ini adalah merupakan salah satu program semester ini bagi kursus Keusahawanan. Diantara objektif program ini adalah untuk : a. b. c. Melahirkan siswazah yang berkeyakinan, berketrampilan dan berpengetahuan Memberi pendedahan kepada siswazah tentang selok belok perniagaan. Melengkapkan kredit bagi semester ini

3. Sehubungan dengan itu, saya ingin memohon jasa baik dan pertimbangan Tuan/Puan untuk menyiarkan ke udara sebagaimana yang dinyatakan sebagai makluman kepada semua warga Kampus UPM. 4. Bersama-sama ini saya sertakan dokumen berkaitan untuk perhatian Tuan/Puan seterusnya. Segala kerjasama dan pertimbangan Tuan/Puan berikan amat saya hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian

51

Yang menjalankan tugas, ................................................ SUDHEEP A/L RAMASAMY Pengarah Urusan One Executive Mart Sdn Bhd Universiti Putra Malaysia,

PRODUK SYARIKAT ONE EXECUTIVE MART SDN BHD

52

Ini adalah buah dragon fruit yang merupakan buah tempatan .Buah ini diimport terus dari ladang Sepang.Dragon fruit ini dibersihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tempurung yang dibalut dengan kertas aluminium.Ianya juga dikenali sebagai Hylocereas undatus.

Ini adalah buah tembikai susu yang juga merupakan salah satu buah tempatan yang manis dan lazat.Nama saintifiknya adalah Cucumis melo. Ianya mengandungi zatzat berikut: 53

Calcium: 11 mg .Iron: 0.30 mg ,Magnesium: 18 mg ,Phosphorus: 19 mg ,Potassium: 404 mg , Sodium: 32 mg ,Zinc: 0.16 mg ,Vitamin C: 31.9 mg ,Thiamin: 0.067 mg ,Riboflavin: 0.021 mg , Niacin: 0.740 mg ,Pantothenic Acid: 0.274 mg ,Vitamin B6: 0.156 mg ,Vitamin B12: 0 mcg , Folate: 34 mcg

Ini adalah buah jambu batu yang juga merupakan salah satu buah tempatan .Buah ini mengandungi biji-biji yang kecil .Isinya manis dan lazat .Nama saintifiknya ialah Psidium guajava.Ianya mengandungizat-zat berikut: Potassium - 688 mg Phosphorus - 66 mg Magnesium - 36 mg Calcium - 30 mg Sodium - 3 mg Iron - 0.43 mg Selenium 1 mcg Vitamin A - 1030 IU Vitamin B1 (thiamine) - 0.111 mg Vitamin B2 (riboflavin) - 0.066 mg Niacin - 1.789 mg Folate - 81 mcg Pantothenic Acid - 0.744 mg Vitamin B6 - 0.181 mg Vitamin E - 1.2 mg Copper - 0.38 mg Zinc - 0.38 mg Vitamin K - 4.3 mcg

Manganese - 0.247 mg Vitamin C - 376.7 mg

54

Buah tempatan betik ini bervitamin A dan boleh didapati dalam pelbagai saiz.Semasa kita melihat warna oren keemasan kita teringin untuk makan.Nama saintifiknya ialah Carica papaya.Ianya mengandungi zat-zat berikut:Vitamin A - 1532 IUPotassium - 360 mg Phosphorus - 7 mg ,Magnesium - 14 mg ,Calcium - 34 mg ,Sodium - 4 mg ,Iron - 0.14 mg Selenium 0.8 mcg ,Zinc - 0.1 mg ,Manganese - 0.015 mg ,Vitamin B1 (thiamine) - 0.038 mg Vitamin B2 (riboflavin) - 0.045 mg ,Niacin - 0.473 mg ,Folate - 53 mcg ,Pantothenic Acid 0.305mg, Vitamin B6 - 0.027 mg ,Vitamin C - 86.5 mg ,Vitamin E - 1.02 mg ,Vitamin K - 3.6 mcg

55

Nasi lemak yang disediakan dengan resepi tertentu dapat menarik perhatian para pelanggan.Ianya juga merupakan makanan tradisional masyarakat Melayu.Ianya juga merupakan makanan kegemaran rakyat Malaysia.

Mee Goreng EX EC yang disediakan oleh chef-chef terkemuka daripada syarikat kami .Mee goreng merupakan sejenis makanan kegemaran rakyat Malaysia. 56

Kacang Putih merupakan campuran beberapa jenis kacang yang digoreng dengan pelbagai cara. Kacang-kacang tersebut boleh didapati dalam pelbagai perasa.Ia merupakan makanan ringan kegemaran semua lapisan masyarakat tidak kira muda atau tua.Kacangkacang tersebut didapatkan dari kilang kacang putih di Ipoh.Bandaraya Ipoh merupakan tempat eksport untuk kacang putih.

57

Pelbagai muffin dan roti juga dijual.Muffin merupakan sejenis kek cawan yang dibuat daripada pelbagai jenis tepung.Ianya boleh terdapat dengan pelbagai rasa ,manis dan enak dimakan.Muffin juga merupakan makanan kegemaran kanak-kanak serta dewasa.Roti yang pelbagai juga mengandungi karbohidrat dan zat-zat lain.Ianya biasanya sebagai sarapan segera pagi.

58

Aksesori telefon bimbit ini boleh menambahkan keceriaan telefon bimbit.Harganya juga murah.

Gelas hiasan ini boleh diberikan sebagai cendera hati kepada kenalan rapat.Ia juga boleh digunakan untuk kegunaan sendiri.

Payung yang berserta sarung ini mudah dibawa ke manamana dan harganya juga berpatutan.Para pelajar UPM mampu membelinya kerana ianya penting semasa hujan dan panas terik.

59

60