sistem penyampaian perkhidmatan

Download SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

Post on 29-May-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  1/10

  BAHAGIAN V

  SISTEM

  PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  BAHAGIAN V

  SISTEM

  PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

 • 8/9/2019 SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  2/10

  Perkhidmatan Kaunter

  Semua jabatan Kerajaan, terutamanya

  yang berurusan terus dengan

  pelanggan hendaklah menyediakanperkhidmatan kaunter.

  Kaunter yang disediakan hendaklahsesuai dan mesra pelanggan.

  Perkhidmatan Kaunter

  Semua jabatan Kerajaan, terutamanya

  yang berurusan terus dengan

  pelanggan hendaklah menyediakanperkhidmatan kaunter.

  Kaunter yang disediakan hendaklahsesuai dan mesra pelanggan.

  Rujukan

  PKPA Bil. 1 Tahun 2008

  Lampiran PKPA. Bil. 1 Tahun 2008

 • 8/9/2019 SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  3/10

  Memusatkan semua perkhidmatan kaunter;Menyediakan pelbagai perkhidmatan

  termasuk khidmat bayaran;

  Menyediakan kaunter khas untuk OKU;

  Sistem giliran;Borang maklum balas pelanggan;

  Peti cadangan;

  Membuat analisa maklum balas;Melantik penyelia kaunter;

  Membuat pemantauan.

  Memusatkan semua perkhidmatan kaunter;Menyediakan pelbagai perkhidmatan

  termasuk khidmat bayaran;

  Menyediakan kaunter khas untuk OKU;

  Sistem giliran;Borang maklum balas pelanggan;

  Peti cadangan;

  Membuat analisa maklum balas;Melantik penyelia kaunter;

  Membuat pemantauan.

 • 8/9/2019 SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  4/10

  Perkhidmatan Telefon Berkualiti

  Ketua Jabatan hendaklah

  meningkatkan kualiti layanan

  perkhidmatan telefon.

  Perkhidmatan Telefon Berkualiti

  Ketua Jabatan hendaklah

  meningkatkan kualiti layanan

  perkhidmatan telefon.

  Layanan yang cekap dan berkesan;

  Mesra, sopan dan berbudi bahasa;

  Layanan yang cekap dan berkesan;

  Mesra, sopan dan berbudi bahasa;

 • 8/9/2019 SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  5/10

  Sistem Dan Prosedur Kerja

  (a) mengadakan sistem dan prosedur

  kerja yang teratur, jelas dan

  difahami oleh semua pegawai.

  (b) mengemas kini sistem dan prosedur

  kerja untuk memastikan

  perkhidmatan yang diberi telus,cepat dan berkesan serta menutup

  ruang dan peluang bagi sebarang

  amalan negatif.

  Sistem Dan Prosedur Kerja

  (a) mengadakan sistem dan prosedur

  kerja yang teratur, jelas dan

  difahami oleh semua pegawai.

  (b) mengemas kini sistem dan prosedur

  kerja untuk memastikan

  perkhidmatan yang diberi telus,cepat dan berkesan serta menutup

  ruang dan peluang bagi sebarang

  amalan negatif.

 • 8/9/2019 SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  6/10

  (c) Mewujudkan Manual Prosedur

  Kerja Dan Fail Meja.

  (d) Borang yang disediakanhendaklah ringkas dan memenuhi

  kehendak atau tujuannya.

  (e) Lesen dan permit yang dikeluarkanhendaklah selaras dengan tujuan

  ianya diadakan.

 • 8/9/2019 SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  7/10

  Borang permohonan -Borang permohonan -

  Borang yang disediakan hendaklah

  ringkas;

  Memenuhi kehendak dan tujuan;

  Sentiasa dikemaskini formatnya.

  Borang yang disediakan hendaklah

  ringkas;

  Memenuhi kehendak dan tujuan;

  Sentiasa dikemaskini formatnya.

 • 8/9/2019 SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  8/10

 • 8/9/2019 SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  9/10

  PUNGUTAN HASIL

  Memungut hasil dengan cekap, amanah

  dan mengikut peraturan;

  Mempelbagaikan saluran bayaran;

  Mempelbagaikan kaedah penerimaan

  bayaran;Memberi tumpuan sewajarnya untuk

  memungut tunggakan hasil.

 • 8/9/2019 SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  10/10

Recommended

View more >