sarjana pendidikan (pendidikan bahasa melayu)

of 26/26
SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU) OLEH: NURUL FAIZAH BT PEHIN DATO HJ DA 11M0709 ATTITUDES OF CoRT TRAINED TEACHERS TOWARDS TEACHING CoRT THINKING SKILLS PROGRAMME Hjh Marzidah Binti Hj Majid & Harkirat S Dhindsa

Post on 06-Feb-2016

92 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU). ATTITUDES OF CoRT TRAINED TEACHERS TOWARDS TEACHING CoRT THINKING SKILLS PROGRAMME Hjh Marzidah Binti Hj Majid & Harkirat S Dhindsa. OLEH: NURUL FAIZAH BT PEHIN DATO HJ DANI 11M0709. Pengenalan. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)OLEH: NURUL FAIZAH BT PEHIN DATO HJ DANI11M0709ATTITUDES OF CoRT TRAINED TEACHERS TOWARDS TEACHING CoRT THINKING SKILLS PROGRAMMEHjh Marzidah Binti Hj Majid & Harkirat S Dhindsa

PengenalanKajian ini dilakukan untuk mengenal pasti sikap guru yang telah menjalani latihan Program CoRT. Terdapat 36 item instrumen digunakan yang merangkumi enam dimensi tentang sikap telah diberikan kepada 211 orang guru. Sikap guru terhadap program ini sangat menggalakkan. Objektif Kajian

Soalan kajian

MetodologiInstrumen kajian - soal selidik.Instrumen tersebut mempunyai 6 skala yang merangkumi keseronokan, menarik, motivasi, keyakinan, kepentingan dan kebimbangan.

Subjek kajian terdiri daripada 211 orang guru sekolah menengah di Negara Brunei Darussalam.Analisis kajian Data dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 11.0.

Dapatan kajianDapatan KajianDapatan KajianDapatan KajianImplementasi & kesesuaiannya dengan pengajaran bahasa Tema Hari Guru pada tahun ini : 'Guru Berkualiti Pelajar Berinovasi.' Tema ini jelas menuntut kapasiti guru dan peranan mereka untuk melahirkan pelajar yang berdaya maju. Kualiti guru pada hemat beta mencakupi beberapa perkara pokok, iaitu peribadi yang baik untuk diteladani oleh pelajar, sikap ikhlas, cekap dan kaya ilmu untuk mendidik para murid atau pelajar menjadi insan yang berpengetahuan dan berakhlak mulia.

Alat CoRT1Komponen CoRT1Tujuan BerfikirKaedah dan LangkahContoh tajuk perbincanganPMI

Plus, Minus, InterestingMeluaskan fikiran tentang sesuatu situasi. Mengembangkan idea atau cadangan.P: Senaraikan semua kebaikan.

M: Senaraikan semua keburukan.

I: Senaraikan semua yang menarik.

Komputer menggantikan guru dalam sekolah.Kereta direka supaya boleh terbang semasa jalan raya sesak.CAF

Consider All FactorsMeninjau semua aspek situasi dengan lengkap dan menyeluruh.Senaraikan semua faktor yang berkaitan.

Pertimbangankan setiap faktor.

Apakah keputusan selepas pertimbangan sewajar dibuat? 1. Semua pelajar tingkatan lima perlu mengikuti mata pelajaran Fizik, Kimia dan Biologi.Komponen CoRT1Tujuan BerfikirKaedah dan LangkahContoh tajuk perbincanganC & S

Consequences dan Sequel. Menjangka apa yang akan berlaku selepas sesuatu cadangan dijalankan.

Meramal kesan dan akibat bagi keputusan tersebut. Apakah cadangan berkenaan boleh berjaya?

Apakah risiko yang mungkin dihadapi?

Apakah kesan jangka pendek dan jangka panjang?

Buku teks dihapuskan di sekolah.Latihan setiap pelajat dibuat melalui on-line. AGO

Aims, Goals dan ObjectivesSentiasa menumpukan perhatian terhadap tujuan asal supaya matlamat tercapai.

Apakah AGO -rancangan?

Adakah tindakan terkeluar daripada AGO?

Bagaimana pastikan AGO dapat dicapai?Apakah AGO hidup anda?AGO mengajar kemahiran berfikir di sekolah sukar dicapai.FIP

First Important PrioritiesMengambil kira perkara-perkara yang penting.

Menentukan prioriti.

Elakkan perkara yang tidak patut diutamakan.Apakah perkara-perkara yang penting?

Antara perkara-perkara ini yang mana paling penting?

Apakah prioriti yang perlukan tindakan segera?1. FIP semasa memilih pasangan hidup.APC

Alternatives, Possibilities, Choices.Memikirkan beberapa perkara dengan serentak.

Menentukan pilihan terbaik.

Elakkan pemikiran sehala sahaja. Apakah cara-cara yang berlainan untuk menyelesaikan masalah ini?

Apakah baik buruk setiap cadangan tersebut?

Yang manakah cadangan yang paling baik?Bahasa Melayu perlu diajar dengan lebih menarik lagi.OPV

Other Peoples view.Mengambil kira pandangan orang lain sebelum membuat keputusan.

Elakkan membuat keputusan yang terlalu fokuskan diri. Apakah idea diri akan mempengaruhi orang lain?

Bagaimana orang lain memandang idea anda?

Adakah idea anda bernas dan harus dijadikan tindakan.

Semua rancangan hiburan dihentikan selepas 9 malam.

Sikap guru terhadap pengajaran CoRT1

MotivasiMenarikKeseronokanKeyakinankepentinganKebimbangan17Seronok, minat & motivasiLangkah-langkah pengajaran CoRT1

KepentinganKemahiran berfikir ialah salah satu kemahiran bernilai tambah yang perlu diberikan penekanan di dalam SPN 21 dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran berfikir diintegrasikan supaya pelajar dapat memberikan pandangan atau pendapat yang bernas, melihat sesuatu secara kritis dan analitis, cekap membuat pertimbangan, menghasilkan karya dan ciptaan yang bermutu dan menyelesaikan masalah dengan berkesan. KepentinganMenurut Hjh Marzidah dan S Dhindsa (2006), tujuan mengajar alat pemikiran CORT adalah untuk membantu pelajar dalam menjana idea, mengutamakan pemikiran dan idea mereka sendiri melalui pengetahuan sedia ada, melihat isu-isu daripada sudut pandangan orang lain dan mengimbas kembali idea yang dikemukakan.CoRT1 memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif disamping membantu pelajar menghasilkan idea terhadap sesuatu tajuk atau isu yang dibincangkan. Menurut Mok Soon Sang (2003), CoRT 1 digunakan untuk meluaskan pandangan murid supaya dapat berfikir secara kritis, konstruktif dan kreatif. Keyakinan

Ciri-ciri guru yang berkeyakinanKebimbanganTeknik-teknik mempertingkatkan kemahiran berfikir melalui Program Pemikiran CoRT

Pendekatan: KoperatifKaedah: PerbincanganTeknik: Permainan BahasaBahan: Bahan Sastera (cerpen) dan MultimediaAlat CoRT1 : CAF dan C & S

Prosedur Pengajaran

Langkah Cara penyampaianABM

Set induksi(5 minit) 1.0 Guru mengarahkan pelajar untuk membentuk kumpulan.

2.0 Guru memaparkan sebuah video mengenai akibat merokok.

3.0 Guru bersoal jawab mengenai video tersebut dan mengaitkan dengan tajuk pelajaran hari ini.

4.0 Video Akibat Merokok

Langkah 1

(15 minit)

i) Guru memperdengarkan rakaman suara cerpen Siti Aida kepada pelajar sebanyak 2 kali.

ii) Guru mengarahkan pelajar untuk menganalisis cerpen yang didengar menggunakan alat CoRT CAF bagi meninjau semua aspek yang terdapat dalam cerpen.

i) Rakaman suaraii) Kertas warna

Langkah 2(15 minit) 1.0 Guru mengarahkan pelajar untuk menyenaraikan kesan dan akibat merokok dengan menngunakan alat CoRT C & S.

2.0 Wakil daripada setiap kumpulan diarahkan untuk menyebutkan kesan dan akibat merokok hasil penggunaan C&S.

3.0 Guru juga menyemak jawapan yang dihasilkan oleh setiap kumpulan.

Kertas warna

Langkah 3(10 minit)

Permainan Bahasai) Guru mengadakan aktiviti kuiz berkaitan dengan cerpen (watak, latar tempat, pengajaran, peristiwa penting yang terdapat dalam cerpen).Powerpoint -Kuiz

Penutup

(10 minit)ii) Guru akan merumuskan pelajaran pada hari ini dan bertanya beberapa soalan.

iii) Guru memberi teks cerpen dan latihan fahaman kerja kelas.