ijazah sarjana pendidikan (pendidikan awal kanak-kanak)

2
Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) R-DL/143/7/0027(MQA/FA1873)04/22 unitar.my Program Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari lebih jauh apa yang diperlukan untuk berjaya membimbing dan mengajar anak-anak. Pelajar akan menganalisis dan melakukan penyelidikan kualitatif sebagai sebahagian daripada kursus ini dan belajar untuk menentukan faktor-faktor kritikal yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial dan intelektual kanak-kanak pada tahun awal perkembangan mereka. Di UNITAR, dengan modul lanjutan, program ini dapat memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan mempraktikkan profesionalisme mereka melalui penglibatan dengan penyelidikan dan pemikiran semasa di tahun awal kanak-kanak. Bidang Pengetahuan Pembangunan Anak Pembangunaan Anak melibatkan perubahan biologi, psikologi dan emosi yang dihadapi manusia. Persekitaran Pembelajaran dan Kurikulum Implikasi perlakuan yang membantu dalam pemahaman membangunkan kurikulum dan kaedah mengajar. Pentadbiran dan Pengurusan Mentadbir dan mengurus program Pendidikan Awal Kanak-Kanak berasaskan dasar polisi. Keluarga dan Komuniti Peranan dan tanggungjawab dalam proses Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Pembangunan Profesional Aktiviti pembelajaran dan sokongan yang direka untuk menambahbaik Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Atas Talian Mod Penyampaian: 1 Tahun 6 Bulan (Sepenuh Masa) 2 Tahun (Separuh Masa) Tempoh Pengajian: • Januari, April dan September Pengambilan • Januari : 9 minggu* • April : 17 minggu* • September : 17 minggu* Jadual Akademik *termasuk tempoh peperiksaan. myUNITAR UNITARofficial myunitar UNITAROfficial myunitar UNITAR Official: UNITARofficial AskKakNelly @UNITAR:AskKakNelly askkaknelly_unitar Berminat dengan kursus ini? Kami sedia membantu. Sila emel atau hubungi kami. Tel : +603 7627 7200 WhatsApp : +011 1051 2825 Emel : [email protected] Pelajari Kemahiran Mengajar Kurikulum Presekolah Secara Efektif Prospek Kerjaya • Guru Prasekolah • Pengarah Pusat Jagaan Kanak-Kanak • Pengendali Prasekolah • Perunding ECE • Guru Sekolah Rendah • Pembangun Kurikulum ECE • Penyelidik

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

68 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak)

Ijazah SarjanaPendidikan(PendidikanAwalKanak-Kanak)R-DL/143/7/0027(MQA/FA1873)04/22

unitar.my

Program Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak)memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari lebih jauh apayang diperlukan untuk berjaya membimbing dan mengajar anak-anak.Pelajar akan menganalisis dan melakukan penyelidikan kualitatifsebagai sebahagian daripada kursus ini dan belajar untuk menentukanfaktor-faktor kritikal yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosialdan intelektual kanak-kanak pada tahun awal perkembangan mereka.Di UNITAR, dengan modul lanjutan, program ini dapat memberipeluang kepada pelajar untuk meningkatkan pengetahuan,pemahaman dan mempraktikkan profesionalisme mereka melaluipenglibatan dengan penyelidikan dan pemikiran semasa di tahun awalkanak-kanak.

Bidang Pengetahuan

Pembangunan Anak Pembangunaan Anak melibatkan perubahan biologi, psikologi dan emosiyang dihadapi manusia.

Persekitaran Pembelajaran dan KurikulumImplikasi perlakuan yang membantu dalam pemahaman membangunkankurikulum dan kaedah mengajar.

Pentadbiran dan Pengurusan Mentadbir dan mengurus program Pendidikan Awal Kanak-Kanakberasaskan dasar polisi.

Keluarga dan Komuniti Peranan dan tanggungjawab dalam proses Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

Pembangunan Profesional Aktiviti pembelajaran dan sokongan yang direka untuk menambahbaikPendidikan Awal Kanak-Kanak.

Atas TalianMod Penyampaian:

1 Tahun 6 Bulan (Sepenuh Masa)2 Tahun (Separuh Masa)

Tempoh Pengajian:

• Januari, April dan SeptemberPengambilan

• Januari : 9 minggu*• April : 17 minggu*• September : 17 minggu*

Jadual Akademik

*termasuk tempoh peperiksaan.

myUNITAR

UNITARofficial

myunitar

UNITAROfficial

myunitar

UNITAR Official: UNITARofficialAskKakNelly @UNITAR:AskKakNelly

askkaknelly_unitar

Berminat dengan kursus ini?Kami sedia membantu.Sila emel atau hubungi kami.

Tel : +603 7627 7200WhatsApp : +011 1051 2825Emel : [email protected]

Pelajari Kemahiran Mengajar Kurikulum Presekolah Secara Efektif

Prospek Kerjaya

• Guru Prasekolah• Pengarah Pusat Jagaan Kanak-Kanak• Pengendali Prasekolah• Perunding ECE

• Guru Sekolah Rendah• Pembangun Kurikulum ECE • Penyelidik

Page 2: Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak)

Syarat Kemasukan

i. Pendidikan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan AwalKanak-Kanak (Kepujian) dengan PNGK minima 2.50;ATAU

ii. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang yangberkaitan dengan PNGK minima 2.50 seperti yang diterimaoleh Senat Universiti DAN mesti mempunyai pengalamankerja tiga (3) tahun di bidang pendidikan awal kanak-kanak;ATAU

iii. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dengan PNGK minima 2.50seperti yang diterima oleh Senat Universiti dan DiplomaPendidikan Awal Kanak-Kanak / mesti mempunyai empat (4)tahun pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan awalkanak-kanak;ATAU

iv. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan PNGK di bawah2.50 boleh diterima tertakluk kepada pengalaman bekerjalima (5) tahun di bidang pendidikan awal kanak-kanak danpenilaian dalaman yang ketat;ATAU

v. Ijazah Sarjana Muda dalam bidang ini atau bidang yangberkaitan atau setaraf dengan PNGK minima 2.00 dan tidakmencapai PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepadapenilaian dalaman yang ketat;ATAU

Calon tanpa kelayakan dalam bidang yang berkaitan ataupengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan mestimenjalani kursus prasyarat yang sesuai yang ditentukan olehPPT dan memenuhi PNGK minima berdasarkan (i) hingga (v).

unitar.myUniversiti Antarabangsa UNITAR (DU004-B)Tierra Crest, Jalan SS6/3, Kelana Jaya,47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Modul Teras Program

• Philosophical Ideas in Education• Psychology of Learning and Instruction• Educational Research Methodology

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

• Modification of Learning Materials for Young Children• Young Children Assessment• Policies and Programs in Early Childhood Education• Theories and Practices in Early Childhood Education• Child Growth and Development• Family and Community Relation Childhood Education• Analyses and Design of Curriculum for Young Children• Project Paper

vi. Syarat kemasukan untuk masuk ke program Sarjana (Tahap 7,MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh KementerianPengajian Tinggi (KPT). Pemohon mestilah/mempunyai:

1. Warganegara Malaysia; DAN2. Calon hendaklah berumur lebih dari 30 tahun pada

tahun permohonan;3. Memiliki sekurang-kurangnya kelayakan STPM / Diploma /

A-Level / setaraf;4. Pengalaman kerja yang relevan / Pembelajaran

berasaskan pengalaman terdahulu; DAN5. Lulus Penilaian APEL

KEPERLUAN BAHASA INGGERISPelajar Antarabangsa

1. Skor minima 6.0 untuk IELTS ATAU2. Skor minima 600 untuk TOEFL ATAU setaraf dengannya.

Tahukah Anda?

SIRI KEPIMPINAN PENDIDIK

PENDEDAHAN MELANGKAUI BATAS

Mengapa UNITAR?

KUALITI 5-BINTANG

BIASISWA DAN BANTUAN KEWANGAN

UNITAR C.A.R.E

Mengetengahkan trend-trend terkini dan pandanganpasaran bersama pemimpin industri.

Penarafan 5-BINTANG dalam QS untuk Pengajaran,Pekerjaan, Inklusiviti, Pendidikan Dalam Talian danPerakaunan dan Kewangan.

ZAKAT, HRDF, EPF dan bantuan kewangan lain disediakan.

Kami memastikan pelajar dilengkapi dengan kemahiranyang sesuai: Kolaboratif, Adaptif, Reflektif danKeusahawanan.

Pendedahan terhadap lanskap pendidikan (UNICEF,Kedutaan British KL) tempatan dan antarabangsa.

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN FLEKSIBEL Belajar dengan kadar anda sendiri.

Segala maklumat yang tertera adalah benar semasa pencetakan dan tertakluk kepada sebarang pindaan semasa. Edisi Cetak: Julai 2021

Kurikulum yang tersusun dengan baik dan mempunyai

nilai dengan 5 teras pengetahuan yang berbeza

dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak.

Kakitangan akademik dengan pengalaman industri

dan akademik yang komprehensif.

Persekitaran pembelajaran yang fleksibel.

Memberi inspirasi kepada pelajarmuda dengan pengetahuanpengajaran yang maju.