saluran penerimaan aduan bagi tempoh 1 januari web statistik aduan... 1 saluran penerimaan aduan...

Download Saluran Penerimaan Aduan Bagi Tempoh 1 Januari Web Statistik Aduan... 1 Saluran Penerimaan Aduan Bagi

Post on 20-Jan-2020

22 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Saluran Penerimaan Aduan

  Bagi Tempoh 1 Januari – 30 April 2016

  Bil. Saluran Jumlah Aduan

  %

  1. Elektronik

  (E-mel dan borang laman web) 1,421 59.28

  2. Program Proaktif 294 12.27

  3. Surat, Faks & Borang Kaunter Aduan

  Jabatan 238 9.93

  4. Hadir Sendiri 187 7.80

  5. Telefon 162 6.76

  6. Program Menangani Aduan Sebelum

  Menjadi Aduan (MASJA) 59 2.46

  7. SMS 19 0.79

  8. Pos Malaysia 9 0.38

  9. Laman Sosial (Facebook,Twitter, Blog) 6 0.25

  10. 1MOCC 1 0.04

  11. Stake Holder 1 0.04

  Jumlah 2,397 100

  Sumber: Cetakan Sistem SISPAA pada 9 Mei 2016 *Nota Program Proaktif: Program MESRA, Kaunter Aduan Bergerak dan Kaunter Aduan Bergerak Bersepadu

  Saluran Penerimaan Aduan

  Bagi Tempoh 1 Januari – 30 April 2016

  Sumber: Cetakan Sistem SISPAA pada 9 Mei 2016

  1,421 (59.28%)294 (12.27%)

  238 (9.93%)

  187 (7.80%)

  162 (6.76%) 59 (2.46%)

  19 (0.79%) 9 (0.38%)

  6 (0.25%)

  1 (0.04%)

  1 (0.04%)

  Elektronik

  Program Proaktif*

  Surat, Faks & Borang Kaunter Aduan Jabatan

  Hadir sendiri

  Telefon

  Menangani Aduan Sebelum Jadi Aduan (MASJA)

  SMS

  POS Malaysia

  Laman Sosial (Facebook, Twitter, Blog)

  1MOCC

  Stake Holder

 • 2

  Jumlah Aduan Yang Diterima Dan Diselesaikan

  Bagi Tempoh 1 Januari – 30 April 2016

  Agensi Terima Selesai

  (%)

  Dalam Tindakan

  (%)

  Kementerian 1,472 1,335

  (90.7%) 137

  (9.3%)

  Negeri 925 810

  (87.6%) 115

  (12.4%)

  Jumlah 2,397 2,145

  (89.5%) 252

  (10.5%)

  Sumber: Cetakan Sistem SISPAA pada 9 Mei 2016

  Status Pengurusan Aduan Bagi Tempoh 1 Januari – 30 April 2016

  Sumber: Cetakan Sistem SISPAA pada 9 Mei 2016

  0

  500

  1,000

  1,500

  2,000

  2,500

  Terima Selesai Dalam Tindakan

  2,397 2,145 (89.5%)

  252 (10.5%)

  J u

  m la

  h A

  d u

  a n

 • 3

  Kategori Penyelesaian Aduan Bagi Tempoh 1 Januari – 30 April 2016

  Bil. Kategori Penyelesaian Jumlah Aduan

  Kem % KN % Jum. %

  1.

  Siasatan BPA mendapati agensi yang

  diadu telah menjalankan tugas dan

  tanggungjawab secara adil, teratur

  dan mengikut undang-undang atau

  peraturan semasa.

  960 71.9 567 70.0 1,527 71.2

  2.

  Pengadu berpuas hati dengan

  penjelasan yang diberikan atau

  tindakan yang diambil oleh agensi

  yang diadu.

  192 14.4 88 10.9 280 13.1

  3.

  Aduan di luar bidang kuasa BPA

  seperti perbicaraan mahkamah, kes

  SPRM, di bawah Jawatankuasa Kira-

  Kira Awam dan kes antara pihak

  swasta yang tiada kaitan dengan

  agensi kerajaan.

  25 1.9 104 12.8 129 6.0

  4.

  Siasatan BPA mendapati aduan yang

  dikemukakan adalah tidak berasas

  seperti pengadu tidak memenuhi

  syarat-syarat yang

  ditetapkan/pengadu memberi

  maklumat palsu.

  52 3.9 21 2.6 73 3.4

  5. Belum Ditakrif/Agensi Perintis 106 7.9 30 3.7 136 6.3

  Jumlah 1,335 100 810 100 2,145 100

  Sumber: Cetakan Sistem SISPAA pada 9 Mei 2016

 • 4

  Hasil Penyelesaian Aduan Bagi Tempoh 1 Januari – 30 April 2016

  Bil. Hasil Penyelesaian Jumlah Aduan

  Kem % KN % Jumlah %

  1. Ulasan Diberikan Berpatutan

  767 57.45 518 63.95 1,285 59.91

  2. Diselesaikan Dengan Segera

  427 31.99 250 30.86 677 31.56

  3. Permohonan Maaf Diberikan

  16 1.20 2 0.25 18 0.84

  4. Kesilapan Diakui 13 0.97 3 0.37 16 0.75

  5. Remedi Secara Kewangan/Pampasan

  4 0.30 7 0.86 11 0.51

  6. Perubahan Norma/Prosedur

  1 0.07 0 0 1 0.05

  7. Perubahan Keputusan 1 0.07 0 0 1 0.05

  8. Perubahan Undang- Undang/Dasar

  0 0 0 0 0 0

  9. Belum Ditakrif/Agensi Perintis

  106 7.94 30 3.70 136 6.34

  Jumlah 1,335 100 810 100 2,145 100

  Sumber: Cetakan Sistem SISPAA pada 9 Mei 2016

  Tahap Kesukaran Aduan Bagi Tempoh 1 Januari – 30 April 2016

  Bil. Tahap Kesukaran Jumlah Aduan

  Kem % KN % Jumlah %

  1. Sederhana 1,156 78.5 660 71.4 1,816 75.8

  2. Mudah 212 14.4 216 23.4 428 17.9

  3. Kompleks 104 7.1 49 5.3 153 6.4

  Jumlah 1,472 100 925 100 2,397 100

  Sumber: Cetakan Sistem SISPAA pada 9 Mei 2016

 • 5

  Kadar Penyelesaian Aduan Bagi Tempoh 1 Januari – 30 April 2016

  Sumber: Cetakan Sistem SISPAA pada 9 Mei 2016

  Tempoh Penyelesaian Aduan Bagi Tempoh 1 Januari – 30 April 2016

  Sumber: Cetakan Sistem SISPAA pada 9 Mei 2016

  386 388

  566

  347 361

  93 4

  1,687 (78.6%)

  2,048 (95.5%) 2,145

  0

  500

  1,000

  1,500

  2,000

  2,500

  1 2-5 6-10 11-15 16-30 31-60 >60

  J u

  m la

  h A

  d u

  a n

  S e

  le s

  a i

  Tempoh Penyelesaian (Hari)

  Selesai Selesai (Kumulatif)

  Tempoh Penyelesaian

  (Hari)

  Jumlah Jumlah Kumulatif

  Selesai % Selesai %

  1 386 18.0 386 18.0

  2-5 388 18.1 774 36.1

  6-10 566 26.4 1,340 62.5

  11-15 347 16.2 1,687 78.6

  16-30 361 16.8 2,048 95.5

  31-60 93 4.3 2,141 99.8

  >60 4 0.2 2,145 100

  Jumlah 2,145 100 - -

 • 6

  Bilangan Aduan Yang Disiasat Terhadap Kementerian Bagi Tempoh 1 Januari – 30 April 2016

  Bil. Kementerian

  Jumlah Aduan

  Terima Dalam

  Tindakan (%)

  Selesai (%)

  Selesai Dalam Tempoh 15 Hari

  (%)

  1. Dalam Negeri 269 18

  (6.7%) 251

  (93.3%) 194

  (77.3%)

  2. Jabatan Perdana Menteri 155 8

  (5.2%) 147

  (94.8%) 120

  (81.6%)

  3. Kesihatan 130 7

  (5.4%) 123

  (94.6%) 113

  (91.9%)

  4. Pendidikan 123 27

  (22.0%) 96

  (78.0%) 73

  (76.0%)

  5. Kewangan 105 5

  (4.8%) 100

  (95.2%) 79

  (79.0%)

  6. Kerja Raya 103 13

  (12.6%) 90

  (87.4%) 68

  (75.6%)

  7. Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

  74 9

  (12.2%) 65

  (87.8%) 53

  (81.5%)

  8. Komunikasi dan Multimedia 67 8

  (11.9%) 59

  (88.1%) 51

  (86.4%)

  9. Sumber Asli dan Alam Sekitar 60 8

  (13.3%) 52

  (86.7%) 38

  (73.1%)

  10. Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

  59 12

  (20.3%) 47

  (79.7%) 42

  (89.4%)

  11. Perdagangan Dalam Negeri,

  Koperasi dan Kepenggunaan 53

  3 (5.7%)

  50 (94.3%)

  45 (90.0%)

  12. Wilayah Persekutuan 44 3

  (6.8%) 41

  (93.2%) 40

  (97.6%)

  13. Pendidikan Tinggi 39 3

  (7.7%) 36

  (92.3%) 31

  (86.1%)

  14. Sumber Manusia 37 0 37

  (100%) 37

  (100%)

  15. Pengangkutan 36 4

  (11.1%) 32

  (88.9%) 26

  (81.3%)

  16. Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

  32 2

  (6.3%) 30

  (93.8%) 25

  (83.3%)

  17. Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

  32 2

  (6.3%) 30

  (93.8%) 23

  (76.7%)

  18. Pertanian dan Industri Asas Tani

  27 3

  (11.1%) 24

  (88.9%) 20

  (83.3%)

  19. Belia dan Sukan 7 0 7

  (100%) 5

  (71.4%)

  20. Pertahanan 7 2

  (28.6%) 5

  (71.4%) 2

  (40.0%)

 • 7

  Bil. Kementerian

  Jumlah Aduan

  Terima Dalam

  Tindakan (%)

  Selesai (%)

  Selesai Dalam Tempoh 15 Hari

  (%)

  21. Pelancongan dan Kebudayaan 6 0 6

  (100%) 4

  (66.7%)

  22. Perusahaan Perladangan dan

  Komoditi 3 0

  3 (100%)

  3 (100%)

  23. Luar Negeri 3 0 3

  (100%) 1

  (33.3%)

  24. Perdagangan Antarabangsa

  dan Industri 1 0

  1 (100%)

  1 (100%)

  25. Sains, Teknologi dan Inovasi 0 0 0 0

  Jumlah 1,472 137

  (9.3%) 1,335

  (90.7%) 1,094

  (81.9%)

  Sumber: Cetakan Sistem SISPAA pada 9 Mei 2016

 • 8

  Jumlah Aduan Mengikut Kategori Bagi Tempoh 1 Januari – 30 April 2016

  Bil. Kategori Jumlah*

  Kem. % Neg. % Jumlah %

  1.

  Tindakan Yang Tidak

  Menepati Kehendak

  Pelanggan

  519 35.1 430 46.2 949 39.4

  2. Kegagalan

  Penguatkuasaan 190 12.9 146 1.7 336 14.0

  3. Kegagalan Mengikut Prosedur Yang Ditetapkan

  182 12.3 103 11.1 285 11.8

  4.

  Kua