rancangan perniagaan ict

Click here to load reader

Post on 09-Mar-2016

265 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contoh rancangan perniagaan kafe siber

TRANSCRIPT

perancangan

8hb Jun 2006

TARIKH

Zolkiflee M. S.

DISEDIAKAN OLEH

RANCANGAN PERNIAGAAN

ASPEK KEWANGAN ................................................................................... 16

KESIMPULAN............................................................................................... 21

11.

12.

ANALISIS PASARAN.............................................................................. 14

SAIZ PASARAN. ....................................................................................... 14

PERSAINGAN ........................................................................................... 14

SYER PASARAN....................................................................................... 14

STRATEGI PEMASARAN ....................................................................... 15

10.1.

10.2

10.3

10.4

10.5

ASPEK PEMASARAN .................................................................................. 14

10.

9.6 KEMUDAHAN ASAS /LOKASI .................................................................... 13

BUTIR BELANJAWAN ............................................................................ 11

BELANJAWAN PENGURUSAN ............................................................. 12

BELANJAWAN PERMULAAN ............................................................... 12

PERALATAN YANG SEDIA ADA.......................................................... 12

9.3

9.3

9.4

9.5

9.

8.

7.

PENGENALAN.................................................................................................... 1

VISI....................................................................................................................... 2

MISI ...................................................................................................................... 2

OBJEKTIF ............................................................................................................ 2

TUJUAN ............................................................................................................... 3

LATARBELAKANG SYARIKAT ...................................................................... 4

6.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMILIK .............................................................. 4

6.2 LATAR BELAKANG SYARIKAT ................................................................... 5

ASPEK OPERASI ................................................................................................ 6

7.1 JENIS PERNIAGAAN ...................................................................................... 6

7.2 PENGALAMAN................................................................................................ 6

7.3. TENAGA KERJA.............................................................................................. 7

7.4 PERALATAN DAN PERKAKASAN ............................................................... 7

ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI............................................................. 8

8.1 AHLI SYARIKAT.............................................................................................. 8

8.2 CARTA ORGANISASI...................................................................................... 9

PROJEK CADANGAN ...................................................................................... 10

9.1 PERKHIDMATAN DAN PRODUK BARU. .................................................. 10

9.2. KEPERLUAN . ................................................................................................ 11

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ISI KANDUNGAN

1

kami pilih untuk beroperasi serta kurangnya persaingan.

Perniagaan ini mempunyai potensi yang baik khusus dikawasan yang

Pejabat Ketua Menteri Melaka.

dalam bidang ICT serta kerjasama kami dengan K-Incubator dibawah

Kelebihan kami adalah dengan mempunyai kakitangan dan kepakaran

ICT sertamencapai matlamat sebagai Negeri bertaraf MSC .

menyahut seruan kerajaan untuk menjadikan Melaka sebuah negeri

Melaka untuk merealisasikan hasrat kerajaan negeri Melaka dan

Adalah tanggung jawab kami pengusaha bumiputera dalam negeri

operasinya di Shah Alam dan bertapak di Melaka sejak Ogos 2001.

bumiputerayangberdaftarpadatahun1997yangmemulakan

syarikat

sebuah

lah

ada

MultimediaEnterprise

MZ

Syarikat

PENGENALAN

1.

MZ Multimedia Enterprise

2

pelajaran.

sebagai satumedia untuk menyampai kan maklumat dalam bidang

Menggalakkan penggunaan ICT di kalangan Guru guru sekolah

bumiputera untuk mencapai taraf global dalam bidang perniagaan.

Menggalakkan penggunaan ICT di kalangan peniaga dah pengusaha

dan menyumbang untuk menaikkan taraf ekonomi negara.

Melatih dan melahirkan kakitangan technical dari penduduk setempat

OBJEKTIF

4.

ICT..

dalam membentuk perniagaan mereka ke peringkat global berteraskan

menjadikan Melaka bertaraf MSC dan membantu usahawan usahawan

Menyahutseruankerajaanuntukmencapaimatlamatkerajaan

MISI

3.

ekonomi dan taraf negeri Melaka.

Menjadi pengusaha bumiputera dalam bidang ICT untuk memajukan

VISI

2.

MZ Multimedia Enterprise

3

lagi perniagaan yang diusahakan oleh kaum bumiputera.

Kerjasama pihak tuan amat diperlukan bagi kami menjayakan sebuah

bagi tujuan tersebut.

luas sebagai pusat latihan dan bimbingan dan peralatan yang berkaitan

perniagaan mereka. Syarikat kami perlu menyediakan tempat yang

ICT dan melatih para usahawan mengguna kemudahanICT dalam

bagi melancarkan lagi usaha kami didalam mengejar perkembangan

institiusi kewangan

tujuan, untuk mendapatkan Ppembiayaan dari

Perancangan untuk mempebesarkan perniagaan ini dibuat dengan

TUJUAN

5.

MZ Multimedia Enterprise

4

Pengarah Urusan

:

: Islam

: 3 thn

: Usahawan

20/9/84

22thn

Perempuan

Malaysia

:

:

:

:

Tarikh Lahir

Umur Jantina Warganegara Agama Pengalaman Kerja

Pekerjaan Sekarang

Jawatan Dalam Syarikat

: Nur Farina Binti Muhamad Fauzi

: 840920105238

: No 33 Jalan Seri Mas 14

Taman Seri Telok Mas, Telok Mas, 75460

Melaka

Nama

No. Kad Pengenalan

Alamat Tetap

6.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMILIK

LATARBELAKANG SYARIKAT

6.

MZ Multimedia Enterprise

5

yang telah disahkan.

*Sertakan salinan sijil perniagaan, serta sijil-sijil yang berkenaan dan

Tarikh Daftar Perniagaan : 1/04/1997

: Sendiri

Jenis Perniagaan

:

Akaun No.

:

Akaun Bank

: CO001114574-D

No Pendaftaran

Perniagaan

Pusat Latihan Computer,

Internet Cafe

Baik Pulih Computer

:

Jenis perniagaan

yang dijalankan

100% Bumiputera

:

Pemegang Saham

06-2610154

06-2610234

:

:

No Talipon

No Fax

No 42-1 Jalan Seri Mas 2

Taman Seri Telok Mas

Telok Mas Melaka

:

Alamat Perniagaan

/Pejabat

MZ Multimedia Enterprise

:

Nama Syarikat

6.2 LATAR BELAKANG SYARIKAT

MZ Multimedia Enterprise

6

Perbadanan Kemajuan Petanian Selangor

Syarikat Pengurusan Ladang Selangor

Esso Malaysia Petronas Dagangan Petronas Cari Gali Sarawak Shell Malaysia Asian Bintulu Fertilizer Rajang Port Autority

Jabatan Perkhidmatan Awam Brunei

a.

b. c. d. e. f. g. h.

i.

Antara institiusi yang telah mendapat perkhidmatan kami ia lah:

MS Office

MS Project

PC Support

Anti Virus Warfare

a.

b. c.

d.

telah

Sejak beroperasi pada tahun 1997, MZ Multimedia Enterprise

mengendalikan berbagai latihan komputer dalam bidang berikut:

PENGALAMAN

7.2

Latihan komputer

Jualan/servis/naik taraf komputer

Perunding Projek

Pemasangan Rangkaian Komputer

Melayar Internet / Membina Laman Web

a.

b. c. d.

e.

Perniagaan ini ada lah dalam bentuk perkhidmatan dalam bidang ICT

seperti berikut

7.1 JENIS PERNIAGAAN

7.ASPEK OPERASI

MZ Multimedia Enterprise

7

menambah peralatan yang bagi tujuan latihan dan perkhidmatan yang

yang diperlukan.

bercadang untuk memohon bantuan bagi

Multimedia Enterprise

MZ

8 unit

1 unit

1 set

computer dan perabot

pencetak

hub dan modem

a.

b c

dengan peralatan

beroperasi

Enterprise

Buat masa ini MZ Multimedia

berikut

7.4 PERALATAN DAN PERKAKASAN

MZ Multimedia Enterprise mempunyai tenaga yang mahir dalam

bidang latihan dan teknikal serta wakil pemasaran yang agresif untuk pemasaran produk.

7.3. TENAGA KERJA.

MZ Multimedia Enterprise telah memulakan perniagaan di Melaka pada

Ogos 2001 dengan modal sendiri sebanyak RM40,000 dan berpeluang memberi perkhidmatan dalam