rancangan perniagaan ict

of 23 /23
7/21/2019 Rancangan Perniagaan ICT http://slidepdf.com/reader/full/rancangan-perniagaan-ict-56e02ecd27f62 1/23 RANCANGAN PERNIAGAAN DISEDIAKAN OLEH Zolkiflee M. S. TARIKH 8hb Jun 2006

Author: lei184

Post on 09-Mar-2016

274 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contoh rancangan perniagaan kafe siber

TRANSCRIPT

perancangan

8hb Jun 2006

TARIKH

Zolkiflee M. S.

DISEDIAKAN OLEH

RANCANGAN PERNIAGAAN

ASPEK KEWANGAN ................................................................................... 16

KESIMPULAN............................................................................................... 21

11.

12.

ANALISIS PASARAN.............................................................................. 14

SAIZ PASARAN. ....................................................................................... 14

PERSAINGAN ........................................................................................... 14

SYER PASARAN....................................................................................... 14

STRATEGI PEMASARAN ....................................................................... 15

10.1.

10.2

10.3

10.4

10.5

ASPEK PEMASARAN .................................................................................. 14

10.

9.6 KEMUDAHAN ASAS /LOKASI .................................................................... 13

BUTIR BELANJAWAN ............................................................................ 11

BELANJAWAN PENGURUSAN ............................................................. 12

BELANJAWAN PERMULAAN ............................................................... 12

PERALATAN YANG SEDIA ADA.......................................................... 12

9.3

9.3

9.4

9.5

9.

8.

7.

PENGENALAN.................................................................................................... 1

VISI....................................................................................................................... 2

MISI ...................................................................................................................... 2

OBJEKTIF ............................................................................................................ 2

TUJUAN ............................................................................................................... 3

LATARBELAKANG SYARIKAT ...................................................................... 4

6.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMILIK .............................................................. 4

6.2 LATAR BELAKANG SYARIKAT ................................................................... 5

ASPEK OPERASI ................................................................................................ 6

7.1 JENIS PERNIAGAAN ...................................................................................... 6

7.2 PENGALAMAN................................................................................................ 6

7.3. TENAGA KERJA.............................................................................................. 7

7.4 PERALATAN DAN PERKAKASAN ............................................................... 7

ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI............................................................. 8

8.1 AHLI SYARIKAT.............................................................................................. 8

8.2 CARTA ORGANISASI...................................................................................... 9

PROJEK CADANGAN ...................................................................................... 10

9.1 PERKHIDMATAN DAN PRODUK BARU. .................................................. 10

9.2. KEPERLUAN . ................................................................................................ 11

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ISI KANDUNGAN

1

kami pilih untuk beroperasi serta kurangnya persaingan.

Perniagaan ini mempunyai potensi yang baik khusus dikawasan yang

Pejabat Ketua Menteri Melaka.

dalam bidang ICT serta kerjasama kami dengan K-Incubator dibawah

Kelebihan kami adalah dengan mempunyai kakitangan dan kepakaran

ICT sertamencapai matlamat sebagai Negeri bertaraf MSC .

menyahut seruan kerajaan untuk menjadikan Melaka sebuah negeri

Melaka untuk merealisasikan hasrat kerajaan negeri Melaka dan

Adalah tanggung jawab kami pengusaha bumiputera dalam negeri

operasinya di Shah Alam dan bertapak di Melaka sejak Ogos 2001.

bumiputerayangberdaftarpadatahun1997yangmemulakan

syarikat

sebuah

lah

ada

MultimediaEnterprise

MZ

Syarikat

PENGENALAN

1.

MZ Multimedia Enterprise

2

pelajaran.

sebagai satumedia untuk menyampai kan maklumat dalam bidang

Menggalakkan penggunaan ICT di kalangan Guru guru sekolah

bumiputera untuk mencapai taraf global dalam bidang perniagaan.

Menggalakkan penggunaan ICT di kalangan peniaga dah pengusaha

dan menyumbang untuk menaikkan taraf ekonomi negara.

Melatih dan melahirkan kakitangan technical dari penduduk setempat

OBJEKTIF

4.

ICT..

dalam membentuk perniagaan mereka ke peringkat global berteraskan

menjadikan Melaka bertaraf MSC dan membantu usahawan usahawan

Menyahutseruankerajaanuntukmencapaimatlamatkerajaan

MISI

3.

ekonomi dan taraf negeri Melaka.

Menjadi pengusaha bumiputera dalam bidang ICT untuk memajukan

VISI

2.

MZ Multimedia Enterprise

3

lagi perniagaan yang diusahakan oleh kaum bumiputera.

Kerjasama pihak tuan amat diperlukan bagi kami menjayakan sebuah

bagi tujuan tersebut.

luas sebagai pusat latihan dan bimbingan dan peralatan yang berkaitan

perniagaan mereka. Syarikat kami perlu menyediakan tempat yang

ICT dan melatih para usahawan mengguna kemudahanICT dalam

bagi melancarkan lagi usaha kami didalam mengejar perkembangan

institiusi kewangan

tujuan, untuk mendapatkan Ppembiayaan dari

Perancangan untuk mempebesarkan perniagaan ini dibuat dengan

TUJUAN

5.

MZ Multimedia Enterprise

4

Pengarah Urusan

:

: Islam

: 3 thn

: Usahawan

20/9/84

22thn

Perempuan

Malaysia

:

:

:

:

Tarikh Lahir

Umur Jantina Warganegara Agama Pengalaman Kerja

Pekerjaan Sekarang

Jawatan Dalam Syarikat

: Nur Farina Binti Muhamad Fauzi

: 840920105238

: No 33 Jalan Seri Mas 14

Taman Seri Telok Mas, Telok Mas, 75460

Melaka

Nama

No. Kad Pengenalan

Alamat Tetap

6.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMILIK

LATARBELAKANG SYARIKAT

6.

MZ Multimedia Enterprise

5

yang telah disahkan.

*Sertakan salinan sijil perniagaan, serta sijil-sijil yang berkenaan dan

Tarikh Daftar Perniagaan : 1/04/1997

: Sendiri

Jenis Perniagaan

:

Akaun No.

:

Akaun Bank

: CO001114574-D

No Pendaftaran

Perniagaan

Pusat Latihan Computer,

Internet Cafe

Baik Pulih Computer

:

Jenis perniagaan

yang dijalankan

100% Bumiputera

:

Pemegang Saham

06-2610154

06-2610234

:

:

No Talipon

No Fax

No 42-1 Jalan Seri Mas 2

Taman Seri Telok Mas

Telok Mas Melaka

:

Alamat Perniagaan

/Pejabat

MZ Multimedia Enterprise

:

Nama Syarikat

6.2 LATAR BELAKANG SYARIKAT

MZ Multimedia Enterprise

6

Perbadanan Kemajuan Petanian Selangor

Syarikat Pengurusan Ladang Selangor

Esso Malaysia Petronas Dagangan Petronas Cari Gali Sarawak Shell Malaysia Asian Bintulu Fertilizer Rajang Port Autority

Jabatan Perkhidmatan Awam Brunei

a.

b. c. d. e. f. g. h.

i.

Antara institiusi yang telah mendapat perkhidmatan kami ia lah:

MS Office

MS Project

PC Support

Anti Virus Warfare

a.

b. c.

d.

telah

Sejak beroperasi pada tahun 1997, MZ Multimedia Enterprise

mengendalikan berbagai latihan komputer dalam bidang berikut:

PENGALAMAN

7.2

Latihan komputer

Jualan/servis/naik taraf komputer

Perunding Projek

Pemasangan Rangkaian Komputer

Melayar Internet / Membina Laman Web

a.

b. c. d.

e.

Perniagaan ini ada lah dalam bentuk perkhidmatan dalam bidang ICT

seperti berikut

7.1 JENIS PERNIAGAAN

7.ASPEK OPERASI

MZ Multimedia Enterprise

7

menambah peralatan yang bagi tujuan latihan dan perkhidmatan yang

yang diperlukan.

bercadang untuk memohon bantuan bagi

Multimedia Enterprise

MZ

8 unit

1 unit

1 set

computer dan perabot

pencetak

hub dan modem

a.

b c

dengan peralatan

beroperasi

Enterprise

Buat masa ini MZ Multimedia

berikut

7.4 PERALATAN DAN PERKAKASAN

MZ Multimedia Enterprise mempunyai tenaga yang mahir dalam

bidang latihan dan teknikal serta wakil pemasaran yang agresif untuk pemasaran produk.

7.3. TENAGA KERJA.

MZ Multimedia Enterprise telah memulakan perniagaan di Melaka pada

Ogos 2001 dengan modal sendiri sebanyak RM40,000 dan berpeluang memberi perkhidmatan dalam program Kursus Komputer Untuk Warga Pencen dan Suri Rumah anjuran K-Ekonomi di bawah Pejabat Ketua Menteri Melaka. MZ Multimedia Enterprise ada lah sebuah syarikat yang

telah berdaftar dengan K-Incubator untuk menjalankan program tersebut.

MZ Multimedia Enterprise

8

berkecimpong dalam bidang tersebut sejak 7 tahun.

Pn Zuraidah Abd RahmanPemasaran

Seorang yang mahir dalam pemasaran dan telah

4.

pengurusan dan kewangan.

dalam

mahir

dan

kerajaan

kakitangan

Bekas

Pentadbiran/Kewangan

Puan Marina Abd Jalil

3.

Microsoft Certified Trainer sejak tahun 1998.

teknikalkomputerselama

Perancang/Pengajar

dalambidanglatihandan

10tahun.Beliauadalah

En Zolkiflee Md Salleh

Seorangyangmahir

2.

menjadikan ICT sebagai satu peluang untuk menjana

pendapatan.

dan

perniagaan

bidang

dalam

Berkecimpungan

Pemilik (100%)

Cik Nur Farina Md Fauzi

1.

di

Syarikat MZ Multimedia Enterprise buat masa ini

kendalikan oleh ahli ahli perikut:

8.1 AHLI SYARIKAT

ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI.

8.

MZ Multimedia Enterprise

Pen Pemasaran

Pen Pemasaran

Pen teknikal

Pen Pelatih

Zuraidah

Pemasaran

Marina

Pentadbiran/Kewangan

Zolkiflee

Perancang/Latihan

Farina

Pengarah Urusan

9

di bahagian pemasaran dan teknikal.

menambah kakitangan

Untuk membentuk sebuah organisasi yang lengkap dan agresif

serta produktif, MZ Multimedia Enterprise bercadang untuk

8.2 CARTA ORGANISASI

MZ Multimedia Enterprise

10

c.

menaikkan taraf pengusaha pengusaha bumiputra diperingkat

antarabangsa untuk memmasarkan dan mengiklankan syarikat dan produk mereka.

Mobile Income

Produk mobile income ini ada lah produk yang terbaru yang akan di pasarkan. Produk ini secara rengkas nya adalah berupa mesin carian atau search engine yang di lakukan melalui

telefon bimbit berbentuk sms atau pesanan rengkas.

untuk

Tujuannya

individu.

dan

usahawan

para

untuk

b.

Perkhidmatan Digital Photography dan Latihan

Perkhidmatan ini ada lah memproses gambar digital untuk di jadikan vcd(fomat video compact disc). Selain itu MZ Multimedia Enterprise juga bercadang untuk membuka kelas latihan bagi tujuan tersebut untuk yang berminat dan pengusaha pengusaha bumiputera bagi menambahkan lagi perkhidmatan jualan mereka.

Perkhidmatan Webhosting dan Membina Laman Web

Produk terbaru yang akan diedarkan oleh MZ Multimedia

Enterprise merupakan Webhosting dan pembinaan laman web

a.

perniagaan dengan menambah perkhidmatan dalam bidang ICT seprti

berikut.

memperluaskan

untuk

bercadang

Enterprise

Multimedia

MZ

9.1 PERKHIDMATAN DAN PRODUK BARU.

PROJEK CADANGAN

9.

MZ Multimedia Enterprise

11

66,000.00

: RM

2. Jenis

3.Jumlah Modal Diperlukan

: No. 34 Jalan Seri Mas 2

Taman Seri Telok Mas

Telok Mas

: Perkhidmatan Computer/Latihan

1. Alamat Peniagaan

9.3 BUTIR BELANJAWAN

b.

c. d.

Menyewa ruang perniagaan yang luas dan menepati kehendak

MBMB dan Bomba.

Menambah perlatan dan perkakasan komputer

Membeli projector bagi tujuan mengajar

Membeli bahan bahan stock berupa Sharksurf Webhosting dan

Mobile Income.

a.

memerlukan bantuan untuk menambah perkasasan dan juga mendapatkan

tempat yang sesuai dan luas bagi menjalankan latihan dan operasi yang terbabit.

Kami memerlukan modal tambahan untuk berikut:-

Enterprise

Multimedia

MZ

atas

di

matlamat

mencapai

Bagi

9.2. KEPERLUAN .

Kesemua produk produk dan perkhidmatan diatas ada lah yang terbaru

dan memberi menafaat kepada ramai pengguna terutama pengusaha pengusaha yang baru dan yang sedang membangun.

MZ Multimedia Enterprise

12

15,000.00

12,000.00

3,000.00

Komputer (8 unit)

Printer / Hub / Perabot / Fax

9.5 PERALATAN YANG SEDIA ADA

58,000.00

18,000.00

8,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,250.00

900.00

350.00

5.000.00

5.000.00

500.00

Komputer (10 unit)

Komputer Riba (2 unit)

Alat Projector / Scanner / Printer Perabot dan Pemasangan Ubahsuai Pejabat/Kedai

Deposit Kedai Deposit Api/Air Peralatan Keselamatan

Naik Taraf Komputer Sedia Ada

Stok Produk

Hub dan Pemasangan Rangkaian

9.4 BELANJAWAN PERMULAAN

12,000.00

6,000.00

90.00

660.00

1.750.00

250.00

250.00

1.000.00

500.00

1.500.00

GAJI

SOCSO EPF SEWA API/AIR

Tel/Internet

INS

ALAT TULIS PELBAGAI

9.3 BELANJAWAN PENGURUSAN

MZ Multimedia Enterprise

13

di

boleh

dan

dua

terikat selama

ianya

dan

perjanjian sewa

perbaharui.

berserta surat

kami

tahun

Bekalan letrik dan air mencukupi bagi projek

Premis yang dicadangkan merupakan rumah kedai 2 tingkat yang akan

kami jadikan pejabat, bilik latihan dan juga melayar internet. Kesemua kemudahan telah tersedia hanya memerlukan pembayaran depositdan

pengubahsuaian.

Lokasi yang dipilih ialah di kawasan perniagaan di Telok Mas

yang telah di iktiraf sebagai pekan kecil berdekatan dengan Sekolah dan kawasan perumahan.

9.6 KEMUDAHAN ASAS /LOKASI

MZ Multimedia Enterprise

14

Oleh kerana adanya persaing maka syarikat kami cuba untuk

menguasai 40% kawasan pasaran di seluruh kawasan selatan semenanjung, Melaka dan Negri Sembilan.

SYER PASARAN.

10.4

Kami sudah mengenal pasti pesaingan yang ada dan ini tidak

menjejaskan perkhidamtan dan pemasaran kami.

PERSAINGAN

10.3

saiz

lagi

golongan masyarakat serta kewujudan kawasan meluaskan

pasaran syarikat kami.

Saiz pasaran di dianggarkan lebih. Penduduknya terdiri dari pelbagai

SAIZ PASARAN.

10.2

Peniaga Peniaga Baru Dan Lama

Pengusaha Pengusaha Produk Desa Persatuan Usahawan/Usahawanita Peniaga Persendirian

Orang Awam

1

2

3

4

5

Memandangkan ramai pengusaha bumiputera yang baru dan lama di

Melaka ini tidak mempunyai bantuan ICT dalam perkembangan perniagaan mereka, maka ini lah peluang kami untuk membantu mereka dalam menaikan taraf perniagaan mereka.

Sasaran kami ada lah seperti berikut:

ANALISIS PASARAN

10.1.

10.ASPEK PEMASARAN

MZ Multimedia Enterprise

15

kepada pengusaha pengusaha di daerah Jasin dan Alor Gajah dan seterus

nya luar Melaka.

produk produk kami

Pada bulan berikut nya kami akan memasarkan

peringkat awal kami

kursus, seminar dan

untuk mengiklan peduk dan perkhidmatan. Pada

telah pun mepertengahkan produk kami semasa karnival di Melaka Tengah.

Pada 3 bulan pertama permulaan operasi, kami akan mempromosi kan

produk kami kepada pengusaha pengusaha melalui hebahan dan juga iklan. MZ Multimedia Enterprise juga mempunyai lama web sendiri

STRATEGI PEMASARAN

10.5

MZ Multimedia Enterprise

Total

2006

DEC

NOV

OCT

SEP

AUG

JUL

JUN

MAY

APR

MAR

FEB

JAN

Month

235,800

22,270

22,270

22,270

22,270

22,270

22,270

17,030

17,030

17,030

17,030

17,030

17,030

Totals

Website building

Internet

Training

Digital V CD

MobileIcome

Sharksurf

2010

2009

2008

2007

2006

Year

309,600

285,162

265,284

249,042

235,800

Totals

16

84,000

70,500

61,500

55,500

52,500

Website building

18,300

17,400

16,560

15,780

15,000

Internet

25,800

24,600

23,400

22,200

21,000

Training

74,400

70,800

67,200

63,600

60,000

Digital VCD

70,272

66,816

63,360

60,480

57,600

MobileIcome

36,828

35,046

33,264

31,482

29,700

Sharksurf

Annual Sales Forecast (cash)

DEC

NOV

OCT

SEP

A UG

JUL

JUN

MAY

A PR

MAR

FEB

JAN

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Monthly Sales Forecasts - f irst year (units)

29,700

57,600

60,000

21,000

15,000

52,500

2,970

4,800

6,000

2,000

1,500

5,000

2,970

4,800

6,000

2,000

1,500

5,000

2,970

4,800

6,000

2,000

1,500

5,000

2,970

4,800

6,000

2,000

1,500

5,000

2,970

4,800

6,000

2,000

1,500

5,000

2,970

4,800

6,000

2,000

1,500

5,000

1,980

4,800

4,000

1,500

1,000

3,750

1,980

4,800

4,000

1,500

1,000

3,750

1,980

4,800

4,000

1,500

1,000

3,750

1,980

4,800

4,000

1,500

1,000

3,750

1,980

4,800

4,000

1,500

1,000

3,750

1,980

4,800

4,000

1,500

1,000

3,750

Sharksurf

MobileIcome Digital VCD Training

Internet

Website building

Monthly Sales Forecasts - first year (cash)

11.1 Sales Forecasts

11. ASPEK KEWANGAN

MZ Multimedia Enterprise

2010

2009

2008

2007

2006

Year

178,494

162,330

149,796

139,848

132,300

Gross margin

60,757

45,562

33,974

24,948

18,300

Profit before depreciation

56,927

41,732

30,143

21,118

14,470

Sales profit

56,641

40,931

28,845

19,340

12,228

Profit before tax

50,977

36,838

25,961

17,406

11,005

Profit after tax

17

5,664

4,093

2,885

1,934

1,223

Taxes

-286

0

-801

0

-1,298

0

-1,778

0

-2,242

0

Interest on loans

Grants

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

Depreciation

39,737

60,000

18,000

38,768

60,000

18,000

37,823

60,000

18,000

36,900

60,000

18,000

36,000

60,000

18,000

Fixed costs

Personnel

General costs

Sales Cost

309,600

131,106

285,162

122,832

265,284

115,488

249,042

109,194

235,800

103,500

Sales

Cost of sales

Profit and Loss

11.2 Profit and Loss

MZ Multimedia Enterprise

335,800

22,270

22,270

22,270

22,270

22,270

22,270

17,030

17,030

17,030

17,030

17,030

117,03

0

Received payments

Total 2006

DEC

NOV

OCT

SEP

AUG

JUL

JUN

MAY

APR

MAR

FEB

JAN

Month

285,781

18,863

21,863

18,863

21,863

18,863

21,863

16,933

19,933

16,933

19,933

16,933

72,933

Outgoing payments

50,019

46,612

46,206

42,799

42,393

38,986

38,579

38,483

41,386

41,290

44,193

44,097

Cash Balance

50,019

3,407

407

3,407

407

3,407

407

97

-2,903

97

-2,903

97

44,097

Cash Flow

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Financial costs

Taxes

103,500

36,000

0

0

60,000

18,000

6,150

15,281

46,850

9,590

3,000

0

0

5,000

0

0

1,273

0

9,590

3,000

0

0

5,000

3,000

0

1,273

0

9,590

3,000

0

0

5,000

0

0

1,273

0

9,590

3,000

0

0

5,000

3,000

0

1,273

0

9,590

3,000

0

0

5,000

0

0

1,273

0

9,590

3,000

0

0

5,000

3,000

0

1,273

0

7,660

3,000

0

0

5,000

0

0

1,273

0

7,660

3,000

0

0

5,000

3,000

0

1,273

0

7,660

3,000

0

0

5,000

0

0

1,273

0

7,660

3,000

0

0

5,000

3,000

0

1,273

0

7,660

3,000

0

0

5,000

0

0

1,273

0

7,660

3,000

0

0

5,000

3,000

6,150

1,273

46,850

Purchases

Personnel

National Insurance

Income tax General costs Sales Cost Start up costs Loans

Investments

70,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,000

Third party

29,700

57,600

60,000

21,000

15,000

52,500

30,000

2,970

4,800

6,000

2,000

1,500

5,000

0

2,970

4,800

6,000

2,000

1,500

5,000

0

2,970

4,800

6,000

2,000

1,500

5,000

0

2,970

4,800

6,000

2,000

1,500

5,000

0

2,970

4,800

6,000

2,000

1,500

5,000

0

2,970

4,800

6,000

2,000

1,500

5,000

0

1,980

4,800

4,000

1,500

1,000

3,750

0

1,980

4,800

4,000

1,500

1,000

3,750

0

1,980

4,800

4,000

1,500

1,000

3,750

0

1,980

4,800

4,000

1,500

1,000

3,750

0

1,980

4,800

4,000

1,500

1,000

3,750

0

1,980

4,800

4,000

1,500

1,000

3,750

30,000

Sharksurf

MobileIcome Digital VCD Training Internet

Website building

Shareholder investment

Cash Flow Forecast - first year

11.3 Cash Flow

MZ Multimedia Enterprise

309,600

285,162

265,284

249,042

335,800

Received payments

2010

2009

2008

2007

2006

Year

268,217

257,766

248,526

240,598

285,781

Outgoing payments

144,000

102,618

75,222

58,463

50,019

Cash Balance

41,383

27,396

16,758

8,444

50,019

Cash Flow

19

131,106

39,737

0

0

60,000

18,000

0

15,281

0

0

0

4,093

122,832

38,768

0

0

60,000

18,000

0

15,281

0

0

0

2,885

115,488

37,823

0

0

60,000

18,000

0

15,281

0

0

0

1,934

109,194

36,900

0

0

60,000

18,000

0

15,281

0

0

0

1,223

103,500

36,000

0

0

60,000

18,000

6,150

15,281

46,850

0

0

0

Purchases

Personnel

National Insurance

Income tax General costs Sales Cost Start up costs Loans Investments Financial costs

Shareholder dividends

Taxes

0

0

0

0

70,000

Third party

36,828

70,272

74,400

25,800

18,300

84,000

0

35,046

66,816

70,800

24,600

17,400

70,500

0

33,264

63,360

67,200

23,400

16,560

61,500

0

31,482

60,480

63,600

22,200

15,780

55,500

0

29,700

57,600

60,000

21,000

15,000

52,500

30,000

Sharksurf

MobileIcome Digital VCD Training Internet

Website building

Shareholder investment

Cash Flow Forecast - years

MZ Multimedia Enterprise

33,850

37,680

41,510

45,340

49,170

Long term assets

2010

2009

2008

2007

2006

Year

144,000

102,618

75,222

58,463

50,019

Short term assets

177,850

140,298

116,732

103,803

99,189

TOTAL ASSETS

177,850

125,303

87,256

60,345

42,228

Owners equity

0

14,995

29,476

43,458

56,961

Long term creditors

0

0

0

0

0

Short term creditors

177,850

140,298

116,732

103,803

99,189

TOTAL LIABILITIES

Year aquired

Depreciation term

Value

Item

46,850

Total

20

2006

2006

2006

5,000

5,000

350

Renovations

Furnitures/Fittings

Security Items

2006

2006

2006

2006

10 years

10 years

18,000

8,000

5,500

5,000

Personal Computer

Laptop

Upgrade and Networking

Projector /Scanner / Printer

Investments

11.5 Investments

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Other creditors

Taxes

Other debts

0

14,995

29,476

43,458

56,961

Bank

30,000

91,210

56,641

30,000

54,372

40,931

30,000

28,411

28,845

30,000

11,005

19,340

30,000

0

12,228

Paid-in capital

Retained earnings

Earnings

0

0

144,000

0

0

102,618

0

0

75,222

0

0

58,463

0

0

50,019

Stock

Clients

Cash

350

5,000

5,000

-19,150

350

5,000

5,000

-15,320

350

5,000

5,000

-11,490

350

5,000

5,000

-7,660

350

5,000

5,000

-3,830

5,500

8,000

18,000

5,500

8,000

18,000

5,500

8,000

18,000

5,500

8,000

18,000

5,500

8,000

18,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

6,150

6,150

6,150

6,150

6,150

Start up costs

Material

Projector /Scanner / Printer

Upgrade and Networking

Laptop

Personal Computer

Immaterial Security Items Renovations Furnitures/Fittings Accumulated depreciation

Balance Sheet

11.4 Balance Sheet

MZ Multimedia Enterprise

21

sepenuhnya dari pihaktuandemi meningkatkan kedudukan ekonomi

kaum Bumiputera.

kami agar cadangan projek ini akan mendapat pertimbangan

Harapan

mencapai taraf MSC dalam RM Ke 9.

Merealisasikan wawasan Kerajaan Negeri Melaka untuk

5.

Menggalakkan penggunaan ICT dalam perniagaan

4.

Menarik minat bumiputera dalam bidang ICT.

3.

Mewujudkan peluang pekerjaan setempat

2.

Meningkatkan ekonomi setempat

1.

pekara berikut:

ekonomi negeri Melaka di peringkat bandar/luar bandar berdasarkan

pengeluaran negeri Melaka. Kami juga harap dapat menambahkan

taraf pengusaha bumiputera dan skali gus menambahkan lagi kadar

Dengan tercapai nya cita cita kami ini, kami harap dapat menaikan lagi

kedudukan dan keuntungan syarikat, serta dengan kerjasama dan bantuan

pehak kami berkeyakinan penuh perojek yang dicadangkan ini adalah berdaya maju dan mampu bersaing dengan syarikat-syarikat lain terutama

bukan bumiputera.

jangkaan

dan

diperolehi

yang

maklumat

kepada

Berdasarkan

12. KESIMPULAN

MZ Multimedia Enterprise