rancangan perniagaan batik

Download Rancangan Perniagaan Batik

Post on 03-Jun-2018

555 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 Rancangan Perniagaan Batik

  1/27

  RINGKASAN EKSEKUTIF

  Rancangan Perniagaan ini disediakan adalah bagi mendapatkan dana kewangan menerusi program 1 Desa

  1 Produkbagi projek perniagaan batik bagi Kampung Ulu Dusun, Sandakan iaitu Syarikat N& !atikyang beroperasi di Kampung Ulu Dusun !atu "#, Sandakan$ Perniagaan ini berkisarkan tentang

  perniagaan mencanting kain batik disamping menjahit kain batik tersebut menjadi baju$

  !erbekalkan pengetahuan melalui beberapa kursus mencanting batik dan menjahit pakaian yang telah

  dianjurkan seperti %R, dan beberapa agensi kerajaan yang lain yang telah disertai oleh beberapa

  penduduk kampung, syarikat kami mewakili penduduk kampung bercadang untuk mendirikan kilang

  mencanting kain batik dan menjahit baju batik dan serta suntikan modal bagi syarikat kami untuk

  memenuhi pasaran dari seluruh %alaysia$ Selain mempunyai kilang, kami juga baru berjinak'jinak

  dengan jualan kain batik dan baju batik secara online dan memerlukan suntikan modal bagi memenuhi

  permintaan yang agak tinggi dari seluruh %alaysia sebanyak R%(##,###$

  Kos projek tersebut termasuklah pembelian peralatan kilang, ubahsuai premis, pembelian stok,

  perbelanjaan pra'operasi dan modal pusingan$ Daripada jumlah tersebut, kami bercadang untuk

  mendapatkan bantuan pembiayaan Dana kewangan menerusi program 1 Desa 1 Produk sebanyak

  R%(##,###$

  Kampung Ulu Dusun, Sandakan kami dapati adalah satu lokasi yang sesuai untuk mendirikan kilang

  mencanting batik dan menjahit baju batik kerana ia merupakan satu perkampungan di mana di kalangan

  penduduk di sini ramai yang terdiri dari suri rumah yang berkemahiran mencanting kain batik dan

  menjahit baju$ Persekitarannya juga amat sesuai kerana ia terletak berhampiran di !andar )heckpoint

  !atu "*, pusat perniagaan kawasan batu "* yang mana terdapat beberapa kampung disekitarnya$

  Dengan tahap persaingan yang sedikit dari perusahaan mencanting batik dan menjahit baju batik di

  Sabah, kami yakin dapat bersaing dengan mereka dengan menguasai lebih kurang +# daripada sai-

  pasaran kain batik dan baju batik dengan kekuatan pada kualiti kain dan baju batik dan harga yang

  berpatutan$ Kami juga telah !erjaya mendapatkan tempahan dari beberapa agensi kerajaan seperti sekolah

  .sekolah disekitar Sandakan bagi menyediakan kain atau baju batik seragam bagi mereka$ Kami juga

  yakin akan mendapat lebih (### orang pelanggan tetap di mana purata tempahan sebulan ialah "/# orang

  belum termasuk pelanggan yang menempah secara online$

  1

 • 8/12/2019 Rancangan Perniagaan Batik

  2/27

  Produk perkhidmatan kami menawarkan kain batik pelbagai corak mengikut 0trend1 semasa, baju batik

  lelaki dan baju kurung batik perempuan dengan pelbagai sai-, kualiti, dan corak mengikut citarasa, dan

  kemampuan pelanggan$

  !erdasarkan trend pasaran masa kini, pemerhatian kami mendapati bahawa permintaan perkhidmatan

  kain batik dan baju batik semakin meningkat terutamanya kepada golongan penjawat awam yang mana

  setiap hari khamis, mereka akan menggunakan baju batik untuk dikenakan sebagai pakaian rasmi mereka$

  Pemerhatian kami juga mendapati bahawa senario masa hadapan perniagaan kami adalah cerah

  berdasarkan trend dan gaya hidup pelanggan yang mahukan keselesaan dan kualiti perkhidmatan yang

  kemas, cepat, cekap dan e2isien$

  Kami berharap dengan bantuan dana kewangan menerusi program 1 Desa 1 Produk ini akan dapat

  merealisasikan rancangan perniagaan kami dan seterusnya dapat mengembangkan potensinya bagi

  memajukan dan meningkatkan lagi ekonomi !umiputera terutama dapat memajukan sosio ekonomi bagi

  Kampung Ulu Dusun$

  2

 • 8/12/2019 Rancangan Perniagaan Batik

  3/27

  PENDAHULUAN

  Butir-butir Peribadi Usahaa!

  Nama 3 %aria %artin

  No$ K4P 3 +/#5(*'(*'//65

  Umur 3 *+

  7arikh 8ahir 3 (* 9ulai (:+/

  7ara2 Perkahwinan 3 !erkahwin

  ;arganegara 3 %alaysia

  lamat Sekarang 3 Kampung Ulu Dusun,

  3 !atu "#, 9alan 8abuk,

  3 :####, Sandakan, Sabah$

  7ele2on 3 bimbit3#(*+::((** pej3 #+: ' /6/#/#

 • 8/12/2019 Rancangan Perniagaan Batik

  4/27

  9awatan Dalam Pertubuhan Sosial Dan Politik 3

  Na'a Pertubuha! (aata! Di)e$a!$ Te')oh

  9KKK Kampung Ulu

  Dusun Sandakan

  !endahari / tahun

  9urubank 3

  Na'a Da! A"a'at

  Ba!k

  (e!is * No+ Akau! Tarikh Dibuka

  )>%! !and !erhad Semasa #"4#(4*##6

  Latar Be"aka!$

  Syarikat N& !atik di da2tarkan pada * 9ulai *#(* , dimiliki oleh %aria %artin, *+ 7ahun, berpendidikan

  Sijil Pelajaran %alaysia selain memiliki sijil Kemahiran %alaysia7ahap * dari ?iat %R$ 9enis

  perniagaan ialah menghasilkan kain batik pelbagai corak, dan 9ahitan kain batik lelaki dan perempuan$

  Perusahaan ini merupakan perusahaan batik persendirian, namun mendapat sokongan penuh dan nasihatdaripada Kampung Ulu Dusun kerana objekti2 utamanya yang ingin mewujudkan satu industri kecil

  dikampung tersebut$ Dengan adanya perusahaan ini, ianya mampu menjana ekonomi Kampung secara

  amnya dimana ianya mampu memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk kampung terutama kepada

  kaum wanita$ >ni sekaligus mampu menambah dan mengukuhkan kewangan isi rumah di kampung

  tersebut$

  Produk batik dari syarikat kami dijangka akan menembusi pasaran batik dikawasan terdekat terutama

  daripada agensi awam, disamping juga dijangka mampu menembusi pasaran di %alaysia sekaligus,

  mampu member saingan kepada pesaing perusahaan batik yang telah terkenal seperti di negeri Pantai

  7imur Semenanjung %alaysia$

  ,B(EKTIF RANANGAN PERNIAGAAN

  4

 • 8/12/2019 Rancangan Perniagaan Batik

  5/27

  7ujuan Rancangan Perniagaan ini disediakan adalah untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan

  sebanyak R%(##,### dari dana kewangan menerusi program 1 Desa 1 Produkbagi membiayai

  pembinaan kilang, pembelian peralatan, ubahsuai premis, pembelian stok, perbelanjaan pra'operasi dan

  modal pusinganbagi pengoperasian kilang batik di Kampung Ulu Dusun

  PR,DUK ATAU PERKHID%ATAN DITA.ARKAN

  5

 • 8/12/2019 Rancangan Perniagaan Batik

  6/27

 • 8/12/2019 Rancangan Perniagaan Batik

  7/27

  Lokasi

  Syarikat N& !atik telah membuka kilang mencanting dan menjahit kain batik seluas B ekar tanah di

  Kampung Ulu Dusun, !atu "*, 9alan 8abuk Sandakan$

 • 8/12/2019 Rancangan Perniagaan Batik

  8/27

  ntara rancangan pengiklanan kami ialah dengan melancarkan laman web perniagaan dengan alamat

  sesawang www$n&ebatik$blogspot$comdisamping laman sosial seperti 2acebook, twitter dan lain'lain$

  %elalui pengiklanan di laman sesawang, gambar, detail, harga, dan promosi barangan batik kami

  dipaparkan untuk tatapan bakal pelanggan$ Selain itu, kami juga mengedarkan pamplet beserta kupon

  harga istimewa di surau, masjid, sekolah berhampiran dan peti surat setiap rumah$

  Pro'osi

  Promosi bagi barangan kain batik di Syarikat N& !atik pula ialah sepanjang musim perayaan seperti

  Cari Raya Puasa dan Cari Raya Caji$ %anakala bagi agensi kerajaan atau pelanggan yang membeli secara

  pukal akan dikenakan diskaun sebanyak (#$

  Har$a

  Cargabagi barangan batik kami adalah mengikut jenis dan kualiti kain batik tetapi harga istimewa akan

  diberikan untuk pelanggan tetap$ Salah satu cara kami untuk memperkembangkan lagi produk batik kami,

  pelanggan yang perkenalkan kepada seorang rakan percuma kupon bernilai R%(#$##$

  Edara!

  Kami juga menyedia penghantaran percuma kepada pelanggan sekitar /#km$

  Pesai!$ Pasara!

  !agi menentukan pesaing, agak sukar bagi kami menentukan pesaing kami secara tepat$ >ni terutama bagi

  pasaran di Semenanjung %alaysia yang lebih terkenal sebagai pengeluar kain batik yang terkenal

  terutama dinegeri pantai timur$ Namun kami yakin mampu member saingan kepada mereka terutama

  dalam aspek kualiti dan strategi pemasaran yang lebih meluas$

  SASARAN PASARAN

  ($ Kakitangan'kakitangan awam di sekitar Sandakan

  *$ Pekerja'pekerja swasta$

  "$ Pelanggan'pelanggan melalui internet$

  =$ Saudara mara dan kawan'kawan yang berdekatan

  /$ Penduduk'penduduk kawasan kampung berdekatan$

  Sasara! da! sai2 )asara!/Pe"a!$$a! .a"k-I!0

  8

 • 8/12/2019 Rancangan Perniagaan Batik

  9/27

  No+ Se$'e! Pasara!# Pe"a!$$a!

  /Da"a' Radius

  34 k'0

  Po)u"asi

  /A0

  Peratus %e!$ha!tar

  Te')aha!

  /B0

  Sai2 Pasara!

  /setahu!0

  R%

  (

  SK Ulu Dusun /#

  ?uru

  (## 5,/##$##

  *

  SK Segaliud "#

  ?uru

  (## =,/##$##

  "

  SK Sungai %anila /#

  ?uru

  (## 5,/##$##

  =

  S%K Segaliud :#/

  ?uru dan Pelajar

  (## /(,**/$##

  / SK Sungai 7iram */

  ?uru

  (##

  ",/##$##

  6 PPD Sandakan 6#

  Pegawai

  (##

  :,###$##

  5 SK 8abuk Subur

  =#

  ?uru (##

  6,###$##

  (U%LAH /R%0 55667+44

  RANANGAN ,PERASI

  Pera"ata! da! ta!ah 8a!$ Di$u!aka!

  No$ Pera"ata! da! ta!ah 8a!$ Di$u!aka! R%

  ( %esi! &ahit biasa 'esi! &ahit te)i 64444+44

  9

 • 8/12/2019 Rancangan Perniagaan Batik

  10/27

  * Sea Ta!ah 7444+44

  " Ba!$u!a! ki"a!$ 64444+44

  = Pe'be"ia! Stok 9 Kai! aksesori be!a!$ 7444+44

  / Perbe"a!&aa! )e!$urusa! 7444+44

  6 Perbe"a!&aa! Pra-,)erasi 16444+44

  5 8ura! Gua'a! :444+44+ %oda" Pusi!$a! 17444+44

  : Pera"ata! )e&abat#ki"a!$ 14444+44

  (u'"ah 144444+44

  arta Pr