rancangan dan cadangan

Download Rancangan Dan Cadangan

Post on 26-Jan-2016

228 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rancangan Dan Cadangan

TRANSCRIPT

 • PENYELIDIKAN TINDAKAN :

  RANCANGAN DAN CADANGAN

 • Bagaimanakah caranya untuk guru mengenal pasti amalannya dan seterusnya fokus padanya?

 • Soalan KajianSoalan kajian perlu jelas dan selari serta relevan dengan objektif kajianTiga aspek penting dalam kajian ialah fokus,tindakan dan pencapaian.

  Contoh : Biasanya objektif kajian ditulis dalam dua bentuk iaitu objektif umum dan objektif khusus.

 • Sumber Literatur

 • Digunakan untuk menyokong hujah atau penulisan penyelidik.

  Walaubagaimanapun, artikel-artiel yang dipilih perlu mempunyai hubungkait dengan isu keprihatinan atau fokus kajian yg telah dikenalpasti.

  Penyelidik juga harus memilih sedutan atau petikan kata-kata (quotation) yg sesuai dngn kajian.

 • Jadi, penyelidik perlu membaca, menganalisis secara kritikal dan memilih sedutan kata-kata yang benar-benar relevan bagi menyiapkan kertas cadangan kajian.Untuk penyediaan kertas cadangan, sorotan kajian perlu merujuk sekurang-kurangnya lima sumber rujukan lalu yang relevan.

 • Persoalan sebagai panduan memilih sumber literatur.Apa kata orang lain?Apakah yang saya boleh fahami dari kajian orang lain?Apakah dapatan yang ditemui dalam kajian lain?Apakah tindakan yang dilakukan?

 • Subjek kajian (kumpulan sasaran)

 • Kumpulan sasaran atau subjek kajian dipilih secara bertujuan.

  Memerihalkan ciri-ciri responden secara terperinci iaitu:1) bilangan responden2) jantina3) Nama kelas/jawatan4) prestasi akademik5) ciri-ciri unik (MI)

  Tujuan: memperkenalkan kumpulan sasaran dalam penyelidikan yang dijalankan.

 • Perlaksanaan Kajian

 • Pelaksanaan kajian

 • 1. Merancang pelan tindakan(perancangan langkah2 tindakan)Bhgn ini menerangkn:perancangan langkah2 tindakan intervensi: pendekatan/program/aktiviti y digunakan untuk penambahbaikan amalan.cara pelaksanaan tindakan intervensi scr terperinci & brperingkat.turut dinyatakan bahan/alat yang digunakan.perancangan langkah2 tindakan perlu selaras dgn obj kajian spy aktiviti/kaedah/program dapat mncapai obj kajian.

 • 2. Mengumpul data(perancangan cara mengumpul data)Bhgn ini menerangkn:cara mengumpul data bg stp 1 alat kajian.bagaimana menggunakan alat2 kajian utk mndapatkn data.cadangan mgunakan lbh drpd 1 alat kajian spy blh membuat triangulasi data2 dr pelbagai alat kajian.

  Triangulasi adalah satu keperluan dalam kajian kualitatif. Triangulasi bermaksud integrasi method yang berbeza bagi mendapatkan lebih dari satu bentuk data supaya dapatan kajian kualitatif yang bersifat subjektif akan lebih meyakinkan dandapat meningkatkan kesahan data yang dikumpul.

 • 3. refleksi:analisis & huraian data(perancangan cara menganalisis data)Bhgn ini menerangkn:cara menganalisis data u stp alat kajian y digunakn u dptkn data.contoh:pemerhatian guna senarai semak

 • Jadual kerja

 • Perlu utk rekod aktiviti, prosedur & langkah kajian & tarikh tentatif pelaksanaannyaBoleh mgunakan:Jadual Perancangan Pelaksanaan Tindakan Carta Ganttcontoh

 • Perbelanjaan

 • PERBELANJAAN Semua bhn yg digunakan dalam pelaksanaan tindakan haruslah disenaraikanKos utk fotostat bahan, upah menaip, menjilid & memasukkan data boleh diambil kira

  contoh

 • SUMBER RUJUKAN

 • Rujukan & BibliografiRujukan: Senarai maklumat bahan yg dirujuk dlm kajian literatur. (Chua, 2006)Bibliografi: senarai bahan rujukan yg dirujuk termasuk rujukan yg tidak dipetik dalam kajian literatur. (Chua, 2006)Penulisan rujukan haruslah selaras hanya guna 1 jenis format shj dlm laporan kajiaan.

 • APA ( American Psychological Association) Cara penulisan yg diterima pakai oleh byk universiti di dunia.Menekankan penulisan petikan berbanding nota kaki.Membantu pembaca mendapatkan sumber maklumat yg ditulis dlm senarai rujukan

 • Jurnal, Majalah & Akhbar BercetakSatu pengarang:Ajzen, I. (2001) . Nature and operation of attitudes. Annual Review Psychology, 52, 27-582 7 pengarang (senaraikan semua):Donner-Banzhof , N. ,Merle, H. ,Baum ,E. & Basler , H. (2003). Feedback for general practice trainers: Developing and testing a standardized instrument using the importance-quality-score method. Medical Education, 37, 772-777.

 • 8 & lebih pengarang (senaraikan 6 pengarang pertama, dan pengarang terakhir)Wolchik , S. A. , West , S. G., Sandler, I. N., Tein , J. Y. , Coatsworth , D. , Lengua , L , .Griffin , W. A. (2000) . An experiment al evaluation of theory-based mother and motherchild programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Phychology , 68 , 843-856.

  Artikel Majalah Mathews, J., Berrett, D., & Brillman, D. (2005, May 16). Other winning equations. Newsweek, 145(20), 58-59

 • Buku, bab dlm buku, laporan dan lain-lainSatu pengarangAjzen , I . (1988). Attitude, personality and behaviour. Chicago: The Dorsey Press.Pengarang korporat dengan edisi dan diterbitkan oleh pengarang korporatAmerican Psychiatric Association . (1994) . Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.) . Washington, DC: Pengarang.

 • Tanpa nama pengarang Dorlands illustrared medical dictionary (31st ed.) . (2007) . Philadelphia , PA: Saunders.Bab dalam satu bukuAbdul Halim Sulaiman. (2000) . Pertimbangan ekologi dalam pengurusan alam sekitar. Dlm Abu Bakar Abdul Majeed & Abu Bakar yang (Eds .) , Pengurusan bijak alam sekitar (hlm. 93-112) . Kuala Lumpur: Institut kefahaman Islam Malaysia.

 • Dokumen ERIC Shyyan, V. , Thurlow, M. , & Liu, K . (2005) . Student perceptions of instructional strategies : Voices of English language learners with disabilities. Minneapolis , MN : National center on Educational Outcomes , University of Minnesota. Retrieved from the ERIC database.(ED495903)

 • Jurnal, majalah, suratkhabar atas talian (online) Artikel diperolehi drp pengkalan data (data base atas talian)Koo, D. J., Chitwoode, D. D., & Sanchez, J. (2008) . Violent victimization and the routine activities/lifestyle of active drug users. Journal of Drug Issues, 38, 1105-1137. Retrieved from http://www.criminology.fsu.edu/~jdi/

 • Artikel drpd majalah atas talian Lodewijkx, H F. M. (2001, May 23). Individual-group continuity in cooperation and competition under varying communication conditions. Current Issues in Social Psychology, 6 (12) , 166-182 . Retrieved from http://www.uiowa.edu/~grpproc / crisp /crisp.6.12.htm

 • Menulis sedutan dan petikan dalam teksPetikan tidak langsung (with Parenthetical Citation) Pemerolehan penyataan telah wujud di dalam minda apabila maklumat baru disimpan pada jaringan pengetahuan deklaratif yang sama dengan pengetahuan lalu yang berkaitan dengannya, ataupun maklumat baru telah berjaya dimasukkan dan disesuaikan dengan skema pengetahuan yg sedia ada (Slavin, 2003).

 • Petikan tidak langsung dgn pengarang sbg sebahagian daripada naratif Burns (2000) berpandangan, sorotan literatur bukan hanya memberi maklumat tentang kajian-kajian yang telah dilakukan sebaliknya juga tentang kemungkinan faktor-faktor yang telah diabaikan.

 • Petikan terus (with Parenthetical Citation) Darwin used the metaphor of the tree of life to express the other form of interconnectedness genealogical rather than ecological (Gould & Brown, 1991, p. 14)

 • Petikan terus dgn pengarang sbg sebahagian daripada naratif Gould and Brown (1991) explained that Darwin used the metaphor of the tree of life to express the other form of interconnectedness-genealogical rather than ecological(p.14)

 • Menulis sedutan dari sumber sekunder Seidenberg and McClellands study (as cited in Coltheart, Curtis, Atkins. & Haller, 1993) provided a glimpse into the world.

Recommended

View more >