penyelidikan tentang makanan - umexpert · 2016-08-19 · menikmati semua jenis makanan dan minuman...

of 229 /229
PENYELIDIKAN TENTANG MAKANAN PERSPEKTIF NABAWI DAN SAINTIFIK 2016

Upload: buidien

Post on 02-Mar-2019

383 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

PENYELIDIKAN TENTANG

MAKANAN PERSPEKTIF NABAWI DAN

SAINTIFIK

2016

PENYELIDIKAN TENTANG MAKANAN: PERSPEKTIF NABAWI DAN SAINTIFIK

ii

PENYELIDIKAN TENTANG

MAKANAN PERSPEKTIF NABAWI DAN

SAINTIFIK

Editor:

MOHD YAKUB @ ZULKIFLI MOHD YUSOFF

KHADHER AHMAD

MONIKA @ MUNIRAH ABD RAZZAK

2016

PENYELIDIKAN TENTANG MAKANAN: PERSPEKTIF NABAWI DAN SAINTIFIK

iv

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian

daripada terbitan ini sama ada ilustrasi dan isi kandungannya dalam apa jua

bentuk dan cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman dan

sebagainya sebelum mendapat izin bertulis daripada pemilik hak cipta terlebih

dahulu.

Penyelidikan Tentang Makanan: Perspektif Nabawi Dan Saintifik

Cetakan Pertama 2016

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

ISBN: 978-967-5534-52-2

Editor:

Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Khadher Ahmad & Monika @ Munirah

Abd Razzak

Buku ini disusun atur dengan menggunakan font Times New Roman dan

Traditional Arabic

Diterbitkan oleh:

Jabatan al-Quran dan al-Hadith

Akademi Pengajian Islam

Universiti Malaya

50603 Kuala Lumpur.

Emel: [email protected]

Tel: +603-79676046

Faks: +603-79676143

Dengan kerjasama:

Center for Natural Product Research

& Drug Discovery (CENAR)

University of Malaya

50603 Kuala Lumpur

Tel : 03-79674064

Faks : 03-79674193

Website: [email protected]

SENARAI KANDUNGAN

SENARAI KANDUNGAN

PRAKATA

v

viiii

BAB I

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN

BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

Halaman

1. PEMAKANAN LABU AIR (CUCURBITA LAGENARIA

L.) DARI PERSPEKTIF HADITH: ANALISIS

TERHADAP MANFAAT DARI SUDUT SAINS

KESIHATAN

Ahmad Za‟im Sabirin Mohd Yusoff, Khadher Ahmad,

Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Monika @ Munirah

Abd Razzak

3-16

2. LAWSONIA INERMIS LINNAEUS (INAI) DALAM

AGAMA ISLAM DAN TRADISI SERTA PENEMUAN

SAINTIFIK

Muhammad Remy Othman, Mohd Farhan Md Ariffin,

Nooraqilah Che Rozenan, Hazrina Hazni, Mohd Rais

Mustafa, Khalijah Awang, Rozana Othman

17-34

3. INTERVENSI PENEMUAN SAINTIFIK DALAM AL-

QURAN DAN AL-SUNNAH: TINJAUAN TERHADAP

PERSEPSI KESARJANAAN

Selamat Amir, Ahmad Bazli Ahmad Hilmi

35-46

4. ASPEK PENYEDIAAN PEMAKANAN MENURUT

PERSPEKTIF FIQH AL-HADITH: SATU TINJAUAN

AWAL

Siti Sarah Izham, Khadher Ahmad, Mohd Yakub @ Zulkifli

Mohd Yusoff

47-56

5. DETERMINATION OF THE CONCENTRATIONS OF

TOTAL REDUCING SUGARS AND TRACE

ELEMENTS IN DIFFERENT TYPES OF DATES

Ayman Ahmed Alkhidir Jacknoon

57-69

PENYELIDIKAN TENTANG MAKANAN: PERSPEKTIF NABAWI DAN SAINTIFIK

vi

BAB II

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN

TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

Halaman

6. RAWATAN HERBA DALAM MENGUBATI PENYAKIT

FIZIKAL: ANALISIS MENURUT AL-SAHIHAYN

Khairunnisa Mohamed Yusoff, Khadher Ahmad, Mohd

Farhan Md Ariffin, Mohamad Zaim Isamail

73-86

7. KLASIFIKASI SAYUR-SAYURAN DALAM AL-

QURAN DAN KHASIAT PEMAKANANNYA

Monika @ Munirah Abd Razzak, Mohd Asmadi Yakob,

Nik Mohd Zaim Ab Rahim

87-106

8. PRELIMINARY REPORT ON SUITABILITY OF

SUNNAH NABAWI FOOD IN FULFILLING THE

CRITERIA OF CONVENTIONAL DIETS FOR

CHILDREN WITH AUTISM

Feezyha Azmi, Siti Patonah Mohamad, Nazean Jomhari,

Noor Naemah Abdul Rahman, Mohd Yakub@Zulkifli

Mohd Yusoff, Durriyyah Sharifah Hasan Adli

107-115

BAB III

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM,

PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP

PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH DALAM

ASPEK PEMAKANAN

Halaman

9. SALAH FAHAM DALAM AMALAN PEMAKANAN

KURMA MENURUT AL-QURAN DAN AL-HADITH:

PENILAIAN TERHADAP TERJEMAHAN MAKNA

KALIMAH AL-RUTAB DAN AL-TAMR

Ahmad Bazli Ahmad Hilmi, Selamat Amir, Zulkarnin

Zakaria

119-128

10. PENYALAHGUNAAN SUNNAH NABI DALAM

PELABELAN DAN PROMOSI PRODUK HALAL

Mohd Izzat Abd Shukur, Mohd Farhan Md Ariffin, Mohd

Anuar Ramli, Ahmad Rozaini Ali Hasan

129-138

11. LEGAL ISSUES IN SUNNAH FOOD LABELING.

WHAT‟S IN A NAME?

Sayidah Asma Basir, Muhammad Remy Othman, Khadher

Ahmad

139-157

BAB IV

CADANGAN DAN RUMUSAN

DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN

ISTILAH SUNNAH DALAM PEMAKANAN

Halaman

12. PENENTUAN MAKANAN HALAL BERASASKAN

APLIKASI PRINSIP „UMUM AL-BALWA: SATU

TINJAUAN

Mohd Farhan Md Ariffin, Muhammad Ikhlas Rosele, Muhd

Afiq Abd Razak, Mohd Anuar Ramli

161-170

13. TUMBUHAN INAI DALAM AL-QURAN DAN

HADITH: MANFAAT DAN CADANGAN LANJUTAN

BERASASKAN PENYELIDIKAN SEMASA

Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Monika @

Munirah Abd Razzak, Nurulwahidah Fauzi, Mohd Asmadi

Yakob

171-194

14. BUDAYA MAKANAN DAN PEMAKANAN HALAL

DALAM KALANGAN MASYARAKAT MELAYU

MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin

195-206

15. A STUDY OF MALAYSIAN EDUCATION AND

PURCHASING PATTERNS ON PROPHETIC FOODS

Asmaddy Haris, Aimi Fadzirul Kamarubahrin

207-216

PENYELIDIKAN TENTANG MAKANAN: PERSPEKTIF NABAWI DAN SAINTIFIK

viii

PRAKATA

lhamdulillah, segala puji-pujian kepada Allah SWT di atas segala kurniaan

nikmat-Nya. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad

SAW pembawa rahmat sekalian alam, salam dan sejahtera buat ahli

keluarga dan para sahabat baginda SAW yang senantiasa berada di bawah

keredaan Allah SWT.

Makanan merupakan nikmat kurniaan Allah SWT yang tidak ternilai kepada

semua makhluk-Nya. Di dalam al-Quran, Allah SWT mengungkapkan perihal

makanan bagi menyedarkan manusia tentang tanda-tanda kebesaran Allah SWT

yang Maha menjadikan segala-galanya. Firman Allah SWT;

Terjemahan: “Hendaklah manusia melihat kepada makanannya

(bagaimana Kami mentadbirkannya); sesungguhnya Kami telah

mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan; kemudian Kami

belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-

tumbuhan; lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian; dan buah anggur

serta sayur-sayuran; dan zaytun serta pohon-pohon kurma; dan taman-

taman yang menghijau subur; dan berbagai buah-buahan serta bermacam-

macam rumput; untuk kegunaan kamu dan haiwan ternakan kamu.” [Surah

„Abasa (80): 24-32]

Tidak memadai sebutan secara umum, Allah SWT juga menyebutkan beberapa

jenis makanan secara khusus seperti madu, kurma, anggur, zaytun, tin, delima,

pisang, labu, daging, burung, ikan, susu, halia, mentimun, bawang putih, bawang

merah dan sebagainya. Makanan-makanan yang disebut Allah SWT ini secara

tidak langsung mewakili semua makanan dan minuman berkhasiat yang wujud di

atas muka bumi.

Daripada himpunan hadith Nabi SAW, kita dapat perhatikan bahawa Nabi SAW

bukanlah seorang yang cerewet dalam hal-hal makanan. Baginda SAW

menikmati semua jenis makanan dan minuman yang halal dan berkhasiat dalam

kadar sederhana, iaitu sekadar untuk keperluan badannya sahaja. Meskipun hidup

dalam keadaan serba sederhana. Keadaan tersebut tidak menghalang Nabi SAW

untuk menikmati makanan yang berkhasiat.

Malahan menurut para doktor dan pakar nutrisi, pemakanan yang sihat adalah

yang seimbang, merangkumi makanan mengikut kategori-kategorinya. Kategori

bijirin (roti, nasi, mee dan sebagainya) sebagai sumber karbohidrat untuk

membekalkan tenaga. Kategori daging pula (ikan, daging dan kekacang) sebagai

sumber protein untuk tumbesaran tubuh dan memperbaiki sel-sel yang rosak. Kita

A

PENYELIDIKAN TENTANG MAKANAN: PERSPEKTIF NABAWI DAN SAINTIFIK

x

dapat perhatikan semua kategori makanan yang disyorkan ini dapat dicontohi

daripada sunnah baginda Nabi SAW.

Oleh sebab itu, Baginda SAW merupakan seorang yang sentiasa sihat dan cergas.

Dikatakan bahawa jika kita mencari seseorang yang tidak pernah sakit melainkan

di hujung usianya, maka beliau ialah Nabi Muhammad SAW.

Oleh yang demikian, buku “Penyelidikan Tentang Makanan: Perspektif Nabawi

Dan Saintifik” merupakan sebuah buku yang berusaha untuk mendedahkan

beberapa kajian baru dan kekeliruan yang berlaku berhubung penggunaan istilah

sunnah dalam aspek pemakanan sejagat di samping mengemukakan beberapa

cadangan penyelesaian terhadap isu.

Buku ini terdiri daripada empat bab utama iaitu membicarakan mengenai

penyelidikan terhadap aspek pemakanan berasaskan kepada al-Quran dan al-

Sunnah dalam bab pertama, diikuti dengan manfaat dan kelebihan penekanan

terhadap sunnah dalam aspek pemakanan dalam bab kedua, bentuk-bentuk salah

faham, penyelewengan dan kesan terhadap penggunaan istilah sunnah dalam

aspek pemakanan dalam bab ketiga dan diakhiri dengan cadangan dan rumusan

dalam menangani salah faham penggunaan istilah sunnah dalam pemakanan

dalam bab keempat.

Perbincangan dalam setiap bab dalam buku ini adalah hasil daripada penulisan

para ahli akademik yang telah dipilih, dinilai dan dibentangkan sempena

International Conference On Food Research Based On Sunnah Nabawiah

(ICFRS 2016) yang berlangsung pada 12 April 2016 di Akademi Pengajian Islam

Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Semoga segala perbincangan yang telah dikemukakan di dalam buku ini dapat

dimanfaatkan bersama ke arah mengangkat lagi martabat Islam serta

mengembangbiakkan lagi pelbagai ilmu untuk manfaat bersama. Akhir kalam,

diharapkan segala perbahasan yang dipaparkan mendapat keberkatan Allah SWT

dan memberikan sumbangan dalam membangunkan umat Islam dengan jayanya.

Penghargaan ditujukan kepada Universiti Malaya atas pemberian geran

penyelidikan TRGS (TR001A-2014A) bertajuk „Safe and Health Uses of Fruits

and Herbs Mentioned in Al-Quran and Ahadith: An Analysis of Ethnomedicinal

Importance in Islamic Products in Malaysia‟.

Wabillahi al-Tawfiq

Sidang Editor.

PENYELIDIKAN TENTANG MAKANAN: PERSPEKTIF NABAWI DAN SAINTIFIK

xii

BAB PERTAMA

PENYELIDIKAN TERHADAP

ASPEK PEMAKANAN

BERASASKAN KEPADA

AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

2

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

3

PEMAKANAN LABU AIR (CUCURBITA LAGENARIA L.) DARI

PERSPEKTIF HADITH: ANALISIS TERHADAP MANFAAT DARI

SUDUT SAINS KESIHATAN

Ahmad Za„im Sabirin Mohd Yusoff1, Khadher Ahmad

2, Mohd Yakub @ Zulkifli

Mohd Yusoff3, Monika @ Munirah Abd Razzak

4

Abstrak

Perbincangan tentang labu menurut perspektif sunnah dapat dirujuk

melalui hadith dan kajian saintifik khususnya dalam menjelaskan

manfaatnya terhadap kesihatan manusia. Pemahaman yang jelas

mengenai pemakanan labu amat penting bagi membuktikan

kebenaran kata-kata Rasulullah SAW dan kaedah pemakanan labu

yang dijelaskan dalam hadith bagi mencegah dan merawat penyakit.

Kajian ini memfokuskan kepada analisis terhadap 115 hadith

mengenai labu dalam al-Kutub al-Sittah. Melalui metode analisis

induktif dan deduktif, kajian ini memfokuskan perbincangan

terhadap pelbagai aspek yang berkaitan labu. Hasil kajian mendapati

bahawa labu air (Cucurbita lagenaria L.) adalah salah satu makanan

kesukaan Rasulullah SAW. Baginda menyukai buah labu air kerana

sifatnya yang sejuk dan menyejukkan badan selain boleh merawat

penyakit demam panas, leukimia, hypertension, diarrhea,

anthelmintic, diabetes, insomnia, kanser prostat dan rheumatism.

Kata kunci: Lagenaria L., Cucurbitaceace, Manfaat, Sains

Kesihatan, al-Kutub al-Sittah

Pengenalan

Labu berasal daripada keluarga Cucurbitaceace. Keluarga ini terdiri daripada 90

genera dan melebihi 700 spesies yang ditanam di setiap pelosok dunia. Namun,

kebanyakan spesies ini mati dalam cuaca sejuk. Hanya yang mampu bertahan

dengan suhu yang panas sahaja masih hidup dan membesar di kawasan tropika

yang dimakan sebagai sayuran atau pencuci mulut. Kebanyakan labu dihasilkan

dalam kuantiti yang sedikit untuk kegunaan penduduk setempat dan tidak

dieksport ke pasaran yang lebih besar sehingga hanya sesetengah spesies labu

sahaja dikenali.

1 Pembantu Penyelidik Projek Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM),

50603, Kuala Lumpur. E-mel: [email protected]. 2 Pensyarah Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM), 50603, Kuala

Lumpur. 3 Profesor dalam bidang tafsir di Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

(UM), 50603 Kuala Lumpur. 4 Ketua Jabatan, Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM), 50603, Kuala

Lumpur.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

4

Sesetengah spesies labu mempunyai khasiat yang baik untuk diet

seharian. Buah labu digunakan dalam makanan sama ada ianya dimakan secara

mentah, dimasak, dibuat jeruk, dijadikan sebagai manisan, dikeringkan atau

dijadikan sebagai sos dan dimasukkan dalam masakan kari. Sebahagian spesies

labu mempunyai kulit yang keras apabila kering digunakan sebagai bekas

makanan dan minuman, alat muzik, dijadikan hiasan dan sebagainya.

Terminologi Labu

Terdapat tiga terminologi bahasa Arab yang merujuk kepada labu iaitu al-Yaqṭīn

( ) „al-Qar ,(اليقطين ) ‟dan al-Dubbā (القرع باء -Al-Quran menggunakan lafaz al .(الد

Yaqṭīn manakala hadith pula menggunakan perkataan al-Qar„ dan al-Dubbā‟

yang merujuk kepada labu.

Labu Dalam al-Quran

Lafaz Yaqṭīn tercatat sekali di dalam al-Quran dalam kisah Nabi Yunus AS.

Kisah Nabi Yunus AS tercatat dalam Surah al-Ṣaffāt, ayat 139-148:

Terjemahan: Sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari Rasul-rasul (Kami)

yang diutus. (Ingatkanlah peristiwa) ketika dia melarikan diri ke kapal

yang penuh sarat. (Dengan satu keadaan yang memaksa) maka dia pun

turut mengundi, lalu menjadilah dia dari orang-orang yang kalah yang

digelungsurkan (ke laut). Setelah itu dia ditelan oleh ikan besar, sedang dia

berhak ditempelak. Maka kalaulah dia bukan dari orang-orang yang

sentiasa mengingati Allah (dengan zikir dan tasbih). Tentulah dia akan

tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar

dari kubur. Oleh itu Kami campakkan dia keluar (dari perut ikan) ke tanah

yang tandus (di tepi pantai), sedang dia berkeadaan sakit. Dan Kami

tumbuhkan (untuk melindunginya) sebatang pokok yang berdaun lebar.

Dan (Nabi Yunus yang tersebut kisahnya itu) Kami utuskan kepada

(kaumnya yang seramai) seratus ribu atau lebih. (Setelah berlaku apa yang

berlaku) maka mereka pun beriman, lalu Kami biarkan mereka menikmati

kesenangan hidup hingga ke suatu masa (yang ditetapkan bagi masing-

masing).

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

5

Menurut Ibn Manẓūr5, perkataan Yaqṭīn merujuk kepada semua jenis

tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang seperti pokok al-Dubbā‟, al-

Qar„, al-Biṭṭīkh6, al-Ḥanẓal

7, dan al-Qiththā‟ (timun). Al-Suddī mengatakan

perkataan Yaqṭīn adalah sama makna dengan al-Qar„ iaitu labu. Orang Arab pula

memanggilnya dengan nama al-Dubbā‟8. Ibn al-Qayyīm al-Jawziyyāh

menjelaskan bahawa perkataan Yaqṭīn bermaksud pokok labu, manakala

perkataan al-Qar„ dan al-Dubbā‟ pula bermaksud buah labu.9

Labu Dalam al-Kutub al-Sittah

Hadith-hadith berkaitan labu banyak disebutkan dalam al-Kutub al-Sittah iaitu

sebanyak 115 hadith termasuk jumlah hadith yang berulang. Jadual 1.0

menunjukkan taburan hadith-hadith berkaitan labu dalam al-Kutub al-Sittah.

Jadual 1.0. Taburan Hadith-Hadith Berkaitan Labu Secara Umum Dalam al-Kutub al-Sittah

(Termasuk Jumlah Hadith Berulang)

Hadith Dalam

al-Kutub al-Sittah Matan Hadith Bil.

IM N T AD M B

7 41 4 8 32 23 .

1.

Singkatan Abjad: B (al-Bukhārī), M (Muslim), AD (Abū Dāwud), T (Tirmīdhī), N (al-Nasā‟ī),

dan IM (Ibn Mājah)

Hadith berkaitan labu disebutkan sebanyak dua puluh tiga [23] hadith

dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī iaitu satu [1] hadith dalam Kitāb al-Buyū„, Bāb al-

Khayyāṭ, no.hadith 2092, tujuh [7] hadith dalam Kitāb al-Aṭ„imah, Bāb Man

Tatabba„ Hawālai al-Qaṣ„ah Ma„a Ṣaḥībih Idhā Lam Ya„rif Minh Karāhiyah,

no.hadith 5379, Bāb al-Tharīd, no.hadith 5420, Bāb al-Dubbā‟, no.hadith 5433,

Bāb Man Aḍāf Rajulā Ilā Ṭa„ām wa Aqbal Huwa „Alā „Amalih, no.hadith 5435,

Bāb al-Maraq, no.hadith 5436, Bāb al-Qadīd, no.hadith 5437, Bāb Man Nāwal

Aw Qaddam Ilā Ṣāḥibih „Alā al-Mā‟idah Shai‟ā, no.hadith 5439, satu [1] hadith

dalam Kitāb al-Īmān, Bāb Adā‟ al-Khums Min al- Īmān, no.hadith 40, satu [1]

hadith dalam Kitāb al-„Ilm, Bāb Taḥriḍ al-Nabiyy SAW Wafd „Abd al-Qais „Ala

An Yaḥfaẓū al-Īmān wa al-„Ilm wa Yukhbirū Man Warā‟ahum, no.hadith 87,

satu [1] hadith dalam Kitāb Mawāqīṭ al-Ṣolāh, Bāb Qawl Allāh Ta„ālā: Munībīn

Ilaih wa Ittaqūh wa Aqīmū al-Ṣolāh wa La Takūnū Min al-Mushrikīn [al-

Rūm:31], no.hadith 523, satu [1] hadith dalam Kitāb al-Zakāh, Bāb Wujūb al-

Zakāh, no.hadith 1398, satu [1] hadith dalam Kitāb Farḍ al-Khams, Bāb Adā‟ al-

Khums min al-Dīn, no.hadith 3095, dua [2] hadith dalam Kitāb al-Manāqib, Bāb

al-Manāqib, no.hadith 3492, Bāb (5), no.hadith 3510, dua [2] hadith dalam Kitāb

5 Ibn Manẓūr, Lisān al-„Arab (Kaherah: Dār al-Ma„ārif, 1996), 11:233. 6 Buah tembikai atau buah semangka. Lihat Dr. Abu Abdullah Hanafi Hj Dollah et al. Kamus Kontekstual Lengkap

Al-Khalil, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sendirian Berhad, 2006), 41. 7 Sejenis buah labu yang pahit. Lihat Ibid., 130. 8 Abū Ja„afar al-Ṭabārī, Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kathīr bin Ghālib al-Āmilī, Jāmi„ al-Bayān fī Ta‟wīl al-

Qurān. ed. Aḥmad Muḥammad Shākir (Kaherah: Mu‟assasah al-Risālah, 2000) 21:114. 9 Ibn Qayyim al-Jawziyyāt, Muḥammad bin Abū Bakr, Al-Ṭib al-Nabawīy, ed. Sa„īd Muḥammad „Abd Khāliq

(Beirut: Dār al-Fikr, 1957) 4:404.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

6

al-Maghāzī, Bāb Wafd „Abd al-Qais, no.hadith 4368 dan 4369, tiga [3] hadith

dalam Kitāb al-Ashribah, Bāb al-Khamr Min al-„Asal wa Huwa al-Bit„u,

no.hadith 5587, Bāb Tarkhiṣ al-Nabiyy SAW fī al-Aw„iyah wa al-Ẓurūf ba‟d al-

Nahy, no.hadith 5594 dan 5595, satu [1] hadith dalam Kitāb al-Adab, Bāb Qawl

al-Rajul Marḥabā, no.hadith 6176, satu [1] hadith dalam Kitāb Akhbār al-Āḥād,

Bāb Waṣāh al-Nabiyy SAW Wufūd al-„Arab an Yuballighū man Warā‟āhum,

no.hadith 7266 dan satu [1] hadith dalam Kitāb al-Tawḥīd, Bāb Qawl Allah

Ta„ālā: Wa Allah Khalaqakum wa Ma Ta„malūn, no.hadith 7556.

Dalam Ṣaḥīḥ Muslim didapati sebanyak tiga puluh dua [32] hadith

berkaitan labu iaitu dua [2] hadith dalam Kitāb al-Ashribah, Bāb Jawāz Akl al-

Maraq wa Istiḥbāb Akl al-Yaqṭīn wa Īthār Ahl al-Mā‟idah Ba„ḍihim Ba„ḍā wa In

Kānū Ḍifānā Idhā Lam Yakrah Dhālik Ṣāḥib al-Ṭa„ām, no.hadith 144 dan 145,

lima [5] hadith dalam Kitāb al-Īmān, Bāb al-Amr bi al-Īmān bi Allāh wa Rasūlih

wa Shara‟i„ al-Dīn Ilaih wa al-Su‟āl „Anh wa Ḥifẓih wa Tablīghih Man Lam

Yablighuh, no.hadith 23 , 24 , 25 , 26 dan 28, dua puluh lima [25] hadith dalam

Kitāb al-Ashribah, Bāb al-Nahy „An al-Intibādh Fī al-Muzaffat wa al-Dubbā‟ wa

al-Naqīr wa Bayān Annah Mansūkh wa Annah al-Yawm Ḥalāl Ma Lam Yaṣir

Muskirā, no.hadith 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 51,

52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, dan satu [1] hadith yang tidak diwakili sebarang

nombor.

Labu turut disebutkan dalam Sunan Abū Dāwud sebanyak lapan [8]

hadith iaitu satu [1] hadith dalam Kitāb al-Aṭ„imah, Bāb Fī Akl al-Dubbā‟,

no.hadith 3782 dan baki tujuh [7] hadith lagi disebutkan dalam Kitāb al-

Ashribah, Bāb Fī al-Aw„iyah, no.hadith 3690, 3692, 3693, 3695, 3696, 3697 dan

3700.

Sebanyak empat [4] hadith disebutkan dalam Jāmi„ al-Tirmīdhī iaitu dua

[2] hadith dalam Kitāb Abwāb al-Aṭ„imah, Bāb Mā Jā‟a Fī Akl al-Dubbā‟,

no.hadith 1839 dan 1850, satu [1] hadith dalam Kitāb Abwāb al-Ashribah, Bāb

Ma Jā‟a Fī Karāhiyah An Yanbidh Fī al-Dubbā‟ wa al-Naqīr wa al-Ḥantam,

no.hadith 1868 dan satu [1] lagi hadith disebutkan dalam Kitāb al-„Ilal, tanpa

dinyakan nama Bāb dan no.hadith.

Manakala dalam Sunan al-Nasā‟ī pula disebutkan sebanyak empat puluh

satu [41] hadith iaitu satu [1] hadith dalam Kitāb al-Janā‟iz, Bāb Taswiyah al-

Qubūr Idhā Rufi„at, no.hadith 2035, satu [1] hadith dalam Kitāb al-Īmān wa

Syarā‟i„ih, Bāb Dhikr Sya‟b al-Īmān, no.hadith 5034, tiga [3] hadith dalam Kitāb

al-Zīnah, Bāb Khātim al-Dhahab, no.hadith 5172, 5173 dan 5174, tiga puluh

enam [36] hadith lagi dalam Kitāb al-Ashribah, Bāb Taḥrīm al-Khamr, no.hadith

5550, 5551, 5559, 5592, 5593, 5613 dan 5615, Bāb Al-Nahy „an Nabīdh al-Jarr

Mufradā, no.hadith 5618, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634,

5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5646, 5637, 5648, 5650,

5651, 5652, 5658, 5681, 5684 dan 5695.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

7

Dalam Sunan Ibn Mājah pula hanya terdapat tujuh [7] hadith sahaja

berkaitan labu iaitu tiga [3] hadith dalam Kitāb Abwāb al-Aṭ„imah, Bāb al-

Dubbā‟, no.hadith 3302, 3303 dan 3304, empat [4] lagi hadith disebutkan dalam

Kitāb Abwāb al-Ashribah, Bāb Al-Nahy „an Tanbīdh al-Aw„iyah, no.hadith

3401, 3402, 3403 dan 3404.

Labu Menurut Perspektif Saintifik

Morfologi Dan Habitat Tanaman Cucurbita lagenaria L.

Cucurbita lagenaria L. adalah salah satu famili tumbuhan Cucurbitatceace

daripada genus Lagenaria Ser. Pokok Cucurbita lagenaria L. adalah jenis

pemanjat dengan batang yang mempunyai jalur-jalur panjang dan sulur yang

kuat. Sulur biasanya terbahagi kepada dua, satu lebih panjang daripada yang satu

lagi. Daunnya ringkas, susunan berselang-seli, membulat bujur, ukuran garis

pusat hingga 30cm, dan mempunyai 5 hingga 9 cuping kecil, berbulu serta

berbau. Tangkai daun berukuran sehingga 20cm panjang. Bunganya tumbuh pada

ketiak daun secara tunggul, berwarna putih dan ukuran garis pusat sehingga

12cm. Isi buahnya berwarna putih dan bertekstur lembut. Buahnya mempunyai

pelbagai saiz dan bentuk, kebanyakannya adalah bulat seperti bentuk air, panjang

sehingga 1m atau lebih. Buah yang sudah matang atau tua mempunyai kulit yang

keras dan tahan lama.

Rajah 1.0. Gambar pokok Cucurbita lagenaria L.

Cucurbita lagenaria L. dikatakan berasal dari kawasan tropika Afrika dan

sekarang mempunyai taburan di keseluruhan kawasan tropika dunia. Ia juga telah

lama ditanam di Asia dan juga Amerika.

Cucurbita lagenaria L. ditanam secara biji dan bercambah antara lima

hingga tujuh hari selepas disemai. Dua minggu selepas itu pokok mula memanjat

di mana pemanjangan berlaku pada kadar yang laju. Kadar pertumbuhan akan

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

8

menjadi lambat apabila ia mula berbunga iaitu antara 55 hingga 65 hari selepas

disemai. Pokok akan terus berbunga selama enam hingga tujuh bulan. Nisbah

bunga betina dengan bunga jantan menjadi lebih tinggi dalam keadaan cuaca

yang lebih sejuk. Bilangan bunga jenis betina sangat berkurangan jika lebih

daripada dua atau tiga labu air dibiarkan menjadi matang dan masak. Buah yang

sentiasa dipetik semasa ia masih muda akan menggalakkan tahap penghasilan

buah yang baru dan memanjangkan jangka masa penghasilan.

Tanah yang terlalu lembap menyebabkan pokok Cucurbita lagenaria L.

lebih mudah diserang penyakit, terutamanya penyakit busuk batang iaitu penyakit

utama yang dihasilkan oleh kulat dan virus. Serangga perosak pula terdiri

daripada penghisap cecair, pemakan buah dan penebuk daun10

.

Sinonim dan Nama Vernacular

Cucurbita lagenaria L. adalah sinomin dengan nama Lagenaria vulgaris, L.

leucantha, dan Lagenaria siceraria (Molina) Standl.11

iaitu labu air12

. Ianya

dikenali dengan pelbagai nama dalam bahasa vernakular. Jadual 1.1

menunjukkan kepelbagaian nama dalam bahasa vernakular13

bagi Cucurbita

lagenaria L.

Jadual 1.1. Nama-nama Cucurbita lagenaria L dalam bahasa vernakular

Bil. Bahasa Vernakular Nama

1. Malaysia Labu air, Labu botol, Labu manis

2. Inggeris Bottle gourd, Trumpet gourd, Calabash gourd,

White-flowered gourd14

3. Perancis Courge bouteille, Calebasse/Calabassier

4. Indonesia Labu air, Labu putih, Kukuk (Jawa Barat)

5. Papua New Guinea Air wara, Sel kambang

6. Filipina Talagay, Cucuzzi, Zucca melon, Upo (Tagalog),

Tabungaw (Ilocano), Kalubay (Bisaya)

7. Kemboja Khlôôk

8. Laos Namz taux

9. Thailand Khi-luu-saa (Karen), Namtou (bandar Thailand),

Manamtao (utara Thailand)

10. Vietnam B[aa][uf]

11. Sepanyol Cojombro, Guiro amargo

12. Cina Mo kwa, Oo lo kwa Sumber: Plant Resources of South-East Asia

15 dan Vegetables in The Tropics

16

10 Chooi, Ong Hean. Sayuran Khasiat Makanan Dan Ubatan (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn

Bhd, 2003), 60. 11 Siemonsma, J. S. dan Piluek, Kasem. Plant Resources of South-East Asia 8. (Netherlands: Pudoc Scientific

Publishers, 1993). 190. 12 Chooi, Ong Hean. Sayuran Khasiat Makanan Dan Ubatan. 60. 13 Bahasa vernakular ialah bahasa yang dipertuturkan oleh golongan atau kaum tertentu. Lihat Kamus Dewan Edisi

Keempat (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2005), 432, entri “vernakular.” 14 Whitaker, Thomas W. dan Davis, Glen N. Cucurbits Botany, Cultivation, and Utilization. (New York: Interscience

Publishers, Inc., 1962) 55. 15 Siemonsma, J. S. dan Piluek, Kasem. Plant Resources of South-East Asia 8. 190.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

9

Kandungan Nutrisi Cucurbita lagenaria L.

Labu air atau Cucurbita lagenaria L. mengandungi nutrisi dan kimia yang

berbeza-beza pada buah, kulit buah, biji benih dan daun.

1. Buah

Buah labu air mengandungi 2.5% karbohidrat, 0.2% protien, 0.1% lemak

(termasuk yang diekstrak), 0.6% serat, 0.5% bahan mineral, <0.01% kalsium dan

fosforus, 0.7 mg/100g iron, 11.0 mg/100g sodium, 4.5μg/kg iodine dan 15.8μg/g

retinol. Selain itu, buah labu air turut mengandungi komposisi asid amino yang

terdiri daripada 0.8mg leucines, 0.9mg phenylalanine, 0.3mg valine, 0.4mg

tyrosine, 0.4mg alanine, 0.5mg threonine, 0.2mg glutamic acid, 0.3mg serine,

0.6mg aspartic acid, 1.9mg cystine, 0.3mg cystiene, 0.4mg arginine dan 0.3mg/g

proline.

Bagi bahagian buah labu air yang boleh dimakan pula mengandungi 44μg

thiamine, 23μg riboflavin, 0.33mg niasin, 13 mg/100g ascorbic asid dan choline.

Buah labu adalah sumber terbaik bagi vitamin C, vitamin β-carotene, vitamin B-

complex, pectin dan 16.02mg/g choline. Buah labu turut mengandungi

triterpenoids, 22-deoxocurbitacin-d dan 22-deoxosiocucurbitacin d.17

Rajah 1.1. Struktur triterpenoids (22-deoxocurcubitacin-D dan

22-deoxoisocurcubitacin-D) daripada Cucurbita lagenaria L.

2. Kulit

Kulit buah labu air pula mengandungi 17.5% crude protein, 18.1% cellulose, dan

8.0% lignin.18

3. Biji Benih

Biji benih labu pula mengandungi komposisi amino asid. Bagi 100g biji benih

labu air, terdapat 2.41g aspertic acid, 0.85g threonine, 1.24g serine, 4.71g

glutamic acid, 0.83g boline, 1.44g glycine, 1.22g alaine, 0.49g cystine, 1.33g

16 Tindal, H. D. Vegetables in the Tropics (London: Macmilan Education LTD, 1983). 171. 17 Lim, T. K. "Benincasa hispida cv-gr. Wax Gourd." dalam Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants, Springer

Netherlands, (2012), 170. 18 Ibid.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

10

valine, 0.70g methionine, 0.99g isoleucine, 0.80g tyrosine, 1.72g pheylalanine,

0.72g histidine, 0.87g lysine dan 4.77g arginine.19

4. Daun

Daun labu air mengandungi 83ml air, 43 kalori, 4.4g protein, 0.3g lemak, 8g

karbohidrat, 1.8g serat, 88mg fosforus dan 7.4 ferum.20

Secara ringkasnya, bahagian tumbuhan labu air yang boleh dimakan ialah

isi buah dan daun sahaja. Jadual 1.2 menunjukkan jumlah nilai nutrisi dan kimia

dalam 100g isi buah labu air dan daun.

Jadual 1.2. Jumlah nilai nutrisi bagi 100g bahagian tumbuhan labu air yang boleh dimakan

Bil. Nutrisi Bahagian Tumbuhan

Isi Buah Daun

1. Air (ml) 93 83

2. Kalori 21 43

3. Protein (g) 0.5 4.4

4. Lemak (g) 0.1 0.3

5. Karbohidrat (g) 5 8

6. Serat (g) 0.6 1.8

7. Kalsium (mg) 443 -

8. Fosforus (mg) 34 88

9. Ferum (mg) 2.4 7.4

10. Vitamin β-carotene equiv. (μg) 25 -

11. Thiamine (mg) 0.03 -

12. Niasin (mg) 0.4 -

13. Asid absorbic (mg) 10 - Sumber: Vegetables in the Tropics

21

Manfaat Amalan Pemakanan Labu Air Menurut Fiqh al-Hadith dan Kajian

Sains

Amalan memakan buah labu dalam diet seharian mampu merawat beberapa jenis

penyakit iaitu:

1. Demam Panas

Menurut Imam al-Nawawī dalam al-Minhāj22

, buah labu mampu menyembuhkan

demam panas dan demam al-Rib„. Demam al-Rib„ ialah demam yang berlaku

pada hari pertama kemudian hilang selama dua hari tetapi kembali semula pada

19 Axtell B.L. dan Fairman R.M., Minor Oil Crops: Edible oils Food and Agriculture Organization of the United

Nations dalam FAO Agricultral Service Bulletin 94 (Rome, 1992), dicapai pada 18 Disember 2015,

http://www.fao.org/docrep/X5043E/x5043E07.htm#Bottle gourd 20 Tindal, H. D. Vegetables in the Tropics. 91. 21 Tindal, H. D. Vegetables in the Tropics. 91. 22 Abū Zakariā Muḥy al-Dīn Yaḥya bin Sharaf al-Nawawī, al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj, (Beirut: Dār

Iḥyā‟ al-Turāth al-„Arabī, t.t), 14:196.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

11

hari keempat. Hal ini kerana labu adalah bersifat sejuk dan mampu menyejukkan

dan menurunkan suhu badan.

Menurut Dr. Zubaidi Hj Ahmad23

, terdapat banyak sebab-sebab terjadinya

demam. Malah demam sendiri didefinisikan oleh pelbagai orang dengan pelbagai

ukuran. Seseorang dikatakan mengalami demam apabila bacaan suhu badannya

melebihi bacaan suhu badan yang normal 36.5-37.5°C (98-100°F). selain itu,

demam berlaku apabila suhu badan seseorang di waktu pagi melebihi 37.2°C

(>98.9°F) atau suhu badan seseorang di waktu petang melebihi 37.7°C (>99.9°F)

dan perbezaan suhu sepanjang hari 0.5°C (0.9°F). Oleh itu, demam haruslah

diukur menggunakan thermometer bagi mendapatkan bacaan suhu tubuh.

Buah labu bersifat analgesik iaitu bertindak sebagai ubat yang dapat

meredakan rasa sakit tanpa mengakibatkan hilangnya kesedaran. Hal ini berlaku

kerana isi buah labu mengandungi vitamin C yang menguatkan sistem imunisasi

badan terutamanya apabila dimakan semasa demam.24

Vitamin C adalah vitamin

larut air juga dikenali sebagai Ascorbic Acid membantu mengawal dan

mengurangkan selsema.25

2. Barah Darah (Leukimia)

Leukimia ialah barah sel darah putih. Bilangan sel darah putih yang tinggi dan

tidak matang ini terjadi dengan cepat dan berkumpul dalam sumsum tulang. Sel

darah putih tidak dapat berfungsi dengan baik dan pengeluarannya yang

berkurangan boleh menyebabkan demam dan jangkitan yang kerap. Gejalanya

ialah lemah dan letih lesu, kurang selera makan dan kurang berat badan, bengkak

dan gusi berdarah, sakit kepala, bengkak abdomen disebabkan oleh pembesaran

hati, limfa dan lain-lain.26

Leukemia boleh dikategorikan sebagai lebihan sel darah putih di dalam

sum-sum tulang. Sel darah putih dihasilkan secara semula jadi. Bagi pesakit

Leukemia, proses pengeluaran sel-sel darah putih terganggu. Sel-sel tidak matang

dan terus membahagi dan membiak. Ia adalah sebahagian daripada kumpulan

penyakit yang dikenali sebagai neoplasma hematologi (Hematological

Neoplasm).

Penyakit leukimia berlaku disebabkan kekurangan komposisi nutrisi dan

kimia dalam tubuh badan kerana kurang pengambilan buah-buahan dan sayur-

sayuran dalam diet seharian. Buah labu adalah salah satu sayur yang mampu

mencegah dan merawat penyakit Leukimia kerana isi buahnya mengandungi

23 Zubaidi Hj Ahmad, “Apakah Punca Demam?”, laman sesawang drzubaidi.com, dicapai pada 18 Disember 2015,

http://drzubaidi.com/blog/apakah-punca-demam/ 24 Muhammad Akhbar Abdullah, “Manfaat Vitamin C: Berapa Dos Yang Diperlukan Sehari?”, laman sesawang

Healthmassa, dicapai pada 18 Disember 2015, http://www.healthmassa.com/manfaat- vitamin-c-berapa-dos-yang-

diperlukan-sehari/ 25 Norman, “Vitamin C: Fungsi dan Kelebihannya”, laman sesawang Dr Norman-Live to Serve!, dicapai pada 18

Disember 2015, http://doknorm.blogspot.my/2012/08/vitamin-c-fungsi-dan- kelebihannya.html 26 Faszly Rahim, Wan Nasyruddin Wan Abdullah dan Aminah Abdullah, Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam

(cet. ke-1, Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd., 2015), 153.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

12

bahan antioksidan yang berfungsi untuk melawan dan melindungi sel-sel tubuh

dari kerosakan oleh radikal bebas yang menyebabkan penyakit-penyakit kronik

seperti darah tinggi, sakit jantung, stroke, barah dan sebagainya.

3. Hipertensi

Hipertensi (Hypertension) atau darah tinggi merujuk kepada tahap tekanan darah

yang meningkat lebih tinggi daripada tahap biasa secara kronik. Pesakit yang

mempunyai sekurang-kurangnya tiga bacaan tekanan darah yang melebihi

140/90mmHg semasa berehat dijangka mempunyai keadaan darah tinggi. Dengan

kata lain, penyakit darah tinggi atau hipertensi merupakan satu tekanan di dalam

sistem pengaliran darah yang membolehkan darah mengalir daripada jantung

melalui arteri terus ke vena dan kembali ke jantung.27

Pesakit darah tinggi digalakkan memakan buah labu air yang telah direbus

tanpa kulit bagi mengurangkan tekanan darah tinggi. Hal ini kerana pengambilan

buah labu air dalam diet seharian mengurangkan tekanan darah dalam arteri dan

kadar jantung.28

4. Diarea

Diarrhea ialah diarea iaitu keadaan yang dicirikan sebagai penyakit buang air

besar (najis cair) yang terlalu kerap pengulangannya. Diarea lebih dikenali

dengan penyakit cirit-birit. Cirit-birit bukanlah sejenis penyakit tetapi gejala

kepada penyakit-penyakit tertentu. Pesakit mengalami kekerapan dalam

pergerakan usus dan terdapat kekerapan dalam najis berair. Cirit-birit biasanya

akan terhenti selepas rawatan simptomatik diberi serta-merta. Bagi orang dewasa,

keadaan ini tidaklah serius. Akan tetapi, bagi kanak-kanak dan orang tua, jika

penghidratan tidak dirawat dengan segera, ia mungkin mengakibatkan maut.

Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, buah labu bersifat sejuk dan

lembap. Isi buah labu adalah lembut dan empuk serta cepat kesannya. Buktinya,

buah labu mampu melegakan perut yang sakit kerana buah labu mudah

meninggalkan perut walaupun belum hancur sempurna. Sekiranya buah labu

direbus dan airnya dicampur dengan madu akan menghasilkan banyak cairan

tubuh yang membantu proses pembuangan najis.

Antara masalah utama berlaku diarea ialah masalah kekurangan beberapa

jenis vitamin seperti vitamin B, asid folic, vitamin B-complex, thiamine, vitamin

D, kalsium, protien dan tenaga yang menyebabkan masalah darah yang tidak

sihat, kebas-kebas anggota kaki dan tangan, terencat perkembangan tulang dan

sebagainya.

27 Nurul Syafiqah, Soal Jawab Penyakit (Selangor: Era Ilmu Sdn. Bhd., 1995), 47. 28 Vishal Ramhari Mali dan Subhash Laxaman Bodhankar, Effect of Lagenaria siceraria (Ls) Powder on

Dexamethasone Induced Hypertension in Rats,

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

13

5. Kecacingan (Anthelmintic)

Secara ringkas, tanda-tanda kecacingan bergantung kepada jenis cacing yang

terlibat dan bagaimana cacing ini boleh mendatangkan masalah kesihatan kepada

perumah. Secara umumnya, terdapat tiga jenis cacing iaitu; [Pertama] Cacing

kerawit (ancylosotomadoedenali necator americanus) yang boleh menyebabkan

anemia, tidak hadam makanan, batuk, pening, rasa mual, muntah, keletihan, gatal

dan kemerahan pada tapak kemasukan cacing. [Kedua] Cacing gelang (ascaris

lumbricoides, ascaris suum) yang menyebabkan sakit perut, cirit-birit, saluran

pemakanan tersumbat dan tindak balas alergi. [Ketiga] Cacing rambu (Enterobius

vermicularis) yang menghalang makanan daripada dihadamkan dengan

sempurna, gatal pada bahagian dubur terutama pada waktu malam dan tidak

cukup tidur dan aktiviti menggaru boleh menyebabkan jangkitan.

Dalam satu kajian yang telah dilakukan oleh Amit Kumar yang

menggunakan sebatian daun labu air yang telah dikeringkan dan dikisar lumat

sebelum dicampur dengan air dan methanol menunjukkan aktiviti anthelmintic

yang mampu melumpuhkan cacing seterusnya membunuhnya dalam perut.

Cacing-cacing tersebut dibuang dari perut melalui dubur semasa proses

pembuangan najis besar.29

6. Diabetes

Diabetes ialah keadaan yang dicirikan dengan perembesan dan perkumuhan air

kencing yang berlebihan yang dikenali dengan penyakit kencing manis. Penyakit

diabetes ialah sejenis penyakit di mana terdapat paras kandungan gula yang

sangat tinggi dalam darah seseorang yang menghidapinya. Kandungan gula yang

tinggi yang melebihi paras normal ini menjelma dalam air kencing.

Penyakit kencing manis berpunca apabila tubuh seseorang itu tidak

mengimbangi tahap gula dalam badannya disebabkan kurang insulin atau

kurangnya keberkesanan insulin yang dikeluarkan oleh pankreas. Oleh itu tisu

tidak boleh menyerap gula dan menyebabkan tahap gula dalam darah menjadi

tinggi. Dalam keadaan ini, gula tersebut akan ditapis keluar oleh buah pinggang

dan keluar bersama air kencing. Selalunya pesakit kecing manis akan diperiksa

air kencingnya bagi menentukan tahap gula di dalamnya. Lazimnya, jika tahap

gula dalam darah tinggi, tahap gula dalam air kencingnya juga tinggi.

Pokok labu air sering digunakan dalam perubatan tradisional sejak turun

temurun di kebanyakan negara bagi mengubati penyakit diabetes mellitus. Satu

kajian yang telah dijalankan dalam makmal menggunakan pucuk daun labu air ke

atas sekumpulan tikus yang dijangkiti penyakit diabetes. Hasil kajian memdapati

bahawa pucuk daun labu air membantu mengawal tahap gula dalam darah tanpa

29 Amit Kumar dan Sangh Partap, In Vitro Anthelmintic Activity of Lagenaria siceraria Leaves in Indian Adult

Earthworm, Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry bil 1:4, dicapai pada 3 Januari 2015. http://www.phytojournal.com/vol1Issue4/Issue_nov_2012/5.1.pdf

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

14

menghasilkan hypolycemia disebabkan kandungan flavonoid dan polyphenolic

yang terdapat pada pucuk daun tersebut.30

7. Insomnia

Insomnia ialah ketidakupayaan tidur iaitu ketidakupayaan tidur selama tempoh

yang munasabah. Penghidap insomnia biasanya merungut kerana tidak berupaya

menutup mata atau „merehatkan minda‟ melebihi beberapa minit.

Menurut Dr Muhammad Akbar Abdullah31

, sekiranya anda susah untuk

melelapkan mata atau mengekalkan tidur yang lena, ini bermakna anda

mempunyai penyakit insomnia. Insomnia berlaku disebabkan oleh tekanan emosi,

tekanan hidup seperti kematian orang tersayang, dibuang kerja dan sebagainya,

suasana yang tidak tenteram seperti bunyi yang bising, lampu yang terang di

kamar tidur, waktu tidur yang tidak teratur terutama bagi golongan pekerja yang

berkerja mengikut shif, kesan sampingan ubat-ubatan, penyakit seperti heartburn,

lelah, migrain, arthritis dan sebagainya. Minda yang terlalu aktif serta sakit

fizikal juga boleh menjadi puncanya. Sekiranya tidak dibendung, insomnia boleh

menyebabkan seseorang itu mengalami masalah mengantuk semasa berjaga,

sukar untuk menumpukan perhatian terhadap sesuatu tugasan, sakit atau pening

kepala, letih, kemurungan, kurang selera makan dan naik berat badan.

Insomnia berlaku adalah disebabkan kekurangan vitamin B1 atau tiamin

yang akan membuat hilangnya nafsu makan, gangguan pencernaan, sembelit,

lemah otot, denyut nadi lebih lambat, depresi dan mudah tersinggung.

Berdasarkan fakta farmakologi, buah labu mengandungi vitamin B1 atau tiamin

yang membantu mengatasi masalah gangguan tidur atau insomnia.

8. Kanser prostat

Prostat ialah kelenjar bersaiz “walnut” terletak di belakang dasar penis, di depan

rektum, di bawah pundi kencing dan di sekeliling uretra. Uretra ialah saluran tiub

yang membawa air kencing dan air mani melalui zakar. Fungsi utama prostat

ialah untuk menghasilkan cecair air mani. Cecair dalam air mani melindungi,

menyokong dan membantu menyalurkan air mani. Prostat biasanya membesar

bila usia lelaki meningkat tua, ini dipanggil Benign Prostate Hyperplasia (BPH).

Ia bukannya kanser walaupun gejala-gejala yang dihidapi adalah menyerupai

dengan kanser prostat.32

Kanser prostat ialah ketumbuhan berbahaya yang bermula dari dalam

kelenjar prostat. Ia merupakan kanser yang paling kerap berlaku dalam kalangan

lelaki. Sesetengah kanser prostat membesar secara perlahan-lahan dan mungkin

30 Prerona Saha, Upal K. Mazumder, Pallab K. Haldar, Sriparna Kundu Sen dan Sagar Naskar, Antihyperglycemic

Activity of Lagenaria siceraria Aerial Parts on Streptozotocin Incudec Diabetes in Rats, dicapai pada 15 Januari

2015, http://www.idb.hr/diabetologia/11no2-3.pdf. 31 Muhammad Akhbar Abdullah, “6 Tips Rawatan Penyakit Insomnia”, laman sesawang Healthmassa, dicapai pada 18

Disember 2015, http://www.healthmassa.com/tips-rawatan-penyakit-insomnia/ 32 Arief Budiman Abdul Aziz, “Kanser Prostat”, laman sesawang MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia, dicapai

pada 22 Disember 2015, http://www.myhealth.gov.my/index.php/kanser-prostat

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

15

tidak menyebabkan masalah dalam beberapa tahun. Peringkat awal kanser prostat

(juga dikenali sebagai kanser prostat setempat) terletak di antara prostat.

Peringkat awal kanser tidak menghasilkan gejala dan mungkin tidak menjadi

kanser dan tidak memerlukan rawatan. Walau bagaimanapun sesetengah kanser

prostat membesar dan merebak ke sekeliling prostat, ini dipanggil kanser prostat

yang teruk.33

Biji labu merupakan diet pemakanan yang baik untuk lelaki. Biji labu

mengandungi unsur alanine, glisina, glutamate, fitosterol dan mineral zink serta

magnesium yang diperlukan oleh kelenjar prostat. Kandungan fitiserol yang

terdapat dalam biji labu dapat membantu untuk mengimbangi tumbesaran prostat

dan seterusnya menggalakkan penghasilan hormon testosterone yang dapat

meningkatkan kandungan sperma lelaki.

Kesimpulan

Terdapat banyak persamaan antara fiqh al-ḥadīth dan saintifik dalam menjelaskan

manfaat labu untuk kesihatan tubuh badan manusia. Labu air adalah sumber

vitamin, serat dan protien mampu merawat dan mencegah penyakit-penyakit

yang sering dialami oleh manusia seperti kencing manis, sakit jantung,

kecacingan, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Buah labu yang dimakan secara

mentah lebih baik kerana seluruh kandungan vitaminnya dapat diserap oleh tubuh

badan berbanding dengan buah labu yang telah dimasak yang boleh

menghilangkan jumlah kandungan vitamin.

Penghargaan

Penghargaan ditujukan kepada Universiti Malaya atas pemberian geran

penyelidikan TRGS (TR001A-2014A) bertajuk „Safe and Health Uses of Fruits

and Herbs Mentioned in Al-Quran and Ahadith: An Analysis of Ethnomedicinal

Importance in Islamic Products in Malaysia‟.

Rujukan

Abū Zakariā Muḥy al-Dīn Yaḥya bin Sharaf al-Nawawī. Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ

Muslim bin al-Ḥajjāj. Beirut: Dār Iḥyā‟ al-Turāth al-„Arabī, t.t.

Amit Kumar dan Sangh Partap. “In Vitro Anthelmintic Activity of Lagenaria

siceraria Leaves in Indian Adult Earthworm”. Journal of Pharmacognosy and

Phytochemistry bil 1:4, dicapai pada 3 Januari 2015.

http://www.phytojournal.com/vol1Issue4/Issue_nov_2012/5.1.pdf

Arief Budiman Abdul Aziz, “Kanser Prostat”, laman sesawang MyHealth

Kementerian Kesihatan Malaysia, dicapai pada 22 Disember 2015,

http://www.myhealth.gov.my/index.php /kanser-prostat

33 Ibid.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

16

Chooi, Ong Hean. Sayuran Khasiat Makanan Dan Ubatan. Kuala Lumpur:

Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, 2003.

Dr. Abu Abdullah Hanafi Hj Dollah et al. Kamus Kontekstual Lengkap Al-Khalil.

Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sendirian Berhad, 2006.

Faszly Rahim, Wan Nasyruddin Wan Abdullah dan Aminah Abdullah. Indahnya

Pemakanan dan Perubatan Islam. cet. ke-1, Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn.

Bhd., 2015.

Ibn Manẓūr. Lisān al-„Arab. Kaherah: Dār al-Ma„ārif, 1996.

Ibn Qayyim al-Jawziyyāt, Muḥammad bin Abū Bakr. Al-Ṭib al-Nabawīy, ed.

Sa„īd Muḥammad „Abd Khāliq. Beirut: Dār al-Fikr, 1957.

Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka,

2005.

Lim, T. K. "Benincasa hispida cv-gr. Wax Gourd" dalam Edible Medicinal And

Non-Medicinal Plants. Springer Netherlands (2012).

Muhammad Akhbar Abdullah, “6 Tips Rawatan Penyakit Insomnia”, laman

sesawang Healthmassa, dicapai pada 18 Disember 2015,

http://www.healthmassa.com/tips-rawatan- penyakit-insomnia/

Muhammad Akhbar Abdullah. “Manfaat Vitamin C: Berapa Dos Yang

Diperlukan Sehari?”. laman sesawang Healthmassa. dicapai pada 18

Disember 2015, http://www.healthmassa.com/manfaat- vitamin-c-berapa-dos-

yang-diperlukan-sehari/

Norman. “Vitamin C: Fungsi dan Kelebihannya”. laman sesawang Dr Norman-

Live to Serve!, dicapai pada 18 Disember 2015,

http://doknorm.blogspot.my/2012/08/vitamin-c-fungsi-dan-

kelebihannya.html

Nurul Syafiqah, Soal Jawab Penyakit. Selangor: Era Ilmu Sdn. Bhd., 1995.

Prerona Saha, Upal K. Mazumder, Pallab K. Haldar, Sriparna Kundu Sen dan

Sagar Naskar. Antihyperglycemic Activity of Lagenaria siceraria Aerial Parts

on Streptozotocin Incudec Diabetes in Rats, dicapai pada 15 Januari 2015,

http://www.idb.hr/diabetologia/11no2-3.pdf.

Siemonsma, J. S. dan Piluek, Kasem. Plant Resources of South-East Asia 8.

Netherlands: Pudoc Scientific Publishers, 1993.

Tindal, H. D. Vegetables in the Tropics. London: Macmilan Education LTD,

1983.

Vishal Ramhari Mali dan Subhash Laxaman Bodhankar. Effect of Lagenaria

siceraria (Ls) Powder on Dexamethasone Induced Hypertension in Rats.

Whitaker, Thomas W. dan Davis, Glen N. Cucurbits Botany, Cultivation, and

Utilization. New York: Interscience Publishers, Inc., 1962.

Zubaidi Hj Ahmad. “Apakah Punca Demam?”. laman sesawang drzubaidi.com,

dicapai pada 18 Disember 2015, http://drzubaidi.com/blog/apakah-punca-

demam/

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

17

LAWSONIA INERMIS LINNAEUS (INAI) DALAM AGAMA ISLAM DAN

TRADISI SERTA PENEMUAN SAINTIFIK

Muhammad Remy Othman34

, Mohd Farhan Md Ariffin35

, Nooraqilah Che

Rozenan36

, Hazrina Hazni37

, Mohd Rais Mustafa38

, Khalijah Awang39

, Rozana

Othman40

Abstrak

Hampir 80% penduduk dunia ketiga masih menggunakan tumbuhan

herba sebagai perubatan mereka yang dikenali dengan nama

“pengubatan tradisi” traditional knowledge (TK) telah banyak di

pasaran kini.41

Kertas candangan ini, ingin menggariskan kepentingan

tumbuhan terpilih iaitu tumbuhan inai (Lawsonia inermis L.) kerana

tumbuhan inai amat berpontensi sebagai ubat-ubatan selain daripada

hiasan pewarna semulajadi. Inai dilaporkan sebagai salah –satu

ramuan perubatan dalam tradisi perubatan melayu seperti rawatan

sengal-sengal badan, merawat bengkak dalam perut, pening kepala,

cuit dan perecut, keradangan, keguguran, berkhatan dan juga dalam

merawat barah tulang.42

Kajian fitokimia mendapat sebatian utama

inai adalah lawson, kamferol dan kuersetin.43

Kata kunci : Inai (Lawsonia inermis L.), pengetahun tradisi dan

fitokimia

Pengenalan

Terdapat beberapa tumbuhan yang disebut di dalam al-Quran dan Hadith

berkaitan dengan kegunaan dalam perubatan Alam Melayu, antaranya pokok

bidara, buah delima, halia, serai, madu, jintan hitam (habbatussauda), kurma

ajwah, bawang merah (duan) , pisang emas (kulit) dan pokok inai.44

Kertas candangan ini, ingin menggariskan kepentingan tumbuhan terpilih

iaitu tumbuhan inai (Lawsonia inermis L.) kerana tumbuhan inai amat

34 Pelajar Pascasiswazah PhD, Fakulti Sains, Universiti Malaya (UM). 35 Pelajar Pascasiswazah PhD, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM). 36 Pelajar Pascasiswazah Sarjana, Fakulti Sains, Universiti Malaya (UM). 37 Pelajar Pascasiswazah PhD, Fakulti Sains, Universiti Malaya (UM). 38 Fakulti Sains, Universiti Malaya (UM), 50603 Kuala Lumpur. 39 Profesor Jabatan Kimia, Fakulti Sains, Universiti Malaya (UM), 50603, Kuala Lumpur. 40 Pensyarah Kanan, Jabatan Farmasi, Fakulti Perubatan, Universiti Malaya (UM), 50603 Kuala Lumpur. 41 Herba Malaysia (2014). Berita harian bertarikh 28 mei 2014. 42 Fatan Hamamah Hj. Yahya (2003) Potensi tumbuh-tumbuhan sebagai ubat-ubatan. Jurnal e-bangi. Boleh diakses:

eprints.ukm.my/75/1/Fatan-1.pdf . 43 Endrini, S. (2007). Comparing of the Cytotoxicity Properties and Mechanism of Lawsonia inermis and Strobilanthes

crispus Extract Against Several Cancel Cell Lines. Journal Medical Sciences, 7(7), 1098-1102. 44 Dato‟ Abdul Rashid, Darussyifa (2015). Pengenalan kepada penggunaan herba dan tumbuh-tumbuhan dalam

rawatan penyakit jasmani.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

18

berpontensi sebagai ubat-ubatan. Dilaporkan daun inai digunakan dalam

perubatan melayu yang kaya dengan sumber ubatan dan telah diamalkan dan

digunakan dalam rawatan sengal-sengal badan, merawat bengkak dalam perut,

pening kepala, cuit dan perecut.45

Tujuan utama kajian ini adalah untuk menyenaraikan kandungan

fitokimia yang ada dalam inai dan potensi perubatan yang ada dalam inai yang

telah disarankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kegunaan inai pada Alam Melayu

di Malaysia dan beberapa negara yang menggunakan inai sebagai ramuan dalam

ubatan mereka.

Asal Usul Inai Dan Taburannya

Nama saintifik inai adalah Lawsonia inermis Linn. sinonim Lawsonia alba Lam,

berasal daripada keluarga Lythraceae seperti pokok delima. Asal Lawsonia

inermis tidak diketahui. Bukti bahasa menyokong asal usul dalam bidang

Baluchistan (Iran/Pakistan) ke barat India, di mana ia masih boleh ditemui

tumbuh di hutan. Ia merebak ke arah timur ke seluruh India dan Indonesia, dan ke

arah Barat ke Timur Tengah di mana ia menjadi salah satu tumbuhan yang

penting dalam Islam. Bagaimanapun, telah disebutkan dalam Al-kitab (Bible)

untuk minyak wanginya ('kopher') dan di Mesir Purba ('kwpr')46

. Ia kemudiannya

dibawa oleh tentera Islam dan pedagang dari Saudi ke Sepanyol, Utara Afrika,

Madagascar, Maluku, Indo-China dan Jepun. Inai kebanyakannya ditanam di

halaman rumah dan pengeluaran komersial adalah terhad kepada beberapa tempat

di India, Pakistan, Iran, Mesir, Libya, Niger dan Sudan. Di Afrika ia sering

menjadi aktivis alam sekitar, terutamanya di tanah aluvium di sepanjang sungai.

Di Madagascar ia telah menjadi begitu biasa di sepanjang beberapa sungai yang

tidak ada keperluan untuk penanaman dan kini tumbuh di hampir seluruh

kawasan tropika. 47,48

Morfologi Pokok Inai

Inai merupakan tumbuhan renek herba, dan boleh mencapai ketinggian 6 meter.

Bercirikan dikot dan berbuah dua tahun sekali.49

Daun inai tumbuh secara

berpasangan di sisi batang dan ranting. Inai adalah tumbuhan muda untuk tahun

pertama dan tahun ke dua. Daun tidak mempunyai kandungan lawsone tinggi,

dan rantingnya tidak mempunyai duri lagi. Pada peringkat matang, duri mula

terbentuk di hujung tunas daun semasa proses tidak aktif (dormant). Daunnya

yang telah matang berwarna gelap, dengan bintik-bintik kehitaman. Buah inai

45 Fatan Hamamah Hj. Yahya (2003) Potensi tumbuh-tumbuhan sebagai ubat-ubatan. Jurnal e-bangi. Boleh diakses:

eprints.ukm.my/75/1/Fatan-1.pdf . 46 P. C. M. Jansen, D. Cardon (2005). Dyes and tannins. Volume 3 of Plant resources of tropical Africa, ISSN 1877-

430X 47 Borade, A. S., Kale, B. N., & Shete, R. V. (2011). International Journal Of Pharmacy & Life Sciences. Int. J. of

Pharm. & Life Sci.(IJPLS), 2(1), 536-541. 48 Diakses pada 4 april 2016. http://uses.plantnet-project.org/en/Lawsonia_inermis_(PROTA) 49 Gagandeep Chaudhary et al. (2010). Lawsonia inermis Linnaeus: A Phytopharmacological Review. International

Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research ; 2(2): 91-98.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

19

masak pada akhir musim panas. Dalam setiap buah inai terdapat purata 40-45

biji. Inai mempunyai warna bunga yang berbeza. Bunga putih dipanggil jenis

alba, tetapi ia digunakan untuk pewarna kuning, merah jambu dan merah. Inai

membiak melalui keratan batang dan juga biji benih. Tumbuhan ini sukakan

kelembapan tetapi boleh bertahan dalam keadaan kering yang tidak terlalu

lama.50,51

Gambar Pokok Inai Bunga Pokok Inai

Nama Tempatan Bagi Inai

Camphire (Eng. King James Version of the Bible),

Hana (Arab. Yemen),

Henna, Cypress Shrub (English),

Henne (Spinish)

Hinna, Panna (Persian)

Inai (Malaysia)52

,

kopher (Hebrew)53

Kurinji (Tamil)

Kuravamee (Telgu)

Kypors (Greek)

Medhika, Medika,Dviranta, Kokanda (Sanskirt)

Mhendi (Hindi, Urdu, Guj., Beng., Mar.),

Pacar Jawa (Indonesia),

50 Burkill, H.M., 1995. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 3, Families J–L. Royal Botanic

Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 857 pp. 51 Jain, V. C., Shah, D. P., Sonani, N. G., Dhakara, S., & Patel, N. M. (2010). Pharmacognostical and preliminary

phytochemical investigation of Lawsonia inermis L. leaf. Romanian J Biol-Plant Biol, 55, 127-133. 52 Kamus pelajar edisi kedua http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=inai Diakses pada 2 April 2016. 53 Duke, James (2007). Duke‟s Handbook of Medicinal Plants of the Bible.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

20

Kegunaan Dan Manfaat Inai

Inai merupakan sejenis pokok yang mempunyai khasiat dan nilai perubatan

tinggi.54

Inai telah digunakan secara turun temurun sejak 9000 tahun dahulu.55

Daun inai juga telah digunakan selama berabad di Timur Tengah, Timur Asia dan

Utara Afrika sebagai pewarna untuk kuku, tangan, rambut dan kain (tekstil). Inai

turut digunakan untuk mengubati penyakit kulit, sakit kepala, pening,56

penyakit

demam kuning, demam kura dan amebiasis.57

Daun inai penting dalam perubatan

tradisional58

dan pembuatan pewarna (dye) kosmetik.59

Tumbuhan inai digunakan

sebagai bahan pemerah di kuku dan rambut.60

Inai Di Zaman Rasulullah SAW

Menurut kamus Bahasa Arab, al-Hinna‟ ( bermaksud sejenis tumbuhan (الحناء

yang ma„aruf (dikenali ramai).61

Pokok inai mempunyai daun seakan-akan daun

pokok delima. Ia mengeluarkan bunga putih seperti pokok anggur dan dari

daunnya boleh mengeluarkan warna merah sebagai pewarna (khidab).62

Kegunaan inai pada zaman rasullullah digunakan sebagai perubatan seperti

mengurangkan sakit pada kaki, bisul, dan menghitamkan rambut. Kegunaannya

dibahagikan mengikut bahagian tumbuhan, seperti daun digunakan sebagai

pewarna semulajadi untuk dijadikan hiasan di kuku, jari dan kaki dengan

pelbagai corak.

Inai tidak disebut di dalam al-Quran tetapi ada pendapat yang merujuk

“kāfūra” di dalam ayat al-Quran [Surah al-Insān (76): 5] “Sesungguhnya orang-

orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang

campurannya adalah kāfūr.” Ramai mufassir berpendapat bahawa “kāfūra”

merujuk kepada kapur (Camphor Malaya- Dryobalanops aromatica keluarga

Dipterocarpaceae ataupun Cinnamon camphora dari keluarga Lauraceae berasal

dari China dan Jepun) tetapi ada mufassir dalam Tafseer-i Majidi berpendapat

sesuatu yang berbeza camphor yang berada di dunia dan ia tidak

memudaratkan.63

54 Amit S. Borade, Babasaheb N. Kale, Rajkumar V. Shete, A Phytopharmacological Review on Lawsonia inermis

(Linn.), (t.tp: International Journal of Pharmacy and Life Sciences, 2011), 2 (1), 536. 55 Gagandeep Chaudhary et al. Lawsonia inermis Linnaeus: A Phytopharmacological Review. International, 2010. 56 Fatin Hamamah Hj. Yahaya, Potensi Tumbuh-Tumbuhan Sebagai Ubat-Ubatan, Bahagian Arkib Jurnal e-Bangi,

(Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003), 1-13. 57 Amebiasis ialah penyakit yang terjadi di saluran pencernaan. Lazimnya, ia merebak ketika seseorang makan dan

minum sesuatu yang tercemar dengan kuman bernama Entamoeba histolytica. 58 Gagandeep Chaudhary, Sandeep Goyal, Priyanka Poonia, Lawsonia inermis Linnaeus: A Phytopharmacological

Review, (t.tp: International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research, 2010), 2 (2), 91. 59 A.E Musa, G.A Gasmelseed, Characterization of Lawsonia inermis (Henna) as Vegetable Tanning Material, (t.tp:

Journal of Forest Products and Industries, 2012), 1 (2), 36. 60 Noresah Baharom et al. (2002). Kamus Dewan (ed.3). Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. 61 Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, Misr: al-Matba‟ah al-Misriyyah bi al-Azhar, 15: 95. 62 Shawqi Dif, et. al., al-Mu‟jam al-Wasit, Jumhuriyyah Misr al-„Arabiyyah: Maktabah al-Shuruk al-Dawliyyah, 201.

Rujuk juga Ibrahim Md Kur, et. al., al-Mu‟jam al-Wajiz, Misr: Majma‟ al-Lughah al-„Arabiyyah, 174. 63 Muhammad, A. (2014). Therapeutic flora in Holy Quran. African Journal of History and Culture, 6(9), 141-148.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

21

Ini disokong dengan pendapat Dr M.I. H Farooqi, “kāfūra” itu merujuk

kepada inai berdasarkan penggunaan dari segi bahasanya diambil dari Al-

Kitab(Bible) Kopher seperti Delima di dalam Al-Quran menggunakan

“Rumman” dan di dalam Bible (Hebrew) sama dengan Rimmon. Katanya lagi

sifat inai sama dengan kafur iaitu sejuk, harum dan wangi tetapi ia tidak toksid

seperti kapur (Camphor- Dryobalanops aromatica). Dr Farooqi mencadang

“kāfūra” ditukar kepada Lawsonia inermis iaitu Inai kerana tidak toksid, namanya

berdasarkan penggunaan bahasa dari AlKitab (Bible). 64

Hal ini, memerlukan kajian demi kajian sari sudut saintifik dan kajian

istilah penggunaan kafur kerana di dalam hadith juga banyak perkataan kafur

digunakan seperti hadith berkenaan dengan memandikan jenazah dengan kafur

yang berbunyi dari Ummu „Atiyyah RA berkata, tatkala Zainab binti Rasulullah

RA meninggal dunia, Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami;

“Mandikannya dengan bilangan ganjil, tiga atau lima kali, dan jadikanlah

mandian kelima daripada kapur atau air yang bercampur kapur. Apabila kamu

telah selesai memandikannya, beritahulah kepadaku.” Ummu „Atiyyah RA

berkata lagi, maka kami pun memberitahu baginda SAW dan baginda SAW

memberikan kain sarungnya kepada kami dan bersabda; “Pakaikanlah ia dengan

kain ini (sebagai kain kafan).”65

Mengikut kitab mufradāt al-Qurān, “kāfūra” yang dimaksudkan adalah

pokok yang diambil darinya kapur berwarna putih bersih, sejuk dan wangi.

Rasanya pahit dan digunakan untuk melawan bau busuk dan sebagainya. Al-

Fayruz Abadi mengatakan “kāfūra” dan al-Qafur adalah sesuatu yang putih lagi

wangi dan terdapat di dalam pokok yang terkenal di negeri India.66

Oleh

demikian, secara logiknya “kāfūra” yang dinyatakan dalam al-Quran amat

sinonim dengan kapur yang berasal daripada Barus. Sehubungan itu, para

mufassir dari Indonesia seperti Hasbi as-Shiddieqy67

dan Hamka68

menterjemahkan “kāfūra” dengan kapur barus.69

Di dalam hadith Rasullullah S.A.W. Inai kerap disebut. Banyak hadith

menyebut tentang inai dan cara penggunaannya.70

Terdapat empat perkara yang

dinyatakan di dalam hadith berkenaan dengan inai. Antaranya adalah seperti

beikut:-

64 Dr. Mohamed Iqtedar Hussein Farooqi - Henna or Camphor in the Light of Quran – A Scientific Study. Diakses di

http://www.irfi.org/articles4/articles_5001_6000/henna_or_camphor_in_the_light_of.html 65 (Hadith riwayat Muslim) 66 Zulkifly Mohd Yusoff, et al, Kamus al-Quran, (Kuala Lumpur: PTS Islamika, t.t), 629. 67 Hasbi as-Shiddieqy, Tafsir al-Quranul Majid, Cet. II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995), 5: 4259. 68 HAMKA, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), XXIX: 268. 69 Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad, Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff, Khalijah Awang, Rozana Othman,

Monika@Munirah Abd Razzak, Raja Jamilah Raja Yusof, Nurulwahidah Fauzi dan Mohd Asmadi Yakob (2015).

Analisis Bibliometrik Terhadap Bahan Penerbitan Berhubung Kapur Barus: Meneliti Potensi Penyelidikan Terbaru.

UiTM Jurnal Intelek (2015) Vol 10 (1): 12-24. 70 Safa al-Dawi Ahmad al-„Adawi, Ihda‟ al-Dibajah „Ala Sunan Ibn Majah, Maktabah Dar al-Yaqin, t.tp., 5: 45.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

22

I. Nilai warna yang dibenarkan

Dari Abu Dhar RA, dari Nabi SAW sabdanya: “Sesungguhnya yang terbaik

untuk mengubah (mewarnakan) uban dengannya ialah inai dan katam (sejenis

dengan inai).” 71

Dari Abu Rimthah berkata: aku dan ayah menghadap Rasulullah SAW.

(Ketika itu) rambutnya panjang (mencapai hujung daun telinga) yang diwarnakan

dengan inai serta sedang memakai dua pakaian berwarna hijau.72

Diriwayatkan bahawa al-Hakim Ibn „Amru al-Ghiffari pernah masuk

bersama aku dan saudaraku mengadap „Umar Ibn al-Khattab dalam keadaan aku

memakai inai dan saudaraku memakai sufrah. Maka „Umar RA berkata kepadaku

dan saudaraku: “Inilah khidab (pewarna) Islam dan itulah khidab Iman.” Adapun

khidab dengan warna hitam adalah makruh di sisi ahl-al-„Ilm tanpa ragu-ragu

sebagaimana jawapan Imam Ahmad apabila ditanya: Adakah makruh

mewarnakan (khidab) dengan warna hitam? Maka dijawab oleh Imam Ahmad:

“Ya”.73

Dari Abu Rimthah katanya: Aku dan ayahku menghadap Rasulullah

SAW, maka Rasulullah bertanya kepada ayahku: Siapa ini? Maka dijawab: “Dia

anak ku.” Baginda bersabda, "Janganlah kamu hukum (berlaku jahat kepadanya).

(Ketika itu) dia mewarnai janggutnya dengan inai.” 74

II. Nilai perbezaan antara tangan lelaki dan perempuan

Dari „A‟ishah RA, seorang wanita mengisyaratkan di belakang tabir bahawa dia

ingin menyampaikan surat kepada Baginda SAW. Lalu baginda melihat tangan

itu seraya bersabda: "Aku tidak tahu samada ini tangan lelaki atau perempuan".

Perempuan itu menjawab: "Aku seorang wanita". Baginda bersabda: "Sekiranya

kamu seorang wanita, berbezalah (dengan lelaki) dengan memakai inai (di

jari)".75

Dari Abu Hurayrah RA meriwayatkan seorang mukhannath (khunsa)

yang mewarnakan tangannya dengan inai dibawa ke hadapan Rasulullah SAW.

Dikatakan kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, lelaki ini cuba

menyerupai wanita." Lalu lelaki itu dihalau dari al-Naqi' (sebagai hukuman

dihantar ke tempat yang terpencil supaya dijauhi orang ramai). Lalu mereka

bertanya kepada Rasulullah SAW: "Kenapa dia tidak dibunuh?" Lalu baginda

bersabda: "Aku dilarang membunuh mereka yang solat."76

71 (Hadith riwayat al-Tirmidhi, Abu Dawud, al-Nasa‟i & Ibn Majah) 72 (Hadith riwayat Abu Dawud) 73 (Hadith riwayat Ibn Majah) 74 (Hadith riwayat Abu Dawud & al-Nasa‟i) 75 (Hadith riwayat Abu Dawud & al-Nasa‟i) 76 (Hadith riwayat Abu Dawud)

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

23

III. Nilai mengubat luka (bisul) dan luka terkena duri

Dari „Ali bin „Ubaidillah, dari datuknya, Salmi RA yang pernah melayani Nabi

SAW berkata: “Apabila Rasulullah SAW luka (bisul) atau tertusuk duri, maka

baginda SAW memerintahku untuk meletakkan inai di atas luka tersebut.77

IV. Nilai mengubat sakit di kaki

Telah diceritakan kepada kami Fa‟id hamba „Ubaidillah Ibn „Ali Ibn Abi Rafi‟,

dari tuannya, „Ubaidillah Ibn „Ali Ibn Abi Rafi‟, dari datuknya Salmi, khadam

Rasulullah SAW katanya: “Jika ada seseorang mengeluh kepada Rasulullah SAW

akan sakit kepala yang menimpanya. Maka Baginda SAW bersabda kepada orang

itu, “Berbekamlah! Dan jika ada orang yang mengeluh kepada Baginda SAW

tentang sakit pada kedua belah kakinya. Maka Baginda SAW bersabda kepada

orang itu. Balutlah dengan inai.” 78

Pengaruh Inai Di Alam Melayu

Di alam Melayu elemen pokok Inai amat sinonim dengan kebudayaan orang

melayu sebagai penghias halaman rumah, sumber ukiran pintu dan tingkap,

pantun dan lagu rakyat, dan perubatan melayu. Elemen adat perkahwinan

sebagai contohnya dalam adat berbalas pantun yang berfungsi sebagai peraturan

dalam masyarakat Melayu.79

Bahkan inai digunakan sebagai sumber komestik

dan ubatan.

Awal Bismillah nenepek inai,

Inai ditepek di tapak tangan;

Mari berdoa beramai-ramai,

Supaya pengantin di dalam aman.

Penggunaan inai di majlis-majlis perkahwinan umpamanya sekiranya

pengantin perempuan tidak memakai inai di jari sebagai perhiasan tidak lengkap

dan berseri pengantin perempuan tersebut. Hiasan inai dijari bakal pengantin

perempuan biasanya dilakukan diupacara pertunangan. Secara tidak lansung

orang ramai diberitahu bahawa anak dara yang berinai dijari sudah dipinangi. Inai

ini diperolehi dari pokok inai yang memang mudah didapati di halaman rumah

Melayu.80

Lagu rakyat Terengganu istilah „Jong Inai‟ digunakan. Ini memberikan

perkataan inai sudah lama wujud di alam Melayu seiring dengan usianya. 81

77 (Hadith riwayat al-Tirmidhi & Ibn Majah) 78 (Hadith riwayat Abu Dawud). 79 Abdulla Sani Ahmad, Jamil Abu Bakar, dan Fawazul Khair Ibrahim (2006). Kajian elemen rekabentuk landskap

Melayu. Jabatan Senibina , Fakulti Alam Bina, UTM. http://eprints.utm.my/2806/3/74226.pdf 80 Abdullah Sani Ahmad, Jamil Abu Bakar, Fawazul Khair Ibrahim dan Hazel Khamis. Senibina Landskap Melayu

Tradisi - Analisis Dari Perspektif Nilai. Jabatan Senibina, Fakulti Alam Bina, Universiti Teknologi Malaysia. 81 Prof. Dr. Maimun, Hidayat b Syafie, Mohd Radzi b Othman, Mohd Riduan b Khairi. Tajuk: Jong Di Alam Melayu

dan China dibentang di 6th International Conference of Asean Studies.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

24

Jong jong inai

Mak ipong waja wali

Sepak tunggul inai

Berdarah ibu kaki

Foto Seni Ukiran Inai di pintu rumah Melayu.82

Kegunaan Etnobotani Di Alam Melayu, Malaysia

Ilmu perubatan tradisi Alam Melayu kaya dengan etnobotanini yang merupakan

satu cabang etnosains yang penting. 83

Etnobotani merupakan gabungan antara

dua istilah iaitu, Etno merujurk kepada “ethnic” iaitu ras, suku kaum ,bangsa dan

juga merujuk kepada sesuatu kawasan tertentu. Botani pula merujuk sub disiplin

dari ilmu sains biologi yang berkaitan dengan tumbuhan bahagian-bahagian

tumbuhan. Maka gabungan etnobotani adalah satu bidang imu yang berkaitan

dengan hubungan dan interaksi antara etnik dengan sesuatu tumbuhan. Secara

dasarnya ia merujuk kepada satu bidang kajian multidiplin yang diasaskan oleh

pengentahuan tentang penggunaan tumbuhan oleh sesuatu etnik.

Perubatan alam Melayu dilaporkan dalam buku Medicine in Malay

Villages jilid 2, ramuan adalah seperti jadual di bawah.84

Jenis sakit Cara rawatan

Kelahiran Daun inai direbus dan hasil rebusan dijadikan ubat

meroyan

Berkatan Daun inai ditumbuk dan ditampal (poultice).

Keradangan kulit Daun inai ditumbuk dengan kunyit dan beras, dan

ditampal (poultice).

Sakit perut Daun inai direbus dan dijadikan sebagai minuman.

Luka Daun inai ditumbuk dan ditampal (poultice).

sakit sendi dalam

badan dan kembung

perut

Ambil daun, keringkan dan jadikan serbuk; kemudian

campurkan dengan telur kuning dan lumurkan pada

tempat yang sakit.

Keluruhan jari Ambil segemgam daun inai; dan sedikit alum (tawas).

Kisar sehingga menjadi halus kemudian dicampur

82 Diakses di http://dayudesigns.tumblr.com/page/20 83 Mat Rofa Ismail (2009). Ilmu Hikmah Dalam Kajian Etnosains dan Etnomatematik Alam Melayu. Seminar bulanan

Etnomatematik Rumpun Melayu. Universiti Putra Malaysia. 84 Werner, Roland (2002). Medicine in Malay Villages jilid 2. University of Malaya Press.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

25

dengan perahan limau. Selepas itu letakkan pada

kawasan jari dan biarkan ia sehingga merasa lega.

Penyakit singgah-

singgah bawaan

sakit parah dan

keguguran

Ambil daun inai, daun ketumbit (Luecas), daun pauh

(Mangifera), buah cengkih (cloves) dan halia. Semua

ramuan tadi diambil dengan kuantiti yang sedikit sahaja.

Kisarkan. Kemudian balutkan ramuan tadi dengan daun

pisang raja (plantaif) dan letakkan pada panggang abu

api. Aplikasikan pada bahagian kemaluan perlahan-lahan

selagi tahan dan biarkan lega.

Dalam siri pengajian pengubatan Islam di Darussyifa‟ buku ke 2 dan ke 3

dalam rawatan penyakit jasmani I dan II, Tuan Guru Dato‟ Haron bin Din telah

menyatakan beberapa rawatan yang menggunakan inai. Antaranya barah tulang

dan sakit kepala.

1. Dalam rawatan barang tulang. Tiga buah delima yang diambil kulit dan

pangsa buah , satu genggam daun inai dan ibu kunyit sebesar ibu jari

dikisar sehingga hancur. Kemudian kisaran tersebut dimasukkan ke dalam

mangkuk putih yang tiada sebarang corak dan tulisan. Bancuhan tersebut

hendaklah dikacau dengan akar rumput sambau, iaitu dengan memegang

batang rumput sambau manakala akarnya mengacau kapur. Semasa

mengacau dibaca dengan ayat rukyah yang diajarkan doa rawatan

penyakit barah. Sapukan bancuhan tersebut dengan menggunakan akar

rumput sambau di kawasan tempat tulang yang sakit. Lakukan pada 3 hari

berturut-turut.

2. Menurut Tuan Guru dalam rawatan sakit kepala berdasarkan sepotong

hadith, Rasulullah S.A.W pernah merawat sakit kepala dengan

menggunakan inai. Kaedah rawatan dengan menggunakan inai adalah

dengan memasukkan beberapa helai daun inai yang telah didoakan. Air

tersebut digunakan untuk membasahkan kepala. Boleh juga dibalutkan

kepala dengan daun inai yang telah dipecahkan dalam bekas air tadi

Pengunaan Inai Di India

Inai digunakan secara turun temurun sejak 9000 tahun dahulu. Inai merupakan

simbol kesuburan bagi kaum India. Ia menjadi amat dekat dengan kaum India

kerana faktor penyejuk yang terdapat padanya. Maka tidak hairanlah sekiranya

inai banyak digunakan sebagai hiasan pemerah kaki dan jari pada kebanyakkan

majlis-majlis keramaian seperti majlis berinai, majlis kenduri, dan lain-lain. Satu

kajian yang dijalankan di India mendapati inai merupakan herba penting dalam

tamadun Ayurveda (Ayurvedic).85

85 “The plant (henna) has been reported to have analgesic, hypolycemic, hepatoprotective, immunostimulant, anti-

flammatory, antibacterial, antimicrobial, antifungal, antiviral, antiparasitic, ntitrypanosomal, antidermatophytic,

antioxidant, antifertility, tuberculostatic and anti-cancer properties. It is now considered as a valuable source of

unique natural products for development of medicines against various diseases.” “From results, Lawsonia inermis L. as an anthelmintic have been confirm as a it displayed activity against the worm. The potency was found to be

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

26

Puak Orissa di selatan India turut menggunakan inai sebagai perubatan

semulajadi untuk merawat penyakit hati.86

Daun inai, bunga, biji, kulit batang

inai dan akar digunakan untuk merawat radang sendi, sakit kepala, ulser, cirit-

birit, kusta, demam, keputihan (leucorrhoea) diabetis, penyakit jantung,

keupayaan untuk mencegah kerosakan pada hati (hepatoprotective) dan juga

sebagai agen pewarna semulajadi.

Daun Inai – mengeluarkan warna jingga-merah dan pes daun inai atau

serbuk digunakan secara meluas untuk menghiasi tangan, kuku, dan kaki dengan

pelbagai bentuk. Digunakan juga untuk mewarnakan rambut. Daun inai juga

digunakan untuk mengurangkan penyakit kuning, penyakit kulit, penyakit

kelamin, cacar dan spermatorrhoea.

Bunga Inai- dijadikan sebagai pewangi dan dapat digunakan dalam

rawatan lebam dan dijadikan dalam rawatan ubat atau prosedur yang

menggalakkan emmenagogue (pelepasan haid).

Biji Inai – digunakan bersama dengan minyak gheel dalam rawatan

dysentery (apa-apa penyakit berjangkit usus besar ditandai dengan berdarah cirit-

birit dengan lendir dan sering darah di dalam najis) dan digunakan dalam rawatan

penyakit hati.

Kulit batang inai – akan direbut dalam rawatan kulit melucur dan

terbakar. Ia juga memberikan kesan dalaman dalam pelbagai penyakit, seperti

penyakit kuning, pembesaran limpa , kalkulus , dan sebagai alternatif dalam

rawatan kusta dan sakit kulit kepala.

Akar inai berpotensi dalam rawatan gonorrhoea dan herpes. Rendaman

akar inai boleh merawat sakit mata dan merawat hysteria dan gangguan debaran. 87, 88

Fitokimia Di Dalam Inai

Inai adalah amat terkenal sebagai tumbuhan yang mempunyai warna semula jadi.

Kandungan yang memberikan warna pada inai adalah kuinon seperti lowson.

Tumbuhan inai dilaporkan mengandungi karbohidrat, protin, flavonoid, tannin

dan sebatian fenolik, alkaloid, terpenoid, kuinon, kumarin, xanton dan asid

inversely proportional to the time taken for paralysis and time of death of the worms.” Rujuk Bairagi GB, Kabra AO & Mandade RJ, Anthelmintic Activity of Lawsonia inermis L. Leaves in Indian Adult Earthworm, (t.tp: International

Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 2011), 2 (1), 237-240. 86 “The findings of the present study therefore support the reported therapeutic use of Lawsonia inermis in tribal

medicine of Orissa to treat liver ailments. The probable mechanism of action of Lawsonia inermis appears to be its

effect as a free radical scavenger and inhibitor of lipid peroxidation of the liver plasma membrane.” Rujuk

Chowdhury Mobaswar Hossain, Himangshu Sekhar Maji & Pranabesh Chakraborty, Hepatoprotective Activity of Lawsonia inermis Linn, Warm Aqueous Extract in Carbon Tetrachloride-Induced Hepatic Injury in Wister Rats,

(t.tp: Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 2011), 4 (3), 106-109. 87 Gagandeep Chaudhary et al. (2010). Lawsonia inermis Linnaeus: A Phytopharmacological Review. International 88 Chetty KM ( 2008). Flowering plants pf Chittoor, Edn 1, Andhra Pradesh, pp. 132.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

27

lemak. Maka banyak kajian telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah sebatian

utama yang ada pada inai.

Dilaporkan sebatian Lawson (2-hydroxynaphthoquinone) adalah yang

utama dan sebatian lain seperti lawsonida, kumarin, flavanoid (kamferol, kuersetin), isoplumbagin, asid galik, luteolin-7-o-glikosida, hennadiol, eskulatin,

scopoletin, glukosa, dan botulin.89, 90

Lawson Lawsoniasida Kumarin

kamferol kuersetin

Asid galik Eskuletin

89 Bina S. Siddiqui et al. (2003). Two new and a known compound from Lawsonia inermis. Helvetica chimica acta

Vol.86, 2164-2169. 90 Kamal, M., & Jawaid, T. (2010). Pharmacological activities of Lawsonia inermis Linn.: a review. International

Journal of Biomedical research, 1(2), 37-43.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

28

Luteolin-7-o-glikosida Hennadiol

Scopoletin Isoplumbagin

Khasiat Inai Secara Umum

Inai digunakan dalam pelbagai bentuk, seperti hiasan, kesenian, pewangi dan juga

rawatan beberapa jenis penyakit.

Zaman Nabi;

Pewarna yang dibenarkan, membezakan antara tangan lelaki dan perempuan,

merawat luka (bisul) dan terkena duri, sakit kaki.

Glukosa Betulin

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

29

Alam Melayu;

Merawat berkaitan kelahiran, berkhatan, radang kulit, sakit perut, luka di kulit,

sakit sendi, kembung perut, keluruhan jari, penyakit singgah-singgah bawaan

semasa kelahiran, sakit parah dan keguguran, barah tulang dan sakit kepala.

Di India;

Daun dijadikan pewarna kuku, rambut, penyakit kuning, kulit, kelamin, cacar dan

spermatorrhoea.

Bunga inai digunakan sebagai perawat penyakit usus berdarah dan hati.

Kulit batang inai digunakan dalam rawatan kulit, melecur dan terbakar, kuning,

limpa, kulkutus, kusta dan sakit kepala.

Akar inai digunakan dalam rawatan gonorrhoea dan herpes, sakit mata, hysteria

dan gangguan bebaran.

Dapatan Saintifik

Daun inai mengandungi bahan pewarna glukosid dan asid henotanik. Asid

henotanik pada daun inai menyebabkan kulit yang disapu inai akan berwarna

merah. Ini disebabkan pewarna yang sememangnya terdapat dalam asid

henotanik akan bergabung dengan kolagen pada sel kulit dan keratin pada kuku

dan rambut. Minyak daripada biji inai mengandungi behenik, arasidik, sterik,

palmitik, asid oleik dan linoleik.91

Berdasarkan kajian saintifik terhadap tikus menggunakan inai turut

mendapati ekstrak dari daun inai boleh memberi kesan menyembuhkan penyakit

pada dos yang sesuai.92

Daun inai turut berpotensi menjadi produk penawar ulser

berdasarkan ujian yang telah dijalankan terhadap tikus yang menghidapi ulser

gastrik.93

Selain itu, ekstrak inai dapat merendahkan kadar glukosa dan kolesterol94

serta berpotensi mengurangkan kesan disebabkan cacing parasit yang berbahaya

kepada manusia. Parasit yang belum matang (immature forms of parasites)

memasuki tubuh manusia melalui kulit atau saluran pemakanan.

Penggunaan dadah (althelminthics) dalam perubatan moden berupaya

menghapuskan cacing tersebut, namun turut menyebabkan kesan sampingan

91 Dalam satu artikel lain berkaitan inai yang dinyatakan: “Henna contains phenolic glycosides, alkaloids,

anthocyanins, phenols, sterols, xanthoproteins. Henna leaves also contain manite, tannic acid, gallic acid and mucilage. The plant also contains essential and volatile olis one of which are alpha and beta-ionone.” Rujuk Nuha

M.E. Agabna, Sania A.I. Shaddad & A.K. Mudathir, Safety of Lawsonia inermis Ethanolic Seeds Extract, (t.tp:

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 2014), 4 (43), 304. 92 Sanni S., Thilza LB., Ahmed M.T., F.S. Sanni, Muhammed Talle & Okwor G.O., The Effect of Aqueous Leaves

Extract of Henna (Lawsonia inermis) in Carbon Tetrachloride Induced Hepato-Toxicity in Swiss Albino Mice, (t.tp:

Academia Arena, 2010), 2 (6), 87-89. 93 Mradul Goswami, Mayank Kulshreshtha, Chandana V. Rao, Sanjay Yadav & Sachdev Yadav, Anti-Ulcer Potential

of Lawsonia inermis l. Leaves Against Gastric Ulcers in Rats, (t.tp: Journal of Applied Pharmaceutical Science, 01 (02), 2011), 69-72.

94 Inawati, Syamsudin & Hendiq Winawo, Pengaruh Ekstrak Daun Inai (Lawsonia inermis Linn.) Terhadap Penurunan

Kadar Glukosa, Kolesterol Total dan Trigliserida Darah Mencit yang Diinduksi Aloksan, (Indonesia: Jurnal Kimia Indonesia, 2006), 1 (2), 71-77.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

30

seperti sakit pada bahagian abdomen, hilang selera makan, loya, muntah-muntah,

sakit kepala dan kurang air dalam badan. Justeru, penggunaan inai boleh menjadi

penawar berkesan untuk menangani masalah disebabkan parasit.

Seterusnya, kajian terdahulu membuktikan bahagian pohon95

dan ekstrak

inai sangat bermanfaat,96

serta bersifat antibakteria,97

antimikrob98

anti-tubercular

drugs,99

antioksidan,100

antikulat,101

antihyperglycaemic,102

dan antimalaria 103

Malahan daun inai yang segar atau kering mempunyai kelebihan

tersendiri dalam perubatan104

dan boleh dijadikan produk farmasi.105

Gabungan

khasiat inai dengan bahan sampingan terbukti boleh menjadi perintis kepada

penghasilan ubat-ubatan bagi semua penyakit contohnya diabetis.106

Ini sekaligus

95 Rujuk Sonam Rajwar & Pankaj Khatri, Pharmacognostic and Phytochemical Studies on Various Plant Parts of

Lawsonia inermis (Henna), (t.tp: Asian Journal of Pharmaceutical Sciences and Clinical Research (AJPSCR), 2011),

1 (3), 22-40. 96 Rujuk Fariba Berenji, Hassan Rakhshandeh & Homeyra Ebrahimipour, In Vitro Study of the Effects of Henna

Extracts (Lawsonia inermis) on Malassezia Species, (t.tp: Jundishapur Journal of Microbiology, 2010), 3 (3), 125-

128. 97 “Leaf of Lawsonia inermis Linn. extracts used in this investigation have displayed variable antibacterial activities

most probably it is due to the differences in the phytochemical constituents extracted by the different solvents used

in our study.” Rujuk Nayak Sarojini, Chakraborti Kanti, Sahoo Anjulata Manjari, Sah Usha Kumari & Jaiswal

Priyanka, In Vitro Antibacterial Activities of Lawsonia inermis Leaf Extracts, (t.tp: International Research Journal of Pharmacy, 2012), 3 (7), 195-197. Rujuk juga P. Arun, K.G. Purushotham, Johnsy Jsyarani J. & Dr. Vasantha

Kumari, In Vitro Antibacterial Activity and Flavonoid Contents of Lawsonia inermis (Henna), (t.tp: International

Journal of PharmTech Research, 2010), 2 (2), 1178-1181. 98 “Present study exhibited medicinal importance of the Lawsonia inermis leaves through antimicrobial activity of

flavonoides extraction. Lawsonia inermis possess antibacterial activity qualities, which surely enhance their

application among other uses, as alternative to antibiotics for effective treatment of bacterial and fungal infections.” Rujuk Alyaa Sebti Jasim, Evaluation of Antimicrobial of Flavonoides Extract from Lawsonia inermis, (t.tp: Misan

Journal for Academic Studies, 2010), 9 (17), 7-11. 99 Rujuk Ravishah S, Manjula SN, Mruthunjaya K, Krishnanand P, Pramod Chakravarthy KN, Madhu Raghav M, Javia

Sweety & Mina Basirian, Hepatoprotective Activity of Roots of Lawsonia inermis Against Paracetamol and Anti-

Tubercular Drugs Induced Hepatotoxicity In Rats, (t.tp: International Journal of Pharmacy, 2012), 2 (2), 306-316. 100 Tayyebeh Haleh Zohourian, Armando T. Quitain & Misuru Sasaki, Polyphenolic Contents and Antioxidant

Activities of Lawsonia inermis Leaf Extracts Obtained by Microwave-Assisted Hydrothermal Method, (t.tp: Journal

of Microwave Power and Electromagnetic Energy, 2011), 45 (4), 193-204. 101 Rujuk Abdelraouf A. Elmanama, Amany A. Alyazji & Nedaa A. Abu Gheneima, Antibacterial, Antifungal and

Synergistic Effects of Lawsonia inermis, Punica granatum and Hibiscus sabdariffa, (t.tp: Annals of Al-Quds

Medicine, 2011), 7, 33-41. 102 Rujuk Oyesola O. Ojewunmi, Tope Oshodi, Omobolanle I. Ogundele, Chijioke Micah & Sunday Adenekan, In Vitro

Antioxidant, Antihyperglycaemic and Antihyperlipidaemic Activities of Ethanol Extract of Lawsonia inermis

Leaves, (t.tp: British Journal of Pharmaceutical Research, 2014), 4 (3), 301-314. 103 Rujuk Fatiha El. Babili, Alex Valentin & Christian Chatelain, Lawsonia inermis: It Anatomy and Its Antimalarial,

Antioxidant and Human Breast Cancer Cells MCF7 Activities, (t.tp: Pharmaceutica Analytica Acta, 2013), 4 (1), 1-

6. 104 Rujuk B. Upadhyay, A.K Dhaker, K.P. Singh & A. Kumar, Phytochemical Analysis and Influence of Edaphic

Factors on Lawsone Content of Lawsonia inermis L., (t.tp: Journal of Phytology, 2010), 2 (6), 47-54. 105 “Henna finds applications in the treatment of a variety of disorders like vulnerary, diuretic, headache, hemicranias,

lumbago, bronchitis, boils, ophthalmia, syphilitic, sores, amenorrhoea, scables and spleen diseases. The key role behind its therapeutic efficacy is being played by its active constituent, lawsone, which can be further explored by

incorporating this compound into novel dosage forms.” Rujuk Dhiman Anju, Sharma Kavita, Goyal Jugnu, Garg Munish & Sharma Asha, Determination of Lawsone Content in Fresh and Dried Leaves of Lawsonia inermis Linn,

and Its Quantitative Analysis By HPTLC, (t.tp: Journal of Pharmaceutical and Scientific Innovation (JPSI), 2012), 1

(2), 17-20. 106 “The results obtained from the present study show that the Polyherbal Formulation of Lawsonia inermis and

Azadirachta indica appears to be useful material leading to possible drug development for diabetis as their combined

formulation on different concentration gradient had shown the potential role of antidiabetic activity.” Rujuk Sonam Rajwar & Pankaj Khatri, Diabetic Effects of Polyherbal Formulation of Lawsonia inermis and Azadirachta Indica,

(t.tp: Journal of Drug Delivery & Therapeutics, 2013), 3 (2), 45-51. Rujuk juga P. Philip Jacob, A. Mary Saral, GC-

MS Analysis of Lawsonia inermis Seed Oil, (t.tp: International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2013), 5 (2), 617-618.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

31

dapat menghasilkan produk baru yang lebih sihat berbanding ubat-ubatan moden

yang diguna pakai kini.

Kesimpulan

Daripada dapatan yang ditemukan, inai telah digunakan sejak dahulu lagi dan

menjadi bahan semulajadi dalam merawat beberapa jenis penyakit. Inai yang

tumbuh di Malaysia mempunyai ciri yang sama seperti di negara-negara lain dan

kegunaannya agak berbeza serta kaedah rawatan juga berbeza tetapi mempunyai

kesamaan dari segi penggunaan warna untuk di kuku, rambut dan kulit serta

beberapa jenis penyakit.

Kajian lanjutan yang lebih terperinci perlu dilaksanakan untuk

mengenalpasti ciri-ciri fitokimia yang terdapat di dalam pokok inai yang tumbuh

di tanah Malaysia. Hal ini pertepatan dengan faktor iklim, jenis tanah dan

berkemungkinan akan menemukan kaedah rawatan baru dalam merawat beberapa

jenis penyakit lain.

Rujukan

A.E Musa, G.A Gasmelseed, 2012, Characterization of Lawsonia inermis

(Henna) as Vegetable Tanning Material, Journal of Forest Products &

Industries, 1(2), h. 36.

Abdelraouf A. Elmanama, Amany A. Alyazji & Nedaa A. Abu Gheneima, 2011,

Antibacterial, Antifungal and Synergistic Effects of lawsonia Inermis, Punica

Granatum and Hibiscus Sabdariffa, Annals of Al-Quds Medicine, 7, h. 33-41.

Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Naysaburi, “Sahih Muslim,”

dalam al-Mawsu„at al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih Ibn „Abd

al-Aziz Al al-Shaykh, (Riyadh: Dar al-Salam li Nashr wa al-Tawzi‟, 2000).

Adnan Abd. Jamil, 2009, Daun Inai, Buah Kesumba, Dewan Budaya. Mac: 28-29

Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, Misr: al-Matba‟ah al-Misriyyah

bi al-Azhar, j. 15.

Alyaa Sebti Jasim, 2010, Evaluation of Antimicrobial of Flavonoides Extract

from Lawsonia Inermis, Misan Journal for Academic Studies, 9(17), 7-11.

Amit S. Borade, Babasaheb N. Kale & Rajkumar V. Shete, A

Phytopharmacological Review on Lawsonia Inermis (Linn.), 2011,

International Journal of Pharmacy & Life Sciences, 2(1), h. 536.

Amran Kasimin, 1995, Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan,

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anissa Boubaya, Nidhal Marzougui, Laila Ben Yahia, Ali Ferchichi, 2011,

Chemical Diversity Analysis of Tunisian Lawsonia Inermis L. Populations,

African Journal of Biotechnology, 10(25), h. 4980-4897.

Atiqah Yaacob, 2009, Khasiat Inai Rawatan Pelbagai Penyakit, Sinar Harian, 3

Julai, 1

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

32

B. Upadhyay, A.K Dhaker, K.P. Singh & A. Kumar, 2010, Phytochemical

Analysis and Influence of Edaphic Factors on Lawsone Content of Lawsonia

Inermis L., Journal of Phytology, 2(6), h. 47-54.

Bairagi GB, Kabra AO & Mandade RJ, 2011, Anthelmintic Activity of Lawsonia

Inermis L. Leaves in Indian Adult Earthworm, International Journal of

Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 2(1), h. 237-240.

Chowdhury Mobaswar Hossain, Himangshu Sekhar Maji & Pranabesh

Chakraborty, 2011, Hepatoprotective Activity of Lawsonia Inermis Linn,

Warm Aqueous Extract in Carbon Tetrachloride-Induced Hepatic Injury in

Wister Rats, Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 4(3), h.

106-109.

Dhiman Anju, Sharma Kavita, Goyal Jugnu, Garg Munish & Sharma Asha, 2012,

Determination of Lawsone Content in Fresh and Dried Leaves of Lawsonia

Inermis Linn, and Its Quantitative Analysis By HPTLC, Journal of

Pharmaceutical and Scientific Innovation (JPSI), 1(2), 17-20.

Fariba Berenji, Hassan Rakhshandeh & Homeyra Ebrahimipour, 2010, In Vitro

Study of the Effects of Henna Extracts (Lawsonia Inermis) on Malassezia

Species, Jundishapur Journal of Microbiology, 3(3), h. 125-128.

Fatiha El. Babili, Alex Valentin & Christian Chatelain, 2013, Lawsonia Inermis:

It Anatomy and Its Antimalarial, Antioxidant and Human Breast Cancer Cells

MCF7 Activities, Pharmaceutica Analytica Acta, 4(1), h. 1-6.

Fatin Hamamah Hj. Yahaya, 2003, Potensi Tumbuh-Tumbuhan Sebagai Ubat-

Ubatan, Bahagian Arkib Jurnal e-Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia

(UKM), h. 1-13.

Gagandeep Chaudhary, Sandeep Goyal, Priyanka Poonia, 2010, Lawsonia

Inermis Linnaeus: A Phytopharmacological Review, International Journal of

Pharmaceutical Sciences and Drug Research, 2(2), h. 91.

H.S Muhammad & S. Muhammad, 2005, The Use of Lawsonia Inermis Linn.

(Henna) in the Management of Burn Wound Infections, African Journal of

Biotechnology, 4(9), h. 934-937.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Perubatan Rasullullah, (terj.) Nabilah Abd. Jalil,

2013, Selangor: Al-Hidayah House of Publishers Sdn. Bhd.

Inawati, Syamsudin & Hendiq Winawo, 2006, Pengaruh Ekstrak Daun Inai

(Lawsonia Inermis Linn.) Terhadap Penurunan Kadar Glukosa, Kolesterol

Total dan Trigliserida Darah Mencit yang Diinduksi Aloksan, Jurnal Kimia

Indonesia, 1(2), h. 71-77.

Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin. et al. 2015. Analisis Bibliometrik

Terhadap Bahan Penerbitan Berhubung Kapur Barus: Meneliti Potensi

Penyelidikan Terbaru. Jurnal Intelek, UiTM (Perlis), bil. 10 (1): 12-24

Marty Noble, 2004, Mehndi Designs: Traditional Henna Body Arts, New York:

Dover Publications Inc.

Mradul Goswami, Mayank Kulshreshtha, Chandana V. Rao, Sanjay Yadav &

Sachdev Yadav, 2011, Anti-Ulcer Potential of Lawsonia inermis l. Leaves

Against Gastric Ulcers in Rats, Journal of Applied Pharmaceutical Science,

01(02), h. 69-72.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

33

Muhammad „Abd al-Rahman Ibn „Abd al-Rahim al-Mubarak Furi, Tuhfah al-

Ahwazi bi Sharh Jami‟ al-Tirmidhi, t.t.p.: Dar al-Fikr, j. 6.

Nayak Sarojini, Chakraborti Kanti, Sahoo Anjulata Manjari, Sah Usha Kumari &

Jaiswal Priyanka, 2012, In Vitro Antibacterial Activities of Lawsonia Inermis

Leaf Extracts, International Research Journal of Pharmacy, 3(7), h. 195-197.

Nuha M.E. Agabna, Sania A.I. Shaddad & A.K. Mudathir, 2014, Safety of

Lawsonia Inermis Ethanolic Seeds Extract, Journal of Pharmaceutical and

Biomedical Sciences, 4(43), h. 304.

Oyesola O. Ojewunmi, Tope Oshodi, Omobolanle I. Ogundele, Chijioke Micah

& Sunday Adenekan, 2014, In Vitro Antioxidant, Antihyperglycaemic and

Antihyperlipidaemic Activities of Ethanol Extract of Lawsonia Inermis

Leaves, British Journal of Pharmaceutical Research, 4(3), 301-314.

P. Arun, K.G. Purushotham, Johnsy Jsyarani J. & Dr. Vasantha Kumari, 2010, In

Vitro Antibacterial Activity and Flavonoid Contents of Lawsonia Inermis

(Henna), International Journal of PharmTech Research, 2(2), h. 1178-1181.

P. Dinesh Babu & R.S. Subhasree, 2009, Antimicrobial Activities of Lawsonia

inermis: A Review, 2(4): 231.

Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Mohd Amin, Dr. Shumsuddin Yabi, Mohd Zaini

Zakaria, Norullisza Khosim & Haia Ali Mohammed Al-Doum, Perubatan

Menurut Quran dan Sunnah dlm Adnan Mohamed Yusof, Mohd Fauzi Mohd

Amin, et.al. Quran Melonjak Transformasi Ummah, hlm. 96-115. Fakulti

Pengajian Quran & Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Ravishah S, Manjula SN, Mruthunjaya K, Krishnanand P, Pramod Chakravarthy

KN, Madhu Raghav M, Javia Sweety & Mina Basirian, 2012,

Hepatoprotective Activity of Roots of Lawsonia Inermis Against Paracetamol

and Anti-Tubercular Drugs Induced Hepatotoxicity In Rats, International

Journal of Pharmacy, 2(2), h. 306-316. S. Singaravelu, 1993, Ulasan Ringkas Hubungan Kebudayaan Antara India dan

Malaysia pada zaman Pramoden. Tamadun Melayu. Jilid Satu, Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka, 78-79

Safa al-Dawi Ahmad al-„Adawi, Ihda‟ al-Dibajah „Ala Sunan Ibn Majah,

Maktabah Dar al-Yaqin, t.tp., j. 5, h. 44. Sanni S., Thilza LB., Ahmed M.T., F.S. Sanni, Muhammed Talle & Okwor G.O.,

2010, The Effect of Aqueous Leaves Extract of Henna (Lawsonia inermis) in

Carbon Tetrachloride Induced Hepato-Toxicity in Swiss Albino Mice,

Academia Arena, 2(6), h. 87-89.

Shawqi Dif, et. al., al-Mu‟jam al-Wasit, Jumhuriyyah Misr al-„Arabiyyah:

Maktabah al-Shuruk al-Dawliyyah.

Sonam Rajwar & Pankaj Khatri, 2011, Pharmacognostic and Phytochemical

Studies on Various Plant Parts of Lawsonia Inermis (Henna), Asian Journal of

Pharmaceutical Sciences and Clinical Research (AJPSCR), 1(3), h. 22-40.

Soraya Mohamad Asrad @ Abdul Hamid, 2009, Pemakaian Inai Dalam

Masyarakat Melayu Dan India: Kajian Perbandingan Menurut Perspektif

Islam, Latihan Ilmiah, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Sulayman Ibn al-„Asy‟ath al-Sajistani, Sunan Abu Dawud, Riyadh: Maktabah al-

Ma‟arif li al-Nashr wa Tawzi‟.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

34

Tayyebeh Haleh Zohourian, Armando T. Quitain & Misuru Sasaki, 2011,

Polyphenolic Contents and Antioxidant Activities of Lawsonia Inermis Leaf

Extracts Obtained by Microwave-Assisted Hydrothermal Method, Journal of

Microwave Power and Electromagnetic Energy, 45(4), h. 193-204.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

35

INTERVENSI PENEMUAN SAINTIFIK DALAM AL-QURAN DAN AL-

SUNNAH: TINJAUAN TERHADAP PERSEPSI KESARJANAAN

Selamat Amir107, Ahmad Bazli Ahmad Hilmi108

Abstrak

Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

kemajuan teknologi kini, pelbagai penemuan saintifik telah

menjadi pemangkin kepada fakta dan isharah yang telah

dikemukakan menerusi al-Quran dan al-Sunnah sebelumnya.

Hal ini bukan sekadar menyerlahkan kemukjizatan yang

terkandung dalam mesej al-Quran dan al-Sunnah, malah

mengukuhkan lagi kedudukan ilmu wahyu sebagai sumber

tertinggi dalam peradaban Islam. Namun kepelbagaian

metodologi dalam implimentasi kedua bidang ilmu ini telah

menimbulkan pelbagai persepsi dalam kalangan sarjana

mahupun ulama. Justeru, melalui penelitian kualitatif, kajian

ini bertujuan meninjau persepsi kesarjanaan dalam

intervensi al-Quran dan al-Sunnah melalui penemuan sains

dan fokus kajian tertumpu dalam aspek saintifik tabii. Hasil

kajian menunjukkan sikap sarjana terhadap isu ini terbahagi

kepada dua bahagian utama iaitu; Pertama, Sarjana yang

menolak intervensi al-Quran dan al-Sunnah dengan

penemuan saintifik. Kedua, Sarjana yang menerima

intervensi ini namun meletakkan prinsip dan dawabit.

Diharapkan kajian ini dapat menyumbang kepada

kelestarian implimentasi al-Quran dan al-Sunnah dan

teknologi semasa.

Kata kunci: Penemuan Saintifik, Al-Quran dan Al-Sunnah,

Persepsi Sarjana, Saintifik Tabii

Pengenalan

Perkembangan gagasan keilmuan al-Quran dan al-Sunnah pada hari ini adalah

hasil daripada interaksi terhadap perkembangan intelektual semasa. Jika dilihat

menerusi sejarah perbahasan ilmu yang terkandung di dalam al-Quran dan al-

Sunnah, khasnya pada zaman Rasulullah SAW, tidak wujud pelbagai pengelasan

ilmu secara formal, perbahasan dan perdebatan seperti yang terdapat pada hari

107 Felo Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. Emel:

[email protected]/[email protected]. 108 Pensyarah Kolej PERMATA INSAN, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Emel: [email protected].

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

36

ini, disebabkan pada ketika itu Rasulullah SAW berperanan sebagai seorang

„pakar rujuk‟109

dalam pelbagai isu.

Tidak dapat dinafikan lagi, bahawa sumber primer tamadun Islam serta

evolusi pembentukan sains Islam, di sekitar seratus tahun pertama Hijrah,

mempunyai hubungan erat dengan epistemologi pengajian Islam. Al-Quran dan

al-Sunnah yang sarat dan padat dengan rujukan. Ia menganjur serta mendorong

umat Islam agar menuntut ilmu, mempelajari, menganalisis dan mengguna akal

semaksimum mungkin untuk manfaatnya110

. Misalnya al-Tabataba„i telah

membuktikan bahawa al-Quran dan al-Sunnah telah memaparkan kedudukan

ilmu yang tinggi dan peranan ilmu pengetahuan dalam kehidupan insan serta

setiap individu Muslim agar mencari, mengkaji, mengumpul dan memanfaatkan

ilmu pengetahuan111

.

Kegemilangan Ketamaduan Keilmuan Islam

Sifat keterbukaan yang wujud dalam budaya ketamadunan dan keilmuan Islam

ini merupakan faktor dalaman yang mendorong umat Islam menguasai ilmu sains

dengan cemerlang dan gemilang, sehingga aplikasi dan implikasi sains juga

menjadi lebih realistik dan bukan sekadar mistik. Qadir112

memperkatakan

bahawa perkembangan sains dalam ketamadunan Islam, adalah terhasil daripada

interaksi dan integrasi mantap antara sumber agung ajaran Islam dan adaptasi

sumber keilmuan asing.

Misalnya perkembangan teknologi yang pesat pada hari ini telah

membawa perubahan yang besar dalam tradisi menguak nilai keilmuan

khususnya dalam al-Quran dan al-Sunnah. Penggabungan kepakaran saintifik

telah membuka suatu era baru terhadap nilai dan rahsia dalam ayat al-Quran dan

saranan Rasulullah SAW dalam setiap sunnah yang ditinggalkan. Walaupun

pengkajian elemen kemukjizatan dalam al-Quran lebih menonjol, namun secara

tidak langsung telah membawa kepada pengkajian terhadap kemukjizatan

berdasarkan al-Sunnah kerana sifatnya sumber wahyu utama itu saling

mengukuhkan antara satu sama lain.

Dalam tradisi pengkajian al-Quran dan al-Sunnah menerusi implimentasi

saintifik kini, komponen pengkajian utama yang sering mendapat perhatian

dalam kalangan sarjana ialah mengenai penelitian saintifik tabii atau ilmu al-

Kawniyyah.

109 Mustafa al-Azami, Sejarah teks al-Quran sampai Kompilasi, terj. Sohirin Solihin (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),

54 110 Ziauddin Sardar, Explorations In Islamic Science (London & New York: Mansell Publishing Limited, 1989), 15. 111 Alias Azhar, Faktor Pembangunan dan Kemunduran Pengajian Sains Islam Silam, Jurnal Hadhari, Institut Islam

Hadhari Universiti Kebangsaan Malaysia, (Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, bil .3, 2010), 43-59 112 Qadir, C. A, Philosophy And Science In The Islamic World (London & New York: Croom Helm Ltd, 1988), 36.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

37

Definisi Saintifik Tabii

Istilah saintifik berasal daripada kalimah sains iaitu bermula dari kalimah sienz,

ciens, cience, syence, scyens, scienc, sciens, scians atau dalam bahasa Inggeris

disebut science. Kesemua istilah ini berasal dari frasa scientia yang bermaksud

knowledge atau ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik) yang boleh diuji dan

dibuktikan kebenarannya, cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kebenaran

atau kenyataan semata-mata.113

.

Kepelbagaian pandangan berkenaan istilah saintifik ini telah diperincikan

antaranya oleh Medawar (1984)114

dan Bueche (1986)115

. Namun pada hemah

pengkaji pandangan oleh Shaharil (1987) yang dirumuskan oleh Mohd Yusof

Othman adalah merupakan satu argumentasi terbaik untuk menginterpretasikan

saintifik berdasarkan kajian ini iaitu satu analisis fenomena secara sistematik,

mantik dan objektif dengan kaedah khusus yang diperantikan untuk mewujudkan

penumpukan pengetahuan yang boleh dipercayai116

.

Manakala istilah „Tabii‟ adalah bermaksud sesuatu yang bersifat alamiah

yang terhasil daripada proses-proses tertentu117

meliputi kejadian alam, kejadian

manusia dan kejadian makhluk keseluruhannya118

. Istilah Tabii adalah induksi

ilmiah daripada perkataan Bahasa Inggeris yang boleh diterjemahkan sebagai;

universe, cosmos, animated, creature dan the world. Di antara pengertian

tersebut, pengkaji mendapati istilah universe adalah menepati makna Tabii

berdasarkan definisi yang dihuraikan oleh The Chambers Dictionary 10th

Edition, iaitu: “the cosmos; a system of stars such as the galactic system; the

whole system if things; all that is; the world, everyone”119

.

Manakala idea kritis yang dikemukakan oleh Encyclopedia Americana

telah memberi definisi „universe‟ yang lebih luas dan holistik, iaitu:

“refers to the totality of existing and processes. Since in this sense

the term includes reference to all modes of natural existence,

113 Tahir Ahmad al-Zawi, Tartib al-Qamus al-Muhit, 281. Lihat juga Kamus Dewan, ed. ke-4, 511, entri “saintifik”.

Manakala menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa Dan Pustaka saintifik diertikan sebagai satu

istilah yang mengikut kaedah sains; teratur atau bersistem seperti ilmu sains. Lihat laman sesawang Persuratan Melayu Dewan Bahasa Dan Pustaka Malaysia, dicapai 3 Mac 2012,

http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=saintifik, entri “saintifik”. 114 Peter Brian Medawar, The Limit of Science (Oxford: Oxford University Press, 1988), 108. 115 Frederick Bueche, Introduction to physics for scientists and engineers (New York: McGraw-Hill, 1986), 2. 116 Mohd Yusof Othman, “Penerokaan Al-Quran melalui Sains” dalam Wacana Sejarah dan Falsafah Sains – Sains dan

Masyarakat, ed. Mohd Yusoff Hj Othman (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009), 638. Lihat juga.

Kamus Dewan, ed. ke-4, 1367, entri “saintifik”. 117 Interpretasi umum daripada sesuatu situasi. Kamus Dewan, ed. ke-4, 1072, entri “natural”. 118 Ibid. 119 Ian Brookes et al., The Chambers Dictionary 10th Edition (Edinburg: Chambers Harrap Publisher Ltd., 2006), 1686.

Lihat juga kesimpulan umum Mohamed Akhiruddin Ibrahim, “Pentafsiran Ayat Kawniyyah : Kajian Terhadap

Metodologi Muhammad Al-Amin Al-Harari Dalam Tafsir Hada'iq al-Rawh wa al-Rayhan fi Rawabi 'Ulum al-

Qur'an” (Tesis Kedoktoran Jabatan al-Quran al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2013), 31.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

38

various science such as astronomy, physics and biology

contribute to man‟s understanding”120

.

Maksudnya: “merujuk kepada keseluruhan entiti yang wujud dan

proses yang sedia ada. Berdasarkan kepada pengertian istilah ini ia

termasuk semua bidang kewujudan semula jadi, pelbagai ilmu

sains seperti astronomi, fizik, biologi menyumbang kepada

pemahaman manusia”.

Manakala jika dilihat dari perspektif Bahasa Arab, perkataan yang paling

hampir dengan makna Tabii ialah al-Kawniyyah121

. Menurut Ibn Manzur

etimologi kalimah al-Kawniyyah ialah berasal daripada perkataan kawn yang

merupakan kata terbitan dari kata kerja kana122

, yang bermaksud semua makhluk

yang terdapat di alam ini sama ada hidup atau tidak123

, atau alam yang wujud,

dan ia juga membawa maksud satu jumlah perkara yang wujud, mempunyai

tempat dan masa124

. Kawn juga bermaksud komponen jirim yang membentuk

alam. Al-Kawn al-A„la adalah terjemahan eksklusif kepada Allah SWT, manakala

al-Kawnan pula ditujukan kepada fenomena dunia dan akhirat. Al-Kawni adalah

kalimah yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk menunjukkan perkara yang

disandarkan kepada alam. Justeru ilmu al-Kawniyyah adalah ilmu yang

membicarakan tentang hakikat umum penciptaan alam dari aspek kejadian, sudut

asal dan keadaannya125

.

Berdasarkan istilah-istilah yang telah dinyatakan tadi, maka al-Kawniyyah

boleh didefinisikan sebagai ayat yang membicarakan tentang alam semesta, iaitu

segala ciptaan Allah SWT yang berada di langit dan di bumi, yang boleh dikenal

pasti menerusi mata kasar atau sebaliknya126

. Atau disebut oleh Osman Bakar

dengan lebih spesifik dalam tiga keadaan fundamental; keadaan material atau

bendawi; keadaan psikik atau animistik dan keadaan spiritual atau malakut127

.

Secara umumnya juga dikategorikan dalam alam lembut dan alam kasar.128

120 Kren Fairchild et al., Encyclopedia Americana (Danbury: Grolier Incorporated, 2000), 27:777. 121 Al-Marbawi, Kamus al-Marbawi (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2008), 985. Mohd Khairi Zainuddin et al., Kamus al-

Miftah: Mu„jam „Asri , ed. ke- 2 (Shah Alam: al-Azhar Media Enterprise, 2008), 1418. 122 Ibn Manzur, Lisan al-„Arab, 5:3959. Lihat juga Abu Mansur Muhammad bin Ahmad al-Azhari, Tahdhib al-Lughoh

(Qaherah: Maktabah li al-Nashr wa al-Tawzi‟, 1973), 10:376. 123 Karim al-Sayid Ghanim, Al-Isharat al-„Ilmiyyah fi al-Quran al-Karim Bayn al-Dirasah wa al-Tatbiq (Qaherah: Dar

al-Fikr al-„Arabi, 1995), 226. 124 Mohamed Akhiruddin Ibrahim, “Pentafsiran Ayat Kawniyyah : Kajian Terhadap Metodologi Muhammad Al-Amin

Al-Harari Dalam Tafsir Hada'iq al-Rawh wa al-Rayhan fi Rawabi 'Ulum al-Qur'an”, 30. 125 Mahir Ahmad al-Dawfi, Ayat al-„Ulum al-Kawniyyah (Beirut: Maktabah al-„Asriyyah, 2008), 1:79. 126 Menurut Dr. Muhsin „Abd al-Majid, kesemua komponen ini dapat dikenal pasti apabila pengamatan dan

penyelidikan rinci terhadap al-Quran dan pengetahuan semasa. Lihat Muhsin „Abd al-Majid, Tatawwur Tafsir al-

Quran (Baghdad: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1998), 225. 127 Osman Bakar, Tauhid & Sains: Perspektif Islam tentang Agama dan Sains, 93-94. 128 Ibid.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

39

Bidang Kajian Saintifik Tabii Dalam Al-Quran Dan Al-Sunnah

Penelitian terhadap bidang kajian saintifik tabii al-Quran dan al-Sunnah adalah

sangat luas seperti yang pernah disebut oleh Imam al-Ghazali129

, al-Razi130

dan

Tantawi Jawhari131

, yang meliputi isyarat jelas atau sebaliknya (hint -

suggestion). Bagi membincangkan topik ini, pengkaji telah membuat

pembahagian ayat kawniyyah (saintifik tabii) berdasarkan tema yang dikenal pasti

mendominasi di dalam karya-karya saintifik tabii al-Quran terkini, seperti yang

diketengahkan oleh Zaghlul al-Najjar, iaitu132

;

i. Alam Semesta: iaitu ayat yang meliputi astronomi133

, astrologi134

,

meteorologi135

, geologi136

, oseanografi137

, zoologi138

, botani139

dan

fenomena alam seperti kejadian hari kiamat.

ii. Penciptaan Manusia: ayat yang berkaitan tema ini merangkumi

elemen embriologi140

, arkeologi141

, fisiologi142

dan genetik143

.

iii. Kesihatan: ia merangkumi perawatan penyakit, ubat-ubatan,

pemakanan dan kebersihan.

Sikap Sarjana Terhadap Implementasi Saintifik Dalam Al-Quran Dan Al-

Sunnah

Refleksi terhadap perkembangan tradisi keilmuan Islam kini, ulama sentiasa peka

terhadap pengaruh dan penyerapan unsur asing dengan sentiasa meletakkan

syarat dan batasan dalam setiap perbahasan. Penetapan ini bukanlah untuk

129 Thomas Glick et al., Medieval Science, Technology, and Medicine: An Encyclopedia (New York: Routledge Taylor

& Francis Group, 2005), 194. Martin Whittingham, Al-Ghazali and the Qur'an: One Book, Many Meanings (New

York: Routledge Taylor & Francis Group, 2007), 45. 130 Thomas Glick et al., Medieval Science, Technology, and Medicine: An Encyclopedia, 155. Sally Ganchy, Islam and

Science, Medicine, and Technology (New York: The Rosen Publishing Group, 2009), 30. David Deming, Science

and Technology in World History, Volume 2: Early Christianity, The Rise of Islam and The Middle Ages (North

Carolina: McFarland Company, 2010), 92-94. 131 Tantawi al-Jawhari, al-Jawahir fi Tafsir al-Quran (Qaherah: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.), 1:2-3. Lihat juga Hassan

Hanafi, “Method of Thematic Interpretation of The Quran”, dalam The Qur‟an as Text, ed. Stefan Wild (New York:

Korn Brill, 2007), 200-201. 132 Selamat Amir et al., “Scientific Assimilation In The Interpretation Of The Qur‟ān: An Approach To Zaghlūl El-

Najjār‟s Work Entitled „Tafsīr Al-Ayah Al-Kawnīyyah Fī Al-Qur‟ān Al-Karīm‟” Al-Bayan Journal (Journal of Al-

Quran & Al-Hadith), Department of Al-Quran & Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, v.

10, no. 2 (December 2012), 60-61. Elemen ini juga turut ketengahkan di dalam karya beliau yang lain yang cukup

terkenal antaranya ialah kitab al-I‟jaz al-I‟lmi fi al-Sunnah al-Nabawiyyah yang telah diterjemahkan dalam versi

bahasa melayu yang berjudul Keajaiban Sains Dalam Hadith terjemahan Nor Hasanuddin dan Faisal Salleh terbitan

al-Hidayah Publication Sdn. Bhd. Lihat juga Lihat Zaghlul al-Najjar, Tafsir Al-Ayah Al-Kawniyyah Fi Al-Quran Al-

Karim 1:9. 133 Ilmu Falak (pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan dan

perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang). Kamus Dewan, ed. ke-4, 86, entri “astronomi”. 134 Ilmu Nujum (ilmu peramalan sesuatu berdasarkan kajian bintang-bintang). Ibid., 135 Sains tentang atmosfera dan fenomenanya, terutamanya cuaca dalam ramalan cuaca. Ibid., 1029 136 Sains tentang asal usul sejarah, struktur, komposisi dan kaji bumi. Ibid., 460. 137 Ilmu tentang segala aspek yang berkaitan dengan lautan. Ibid., 1104 138 Sains biologi alam haiwan termasuk pengelasan, kehidupan, tabiat dan strukturnya. Ibid., 1817. 139 Cabang biologi yang berkaitan dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Ibid., 204. 140 Salah satu cabang perubatan yang mengkaji perkembangan embrio. Ibid., 388. 141 Cabang ilmu tentang struktur fizikal manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan. Ibid., 78. 142 Proses dan fungsi keseluruhan atau sebahagian daripada sesuatu organisma. Ibid., 412. 143 kajian tentang keturunan (baka), dan cara individu mewarisi sesuatu ciri (sifat). Ibid., 458.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

40

menghadkan atau menghalang perkembangan ilmu, sebaliknya sebagai satu

mekanisme agar setiap perbincangan sentiasa dalam mandala keagamaan. Dalam

erti kata lain mengelak berlakunya ketaksuban dan pemesongan dari prinsip dan

etika Islam yang sebenar144

.

Justeru, walaupun bidang ini semakin giat dikaji oleh para ilmuwan,

namun terdapat pendapat dalam kalangan ulama yang menerima dan menolak

implimentasi ilmu al-Quran dan al-Sunnah menerusi perspektif saintifik kini. Ini

kerana menerusi pengamatan pengkaji, sememangnya wujud segelintir sarjana

yang taksub dan rigid ketika menginterpretasikan saintifik semasa dalam

pentafsiran al-Quran dan al-Sunnah sehingga tersasar dari prinsip sebenar.

Namun dalam kajian ini pengkaji cuba mencari titik pertemuan dalam kedua-dua

pendapat demi kemaslahatan sejagat dan kelangsungan keilmuan saintifik

menerusi intervensi al-Quran dan al-Sunnah berdasarkan isu semasa. Justeru

menerusi metode analisis deduktif, pengkaji merumuskan beberapa idea

kesarjanaan terpilih yang harus diteliti, antaranya:

Al-Ghazali

Hujjah al-Islam Imam al-Ghazali adalah merupakan salah seorang sarjana

terawal yang memberikan sokongan terhadap penggunaan metode pentafsiran

saintifik al-Quran dan al-Sunnah. Beliau menyatakan, segala jenis ilmu yang

terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah adalah bertujuan menerangkan

kekuasaan Allah meliputi zatNya, perbuatanNya dan sifatNya. Ilmu ini pada

asasnya tiada penghujungnya. Semakin dikaji semakin berkembang selaras

dengan pengetahuan manusia. Justeru segala yang terkandung di dalam al-Quran

dan al-Sunnah adalah merupakan rumuz (simbol) dan dilalah (bukti/petunjuk)

terhadap keagungan Allah SWT. Hal ini tidak akan dicapai melainkan menerusi

pengamatan dan penyelidikan yang rencam berdasarkan pengetahuan ilmiah

semasa.145

144 Situasi ini dapat dilihat menerusi aliran pemikiran falsafah Barat tradisional dan moden. Dalam aliran tradisional,

pemisahan secara total kerangka tauhid dalam menginterpretasikan matlamat menerusi pengamatan terhadap alam

membentuk aliran yang disebut sebagai aliran idealisme. Abdul Rahim Hamdan, Falsafah & Pemikiran Pendidikan (Johor Bahru: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia (UTM), 2011), 7-9. Lihat juga Ahmad Suhelmi, Pemikiran

Politik Barat, ed. ke- 3, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 72. Dan aliran realisme (Aliran ini juga

dikenali sebagai aliran materialisme atau naturalisme). Ibid. h. 41-43. Lihat juga Ninian Smart, Falsafah Dunia (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara, 2009), 406. Hal ini turut dikenal pasti dalam aliran pemikiran falsafah

Barat moden yang dikenali sebagai aliran pragmatisme. Ibid., 73-75. Lihat juga Theo Huijbers, Filsafat Hukum

Dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982), 146. Dan aliran eksistensialisme. Pemesongan yang paling ketara dalam kesemua aliran ini ialah mereka bebas untuk memilih dan menentukan cara untuk mencapai

matlamat khasnya dalam soal metafizik. Daripada pemikiran ini juga lahir kelompok dari umat sendiri yang memahami inti pati ajaran Islam berdasarkan perspektif Liberal dan sekular yang jelas terpesong dari landasan Islam

yang sebenar. Lihat Ibid., 101-103. Lihat juga Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat (Yogyakarta: Penerbit

Kanisius, 1996), 117. 145 Al-Ghazali, Ihya‟„Ulumuddin (Beirut: Matba„ah „Isa al-Babi al-Halabi, 1939), 258. Seiring dengan pendapat al-

Ghazali, al-Razi menerusi tafsir beliau dengan tegas menyanggah penolakan golongan yang mengatakan penggunaan

kaedah saintifik semasa tidak relevan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran. Al-Razi berpendapat ayat al-Quran yang mengandungi elemen saintifik seperti elemen al-Kawniyyah perlu difahami berdasarkan konteks keilmuan

semasa. Hal ini adalah penting kerana memberikan nilai tambah dalam menyelesaikan kekeliruan di samping

menolak dakwaan musuh Islam. Lihat Al-Razi, Tafsir al-Fakhr al-Razi (Tafsir al-Kabir) (Qaherah: Matba‟ al-Rahman, t.t.), 12:122.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

41

Al-Suyuti

Selain itu, Imam al-Suyuti juga adalah merupakan ulama terawal yang dikenal

pasti membahaskan elemen saintifik menerusi karya beliau berjudul Mu‟tarak al-

Aqran fi I„jaz al-Quran146

. Analisis mendapati, al-Suyuti telah membawa

kepelbagaian dalam memahami konteks sebenar saintifik al-Quran. Di antara

kelebihan karya beliau dalam menerangkan saintifik al-Quran, al-Suyuti

mendatangkan bukti ilmiah yang tidak pernah dinyatakan oleh sarjana

sebelumnya147

. Turut diketengahkan pendapat-pendapat para ulama yang berbeza

pandangan seterusnya mencari jalan penyelesaian yang sesuai. Selain itu, beliau

juga menyarankan agar kajian yang dilakukan hendaklah berdasarkan fakta dan

syarat yang telah digariskan oleh para ulama, serta sekali-kali tidak mengamalkan

sifat taksub terhadap mana-mana teori sebaliknya melakukan pengamatan dan

penelitian yang mendalam148

. Penemuan ini diperkuatkan lagi menerusi kajian

yang dilakukan oleh Muhammad Bin Hassan „Aqil dalam kajian beliau berjudul

I„jaz al-Quran al-Karim Bayna Imam al-Suyuti wa al-„Ulama‟149

Sayyid Qutb

Pendapat yang hampir sama diperolehi menerusi argumen Sayyid Qutb, beliau

menyatakan al-Quran dan al-Sunnah adalah pencetus kepada ketamadunan

manusia, kerana segala sumber peradaban tercetus daripada pensyariatan serta

petunjuk al-Quran. Sayyid Qutb menegaskan, pengkajian yang lebih teliti perlu

dilakukan untuk membongkar elemen saintifik sosial (التشريعي yang (إعجاز

terkandung di sebalik ayat-ayat pensyariatan. Kerana tata-susunan setiap huruf

dalam ayat al-Tashri„i memiliki keistimewaan tersendiri150

. Seperti yang pernah

diungkapkan oleh al-Baqillani, yang bermaksud;

“Sesungguhnya keistimewaan dan keindahan yang terdapat dalam

susunan huruf al-Quran mengandungi pensyariatan dan hukum-

hakam tertentu. Dalam masa yang sama menjadi hujah

membatalkan tuduhan para penyeleweng151

Justeru Sayyid Qutb berpendapat kombinasi ayat-ayat al-Quran dan al-

Sunnah berdimensi saintifik perlu jelaskan dengan pembuktian keilmuan semasa

(al-Haqaiq al-„Ilmiyyah), dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip utama iaitu

146 Al-Suyuti, Mu‟tarak al-Aqran fi I„jaz al-Quran (Beirut: Dar Kutub al-„Ilmiyyah, t.t.), 1:348, 147 Ibid., 486. 148 Ibid., 14-27, 246, 465. Situasi ini juga dikuatkan berdasarkan sebuah athar yang dinyatakan oleh al-Suyuti dalam

karyanya, menerusi sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibn Mas„ud berbunyi:

انعهوو وبيه نىا فيه كم شئ نكه عهمىا يقصر عما بيه نىا في انقرآنأوزل في انقرآن كم Bermaksud: Diturunkan al-Quran; kesemua ilmu pengetahuan terdapat di dalamnya dan dijelaskan kepada kita setiap perkara, tetapi keterbasan kemampuan kita untuk mengetahui ilmu dalam teks al-Quran yang telah diterangkan

kepada kita. Penjelasan lanjut boleh dilihat dalam al-Suyuti, al-Itqan fi „Ulum al-Quran (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),

2:126-127. 149 Muhammad Bin Hassan „Aqil, I„jaz al-Quran al-Karim Bayna Imam al-Suyuti wa al-„Ulama‟ (Su„diyyah

„Arabiyyah: Dar al-Andalus al-Khadra‟, 1998). 150 Sayyid Qutb, Tafsir fi Zilal al-Quran (Qaherah: Dar Shuruq, 1992), 1:37-38. 151 Al-Baqillani, I„jaz al-Quran, 44.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

42

bertepatan dengan makna sebenar al-Quran seperti yang telah disepakati oleh

jumhur ulama152

. Perkara ini disepakati oleh Prof. Dr. Fahd al-Rumi dalam

karyanya Ittijahat al-Tafsir fi al-Qurn al-Rabi‟ „Ashar153

.

Shaykh Al-Sha„rawi

Beliau sependapat tmenyokong pengkajian sains terhadap ayat al-Quran dan dalil

nubuwwah bertujuan mendedahkan kemukjizatan dan rahsia yang terkandung di

dalamnya. Beliau juga menyatakan, walaupun makna sebahagian ayat al-Quran

dan al-Sunnah sukar untuk difahami, namun hikmah tersebut mampu dicapai

menerusi akal dan pengamatan teliti khasnya terhadap ayat-ayat bercorak

saintifik154

. Hal ini terbukti apabila perkembangan ilmu pengetahuan

membolehkan manusia pada hari ini memahami sebahagian ayat al-Quran yang

menceritakan perihal alam semesta iaitu pengetahuan yang mampu dicapai

menerusi aplikasi teknologi terkini berlandaskan prinsip dan kaedah yang telah

ditetapkan oleh para ulama, serta rahsia-rahsia yang terdapat dalam al-Sunnah.

Al-Sha„rawi menegaskan, pentafsiran saintifik al-Quran dan al-Sunnah tidak

mengubah makna ayat al-Quran dan dalil nubuwwah, sebaliknya menjadi

penguat terhadap maksud tersirat ayat tersebut155

sekali gus membuktikan

keesaan Allah SWT156

.

Manakala ulama yang menolak intervensi saintifik dalam al-Quran dan al-

Sunnah memiliki hujah tersendiri iaitu:

I. Pertama, dikhuatiri mereka memahami ayat-ayat al-Quran dan al-

Sunnah dengan tidak mengikut kaedah yang telah disepakati.

Mereka mentafsir al-Quran dan hadith nabawi dengan pendapat

mereka yang terkeluar dari manhaj dan kaedah ahli-ahli tafsir dan

ahli hadith.

II. Kedua, teori yang dikemukakan akan berubah dan pada setiap hari

akan ada penemuan baru yang akan menolak penemuan

sebelumnya. Jika diikatkan ayat-ayat al-Quran dan al-Sunnah

152 Sayyid Qutb, Tafsir fi Zilal al-Quran, 37-38. 153 Fahd al-Rumi, Ittijahat al-Tafsir fi al-Qurn al-Rabi‟ „Ashar (Qaherah: Dar Shuruq, 1986), 22. 154 Al-Sha„rawi, Mukjizat al-Kubra (Qaherah: Maktabah al-Sha„rawi al-Islamiyyah, t.t.), 81. 155 Ibid. 156 Ibid., 32. Dalam hal ini, Shaykh Muhammad Sa„id Ramdhan al-Buti berpendapat saintifik al-Quran itu bukan sahaja

terkandung di sebalik uslub dan balaghahnya, tetapi meliputi ayat-ayat berkaitan ghaybiyyat dan tashri„iyyat. Kemukjizatan ini perlu diterokai selaras dengan perkembangan dunia semasa kerana penemuan-penemuan moden

yang selektif sejajar dengan makna al-Quran memberikan kesinambungan tradisi keilmuwan Islam untuk membentuk peradaban Islam yang lebih kondusif dalam pelbagai matra. Lihat Muhammad Sa„id Ramdhan al-Buti,

Min Rawai‟ al-Quran Taammulat „Ilmiyyah wa Adabiyah fi Kitab Allah Azza wa Jalla (Dimashq: Maktabah al-

Farabi, t.t.), 135-161. Seiring dengan pendapat ini juga, Dr. Muhammad „Abdullah Draz menerusi karyanya berjudul Madkhal ila al-Quran al-Karim menjelaskan kepentingan ilmu ini mampu menjadi kesinambungan terhadap tradisi

intelektual Islam. Muhammad „Abdullah Draz, Madkhal Ila al-Quran al-Karim (Qaherah: Dar al-Qalam, 1980), 176.

Kecenderungan Muhammad „Abdullah Draz menyokong metode pentafsiran saintifik lebih jelas apabila beliau mengadaptasi tiga elemen i„jaz untuk menjelaskan makna al-Quran. Iaitu I„jaz Lughowi, I„jaz al-„Ilmi dan I„jaz al-

Tashri„i, menurut beliau pentafsiran saintifik al-Quran adalah wajar selagi tidak bercanggah dengan disiplin ilmu

Islam. Muhammad „Abdullah Draz, al-Naba‟ al-„Azim (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), 211. lihat juga Fadl Hassan „Abbas, I‟jaz al-Quran, 105.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

43

dengan teori ini maka dikhuatiri akan timbulnya keraguan kepada

al-Quran dan al-Sunnah.

III. Ketiga, al-Quran dan al-Sunnah adalah kitab hidayah dan i„jaz,

dan bukan tugas al-Quran dan al-Sunnah untuk menjelaskan

masalah-masalah alam semesta dan penemuan sains.

IV. Keempat, al-Quran dan al-Sunnah wajib difahami sepertimana

yang diturunkan oleh Allah SWT dan disampaikan oleh Baginda

Rasulullah SAW kepada orang Arab pada awal dahulu. Ini

merupakan pandangan al-Shatibi157

yang menyebutkan pentafsiran

ini tidak termasuk dalam i„jaz dan tidak ada kebenaran padanya.

Golongan ini terdiri daripada al-Syatibi, „Abd al-„Azim al-Zarqani,

„Aishah „Abd al-Rahman, Subhi Salih, Hussin al-Zahabi, Shaykh Amin al-Khuli,

Shaykh Mahmud Shaltut, Muhammad Shakir158

.

Kesimpulan

Secara ringkasnya, dapat disimpulkan bahawa pentafsiran saintifik al-Quran dan

al-Sunnah menerusi perspektif jumhur ulama moden159

adalah diharuskan.

Kerana kepentingan serta faedahnya amat banyak seperti yang dinyatakan oleh

Sa„aduddin160

antaranya; Pertama, menambahkan keimanan bahawa al-Quran

dan al-Sunnah dari Allah SWT dan thabit dari Rasulullah SAW. Kedua, menolak

golongan yang menimbulkan keraguan bahawa agama bercanggah dengan ilmu.

Ketiga, sebagai batu asas bagi kaum Muslimin mengkaji ilmu-ilmu tersebut

dengan lebih mendalam dan Keempat, menjadikan I„jaz al-Quran dan al-Sunnah

sebagai salah satu uslub dan metode yang baru untuk membawa bukan Islam

kepada agama Islam.

Namun dalam kecenderungan aplikasi manhaj ini, ulama telah

menetapkan dawabit (kaedah dan prinsip) untuk mentafsirkan ayat-ayat al-Quran

al-Sunnah bercorak saintifik. Antaranya; pertama, golongan ini menyebut

bahawa pentafsiran al-Quran hendaklah diteraskan dengan hakikat ilmiah yang

diyakini dengan analisis dan kajian yang teliti. Ini menolak dakwaan golongan

yang mentafsirkan secara mutlak dan berdasarkan rasional semata-mata. Kedua,

hendaklah memahami ayat-ayat yang berbentuk saintifik daripada al-Quran

dengan membezakan antara hakikat dan majaz. Dan ketiga, ayat-ayat al-Quran

dan al-Sunnah menerangkan penemuan sains itu dan bukan sains yang

menerangkan ayat-ayat al-Quran dan al-Sunnah, tetapi sekiranya wujud

157 Al-Shatibi, al-Muwafaqat (Saudi „Arabiyyah: Dar al-„Affan, 1997), 2:113-114, 128, 129, 130-131. 158 Fadl Hassan „Abbas, I‟jaz al-Quran, 239, 242, 245. Zaghlul al-Najjar, Madkhal Ila Dirasah al-I„jaz al-„Ilmi, 128. Al-

Shatibi, al-Muwafaqat, 2:55-56. Hussin al-Zahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun (Qaherah: Maktabah Wahbah, 2000),

3:356. Muhammad Sami Muhammad „Ali, al-I„jaz al-„Ilmi fi al-Sunnah al-Nabawiyyah (Dimaysq: Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzi‟, 2007), 13-14. Fadl Hassan „Abbas, al-Tafsir Asasiyyatuhu wa Ittijahatuhu („Amman: Maktabah

Dandis, 2005), 239. 159 Dalam bahagian ini, pengkaji hanya mendatangkan beberapa pendapat sarjana yang mana pada asasnya mewakili

setiap elemen saintifik dalam kajian ini. Kerana berdasarkan dapatan pengkaji, seramai 57 orang sarjana agung yang

menyatakan sokongan terhadap pengkajian ini. 160 Sayyid Salih Sa„aduddin, Mu„jizat wa al-I„jaz fi al-Quran, 166. Lihat juga Mohd Rumaizuddin Ghazali, Pemikiran

Muhammad al-Ghazali, 116.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

44

persepakatan antara zahir ayat dengan hakikat ilmiah maka boleh ditafsirkan

kedua-duanya sekali161

.

Fadl Hassan „Abbas162

dan Solah „Abd al-Fattah al-Khalidi163

turut

membuat beberapa penambahan dawabit iaitu; Pertama, pentafsir seharusnya

mengelak sifat taksub terhadap pentafsiran saintifik semata-mata sehingga

mengabaikan elemen utama ketika mentafsirkan al-Quran dan memahami al-

Sunnah. Kedua, hanya penemuan saintifik yang benar-benar berautoriti untuk

dijadikan sandaran apabila berinteraksi dengan ayat-ayat berkaitan. Manakala

dawabit Ketiga pula ialah haqaiq quraniyah wa nabawiyyah dan haqaiq

„ilmiyyah sama sekali tidak berlaku pertentangan dan pentafsir hendaklah

konsisten dengan manhaj al-Quran dan al-Sunnah164

.

Holistiknya, pengkajian al-Quran dan al-Sunnah menerusi perspektif sains

adalah wajar selaras dengan perkembangan intelektual manusia dan sebagai

wasilah untuk memahami dengan lebih mendalam mukjizat dan hikmah yang

terkandung dalam setiap firman Allah SWT dan sabda baginda Rasulullah SAW.

Rujukan

Abu Mansur Muhammad bin Ahmad al-Azhari, Tahdhib al-Lughoh (Qaherah:

Maktabah li al-Nashr wa al-Tawzi‟, 1973), 10:376. Al-Ghazali, Ihya‟„Ulumuddin (Beirut: Matba„ah „Isa al-Babi al-Halabi, 1939),

258.

Alias Azhar, Faktor Pembangunan dan Kemunduran Pengajian Sains Islam

Silam, Jurnal Hadhari, Institut Islam Hadhari Universiti Kebangsaan

Malaysia, (Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, bil .3, 2010), 43-

59

Al-Marbawi, Kamus al-Marbawi (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2008), 985. Mohd

Khairi Zainuddin et al., Kamus al-Miftah: Mu„jam „Asri , ed. ke- 2 (Shah

Alam: al-Azhar Media Enterprise, 2008), 1418.

Al-Razi, Tafsir al-Fakhr al-Razi (Tafsir al-Kabir) (Qaherah: Matba‟ al-Rahman,

t.t.), 12:122.

Al-Shatibi, al-Muwafaqat (Saudi „Arabiyyah: Dar al-„Affan, 1997), 2:113-114,

128, 129, 130-131.

Al-Suyuti, Mu‟tarak al-Aqran fi I„jaz al-Quran (Beirut: Dar Kutub al-„Ilmiyyah,

t.t.), 1:348,

161 Ibid., 170. 162 Fadl Hassan „Abbas, I„jaz al-Quran al-Karim, 272-275. 163 Solah „Abd al-Fattah al-Khalidi, I„jaz al-Quran al-Bayani wa Dalailu Masdarahu al-Rabbani („Amman: Dar „Ammar

li al-Nashr wa al-Tawzi‟, 2000), 395-396. Temubual pengkaji bersama Shaykh Dr. Solah „Abd Fattah al-Khalidi di Suwayleh, Jordan. Solah „Abd Fattah al-Khalidi (Professor Tafsir dan pendakwah terkemuka, Universiti Jordan),

dalam temu bual dengan penulis, 10 Julai 2012. 164 Hal yang sama juga turut disepakati oleh Mustafa Muslim menerusi karyanya Mabahith fi I‟jaz al-Quran. Mustafa

Muslim, Mabahith fi I‟jaz al-Quran, ed. ke- 2 (Riyadh: Dar Muslim, 1996), 171-176.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

45

David Deming, Science and Technology in World History, Volume 2: Early

Christianity, The Rise of Islam and The Middle Ages (North Carolina:

McFarland Company, 2010), 92-94.

Fadl Hassan „Abbas, al-Tafsir Asasiyyatuhu wa Ittijahatuhu („Amman: Maktabah

Dandis, 2005), 239.

Frederick Bueche, Introduction to physics for scientists and engineers (New

York: McGraw-Hill, 1986), 2.

Hassan Hanafi, “Method of Thematic Interpretation of The Quran”, dalam The

Qur‟an as Text, ed. Stefan Wild (New York: Korn Brill, 2007), 200-201.

Hussin al-Zahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun (Qaherah: Maktabah Wahbah,

2000), 3:356.

Ian Brookes et al., The Chambers Dictionary 10th Edition (Edinburg: Chambers

Harrap Publisher Ltd., 2006), 1686.

Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996),

117.

Karim al-Sayid Ghanim, Al-Isharat al-„Ilmiyyah fi al-Quran al-Karim Bayn al-

Dirasah wa al-Tatbiq (Qaherah: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1995), 226.

Kren Fairchild et al., Encyclopedia Americana (Danbury: Grolier Incorporated,

2000), 27:777.

Mahir Ahmad al-Dawfi, Ayat al-„Ulum al-Kawniyyah (Beirut: Maktabah al-

„Asriyyah, 2008), 1:79.

Martin Whittingham, Al-Ghazali and the Qur'an: One Book, Many Meanings

(New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2007), 45.

Mohamed Akhiruddin Ibrahim, “Pentafsiran Ayat Kawniyyah : Kajian Terhadap

Metodologi Muhammad Al-Amin Al-Harari Dalam Tafsir Hada'iq al-Rawh

wa al-Rayhan fi Rawabi 'Ulum al-Qur'an”, 30.

Muhammad „Abdullah Draz, al-Naba‟ al-„Azim (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977),

211. lihat juga Fadl Hassan „Abbas, I‟jaz al-Quran, 105.

Muhammad Bin Hassan „Aqil, I„jaz al-Quran al-Karim Bayna Imam al-Suyuti wa

al-„Ulama‟ (Su„diyyah „Arabiyyah: Dar al-Andalus al-Khadra‟, 1998).

Muhammad Sami Muhammad „Ali, al-I„jaz al-„Ilmi fi al-Sunnah al-Nabawiyyah

(Dimaysq: Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzi‟, 2007), 13-14.

Mustafa al-Azami, Sejarah teks al-Quran sampai Kompilasi, terj. Sohirin Solihin

(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 54

Mustafa Muslim, Mabahith fi I‟jaz al-Quran, ed. ke- 2 (Riyadh: Dar Muslim,

1996), 171-176.

Peter Brian Medawar, The Limit of Science (Oxford: Oxford University Press,

1988), 108.

Qadir, C. A, Philosophy And Science In The Islamic World (London & New

York: Croom Helm Ltd, 1988), 36.

Sayyid Qutb, Tafsir fi Zilal al-Quran (Qaherah: Dar Shuruq, 1992), 1:37-38.

Selamat Amir et al., “Scientific Assimilation In The Interpretation Of The

Qur‟ān: An Approach To Zaghlūl El-Najjār‟s Work Entitled „Tafsīr Al-Ayah

Al-Kawnīyyah Fī Al-Qur‟ān Al-Karīm‟” Al-Bayan Journal (Journal of Al-

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

46

Quran & Al-Hadith), Department of Al-Quran & Al-Hadith, Academy of

Islamic Studies, University of Malaya, v. 10, no. 2 (December 2012), 60-61.

Solah „Abd al-Fattah al-Khalidi, I„jaz al-Quran al-Bayani wa Dalailu Masdarahu

al-Rabbani („Amman: Dar „Ammar li al-Nashr wa al-Tawzi‟, 2000), 395-396.

Tantawi al-Jawhari, al-Jawahir fi Tafsir al-Quran (Qaherah: Mustafa al-Babi al-

Halabi, t.t.), 1:2-3.

Thomas Glick et al., Medieval Science, Technology, and Medicine: An

Encyclopedia (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2005), 194.

Ziauddin Sardar, Explorations In Islamic Science (London & New York: Mansell

Publishing Limited, 1989), 15.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

47

ASPEK PENYEDIAAN PEMAKANAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH

AL-HADITH: SATU TINJAUAN AWAL

Siti Sarah Izham165

, Khadher Ahmad166

, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff167

Abstrak

Islam menerusi al-Qur‟an dan hadith telah meletakkan panduan

dalam segenap kehidupan hambanya dari sekecil-kecil perkara

sehinggalah sebesar-besar perkara. Dalam soal pemakanan, yang

merangkumi makanan dan minuman merupakan aspek penting dalam

sesebuah kehidupan. Kekurangan atau berlebihan antara keduanya

mampu membawa kepada kehilangan zat dan nutrisi yang sebenar

yang diperlukan oleh tubuh badan dalam proses pertumbuhan. Bukan

itu sahaja, bahkan kekurangan serta berlebihan dalam proses

penyediaan makanan mampu membawa terjerumusnya melakukan

perkara yang dilarang oleh Islam. Justeru itu, kajian ini dijalankan

untuk mengkaji aspek penyediaan pemakanan menurut perspektif fiqh

al-hadith. Penyelidikan ini menggunakan metode perpustakaan

(library research) sepenuhnya. Manakala ketika menganalisis

menggunakan analisis induktif dan deduktif. Dapatan kajian

menunjukkan aspek penyediaan pemakanan terbahagi kepada dua

bahagian iaitu yang dibenarkan dan yang dilarangan. Untuk bahagian

pertama iaitu penyediaan yang di benarkan terdapat tujuh keadaan

manakala untuk bahagian kedua iaitu pencampuran yang di larang

terdapat tujuh belas keadaan. Kajian ini dapat memberi impak yang

besar kepada proses pembuatan makanan dan minuman demi

memastikan pembuatan makanan tidak terjerumus kepada perkara

yang dilarang oleh Islam dan demi kemaslahatan tubuh badan serta

menghindari kemudharatan.

Kata kunci: Makanan, pemakanan, penyediaan, sunnah

Pengenalan

Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh. Memberi panduan dalam hal

segenap kehidupan. Dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara.

Antara perkara besar yang dibincangkan dan dititik beratkan dalam Islam ialah

dalam soal makanan dan minuman. Perbincangan atau garis panduan

165 Pelajar Pascasiswazah PhD, Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM),

50603, Kuala Lumpur. 166 Pensyarah Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM), 50603, Kuala

Lumpur. 167 Profesor dalam bidang tafsir di Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

(UM), 50603 Kuala Lumpur.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

48

mengenainya telah disebutkan dalam al-Qur‟an mahupun hadith. Pentingnya

makanan dan minuman sehingga diterangkan secara panjang lebar dalam dua

kitab panduan ummat ini, adalah kerana melalui makanan dan minuman akan

terbentuk darah daging. Yang mana darah daging yang datang dari sumber yang

bersih dan halal maka akan lahir manusia yang benar-benar beriman dan beramal

soleh. Manakala darah daging yang tumbuh daripada hasil yang haram dan kotor

akan menatijahkan seseorang itu berkelakuan jahat dan tidak taat kepada Allah.

Proses dalam menentukan sesuatu makanan itu benar-benar menepati apa

yang Islam gariskan sudah tersedia di dalam al-Qur‟an mahupun hadith. Proses

penentuan ini bukan sahaja dengan cara bagaimana mendapatkan makanan itu

seperti gaji yang bersih daripada riba atau bukan dari jalan mencuri, bahkan

dititik beratkan soal penyediaan sesuatu makanan itu, adakah ianya benar-benar

menepati piawaian yang telah Islam letakkan? Kajian ini akan membincangkan

secara mendalam berkaitan aspek penyediaan makanan yang telah digariskan

oleh baginda SAW.

Metodologi Dan Skop

Pengkajian ini mengaplikasikan metode perpustakaan sepenuhnya dalam

mengumpulkan data. Dalam proses pengkaji menyelesaikan kajian ini, pengkaji

hanya akan menggunakan buku-buku yang terdiri daripada bahasa Melayu,

Inggeris dan Arab. Selain itu, pengkaji turut sama menggunakan sumber-sumber

dari artikel. Manakala dalam menganalisis data pengkaji menggunakan analisis

induktif dan deduktif. Iaitu dari semua hadith yang membincangkan mengenai

makanan dan minuman pengkaji akan menganalisis seterusnya mendapatkan

hadith-hadith yang hanya menyentuh berkaitan dengan aspek penyediaan

makanan dan minuman sahaja. Setelah itu pengkaji akan membahaskan hadith-

hadith tersebut.

Pengkaji akan menggunakan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pada

bab al-ath‟imah (makanan) dan al-asyribah (minuman) sahaja. Pemilihan hanya

kepada dua kitab ini bertitik tolak daripada status kitab tersebut. Di mana,

pengkaji memerlukan hanya hadith-hadith yang sahih sahaja dijadikan panduan

supaya hasil kajian adalah datang daripada sumber yang benar, sahih dan tiada

pertikaian. Manakala pemilihan hanya kepada bab al-Ath‟imah (makanan) dan al-

Asyribah (minuman) adalah kerana objektif utama kajian ini adalah untuk

mengkaji berkaitan penyediaan pemakanan. Elemen yang membentuk pemakanan

adalah makanan dan minuman.

Pemahaman Berkaitan “Penyediaan Pemakanan”

Asal perkataan penyediaan ialah sedia. Sedia bermaksud perbuatan atau hal

bersedia; persiapan. Namun, setelah berlaku penambahan imbuhan pe-an maka

perkataan sedia yang merupakan kata kerja akan bertukar penyediaan iaitu ianya

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

49

membentuk kata nama terbitan. Penyediaan membawa maksud perbuatan

menyediakan atau persiapan168

.

Makanan pula asal dari perkataan makan yang telah di tambah imbuhan –

an dibelakangnya. Makan bermaksud memamah serta menelan makanan dan juga

mengunyah.169

Manakala makanan dari sudut bahasa ialah apa sahaja yang boleh

dimakan seperti roti, nasi dan lain-lain.170

Dari sudut istilah terdapat beberapa

pendapat mengenai maksudnya, menurut Suriah dan Tengku Aizan, makanan

ialah sumber nutrient yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan

tubuh serta pemeliharaan fungsi tubuh sepanjang hayat. Dengan itu, jika sesuatu

nutrien diabaikan daripada diet, kesihatan individu akan terjejas.171

Manakala menurut Phuah Kooi Ean yang pendapatnya selari dengan apa

yang didefinisikan oleh Suriah dan Tengku Aizan, bahawa makanan adalah bahan

yang boleh dimakan dan digunakan oleh badan untuk melaksanakan fungsinya.172

Beliau turut menambah, makanan mengandungi zat makanan dan apabila

dimakan ia digunakan oleh badan untuk:

i. Mengeluarkan tenaga bagi mengekalkan suhu badan dan memberi kesan

terhadap pergerakan dalam dan luar

ii. Membina dan menjaga kesempurnaan tisu badan serta untuk pembiakan

iii. Membekal bahan-bahan bagi melaksanakan berbagai proses dalam badan

Makanan atau طعام adalah kata benda dalam bentuk mufrad, jamaknya

ialah at‟imah (أطعمة). Ta‟am ialah nama keseluruhan bagi setiap yang dimakan

dan ada yang menyatakan ia dikhususkan bagi gandum. Al-Kafawi berkata,

ta‟am kadangkala digunakan bagi menyebut minuman.173

Di dalam al-Qur‟an,

ta‟am mengandungi beberapa makna:

1. Sejenis makanan iaitu al-mann (roti) dan al-salwa (madu)

2. Mencakupi semua jenis makanan. Ia terbahagi kepada tiga

kategori utama iaitu nabati, haiwani dan olahan.174

Kesimpulannya ialah makanan yang juga minuman merupakan sesuatu

bahan yang boleh dimakan dan ia merupakan sumber nutrient yang diperlukan

untuk proses pertumbuhan dan perkembangan serta pemeliharaan fungsi tubuh

sepanjang hayat. Dan ia terbahagi kepada tiga kategori utama iaitu makanan

bersumberkan tumbuhan, haiwan dan yang berbentuk olahan.

168 Kamus Dewan, ed. Ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 1408 entri “penyediaan” 169 Kamus Dewan, ed. Ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 980 entri “makan” 170 Kamus Dewan, ed. Ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 981 entri “makanan” 171 Suriah Abdul Rahman & Tengku Aizan Hamid (2001), Pemakanan Warga Tua, Selangor: Dewan Bahasa Dan

Pustaka, h. 85 172 Phuah Kooi Ean, Pemakanan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1992), 2, 1. 173 Zulkifli Haji Mohd Yusoff et.al, Kamus al-Qur‟an (Selangor: PTS Islamika Sdn. Bhd, 2009), 342-343 174 Muhammad Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an, c. 7 (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), 140-143

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

50

Berdasarkan maksud penyediaan dan makanan seperti yang dibincangkan

di atas, dapat disimpulkan bahawa pemahaman berkaitan penyediaan makanan

yang juga penyediaan minuman ialah cara atau kaedah dalam proses

menyediakan sesuatu bahan untuk dimakan dengan mengambil kira bahan

tersebut berfungsi sebagai sumber nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan,

perkembangan dan pemeliharaan fungsi tubuh sepanjang hayat. Dan sumber

tersebut daripada tumbuhan, haiwan dan olahan.

Taburan Hadith-Hadith Berkaitan Aspek Penyediaan Pemakanan Dalam

Al-Sahihain

Berikut merupakan jadual berkaitan taburan hadith yang membincangkan

berkaitan pemakanan iaitu makanan dan minuman dalam kitab al-sahihain.

Bil Perkara Bahagian No. hadith

1. penyediaan Khatifah 1. Campuran tepung dan keju SB: 5450

2. Penyediaan Khamr atau

Arak

1.Campuran Busr (kurma muda) dan

tamr

SB: 5580, 5600

SM: 5131, 5135,

5136, 5145, 5149,

5150, 5151, 5153,

5158, 5159, 5160,

5161, 5162

2. Campuran anggur, kurma, madu,

hinthoh dan syai‟r

SB: 5585, 5586,

5588

3. Campuran zabib, tamr, madu,

hinthoh dan syai‟r

SB: 5589

4. Campuran Zahw (kurma tua)

dengan tamr

SB: 5602

SM: 5137

5. Campuran Zabib (kismis) dengan

tamr

SB: 5602

SM: 5145, 5146,

5147, 5148, 5149,

5150, 5151, 5153,

5154, 5156, 5157,

5158, 5159, 5160,

5161, 5162, 5163,

5164

6. Campuran ruthb (kurma matang)

dengan Busr (kurma muda)

SB: 5622

SM: 5133, 5136,

5137, 5138, 5164,

5165

7. Dari dua pohon

-al-Nakhlah dan al-„Inab

-al-Karamah dan al-Nakhlah

SM: 5142, 5143,

5144

8. Campuran zabib dengan basr SM: 5153

9. Campuran zahw dengan ruthab SM: 5154, 5155,

5156, 5157, 5158,

5159

10. Campuran ruthab dengan zabib SM: 5156

11. Disebut sebagai fadhih iaitu

minuman yang dicampurkan air dan

kurma muda

SM: 5132

12. Fadhih dicampur dengan tamr SM: 5138

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

51

3. Penyediaan al-Bit‟u 1. Merendamkan madu sehingga

rasanya menjadi keras

SB: 5585, 5586

SM: 5211, 5212,

5213, 5214, 5215,

5216

4. Penyediaan Nabiz 1. Mencampurkan beberapa kurma

kering pada waktu malam di dalam

taur.

SB: 5591

5. Penyediaan Naqi‟ 1. Rendaman tamr di malam hari di

dalam taur

SB: 5597

6. Penyediaan al-Bazaq 1. Air perahan anggur yang dimasak

sehingga hitam

SB: 5598

7. Penyediaan al-Mizr 1. membuat minuman dari jagung

dan/atau gandum sampai rasanya

menjadi keras

SM: 5214, 5215,

5216, 5217

8. Penyediaan minuman

yang dibenarkan

1. Membuat perahan atau jus dalam

bekas dan minum tidak melebihi 3

hari yakni tidak sampai rasanya

menjadi keras

SM: 5226, 5227,

5228, 5229, 5230,

5231, 5232, 5233,

5234

2. Membuat minuman dalam bekas

diperbuat dari batu

SM: 5235

3. Campuran Madu, Nabiz, air dan

susu

SM: 5237

4. Meminum secara berasingan zabib,

tamr dan basr

SM: 5152

9. Penyediaan makanan

yang dibenarkan

1. Buat lauk yang berkuah, isi

dalamnya labu dan daging

SM: 5325

2. Wathbah: Yakni sejenis makanan

dari campuran kurma, tepung dan

mentega

SM: 5328

Jadual di atas memaparkan berkaitan penyediaan pemakanan yang

terdapat dalam al-sahihain. Daripada jadual tersebut, penyediaan pemakanan

terbahagi kepada dua kategori iaitu penyediaan pemakanan yang dibenarkan dan

penyediaan pemakanan yang dilarang. Terdapat tujuh jenis penyediaan

pemakanan yang dibenarkan. Manakala tujuh belas jenis penyediaan pemakanan

yang dilarang.

Perbincangan Mengenai Hadith-Hadith Aspek Penyediaan Pemakanan

Dalam Al-Sahihain

Penyediaan pemakanan yang dibenarkan merupakan pemakanan yang telah

dimakan serta diminum oleh baginda s.a.w. dan juga pemakanan yang tidak

ditegah oleh baginda daripada memakannya. Manakala pemakanan yang dilarang

pula ialah pemakanan yang secara jelas dilarang oleh baginda untuk memakan

serta meminumnya. Ini kerana larangan keatas penyediaan pemakanan tersebut

membawa kepada kemabukan, kerosakkan fungsi tubuh dan menghilangkan

kewarasan akal.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

52

Sebagai contoh, penyediaan pemakanan yang dilarang adalah atas faktor

proses penyediaannya sememangnya bertujuan untuk membuat khamr.

Sebagaimana hadith yang terdapat dalam Sahih Bukhari bernombor 5580;

Terjemahan: Dari Thabit al-Bunani, dari Anas, telah berkata: “Di

haramkan bagi kami khamr ketika pengharamannya, dan tidak

didapatinya - yakni di Madinah- khamr daripada anggur kecuali

sedikit. Kebanyakkan khamr adalah dari busr (kurma muda) dan

tamr (kurma kering).175

Hadith ini menceritakan berkaitan penyediaan khamr yang dilakukan

oleh masyarakat Arab di Madinah. Menurut al-Thahawi, “khamr adalah haram,

sedikit mahupun banyak. Adapun yang memabukkan dari selain khamr juga

haram hukumnya, tetapi tidak seperti haramnya khamr. Nabiz yang dimasak tidak

dilarang apapun bahannya. Tetapi yang diharamkan adalah kadar yang biasa

memabukkan.176

Nabiz disini membawa maksud air rendaman. Iaitu penyediaan

khamr adalah rendaman air hasil pencampuran antara kurma muda dan kurma

kering177

dalam suatu jangka waktu yang memberi kesan perubahan pada rasa

dan bau rendaman ini sehingga menjadikan peminumnya mabuk.

Dalam proses pembuatan khamr, selain menggunakan kurma samaada

muda mahupun tua, khamr juga dibuat daripada hasil rendaman anggur. Pada

asalnya, penyediaan rendaman anggur adalah dibenarkan dan tidak membawa

kemudharatan kerana fungsi anggur itu baik untuk menjaga kesihatan jantung,

melindungi tubuh badan daripada radiasi, membantu pemulihan otot178

dan

sebagainya. Tetapi kebaikan-kebaikan yang dimiliki anggur ini tidak akan dirasai

sekiranya penyediaan ke atasnya menyalahi daripada yang sepatutnya. Oleh itu,

sekiranya berlaku penyediaan rendaman anggur sehingga menatijahkan hasil

rendaman tersebut menjadi keras lalu membawa kepada kemabukan, maka sudah

pasti ianya dilarang dan dihukumkan haram. Ini sebagaimana hadith yang

diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bernombor 5598.

Begitu juga dalam penyediaan al-Mizr. Iaitu melalui rendaman jagung

atau gandum sehingga mengubah rasanya menjadi keras dan membawa kepada

kemabukan. Ianya juga tergolong dalam kalangan khamr iaitu sesuatu yang

memabukkan sekalipun ianya bukan terdiri daripada bahan yang menjadi

kebiasaan dibuat khamr.

175 Hadith riwayat al-Bukhari, Kitab al-Ashribah, Bab Al-Khamr min al-„Inab, no. Hadith 5580. Lihat Abu „Abd Allah

Muhammad bin Isma‟il al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” dalam Mawsu‟at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah, ed.

Salih bin „Abd al-„Aziz Al al-Shaykh (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), 475. 176 Ibn Hajar al-Asqolani, Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam Abi „Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari.

(Kaherah: Dar al-Diyan li al-Turath, 1977). 177 Ibid. 178 Nadia Tharayyarah , Mausu‟ah al-Ijaz al-Qur‟ani, (Abu Dhabi: Dar al-Yamama, t.t), M. Zaenal Ariffin. Etc. 802

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

53

Penyediaan pemakanan yang dibenarkan adalah seperti membuat

rendaman kurma dan meminumnya tidak melebihi tiga hari. Kurma adalah

tanaman yang telah disebutkan dalam al-Qur‟an mahupun hadith. Penyebutannya

adalah bertitik tolak daripada kelebihan dan khasiat yang banyak yang terdapat

padanya. Antara kelebihan dan khasiat kurma adalah sebagai agen antitumor.

Omar dan Kennedy telah menjalankan kajian akan potensi glukan yang

diperolehi daripada kurma dari Libya dimana menunjukkan bahawa kurma

sememangnya berpotensi dalam aktiviti antitumor.179

Kurma juga mengandungi agen neuroprotektif iaitu berfungsi sebagai

agen dalam perlindungan sisterm saraf. Selain itu, kurma juga sebagai pengawal

kolestrol. Menurut Salah, beliau mendapati diet yang mengandungi 1.5% serat

biji kurma berpotensi untuk menurunkan kadar kolestrol LDL (Low density

lipoprotein). Kurma juga sangat baik dan berkhasiat buat ibu yang mengandung

dan melahirkan anak. Kelebihan pemakanan kurma bagi ibu yang akan

melahirkan anak adalah satu alternatif yang berkesan dalam mencegah

kehilangan darah180

dan memudahkan dalam proses melahirkan bayi.181

Terdapat banyak kelebihan dan khasiat pada buah kurma ini. Sehingga

menjadikan ia makanan sepanjang zaman. Bahkan Nabi s.a.w. bersabda, “rumah

yang tidak mempunyai kurma penduduknya kelaparan”. Antara lain

menunjukkan peri pentingnya kurma. Walaubagaimanapun, kebaikan kurma itu

akan terhapus sekiranya berlaku pencampuran sehingga menatijahkan

kemabukan. Sebagaimana hadith Nabi yang menyebut berkaitan air rendaman

kurma dibolehkan tetapi mestilah diminum tidak melebihi tiga hari. Ini kerana,

selepas melepasi tiga hari rendaman kurma tersebut akan bertukar bau dan rasa.

Dan ia membawa kepada kemabukan. Oleh itu, untuk pemakanan yang

dibenarkan adalah air rendaman kurma yang dibuat dan tidak melebihi tiga hari.

Seterusnya penyediaan pemakanan yang dibenarkan adalah pemyediaan

lauk yang mencampurkan beberapa jenis bahan seperti kuah yang di dalamnya

terdapat labu dan daging. Juga penyediaan wathbah yakni sejenis makanan

daripada campuran kurma, tepung dan mentega.

Prinsip Berkaitan Penyediaan Pemakanan

Perbincangan mengenai aspek penyediaan makanan dari perspektif fiqh al-hadith

di atas dapat menerbitkan tiga prinsip yang dapat menjadi panduan buat semua

pengusaha dan pengamal pemakanan dalam usaha menjadikan aspek penyediaan

179 Omar dan Kennedy, The anti-cancer activity of polysaccharide prepared from Libyan dates (Phoenix dactylifera L.)

in Carbohydrate Polymers, (,2004), bil 59, 531-535 180 Khadem et.al, Comparing the Efficacy of Dates and Oxytocin in the Management of Postpartum Hemorrhage in

Shiraz e-Medical Journal, (,2007) j. 8. Bil 2. 181 Nur Khasanah, Kandungan Buah-buahan dalam al-Qur‟an: Buah Tin (Fircus carica L), Zaitun (Olea europea L),

Delima (Punica granatum L), Anggur (Vitis vinivera L), dan Kurma (Phoenix dactylifera L) untuk Kesihatan dalam Jurnal Phenomenon, v. 1, n. 1 (Jul 2011), 24.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

54

pemakanan benar-benar menurut panduang yang Nabi s.a.w. anjurkan. Berikut

merupakan prinsip-prinsipnya:

a. Larangan penyediaan makanan yang membawa kepada perubahan bau

dan rasa yang asal sehingga menjadikannya wujud unsur mabuk dan

terhasilnya arak atau khamr

Asal sesuatu makanan itu adalah harus. Sehinggalah terdapat nas yang

sahih dan jelas daripada syariat yang menetapkan pengharamannya. Sekiranya

tidak ada nas yang sahih, umpamanya ada sesetengah hadith yang dhaif, iaitu

lemah ataupum tidak jelas dalam dalil tentang pengharamannya, maka tinggallah

perkara itu seperti asalnya, iaitu mubah (harus).182

Tetapi jika sekiranya sesuatu

itu dihukumkan makruh, maka jatuhlah ia pada perkara yang syubhah. Dimana,

perkara syubhah adalah lebih baik untuk ditinggalkan. Ini sebagai langkah untuk

menghindari sebelum terjadinya haram.

Dari sudut penyediaan pemakanan yang telah dibincangkan sebelum ini,

penyediaan pemakanan yang dilarang adalah penyediaan pemakanan yang

mampu membawa kepada perubahan bau dan rasa yang asal sehingga

menjadikannya wujud unsur mabuk. Dan terhasilnya aral atau khamr.

Mabuk ialah keadaan yang tidak stabil, hilang kewarasan akal akibat

kejadian yang menyebabkan hilangnya daya kawalan terhadap tubuh untuk

mengikuti kewarasan dan perkara yang sepatutnya. Manakala maksud perkara

yang memabukkan ialah sesuatu yang jelas atau thabit boleh menyebabkan

mabuk tanpa melihat kepada kadar yang menimbulkan kesan mabuk. Oleh itu,

sesuatu pemakanan yang dikategorikan sebagai memabukkan adalah dilarang

untuk diambil walaupun sedikit sekalipun untuk tujuan perubatan atau penawar

sebarang kesakitan.

Nabi Muhammad SAW bersabda; “setiap yang memabukkan adalah

khamr dan setiap khamr itu adalah haram”183

. Berdasarkan hadith ini bahawa

apa sahaja yang membawa kepada kemabukan ianya adalah khamr dan membawa

kepada hukum haram. Sekalipun, pembuatan khamr terbabit adalah terdiri

daripada bahan yang umum mengetahui khasiatnya yang besar samaada melalui

hadith Nabi mahupun melalui kajian sains.

b. Penyediaan makanan melalui pencampuran bahan atau rendaman bahan

adalah dibolehkan dengan memenuhi beberapa syarat berikut:

i. Jika rendaman makanan, ia mestilah tidak melebihi tiga hari

pembuatannya.

182 Yusuf al-Qaradhawi, Halam wa Haram fi al-Islam, terj. Zulkifli Mohammad al-Bakri (Nilai: Pustaka Cahaya Kasturi

Sdn. Bhd., 2014), 28-29 183 Hadith riwayat Muslim, Kitab al-Ashribah, Bab Bayan An Kulli Maskar Khamr, wa An Kulli Khamr haram, no.

Hadith 5211. Lihat Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, “Sahih Muslim,” dalam Mawsu‟at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah, ed. Salih bin „Abd al-„Aziz Al al-Shaykh (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), 1035.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

55

ii. Penyediaan makanan tidak membawa kepada perubahan bau dan

rasa yang keras atau

iii. Penyediaan makanan tersebut tidak sampai membawa kepada

unsur mabuk.

Kesimpulan

Penyediaan pemakanan merupakan aspek yang terpenting dalam soal makanan

dan pemakanan. Ini kerana penyediaan pemakanan adalah penentu kepada

kehalalan dan baiknya sesuatu makanan itu disisi syarak. Oleh itu, penyediaan

pemakanan yang sebenar adalah yang benar-benar menepati panduan yang telah

al-Qur‟an dan sunnah Nabi s.a.w. gariskan. Melalui hadith-hadith baginda s.a.w.,

penyediaan pemakanan terbahagi kepada dua kategori iaitu penyediaan

pemakanan yang dibenarkan dan penyediaan pemakanan yang dilarang. Terdapat

tujuh jenis penyediaan pemakanan yang dibenarkan. Manakala tujuh belas jenis

penyediaan pemakanan yang dilarang.

Terdapat dua prinsip yang akan menjadi panduan buat pembuat makanan

atau pengusaha makanan dalam urusan penyediaan makanan iaitu pertama,

mestilah memastikan bahawa sesuatu makanan yang hendak disediakan tidak

membawa kepada perubahan bau dan rasa yang asal sehingga menjadikannya

wujud unsur mabuk dan terhasilnya arak atau khamr. Manakala prinsip kedua

ialah sesuatu penyediaan makanan melalui pencampuran bahan atau rendaman

bahan adalah dibolehkan dengan memenuhi beberapa syarat, jika rendaman

makanan, ia mestilah tidak melebihi tiga hari pembuatannya, penyediaan

makanan tidak membawa kepada perubahan bau dan rasa yang keras atau

penyediaan makanan tersebut tidak sampai membawa kepada unsur mabuk.

Rujukan

Abu „Abd Allah Muhammad bin Isma‟il al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” dalam

Mawsu‟at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah, ed. Salih bin „Abd al-„Aziz

Al al-Shaykh (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), 475.

Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, “Sahih Muslim,” dalam

Mawsu‟at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah, ed. Salih bin „Abd al „Aziz

Al al-Shaykh (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), 1035.

Ibn Hajar al-Asqolani, Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam Abi „Abd Allah

Muhammad bin Ismail al-Bukhari. (Kaherah: Dar al-Diyan li al-Turath,

1977).

Kamus Dewan, ed. Ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007),

1408.

Khadem et.al, Comparing the Efficacy of Dates and Oxytocin in the Management

of Postpartum Hemorrhage in Shiraz e-Medical Journal, (2007) j. 8. Bil 2.

Muhammad Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an, c. 7 (Bandung: Penerbit

Mizan, 1997), 140-143

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

56

Nadia Tharayyarah , Mausu‟ah al-Ijaz al-Qur‟ani, (Abu Dhabi: Dar al-Yamama,

t.t), M. Zaenal Ariffin. Etc. 802

Nur Khasanah, Kandungan Buah-buahan dalam al-Qur‟an: Buah Tin (Fircus

carica L), Zaitun (Olea europea L), Delima (Punica granatum L), Anggur

(Vitis vinivera L), dan Kurma (Phoenix dactylifera L) untuk Kesihatan dalam

Jurnal Phenomenon, v. 1, n. 1 (Jul 2011), 24.

Omar dan Kennedy, The anti-cancer activity of polysaccharide prepared from

Libyan dates (Phoenix dactylifera L.) in Carbohydrate Polymers, (,2004), bil

59, 531-535

Phuah Kooi Ean, Pemakanan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka,

1992), 2, 1.

Suriah Abdul Rahman & Tengku Aizan Hamid (2001), Pemakanan Warga Tua,

Selangor: Dewan Bahasa Dan Pustaka, h. 85

Yusuf al-Qaradhawi, Halam wa Haram fi al-Islam, terj. Zulkifli Mohammad al-

Bakri (Nilai: Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd., 2014), 28-29

Zulkifli Haji Mohd Yusoff et.al, Kamus al-Qur‟an (Selangor: PTS Islamika Sdn.

Bhd, 2009), 342-343

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

57

DETERMINATION OF THE CONCENTRATIONS OF TOTAL

REDUCING SUGARS AND TRACE ELEMENTS IN DIFFERENT

TYPES OF DATES

Ayman Ahmed Alkhidir Jacknoon184

Abstract

Three types of selected dates were collected from city market located

in Khartoum, Sudan. Sample 1 was locally known as Gondaila from

Mahas regoin, sample 2 also was Gondaila from Shawaiga region

and sample 3 was Barakawi obtained also from Shawaiga region .

Before they were analyzed the percentage of moisture content was

determined to each type and found that in type 3 was the high one

than the other two types, and the percentage of ash content was also

determined and found that in type1 was the high one than each others.

Also the selected samples were subjected to Atomic Absorption and

UV-spectrophotometry for assessment of the concentrations of

various trace elements such as Fe, Na, Ca, K and P in ppm. From the

results obtained, the highest concentrations of the evaluated elements

were found to be Phosphorus in sample 1 and Sample 3 with the

concentration values 3220 ppm and 4170 ppm, respectively, The

lowest concentration of the evaluated element was found to be iron in

sample 1 and 2 with the concentration value 20.02 and 24.17ppm

respectively. After that they were analyzed after extracting samples

with 70% ethanol with 5g sample and determined percentage of the

total sugars content as well as reducing sugars. The results obtained

from the present research revealed the percentage of total sugars were

5.87% ,5.86% and 5.49% for type1, type 2, and type 3 respectively,

while the percentage of reducing sugars were 0.989%, 0.988% and

0.949% for type 1, type 2 and type 3 respectively. Furthermore, the

concentration of glucose were determined using UV-

Spectrophotometer and was found 0.0192 %, 0.024 %, and 0.00072

% for type 1, type 2 and type 3 respectively.

Keywords: Dates, concentration, sugar, trace elements

Introduction

The date palm (Phoenix dactylifera L.) is one of mankind‟s oldest cultivated

plants. It has been used as food for 6000 years. It could be used for generations to

come due to its remarkable nutritional, health and economic value, in addition to

184 Assistant Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Al-Neelain University,

Khartoum, Sudan. Email: [email protected].

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

58

its aesthetic and environmental benefits. Every part of the date palm is useful.

Dates offer useful prospects for fighting hunger and diseases.185

Date palm fruit is an important component of the diet in most of the hot

carbohydrates (total sugars 44% - 88%), fats (0.2% - 0.4%), proteins (2.3% - 5.6

%), fibers (6.4% - 11.5%), minerals and vitamins.186

Carbohydrates in dates are mostly in the form of fructose and glucose,

which are easily absorbed by the human body. Interestingly, dates contain high

concentrations of protein when compared to other cultivars of fruits such as

apples, oranges, bananas and grapes (0.3%, 0.7%, 1.00%, and 1.00% proteins,

respectively).

Essential Elements In Date Palm

Iron

Iron is a major component of hemoglobin that carries oxygen to all parts of the

body. Iron also has a critical role within cells assisting in oxygen utilization,

enzymatic systems, especially for neural development, and overall cell function

everywhere in the body. Thus, iron deficiency affects all body functions, not only

through anemia, which appears late in the process of tissue iron deficits.

Iron deficiency

Iron deficiency can exist with or without anemia. Iron is found in the body in two

forms, as functional iron (iron that serves a metabolic function) and as storage

iron. When a person has depleted their stores of iron, they are said to be “iron

deficient.” When the depletion progresses, the Emoglobin concentration in red

blood cells falls below the normal range (the 95ercentile for age). At this point,

the person is classified as having anemia. Iron deficiency can exist with or

without anemia (1, 2).187

Calcium

Calcium accounts for 1 to 2 percent of adult human body weight. Over 99 percent

of total body calcium is found in teeth and bones. The remainder is present in

blood, extracellular fluid, muscle, and other tissues, where it plays a role in

mediating vascular contraction and vasodilation, muscle contraction, nerve

transmission, and glandular secretion. Approximately 99% of total body calcium

is in the skeleton and teeth and 1% in blood and soft tissues.

185 Abdel Mein E-Suleiman, It-imad A.Abd ELhafise, Awad M.Abdelrahim (2012) Food and nutrition sciences, 245-

1251. 186 Abdel Mein E-Suleiman, It-imad A.Abd ELhafise, Awad M.Abdelrahim (2012) Food and nutrition sciences, 245-

1251. 187 Hussein F.S, (2007), Food and Agriculture of united Nation.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

59

Calcium Functions

Calcium is responsible for construction, formation and maintenance of

bone and teeth. This function helps reduce the occurrence of

osteoporosis.

Calcium is a vital component in blood clotting systems and also helps in

wound healing.

Calcium helps to control blood pressure, nerve transmission, regulates

heart rhythm, and release of neurotransmitters.

Calcium is an essential component in the production of enzymes and

hormones that regulate digestion, energy, and fat metabolism.

Calcium helps to transport ions (electrically charged particles) across the

membrane.

Calcium is essential for muscle contraction188

Potassium

Potassium is the primary electrolyte located inside the body's cells (intracellular)

and stored in muscle fibers along with glycogen. It plays a critical role by helping

transport glucose into the muscle cell. Potassium also interacts with both sodium

and chloride to control fluid and electrolyte balance and assists in the conduction

of nerve impulses. When glycogen breaks down to supply energy for your

workouts, muscle cells are depleted of potassium. As a result, there is a greater

concentration of potassium in your blood and greater quantities are lost in sweat

and urine. Potassium deficiency symptoms are nausea, slower reflexes, vomiting,

muscle weakness, muscle spasms, cramping, and rapid heart rate.189

Potassium Loss

Potassium, as with other electrolytes including sodium, calcium and magnesium,

is lost primarily in urine and sweat. Based on an average loss of 4-8 mmol/L

sweat, this converts to a loss of 100-200 mg potassium per hour for an average

adult during activity. Observations in humans have shown that potassium

deficiency induced by a variety of mechanisms can be responsible for muscle

injury. Findings that potentially serious potassium deficiency occurs during

training in a hot climate infers that the associated muscle injury could be partially

explained by potassium deficiency. Simply, this means that activity increases loss

of potassium, and this loss has the potential to cause injury to muscle tissue.

Potassium deficiency symptoms are nausea, slower reflexes, vomiting, muscle

weakness, muscle spasms, cramping, and rapid heart rate.

Sodium

Sodium is a common element that, in small quantities, is essential to life.

Nutrition experts agree that intakes of 1.1 to 3.3 grams of sodium per day are

adequate for adults. However, the daily American diet provides 3-17 grams of

188 Robinson and C.Frank William, (2015), Chemical Lab introduction to spectrophotometry. 189 Hussein F.S.Mustafa F.El-Samiraea and A.EL-zeid (1976) studies on physical and chemical characteristics of

eighteen date cultivars grown in Saudi Arabia india J. Hort 33: 107-113.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

60

sodium per day. Most of this daily sodium intake is added to food as salt which is

sodium chloride.

Functions of Sodium

Sodium is found mainly in body fluids. It plays a major role in maintaining

blood volume and blood pressure by attracting and holding water. Sodium is also

important in cellular osmotic pressure (the passage of fluids in and out of the

cells) and in transmitting nerve impulses.

There are several factors believed to contribute to high blood pressure:

high sodium intake is one of them. By decreasing the amount of sodium in the

diet, a person, especially someone with a family history of high blood pressure,

may be decreasing the risk of high blood pressure.190

Importance of Phosphorus in Bone Health

The major component and an essential ingredient of human bones and teeth is a

mineral form of calcium and phosphorus called hydroxyapatite. It is hydroxy

apatite that gives bones and teeth their rigidity. While calcium is the most

prevalent element in bone, bone diseases (such as osteoporosis) are due to more

than just a lack of calcium. Several other nutrients and minerals, including

phosphorus, are also critical to maintaining healthy state. About 85% of adult

body phosphorus is found in the bones, with the remaining 15% found in the soft

tissues.

Phosphorus makes up about 0.5 percent of the newborn infant body, and

from 0.65 to 1.1 percent of the adult body. Eighty-five percent of adult body

phosphorus is in bone. The remaining 15 percent is distributed through the soft

tissues . Total phosphorus concentration in whole blood is 13 mmol/liter (40

mg/dl), most of which is in the phospholipids of red blood cells and plasma

lipoproteins. Approximately 1 mmol/liter (3.1 mg/dl) is present as inorganic

phosphate (Pi). This inorganic phosphate component, while a tiny fraction of

body phosphorus (< 0.1 percent), is of critica importance. In adults this

component makes up about 15 mmol (465 mg) and is located mainly in the blood

and extracellular fluid.191

Sugars

Sugar is the generalized name for sweet, short-chain, soluble carbohydrates,

many of which are used in food. They are carbohydrates, composed of carbon,

hydrogen, and oxygen.192

Sugars are found in the tissues of most plants, but are

present in sufficient concentrations for efficient extraction only in

sugarcane and sugar beet.193

190 Thorpe A., Making a standard solution, Chemistry Review, November 2002. 191 Ferguson M., Volumetric Analysis. Chemistry Review, September 1996. 192 Moxham, Roy. (2003) The Great Hedge of india.Carroll and Graf. 193 Moxham, Roy. (2003) The Great Hedge of india.Carroll and Graf.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

61

Types of Sugar

1- Monosaccharide

Fructose and glucose are all simple sugars, monosaccharide, with the general

formula C6H12O6. They have Glucose They five hydroxyl groups (−OH) and

carbonyl group (C=O) and are cyclic when dissolved in water. Each exists several

isomers with dextrose- and laevorotatory forms that cause polarized light to

diverge to the right or the left. Glucose, dextrose or grape sugar occurs naturally

in fruits and plant juices and is the primary product of photosynthesis.194

Most ingested carbohydrates are converted into glucose during digestion

and it is the form of sugar that is transported around the bodies of animals in the

bloodstream. It can be manufactured from starch by the addition of enzymes or in

the presence of acids.195

2- Disaccharides

Sucrose, maltose, and lactose are all compound sugars, disaccharides, with the

general formula C12H22O11. They are formed by the combination of two

monosaccharide molecules with the exclusion of a molecule of water.196

Sucrose is found in the stems of sugar cane and roots of sugar beet. It also

occurs naturally alongside fructose and glucose in other plants, in particular fruits

and some roots such as carrots. The different proportion of sugars found in these

foods determinesthe range of sweetness experienced when eating them.197

Atomic absorption spectrometry (AAS)

is an analytical technique that measures the concentrations of elements. Atomic

absorption is so sensitive that it can measure down to parts per billion of a gram

(μg dm–3) in a sample. The technique makes use of the wavelengths of light

specifically absorbed by an element. They correspond to the energies needed to

promote electrons from one energy level to another, higher, energy level.

Atomic absorption spectroscopy (AAS) is a widely used technique for

determining a large number of metals. In the most common implementation of

AAS, an aqueous sample containing the metal analyte is aspirated into an air-

acetylene flame, causing evaporation of the solvent and vaporization of the free

metal atoms. This process is called atomization. A line source (hollow cathode

lamp) operating in the UV-visible spectral region is used to cause electronic

excitation of the metal atoms, and the absorbance is measured with a

conventional UV-visible dispersive spectrometer with photomultiplier detector.

194 Welsh Jean, Andrea J.shama, Mirian B.vos (2011) the date palm in Southern Nevada. 195 Hussein F.S.Mustafa F.El-Samiraea and A.EL-zeid (1976) studies on physical and chemical characteristics of

eighteen date cultivars grown in Saudi Arabia india J. Hort 33: 107-113. 196 Robinson.Jancis (2006). The oxford companion to wine. (3rd.ed) Oxford University Press . 197 Achaga K.T (2003).The story of our food. Universities Press, 7.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

62

The narrow spectral lines of atomic samples necessitate the use of a line

source as well as a high-resolution monochromator. This helps to prevent

interference from adjacent spectral lines of other atomic species present in the

sample matrix. In this experiment, AAS in conjunction with flame atomization

will be used to determine specific metals in a solid sample. The availability of a

spectrometer equipped with a lamp turret (allowing several line sources to be

used in sequential fashion) will facilitate the measurement of multiple metals in

the sample.

Spectrophotometer

The spectrophotometer is designed to measure the amount of light absorbed by a

solution. This sensitive instrument is a very important tool for a biologist. It can

be used to molecules‟ absorption spectrum: the wavelengths of light that the

particular molecule absorbs (for example, DNA is best at absorbing UV light

with a wavelength of 260 nm).Furthermore, a more concentrated solution will

absorb more light than a less concentrated one(so the more blue food coloring

you put in water, the darker it looks). Using the spectrophotometer, we can

quantitatively measure absorbance, and this information can be used to determine

the concentration of the absorbing molecule.198

Materials and Methods

Area of collecting samples

The samples of dates were collected from super market in Khartoum as

following:

Sample No 1.Gondaila from mahas.

Sample No 2. Gondaila from shawaiga.

Sample No 3.Brakawi from mahas.

Apparatus

Burette, conical flask (250ml), volumetric flask (100ml-250ml-50ml), measure

cylinder (10,50ml), funnel, drop test tubes, beaker (250ml), Glass rode

Instruments

Electronic Sensitive balance, Furnace (model EIF 11 /6B), oven (Model)

UV – Vis spectrophotometer Shimadzu/Japan

Materials

Ethanol70% -Lead acetate 45%-Sodium Oxalate 22%-Sodium Hydroxide (0.1M)

HCl (50%) - fehling1 and fehling2-methylene blue indicator-glucose-phenol-

phenonaphthlene-concentrated H2SO4.

198 Robinson and C.Frank William (2015) Chemical Lab introduction to spectrophotometry.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

63

Determination of moisture content

2g of date sample was weighted and was heated in oven in 120C0

for 2hours the

percentage of moisture was determine.

Determination of ash content

In clean previously weighted crucible 4g of sample were weighted and

left in furnace in (850co ) for 3hours .The crucible was taken in a

desiccator to cool then weighted.

determination the concentration of iron , potassium and sodium

Preparation of sample

10 g of date was weighed and put on the furnace (550C0) at 3hours.the ash was

dissolved by adding 5ml of nitric acid and 15ml of distilled water. The solution

was heated in sand bath near drying .then the water and nitric acid were adding

and the solution was filtered and was put on volumetric flask and completed to

the mark by distilled water.

Determination of the iron concentration

5ml of solution was taken and put on volumetric flask (50ml) and was completed

by distilled water. Then the concentration of iron was determined by atomic

absorption .

Determination of the sodium and potassium concentrations

5ml of solution was taken and put on volumetric flask (25ml) then the cesium

chloride (5%) was added and the concentration of sodium and potassium were

determined by atomic absorption.

Determination of calcium concentration (volumetric method)

4g of date sample was weighted and was heated in furnace (850C0) for 3hours

then the ash was dissolved by 5ml of nitric acid and 10ml of distilled water, the

solution was heated to eject the excess of nitric acid , the solution was put in

volumetric flask (100ml) and was completed to the mark by distilled water.

50ml of sample was transferred in beaker 250ml then the solution was

equated by ammonium hydroxide. The solution was became acidity by adding the

acidic acid and was heated to boiling. 0.8g of ammonium oxalate was added to

the solution and was heated strongly at one minute and 30 minute. Then the

solution was filtered by use waltmans filter paper . The filtrate was washed by hot

distilled water until the filtrate was empty of oxalate it experimented by adding

calcium chloride (if oxalate is found the white precipitate was appearance). The

filter paper and precipitate was dissolved by 60ml of sulphric acid. Then the

solution was heated at 70C0 and was titrated with potassium permanganate until

the solution was colored by violet-red color .the concentration of calcium was

determined by the equation:

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

64

w\0.2*t=ca %

w:the weight sample after ash.

T:the volume of permanganate.

Determination the percentage of the concentration of the total sugars

content and reducing sugar

The date sample was extracted by weighting 5g from sample and 50ml ethanol

70% was added ,then 2ml of lead acetate (45%) and 3ml of sodium oxalate (22%)

were added to the extract ,the solution was separated and filtered, a few drops of

sodium oxalate was added if the solution was turbidity excess of (Na2C2O4) was

added until the solution was cleared and completed to100ml by distilled water,

50ml was taken from solution and 10ml HCl (50%) was added to it and leaved

about 24hours to determine the total sugar.

Determination the concentration of reducing sugar

A drops of pheno naphthalene indicator and NaOH (0.1M) were added to the

another 50ml, the color was changed to pink and the volume was completed to

100ml, 50ml was tacked from it and filled the burette to titrate against Fehling

solution (5ml fehling1 and 5ml fehlig2) with heating, 15ml was put down from

the burette after first bubble was raised then stopped until the color was changed

to dark pink, 2drops of methylene blue was added the changed to blue, and

complete the titration until the color became returned dark pink, the volume was

taken and compared with pirson table.

-If the color was not changed the concentration was high and the solution

was diluted.

Determination the percentage of the concentration of the total sugars

content

After 24 hours the 50ml with 10ml HCl (50%) was diluted to 100ml and titrated

against above Fehling solution by the method above by adding methylene blue,

until the dark pink returned, the volume was taken and compared with Pirson

table and calculation the total sugar percentage.

Determination of sugar by copper reduction (Lane and Eynon method)

1g of date sample was weighted and put in round bottle flask ,50ml distilled

water was added and contacted with reflux and boiled for 4 hours, it was cooled

and filtered, 1ml was taken and diluted to 100ml in volumetric flask 100ml with

distilled water, 5ml was taken from it in test tube then 1ml phenol and 5ml conc.

(H2SO4) were added.

Preparation of calibration curve

2% glucose was prepared by dissolving 2g glucose and completing to 100ml with

distilled water then 1, 2, 3, 4, 5ml were taken in test tubes, distilled water was

added to each tube to complete the volume to 5ml, and 1ml phenol and 5ml conc.

H2SO4 were added.

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

65

Preparation of the blank

5ml of distilled water was put in test tube, 1ml phenol and 5ml conc. H2SO4 were

added - All the tubes were leaved about 20 minutes then the absorbance was

taken with spectrophotometer at wavelength 490nm, the curve was drew then the

concentration was determined.

Results and Discussion

Table 1: shows the Moisture and Ash content in all samples:

No. of sample Moisture content% Ash content %

1 9.05 2.79

2 9.20 2.69

3 9.30 1.89

Table 2 shows the Concentration of calcium in dates samples:

No. of sample Ca %

Sample 1 1.47

Sample2 1.08

Sample3 2.21

Sample4 2.26

Table 3: show the absorbance obtained from the calibration curve :

No. of flask Concentration % Absorbance Cm1-

1 Zero Zero

2 0.25 0.150

3 0.5 0.251

4 0.75 0.359

5 1 0.472

Table 4: show the concentration of phosphorous in date samples obtained from

calibration curve:

No. of sample Concentration % Absorbance Cm1-

Sample 1 3.22 1.44

Sample 2 2.82 1.27

Sample 3 4.17 1.86

Sample 4 2.75 1.22

Table 5: show the Concentration of Elements by (ppm unit):

No. of sample Iron Sodium potassium Calcium phosphorus

Sample 1 20.02 79.2 60.73 1470 3220

Sample 2 24.17 79.8 76.10 1080 2820

Sample 3 33.96 56.5 58.95 2210 4170

Sample 4 42.35 51.4 75.43 2260 2750

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

66

Fig1 :the relation between the element in the sample 1

Fig2:the relation between the element in the sample 2

Fig 3: The relation between the element in sample 3

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

123456

Series2

Series1

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

123456

Series2

Series1

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

67

Fig 4: The relation between the element in sample 4

Table 6: shows the reducing sugar and total sugar content in the samples (by

titration method):

The concentration of reducing sugar was determined by the equation:

The value from the table/1000 *100/50 *dilution constant.

Table 7: calibration curve for sample 1and sample 2 :

Concentration of

glucose %

Absorption

Cm1-

in

sample 1

Absorption

Cm1-

in

sample 2

Absorption Cm1-

in sample 3

0.004 0.261 0.230 0.346

(conc. Of glucose % = 2x104-

)

0.008 0.466 0.483 0.655

(conc. Of glucose % = 4x104-

)

0.012 0.664 0.665 0.899

(conc. Of glucose % = 6x104-

)

0.016 0.858 0.859 1.121

(conc. Of glucose % = 8x104-

)

0.020 1.022 1.002 1.312

(conc. Of glucose % = 1x103-

)

No. of Samples Concentration by

percentage (%) of sugar in

5g samples

Concentration by percentage

(%) of sugar in 5g samples

1 0.989 5.87

2 0.988 5.86

3 0.948 5.47

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

FeNaKCaP

Series1

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

68

The percentage of glucose found in sample1 using (Lane and Eynon

method) equal 0.0192 % (from calibration curve)

The percentage of glucose found in sample2 using (Lane and Eynon

method) equal was 0.024 % (from calibration curve)

The absorption of date sample was: 1.04Cm1-

The percentage of glucose

found in sample3 was: 0.00072 % (from calibration curve)

Discussion

The present study showed that the concentration of iron, calcium and sodium in

sample 1 and sample 2 were higher than the concentration of iron, calcium and

sodium in sample 3 and sample 4 due to the environmental conditions such as

tempreture, rain and soil. Moreover, this work showed that the concentration of

phosphorous and potassium in sample 1 and sample 3 was higher than the

concentration of phosphorous and potassium in sample 2 and sample 4 due to the

different in soil.

The concentration of the total sugar in Sample 1 is higher one than the

concentration of the total sugar in Sample 2 and Sample 3 presented in Table (2)

was found 5.87%, 5.86% and 5.47% respectively.

The concentration of reducing sugar in sample1 is higher one than the

concentration of reducing sugar in sample 2 and sample 3 presented in table (2)

was found 0.989%, 0.988%, 0.948% respectively.

The concentration of glucose in sample 1 is higher one than the

concentration of glucose in sample 2 and sample 3 presented in table (3).

From the above results the concentrations of sugars in the selected dates

for sample 1were higher than sample 2 and sample 3 due to many reasons such as

farming methods, climate and soil elements and moreover to different storage

methods.

Recomindate to eat a high amount of gondola type because it have a high

concentration of Iron; Calcium and phosphorous than barakwi type.

References

Abdel Mein E-Suleiman, It-imad A.Abd ELhafise, Awad M.Abdelrahim (2012)

Food and nutrition sciences, 245-1251

Robinson and Frank Williams (2012) The Date Palm Southern Nevada No.16, 2-

5.

Mohan Jain (1981) Health Benefits of date palm-Mohan-Jaian@helsinkifi.

Moxham, Roy. (2003), The Great Hedge of india.Carroll and Graf.

Achaga K.T (2003).The story of our food. Universities Press, 7

PENYELIDIKAN TERHADAP ASPEK PEMAKANAN BERASASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

69

Welsh Jean, Andrea J.shama, Mirian B.vos (2011) the date palm in Southern

Nevada.

Robinson.Jancis (2006).The oxford companion to wine. (3rd

.ed) Oxford

University Press.

Hussein F.S (2007) Food and Agriculture of united Nation.

Robinson, C. Frank William (2015) Chemical Lab introduction to

spectrophotometry.

Hussein F.S.Mustafa F.El-Samiraea and A.EL-zeid (1976) studies on physical

and chemical characteristics of eighteen date cultivars grown in Saudi Arabia

india J. Hort, 33:107-113.

Thorpe A., Making a standard solution, Chemistry Review, November 2002

Ferguson M., Volumetric Analysis. Chemistry Review, September 1996

Lainchbury A., Stephens J, Thompson A, (1997), Advanced Practical Chemistry,

John Murray

Mendham J., Denney R.C., Barnes J.D., Thomas M., (2000), Vogel‟s Textbook

of Quantitative Chemical Analysis, Pearson Education Ltd, England

Battye P., Titrations, Chemistry Review, February 2003

Thorpe A., Colorimetry, Chemistry Review, February 2003

Thorpe A., Assessing the risks in practical work, Chemistry Review, September

2000

Thorpe A., Experimental error and error analysis: just how good are those results,

Chemistry Review, November 2001

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

71

BAB KEDUA

MANFAAT DAN KELEBIHAN

PENEKANAN TERHADAP SUNNAH

DALAM ASPEK PEMAKANAN

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

72

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

73

RAWATAN HERBA DALAM MENGUBATI PENYAKIT FIZIKAL:

ANALISIS MENURUT AL-SAHIHAYN

Khairunnisa Mohamed Yusoff1, Khadher Ahmad

2, Mohd Farhan Md Ariffin

3,

Mohamad Zaim Isamail4

Abstrak

Rawatan herba mula diamalkan sejak zaman nabi-nabi lagi, malah ia

turut dipraktikkan oleh masyarakat di zaman Nabi Muhammad SAW.

Masyarakat pada zaman sekarang berbeza daripada masyarakat

terdahulu, di mana masyarakat moden lebih terdedah dengan pelbagai

jenis tumbuh-tumbuhan. Maka kajian lebih tertumpu kepada

menyenaraikan dan mengumpulkan hadith-hadith berkaitan dengan

rawatan penyakit fizikal di dalam al-Sahihain serta mengemukakan

penjelasannya, menjelaskan perbezaan pendekatan rawatan fizikal

yang disarankan oleh Nabi SAW dengan rawatan herba dan

menganalisis justifikasi dari sudut perbezaan dan persamaan dan

perbezaan terhadap rawatan penyakit fizikal yang terpilih melalui

pendekatan rawatan herba. Melalui metode analisis induktif dan

deduktif, kajian ini menfokuskan perbincangan terhadap peranan

pengubatan herba dalam mengubati sepuluh penyakit fizikal manusia

dengan berpandukan kepada hadith daripada al-Sahihain. Kajian ini

membuktikan kaedah rawatan herba bertepatan dengan ajaran Nabi

SAW melalui hadith-hadithnya. Hasil kajian mendapati bahawa

rawatan herba bertepatan Sunnah Nabawiyyah memandangkan

terdapat beberapa buah hadith yang turut mengutarakan penggunaan

rawatan herba.

Kata Kunci: Rawatan herba, hadith, penyakit fizikal, al-Sahihain.

Pengenalan

Menurut takrifan herbalist, herba bermaksud tumbuhan yang boleh digunakan

sebagai bahan makanan, ubatan dan bahan aroma. Ini bermaksud, tidak hanya

1 Pelajar Pascasiswazah Sarjana, Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

(UM), 50603, Kuala Lumpur. Pascasiswazah di bawah penyeliaan Dr Ishak bin Hj. Suliaman E-mel: khairun @siswa.um.edu.my.

2 Pensyarah Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM), 50603, Kuala

Lumpur. 3 Pelajar Pascasiswazah PhD, Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM),

50603, Kuala Lumpur. 4 Pelajar Pascasiswazah PhD, Jabatan Syariah Dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM),

50603, Kuala Lumpur.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

74

tumbuhan renek, bahkan pokok yang berkayu juga boleh ditakrifkan sebagai

herba jika ada potensi bagi mana-mana tiga kegunaan tersebut.5

Rawatan herba terdiri daripada bahan-bahan alam semula jadi iaitu sudah

tersedia. Ia mengandungi penawar yang dapat membantu menyembuhkan

penyakit kusta dan pesakit tanpa campuran sebarang kimia. Dan manusia hanya

perlukan sedikit usaha demi mencari bagi mengaplikasikannyadan perlu

disertakan dengan keyakinan.

Metode Pemilihan Hadith

Gabungan hadith di antara dua orang perawi yang terkemuka iaitu Abu „Abd

Allah Muhammad bin Isma„il dan Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-

Qushayri al-Naysaburi sungguh meluas walaupun pembahagian hadith-hadith

sahih kepada beberapa buah kitab telah diagihkan. Susulan dari bilangan hadith

yang mencecah angka ribuan, pengkaji telah menetapkan beberapa aspek dalam

pemilihan sesuatu hadith yang berkaitan dengan perbincangan tajuk kajian ini.

Pertamanya adalah penelitian terhadap kitab berkaitan, sebagai contoh,

pada Sahih al-Bukhari lebih tertumpu dalam menggunakan Kitab al-Tibb yang

bererti perubatan sebagai Kitab utama, manakala Sahih Muslim pula

menggunakan Kitab al-Salam yang bermaksud sejahtera. Pengkaji memetik teks-

teks hadith daripada Kitab al-Tibb dan Kitab al-Salam secara khusus bagi

menjelaskan beberapa penyakit. Namun pengkaji juga mengambil hadith-hadith

daripada kitab-kitab dan bab-bab lain yang berkaitan dengan aspek yang dikaji.

Di sini, pengkaji akan mendahulukan matan riwayat Imam al-Bukhari

diikuti pula dengan matan riwayat Imam Muslim. Kaedah yang kedua pula,

pengkaji membuat saringan dengan memilih hadith-hadith yang jelas berkaitan

dengan rawatan penyakit fizikal yang disarankan oleh Nabi SAW. Pada metode

ketiga, pengkaji menetapkan tajuk bagi hadith-hadith yang dipilih berdasarkan

kepada pemahaman melalui penjelasan daripada kitab syarah seperti kitab Fath

al-Bari karya Ibn Hajar al-„Asqalani, dan kitab Syarah Sahih Muslim oleh Imam

an-Nawawi serta beberapa kitab lain yang membahaskan berkenaan rawatan

alternatif Islam.

Taburan Hadith-Hadith Rawatan Penyakit Fizikal dalam Kitab Sahih al-

Bukhari Mengikut Tajuk Bab (Kitab Dan Bab)

Jadual 1.0: Taburan Hadith-Hadith Rawatan Penyakit Fizikal dalam kitab Sahih al-Bukhari

Mengikut Tajuk Bab (Kitab dan Bab)

5 Samsudin Salleh, “Pengenalan Asas Herba Ubatan,” laman sesawang darussyifa.org, dikemaskini 28 Mei 2012,

dicapai 4 April 2016, http://herba.berita1.com/pokok-inai-lawsonia-inermis.

Kitab Sahih al-Bukhari

Bil. Nama

Kitab

Nama Bab No.

Hadith

Bilangan

Hadith

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

75

1

(Bekam kerana sakit migren dan pening)

5700-

5702

3

2

(Peperangan Hudaybiyyah)

(Mencukur rambut kerana sakit)

4190

5703

2

3

(Mengubati penyakit mata dengan celak)

5706 1

4

(Penyakit kusta)

5707 1

5

()Dan Kami telah menaungi kamu dengan

awan (dari panas matahari di padang pasir)

dan Kami turunkan kepada kamu “Mann”

dan “Salwa,” (serta Kami berfirman):

"Makanlah dari makanan-makanan yang

baik yang Kami telah kurniakan kepada

kamu". Dan tidaklah mereka menganiaya

Kami (sebab mereka kufurkan nikmat itu),

tetapi sebenarnya mereka adalah

menganiaya diri sendiri)(

(Cendawan merupakan penyembuh bagi

penyakit mata)

4478

5708

2

6

(Penawar bagi penyakit cirit-birit)

5716 1

7

(Perisai, dan orang yang menggunakan

kawannya sebagai perisai)

(Bakar tikar dan gunakan abunya untuk

menahan darah)

2903

5722

2

8

(Sifat api dan sesungguhnya ia adalah

makhluk)

(Demam berasal dari wap api neraka)

3261,

3263-

3264

5723-

5726

7

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

76

Sumber: Data terkumpul dari Kitab Mawsu،at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah, ed. Salih

bin „Abd al-„Aziz Al al-Shaykh (Riyadh: Dar al-Salam, 2000)

Jadual 1.0 dikategorikan berdasarkan penyakit mengikut susunan. Di

samping itu ia disenaraikan mengikut nama kitab, nama bab, no. hadith serta

bilangannya termasuk hadith yang berulang. Melalui penyelidikan perpustakaan,

pengkaji mendapati bahawa sebahagian matan hadith berlaku pengulangan.

Hal ini disedari oleh pengkaji apabila matan yang sama turut dibicarakan

di dalam kitab yang lain. Ini kerana sebuah kaedah rawatan itu boleh

diaplikasikan dalam pelbagai keadaan. Contohnya seperti keistimewaan

cendawan ketika mana airnya mampu merawat penyakit mata yang dibahaskan

di dalam Kitab al-Tibb, disebut juga didalam Kitab al-Tafsir: Surah al-Baqarah.

Begitu juga dengan penggunaan abu untuk merawat luka dari terus

mengalir darah yang tercatat di dalam Kitab al-Tibb, terdapat juga di dalam Kitab

al-Jihad dan penyakit berjangkit taun yang dinyatakan di dalam Kitab al-Hiyal,

selain dari Kitab al-Tibb. Kesimpulannya, jumlah keseluruhan hadith termasuk

hadith berulang adalah 25.

Taburan Hadith-Hadith Rawatan Penyakit Fizikal dalam kitab Sahih

Muslim Mengikut Tajuk Bab (Kitab dan Bab)

Jadual 1.1: Taburan Hadith-Hadith Rawatan Penyakit Fizikal dalam kitab Sahih Muslim

Mengikut Tajuk Bab (Kitab dan Bab)

9

(Apa yang disebut tentang penyakit taun)

(Penipuan apa yang dibenci adalah

melarikan diri dari wabak)

5728-

5730

6973-

6974

5

10

(Meruqyah dengan Ummu al-Kitab)

5736 1

Jumlah Keseluruhan Hadith (termasuk hadith berulang) 25

Kitab Sahih Muslim

Bil. Nama

Kitab

Nama Bab No.

Hadith

Bilangan

Hadith

1

(Setiap penyakit ada penawar dan

dibolehkan berubat)

2205,

2209,

2210

3

2

(Keharusan bercukur bagi orang yang

sedang berihram jika ia

Menyakitkan, juga wajib membayar wang

1201 1

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

77

Sumber: Data terkumpul dari Kitab Mawsu،at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah, ed. Salih

bin „Abd al-„Aziz Al al-Shaykh (Riyadh: Dar al-Salam, 2000)

Jadual 1.1 menunjukkan kesinambungan kepada Jadual 1.0. Sebahagian

hadith di dalam kitab Sahih al-Bukhari didapati juga di dalam kitab Sahih

Muslim. Namun di sini, pengkaji hanya mendapati terdapat 2 hadith yang

berkaitan tetapi tidak disebutkan di dalam kitab Sahih al-Bukhari seperti hadith

dalam Kitab al-Salam, Bab Istihbab al-Ruqyah min al-„Ayni wa al-Namlah wa

al-Humah wa al-Nazrah pada nombor 2196 iaitu penyakit demam dianggap

sebagai salah satu penyakit yang boleh disembuhkan melalui rawatan ruqyah.

Begitu juga dalam Kitab al-Salam, Bab al-Ta„un wa al-Tiyarati wa al-

Kahanati wa Nahwiha pada nombor 2218 iaitu mengenai penyakit taun iaitu

azab siksaan bagi orang yang menyekutukan Allah SWT pada zama nabi-nabi.

Pada masa yang sama dinasihatkn agar menjauhi wabak sebaik sahaja mengetaui

akan kejangkitan wabak di negara lain dan larangan ke atas penduduk yang

dijangkiti wabak tersebut.

Bilangan Matan Hadith Rawatan Penyakit Fizikal dalam Kitab al-Sahihain

Jadual 2.0: Bilangan Matan Hadith Berkenaan Rawatan Penyakit Fizikal

Bil. Kitab al-Sahihayn Bilangan Hadith

1 Sahih al-Bukhari 25

2 Sahih Muslim 9 Sumber: Analisis Pengkaji Melalui Data (Jadual 1.0 dan Jadual 1.1)

tebusan

untuk pencukuran dan nyatakan kadarnya)

3

((Wajibnya melakukan ihdad (tidak berhias)

bagi wanita yang ditinggal mati suaminya

dan dilarang dalam tempoh tiga hari))

1488 1

4

(Keutamaan cendawan dan mengubati mata

dengannya)

2049 1

5

(Sunahnya meruqyah dari sakit „Ain, sakit

cacar dan demam)

2196 1

6

(Wabak, tukang tenung, pawang dan

sebagainya)

2218-

2219

2

Jumlah Keseluruhan Hadith (termasuk hadith berulang) 9

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

78

Jadual 2.0 merupakan bilangan keseluruhan bagi matan hadith berkenaan

rawatan penyakit fizikal. Setelah mengira bilangan matan hadith berdasarkan

Jadual 1.0, pengkaji mendapati 25 matan hadith berkenaan rawatan penyakit

fizikal yang disebut di dalam kitab Sahih al-Bukhari. Manakala, 9 matan hadith

disebut di dalam kitab Sahih Muslim melalui Jadual 1.1. Berikutnya, graf palang

di bawah dapat memberikan gambaran yang lebih jelas lagi ringkas tentang kadar

jumlah matan hadith di dalam kitab Sahih al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim.

Rajah 1.0: Jumlah Bilangan Matan Hadith bagi kitab Sahih al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim

Sumber: Analisis Pengkaji Melalui Data (Jadual 2.0).

Analisis Taburan Hadith-Hadith Rawatan Fizikal dalam Kitab al-Sahihain.

Jadual 3.0: Hadith-Hadith Terpilih dalam kitab al-Sahihain

Bil. Pangkal Awal Matan Hadith Kitab al-Sahihain Jenis

Penyakit

Fizikal Sahih al-

Bukhari

Sahih Muslim

1.

/

Sakit

Kepala

2.

/

3.

/ /

4.

/ / Kutu

0

5

10

15

20

25

Bilangan Hadith

Sahih al-Bukhari

Sahih Muslim

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

79

5.

/ /

Penyakit

Mata

Berjangkit

6.

/ Kusta

7. / / Sakit Mata

8. / Sakit Perut

9.

/ Luka

10. / /

Demam

11.

/

12.

/ /

13.

/

14.

/

Taun

15.

/ /

16.

/

17.

/ Sengatan

Binatang

Berbisa

Sumber: Analisis Pengkaji Melalui Data (Jadual 1.0 dan Jadual 1.1)

Jadual 3.0 menjelaskan bahawa jumlah hadith yang berhubung dengan

penyakit fizikal dalam kitab al-Sahihain adalah sebanyak tujuh belas buah hadith.

Selajutnya, pengkaji ingin menjelaskan jumlah hadith yang berkaitan dengan

skop pengkaji di dalam kitab al-Sahihain. Pertama, matan hadith mengenai sakit

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

80

kepala terdapat 3 matan hadith; dua hadith pertama didapati berada di dalam

kitab Sahih al-Bukhari sahaja, manakala hadith ketiga didapati di dalam kitab al-

Sahihain. Kedua, terdapat 4 matan hadith yang menyatakan tentang demam,

dimana hadith pertama dan ketiga ada di dalam kitab al-Sahihain.

Sementara, hadith kedua wujud di dalam kitab Sahih al-Bukhari dan

hadith keempat wujud di dalam kitab Sahih Muslim. Ketiga, disebutkan 3 matan

hadith berkenaan taun, hadith pertama disebut didalam kitab Sahih al-Bukhari,

hadith kedua disebut di dalam kitab al-Sahihain dan hadith ketiga disebut

didalam kitab Sahih Muslim.

Ekoran dari itu, hanya 1 matan hadith yang membincangkan perihal kutu,

penyakit mata berjangkit dan sakit mata di dalam kitab al-Sahihain. Akhir sekali,

matan yang membahaskan penyakit kusta, sakit perut, luka dan sengatan binatang

berbisa juga terdapat 1 matan hadith sahaja, tetapi ia cuma terdapat di dalam

kitab Sahih al-Bukhari.

Analisis Justifikasi dari Sudut Persamaan dan Perbezaan Terhadap

Rawatan Penyakit Fizikal yang Terpilih Melalui Pendekatan Rawatan

Herba

Penyakit Pertama: Sakit Kepala

Hadith pertama dan kedua membahaskan bahawa Nabi SAW pernah berbekam6

di kepala kerana rasa sakit yang diderita olehnya. Hadith ketiga pula merupakan

sabdaan baginda SAW berkenaan sekiranya terdapat sesuatu yang lebih baik

untuk digunakan sebagai ubat (di mana kebiasaannya) terdapat pada madu,

berbekam atau sengatan api panas, sesungguhnya baginda SAW tidak suka

terhadap rawatan yang menggunakan api. Salah satu pendekatan yang dilakukan

oleh Nabi SAW dalam merawat sakit kepala ialah dengan berbekam kerana ia

mampu mengelurkan darah kotor sebagai punca kepala terasa sakit.

Bahkan, Rasulullah SAW juga mengamalkan rawatan herba seperti inai

untuk menyejukkan kepala. Ini kerana inai 7 mengandungi pewarna glukosid dan

asid henotanik. Sifat inai yang sejuk memberi kesan apabila ia bergabung dengan

kolagen pada sel kulit atau rambut.

Penyakit Kedua: Kutu di kepala

Hadith keempat mengemukakan keadaan Ka„b bin „Ujrah yang mengalami

masaalah kutu di kepala pada peristiwa Hudaibiyyah. Nabi SAW menemuinya

6 Rujuk Abdul Aziz Ismail, Setiap Penyakit Ada Ubatnya: Pengubatan mengikut al-Quran dan as-Sunnah; berbekam

mengeluarkan darah kotor dari bawah kulit, bukan dalam daging. Nabi SAW memerintah agar melakukan bekam pada pertengahan bulan ketika darah sedang bergejolak dan darah bertambah banyak, bukan pada awal bulan di saat

darah belum bergejolak dan bukan juga pada akhir bulan kerana gejolak darah sudah berkurangan. 7 Azuan, “Pokok Inai-Lawsonia Inermis,” laman sesawang Blog, dikemaskini 2 Disember 2013, dicapai 25 Disember

2013, http://herba.berita1.com/pokok-inai-lawsonia-inermis.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

81

semasa beliau sedang menyalakan api di bawah tungku dalam berpakaian ihram.

Justeru, baginda menyarankan agar mencukur rambut di kepalanya setelah Ka„b

memberitahu bahawa kutu tersebut menggangguinya. Saranan Nabi SAW

bertujuan untuk menghalang pembiakan kutu dan mengelak dari berjangkit

kepada para sahabat yang lain.

Bahan-bahan rawatan herba turut diaplikasi bagi menyingkirkan segala

yang memudaratkan diri umpama bawang merah yang dikisar untuk disapu

pada kulit kepala.8 Sesungguhnya, air bawang merah boleh membersihkan

kepala dan berfungsi membunuh kuman dan bakteria9 sekaligus mematikan

kutu yang berselindung disebalik rambut tersebut.

Penyakit Ketiga: Sakit Mata Berjangkit

Hadith kelima membincangkan perihal seorang wanita yang ditinggal mati oleh

suaminya, sehingga menyebabkan matanya menjadi bengkak akibat sering

menangis yang berpanjangan. Lantas orang ramai mengadukan hal tersebut

kepada Nabi SAW, baginda SAW menasihatkan agar wanita tersebut

menggunakan celak kerana khawatir matanya akan semakin parah. Celak yang

dimaksudkan di dalam hadith ini dikatakan sebagai itsmid 10

dan fungsinya

adalah untuk memperkuatkan saraf mata, menajamkan penglihatan, menjaga

kesihatan, menghapus daging lebihan pada koreng dan bisul pada mata,

membersih kotoran, menjernih penglihatan dan lain-lain lagi.

Rawatan herba pula mencadangkan agar daun sirih dilarutkan bersama air

panas dan garam. Setelah air kembali sejuk, daun sirih tersebut akan diramas lalu

ditapis untuk dikerlip-kerlipkan mata ke dalamnya bagi menyembuhkan penyakit

mata berjangkit dari terus berlarutan.11 Adapun, kandungan daun sirih

mempunyai kemampuan untuk mematikan bakteria, mematikan cendawan, dan

juga mempunyai peranan sebagai antioksidan.12

Sementara garam mengandungi

energi yang menjadikan ia berkualiti sebagai pembersih, pencegah kemudharatan

dan sebagainya.13

8 “Penulis tidak diketahui,” “Cara Menghilangkan Kutu Rambut dan Telurnya,” laman sesawang Penyakit.Us: Info

Penyembuhan Segala Penyakit, dicapai 15 Disember 2013,

http://www.penyakit.us/2013/04/cara-menghilangkan-kutu-rambut-dan-telurnya.html. 9 Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ath-Thibbun Nabawi: Metode Pengobatan Nabi SAW, dirumikan oleh Abdul Ghani

Abdul Khaliq (Jakarta: Griya Ilmu, 2004), 350. 10 Rujuk Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ath-Thibbun Nabawi: Metode Pengobatan Nabi SAW; sejenis batu hitam iaitu

bahan dasar celak yang didatangkan dari barat, Afshan (Persia). Ia adalah sejenis celak terbaik kerana paling mudah

melekat, bahagian dalamnya halus dan tidak mengandungi kotoran. Komposisinya dari unsur dingin dan kering, ia

mampu memperkuatkan saraf mata, menajamkan penglihatan, menjaga kesihatan, menghapus daging lebih pada koreng dan bisul pada mata, membersih kotoran, menjernih penglihatan serta menghilangkan sakit pening apabila ia

dicampur dengan madu. 11 Siti Fuziah Yusof, Mari Berubat dengan Tumbuhan Sekeliling Anda (Selangor: Ar-Risalah Product Sdn. Bhd.,

2011), .245. 12 Penulis tidak diketahui,” “Penyebab Mata Minus,” laman sesawang wordpress, dicapai 4 April 2016,

https://penyebabmataminus.wordpress.com/2016/02/08/manfaat-daun-sirih/. 13 Ibnul Qayyim, ath-Thibbun Nabawi, 465.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

82

Selain itu, melihat warna hijau dan air mengalir yang bersifat

menyejukkan dan menyegarkan14

juga dapat memberi kesan yang baik terhadap

penglihatan dan perkara ini telah dibuktikan oleh firman Allah SWT, iaitu;

Terjemahan: Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah

menurunkan hujan dari langit, lalu menjadilah bumi ini hijau

subur (dengan sebabnya)? Sesungguhnya Allah Maha Halus

serta lemah-lembut (urusan tadbirNya), lagi Maha Mendalam

pengetahuan-Nya (akan hal-ehwal sekalian makhluk-Nya).

Al-Haj 22:63

Penyakit Keempat: Kusta

Hadith keenam menceritakan amaran Nabi SAW supaya menghindari dari orang

yang terkena penyakit kusta seperti menghindari dari singa. Sikap baginda SAW

menggambarkan tentang bertapa bahayanya penyakit kusta yang mudah

berjangkit. Nabi SAW mempunyai pendekatan yang tersendiri dalam soal

mengawal dan mengubati penyakit kusta iaitu bersikap tegas mengenainya.

Walaupun baginda SAW pernah menjamu selera bersama seorang sahabat yang

sedang menghidap penyakit kusta, baginda tetap memberi amaran serta melarang

orang awam dari menatap terlalu lama pesakit kusta. Sesungguhnya, penyakit

berjangkit ini mampu mencacatkan kulit hingga menyebakan kerosakan kekal

pada kulit, saraf, otot dan mata jika lewat mendapatkan rawatan.15

Bagi rawatan herba, di antara bahan-bahan tropika yang sesuai bagi

merawat penyakit kusta adalah memakan jintan hitam bersama madu pada waktu

pagi.16

Sememangnya kandungan madu yang kaya dengan multivitamin

bermanfaat untuk kesihatan dan penawar bagi pelbagai penyakit17

, juga sifat

jintan hitam yang panas kering18

sesuai untuk mengubati penyakit kudis.

Penyakit Kelima: Sakit Mata19

Hadith ketujuh berkaitan dengan rawatan herba di mana Nabi SAW menjelaskan

tentang keistimewaan cendawan yang diciptakan oleh Allah SWT disebabkan

14 Jalaluddin as-Suyuthi, Tibb an Nabi: Perubatan Cara Nabi SAW Pasti Sihat, dirumikan oleh Muhammad bin

Abdullah (Kuala Lumpur: Inteam Publishing Sdn. Bhd., 2012), 201-2. 15 Ibid., 192-3. 16 Fuziah, Mari Berubat, 221-2. 17 Khalid Gadd, Mausu‟ah ath-Thibb al-Badil, terbitan “Dar al-Ghadd al-Jadid,” terj. Ensiklopedia Pengubatan Herba,

cet. 1 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), 110. 18 Ibid., 73. 19 Sakit mata ini berbeza dengan sakit mata berjangkit. Jangkitan sakit mata yang penulis maksudkan disini adalah sakit

akibat jangkitan bakteria pada mata seperti kelihatan bengkak dan merah.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

83

airnya yang mampu mengubati penyakit mata. Sifat cendawan yang lembab dan

berdarah20

bertepatan untuk menyejukkan panas pada mata.

Penyakit Keenam: Sakit Perut

Hadith kelapan dikategorikan sebagai rawatan herba yang mengkhabarkan kisah

seorang lelaki telah mengadu kepada Nabi SAW bahawa saudaranya menderita

cirit-birit dan baginda SAW menyuruh meminum madu. Kelakuan ini diulang

sebanyak tiga kali kerana didapati tiada kesan dengan meminum madu. Lalu

baginda SAW bersabda tentang kebenaran Allah SWT tentang khasiat madu dan

perut saudaranya yang berdusta.

Penyakit Ketujuh: Luka

Hadith kesembilan mengisahkan berkenaan rawatan yang berasaskan kepada

penggunaan tumbuh-tumbuhan. Rasulullah SAW menghadapi kecederaan pada

bahagian muka serta gigi gerahamnya patah akibat dari topi besinya yang pecah.

Apabila Sayyidatina Fatimah AS melihat darah semakin banyak keluar, dengan

pantas beliau membakar tikar sehingga menjadi abu untuk disapukan pada

bahagian luka ayahnya dengan tujuan untuk menghentikan darah tersebut dari

terus mengalir.

Imam al-Bukhari menjelaskan bahawa tikar yang dimaksudkan di dalam

hadith ini adalah tikar jerami kerana abunya mampu menghentikan pendarahan

luka sebaik sahaja ia kering. Di sisi yang lain, menurut al-Kahal bin Tharkan,

tikar yang digunakan oleh Fatimah AS diperbuat daripada papirus.21

Adapun,

„Abd al-Mun„im mencatat di dalam bukunya al-Tadawi bi al-Quran bahawa

papirus mengandungi garam mineral dengan kadar yang banyak dan zat inilah

yang akan menjadi abu setelah daun-daunnya dibakar nanti. Tambahan pula, Ibn

Sina mengatakan bahawa papirus adalah baik untuk kudis dan mampu

menyembuhkan luka.22

Penyakit Kelapan: Demam

Hadith kesebelas dan ketiga belas merupakan suatu kenyataan bahawa baginda

membenarkan rawatan ruqyah bagi penyakit demam. Sementara hadith kesepuluh

dan kedua belas, baginda menyifatkan penyakit demam sebagai percikan atau

hembusan api neraka dan cara untuk menyembuhkan demam tersebut adalah

dengan menggunakan air.23

Rawatan alami yang disyorkan oleh baginda SAW

20 “Khalid Gadd,” Mausu‟ah ath-Thibb, 48. 21 Penulis tidak diketahui,” “Halaman: Papirus,” http://id.wikipedia.org/wiki/Papirus. 22 Jalaluddin, Tibb an Nabi, 49. 23 Rujuk Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ath-Thibbun Nabawi dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Tibb an Nabi; air adalah

perkara asas di dunia, maka ia sangat penting bagi setiap kehidupan. Sesungguhnya, air yang terlalu panas atau terlalu dingin memberi kesan bahaya terhadap saraf dan sebahagian besar anggota tubuh. Ini kerana air yang terlalu

dingin boleh mengubah sistem metabolisme, mengakibatkan keparauan serta batuk. Minuman air yang sangat sejuk

menjurus kepada pendarahan, kahak dan rasa sakit di dada, namun di sisi yang lain, ia baik untuk meredakan wap dan panas yang naik ke kepala akibat demam. Sementara air yang terlalu panas akan mengentalkan darah,

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

84

menyamai dengan unsur saintifik di mana ciptaan Ilahi yang berupa hujan dapat

mengurangkan haba matahari yang memanaskan bumi.

Penyakit Kesembilan: Taun

Adapun hadith keempat belas, kelima belas dan keenam belas merupakan amaran

baginda agar jangan mendekati penyakit taun jika ia berlaku ke atas sebuah

negera atau melarikan diri bagi mereka yang berada di dalamnya. Hal ini kerana

wabak berjangkit ini sukar diubati walaupun terdapat penawarnya, bahkan

penyakit berjangkit ini berkemungkinan boleh menyabab kepada kematian.

Rasulullah SAW telah berpesan kepada beberapa orang sahabat agar tidak perlu

menyibukkan diri dalam menghadapi panyakit wabak sedangkan penyakit taun

itu dijangkiti di negara lain. Manakala bagi warganegara yang dijangkiti penyakit

taun agar jangan melarikan diri malah menghadapinya. Ini kerana ditakuti jika

penyakit taun akan merebak ke kawasan lain memandangkan penyakit ini mudah

dijangkiti.

Bagi rawatan herba pula, beberapa jenis rawatan herba bagi pesakit taun

seperti menyapukan air limau nipis yang telah dicampur bersama sirih sebanyak

dua kali sehari.24

Ini kerana limau mengandungi vitamin A, B, C dan kaya

dengan zat karbohidrat, serta mengandungi minyak meruap (volatile) yang

mampu memberi perubahan mendadak terhadap sesejenis penyakit.25

Kulit dan

bijinya pula bersifat panas dan kering26

amat sesuai utuk meredakan penyakit

taun.

Penyakit Kesepuluh: Sengatan Binatang Berbisa

Akhir sekali pada hadith ketujuh belas, para sahabat meruqyah mangsa sengatan

kala jengking dengan membaca Ummu al-Quran dan meludah pada bahagian

yang disengat kala jengking. Dapat difahami bahawa rawatan ruqyah serta air

ludah orang berpuasa mampu mematikan bisa tersebut.

Melalui kaedah rawatan herba, antara cara yang digunakan untuk merawat

kesakitan disebabkan sengatan binatang berbisa adalah dengan meminum air

umbi27

pisang raja atau pisang swanggi. Kaedah meminum ini diamalkan

walaubagaimanapun ia mampu meredakan kesakitan akibat terikan panas matahari tersebut, bantu melancar proses

metabolisme dan pembakaran, mengeluarkan pelbagai ampas makanan, memberi kelembapan dan sekaligus

menghangatkan. Minuman air yang sangat panas pula merosak pencernaan, membuat makanan mengapung di bahagian atas lambung, tidak mudah menghilangkan haus, mencairkan unsur tubuh, menyebabkan banyak penyakit,

bahkan berbahaya bagi banyak penyakit. Akan tetapi, air panas baik untuk orang-orang tua terutama yang menghidap penyakit epilepsi, pening, kesejukan dan penyakit mata. Kualiti air boleh diuji menerusi sepuluh cara;

pertama melalui kejernihan warna, kedua melalui baunya, ketiga melalui rasanya iaitu tawar dan agak manis,

keempat melalui timbangannya yang ringan dan lembut, kelima lokasi pengaliran air secara baik, keenam melalui sumbernya sejauh mana dalamnya mata air, ketujuh air terkena angin dan panas matahari, kelapan melalui

gerakannya yang deras, kesembilan melalui jumlahnya yang banyak sehingga mampu menghilangkan campuran

kotoran dan kesepuluh arah petumpahan sama ada dari utara ke selatan atau dari barat ke timur. 24 Affani Dhafir, Jamu Tradisional Madura & Kothekaan Madura (Surabaya: Indah, 1995), 63 25 Khalid Gadd, Mausu‟ah ath-Thibb, 96. 26 Jalaluddin, Tibb an Nabi, 140. 27 Rujuk Kamus Dewan pangkal pokok yang berdaun tunggal bagi pengertian pertama atau akar bagi pengertian kedua.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

85

sebanyak dua kali sehari bagi mereda sakit sengatan dari dalam badan.

Sesungguhnya Lisan al-Haml -sebangsa pisang28

– (plaintains) bersifat sejuk dan

kering dapat membantu menghentikan pendarahan.

Lantas dengan itu, melalui rawatan herba dapat dianalisiskan bahawa

sekala penyakit yang berjangkit seperti pembiakan kutu, sakit mata berjangkit,

kusta, taun dan sengatan berbisa bergantung bahan-bahan yang berunsurkan

panas. Sementara, penyakit yang tidak berjangkit bebas dalam menggunakan

bahan-bahan rawatan herba yang berunsur panas dan sejuk. Dari sudut yang

lain¸dapat diteroki bahawa rawatan terhadap penyakit mata, sakit perut, luka dan

demam telah dijelaskan melalui Hadith Rasulullah SAW dengan menggunakan

rawatan herba seperti cendawan, madu, papirus dan air. Maka jelas bahawa

mengamalkan rawatan herba amat digalakkan dalam Islam.

Manakala rawatan seperti bekam bagi sakit kepala, cukur rambut untuk

penyelapan kutu, itsmid dikhususkan sakit mata berjangkit dan ludahan orang

yang berpuasa ditujukan kepada sengatan binatang berbisa adalah langkah

alternatif rawatan secara praktikal. Meskipun setiap penyakit ada rawatannya,

akan tetapi Rasulullah SAW bertegas agar menghindari daripada dua penyakit

yang merbahayakan diri seumpama penyakit kusta dan taun.

Kesimpulan

Sebahagian besar dari hadith-hadith di atas membahaskan tentang bahan

penawar, kaedah rawatan serta cara mengatasinya. Jelas di sini bahawa hampir

kesemua hadith menyentuh lebih dari separuh penyakit fizikal yang ada. Oleh

yang demikian, pengulangan hadith di dalam kedua-dua buah kitab sahih

membuktikan kekuatan hadith yang tidak boleh disangkal lagi kebenarannya.

Tambahan pula rawatan alternatif diberi fokus bagi menikmati bahan-bahan

alami. Sememangnya rawatan herba bergantung kepada ciptaan Ilahi yang kekal

asli, namun ia akan memberi kesan negatif jika ia diambil melebihi dari kadar

yang cukup.

Rujukan

Khalid Gadd. Mausu‟ah ath-Thibb al-Badil, terbitan “Dar al-Ghadd al-Jadid,”

terj. Ensiklopedia Pengubatan Herba, cet. 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka, 2005.

Abdul Aziz Ismail. Setiap Penyakit Ada Ubatnya: Pengubatan mengikut al-

Quran dan as-Sunnah. Kuala Lumpur: Progressive Publishing House Sdn.

Bhd., 2012.

Abu „Isa Muhammad bin „Isa bin Sawrah al-Tirmdhi, “Sunan al-Tirmidhi,”

dalam Mawsu،at al-Hadith al-Sharif

28 Jalaluddin, Tibb an Nabi, 139.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

86

Affani Dhafir. Jamu Tradisional Madura & Kothekaan Madura. Surabaya:

Indah, 1995.

Al-Azadi al-Sajistani, Abu Dawud Sulayman bin Ash،ath. “Sunan Abu Dawud.”

Dalam Mawsu،at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah, ed. Salih bin „Abd

al-„Aziz Al al-Shaykh. Riyadh: Dar al-Salam, 2000.

Al-Bukhari, Abu „Abd Allah Muhammad bin Isma‘il. “Sahih al-Bukhari.” Dalam

Mawsu،at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah, ed. Salih bin „Abd al-„Aziz

Al al-Shaykh. Riyadh: Dar al-Salam, 2000.

Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. Ath-Thibbun Nabawi: Metode Pengobatan Nabi

SAW, dirumikan oleh Abdul Ghani Abdul Khaliq. Jakarta: Griya Ilmu, 2004.

As-Suyuthi, Jalaluddin. Tibb an Nabi: Perubatan Cara Nabi SAW Pasti Sihat,

dirumikan oleh Muhammad bin Abdullah. Kuala Lumpur: Inteam Publishing

Sdn. Bhd., 2012.

Azuan. “Pokok Inai-Lawsonia Inermis,” laman sesawang Blog, dikemaskini 2

Disember 2013, dicapai 25 Disember 2013, http://herba.berita1.com/pokok-

inai-lawsonia-inermis.

Ibn Majah, Abu „Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Rabi‟i bin Majah al-

Qazwayni. “Sunan Ibn Majah.” Dalam Mawsu،at al-Hadith al-Sharif: al-

Kutub al-Sittah, ed. Salih bin „Abd al-„Aziz Al al-Shaykh. Riyadh: Dar al-

Salam, 2000.

Kamus Dewan. Ed. ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Kementerian Pendidikan Malaysia, 2005.

Muslim, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. “Sahih Muslim.”

Dalam Mawsu،at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah, ed. Salih bin „Abd

al-„Aziz Al al-Shaykh. Riyadh: Dar al-Salam, 2000.

Samsudin Salleh. “Pengenalan Asas Herba Ubatan,” laman sesawang

darussyifa.org, dikemaskini 28 Mei 2012, dicapai 4 April 2016,

http://herba.berita1.com/pokok-inai-lawsonia-inermis.

Siti Fuziah Yusof. Mari Berubat dengan Tumbuhan Sekeliling Anda. Selangor:

Ar-Risalah Product Sdn. Bhd., 2011.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

87

KLASIFIKASI SAYUR-SAYURAN DALAM AL-QURAN

DAN KHASIAT PEMAKANANNYA

Monika @ Munirah Abd Razzak,29

Mohd Asmadi Yakob,30

Nik Mohd Zaim Ab Rahim***31

Abstrak

Kehijauan bumi adalah disebabkan adanya tumbuh-tumbuhan

yang dicipta untuk pelbagai fungsi kepada kehidupan makhluk

yang menghuninya. Manusia telah menggunakan tumbuhan

sebagai tempat berteduh dan makanan untuk mengekalkan

kesihatan. Tumbuhan boleh dibahagikan kepada dua iaitu

tumbuhan yang berbunga yang menghasilkan buah dan tidak

berbuah, sementara yang kedua ialah tumbuhan yang tidak

berbunga. Walau bagaimanapun, fokus utama artikel ini ialah

mengkaji sayur-sayuran yang terdapat di dalam al-Quran. Kajian

ini berbentuk kajian kualitatif dan proses mendapatkan data adalah

menerusi metode dokumentasi. Bagi menganalisis data, metode

induktif dan deduktif telah digunakan. Hasil kajian ini mendapati

sayuran secara umum disebut di dalam al-Quran dalam 2 surah

pada 2 ayat. Manakala sayuran dengan nama khusus disebut dalam

5 surah dan 5 ayat sahaja tetapi terdapat 8 sayuran yang dinyatakan

namanya di dalam al-Quran. Sayuran tersebut adalah seperti

mentimun, kacang adas, bawang putih, bawang merah, sawi, labu,

selasih dan juga halia.

Kata kunci: Tumbuhan, sayur, al-Quran, buah dan bunga

Pengenalan

Kehidupan di bumi ini tidak lengkap jika alam tumbuhan tidak dicipta. Sekiranya

manusia hidup dalam persekitaran yang tidak ada tumbuhan, pastinya banyak

masalah yang timbul. Sebenarnya penciptaan tumbuhan itu mempunyai fungsi

dan banyak memberi manfaat kepada manusia. Sebagaimana makhluk yang lain,

tumbuhan juga turut mengalami proses-proses yang rumit dalam kejadiannya.

Tumbuhan adalah sesuatu yang sifatnya hidup dan bertambah besar atau

berkembang yang mempunyai batang, akar, daun dan sebagainya serta

mempunyai inti sel dan klorofil.32

Ia adalah benda hidup yang menghasilkan

29 Penyelidik Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 30 Penyelidik Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor. 31 Penyelidik Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur. 32 Tim Penyusun Kamus PS, Kamus Pertanian Umum, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2013), 501.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

88

makanan dengan menggunakan klorofil untuk menjalankan proses fotosintesis

dan menghasilkan kanji.

Di dalam al-Quran, banyak saranan yang menyuruh manusia supaya

memperhatikan kepelbagaian dan keindahan ciptaan Allah yang amat

menakjubkan antaranya tumbuhan. Firman Allah dalam surah al-An„am ayat 99

iaitu:

Terjemahan: “Dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit lalu Kami

tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian

Kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan

pula dari tanaman itu butir-butir (buah) yang bergugus-gugus; dan dari

pohon-pohon tamar (kurma), dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan)

tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik; dan (Kami jadikan)

kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta buah delima, yang bersamaan

(bentuk, rupa dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah

kamu kepada buahnya apabila ia berbuah, dan ketika masaknya.

Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang

menunjukkan kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang beriman.”

Daripada ayat tersebut, dapatlah diambil panduan mengenai kekuasaan

Allah SWT yang mampu melakukan apa sahaja mengikut kehendak-Nya.

Terdapat banyak bukti kekuasaan Allah SWT di atas muka bumi ini bagi orang-

orang yang menggunakan akalnya, termasuklah kejadian tumbuhan yang pelbagai

jenis dengan khasiat pemakanannya menurut kajian sains pada masa kini.

Menurut Ibn Manzur perkataan al-Nabat bermaksud semua tumbuhan

yang ditumbuhkan oleh Allah SWT di muka bumi ini33

. Manakala dari sudut

istilah pula ia bermaksud sesuatu yang tumbuh, bercambah, hidup dan lain-lain.

Ia juga adalah merupakan tumbuh-tumbuhan yang berakar, berbatang serta

berdaun, berdahan dan lain-lain. Contohnya adalah paku-pakis yang mempunyai

beberapa sifat yang sama dengan tumbuhan berbunga.

Tumbuhan dwimusim (biologi) pula adalah tumbuhan yang menamatkan

kitar hidupnya dalam dua musim seperti kubis dan lobak merah. Manakala

tumbuhan saka (biologi), merupakan tumbuhan yang hidup lebih daripada dua

tahun dan kebiasaannya berbatang keras, berbunga dan berbuah pada setiap

musim. Contohnya adalah pokok jati. Tumbuhan semusim (biologi) pula adalah,

33 Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukarram, Lisan al-„Arab (Beirut: Dar al-Ihya‟ Turath al-„Arabi, 1988), j.49, 4317.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

89

tumbuhan yang menyempurnakan keseluruhan kitar hidupnya dalam satu musim

tanaman (satu tahun). Contohnya adalah seperti jagung dan padi34

.

Oleh itu artikel ini, akan membincangkan jenis tumbuhan sayur. Kenapa

sayur? Menurut Yokoyama Yoko dan rakan-rakan35

yang menjalankan kajian

pada tahun 2014, menyatakan pengambilan makanan vegetarian boleh

menurunkan tekanan darah. Manakala kajian 2014 oleh Oyinlola Oyebode et al.

dan rakan-rakan36

pula mendapati, pengambilan buah dan sayur boleh

menurunkan kadar kematian pada pesakit kanser37

dan kardiovaskular.38

Bagi

Christen W.G dan lain-lain pula menyatakan makan buah dan sayur baik untuk

kesihatan mata dan boleh mencegah dua penyakit utama mata iaitu katarak dan

degenerasi mokular yang dialami oleh mereka yang berusia 65 tahun.39

Justeru, masyarakat moden sudah mulai menyedari hakikat kepentingan

sayur-sayuran dalam menu sajian bagi mengekal kesihatan mereka. Dulu sayur

ditanam di kebun atau di belakang rumah yang agak jauh dari perkarangan. Kini

luas perkarangan yang terbatas seperti perumahan di bandar terutamanya tidak

menggalakkan mereka menanam dengan cara tradisi. Oleh itu kaedah penanaman

baru telah diperkenalkan seperti penggunaan pasu, poli beg, hidroponik dan

sebagainya. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak bercucuk tanam. Malah ia

telah dipertingkatnya dengan memperkenalkan lanskap taman sayuran yang

indah, unik dan berinspirasi.

Metode Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berbentuk deskriptif yang

menggunakan kaedah analisis dokumen untuk mendapatkan data. Kaedah analisis

dokumen melibatkan teks yang dikaji dari al-Quran dan hadith. Selain itu, buku

dan jurnal yang berkaitan dengan kajian turut dikumpul untuk dianalisi.

Selanjutnya data-data yang diperoleh, disemak dan dikelaskan mengikut kategori

masing-masing menggunakan kaedah induktif dan deduktif.

34 Kamus Dewan Edisi Keempat, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), 1593. 35 Yokoyama Yoko, Nishimura Kunihiro, Barnard Neal D, Takegami Misa, Watanabe Makoto, Sekikawa Akira,

Okamura Tomonori, Yoshihiro Miyamoto. Vegetarian Diets and Blood Pressure: A Meta-analyisis. JAMA Intern

Med. 2014;174(4):577-587. 36 Oyebode O, et al. Journal Epidemiol Community Health 2014;68:856–862. doi:10.1136/jech-2013-203500, Ness

AR, Fowles JW. Fruit and vegetables and cardiovascular disease: a review. Int J Epidemiol 1997;26:1-13. Block G,

Patterson B, Subar A. Fruit, vegetables, and cancer prevention: a review of the epidemiological evidence. Nutr Cancer 1992;18:1-29. Joshipura KJ, Hu FB, Manson JE, et al. The effect of fruit and vegetable intake on risk for

coronary heart disease. Ann Intern Med 2001;134:1106–14. Lock K, Pomerlau J, Causer L, et al. The global burden of disease attributable to low consumption of fruit and vegetables: implications for the global strategy on diet. Bull

World Health Organ. 2005;83:100–8. Dauchet L, Amouyel P, Hercberg S, et al. Fruit and vegetable consumption

and risk of coronary heart disease: a meta-analysis of cohort studies. J Nutr 2006;136:2588–93. Steven T. Koike, Peter Gladders, Albert O. Paulus , Vegetable Diseases: A Color Handbook (USA: Academic Press, 2007), 12.

37 Pembahagian sel secara berlebihan dan di luar kawalan. Rujuk Ensiklopedia Sains dan Teknologi, j. 3. (Skudai:

Universiti Teknologi Malaysia, 2000), 49 & Thomas Lathrop Stedman, Stedman‟s medical dictionary, ed. 28 (Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins, t.t.), 236

38 Berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah atau peredaran darah. Rujuk Stedman‟s medical dictionary, 249. 39 Christen, W.G., et al., Dietary carotenoids, vitamins C and E, and risk of cataract in women: a prospective study.

Arch Ophthalmol, 2008. 126(1): p. 102-9.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

90

Perbincangan

Adalah lebih baik dihuraikan definisi sayuran itu terlebih dahulu sebelum

diperincikan klasifikasi sayur-sayuran dalam al-Quran beserta khasiat

pemakanannya.

Definisi Sayur-Sayuran

Sayur- sayuran adalah dari akar kata sayur iaitu tumbuhan atau daun-daunan yang

boleh dimakan seperti pucuk paku, sawi, dan lain-lain40

. Jika dirujuk dalam

bahasa Inggeris, perkataan vegetable bermaksud tumbuhan herba biasa (kobis,

kacang, ubi kentang) yang ditanam untuk dimakan sebagai hidangan.41

Namun

bagi orang awam seperti penjual dan pelanggan, mereka berpendapat sayuran itu

adalah seperti tomato, kacang, timun yang ditanam di laman dapur, sama ada

dimakan secara mentah atau dimasak seperti ubi kentang, lobak merah dan ubi

bit, lobak, bunga kobis, kobis, saderi dan salad. Biasanya disediakan sebagai

makan malam selepas menikmati sup, ikan atau daging yang membentuk

sebahagian hidangan seperti buah disediakan sebagai manisan.42

Dengan itu, kepentingan sayur-sayuran kepada manusia tidak dapat

dinafikan lagi. Ini kerana ia membekalkan nutrisi yang kaya dengan air,

karbohidrat, protein, lemak, serabut, mineral dan vitamin. Karbohidrat, protein

dan lemak ialah nutrien makro iaitu bahan yang diperlukan dalam kuantiti yang

tinggi. Vitamin dan mineral pula ialah nutrien mikro, iaitu bahan yang penting

tetapi diperlukan dalam kuantiti yang rendah sahaja. Sayur juga mengandungi

pelbagai bahan kimia lain yang memberi kesan positif, neutral atau negatif

terhadap kesihatan manusia, bukan sahaja berasaskan jenis kimia tetapi juga

kuantiti sesuatu kimia.43

Klasifikasi Sayuran Dan Cara Pengambilannya Dalam Sajian

Pengklasifikasian sayuran boleh berlaku dalam pelbagai aspek seperti klasifikasi

botaninya, klasifikasi tahap kekerasan, klasifikasi bahagian sayuran yang

digunakan, klasifikasi keperluan tanaman dan klasifikasi tanaman bermusim.

Dalam artikel ini, klasifikasi akan difokus pada aspek bahagian sayuran yang

digunakan.

Menurut T. R. Gopalakrishnan44

, klasifikasi bahagian sayuran yang

digunakan dibahagikan kepada empat iaitu:

i. Stem lembut dan berdaun: Kobis, kobis cina, sawi, kailan dan sebagainya

40 Kamus Dewan, 1443. 41 http://www.merriam-webster.com/dictionary/vegetable dicapai pada 6 April 2016. 42 Derek B. Munro, Vegetables of Canada ( Canada: National Research Council of Canada, 1997,1 43 Ong Hean Chooi, Sayur: khasiat makanan & ubatan, cet. 4 (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn

Bhd, 2007), 2. 44 T R. Gopalakrishnan, Vegetables Crops (New Delhi: New India Publishing Agency, 2007), 13.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

91

ii. Buah: Tomato, terung, cili, kacang mata hitam dan sebagainya

iii. Bunga: Brokoli, bunga kobis dan sebagainya.

iv. Bahagian akar: Lobak merah, ubi bit, ubi kentang, bawang dan

sebagainya.

Panduan Diet Malaysia menekankan pengambilan pelbagai jenis makanan

berasaskan Piramid Makanan Malaysia. Pelbagai jenis makanan akan

membekalkan nutrien-nutrien berbeza yang diperlukan oleh tubuh. Tiada satu

pun jenis makanan dapat memberi kesemua tenaga, nutrien dan komponen

makanan yang diperlukan manusia. Oleh itu, apabila merancang menu untuk

mesyuarat atau majlis rasmi, pastikan ianya terdiri daripada pelbagai jenis

makanan untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan harian mereka.45

Buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan sumber vitamin yang baik.

Buah-buahan dan sayur-sayuran juga membekalkan mineral, fiber dan antioksida,

di samping mengandungi fitokimia. Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran

dalam diet seimbang dapat membekalkan nutrient-nutrien yang diperlukan. Oleh

yang demikian, hidangkan buah-buahan dan sayur-sayuran pada setiap waktu

makan utama. Buah-buahan juga boleh dijadikan snek untuk minum pagi atau

minum petang.46

Saiz sajian individu untuk sayur-sayuran ialah ½ cawan bagi

sayur yang dimasak dan 1 cawan bagi sayur ulam-ulaman.

Pakar perubatan dan Pengarah Pusat Perubatan Pencegah Marin,

California, Dr. Elson Haas menyatakan laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia

(WHO) pada 2003 menunjukkan secara purata 88.3 peratus rakyat Malaysia

mengambil kurang daripada saranan harian pengambilan sayur-sayuran dan buah-

buahan. Peratusan ini sangatlah rendah berbanding saranan Institut Kanser

Kebangsaan yang mencadangkan pengambilannya sebanyak tujuh hingga 12

hidangan setiap hari bagi mengelak masalah kesihatan kronik. Statistik daripada

Kementerian Kesihatan pula menyatakan satu daripada empat rakyat Malaysia

berisiko mendapat kanser dan perkara ini disebabkan kekurangan pengambilan

sayur dan buah dalam diet mereka. Dr. Haas yang pernah menulis tujuh buah

buku mengenai kesihatan dan nutrisi, menyatakan fitonutrien yang terkandung

dalam buah-buahan dan sayur-sayuran terkenal kerana keupayaannya

menggalakkan liang-liang kesihatan. Ia mengandungi bahan antioksidan kuat

yang berkesan dalam menyeimbangkan radikal bebas, menggalakkan fungsi sel

imunisasi dan menyuburkan pemulihan liang-liang rongga.

Ujarnya lagi, pengambilan makanan tidak seimbang menyekat fungsi

badan normal. Cara seseorang memasak makanan juga menyebabkan bahan

berkhasiat yang terkandung di dalamnya hilang. Oleh itu beliau menyarankan

buah-buahan dan sayur-sayuran dimakan mentah atau dibuat salad dan juga boleh

dimasak dengan cara stim, panggang, rebus tetapi jangan terlebih masak. Pastikan

45 Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, Edisi Kedua, Panduan Penyajian Hidangan Sihat Semasa

Mesyuarat ( Malaysia: Kementerian Kesihatan Malaysia, 2011), 7. 46 Ibid., 12.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

92

juga pengambilan sayur dan buah datangnya daripada lima jenis kumpulan warna

berlainan iaitu merah, kuning-jingga, putih, hijau dan biru-ungu. Fitonutrien

berlainan katanya mempunyai fungsi pengoksidaan berbeza dalam sel, di mana

lebih warna yang diambil, lagi tinggi tahap perlindungan yang kita peroleh.47

47 http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0720&sec=Kesihatan&pg=kn_07.htm di capai pada 6

April 2016.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

93

Sayuran Di Dalam Al-Quran

Al-Quran menjadi panduan kepada umat Islam dalam segala urusan hidupnya.

Kepentingan pemakanan seimbang yang terdiri daripada pelbagai nutrien telah

dikemukakan oleh al-Quran dengan membahagikan makanan yang

bersumberkan tumbuh-tumbuhan dan makanan yang bersumberkan haiwan. Pada

kebiasaannya tumbuh-tumbuhan kebanyakannya mengandungi karbohidrat,

vitamin, garam mineral, air dan fiber. Manakala makanan bersumber haiwan

seperti ayam, ikan, dan daging adalah kaya dengan protein.

Semua tumbuh-tumbuhan dan hasilnya adalah halal dimakan selagi ia

tidak mengandungi racun, memabukkan dan membahayakan kesihatan manusia

seperti ganja, rokok yang boleh mengakibatkan kanser paru-paru dan sebagainya.

Begitu juga sekiranya buah-buahan yang diproses dan boleh memabukkan seperti

perahan air anggur hukumnya haram. Antara ayat mengenai makanan yang

bersumberkan tumbuh-tumbuhan ialah firman Allah dalam surah „Abasa (80)

ayat 27-32:

Terjemahan: “Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian. Dan buah

anggur serta sayur-sayuran. Dan zaitun serta pohon-pohon kurma. Dan

taman-taman yang menghijau subur. Dan berbagai buah-buahan serta

bermacam-macam rumput. Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang

ternak kamu.”

Menerusi ayat di atas, dapatlah disimpulkan bahawa, makanan yang

bersumberkan daripada tumbuh-tumbuhan ialah seperti buah-buah, sayur-

sayuran, rumput dan biji-bijian. Masing-masing mempunyai rasa, bau, bentuk dan

warna yang berlainan. Ini menunjukkan Allah Maha berkuasa menjadikan

tumbuh-tumbuhan itu berbeza-beza, sebagai bukti kepada orang yang berakal. 48

Setelah diteliti, hanya dua ayat sahaja yang merujuk kepada makna sayur-

sayuran secara umum iaitu di dalam surah al-Baqarah (2) ayat 61 dan surah

„Abasa (80) ayat 28.

i. Baql

Kalimah baql disebut sekali sahaja dalam al-Quran iaitu dalam surah al-Baqarah

ayat 61, Firman Allah s.w.t:

48 Wahbah al-Zuhayli, Al-Tafsir al-Munir fi al-„Aqidah wa al-Syari„ah wa al-Manhaj , (Dimashq: Dar al-Fikr, 1997),

juz. 30, 71-72; Ibn Kathir, Isma„il bin Kathir al-Qurashiyi al-Dimashqi, Tafsir al-Qur‟an al-„Azim (Beirut: Dar Ihya‟ al-Turath al-„Arabi, 2000), j. 8, 293-294.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

94

Terjemahan: “Dan (kenangkanlah) ketika kamu berkata: "Wahai Musa,

kami tidak sabar (sudah jemu) dengan makanan yang semacam sahaja;

maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi

kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi; dari sayur-sayurannya,

dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan adas (kacang dalnya), serta

bawang merahnya.”

Semasa mentafsirkan ayat ini Ibn Kathir mengatakan baql, qiththa‟, „adas

dan basal adalah makanan yang sudah dikenali di kalangan orang Arab. Cuma

yang menjadi perselisihan pendapat di kalangan salaf tentang maknanya adalah

perkataan fum.49

Al-Baydawi dalam tafsirnya mengatakan al-baql ialah tumbuhan

hijau yang tumbuh dibumi dan baik untuk dimakan.50

Manakala al-Shawkani pula

mengatakan baqal ialah setiap tumbuhan yang tidak mempunyai batang. Ia

berbeza dengan shajar iaitu tumbuhan yang mempunyai batang.51

Berdasarkan huraian ulama-ulama tafsir di atas, kesimpulan pemahaman

bagi al-Baql menurut pandangan al-Maraghi lebih wajar diketengahkan. Al-Baql

ialah sejenis tumbuhan yang basah (sayur-sayuran) yang tidak hanya dimakan

oleh manusia tetapi dimakan juga oleh haiwan. Maksudnya di sini ialah pelbagai

jenis sayur-sayuran yang segar seperti kubis, lobak, sawi dan sebagainya.52

ii. Qadb

Kalimah qadb disebut sekali sahaja dalam al-Quran iaitu dalam surah surah

„Abasa ayat 28, Firman Allah SWT:

Terjemahan: “Dan buah anggur serta sayur-sayuran.”

Menurut Ibn „Abbas, Qatadah, al-Dahhak dan al-Suddi maksud Qadban

ialah sejenis sayur-sayuran yang biasa dimakan mentah oleh binatang. Ia juga

dikenali sebagai al-Qutt. Manakala al-Hasan a-Basri pula menyatakan ia adalah

makanan binatang.53

49 Ibn Kathir, Tafsir al-Qur‟an al-cAzim, j.1, 116. 50 „Abd Allah bin „Umar al-Baydawi, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta‟wil (Beirut: Dar Ihya‟ al-Turath al-„Arabi,

2000), j.1, 84. 51 Muhammad bin „Ali al-Shawkani, Fath al-Qadir , (Beirut: Ibn Kathir, 1414H), j.1, 108. 52 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terj. Muhammad Thalib (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka, 2001), j. 1, 139. 53 Ibn Kathir, Isma„il bin Kathir al-Qurashiyi al-Dimashqi. Tafsir al-Qur‟an al-‘Azim. Kaherah: Dar al-Hadith, 2002),

j.1, 156 . Rujuk juga Ibn Manzur, Lisan al-„Arab, j.41, 3660.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

95

Sementara ayat-ayat yang memperkatakan tentang sayur-sayuran secara

khusus dengan namanya ada pada lima surah dalam lima ayat. Sayur-sayuran

tersebut ialah mentimun, kacang adas, bawang putih, bawang merah, sawi, labu,

selasih dan juga halia. Dalam perbincangan seterusnya, lapan sayur tersebut akan

dijelaskan secara terperinci.

i. Mentimun

Merujuk kepada ayat 61 surah al-Baqarah yang lalu, kalimah Qiththa‟ disebut

sekali sahaja dalam al-Quran. Kalimah qiththa‟ dalam kalangan masyarakat Arab

adalah sudah dimaklumi. Ia tergolong dalam kalangan keluarga mentimun ( ).

Antara yang termasuk dalam kalangannya ialah timun, tembikai susu, tembikai,

petola, labu dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan ini kebiasaannya di tanam secara

melata di bumi atau juga dibuat para. Sebahagian dari buah-buahan atau sayur-

sayuran ini dimakan secara mentah tanpa dimasak seperti tembikai, tembikai susu

dan sebagainya. Manakala sebahagian lagi ada yang dimakan dengan dimasak

terlebih dahulu.54

Mentimun adalah tanaman yang berasal dari benua Asia dan sejenis

tanaman semusim yang memanjat dan memerlukan tiang sebagai alat sokongan.

Pokok ini ditanam dengan menggunakan benih dan hasil buah mula dipungut

lebih kurang lapan minggu selepas ditanam. Buah muda dimakan mentah,

dimasak buat lauk, dimasak sup atau dikisar buat jus untuk diminum. Buah tua

(warna kuning tua) boleh dibuat sup tetapi boleh juga digoreng sebagai sayur.

Timun juga dibuat acar sebelum dimakan, manakala daun muda dan pucuk biasa

dibuat lauk. Biji timun dipanggang dan dimakan sebagai kuaci atau dijadikan

minyak untuk memasak55

.

Kandungan nutrien timun terdiri daripada 96% air,56

0.65% protein, 0.1%

lemak dan 2.2% karbohidrat. Timun turut mengandungi kalsium, silica,57

zat besi,

magnesium, fosforus, serat, mineral,58

vitamin A, B1, B2 dan C.59

Timun

memiliki khasiat istimewa dalam bidang kosmetik sebagai pendingin, pembersih

dan penyegar kulit muka.60

Kajian lanjutan turut menunjukkan timun

mengandungi molybdenum, kalium, mengenes, asid folik, tryptophan dan

magnesium. Kalim dan magnesium merupakan zat logam yang membantu

merendahkan tekanan darah seseorang.

54 Prof. Dr. Nazmi Khalil Abu al-„Ata Musa من بقلها وقثآئها وفىمها وعدسها وبصلهاdalam http://www.s-

alshuraym.com/vb/showthread.php?t=14824 dicapai pada 8 April 2016. 55 Halimahtul Saadiah A. Shafiei, Sayur-Sayuran Semenanjung Malaysia , Edisi Kedua, (Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa & Pustaka, 2008), 113 56 Kandungan air yang banyak dapat membantu menyejukkan badan. 57 Silica penting bagi menjamin kesihatan kulit dan saraf yang melibatkan tendon, otot, ligamen dan tulang. Lihat

Nooradilah binti Ab. Kadir, Makanan Berkhasiat Menurut Perspektif al-Qur‟an, (Latihan Ilmiah Jabatan al-Qur‟an dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2011), 127

58 Daniel Mangoting, Tanaman Lalap Berkhasiat Obat, (Depok: Penebar Swadaya, 2005), 57. 59 Caffeic acid (vitamin C) membantu menghilangkan bengkak pada badan dan radang kulit. 60 Daniel Mangoting, Tanaman Lalap Berkhasiat Obat, 201-202.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

96

Timun bersifat dingin dan basah serta mengurangkan panas dalam perut.

Timun tidak cepat membusuk dan boleh membantu menyembuhkan penyakit

pundi kencing. Timun meredakan rasa pening manakala bijinya melancarkan

perkumuhan. Daun timun boleh dijadikan pembalut untuk membantu mengatasi

gigitan anjing. Namun begitu, timun tidak mudah dicerna, dingin dan kadangkala

berbahaya bagi perut.61

Selain itu, ia dapat mengembalikan suara yang hilang dan

jika digiling dan diambil airnya lalu ditambah sedikit gula, maka ia akan

menyembuhkan penyakit kuning.62

Berikut ini adalah jadual yang menjelaskan tentang kandungan gizi dalam

setiap 100g mentimun segar63

:

Unsur Kadar Unsur Kadar

Air 95.6 g Protein 0.8 g

Lemak 0.1 g Karbohidrat 3 g

Serat 0.6 g Vitamin 200 mg

Vitamin B1 0.04 mg Vitamin B2 0.05 mg

Asam Nikotenat 0.18 mg Vitamin C 10 mg

Pontasium 140 mg Kalsium 10 mg

Besi 0.3 mg Fostorus 21 mg

ii. Bawang putih

Bawang putih disebut sekali sahaja dengan perkataan fum dalam ayat 61 surah al-

Baqarah sebelum ini. Terdapat perselisihan pandangan tentang kalimah fum.

Menurut al-Maraghi fum bermaksud gandum atau kacang Arab. Menurut

pendapat pakar bahasa seperti Imam Kisa‟i, beliau mengatakan maksud fum ialah

thawm iaitu bawang putih.64

Menurut qiraat Ibn Mas„ud wa fumiha dibaca

dengan wa thawmiha. Pendapat ini juga diterima oleh Mujahid al-Rabi„ bin Anas,

Sa„id bin Jubayr.

Menurut Ibn „Abbas, fumiha bermaksud al-Thawm menurut bahasa Arab

klasik. Ia memberi makna mengambil bawang putih. Ibn Jarir berpendapat ia

adalah tepat kerana menurut kaedah bahasa Arab terdapat huruf yang boleh

bertukar kerana sebutannya hampir sama.65

Perkataan thawm telah dinyatakan dalam hadith yang diriwayatkan oleh

Jabir RA iaitu;

61 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, (terj.) Nabilah Abd. Jalil, Perubatan Rasulullah; Kenapa Rasulullah Sentiasa Sihat?

(Selangor: Al-Hidayah Publishers, 2013), 435. 62 Abdul Basit Muhammad al-Sayid, Pola Makan Rasulullah, cet. 3 (Jakarta : Al-Mahira, 2007), 199. 63 http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/HHFS_CUCUMBERS_FRESH_Dec2012.pdf dicapai 6 April 2016. 64 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghiy, jil. 1, h.139 65 Ismail Ibn Kathir, Tafsir al-Qur‟an al-„Azim (Beirut: Dar Ihya‟ al-Turath al-„Arabiyy, 2000), jil.1, h.116

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

97

« :.

Terjemahan: “Sesiapa yang makan dari sayuran ini – bawang merah,

bawang putih atau bawang perai, maka janganlah ia mendekati masjid

kami dan hendaklah ia solat di rumahnya, kerana sesungguhnya para

malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia.”

[Al-Bukhari, kitab Adhan 854, Muslim, kitab Al-Masajid 564].

Bawang putih atau nama saintifiknya Allium Sativum L. turut dikenal

sebagai bawang Cina oleh masyarakat Malaysia merupakan sejenis tumbuhan

dari kumpulan Liliaceae. Tumbuhan ini boleh ditemui di negara-negara beriklim

tropika. Ia ditanam di kebun dan ladang bertanah gembur yang tidak menakung

air dan yang mendapat cahaya matahari penuh. Ia bersaiz sederhana kecil, iaitu

setinggi kira-kira 0.6 m. Batangnya pendek dan terdapat berhampiran akar yang

tumbuh merumpun. Bawang berbentuk hampir bulat, berwarna putih, isinya

berulas-ulas, mengandungi banyak air dan dilindungi kulit nipis kering. Daunnya

tunggal dengan susunan berselang seli, panjang dengan hunjung menirus,

berwarna hijau tua, pangkal daun berwarna putih, bahagian tepinya rata dan

berbau.66

Pengambilan bawang putih sepanjang tempoh kehamilan mampu

mengurangkan risiko komplikasi kehamilan (pre-eclampsia), membantu

meningkatkan tekanan darah dan kandungan protein dalam urine. Ia turut

membantu mempercepat kadar pertambahan berat badan bayi dalam kandungan.

Ia juga sesuai dijadikan penambah tenaga, stamina67

dan makanan harian pesakit

Diabetes mellitus68

bertujuan mengawal dan membantu menambah kekuatan

tubuh. Bawang putih yang dipotong dan ditumbuk dijadikan sebagai perasa

dalam masakan. Sementara daun bawang pula digunakan sebagai penghias dan

perasa.69

iii. Kacang dal

Perkataan „adas dalam ayat yang lalu merujuk kepada sayuran kekacang. Ia

termasuk sayur-sayuran yang banyak tumbuh di negara Timur tengah. Para petani

mengangap „adas sebagai salah satu menu makanan utama mereka. Zat gizi yang

penting di dalam kacang adas antara lain ia kaya dengan vitamin B6, asam folat

dan pelbagai mineral seperti zat besi, potasium dan magnesium bagi penderita

tekanan darah tinggi serta dapat membuka pembuluh darah. Kandungan mangan

dan seng padanya juga bermanfaat untuk pertumbuhan kanak-kanak. Antioksidan

66 Siti Fuziah Yusuf, Tanaman Makanan Ubatan di Sekeliling Anda, (Selangor: Ar-Risalah Product Sdn. Bhd, 2010),

112. 67 Cara pengambilannya ialah dengan dibakar, dijadikan ulam-ulaman atau dimasukkan dalam masakan. 68 Diabetes mellitus merupakan penyakit keturunan disebabkan kekurangan insulin dalam badan, namun kekal berada

di dalam darah dan urine. Penyakit ini mengakibatkan pesakit sentiasa berasa lapar dan haus. 69 Ismail Saidin, Sayuran Tradisional Ulam dan Penyedap Rasa, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM),

2000), 36.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

98

dan selenium pula mampu melawan radikal bebas yang membahayakan kesihatan

dan kekurangan selenium dapat melemahkan kekebalan tubuh seseorang.70

Selain itu, kacang adas mengandungi minyak pati yang berfungsi

menghalang pertumbuhan mikro berbahaya. Malah ia mengandungi zat-zat yang

berfungsi membantu pengeluaran angin dari tubuh, meningkatkan pengeluaran air

seni, mengurangi batuk, diare, mengubati penyakit tuberkulosa (TBC), batu ginjal

dan mencairkan kahak.71

iv. Bawang merah

Seperti sayur lain, bawang merah disebut sekali sahaja dengan perkataan basal

dalam ayat 61 surah al-Baqarah. Merupakan tumbuhan dua musim yang sesuai

dalam pelbagai iklim. Pada musim pertama pokok ini mengeluarkan bawang dan

pada musim kedua pokok ini berbunga dan mengeluarkan biji benih. Bawang

yang dikeluarkan kecil tetapi 5 hingga 6 ulas bawang daripada serumpun pokok.

Bawang ini biasanya ditanam menggunakan bebawang yang telah kering dan

disimpan terlebih dahulu. Bawang kecil sama ada ditumbuk atau dihiris,

digunakan dalam pelbagai jenis masakan. Selain bawangnya, daunnya juga

digunakan sebagai hiasan serta perasa dalam masakan seperti sup dan

sebagainya72

. Berikut disenaraikan kandungan gizi dalam setiap 100g bawang

merah73

:

Unsur Kadar Unsur Kadar

Air 9.9 g Protein 10.1 g

Lemak 1 g Karbohidrat 75.3 g

Vitamin A 20 mg Vitamin B1 0.23 mg

Vitamin B2 0.15 mg Asam nikotenat 1.1 mg

Vitamin C 37 mg Kalsium 158 mg

Besi 3.1 mg Fosfor 256 mg

Bawang merah atau nama saintifiknya Allium Ascalonicum L. merupakan

tumbuhan yang tergolong dalam keluarga Liliaceae.74

Tumbuhan jenis ini boleh

didapati di negara-negara beriklim tropika. Ditanam di perkarangan rumah, kebun

dan ladang yang mendapat cahaya matahari serta ditanam di atas tanah gembur

yang tidak menakung air. Bawang juga bersifat pedas. 75

Tumbuhan ini tergolong

dalam kelompok herba yang bersaiz sederhana kecil berukuran setinggi kira-kira

0.4m. Berbatang pendek berhampiran akar dan tumbuh merumpun, bawang

berbentuk bulat, bujur atau hamper bulat, bersaiz sederhana kecil, berwarna

merah keunguan dan mengandungi banyak air.

70 Emma Pandi Wirakusumah, Sehat Cara Alqur'an & Hadis, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), 91. 71 Bambang Mursito, Ramuan Tradisional untuk Pelangsing Tubuh, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), Cet. II, 51. 72 Halimatul Saadiah A. Shafiei, Sayur-Sayuran Semenanjung Malaysia , 7. 73 Ismail Saidin, Sayuran Tradisional Ulam dan Penyedap Rasa, (Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia,

2000), 34. 74 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Shallot dicapai pada 7 April 2016. 75 Suriani, N. Bawang Bawa Untung. Budidaya Bawang Merah dan Bawang Merah. (Yogjakarta: Cahaya Atma

Pustaka, 2011).

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

99

Khasiat bawang merah ialah boleh menjadi anti tumor,

immunomodulatory, radioprotective bagi haiwan makmal.76

Ia juga berfungsi

untuk pengubatan sebagai penghangat badan, melancarkan peredaran darah,

mencegah penggumpalan darah, menurunkan kadar kolesterol dan kadar gula

dalam darah.77

v. Sawi

Ia disebut sebanyak satu kali dalam surah Luqman (31) ayat ke 16 dengan

perkataan khardal iaitu firman Allah:

Terjemahan: (Luqman menasihati anaknya dengan berkata): “Wahai anak

kesayanganku, Sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau

yang buruk) sekalipun seberat bijih sawi, serta ia tersembunyi di dalam

batu besar atau di langit atau pun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh

Allah (untuk dihakimi dan dibalasNya); kerana sesungguhnya Allah Maha

Halus pengetahuan-Nya; lagi amat meliputi akan segala yang

tersembunyi”.

Ayat di atas menunjukkan wasiat-wasiat bermanfaat dari Luqman al-

Hakim yang diceritakan oleh Allah s.w.t agar manusia menjunjung tinggi dan

mentauladaninya. Luqman menyamakan sesuatu perbuatan dengan biji sawi

(seberat biji sawi), yang ditafsirkan oleh ulama sebagai kezaliman dan kesalahan

meskipun seberat biji sawi.78

Sementara HAMKA pula menyatakan sesuatu

amalan, sesuatu amal dan usaha, sesuatu jasa kebaikan; “ sebesar biji sawi dari

dalam batu”, biji sawi amat halus. Kalau biji sawi itu terletak dalam batu dan

tersembunyi, maka Allah akan menunjukkannya dengan kekuasaan yang ada pada

Allah. Oleh itu, amalan yang sekecil biji sawi itu tetap akan terkeluar juga

akhirnya. Di sini Allah s.w.t menyamakan perbuatan manusia dengan sebesar biji

sawi kerana biji sawi itu amat kecil dan halus sekali.79

Sawi merupakan salah satu pokok herba yang boleh mencapai 20-60 cm

tinggi. Nama botaninya adalah Brassica Rapa L80

. Di Malaysia, sawi lazimnya

dijual pada peringkat paling banyak daun besar, diikuti dengan peringkat kuncup

bunga dan banyak bunga. Sawi ditanam daripada biji benih dan penuaiannya

dilakukan pada minggu kelapan hingga minggu kesepuluh selepas ditanam. Ia

76 Ajaikumar B. Kunnumakkara, Anticancer Properties of Fruits and Vegetables: A Scientific Review, (Singapore:

World Scientific Piblishing Co., 2015), 49. 77 Soenarso Soehardi, Memelihara Kesehatan Jasmani Melalui Makanan, (Bandung: Penerbit ITB, 2004), 149 78 „Abdullah Muhammad et al. , Tafsir Ibn Kathir (terj.), c.2. (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi‟i, 2009), j.7, 207. 79 Abdulmalik „Abdulkarim „Amrullah, Tafsir al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), j.11, 131. 80 Chittaranjan Kole, Genome Mapping and Molecular Breeding in Plants, (New York: Springer Berlin Heidelberg,

2007), j. 5, 185.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

100

boleh hidup pada suhu panas dan sejuk. Pokok sawi ini mengeluarkan bunga kecil

yang berwarna kuning. Pada masa penuaian, bunga ini telah terbuka. Daun dan

batangnya berwarna hijau. Sawi selalu dimasak tumis dan menjadi bahan sayur

yang penting dalam pelbagai jenis masakan seperti mihun goreng dan mi

goreng81

.

Seluruh bahagian sayur sawi mempunyai khasiat pemakanan yang tinggi.

Seperti sayur crucifer yang lain, sawi juga mempunyai rasa pahit dan

glukosinolat di dalamnya mengurangkan penyerapan iodin82

. Oleh itu sawi perlu

dimakan dengan mengambil makanan lain yang kaya dengan iodin untuk

memberi keseimbangan pada tubuh83

. Bijinya yang kecil, membulat dan

berwarna perang atau hitam boleh dibuat salap untuk merawat bisul, kudis dan

ulser. Daunnya pula direbus dan airnya diminum untuk merawat bengkak dan

bisul84

. Selain itu, sayur sawi amat penting dalam pemakanan diet.85

Jadual di

bawah adalah menerangkan tentang kandungan gizi dalam setiap 100g sawi :

Unsur Kadar Unsur Kadar

Air 95 g Protein 1.2 g

Lemak 0.2 g Karbohidrat 1.2 g

Kalium 282.8 mg Vitamin B1 0.06 mg

Vitamin B2 0.09 mg Besi 0.98 mg

Vitamin C 35.42 mg Kalsium 103.6 mg

Serat Pangan 2.8 g Fosforus 57.4 mg

vi. Labu

Kalimah yaqtin hanya disebut sekali sahaja dalam al-Quran iaitu pada surah al-

Saffat (37), ayat 146. Firmann Allah s.w.t:

Terjemahan: “Kami tumbuhkan (untuk melindunginya) sebatang pokok

yang berdaun lebar.”

Ayat ini menceritakan tentang Nabi Yunus setelah dikeluarkan dari perut

ikan, di mana baginda dicampakkan dari perut ikan ke atas tanah yang tandus di

tepi pantai dalam keadaan sakit. Kemudiannya Allah SWT menumbuhkan

sepohom pokok labu untuk perlindungan dan manfaat. Ibn Kathir menyebut

beberapa keistimewaan pokok labu, iaitu cepat tumbuh, daunnya yang lebar dapat

digunakan untuk berlindung, lalat tidak akan mendekat dan buahnya enak

81 Halimatul Saadiah A. Shafiei, Sayur-Sayuran Semenanjung Malaysia , 95. 82 G. R. Dixon dan M. H. Dickson (2007), Vegetable Brassicas and Related Crucifers, (Wallingford; CABI Publishing,

2007), 1. 83 Ong Hean Chooi, Sayur: khasiat makanan & ubatan, 142. 84 Ibid., 143. 85 Else Berit Skagen and Tor-Henning Inersen (2000), “Effect of Simulated and Real Weight Lessness on Early

Regeneration Stages of Brassica Napus Protoplasts”, In Vitro Cellular and Development Biology-Plant, j. 36, bil. 5, 312-318.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

101

dimakan mentah atau dimasak. Kedua-dua kulit dan isi buah labu boleh

dimakan.86

Tanaman labu kuning merupakan suatu jenis tanaman sayuran menjalar

dari familli Cucurbitaceae, yang tergolong dalam jenis tanaman semusim yang

setelah berbuah akan terus mati. Tanaman labu kuning ini telah banyak ditanam

di negara-negara Afrika, Amerika, India dan Cina. Ia dapat tumbuh di dataran

rendah maupun dataran tinggi.

Manfaat labu untuk kesihatan adalah untuk menstabilkan gula darah

kerana kandungan labu merupakan jenis kalori yang rendah gula. Walaupun

begitu, ia tetap memberi tenaga kepada badan. Kandungan magnesium yang

terdapat pada labu membuat seseorang lebih tenang kerana ia mampu membuat

saraf rehat dan melancarkan pencernaan di dalam usus. Selain itu biji labu

mengandung zat besi yang sangat diperlukan untuk menjaga kesihatan terutama

anemia yang sering terjadi pada wanita.87

Malah ia turut merawat batuk, luka

terbakar, masalah cacing, sakit buah pinggang, radang, kanser, demam panas,

cirit-birit, penyakit usus (Typhus), tidak lawas dan tekanan darah tinggi.88

vii. Selasih

Al-Quran telah menyebut selasih sebagai Rayhan dalam surah al- Rahman (55)

ayat 12 iaitu firman Allah:

Terjemahan: “Demikian juga terdapat biji-bijian yang ada jerami serta

daun, dan terdapat lagi bunga-bungaan yang harum.”

Dalam mentafsirkan makna ayat terbabit, para ulama memberikan tafsiran

yang pelbagai. al-Hasan al-Basri menyebutkan yang dimaksudkan dengan al-

Rayhan adalah semua tumbuhan yang berbau harum. Menurut Quraish Shihab

dalam tafsir al-Misbah, perkataan rayhan diambil dari kata ra‟ihah iaitu aroma.

Rayhan merupakan tumbuhan yang mempunyai aroma harum seperti ros, yasmin,

kemuning dan lain-lain. Malah, ada yang memahami maksud rayhan sebagai

daun yang hijau sebagai antonim dari al-Asf (daun yang kering). Perkataan al-

Habb pula bererti tumbuhan yang menjadi makanan seperti gandum dan padi.89

Selasih adalah sejenis tanaman yang tumbuh menegak dengan ketinggian

antara 30 hingga 90 cm. Batangnya bersegi dan berwarna sama ada hijau, ungu

atau perang. Daunnya berwarna hijau pekat, tunggal dan berbentuk bujur telur

86 Ibn Kathir, j.4, h. 412. Rujuk juga Zulkifly Mohd Yusoff, et.al, Kamus al-Qur‟an, (Kuala Lumpur: PTS Islamika,

2009), 801-802. 87 Manfaat dari Kandungan Gizi Buah Labu - Bidanku.com http://bidanku.com/manfaat-dari-kandungan-gizi-buah-

labu#ixzz45QV8dcdi dicapai pada 10 April 2016. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Perubatan Rasulullah; Kenapa

Rasulullah Sentiasa Sihat?, 489. 88 Siti Fuziah Yusuf, Tanaman Makanan Ubatan di Sekeliling Anda, 124. 89 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‟an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 502.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

102

(ovate). Bunganya tumbuh di bahagian hujung batang dan dahan pokok.

Keseluruhan bahagian pokok selasih mengeluarkan bauan harum. Di Malaysia, ia

dikenali dengan pelbagai nama seperti selasih, selasih hitam, selasih putih,

kemangi,90

ruku-ruku atau ruku-ruku hitam. Ia merupakan tumbuhan herba,

tumbuh meliar di kawasan terbuka, dan lazimnya ditanam di kebun di kampung-

kampung bagi tujuan perubatan tradisional.91

Kandungan nutrisi selasih dalam 100 gram mengandungi 43 kalori,

protein 3.3g, lemak 1.2g, karbohidrat 7g, serat 2g, kalsium 320mg, fosforus

33mg, besi 4.8mg, natrium 12mg, potassium 429mg, air 86.5g, beta-karoten

ekuivalen 4500mcg, tiamin 0.08mg, riboflavin 0.35mg, niacin 0.8mg dan vitamin

C 27g. Namun begitu, daun dan biji selasih tidak boleh menjadi sumber penting

untuk memenuhi keperluan utama tubuh badan disebabkan kandungan gizi yang

sangat rendah.92

Manfaat lain selasih ialah membuang kelumumur dan bintik di kepala.

Rayhan boleh menghitamkan dan mencegah rambut gugur. Daun selasih boleh

mengubati luka, kudis,93

jangkitan kulit, tumor akut, kegatalan dan buasir.

Bijinya boleh mengubati batuk darah, paru-paru, membersihkan perut dan

mengubati cirit birit. Ini merupakan kualiti khusus rayhan yang tidak terdapat

pada tumbuhan lain. Biji selasih turut melancarkan pengeluaran urine,

menyembuhkan sakit pundi kencing, gigitan labah-labah dan sengatan haiwan

berbisa. Namun, adalah berbahaya menggunakan akar rayhan untuk memberus

gigi.94

viii. Halia

Dalam al-Quran, halia disebut sekali sebagai zanjabil dalam surah al-Insan (76)

ayat 17 iaitu firman Allah:

Terjemahan: “Dan mereka dalam syurga itu, diberi minum sejenis

minuman yang campurannya dari zanjabil.”

Menurut Ibn Kathir, ayat ini menyatakan orang-orang yang berbuat baik

akan diberi minum dengan gelas-gelas ini iaitu segelas minuman yang bercampur

dengan kafur yang dingin dan pada masa lain diberi minuman yang bercampur

dengan halia yang hangat agar ada keseimbangan dalam badan mereka. Kadang-

kadang minuman sejuk dan kadang-kadang panas. Allah SWT berfirman lagi, “

Sebuah mata air di syurga yang bernama Salsabil 95

”, iaitu zanjabil (halia) ini

90 Noraida Ariffin, Penyembuhan Semulajadi Dengan Herba, (Malaysia: PTS Millenia, t.t.), 113-114. 91 Muhamad Zakaria Mustafa Ali Mohd, Traditional Malay Medicinal Plants, (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan

Negara Malaysia Berhad, 2010), 89. 92 Prof. Ali Khomsan, Rahasia Sehat Dengan Makanan Berkhasiat (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 261. 93 Mahmud, Mahir Hasan, Mukjizat Kedokteran Nabi. (Jakarta: Qultum Media, 2007), 14. 94 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Perubatan Rasulullah; Kenapa Rasulullah Sentiasa Sihat, 395. 95 Surah al-Insan ayat 18.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

103

merupakan sebuah mata air di syurga yang bernama Salsabil. „ „Ikrimah

mengatakan; “ Ia merupakan nama sumber mata air di syurga”. Manakala

Mujahid pula berkata; “ Disebut demikian kerana alirannya yang lembut dan

tajam.96

Manakala Ibn Qutaybah pula menyatakan“ Lafaz ini adalah nama bagi

sesuatu.”97

Dalam al-Mu„jam al-Wasit, ia bermakna tumbuh-tumbuhan dari jenis

al-Zanjabariyyah yang memiliki akar yang besar, tertanam dan menjalar di tanah

serta pedas rasanya (halia), dan ia juga bererti khamar. Dalam ayat ini boleh

difahami dengan dua makna iaitu; yang pertama, minuman yang bercampur

dengan halia. Ibn Kathir mengatakan bahawa orang-orang beriman akan

meminum khamar yang kadangkala minuman itu dicampur dengan kafur (كافىر)

agar membuat mereka sejuk dan kadangkala dengan zanjabil (halia) yang

menjadikan panas bertujuan untuk membuat sesuatu itu seimbang98

.

Dalam Safwah al-Tafasir, orang Arab akan merasa lazat ketika minum

minuman yang dicampur dengan halia kerana ia memiliki aroma yang harum

baunya99

. Al-Qurtubi mengatakan ia dapat menyegarkan lidah dan menghadam

makanan. Oleh itu mereka menginginkan kenikmatan di akhirat berdasarkan

keyakinan mereka bahawa ia merupakan minuman yang amat nikmat dan

lazat.100

” Maksud yang kedua pula adalah ia nama bagi mata air yang merupakan

minuman ahl al-Abrar (أهل األبرار) di dalam syurga. Ada juga yang berpendapat

bahawa ia adalah mata air di dalam syurga yang rasanya seperti halia101

.

Kesimpulannya, makna zanjabil adalah halia.

Pokok halia merupakan tanaman yang berasal dari kawasan tropika Asia.

Pokok jenis monokotiledon ini mempunyai kadar pertumbuhan serta membiak

dengan cepat dan paling sesuai hidup di tanah yang peroi. Penanamannya

menggunakan rizom yang matang. Terdapat banyak rizom di bawah permukaan

tanah. Rizom ini adalah hasil yang dituai setelah daunnya menjadi kuning dan

kering. Rizom boleh digunakan pada peringkat matang atau masih muda dalam

masakan, minuman atau dibuat jeruk. Dalam penyediaan pelbagai jenis lauk

pauk, halia dihiris halus atau ditumbuk dan dicampur dengan bahan lain seperti

bawang merah dan bawang putih. Halia adalah sebagai perasa, namun jika

dimakan begitu sahaja, ia mempunyai rasa pedas. Berikut disenaraikan

kandungan gizi dalam setiap 100g halia :

Unsur Kadar Unsur Kadar

Air 86 g Protein 2.1 g

Lemak 1.0 g Karbohidrat 8.6 g

96 „Abdullah Muhammad et al., Tafsir Ibn Kathir (terj.), j.10, 174. 97 al-Tabari , Abu Ja„far Muhammad bin Jarir , Jami„ al-Bayan „An Ta‟wil al-Qur‟an. Cet. 3. (Mesir: Sharikah

Maktabah wa Tab„ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1968), j. 13, 234. 98 Ibn Kathir (1998), j.4, h. 412. 99 Muhammad „Ali al-Sabuni, Safwah al-Tafasir, (Beirut: Dar al-Qur‟an al-Karim ,1981), j.3, h. 494. 100 Al-Qurtubi, Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari, Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur‟an. (Beirut: Dar al-Fikr,

1996), j. 19, h. 137. 101 Al-Qurtubi (1996), j.15, h. 86.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

104

Kalium 125 mg Vitamin B1 0.04 mg

Vitamin B2 0.04 mg Ferum 2.5 mg

Vitamin C 5.3 mg Kalsium 17 mg

Serat 1.7 g Fosforus 63 mg

Khasiat perubatannya sebagaimana yang dimaklumi ialah sebagai anti-

inflamasi, anti-plasma, anti-ulser, melindungi hati, menghalang tumor kulit,

menurunkan tekanan darah, mengurangkan kolesterol, mengatasi rasa loya dan

mual. Serbuk yang dihasilkan daripadanya juga digunakan sebagai bahan perisa

tambahan dalam produk panggang, makanan siap proses, makanan sampingan

dan roti. Manakala halia yang telah dijerukkan pula digunakan dalam penghasilan

biskut, jem, kek dan kuih muih.102

Kesimpulan

Sayur-sayuran adalah sejenis tanaman dan tumbuhan yang dianugerahkan Allah

SWT kepada manusia dan juga haiwan untuk dijadikan sebagai makanan dan

juga ubatan dalam menjalani kehidupan seharian. Kajian-kajian sains tentang

khasiat sayuran di dalam al-Quran telah membuktikan tentang bahawa Allah

Yang Maha Esa dan Maha Pencipta, tidak mewahyukan sesuatu itu dengan sia-

sia. Begitulah juga penyebutan Allah SWT terhadap sayuran yang terdapat di

dalam al-Quran. Kesemuanya mempunyai rahsia mukjizat yang besar terhadap

kesihatan manusia.

Oleh itu, apa yang penting ialah setiap orang perlu memakan sayur-

sayuran dalam kuantiti yang cukup dan banyak supaya dapat mengelak penyakit

yang merbahaya di samping ia memastikan kesihatan yang optimum pada

manusia.

Penghargaan

Kajian ini mendapat peruntukan dana penyelidikan di bawah Trans Disciplinary

Research Grant Scheme (TRGS) iaitu TR001A-2014A

Rujukan

„Abd Allah bin „Umar al-Baydawi, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta‟wil (Beirut:

Dar Ihya‟ al-Turath al-„Arabi, 2000), j.1

Abdul Basit Muhammad al-Sayid, Pola Makan Rasulullah, cet. 3 (Jakarta : Al-

Mahira, 2007), 199.

Abdullah Muhammad et al. , Tafsir Ibn Kathir (terj.), c.2. (Jakarta: Pustaka Imam

al-Syafi‟i, 2009), j.7.

Abdullah Muhammad et al. Tafsir Ibn Kathir (terj.), cet.2 (Jakarta: Pustaka Imam

al-Syafi‟i., 2009) j.10,

102 Vikaas Budhwaar, The Secret Benefits Of Ginger And Turmeric, (India: New Dawn Press Group, 2006), 30-35

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

105

Abdulmalik „Abdulkarim „Amrullah, Tafsir al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas,

1982), j.11.

Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terj. Muhammad Thalib (Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), j. 1

Ajaikumar B. Kunnumakkara, Anticancer Properties of Fruits and Vegetables: A

Scientific Review, (Singapore: World Scientific Piblishing Co., 2015), 49.

Al-Qurtubi, Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari, Al-Jami‘ li

Ahkam al-Qur‟an. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), j. 19

al-Tabari , Abu Ja„far Muhammad bin Jarir, Jami„ al-Bayan „An Ta‟wil al-

Qur‟an, cet. 3. (Mesir: Sharikah Maktabah wa Tab„ah Mustafa al-Babi al-

Halabi wa Awladuh, 1968),

Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, Edisi Kedua, Panduan

Penyajian Hidangan Sihat Semasa Mesyuarat ( Malaysia: Kementerian

Kesihatan Malaysia, 2011), 7. Bambang Mursito, Ramuan Tradisional untuk Pelangsing Tubuh, cet. 2 (Jakarta:

Penebar Swadaya, 2004)

Block G, Patterson B, Subar A. Fruit, vegetables, and cancer prevention: a review

of the epidemiological evidence. Nutr Cancer 1992;18:1-29.

Chittaranjan Kole, Genome Mapping and Molecular Breeding in Plants, (New

York: Springer Berlin Heidelberg, 2007), j. 5

Christen, W.G., et al., Dietary carotenoids, vitamins C and E, and risk of cataract

in women: a prospective study. Arch Ophthalmol, 2008. 126(1): p. 102-9.

Daniel Mangoting, Tanaman Lalap Berkhasiat Obat, (Depok: Penebar Swadaya,

2005)

Dauchet L, Amouyel P, Hercberg S, et al. Fruit and vegetable consumption and

risk of coronary heart disease: a meta-analysis of cohort studies. J Nutr

2006;136:2588–93.

Derek B. Munro, Vegetables of Canada ( Canada: National Research Council of Canada, 1997)

Emma Pandi Wirakusumah, Sehat Cara Alqur'an & Hadis, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010)

G. R. Dixon dan M. H. Dickson (2007), Vegetable Brassicas and Related

Crucifers, (Wallingford; CABI Publishing, 2007)

Halimahtul Saadiah A. Shafiei, Sayur-Sayuran Semenanjung Malaysia , Edisi

Kedua, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 2008)

Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukarram, Lisan al-„Arab (Beirut: Dar al-Ihya‟

Turath al-„Arabi, 1988), j. 41 & 49.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, (terj.) Nabilah Abd. Jalil, Perubatan Rasulullah;

Kenapa Rasulullah Sentiasa Sihat? (Selangor: Al-Hidayah Publishers, 2013)

Ismail Saidin, Sayuran Tradisional Ulam dan Penyedap Rasa, (Bangi: Universiti

Kebangsaan Malaysia (UKM), 2000)

Joshipura KJ, Hu FB, Manson JE, et al. The effect of fruit and vegetable intake

on risk for coronary heart disease. Ann Intern Med 2001;134:1106–14.

Kamus Dewan Edisi Keempat, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,

2005), 1593.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

106

Lock K, Pomerlau J, Causer L, et al. The global burden of disease attributable to

low consumption of fruit and vegetables: implications for the global strategy

on diet. Bull World Health Organ. 2005;83:100–8.

Mahmud, Mahir Hasan, Mukjizat Kedokteran Nabi. (Jakarta: Qultum Media,

2007)

Muhammad „Ali al-Sabuni, Safwah al-Tafasir, (Beirut: Dar al-Qur‟an al-Karim

,1981), j.3.

Muhammad bin „Ali al-Shawkani, Fath al-Qadir , (Beirut: Ibn Kathir, 1414H),

j.1

Nazmi Khalil Abu al-„Ata Musa من بقلها وقثآئها وفىمها وعدسها وبصلهاdalam

http://www.s-alshuraym.com/vb/showthread.php?t=14824 dicapai pada 8

April 2016.

Noraida Ariffin, Penyembuhan Semulajadi Dengan Herba, (Malaysia: PTS

Millenia, t.t.)

Ong Hean Chooi, Sayur: khasiat makanan & ubatan, cet. 4 (Kuala Lumpur:

Utusan Publication & Distributor Sdn Bhd, 2007)

Oyebode O, et al. Journal Epidemiol Community Health 2014;68:856–862.

doi:10.1136/jech-2013-203500, Ness AR, Fowles JW. Fruit and vegetables

and cardiovascular disease: a review. Int J Epidemiol 1997;26:1-13.

Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‟an

(Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Siti Fuziah Yusuf, Tanaman Makanan Ubatan di Sekeliling Anda, (Selangor: Ar-

Risalah Product Sdn. Bhd, 2010)

Soenarso Soehardi, Memelihara Kesehatan Jasmani Melalui Makanan, (Bandung:

Penerbit ITB, 2004)

Steven T. Koike, Peter Gladders, Albert O. Paulus , Vegetable Diseases: A Color

Handbook (USA: Academic Press, 2007)

Suriani, N. Bawang Bawa Untung. Budidaya Bawang Merah dan Bawang

Merah. (Yogjakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011) T R. Gopalakrishnan, Vegetables Crops (New Delhi: New India Publishing

Agency, 2007)

Thomas Lathrop Stedman, Stedman‟s medical dictionary, ed. 28

(Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins, t.t.)

Vikaas Budhwaar, The Secret Benefits Of Ginger And Turmeric, (India: New Dawn Press Group, 2006)

Wahbah al-Zuhayli, Al-Tafsir al-Munir fi al-„Aqidah wa al-Syari„ah wa al-

Manhaj , (Dimashq: Dar al-Fikr, 1997), juz. 30.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

107

PRELIMINARY REPORT ON SUITABILITY OF SUNNAH NABAWI

FOOD IN FULFILLING THE CRITERIA OF CONVENTIONAL DIETS

FOR CHILDREN WITH AUTISM

Feezyha Azmi103

, Siti Patonah Mohamad104

, Nazean Jomhari105

, Noor Naemah

Abdul Rahman106

, Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff107

, Durriyyah Sharifah

Hasan Adli108

Abstract

Autism is a neurodevelopmental disorder that affects mostly boys as

compared to girls with 4:1 ratio. The affected children are

characterized by social interaction difficulties, communication and

language impairments, as well as stereotyped and repetitive

behaviors. These problems seemed to get worse with certain types of

food intake. Autistic children are also known to experience

gastrointestinal problem and allergy reaction towards food. Six

conventional diets practices have been suggested for children with

autism to facilitate better life quality for them: Gluten Free Casein

Free Diet, Specific Carbohydrate Diet, Body Ecology Diet, Low

Oxalate Diet, Feingold Diet and Lutein Free Diet. The current paper

focused on these conventional diets and looked at these diets from

perspective of the Islamic tradition, particularly in comparison to

Sunnah Nabawi. Prophetic foods that match these conventional diets

include dates, olive oil, raisins, pomegranate, honey and habbatus

sauda. Other related issues will also be discussed.

Keywords: Prophetic Food, Diets for Autism, Sunnah Nabawi

Introduction

Autism is a neurodevelopmental disorder that affects mostly boys as compared to

girls with 4:1 ratio. Autism is classified under Autism Spectrum Disorder (ASD)

affecting the mental, emotional, learning ability and memory of a person.109

Autism is estimated to be 1:110 individuals110

and the number is rising globally.

103 Institute of Biological Sciences, Faculty of Science, University of Malaya. 104 Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya. 105 Department of Software Engineering, Faculty of Computer Science and Information Technology, University of

Malaya. 106 Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya. 107 Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya. 108 Institute of Biological Sciences, Faculty of Science, University of Malaya. 109 McCary, L. M. (2012). The importance of differential diagnosis in neurodevelopmental disorders: Implications for

IDEIA. American Psychological Association. 110 Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence of Autism Spectrum Disorders: Autism and Developmental

Disabilities Monitoring Network, United States, 2006. Morbidity and Mortality Weekly Report. Surveillance Summaries. Volume 58, Number SS-10. (2009).

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

108

The prevalence has increased to 11.3 per 1000 people in the recent

publication analyzing 2008 data.111

In Malaysia, there is no official registry for

the number of children with autism112

since autism is categorized along with

other cognitive and development disabilities under learning disabilities.113

However, it is reported that one in every 625 Malaysian children has autism

based on the local survey conducted.114

According to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder

Fourth Edition (DSM-IV),115

children with autism are characterized by three

features. The features are social interaction difficulties, communication and

language impairments, as well as stereotyped and repetitive behaviors. The social

interaction difficulties include multiple nonverbal behaviors such as lack of eye-

to-eye gaze, facial expression, body postures and gestures to regular social

interaction.116

As for the communication and language impairments, these include delay

or total lack of the development of spoken language and inability to initiate or

sustain a conversation. Children with autism also demonstrated stereotyped and

repetitive behaviors, interests and activities that are inflexible adherence to

specific, nonfunctional routines or rituals.117

Autism and Conventional Diets

Children with autism are known to be picky eater and have more feeding

problems, including food refusal, idiosyncratic meal time behavior and

acceptance of limited variety and texture of food items than typically developing

children.118

Problems demonstrated by them seemed to get worse with certain

types of food intake. Numerous studies have reported that avoidance of food

allergens and food chemicals may also provide some relief to autism and/or

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) patients.119

111 Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, State and Loca Area Integrated

Telephone Survey. 2011–2012 . (2013). National Survey of Children‟s Health frequently asked questions. 112 C. M. (2012). The Use of Music and Movement Therapy to Modify Behaviour of Children with Autism. Pertanika

Journal of Social Sciences and Humanities, 20(4), 1103-1116. 113 The Ministry of Education Malaysia. The National Report of Malaysia: The Development of Education. (2012).

International Conference on Education 2008. Geneva, Switzerland. 114 Azizan, H. (2008, April 27). The burden of autism. Available at The Star

Online:http://www.thestar.com.my/Story.aspx?file=%2F2008%2F4%2F27%2Ffocus%2F21080181&sec=focus; accessed 4 April 2016.

115 American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders- Text Revision (4th ed-TR). Washington, DC: Author. (2000).

116 Neik, T.T.X. et al. (2014). Prevalence, Diagnosis, Treatment and Research on Autism Spectrum Disorder (ASD) in

Singapore and Malaysia. International Journal of Special Education, vol 29, no 3. 117 American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders- Text Revision (4th ed-TR).

Washington, DC: Author. (2000). 118 Schreck, K. A. (2004). A comparison of eating behaviors between children with and without autism. Journal of

Autism and Developmental Disorders, 34, 433–438. 119 Curtis Luke T., P. K. (2008). Nutritional and Environmental Approaches to Preventing and Treating Autism and

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A Review. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 14(1): 79-85.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

109

Both children with autism and ADHD commonly display hyperactive

behavior. Studies which have been conducted since 1970s involving elimination

diets that analyzed the impact of abstaining from foods on behavior in ASD,

demonstrated significant improvements in intervention. There seemed to be a

possible diet-related autism phenotype displaying positive dietary effects with

slight improvement in certain groups with ASD.120

Apart from behavioral problems, certain medical conditions such as

gastrointestinal (GI) symptoms are also present in many but not all ASD

children.121

GI problems in children with autism include symptoms like those

who suffer celiac disease. Celiac disease is an immune disorder characterized by

an abnormal immune response to gluten, a group of water-insoluble proteins

found in wheat, rye, barley and oats. The severe damage to the intestinal mucosa

can be caused by the reaction to gluten and lead to subsequent malabsorption.

The symptoms of celiac disease include GI disturbances such as diarrhea,

steatorrhea and flatulence.

GI symptoms are also common co-morbidities in autistic children and

parents often attribute these symptoms to food allergy. It has been hypothesized

that ASD children suffer from leaky gut or defective intestinal permeability.122

It

is postulated that this condition permits entry of macromolecules such as milk

protein, which not only caused sensitization of the gut mucosa immune system

and subsequent food allergy, but also affecting the central nervous system

directly by entering the bloodstream. The peptide molecules function as false

neurotransmitters that bind to the opioid receptors; thus, affecting the brain

function such as cognitive, emotion, perception and also behaviour.123

However, it is not known whether gut permeability reported in children

with autism is an intrinsic defect of gut mucosal inflammation caused by food

allergy or other means. Lactase deficiency can also result from the mucosal

damage, causing GI symptoms to be exacerbated with the intake of dairy

products.

Based on various studies on elimination diet, there are six conventional

practices suggested by different researcher groups which could be followed by

children with autism (Table 1): (i) Gluten Free Casein Free Diet (GF/CF-D), (ii)

Specific Carbohydrate Diet (SCD), (iii) Body Ecology Diet (BED), (iv) Low

Oxalate Diet (LOD), (v) Feingold Diet (FD), and (vi) Lutein Free Diet (LFD).

One type of diet and/or a combination of a few diet types could be more suitable

for a specific child depending on her/his condition. Proponent of each of this diet

reported that each can potentially reduce the GI problem.

120 Whiteley P., S. P. (2013). Gluten and Casein free dietary intervention for autism spectrum condition. Front Hum

Neurosci, 6:344. 121 Horvath, K and Perman, J. A. (2002). Autism and Gastrointestinal symptoms. Curr Gastroenterol Rep, 4:251-258. 122 White, J. (2003). Intestinal pathophysiology in autism. Exp BiolMed (Maywood), 228:639–649. 123 Dewanti, H. (2014). Pengaruh Diet Bebas Gluten dan Kasein terhadap Perkembangan Anak Autis di SLB Khusus

Autistik Fajar Nugraha Sleman,Yogyakarta. 69, Vol 6, no.2.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

110

GF/CF-D proposes that there should be no trace of gluten or casein in the

food eaten by autistic children. This is based on the suggestions that the

behavioral characteristics associated with autism are the result of an abnormal

activation of the opioid system because of an excess of agonists, which falsely

stimulates an action, in the brain.124

Gluten from cereal and casein from dairy

products has been considered to be the sources of “exorphins”, a type of peptide

with opioid activity. There are also some individuals who are sensitive to gluten

but have only a few GI symptoms, instead they react to gluten by developing a

severe rash, a condition called dermatitis herpetiformis.

SCD eliminates all complex sugar and starch apart from gluten and

casein. The elimination of sugar component will help prevent the supply of

nutrition to the yeast and bacteria in the gut system and therefore reduce the side

effect to the GI related problems, headache and hyperactivity cause by excessive

growth of the yeast and bacteria.

As for BED, it is dependent on the body ecology having a balance of the

internal natural microorganisms involve in various functions. This balance may

be less in autistic individuals. To achieve this balance three basic elements are

emphasized: (a) to increase culture food, such as yogurt and fermented

vegetables, (b) to integrate good fat or lipid, like extra virgin olive oil, and (c) to

reduce the intake of carbohydrate and sugar.

Meanwhile, LOD is aimed to limit or eliminate food types that contain

high oxalate. Oxalate is a sharp crystal that can cause oxidative damage and lead

to inflammation of digestive tract in individual who has problem to process it.

Foods that contain high oxalate include nuts, spinach, potatoes, and berries, and

in addition, chocolate is also commonly avoided by those following LOD.

In the case of FD, it is based on a food elimination program developed by

Benjamin Feingold, a paediatrician and an allergist who reported in his book

“Why Your Child is Hyperactive“, first published in the 1970s. He reported that

hyperactive and learning disabled children improved when placed on diets free of

salicylate and additives.125

Hence, eliminating food that contains additive,

coloring and flavoring ingredients, including phenol and salicylates would be the

target for this diet. Subsequently, others suggested eliminating food containing

phenol and salicylates, such as tomatoes, apples, peanut, bananas, oranges, coco,

grapes and milk, might also work for some individuals.

Lastly, LFD eliminates lutein, a nutritional pigment found in fruits and

vegetables. Some foods that contain lutein are spinach, corn, carrots, oranges and

peach. Lutein can be found to trigger a bad allergy response that is often being

124 Panksepp, J. (1979). A Neurochemical Theory of Autism. Trends Neurosci, 2:174-177. 125 Elder, J.H. et al. (2006). The Gluten-Free, Casein-Free Diet in Autism: Results of A Preliminary Double Blind

Clinical Trial . Journal Of Autism and Developmental Disorders, vol 36, no 3.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

111

expressed as GI problem. This diet also combined the elimination of soy and

prevents the intake of gluten and casein.

Table 1: Conventional diet and descriptions

Autism and Prophetic Food

Islam has prohibited the consumption of some food. Instead, Muslims are urged

to consume food that is halal and tayyibah. These principles are similar for

normal individuals and those with disabilities. Dietary intake of Prophet

Muhammad (saw) as Sunnah Nabawi should be emulated by all.

Hence, in terms of dietary intake, prophetic food should be at the top of

the rank because these foods are mentioned in hadith and al-Quran and possibly

of great benefit to be consumed by human. Prophetic foods include honey,

habbatus sauda (black seeds), dates, raisins, pomegranate, olive oil, and figs.

Majority of the food is fruits of various types as mentioned a couple of

times in al-Quran, besides others like honey and habbatus saudaa. For examples,

dates are mentioned 20 times in the al-Quran using several terms such as nakhil,

al-nakhl, rutob and nakhlah; raisins or grapes are mentioned 11 times in the

Quran using terms like a‟nab and al-a‟nab.

Below are some examples of the verses in al-Quran with special mentions

on the various food:

No Conventional

Diet

Descriptions

1 Gluten Free

Casein Free

Diet (GF/CF-

D)

Eliminates food containing gluten (found in wheat, rye,

barley and oats) and casein (found in milk and dairy

products)

2 Specific

Carbohydrate

Diet (SCD)

Eliminates all complex sugar and starch apart from gluten

and casein

3 Body Ecology

Diet (BED)

- To increase culture food (e.g., yogurt and fermented

vegetables)

- To integrate good fat or lipid (e.g., extra virgin olive oil

- To reduce intake of carbohydrate and sugar)

4 Low Oxalate

Diet (LOD)

- Eliminates food high in oxalate (e.g., nuts, spinach,

potatoes, and berries)

- Chocolate are also avoided

5 Feingold Diet

(FD)

- Eliminates food containing additives, coloring (e.g.,

phenol and salicylates)

6 Lutein Free

Diet (LFD)

- Eliminates food containing lutein (e.g., spinach, corn,

carrots, oranges and peach)

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

112

[and] By virtue thereof He causes crops to grow for you, and

olive trees, and date palms, and grapes, and all [other] kinds

of fruit: in this, behold, there is a message indeed for people

who think!

Surah al-Nahl (16), verse 11

For it is he who has brought into being gardens-[both] the

cultivated ones and those growing wild, and the date-palm,

and fields bearing multiform produce, and the olive tree, and

the pomegranate: [all] resembling one another and yet so

different! Eat of their fruit when it comes to fruition, and give

[unto the poor] their due on harvest day. and do not waste

[god's bounties]: verily, He (Allah) does not love the

wasteful!

Surah al-An‟am (6), verse 141

And [consider how] your Sustainer has inspired the bee:

Prepare for yourself dwellings in mountains and in trees, and

in what [men] may build [for you by way of hives]. And then

eat of all manner of fruit, and follow humbly the paths

ordained for you by your Sustainer. [And lo!] there issues

from within these [bees] a fluid of many hues (honey),

wherein there is health for man. In all this, behold, there is a

message indeed for people who think!

Surah al-Nahl (16), verse 68-69

“How We bring forth grains, grapes and nutritious

vegetation; olives and dates, lush gardens, fruits and fodder,

as a means of sustenance for you and your cattle”.

Surah „Abasa (80), verse 17-32

Therefore, for the scholars of Quranic exegesis the benefit of fruits and

others as the best food have been well stated in al-Quran.126

Sunnah Nabawi also

referred to the consumption of these foods and even referring to a few as having

medicinal properties, for example honey to treat poor digestion and habbatus

sauda as having the potential to treat diseases.

Abu Sa‟id Al-Khudri, may Allah be pleased with him,

reported: A person came to Allah‟s Apostle (saw) and

told him that his brother‟s bowels were loose.

Thereupon Allah‟s Messenger (saw) said: Give him

honey. So he gave him that and then came and said: I

gave him honey but it has only made his bowels more

126 Tamizi, S. M. (2014). The Prophetic Tradition and Nutrition: Issues of Mixing Raisins and Dates. Online Journal Of

Islamic Studies, Vol 1 No 2.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

113

loose. He said this three times; and then he came the

fourth time, and he (the Holy Prophet) said: Give him

honey. He said: I did give him, but it has only made his

bowels more loose, whereupon Allah‟s Messenger (saw)

said: Allah has spoken the truth and your brother‟s

bowels are in the wrong. So he made him drink (honey)

and he was recovered.

[Bukhari and Muslim]

From Abu Hurairah, he heard Rasulullah SAW said:

“At Habbatus sauda’ there is a cure for all diseases

except Al-Sam namely death.”

[Bukhari]

Similarly Islamic scholars have proposed more details on the use of

prophetic food for human benefits. For example in the famous classic medical

book, "The Canon of Medicine" written by Ibn Sina, black seed or habbatus

sauda is referred to the seed that has power in stimulating body‟s energy and has

therapeutics effects on digestive disorders and many more.127

Over the years, recent researches have been conducted especially on

honey, which even though is sweet but actually has simple sugar molecules (non-

complex carbohydrates) that could be easily processed by the body. Fruits also

have this property. In addition, both honey128

and habbatus saudaa129

seemed to

have effects on the cognitive functions, including facilitatory effects on memory.

Hence, it could be suggested that prophetic food not only offer benefits to

human health, but could fulfill the conventional diets for autistic children. The

nutritional content of these foods will prevent malnutrition among children with

autism. The intervention in diets practices of children with autism could also

greatly reduce the negative symptoms associated with autisms, especially in

terms of GI problem. A positive effect on the behavior can also be expected.

Acknowledgement

University of Malaya Research Grant (UMRG) RG272/14AFR for funding.

127 Ahmad, Y. A.H. (2010). Sains Moden Menurut Perspektif Al-Quran & As-Sunnah. Yusuf Al-Hajj Ahmad (comp.).

A.E. Al-Mubarak (ed.). E.Team (trans.). Malaysia: Perniagaan Jahabersa. 128 Kamarulzaidi M. A. et al. (2016). Tualang Honey Consumption Enhanced Hippocampal Pyramidal Count and

Spatial Memory Performance of Adult Male Rats. Sains Malaysiana. in press. 129 Sahak M. K. A. et al. (2016). The Role of Nigella sativa and Its Active Constituents in Learning and Memory.

Online Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Journal, vol. 2016.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

114

References

Ahmad, Y. A.H. (2010). Sains Moden Menurut Perspektif Al-Quran & As-

Sunnah. Yusuf Al-Hajj Ahmad (comp.). A.E. Al-Mubarak (ed.). E.Team

(trans.). Malaysia: Perniagaan Jahabersa.

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental

disorders- Text Revision (4th ed-TR). Washington, DC: Author. (2000).

Azizan, H. (2008, April 27). The burden of autism. Available at The Star

Online:http://www.thestar.com.my/Story.aspx?file=%2F2008%2F4%2F27%

2Ffocus%2F21080181&sec=focus; accessed 4 April 2016

C. M. (2012). The Use of Music and Movement Therapy to Modify Behaviour of

Children with Autism. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities,

20(4), 1103-1116.

Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics,

State and Loca Area Integrated Telephone Survey. 2011–2012 . (2013).

National Survey of Children‟s Health frequently asked questions.

Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence of Autism Spectrum

Disorders: Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network,

United States, 2006. Morbidity and Mortality Weekly Report. Surveillance

Summaries. Volume 58, Number SS-10. (2009).

Curtis Luke T., P. K. (2008). Nutritional and Environmental Approaches to

Preventing and Treating Autism and Attention Deficit Hyperactivity Disorder

(ADHD): A Review. The Journal of Alternative and Complementary

Medicine, 14(1): 79-85.

Dewanti, H. (2014). Pengaruh Diet Bebas Gluten dan Kasein terhadap

Perkembangan Anak Autis di SLB Khusus Autistik Fajar Nugraha

Sleman,Yogyakarta. 69, Vol 6, no.2.

Elder, J.H. et al. (2006). The Gluten-Free, Casein-Free Diet in Autism: Results of

A Preliminary Double Blind Clinical Trial . Journal Of Autism and

Developmental Disorders, vol 36, no 3.

Horvath, K and Perman, J. A. (2002). Autism and Gastrointestinal symptoms.

Curr Gastroenterol Rep, 4:251-258.

Kamarulzaidi M. A. et al. (2016). Tualang Honey Consumption Enhanced

Hippocampal Pyramidal Count and Spatial Memory Performance of Adult

Male Rats. Sains Malaysiana. in press

McCary, L. M. (2012). The importance of differential diagnosis in

neurodevelopmental disorders: Implications for IDEIA. American

Psychological Association.

Neik, T.T.X. et al. (2014). Prevalence, Diagnosis, Treatment and Research on

Autism Spectrum Disorder (ASD) in Singapore and Malaysia. International

Journal of Special Education, vol 29, no 3.

Panksepp, J. (1979). A Neurochemical Theory of Autism. Trends Neurosci,

2:174-177.

Sahak M. K. A. et al. (2016). The Role of Nigella sativa and Its Active

Constituents in Learning and Memory. Online Evidence-Based

Complementary and Alternative Medicine Journal, vol. 2016.

MANFAAT DAN KELEBIHAN PENEKANAN TERHADAP SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

115

Schreck, K. A. (2004). A comparison of eating behaviors between children with

and without autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34,

433–438

Tamizi, S. M. (2014). The Prophetic Tradition and Nutrition: Issues of Mixing

Raisins and Dates. Online Journal Of Islamic Studies, Vol 1 No 2.

The Ministry of Education Malaysia. The National Report of Malaysia: The

Development of Education. (2012). International Conference on Education

2008. Geneva, Switzerland.

White, J. (2003). Intestinal pathophysiology in autism. Exp BiolMed (Maywood),

228:639–649.

Whiteley P., S. P. (2013). Gluten and Casein free dietary intervention for autism

spectrum condition. Front Hum Neurosci, 6:344.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

117

BAB KETIGA

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM,

PENYELEWENGAN DAN KESAN

TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK

PEMAKANAN

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

118

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

119

SALAH FAHAM DALAM AMALAN PEMAKANAN KURMA

MENURUT AL-QURAN DAN AL-HADITH: PENILAIAN TERHADAP

TERJEMAHAN MAKNA KALIMAH AL-RUTAB DAN AL-TAMR

Ahmad Bazli Ahmad Hilmi1, Selamat Amir

2, Zulkarnin Zakaria

3

Abstrak

Dewasa ini masyarakat Muslim di Malaysia dilihat mempunyai

kesedaran yang tinggi dalam mengamalkan pemakanan berdasarkan

Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Namun timbul persoalan

adakah pemahaman masyarakat dalam hal tersebut menepati apa

yang digariskan dalam kedua sumber tersebut. Kajian ini bertujuan

meneliti amalan pemakanan kurma yang dinyatakan dalam wahyu

dalam usaha memurnikan pemahaman masyarakat dan fokus kajian

adalah kepada kalimah al-Rutab dan al-Tamr Kajian yang

berorientasikan penyelidikan kualitatif ini cuba menyingkap makna

sebenar kalimah al-Rutab dan al-Tamr serta fungsi setiap dari

keduanya dalam konteks pemakanan. Hasil kajian mendapati terdapat

kesilapan dalam terjemahan makna bagi kalimah al-Rutab dan al-

Tamr dengan terjemahan "kurma" yang terlalu umum. Terjemahan

makna yang lebih tepat iaitu "kurma basah" bagi kalimah al-Rutab

dan "kurma kering" bagi kalimah al-Tamr adalah perlu agar

masyarakat dapat mencapai objektif sebenar daripada amalan

pemakanan seperti yang digariskan oleh wahyu.

Kata kunci: Salah faham, pemakanan, terjemahan, al-Rutab dan al-

Tamr

Pengenalan

Dewasa ini masyarakat Muslim di Malaysia dilihat mempunyai kesedaran yang

tinggi dalam mengamalkan pemakanan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah

Rasulullah SAW. Perkara tersebut adalah sesuatu yang amat positif dan patut

diberikan dorongan dan sokongan. Namun timbul persoalan adakah pemahaman

masyarakat dalam hal tersebut menepati apa yang digariskan dalam kedua-dua

sumber tersebut memandangkan bahasa pengantar yang digunakan ialah dalam

Bahasa Arab. Bagi golongan „ajam (bukan berbahasa Arab), terjemahan makna

kepada al-Quran dan al-Hadith dilihat menjadi jambatan dalam usaha memahami

isi kandungan keduanya.

1 Pensyarah Kolej PERMATA INSAN, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Emel: [email protected]. 2 Felo Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. Emel:

[email protected]/[email protected]. 3 Pensyarah Kolej PERMATA INSAN, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Emel: [email protected].

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

120

Kemunculan Idea Penterjemahan

Kemunculan idea penterjemahan secara umumnya telah wujud ketika zaman

Rasulullah SAW. Hal ini dapat dilihat apabila baginda melantik Zayd Bin Thabit

sebagai penterjemah untuk menterjemahkan risalah-risalah yang diutuskan oleh

pembesar-pembesar dan raja-raja Rom, Parsi, Habshi dan Mesir kepada baginda.

Malah baginda mengarahkan Zayd Bin Thabit supaya mempelajari bahasa al-

Siryaniyyat (Syiarac) dan al-„Ibriyyat (Hebrew). Ini menunjukkan aktiviti

penterjemahan bukan sesuatu yang baru dan ditentang.4

Aktiviti penterjemahan dalam dunia Islam kemudiannya semakin

berkembang. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah (661H–750H di Timur,

berpusat di Damshiq) contohnya, banyak kajian perubatan purba mula

diterjemahkan. Usaha tersebut diteruskan oleh kerajaan „Abbasiyyah (750H–

1258H) yang berpangkalan di Baghdad, di mana sejumlah besar manuskrip

terutama yang ditulis dalam bahasa Greek telah dikumpulkan dan disimpan di

Bayt Al-Hikmah (Gedung kebijaksanaan, ditubuhkan pada tahun 830H oleh

Khalifah Al-Ma‟mun) yang kemudiannya diterjemahkan oleh para sarjana ke

dalam bahasa Arab.5

Pentakrifan Makna Kalimah Bahasa Arab

Menurut perbahasan para ahli bahasa Arab dan Usul Fiqh, bahasa Arab jika

dilihat dari sudut lafaz-lafaz yang menunjukkan makna6 ada dua kategori

7;

Pertama, makna yang mudah difahami dari sudut bahasanya sendiri atau

zahirnya, dinamakan sebagai makna asal atau pertama, atau dilalah asliyyah8

(petunjuk asal). Sebagai contoh firman Allah SWT:

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu

menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh

hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang

dan masa bayarannya) itu.” [Surah Al-Baqarah (2): 282]

Lafaz al-Tadayun, kitabah, al-Dayn, Katib dan al-Ajal dalam potongan

ayat tersebut ialah lafaz-lafaz yang mudah difahami dari sudut bahasa tanpa

4 Mohd Shukri Hanapi, Terjemahan al-Qur‟an Dalam Pelbagai Perspektif (Kuala Lumpur: Utusan Publications &

Distributors Sdn. Bhd., 2003), 61-62. 5 Abu-Rabia, Aref. “Urinary diseases and ethnobotany among pastoral nomads in the Middle East”. Journal of

Ethnobiology and Ethnomedicine 1, no.4, (2005), 1. 6 Pengertian makna ialah tujuan atau petunjuk sesuatu perkataan. 7 Muhammad Nur Lubis Abd Razak, “Penterjemahan Makna Al-Qur‟an: Kajian Ke Arah Melahirkan Kaedah

Penterjemahan Makna al-Qur‟an” (tesis kedoktoran, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2004), 242. 8 Al-Shatibi, Ibrahim Bin Musa, Al-Muwafaqat (Kaherah: Dar Ibn „Affan, 1997), 2:105.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

121

memerlukan penyelidikan yang mendalam dan sudah cukup merujuk maknanya

kepada pemakaiannya dalam bahasa Arab.9

Kedua, makna yang memerlukan usaha tertentu bagi memahaminya atau

untuk apa ia diungkapkan. Makna ini terselindung di sebalik makna zahir

perkataan atau makna tambahan yang mengiringi makna pertamanya malah ia

berbeza-beza dan banyak sesuai dengan kedudukan di mana perkataan itu

diletakkan, daripada siapa perkataan itu datang atau untuk apa ia diungkapkan.

Makna ini dinamakan sebagai makna kedua atau petunjuk kedua oleh sebahagian

ulama.

Sementara al-Shatibi menamakannya dengan dilalah tabi‘ah10

(petunjuk

pengiring) dan al-Jurjani menamakannya dengan “makna-makna”. Sebagai

contoh dalam firman Allah SWT:

Terjemahan: “Dan mereka menjadikan jin sekutu bagi Allah, padahal Allah

jualah yang mencipta jin-jin itu.” [Surah Al-An„am (6): 100]

Makna lain yang tergolong dalam makna kedua atau petunjuk kedua

daripada ayat ini ialah: “Allah tidak layak mempunyai sekutu, sama ada daripada

kalangan jin atau makhluk lain”. Kemunculan makna lain ini adalah disebabkan

susunan atau bentuk ayat yang mendahulukan lafaz Allah, kemudian lafaz

shuraka’ selepas itu baru lafaz al-Jinn.

Jika susunannya bukan sedemikian maka makna lain tersebut sudah

berubah. Dapat diperhatikan makna jenis ini adalah bukan makna perkataan dari

sudut bahasa, akan tetapi merupakan sesuatu yang lain daripada makna zahir

sesuai dengan kedudukan kalimah itu.11

Keperluan Penilaian Semula Terjemahan Makna Perkataan Al-Rutab dan

Al-Tamr

Dalam kajian ini, pengkaji hanya membincangkan terjemahan bagi makna

pertama atau asal sahaja. Pengkaji ingin menilai kembali terjemahan makna

Bahasa Melayu bagi perkataan al-Rutab dan al-Tamr dalam al-Quran dan al-

Hadith. Hal ini kerana masyarakat secara umumnya mengenali perkataan buah

kurma atau tamar sahaja iaitu perkataan kurma merujuk kepada sejenis tumbuhan

(palma) yang buahnya manis dan boleh dimakan. Perkataan tamar pula

merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab tamr yang bermaksud buah

kurma.12

9 Lubis, Penterjemahan Makna, 253. 10 Al-Shatibi, Al-Muwafaqat, 2:105. 11 Lubis, Penterjemahan Makna, 254-255. 12 Noresah Baharom, Kamus Dewan Edisi Keempat (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), 1584.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

122

Kajian ini amat penting dalam memberikan kefahaman yang betul tentang

pemakanan kurma kepada masyarakat dan memastikan mereka berpraktik

sebagaimana yang dianjurkan oleh al-Quran dan al-Hadith.

Pemakanan Al-Rutab dan Al-Tamr dalam Al-Quran

Berdasarkan pemerhatian pengkaji, hanya pemakanan al-Rutab disebutkan oleh

Allah SWT dalam al-Quran manakala pemakanan al-Tamr adalah sebaliknya.

Firman Allah SWT dalam ayat 25 surah Maryam:

Terjemahan: “Dan gegarlah ke arahmu batang pohon tamar itu,

supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak.”13

Tafsir Pimpinan ar-Rahman memberikan terjemahan makna kalimah al-

Rutab dengan buah tamar. Ayat ini menceritakan kisah Maryam as yang sarat

mengandung dan diberikan kurniaan oleh Allah swt untuk menghilangkan

kegusaran beliau. Salah satu daripada kurniaan ialah al-Rutab seperti dinyatakan

dalam ayat. Tafsiran kepada ayat kemudiannya dirujuk bagi mendapatkan

terjemahan makna yang lebih tepat bagi kalimah tersebut.

Terdapat riwayat yang berkaitan dengan ayat tersebut dalam kitab Tafsir

Ibn Kathir, antaranya:

Daripada „Urwah bin Ruwaym daripada „Ali bin Abi Talib berkata:

Bersabda Rasulullah saw yang bermaksud: “Muliakanlah kamu bapa

saudara kamu iaitu pohon kurma, sesungguhnya ia diciptakan daripada

tanah yang telah dijadikan Nabi Adam a.s, dan tiada dari pohon sesuatu

pun dikahwinkan selainnya.” Rasulullah s.a.w bersabda lagi: “Berilah

makan kepada isteri-isteri kamu yang hamil rutab, sekiranya tiada rutab

maka dengan tamar, dan tiada daripada pokok satu pokok pun yang lebih

dimuliakan Allah berbanding satu pokok yang berada di bawahnya

Maryam, puteri Imran.”

Namun kedudukan hadith ini adalah munkar (tidak diketahui) menurut

Ibn „Adi kerana „Urwah bin Ruwaym dengan „Ali bin Abi Talib tidak

bersambung14

manakala al-Albani menghukumkannya sebagai mawdu„ (palsu).15

13 Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur‟an (30) Juz (cet. ke-13, Kuala

Lumpur: Darul Fikir, 2002), 752. 14 Ibn Kathir, Isma„il Bin „Umar, Tafsir Al-Qur‟an Al-„Azim (Kaherah: Muassasah Qurtubah li al-Tab„ wa al-Nashr wa

al-Tawzi‟, 2000), 9:236. 15 Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din, Silsilah Al-Ahadith Al-Da„Ifah Wa Al-Mawdu„Ah Wa Atharuha Al-Sayyi‟ Fi

Al-Ummah (Riyad: Maktabah al-Ma„arif, 1992) 1:427.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

123

„Abbas Ibn al-Fadl berkata: “Aku bertanya Abu „Amr bin al-„Ala‟ tentang

firmanNya ( رطبا جنيا ), kemudian dia berkata: “Tidak kering airnya”. Menurut

beliau tafsirannya ialah: Tidak kering, masih berair dan tidak jauh dari tangan

pemetiknya; dan ini adalah yang benar.” Ibnu „Abbas pula berkata: “Ia adalah

satu batang pokok yang buruk, apabila Maryam menggoncangnya dia melihat

kepada batang yang paling tinggi di saat pelepah telah tumbuh. Kemudian dia

melihat kepada mayang telah keluar dari celah pelepah yang kemudiannya

kemudian menghijau menjadi balh, kemudian bertukar merah menjadi zahw dan

kemudian menjadi rutab; semuanya dalam sekelip mata, kemudian Dia

menjadikan rutab berada di tangannya tidak pecah daripadanya sesuatu pun.”16

Berdasarkan pemerhatian pengkaji kebanyakan pentafsiran para mufassir

terhadap ayat ini lebih tertumpu kepada kalimah janiyyan. Hal ini kerana kalimah

al-Rutab amat masyhur dalam kalangan orang Arab yang tidak memerlukan

penerangan terperinci.

Dari sudut bahasa kalimah rutab merupakan jamak kepada rutabah17

dan

berada di bawah entri rataba (basah) yang merupakan lawan kepada yabisa

(kering)18

seperti yang dinyatakan Allah swt:

Terjemahan: “Dan pada sisi Allah jualah anak kunci

perbendaharaan segala yang ghaib, tiada sesiapa yang

mengetahuinya melainkan Dialah sahaja; dan ia mengetahui apa

yang ada di darat dan di laut; dan tidak gugur sehelai daun pun

melainkan ia mengetahuinya, dan tidak gugur sebutir biji pun

dalam kegelapan bumi dan tidak gugur yang basah dan yang

kering, melainkan (semuanya) ada tertulis di dalam Kitab (Lauh

Mahfuz) yang terang nyata.” [Surah Al-An„am (6): 59]

Dikhususkan kalimah rutab dengan kebasahan tamar,19

dalam erti kata

lain rutab merupakan tamar yang tidak sempurna keringnya.20

Rutab ada dua

jenis21

; 1. Tidak menjadi tamr dan apabila lambat memakannya akan cepat rosak,

2. Menjadi tamr dan bertukar menjadi „Ajwah dan buah kering.

16 Al-Qurtubi, Muhammad Bin Ahmad, Al-Jami„ li Ahkam al-Quran. (Riyad: Dar „Alim al-Kutub, 2003), 13:435-436. 17 „Umar, Ahmad Mukhtar, Mu„jam al-Lughah al-„Arabiyyah al-Mu„asirah (Kaherah: „Alam al-Kutub, 2008), 1: 905. 18 Al-Raghib al-Asfahani, Al-Mufradat fi Gharib al-Qur‟an (Beirut: Dar al-Ma„rifah, t.t.) 197. 19 Al-Raghib, Al-Mufradat,197. 20 Ibn „Ashur, Muhammad al-Tahir, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah, 1884), 16:88 21 Ahmad Muhammad, Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi„i. (Beirut: al-Maktabah al-„Ilmiyyah,

t.t.), 1:230.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

124

Pemakanan Al-Rutab dan Al-Tamr dalam Al-Hadith

Terdapat banyak hadith yang menyebutkan perihal pemakanan kurma, namun

pengkaji memilih hadith berkaitan pemakanan kurma ketika berbuka puasa

memandangkan kedua-dua perkataan al-Rutab dan al-Tamr terdapat dalam hadith

tersebut. Semasa berbuka puasa disebutkan bahawa Nabi SAW mendahulukan

rutab terlebih dahulu jika ada berbanding tamr dan air sebagaimana dalam satu

riwayat hadith:

Terjemahan: Daripada Anas Ibn Malik berkata: “Sesungguhnya

Nabi berbuka puasa dengan beberapa rutab (kurma basah dan

segar yang baru dipetik dari pokok) sebelum solat Maghrib, kalau

tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamr (kurma

kering), jika tidak ada, maka dengan meneguk beberapa tegukan

air putih.”22

(Hadith riwayat Al-Tirmidhi, disahihkan oleh al-

Albani).

Nabi SAW berbuka puasa dengan sedikit al-Rutab memandangkan tidak

harus makan dengan banyak ketika berbuka puasa. Ini kerana perut ketika itu

dalam keadaan kosong dan berbuka dengan banyak akan memudaratkan

kesihatan. Sekiranya terdapat al-Rutab, maka al-Rutab lebih utama berbanding

al-Tamr.23

Perbezaan Antara Al-Rutab dan Al-Tamr

Berdasarkan nas daripada al-Quran dan al-Hadith sebelum ini, al-Rutab dan al-

Tamr adalah dua perkara yang berbeza. Pengkaji mengemukakan perbezaan

lanjut antara keduanya dalam dua aspek: peringkat pematangan; dan nutrisi

pemakanan.

1. Peringkat Kematangan

Kurma seperti yang diketahui mempunyai fasa perkembangan sebelum masak

ranum. Proses pematangan kurma secara umumnya terdiri daripada lima

peringkat yang dikenali dengan istilah-istilah khusus dalam bahasa Arab.

Penjelasan setiap peringkat tersebut adalah sebagaimana berikut24

:

22 Al-Tirmidhi, Muhammad „Isa, Sunan al-Tirmidhi [Kitab al-Sawm, Bab Ma Ja‟a Ma Yustahabb „Alayh al-Iftar, no

hadith 696] (Riyad: Maktabah al-Ma„arif, t.t.), 174. 23 Al-Uthaymin, Muhammad Ibn Saleh, Syarh Riyad al-Salihin (Dar al-Watan li al-Nashr, 2005), 5:289. 24 Al-Hadi, „Abd al-Mun„im Fahim & Barakah, Dina Muhsin, „Alam al-Nabat fi al-Qur‟an al-Karim (Kaherah: Dar

al-Fikr al-„Arabi, 1998) 186.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

125

i. Peringkat Hababuk/Habimbu:

Peringkat ini bermula secara langsung sejurus pengawinan benih dan

memakan masa antara empat hingga ke lima minggu. Buah pada

peringkat ini bersaiz kecil, berbentuk bulat dan berwarna putih kuning

bersama jalur-jalur hijau.

ii. Peringkat Kimri:

Pada peringkat ini buah tersebut bertukar menjadi seperti bentuk telur,

berwarna hijau dan rasanya adalah pahit.

iii. Peringkat Busr/Khalal:

Buah pada peringkat ini telah mencapai saiz dan bentuknya yang akhir,

warnanya kuning dan telah bercampur dengan warna merah sementara

rasanya pula kelat. Peringkat ini berterusan dari minggu ketiga hingga

minggu kelima.

iv. Peringkat Rutab:

Peringkat ini bermula selepas dua hingga empat minggu dari penghujung

peringkat khalal. Istilah rutab digunakan apabila bahagian separuh buah

tersebut menjadi berserat, sementara separuh yang lain kekal seperti

mana keadaannya pada peringkat khalal. Keadaan buah juga berubah

kepada lebih lembap kerana kandungan air paling tinggi berbanding

kurma pada peringkat yang lain. Teksturnya yang lembut dan boleh terus

dimakan sebagaimana telah diilhamkan kepada Maryam.

v. Peringkat Tamr:

Merupakan peringkat terakhir pematangan buah kurma setelah

matangnya separuh yang kedua daripada rutab sebelumnya. Keadaannya

lebih kering dan lebih keras berbanding rutab. Kandungan air di

dalamnya juga telah berkurang.

Rajah 1.0 menunjukkan peringkat kematangan buah kurma. (rujuk

lampiran). Ini menunjukkan terdapat perbezaan yang ketara antara rutab dan tamr

terutama dari sudut kandungan air. Justeru bagi pengkaji istilah dalam bahasa

Melayu yang sesuai bagi rutab ialah kurma basah manakala tamr pula ialah

kurma kering.

2. Nutrisi Pemakanan

Pengkaji kemudiannya merujuk kepada fakta sains untuk mencungkil hikmah

tersebut. Kajian menunjukkan jenis gula yang kebiasaan terdapat pada rutab

(kurma basah) berbeza dengan kebiasaan yang terdapat pada tamr (kurma

kering). Secara umum bahawa gula yang terdapat pada tamr kebiasaannya terdiri

daripada dua jenis gula: monosaccharide (glukosa) dan gula bilateral (sukrosa).

Diketahui bahawa glukosa paling mudah diserap dan paling cepat pemindahan ke

dalam darah secara langsung. Penyerapan gula jenis ini dan pemindahannya ke

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

126

dalam darah serta sampai kepada organ tubuh yang pelbagai hanya mengambil

masa beberapa minit. Adapun gula bilateral (sukrosa) yang terdapat pada tamr

akan bertukar kepada glukosa dengan proses biokimia sehingga mereka dapat

bergerak dalam darah untuk mencapai tujuan yang diperlukan daripada mereka.

Hal ini jelas bahawa masa yang diperlukan untuk penggunaan gula bilateral lebih

lama berbanding dengan glukosa.25

Rajah 2.0 menunjukkan kandungan gula pada jenis buah yang berbeza

pada peringkat rutab dan tamr (rujuk lampiran). Dapat dilihat bahawa rutab

mengandungi peratusan glukosa yang sangat tinggi maka kesannya lebih cepat,

sementara tamr mengandungi peratusan gula bilateral yang tinggi, yang

memerlukan masa yang lebih lama untuk ditukar melalui pencernaan menjadi

glukosa. Korelasi ini menunjukkan hikmah kebijaksanaan Rasulullah SAW

ketika baginda menyeru umat Islam untuk berbuka puasa di bulan Ramadan

dengan beberapa biji rutab. Allah SWT juga telah memerintahkan Maryam

untuk makan rutab pada saat sakit bersalin sebagai keperluan segera untuk

kudrat yang diperlukan oleh proses kelahiran.26

Malah masyarakat Saudi juga

mengutamakan memakan rutab berbanding tamr dan busr, sila rujuk Rajah 3.0

(lampiran).

Kesimpulan

Berdasarkan fakta yang telah diberikan, ternyata berlaku ketidak tepatan dalam

terjemahan makna perkataan al-Rutab dan al-Tamr apabila diterjemahkan sebagai

buah kurma secara umum. Hal ini menyebabkan masyarakat memahami seakan

tiada perbezaan antara keduanya. Tambahan pula, al-Rutab sukar diperolehi di

pasaran Malaysia memandangkan al-Rutab cepat rosak dan mesti disimpan di

dalam peti sejuk. Jika ada sekalipun harganya agak mahal berbanding al-Tamr.

Justeru cadangan terjemahan makna alternatif bagi perkataan al-Rutab ialah buah

kurma basah dan terjemahan perkataan al-Tamr ialah buah kurma kering.

Penambahan nilai terjemahan ini diharapkan agar dapat memberi kefahaman

yang sebenar kepada masyarakat dalam amalan pemakanan kurma sebagaimana

yang dianjurkan oleh al-Quran dan al-Hadith.

Rujukan

„Umar, Ahmad Mukhtar, Mu‘jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu‘asirah

(Kaherah: „Alam al-Kutub, 2008)

Abu-Rabia, Aref. “Urinary diseases and ethnobotany among pastoral nomads in

the Middle East”. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 1, no.4, (2005)

Ahmad Muhammad, Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi‘i.

(Beirut: al-Maktabah al-„Ilmiyyah, t.t.)

25 Al-Radiman, Khalid bin Nasir, Asrar al-Iftar „Ala al-Rutab wa al-Tamr fi Ramadan, dicapai 24 Oktober 2010

daripada http://www.sacorganic.org/organic3.htm 26 Al-Radiman, Asrar al-Iftar.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

127

Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din, Silsilah Al-Ahadith Al-Da‘Ifah Wa Al-

Mawdu‘Ah Wa Atharuha Al-Sayyi’ Fi Al-Ummah (Riyad: Maktabah al-

Ma„arif, 1992)

Al-Hadi, „Abd al-Mun„im Fahim & Barakah, Dina Muhsin, ‘Alam al-Nabat fi

al-Qur’an al-Karim (Kaherah: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1998) 186.

Al-Qurtubi, Muhammad Bin Ahmad, Al-Jami‘ li Ahkam al-Quran. (Riyad: Dar

„Alim al-Kutub, 2003), 13:435-436.

Al-Raghib al-Asfahani, Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an (Beirut: Dar al-

Ma„rifah, t.t.)

Al-Shatibi, Ibrahim Bin Musa, Al-Muwafaqat (Kaherah: Dar Ibn „Affan, 1997),

2:105.

Al-Tirmidhi, Muhammad „Isa, Sunan al-Tirmidhi [Kitab al-Sawm, Bab Ma Ja‟a

Ma Yustahabb „Alayh al-Iftar, no hadith 696] (Riyad: Maktabah al-Ma„arif,

t.t.)

Al-Uthaymin, Muhammad Ibn Saleh, Syarh Riyad al-Salihin (Dar al-Watan li al-

Nashr, 2005)

Ibn „Ashur, Muhammad al-Tahir, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir (Tunisia: Dar al-

Tunisiyyah, 1884)

Ibn Kathir, Isma„il Bin „Umar, Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azim (Kaherah: Muassasah

Qurtubah li al-Tab„ wa al-Nashr wa al-Tawzi‟, 2000), 9:236.

Mohd Shukri Hanapi, Terjemahan al-Qur’an Dalam Pelbagai Perspektif (Kuala

Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 2003).

Muhammad Nur Lubis Abd Razak, “Penterjemahan Makna Al-Qur‟an: Kajian

Ke Arah Melahirkan Kaedah Penterjemahan Makna al-Qur‟an” (tesis

kedoktoran, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2004)

Noresah Baharom, Kamus Dewan Edisi Keempat (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka, 2005)

Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-

Qur’an (30) Juz (cet. ke-13, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2002).

Lampiran

Rajah 1.0: Peringkat Pematangan Buah Kurma:

http://www.sacorganic.org/organic3.htm

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

128

Rajah 2.0: Kandungan gula pada jenis kurma yang berbeza pada peringkat rutab dan

tamr:

Jenis

Glukosa (% berat

bersih)

Sukrosa (% berat

bersih)

Jumlah gula (% berat bersih)

;1.3: 0 ;1.3: البرحي ) رطب(

:8.:9 :;.8 91.1 خنيسي ) رطب(

3.98: 9.98 8;.9: ) رطب( حاليا

87.;9 3.3 99.37 ) رطب( سكرة ينبع

1.3: 7.81 99.89 ) رطب( حلوة

:99.9 8:.3 97.88 ) رطب( بوكيرة

;.;9 0 ;.;9 ) رطب( إخالص

8:.99 :1.;8 88.:8 إخالص ) تمر(

97.37 :88.3 9;.78 ) تمر( صفري

98.77 8.;8 7;.88 ) تمر( بريم

87.:9 3.97 99.8 )رطب( نبوث سيف

9.:9 81.8 87.3 ) تمر( نبوث سيف

98.81 8;.88 ;73.8 عجوة المدينت

9.98: 1.37 9:.98 ) رطب( رزيس

8.8: 9 8.8: خضراوي ) رطب(

91.:9 8.17 :98.1 صفري ) رطب(

8.9: ;.8 :.;9 برني ) رطب(

98.77 89.;8 7;.88 ) تمر ( برني

8:.;9 89.37 89.;1 صقعي ) تمر (

http://www.sacorganic.org/organic3.htm

Rajah 3.0: Pengutamaan masyarakat al-Saudi memakan rutab berbanding tamr dan

busr

Tamr Rutab Busr Peringkat

6.1 % 63.3 % 30.6 % Peratus

Keutamaan

http://www.sacorganic.org/organic3.htm

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

129

PENYALAHGUNAAN SUNNAH NABI DALAM PELABELAN DAN

PROMOSI PRODUK HALAL

Mohd Izzat Abd Shukur27

, Mohd Farhan Md Ariffin,28

Mohd Anuar Ramli,29

Ahmad Rozaini Ali Hasan30

Abstrak

Pertumbuhan pesat industri halal turut memberi kesan terhadap

hadith Nabi SAW. Selain dakwaan produk berasaskan sunnah Nabi

Muhammad SAW, terdapat juga penyalahgunaan hadith dhaif dan

palsu bagi melariskan jualan produk. Sehubungan itu, kajian ini akan

membincangkan tentang penyalahgunaan hadith Nabi SAW dalam

produk pengguna di pasaran. Pengkaji akan menyenaraikan beberapa

hadith yang sering digunapakai oleh pengeluar produk berkenaan,

misalnya produk berasaskan susu kambing, kurma, madu dan

habbatus sawda'. Sedangkan proses pengkomersialan dan

pengeluaran produk tersebut tidak berdasarkan kepada cara yang

dimakan oleh Nabi SAW. Sikap mengeksploitasi hadith Nabi SAW

sebagai pelaris jualan produk perlu ditangani oleh pihak berwajib. Ini

kerana sekiranya produk tersebut tidak memberi kesan manfaat

kepada pengguna, risiko hadith Nabi SAW diperlekehkan akan

wujud. Justeru, pengeluar perlu bertanggungjawab dalam penggunaan

label "produk sunnah" kerana berisiko mendatangkan kesan negatif

terhadap kedudukan sunnah sebagai sumber autoriti kedua dalam

Islam.

Kata kunci: Salahguna sunnah, Label, Promosi

Pengenalan

Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber autoriti kedua dalam Islam

selepas al-Quran. Ulama‟ hadith membahaskan bahawa segala sesuatu dari

Rasullullah SAW adalah dalam kapasiti baginda SAW sebagai imam yang

memberi petunjuk dan pembimbing yang memberi nasihat sebagai teladan serta

figura bagi umat Islam sehingga diambil segala sesuatu yang berkenaan dengan

Nabi SAW, baik berupa perjalanan hidup, tingkah laku, sifat, sikap dan bentuk

27 Pelajar Pascasiswazah Sarjana, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603

Kuala Lumpur. 28 Pelajar Pascasiswazah PhD, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603

Kuala Lumpur. 29 Pensyarah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur. 30 Pensyarah, Akademi Pengajian Islam Kontemporari, UiTM Kampus Seri Iskandar, 32610 Seri Iskandar, Perak.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

130

tubuh, informasi, sabda dan perbuatan baginda SAW yang boleh membawa

kepada perlaksanaan hukum syara‟ dan tidak.31

Menurut Imam al-Shafi„i (W. 204H), penggunaan kata “sunnah” terbatas

hanya pada sunnah Rasullullah SAW. Oleh kerana itu, ketika Allah SWT

memerintahkan kaum muslimin mentaati Nabi SAW dan menjadikan kehidupan

baginda SAW sebagai model yang baik dan mengikutinya. Maka ungkapan

“sunnah Nabi” pun mula digunakan. Penggunaan sunnah ini telah bermula pada

masa hidup Nabi SAW dan ada diucapkan Nabi SAW melalui sabdanya.32

Kata

sunnah juga digunakan hampir secara khusus dalam kitab-kitab fiqh dalam

merujuk norma-norma yang ditetapkan Nabi SAW atau yang didapati dari

kelakuan Nabi SAW.

Pada masa kini, sisipan kata sunnah digunakan untuk merujuk pada

sunnah Nabi SAW. Penggunaannya secara umum terus berlaku dalam kalangan

masyarakat. Mutakhir ini juga, muncul program masakan berasaskan sunnah,

penghasilan produk kesihatan berasaskan sunnah, pakaian dan busana berasaskan

sunnah dan sebagainya. Fenomena ini timbul berikutan sambutan pengguna Islam

terhadap label “sunnah” yang digunapakai. Kadangkala program, produk

makanan atau pakaian yang dijenamakan "sunnah oriented" hanya digunakan

secara superficial tanpa pengkajian yang mendalam terhadap sunnah Nabi SAW.

Realiti Penggunaan Label Sunnah Dalam Penghasilan Produk Halal di

Malaysia

Produk makanan yang berinspirasikan item yang disebut di dalam al-Quran dan

al-Hadith pada hari ini berupaya menarik perhatian masyarakat. Persepsi

masyarakat dalam memahami erti produk makanan sunnah difahami dengan

produk peninggalan warisan Nabi SAW. Tidak dinafikan, terdapat beberapa

penemuan istilah misalnya buah-buahan yang disebutkan di dalam al-Quran

seperti kurma, madu lebah, buah tin, zaitun, delima dan banyak lagi. Realitinya,

produk-produk ini dihasilkan dalam bentuk campuran antara buah-buahan yang

lain. Akhirnya, produk ini dilabelkan dengan “makanan sunnah.”

Tambahan pula, produk yang ingin dihasilkan itu dilabelkan dengan teks-

teks hadith sebagai dalil sokongan. Walaubagaimanapun, penggunaan teks hadith

sebagai pelabelan ini perlu diteliti kesahihan dan signifikan agar masyarakat tidak

terpengaruh dengan dakwaan yang bersifat komersialisasi semata-mata tanpa ada

bukti penyelidikan lanjutan. Fenomena ini semakin menular dalam kalangan

masyarakat serta membawa impak negatif terhadap agama Islam. Tanggapan

31 „Abd Allah Sya„ban, Qawa„id al-Muhaddithin, Kaherah: Dar al-Salam li Taba„ah wa al-Nashr wa al-Tawzi„ wa al-

Tarjamah, 2008, 11-12. 32 Terjemahan: “Barangsiapa bersunnah dengan sunnah yang baik, maka baginya ganjaran sebagaimana amal orang

yang diajarkannya dengan tidak berkurang sedikitpun ganjarannya. Barangsiapa yang bersunnah dengan sunnah yang jahat (buruk), maka baginya ganjaran (dosa) sebagaimana amal orang yang diajarkannya dengan tidak

berkurang sedikit pun ganjaran (dosanya).” Hadith sahih riwayat Ibn Majah. Lihat Abu „Abd Allah Muhammad Ibn

Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-Tawzi„, Kitab Ittiba„ al-Sunnah, Bab Man Sanna bi Sunnah Hasanah aw Sayyi‟ah, h. 53-54, No. Hadith 207.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

131

sebegini perlu diperbetulkan dan masyarakat perlu dididik agar tidak meletakkan

persepsi itu kepada pelabelan “sunnah” semata-mata.

Tuntasnya, produk-produk sedemikian perlulah dibuat kajian secara

saintifik, teliti dan menyeluruh. Ia perlu dibuktikan kesahihan khasiat dan

manfaatnya untuk kesihatan. Pengkaji bukanlah menafikan keistimewaan

makanan yang disebut dalam al-Quran mahupun yang digemari Nabi SAW.

Namun, ia wajar dijadikan satu garis ukur kerana percampuran pelbagai bahan

dan ramuan lain juga perlu diperhalusi. Kemungkinan dengan campuran ini, nilai

nutrisi dan komposisi kimia makanan tersebut turut berubah berbanding bahan

asal itu sendiri. Ini bagi memastikan agar masyarakat pengguna mendapat

manfaat secara optimum dan tidak memudaratkan kesihatan.

Pelabelan Dan Promosi Produk Makanan Berasaskan Sunnah

Pelabelan produk makanan dan minuman oleh sesuatu syarikat mampu menarik

perhatian para pembeli. Tambahan pula terdapat beberapa produk yang

mengunakan teks hadith sebagai dalil sokongan kepada produk jualan. Namun,

pengkajian terhadap pemakanan sunnah berdasarkan hadith-hadith Nabi SAW

memerlukan penelitian lebih menyeluruh dan saksama. Ia bukan sekadar

memetik sepotong hadith tertentu secara rambang dan dijadikan tiket untuk

mempromosikannya.

Selain itu, hadith yang digunakan sebagai sandaran perlu dikaji dan

dipastikan status kesahihahnya terlebih dahulu. Ia adalah penting bagi

mengelakkan impak negatif dalam mengaitkan integriti baginda SAW. Antara

hadith popular namun lemah bahkan palsu yang digunakan dalam pelabelan dan

promosi “sunnah food” ialah;

1- Madu

Terjemahan: “Sesiapa yang menjilat (meminum) madu sebanyak tiga kali

setiap bulan tidak akan ditimpa bala yang berat.” 33

Takhrij: Status hadith adalah dha‟if (lemah) disebabkan dalam rangkaian

sanadnya terdapat al-Zubayr Ibn Sa„id al-Hashimiy dan „Abd al-Hamid Ibn Salim

yang dilabel sebagai da’if al-Hadith oleh al-„Aqiliy dan al-Daruqutni.34

33 Abu „Abd Allah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa

al-Tawzi„, Kitab al-Tibb, Bab al-„Asal, h. 577, No. Hadith 3450. 34 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Da„if Sunan Ibn Majah, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-Tawzi„,

1997, 267.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

132

2- Zaitun

Terjemahan: “Makanlah buah zaitun dan gunakanlah minyak,

sesungguhnya ia telah diberkati.”35

Takhrij: Status hadith adalah dha‟if jiddan (sangat lemah) disebabkan

dalam rangkaian sanadnya terdapat „Abd Allah Ibn Sa„id yang dilabel sebagai

matruk al-Hadith oleh Ibn Hajar al-„Asqalani, Ahmad Ibn Hanbal dan Ahmad

Ibn Shu„aib al-Nasa‟i .36

3- Kurma

Terjemahan: “Ini (kurma) adalah lauk bagi ini (roti).”37

Takhrij: Status hadith adalah dha‟if (lemah) disebabkan dalam rangkaian

sanadnya terdapat Yazid Ibn Abi Umayyah yang dilabel sebagai majhul oleh Ibn

Hajar al-„Asqalani dan Abu Hatim Ibn Hiban al-Busti.38

Terjemahan: “Berilah makan tamar kepada isteri-isteri kamu ketika mereka

sedang nifas.”

Takhrij: Status hadith adalah mawdu„ (palsu).39

35 Abu „Abd Allah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa

al-Tawzi„, Kitab al-At„imah, Bab al-Zayt, h. 558, No. Hadith 3320. 36 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Da„if Sunan Ibn Majah, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-Tawzi„,

1997, 282. 37 Abu Dawud Sulayman Ibn Ash„ath al-Sajistani, Sunan Abu Dawud, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-

Tawzi„, Kitab al-At„imah, Bab fi al-Tamar, h. 688, No. Hadith 3830. 38 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Da„if Sunan Abu Dawud, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-

Tawzi„, 1998, 308. 39 Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Da„if, Riyadh: Dar al-

„Asimah li al-Nashr wa al-Tawzi„, 1996, 49.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

133

4- Delima

Terjemahan: “Tiada buah delima melainkan bijinya berasal dari syurga.”

Takhrij: Status hadith adalah mawdu„ (palsu).40

5- Labu

Terjemahan: “Anas Ibn Malik berkata; “Wahai pokok (merujuk labu).

Tidaklah aku menyukaimu jika tidak kerana Rasulullah SAW menyukaimu.”

41

Takhrij: Status hadith adalah dha„if (lemah) disebabkan dalam rangkaian

sanadnya terdapat Abu Talut al-Shamiy yang dilabel sebagai majhul oleh Ibn

Hajar al-„Asqalani dan al-Dhahabi.42

6- Cuka

Terjemahan: “Sebaik-baik hidangan lauk pauk adalah cuka. Ya Allah,

berkatilah cuka, sesungguhnya ia adalah hidangan para Nabi sebelumku

dan tidak akan fakir rumah yang memiliki cuka.” 43

Takhrij: Status hadith adalah mawdu„ (palsu) disebabkan dalam rangkaian

sanadnya terdapat Jubarah Ibn Mughallis yang dilabel sebagai muttahim bi al-

Wad‘i oleh Yahya Ibn Ma„in.

40 Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Da„if, Riyadh: Dar al-

„Asimah li al-Nashr wa al-Tawzi„, 1996, 42. 41 Muhammad Ibn „Isa Ibn Sawrah al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-

Tawzi„, Kitab al-At„imah, Bab Ma Ja‟a fi Akala al-Dubba‟, h. 426, No. Hadith 1849. 42 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Da„if Sunan al-Tirmidhi, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-Tawzi„,

2000, 176. 43 Abu „Abd Allah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa

al-Tawzi„, Kitab al-At„imah, Bab al-Ittidam bi al-Khal, h. 558, No. Hadith 3318.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

134

7- Bawang Putih

Terjemahan: “Sesungguhnya makanan terakhir yang dimakan Rasulullah

SAW ialah makanan yang di dalamnya mengandungi bawang.”44

Takhrij: Status hadith adalah dha‟if (lemah) disebabkan dalam rangkaian

sanadnya terdapat Baqiyyah Ibn Al-Walid al-Kala„iy yang dilabel sebagai kathir

tadlis ‘an al-Du‘afa’ oleh Ibn Hajar al-„Asqalani dan al-Daruqutni.45

8- Daging

Terjemahan: “Penghulu makanan penghuni dunia dan syurga ialah

daging.” 46

Takhrij: Status hadith adalah dha‟if jiddan (sangat lemah) disebabkan

dalam rangkaian sanadnya terdapat Sulayman Ibn „Ata‟ al-Jazariy yang dilabel

sebagai matruk al-Hadith oleh Ibn Hajar al-„Asqalani, al-Bukhari, Abu Hatim al-

Razi dan Abu Ja„afar al-„Aqiliy.47

Terjemahan: “Sesungguhnya (terdapat) kegembiraan pada hati ketika

mana memakan daging.”

Takhrij: Status hadith adalah mawdu„ (palsu).48

44 Abu Dawud Sulayman Ibn Ash„ath al-Sajistani, Sunan Abu Dawud, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-

Tawzi„, Kitab al-At„imah, Bab fi Akala al-Thum, h. 688, No. Hadith 3829. 45 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Da„if Sunan Abu Dawud, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-

Tawzi„, 1998, 308. 46 Abu „Abd Allah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa

al-Tawzi„, Kitab al-At„imah, Bab al-Lahm, h. 556, No. Hadith 3305. 47 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Da„if Sunan Ibn Majah, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-Tawzi„,

1997, 267. 48 Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Da„if, Riyadh: Dar al-

„Asimah li al-Nashr wa al-Tawzi„, 1996, 42.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

135

9- Garam

Terjemahan: “Penghulu hidangan lauk pauk kamu ialah garam.” 49

Takhrij: Status hadith adalah dha‟if jiddan (lemah) disebabkan dalam

rangkaian sanadnya terdapat „Isa Ibn Abi „Isa al-Ghiffari yang dilabel sebagai

matruk al-Hadith oleh Ibn Hajar al-„Asqalani, Abu Dawud al-Sajistani, Ahmad

Ibn Shu„aib al-Nasa‟i, al-Daruqutni dan Yahya Ibn Sa„id. 50

Terjemahan: “Hendaklah kamu memakan garam, kerana ia ubat bagi 70

penyakit.”

Takhrij: Status hadith adalah mawdu„ (palsu).51

10- Produk yang Dibacakan Ayat Al-Quran

Terjemahan: “Sebaik-baik ubat ialah al-Quran.” 52

Takhrij: Status hadith adalah dha‟if (lemah) disebabkan dalam rangkaian

sanadnya terdapat al-Harith Ibn „Abd Allah al-A„wari yang dilabel sebagai al-

Kadhab oleh „Ali al-Madini, Ibn Hajar al-„Asqalani dan Abu Ishak al-Sabi„iy .53

Kesan Penggunaan Label Produk Sunnah

Interpretasi sesebuah hadith seharusnya diikuti dengan melakukan ijtihad dengan

pelbagai teori dan pendekatan keilmuan. Menghuraikan hadith dalam ruang

lingkup keilmuan perlu berada dalam lingkungan Islam atau selama mana berada

dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran.

Penjualan produk berasaskan sunnah mempunyai nilai keuntungan yang

tinggi. Para penjual boleh memasarkan dengan label halal sahaja, tanpa

49 Abu „Abd Allah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa

al-Tawzi„, Kitab al-At„imah, Bab al-Milh, h. 558, No. Hadith 3315. 50 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Da„if Sunan Ibn Majah, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-Tawzi„,

1997, 269. 51 Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Da„if, Riyadh: Dar al-

„Asimah li al-Nashr wa al-Tawzi„, 1996, 42. 52 Abu „Abd Allah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa

al-Tawzi„, Kitab al-Tibb, Bab al-Lahm, h. 590, No. Hadith 3533. 53 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Da„if Sunan Ibn Majah, Riyadh: Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-Tawzi„,

1997, 288-289.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

136

menisbahkan dengan sunnah Nabi SAW. Ini kerana penggunaan sunnah dalam

penghasilan produk secara komersial boleh mendatangkan kesan negatif terhadap

sunnah Nabi SAW.

1. Autoriti sunnah dipertikaikan.

Keautoritian sunnah Nabi Muhammad SAW dipertikaikan sekiranya produk yang

dihasilkan tersebut mendatangkan kesan mudarat atau tidak memberi manfaat

seperti yang didakwa oleh pengeluar produk. Pengguna berasa ragu dengan

sunnah Nabi SAW.

2. Sunnah Nabi SAW dipandang rendah dan mengundang fitnah.

Penghasilan produk berasaskan sunnah menyebabkan ia dipandang rendah. Ini

kerana umat Islam hanya mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam pengambilan

makanan sahaja, namun tidak secara komprehensif. Akibatnya penjenamaan ini

hanya bersifat komersial semata-mata.

Terdapat juga pihak-pihak yang memberi nilai tambah terhadap "produk

sunnah" dengan bacaan ayat al-Quran, ayat ruqyah, doa-doa khusus bagi

menambahkan keyakinan pengguna. Mungkin pihak pengeluar mempunyai niat

yang baik untuk mempromosikan sunnah Nabi SAW, namun secara tidak sedar ia

adalah bentuk penyalahgunaan sunnah Nabi SAW. Apa yang dibimbangkan, ia

termasuk dalam pendustaan terhadap Nabi SAW.

Sedangkan Nabi SAW mempunyai teknik dan cara pemakanan yang

khusus terhadap produk tersebut. Baginda SAW tidak mencampurkan antara

bahan makanan yang mempunyai nilai zat gizi yang sama, tidak dengan pewarna,

perasa dan perisa khusus sepertimana produk yang dihasilkan secara komersial.

Walaupun dipandang remeh oleh para pengeluar, menisbahkan produk dengan

sunnah Nabi SAW adalah tindakan yang tidak wajar.

Usaha JAKIM Dalam Menangani Ekspolitasi Terhadap Sunnah

Produk berasaskan “makanan sunnah” atau makanan dan minuman yang

dibacakan ayat-ayat al-Quran atau diruqyahkan seringkali disebut sebagai

makanan terbaik. Selain itu, terdapat juga produk yang dikeluarkan menggunakan

air zam-zam sebagai ramuan campuran. Namun demikian, air zam-zam yang

dijadikan ramuan campuran adalah dalam kuantiti yang sedikit. Produk tersebut

kemudiannya dilabelkan dengan pernyataan air zam-zam sebagai ramuan.

Produk-produk tersebut sering kali menjadi pelan pemasaran kepada sesetengah

pengusaha bagi melariskan produk. Apa yang merisaukan ialah kemungkinan

berlaku penipuan dengan alasan produk tersebut lebih berkat dan berkesan kerana

dibacakan ayat al-Quran, zikir atau doa tertentu.

Mengambil berat mengenai isu ini, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa

Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-108 yang

bersidang pada 2-3 November 2015 telah membincangkan mengenai hukum

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

137

penjualan produk menggunakan ayat ruqyah untuk tujuan komersial. Di antara

keputusan penting yang telah diputuskan oleh jawatankuasa tersebut adalah

penggunaan ayat ruqyah pada sesuatu produk bagi tujuan komersial tidak

dibenarkan sama ada pada pelabelan, pengiklanan atau promosi.54

Natijahnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada 4 Februari

2016 telah mengeluarkan pekeliling pensijilan halal Malaysia bilangan 2 tahun

2016 yang menyentuh mengenai larangan menggunakan ayat ruqyah, “makanan

sunnah” dan seumpamanya pada pelabelan, pengiklanan atau promosi produk

berkuatkuasa 15 Februari 2016 bagi semua syarikat pemohon sijil pengesahan

halal Malaysia. Pekeliling tersebut telah diterbitkan berdasarkan Perintah Perihal

Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011.55

Oleh itu, semua syarikat atau

pemohon pensijilan halal Malaysia perlu mematuhi dan mengambil maklum

mengenai perlaksaan pekeliling ini.

Kesimpulan

Penggunaan sunnah Nabi SAW perlu berasaskan garis panduan yang jelas. Ia

memerlukan pengamatan yang kondusif, dan bukan sekadar tangkap muat.

Penjenamaan label sunnah perlu menepati kriteria yang dianjurkan dan tindakan

yang diamalkan oleh Nabi SAW bagi memelihara integriti Nabi SAW.

Pengeksploitasian sunnah Nabi SAW bagi melariskan produk adalah tidak wajar.

Justeru, tindakan JAKIM amat wajar dan tepat pada waktunya.

Rujukan

Abu „Abd Allah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, Riyadh:

Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-Tawzi„.

Abu Dawud Sulayman Ibn Ash„ath al-Sajistani, Sunan Abu Dawud, Riyadh:

Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-Tawzi„.

Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Manar al-Munif fi al-

Sahih wa al-Da„if, Riyadh: Dar al-„Asimah li al-Nashr wa al-Tawzi„, 1996.

Muhammad Ibn „Isa Ibn Sawrah al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Riyadh:

Maktabah al-Ma„arif li al-Nashr wa al-Tawzi„.

Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Da„if Sunan Abu Dawud, Riyadh: Maktabah

al-Ma„arif li al-Nashr wa al-Tawzi„, 1998.

Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Da„if Sunan al-Tirmidhi, Riyadh: Maktabah

al-Ma„arif li al-Nashr wa al-Tawzi„, 2000.

Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Da„if Sunan Ibn Majah, Riyadh: Maktabah

al-Ma„arif li al-Nashr wa al-Tawzi„, 1997.

54 Pekeliling Pensijilan Halal Malaysia Bilangan 2 Tahun 2016, Larangan Penggunaan Ayat Ruqyah (Ayat Al-Quran)

Dalam Pensijilan Halal Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM): Bahagian Hab Halal, 1-2. 55 Pekeliling Pensijilan Halal Malaysia Bilangan 2 Tahun 2016, Larangan Penggunaan Ayat Ruqyah (Ayat Al-Quran)

Dalam Pensijilan Halal Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM): Bahagian Hab Halal, 1-2.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

138

Pekeliling Pensijilan Halal Malaysia Bilangan 2 Tahun 2016, Larangan

Penggunaan Ayat Ruqyah (Ayat Al-Quran) Dalam Pensijilan Halal Malaysia,

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM): Bahagian Hab Halal, 1-2.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

139

LEGAL ISSUES IN SUNNAH FOOD LABELING. WHAT’S IN A NAME?

Sayidah Asma Basir56

, Muhammad Remy Othman57

, Khadher Ahmad58

Abstract

Sunnah Food refers to the food from natural resources mentioned in

the Quran and Hadith for example honey, dates, and raisin. Muslims

put a high level of trust in sunnah food due to its health benefits and

is viewed as a way to follow the conduct of Prophet Muhammad

p.b.u.h. As a result, many products labeled as sunnah food are

produced and marketed in Malaysia. On 27th

February 2016, JAKIM

had made a press statement disallowing the labeling of products as

sunnah food. This attracts public concerns which lead to discussions

on legal issues in sunnah food labeling.This paper will outline the

legal issues which have arisen such as the law that governs labeling,

quality and standard of sunnah food, adulterated food, as well as the

legal provisions which regulate the issue of food safety. This paper

aims to promote innovation in the form of sunnah food but at the

same time stresses on the importance of maintaining the food safety

as required by law.

Keywords: Sunnah food, food labeling and food safety

Introduction

Labeling protects consumer rather than manufacturer. The right to know,

informed choice, food safety and the development of food innovation had made

labeling very important.

Food Innovation and Labeling

Genetically modified food is one of the food innovations that impose food

labeling. Genetically modified organisms (GMOs) can be defined as organisms

(i.e. plants, animals or microorganisms) in which the genetic material (DNA) has

been altered in a way that does not occur naturally by mating and/or natural

recombination. The technology is often called “modern biotechnology” or “gene

technology”, sometimes also “recombinant DNA technology” or “genetic

engineering”.

56 LLB (Hons) Malaya, Advocate & Solicitor Of High Court Of Malaya (Non-Practising), Candidate Master Of Law

(Public Law), Faculty of Law, University Of Malaya, 50603 Kuala Lumpur [email protected]. 57 Academy of Islamic Studies, Universiti Of Malaya, 50603 Kuala Lumpur. 58 Academy of Islamic Studies, Universiti Of Malaya, 50603 Kuala Lumpur.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

140

It allows selected individual genes to be transferred from one organism

into another, also between nonrelated species. Foods produced from or using GM

organisms are often referred to as GM foods. 59

Excluding USA, 64 countries like

Australia, New Zealand and Malaysia60

, have implemented labeling requirements

for genetically modified (GM) foods, including unlikely candidates such as

Russia61

and China. The food innovation is evolving and doesn‟t just stop at GM

foods. We are now entering into new world never been „seen‟ before.

Nobel Laureate Richard Smalley defined nanotechnology as the art and

science of building stuff that does stuff at the nanometer scale – very very small.

In 1981, Gerd Binnig and Heinrich Rohrer at IBM‟s Zurich lab invented the

scanning tunneling microscope that could "see" individual atoms for the first

time.

Nanotechnology, the art and science of manipulating things at the atomic

scale, is frequently portrayed as 'the next wonder after internet'. It is also

considered as the 'next industrial revolution' and the 'wave of the future'. Like the

human civilizations are known as the 'Stone Age', 'Bronze Age', 'Iron Age' or

'silicon or advanced material age', it can be anticipated that the coming decade

will be termed as the 'Nano age'.62

Sharing the findings of Salamanca-Buentello et al, the United Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization ('UNESCO') traced that one of

the top ten applications of nanotechnology within the United Nations ('UN')

Millennium Development Goals ('MDGs') is food. 63

Food is nanofood when

nanoparticles, nanotechnology techniques or tools are used during cultivation,

production, processing, or packaging of the food. 64

Like GMO food, nanofood also require for labeling. Europe Eunion (EU)

has come out with food labeling rules that govern the food labeling. For nano

food, the information on engineered NANOMATERIALS in the list of

ingredients is to be followed by the word „nano‟ in brackets.65

Nanotechnology if

used to develop novel foods and processes, approval would be required under the

'Novel Foods Regulation' (Regulation (EC) No 258/97) to ensure products are

safe.66

Countries like France, Belgium and Denmark had even adopt mandatory

nano register in collecting information to protect workers and the environment

59 WHO Website , Frequently asked questions on genetically modified foods. 60 Christina Sarich, The 64 Countries that Require GMO Labeling – U.S. Buckles Under Biotech Pressure

http://naturalsociety.com/64-countries-require-gmo-labeling-not-united-states/#ixzz450m3jU5X,

Follow us: @naturalsociety on Twitter | NaturalSociety on Facebook 61 Colin A. Carter and Guillaume P. GruËre, Mandatory Labeling of Genetically Modified Foods: Does it Really

Provide Consumer Choice?, AgBioForum, 6(1&2): 68-70. ©2003 AgBioForum. 62 Karim & Munir, Nanotechnology: Sketching the Next Big Thing in Malaysian Context, 12 Nanotech. L. & Bus. 161

2015 63 Md Ershadul Karim, Abu Bakar Munir, Siti Hajar, Firdaus, Siti Hawa, NANOTECHNOLOGY WITHIN THE

LEGAL AND REGULATORY FRA-MEWORK: AN INTRODUCTORY OVERVIEW, [2014] 3 MLJ 64 Institute of Nanotechnology (http://www.nano.org.uk/articles/39/) 65 The food information Regulation (1169/2011) New EU Food Labeling Regulation, 13 December 2014. Available at

[http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legislation_infographic_food_labelling_rules_2014_en.pdf] 66 See more at: https://www.food.gov.uk/science/novel/nano#sthash.vFU78KmZ.dpuf

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

141

from unwanted effects of nanomaterials, ensuring consumers can make educated

choices, expanding scientific knowledge by prioritizing research needs, and

understanding the complex risks of exposure to nanotechnology.67

Malaysia now has Biosafety Act 2007 that governs Living Modified

Organism (LMO), another name for GMO. Biosafety refers to the efforts taken in

ensuring the safety of the application of biotechnology, which necessitates for

proactive steps to be taken to “reduce and eliminate the potential risks resulting

from biotechnology and its product.68

The Act governs tranboundary movement

of LMO for three categories; i) LMO that will be introduce to the environment

such as genetically modified plant and mosquitoes.; ii) LMO in contained use

which refer to GMO that will be used in lab for experiment and ; iii) LMO for

food, feed and processing.

As for Nanotechnology, the government has set up number of different

bodies and has taken different policy initiatives such as National Nanotechnology

Initiative, National Nanotechnology Directorate and Nano Malaysia Berhad

(NMB). The NMB for example is an organization under the Ministry of Science

and Technology (MOSTI). The NMB among other developed a Nanotechnology

Research Ecosystem that developed regulation and safety aspect of

nanotechnology.69

Genetically modified food and nano food are the two examples that show

law is needed to regulate innovation of food. The law aims to promote the

innovation and at the same time stresses on the importance of labeling as the right

to know and maintaining the safety and the quality for human consumption and

also to take care of the environment. Both regulations developed for GM food

and nano food rooted from Precautionary Principle whereby it encourage state to

manage the risk even the risk of it could not be scientifically proven yet.

Sunnah Food

There is no precise definition of sunnah food. Generally, sunnah food refers to

the natural resources practices by Prophet Muhammad p.b.u.h as mentioned in

the al-Quran and Hadith. For example a pomegranate. It was narrated that

Prophet p.b.u.h said:

“There is not a pomegranate except that it contains a seed from Paradise70

.”

67 Regulating the Unknown: National Mandatory Nano Registers on the Rise, CIEL Website 68 Wan Izatul Asma, Norhayati, Mohd Lokman, Liability and Redress of Trans-Boundary Movement of Genetically

Modified Organisms and the Biosafety Law in Malaysia, Journal of Sustainable Development, Vol. 4, No. 4; August 2011.

69 Ibid 70 Imam As-Siuti al-Jami‟ al-Kabir (1/719) in Zaghlul El-Nagar, Treasures in the Sunnah, A Scientific Approach. Al-

Falah foundation, Egypt, Cairo.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

142

A Sunnah diet is among the many teachings of Prophet Muhammad

(p.b.u.h) that greatly improves our health and our overall life. The Sunnah diet

consists of the recommended food of the Prophet (p.b.u.h) such as honey, dates,

habbatussauda (black seeds), milk, melons and many more.71

Dates are the best kind of fruit as they can be consumed simply. The high

content of carbohydrates can easily be absorbed by the body (Pamplona, 2004).

The Prophet (p.b.u.h) said;

“A family of a house which do not have dates are hungry” (Ibn Majah, 2000)

Honey is not just sugar but also a complex combination of enzymes,

organic acids, esters, antibiotic agents, trace minerals and as yet unidentified

components. The goodness of honey has been proven scientifically as it contains

a mixture of sucrose, fructose and glucose. 72

The Quran even claims that honey

is a medicine for cough:

“From its (the bee’s) belly, comes forth a drink of varying colour, where in is a

cure for people. Surely there is a sign for those who would give thought” (An-

Nahl: 69)

Habbatussauda or black cumin (seeds) is another diet of the Prophet

(p.b.u.h). It contains over 100 valuable components. Scientifically, these seeds

which are called Nigella Sativa have been proven in extensive pharmacological

studies to justify the Islamic traditional therapeutic value of black seeds. 73

An important drink of the Prophet (p.b.u.h) is milk. Milk is the very

source of calcium (around 120mg/100g). Consumption during childhood and

adolescence helps prevent osteoporosis in adulthood.74

The Prophet said,

“Drink milk, for it wipes away heat from the heart as the finger wipes away sweat

from the brow. Furthermore, it strengthens the back, increases the brain power,

augments intelligence, renews vision and drives away forgetfulness” (Ibn Majah,

1998)

Sunnah Food Innovation

Consumption of sunnah food had become trend. No matter in supermarkets,

direct sales or marketing online, there are many supplements based on sunnah

71 Mohd. Shuhaimi Bin Haji Ishak, Nurul Fadzlin Binti Che Shari, Siti Nazirah Binti Yahya and Siti Nabilah Binti

Mohamed Talmizi, Muslim Youths‟ Perception on Sunnah Diet: A Survey on IIUM Students. Research Journal of

Applied Sciences, Engineering and Technology 6(10): 1805-1812, 2013 72 Yanovski, S., 2003. Sugar and fat: Cravings and aversions. J. Nutr., 133: 835-837. In Ibid 73 Mohammad Akram, R., 2008. Black seed, Nigella Sativa, deserves more attention. J. Ayub. Med. Coll., 20(2): 1-3 in

Ibid 74 Weltan, D.C., H.C. Kemper and G.B. Post, 1997. Longitudinal development and tracking of calcium and dairy intake

from teenager to adult. Eur. J. Clin. Nutr., 51: 612-618 in Ibid

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

143

food are available to the public at this time.75

It becomes the latest trend due to a

high demand especially among Muslims. It gives a new dimension in the world

food market. Our society seems to have the initiative force to find an alternative

in health care. 76

This eventually led to the innovation of sunnah food. Dates for

example have been innovated into chocolate77

, herbal essence78

, coffee79

,

cordial80

, and 3 in 1 drink81

.

The innovation developed by not only using a single sunnah food but also

by combining more than one sunnah food. The product based on this combination

usually can be found in energy drink, beauty product, and health product. The

sunnah foods that usually been combined are dates, honey, raisin, and fig. 82

There are also product that combines up to seven sunnah foods which are honey,

dates, zamzam water, habbatus sauda (black seed), pomegranate, fig and olive

into one sachet. 83

With the advance of biotechnology and nanotechnology, it is presumed

that sunnah food innovation has and will be innovated even further in this near

future.From the above example, innovation of sunnah food can be divided into 3

levels. First, the innovation of one sunnah food. Second, the innovation of

combined sunnah food. Third, the advance innovation of sunnah food.

Sunnah Food Issues

Various sunnah food products on the market that claim to have various health

benefits has led consumers to confusion.

Issue of sunnah food labeling/description;

Many products label their product as sunnah food to attract Muslim consumers.

Among the issues identified in respect of such products is the claim that such

sunnah food product can treat a specific disease without scientific evidence,

including allegations of excessive benefits. Such claims were left without any

action by the authorities because nutraceutical products ( dietary supplements )

does not require special permissions of tests by specific body before it is

marketed to the public as are imposed on pharmaceutical products.84

On 27th

February 2016, JAKIM had made a press statement disallowing

company and Malaysia Halal Certificate‟s applicant from using the terms 'ruqyah

verses', 'sunnah food ' and the like on the labeling , advertising and promotion of

75 Makanan Sunnah ganti vitamin? Sinar Harian, 8 Julai 2014. 76 Norkumala binti Awang. Memecah Dimensi „makanan sunnah‟ dan reality hari ini. Official Website IKIM 77 For example product of Yusof Taiyoob 78 For example product of Hiraq 79 For example product of SNB Kasih 80 For example product of Sahara 81 For example product of Al-Rumman 82 For example product of Serai Mas – Jus Hidayah 83 For example product of Sunnah Wholesale Mart 84 Nizam Yatim, Kekeliruan Makanan Sunnah, Utusan Online 15 Mei 2015.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

144

products applied for halal certification. Director General of the Department of

Islamic Development Malaysia (JAKIM) Datuk Othman Mustapha said the

product is labeled with that term is often used by some businessman as a

marketing plan, but it was feared that might invite fraud on consumers who

believe that as more effective product.

"Products based on 'food Sunnah or food and drinks that are recited verses

from the Quran or „diruqyahkan‟ often referred to as the best food. " In addition,

there are products that use zam zam water as an ingredient of the mixture, but the

quantity was very small and was later declared as an ingredient on the product

label. “These actions are likely to cause deception to the people who think the

product is more effective as a blessing due to the recited verses from the Quran

and remembrance or zikir as well as certain prayers," he said in a statement today.

Othman said the circular on the rules already in force on 15 February under the

Trade Descriptions (Certification and Marking of Halal) 2011. 85

The law that governs the labeling of halal food and sunnah food as well is

Trade Description (Certification and Marking of Halal) Order 2011 which will be

discuss below.

Issue of sunnah food adulteration and sunnah food safety;

Although such products contain foods that are mentioned in the Quran and the

Prophet's favorite food such as dates, barley , figs, grapes, honey, watermelon,

milk, pumpkin, mushrooms, olive oil, pomegranate and vinegar but the material

used is not original because it was mixed with a variety of other foods.86

Possibly, with the mixture of sunnah food with other ingredient, the

chemical composition and nutritional value of food is also changed compared to

the original material itself. Is it fair for the food product to be claimed as the

sunnah food? The quantity of a specific type of food product should also be taken

into account. The easiest example is like the dates juice. If the dates juice that is

sold is not merely contain dates, but also added sugar, is it good for health?87

It is worried that the manufacturer will use the basis of sunnah food to

achieve commercial value per se by totally ignore the impact to health. Not to

mention the duplication by explicitly incorporate into a product added sugar, non-

dairy creamer and malt, then labeled as sunnah food.88

It is suggested that a thorough and comprehensive scientific research on

sunnah food should be conducted in order to prove the validity of the efficacy

and benefits to health. This is neither to deny privileges of foods mentioned in the

Quran nor favoured by Prophet Muhammad. The research could be set as

85 Zanariah Abd Mutalib, Larangan guna 'ayat ruqyah, 'makanan sunnah' bagi iklan produk, Sabtu, 27 Februari 2016

Available at [http://www.bharian.com.my/node/128625] 86 Ibid 87 Ibid 88 Norkumala binti Awang, Memecah Dimensi "Makanan Sunnah" Dan Realiti Hari Ini – IKIM.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

145

guidelines because mixing various ingredients and other ingredients should also

be scrutinized. This is to ensure that consumers benefit and not detrimental to

their health.89

The law that govern the abovementioned issues are Trade Description Act

2011, Food Act 1983 and Food Regulations 1985 which will be discuss below.

Sunnah Food Law

Law that governs the sunnah food at Malaysia rooted from halal food. As for

general observation, it could be summarized that statutory provisions relating to

halal in Malaysia are piece-meal in nature.90

The Federal Constitution

The origins of all laws are allocated by the Federal Constitution. It is enshrined in

Article 74 (2) read together with the Ninth Schedule, State List of the Federal

Constitution of Malaysia states that matters pertaining to Islamic law and Muslim

individual and family law are under the jurisdiction of the state. Two parties

recognized by the Malaysian government to issue Halal certification in Malaysia

are JAIN or MAIN and JAKIM. 91

Trade Description Act 1972

The main provisions on halal food and product can be principally found in

regulations made under the general provisions of the Trade Description Act 1972

(hereinafter refer to as TDA 1972).92

The TDA 1972 prohibits false trade

descriptions and false or misleading statements, conduct and practices in relation

to goods or services, thereby protecting the interests of consumers.93

Under S.10 and 11 of the TDA, there were two regulations made namely

the Trade Descriptions (Use of Expression Halal Order) 1975 and the Trade

Descriptions (Marking of Food) Order 1975. In must be noted that the Ministry

that has been mandated to govern the TDA is the Domestic Trade, Cooperatives

and Consumerism Ministry which was formerly known as Ministry of Domestic

and Consumer Affairs.94

Under the TDA 1972, the applied laws and acts related to the enforcement

of Halal were not subject to the jurisdiction of the Malaysia Department of

Islamic Development (JAKIM). Their jurisdiction is only on certification process.

89 Norkumala binti Awang, "Makanan Sunnah” : Justifikasi Pembuktian Saintifik - IKIM 90 Golnaz Rezai, Zainalabidin Mohamed & Mad Nasir Shamsudin, “Assessment of Consumers‟ Confidence on Halal

Labelled Manufactured Food in Malaysia”, Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 20 (1), pp.33-42, 2012 in Zalina Zakaria

& Siti Zubaidah Ismail, The Trade Description Act 2011: Regulating „Halal‟ in Malaysia, International Conference on Law, Management and Humanities (ICLMH'14) June 21-22, 2014 Bangkok (Thailand)

91 Mustafa „Afifi Ab. Halim & Azlin Alisa Ahmad, Enforcement of Consumer Protection Laws on Halal Products:

Malaysian Experience, Asian Social Science; Vol. 10, No. 3; 2014 92 Zalina Zakaria & Siti Zubaidah Ismail, The Trade Description Act 2011: Regulating „Halal in Malaysia,

International Conference on Law, Management and Humanities (ICLMH'14) June 21-22, 2014 Bangkok (Thailand) 93 Peter Huang, MALAYSIA: New Trade Descriptions Act, INTA Bulletin, Vol.67 No.7, April 1, 2012 94 Ibid

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

146

JAKIM use Malaysian Standards (MS) and the Manual of Malaysian Halal

Certification Procedure for Halal certification.95

In addition, the Trade Descriptions (Use of "Halal") Order 1975 gives

way to individuals or private companies to issue its own certificate and Halal

logo. This was because, the Order did not mention the names of JAKIM or the

State Islamic Religious Department (JAIN) / State Islamic Religious Council

(MAIN) exclusively as the competent agencies authorized to issue a Halal

certificate and logo.96

Trade Description Act 2011

In 2011, the Trade Description Act 2011(TDA 2011) was passed in August and

came into force on 1st November 2011. The new Act replaced and repealed the

1972 Act and the regulations made under it. The purpose of the new Act is to

reform the previous trade description law, as it contained some loopholes. The

2011 Act aims to promote good trade practices by prohibiting false trade

descriptions and false or misleading statements, conducts and practices in relation

to the supply of goods and services, thereby protecting the interest of consumers. 97

One of the most significant features of the new Act is the introduction of

the Trade Description (Definition of Halal) Order 2011 and the Trade Description

(Certification and Marking of Halal) Order 2011 giving specific legal proviso on

matters pertaining to halal.

The Trade Description (Definition of Halal) Order 2011 (TDDH) defined

Halal as:

a) neither is nor consist of or contains any part or matter of an animal

that a Muslim is prohibited by Hukum Syarak to consume or that

has not been slaughtered in accordance with Hukum Syarak and

fatwa;

b) does not contain anything impure according to Hukum Syarak and

fatwa;

c) does not intoxicate according to Hukum Syarak and fatwa;

d) does not contain any parts of a human being or its yield which are

not allowed by Hukum Syarak and fatwa;

For violating any provision stated under the Trade Description Act

(Definition of Halal) Order 2011, any person who commits an offence upon

conviction, shall be liable to a fine not exceeding RM1 million (USD 300,000.00)

or imprisonment for a term not exceeding 3 years or both while anybody

95 Ibid 96 Ibid 97 Ibid

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

147

corporate who violates the same offence shall be liable to a fine not exceeding

RM5 million.98

A person who makes false or negligent claims that his product is halal

where in actual fact it is not, should be held responsible for causing injury the

consumers. The unexplored existing law in Malaysia provides a medium for the

consumer of false halal products to claim remedies for breach of guarantees under

the law of sale, damages under the law of negligence and strict liability as

prescribed under the Consumer Protection Act 1999.

Thus it exposes the manufacturer and supplier of false halal product to

various civil liabilities which are yet to be tested in the court or the Tribunal for

Consumer Claims. However it is reasonably clear that major hurdles for the

application of strict liability for supplying non-halal products are to fulfill the

requirements of defectiveness, damage or injury and the causation. Any non-halal

product which is safe cannot be regarded as defective unless a wider

interpretation is given to the meaning of safety to include spiritual and religious

safety.99

Trade Description (Certification and Marking of Halal) Order 2011 –

(TDCM)

This Order made it specific that the agencies as the competent authorities

mandated on this matter are the Department of Islamic Development

Malaysia under the Prime Minister‟s Department (known as JAKIM-the

federal agency) and the state‟s Islamic Religious Council (at state level) that

can certify any foods, goods or services are halal in accordance with the

previous mentioned Order. This provision denotes that all food, goods and

services shall not be described as halal unless it is certified as halal by

JAKIM, being the competent authority as mentioned above. As a

consequence, only when the certification is done and satisfied, a specified

halal logo can be used by the foods/goods operators.100

The TDCM confers exclusive right to JAKIM to issue halal certificate and

logo. Hence, any other private halal logo or certificate or those who display

‟artificial‟ halal certificate or logo on a food product or premise will subject to

punishable offenses. 101

For the violation of the Trade Description (Certification and Marking of

Halal) Order 2011, if it is committed by a person, then, upon conviction, he/she

shall be liable to a fine not exceeding Malaysian Ringgit 100,000.00

(USD30,000.00) or imprisonment for a term not exceeding 3 years or both while

98 Ibid S.29 of TDA 2011 99 Naemah Amin & Norazlina Abdul Aziz. The Liability of the Producer of False Halal Products under Product

Liability Law, Asian Social Science; Vol. 11, No. 15; 2015 100 Ibid 101 W. M. S. A. Aziz, Former Director of JAKIM, Cara Mudah Kaut Untung (Punca Utama Pengusaha Premis Makanan

Memanipulasi Sijil Pengesahan Halal Malaysia, Metro Ahad, pp. 2

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

148

the penalty for a corporate body who commits the same offence is a fine not

exceeding Malaysian Ringgit 250,000.00102

The halal certification of JAKIM covers the application procedure,

inspection, monitoring and enforcement which includes guidelines for food

producers. In response to that, prior to delivering the halal certificate, reference

will be made to the MS 1500: 2009, which involves several elements103

;

a) The applicants and holders of halal logo need to conform to the provisions and

regulations endorsed by JAKIM,

b) The halal certificate for premise covers the processing and storage area, dining

space and toilet of any cafes or restaurants,

c) The premise‟ food staffs should be predominantly Muslim and are required to

be well dressed in clean and proper clothes or uniforms during preparing and

serving food. They also should be in a good condition of health and are required

to behave in a proper manner.

TDA 2011 and sunnah food labeling/ descriptions;

As mentioned earlier, the TDA 2011 prohibits false trade descriptions and false

or misleading statements of goods.

Section 2 of the Act define “goods” includes ships, aircrafts, vehicles,

animals, plants and crops and all kinds of movable property. Sunnah food is

therefore „goods‟ which can falls under animal, plants and crops and all kind of

immovable property.

Section 5 provide for prohibition of false trade description. Any person

who applies a false trade description to any goods commits an offence and shall,

on conviction, be liable if such person is a body corporate, to a fine not exceeding

RM250,000 and if such person is not a body corporate, to a fine not exceeding

RM100,00 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both.

Any person or manufacturer who commits false trade description as to

sunnah food can be punishable by law.

Section 6 provides for „trade description‟ as indication of the goods in

terms of:

(a) nature or designation;

(b) quantity, length, width, height, area, volume, capacity, weight, size or gauge;

(c) method of manufacture, production, processing or reconditioning;

(d) composition;

(e) fitness for purpose, strength, performance, behaviour or accuracy;

(f) the standard of fineness of articles made of precious metal;

102 Ibid & S.28 TDA 2011 103 Buletin Jakim, JAKIM: Putrajaya, 2012

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

149

(g) any physical or technological characteristics not included in the preceding

paragraphs;

(h) date of expiration of the goods;

(i) testing by any person and results thereof;

Manufacturer of sunnah food therefore cannot make false description as

regards to for example quantity and composition. Therefore, If the product

describe that the dates juice contains 80% of dates and only 20% of sugar but it‟s

actually vice, this can be regarded as false description as to composition.

Section 7 provides that a trade description which, though not false, is

misleading, is deemed to be a false trade description. This section emphasize that

the description must not only be false only in order to be counted as liable.

Misleading description is also caught under this Act.

Section 18 provides for false or misleading statement in advertisement.

False or misleading statement of sunnah food advertisement by exaggerating its

benefit without any basis might fall under the ambit of this section.

Section 28 provides for violation of the TDDH as mentioned above.

Section 29 is an important section because this is the provision that vested the

power to competent authority like JAKIM. Section 29(1) provides that when the

Minister think that certain goods must be certified by competent authority, mark

by Minster or accompanied by information and or instruction, the Minister may

impose requirement and regulate for such. Any person who contravene the

certificate or mark shall be liable, if it is body corporate fine not exceeding

RM200,000 and if it is a person, RM100,000 or imprisonment not more than 3

years.

Food Regulations Act 1985 (FRA) and the sunnah food labeling;

The FRA is the law that governs the food or drinks labeling in Malaysia. It sets

out labeling regulations in Part IV. Although the FRA provides a special part for

labeling, none of the fifteen sections provides for halal food labeling directly.

There are only two sections that relates to halal food which are Section 11

(1) (c) and Section 22(d). Section 11(1) (c) provides that a statement as to the

presence in that food of such beef or pork, or its derivatives, or lard, in the form--

"CONTAINS (state whether beef or pork, or its derivatives, or lard, as the case

may be)". Hence, if the food product contains any presence of those ingredients

such containment must be made clearly at the food label. Section 22(d) provides

for similar requirement if the food contains the presence of alcohol in any food or

drinks must be clearly indicated at the food or drinks label. 104

104 Zarina Zakaria, Keberkesanan Undang-undang Makanan dan Produk Halal di Malaysia, Jurnal Syariah, (12)(2) Julai

2004

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

150

Sunnah Food Safety

The Food Act 1983 and the Food Regulations 1985 are the Malaysian food

legislations that form the backbone of the food safety programme. These

legislations replace the Sale of Food and Drug Ordinance and Regulations 1952.

The objective of the Food Act 1983 and the Food Regulations 1985 is to ensure

that the public is protected from health hazards and fraud in the preparation, sale

and use of foods and for matters connected therewith. It is enforced by the

Ministry of Health and the Local Authorities. The legislation, applicable to all

foods sold in the country either locally produced or imported, covers a broad

spectrum from compositional standards to food additives, nutrient supplements,

contaminants, packages and containers, food labeling, procedure for taking

samples, food irradiation, provision for food not specified in the regulations and

penalty.105

The Food Act 1983

The Act 1983 provides for general protection to the consumers. For instance,

section 14 of the Act prohibits the sale of food not of nature, substance or quality

demanded by the purchaser. The provision provides that any offence committed

will render prosecution, and upon conviction should be liable to imprisonment for

a term of 5 years or both. 106

Section 14(1) of Food Act 1983 is equivalent to section 14(1) of the UK

Food Safety Act 1990. The section provides general protection to the consumer;

nevertheless the wording “ ..is not of nature, or is not of the substance, or is not of

quality …‟ is subject to ambiguity. The section was emphasized in Bastin v

Davies [1950] 2 KB 579, [1950] All ER 1095 that there are three distinct

offences relating to nature, substance, and quality of the food demanded. It was

held that an information alleging that a certain sale of food „not of the nature or

not of the substance or not of the quality…‟ was bad for uncertainty.107

As to the term „nature‟, it was held in Knight v Bowers [1885] 14 QBD

845 that the seller who supplied pure „savin‟ to the purchaser who had asked for

„saffron‟ was liable.108

As to the term „substance‟, it was held in the case of Few v Robinson

[1921] 3 KB 504 that milk is of substance demanded, if it comes from cow, even

if the milk supplied has lesser fat content than that specified by the contract.

However, if a significant foreign substance is found in the milk (e.g. penicillin)

105 Food safety legislation science and risk-based approaches to harmonization, Food safety legislation in Malaysia,

FAO/WHO REGIONAL CONFERENCE ON FOOD SAFETY FOR ASIA AND THE PACIFIC, Seremban, Malaysia, 24-27 May 2004.

106 Noriah Ramli, The Law of Food and Drinks in Malaysia,ITBM 2013, Kuala Lumpur, p.15 107 Ibid 108 Ibid

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

151

and this ought not to be in the milk at the time of milking, an offence is

committed.109

As to „quality‟, it was held in Anness v Grievell [1915] 3 KB 685 that

„quality‟ meant the commercial quality of the article sold and not merely its

description.110

Section 14 which prohibits the sale of food not of nature, substance or

quality demanded by the purchaser is a provision that govern sunnah food which

fail to provide the nature, substance and quality of sunnah food as demanded by

consumer. The classic example would be honey. Should the consumer demanded

for pure honey from mountain bee but the seller gives honey from forest bee will

be liable because the nature of the two is different.

Section 13B provides for adulterated food. One of the food adulterations

is the act of intentionally debasing the quality of food offered for sale either by

admixture or substitution of inferior substances or by the removal of some

valuable ingredient.111

This section will govern the act of substituting honey with

added sugar, or milk with creamer and so on.

In the case of Neeta' s Herbal (M) Sdn. Bhd. v Lim Bak Hiang [2000]

MLJU 165 the issue is whether the Defendant had adulterated or tampered with

the Plaintiff's products?

The evidence showed that a Neeta's product, a powder for hair treatment,

was removed from their original packaging and placed in plastic containers

marked with the identification of the numbers assigned to each customer who had

bought the powder. The Plaintiff contended that this is tampering. The allegation

of adulteration is taken to have been abandoned since it was no longer mentioned

in the closing address of learned counsel for the Plaintiff. Clause 6.28 provides

that the Defendant shall not tamper with the products, viz.:

To sell the Products in the same condition as that in which it receives them and

not to alter or remove or tamper with them or any packaging supplied to the

Principal.

It was held that that provision relates only to the time before Neeta's

products were sold and not thereafter. The condition of the products as shown in

the photographs was that after it was sold. Clearly, a customer or the Defendant

can do what it likes, like replacing it with another plastic container a product it

has bought. Allegation on adulteration dismissed.

109 Hall v Owen-Jones and Jones [1967] 3 All ER 209 110 Ibid 111 Nurrulhidayah A. Fadzlillah , Yaakob B. Che Man , Mohammad Aizat Jamaludin, Suhaimi Ab. Rahman and Hassan

A. Al-Kahtani, Halal Food Issues from Islamic and Modern Science Perspectives, 2011 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences IPEDR vol.17 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

152

The Food Regulations 1985

Issues of food safety and quality are the main focus of this regulation.it regulates

food standard such as labeling, nutritious labeling, packaging, date marketing,

food additives, food hygienes, food import and export, food advertising and

accredition of food laboratories. The mandatory nutrition labeling has been made

in compliance with Codex Alimentarus, which was also intended to facilitate

international food trade.112

Regulation 18 provides for matter forbidden on any label. Words

indicating the grading,or superiorit or any words of similar meaning unless the

food complies with the requirements set by relevant authorities for that quality

grading.Also prohibition on label which describes any food shall include the

word “compounded”, “medicated”, “tonic” or “health” or any other words of the

same significance, and lable of „nutritious; unless provided the food fulfill the

criteria mentioned in the regulations.

This Regulation governs labeling to protect consumer and serve as a

guideline if the manufacturer want to insert certain label in their product. Some of

the sunnah food product sometimes used this term which is prohibited unless they

manage to fulfill the criteria. It is suggested that JAKIM should come out with

guideline as how sunnah food can be label.

The continuous revision and updating of the Food Regulations 1985 is

conducted by the Technical Advisory Committee on the Food Regulations 1985

chaired by the Director of the FQCD, Ministry of Health. It is an inter-agency

committee consisting of relevant government agencies involved in food safety

from farm-to-table, the food industry, professional bodies and the consumers.113

Request for updating the food safety legislations is mainly made by the

food industries (especially on the use of new ingredients and additives) and

consumers (who demanded to be informed of new technology and new processes

so as to be able to make an informed choice of the food they buy).114

Food Safety and the Concept of Halalan Tayyiban

Food safety is a matter of halalan tayyiban. All halal food, sunnah food

especially must be tayyib. The term al-tayyibat is orginated from the word taba

which means good, tasty, delicious, sweet, pure, clean, and uncontaminated by

things that are makruh (Ibn Manzur, n.d; al-Ghazzali,n.d). The word tayyib is also

mentioned in surah al-Baqarah (2) verse 168. In this verse, al-Sharbini (n.d)

claimed that the word tayyiban has four main elements115

:

112 Ibid 113 Ibid 114 Ibid 115 Sazelin Arif & Safiah Sidek, Application of Halalan Tayyiban in the Standard Reference for Determining Malaysian

Halal Food, Asian Social Science; Vol. 11, No. 17; 2015

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

153

i- The content of the food is from the source that is halal, not haram;

ii- The food is clean and does not have any kind of impurities;

iii- The food does not cause any pain or misery to the people who consume it;

and

iv- The food consists of elements that are nutritious and beneficial to the people

who consume it.

The concept of halalan tayyiban considers all the physical and spiritual

advantages of the food to the humankind. In this regard, halalan tayyiban can be

interpreted as foods that are permitted to be consumed (halal) and can give

benefits to the human body. In other words, food that is classified as halalan

tayyiban is the food that fulfills the two criteria: firstly, the food is halal and

taken from a halal source, and secondly, the food is a quality food as it provides

benefit for those who consume it. Food that does not have these two criteria is not

classified as halalan tayyiban, hence it should be avoided.116

Halal certificate is not simply concerned with the content of products but

also involve the production of hygiene and safety.117

There are seven basic

requirements for the preparation of halal food based on MS 1500: 2004/2009 as

below118

:

a) Sources of halal food and drinks should be halal animal and plant based,

b) Slaughtering for example halal and non- halal animals must never slaughtered

together,

c) Product processing, handling and distribution should comply with halal

regulations,

d) Product storage, display and serving for instance equipments, machineries and

other materials used must not be made of non- halal materials,

e) Hygiene, sanitation and food safety should comply with the concept of halalan

tayyiban,

f) Packing and labelling must be carefully evaluated by JAKIM,

g) Legal requirements which in line with MS 1500: 2004 revised 2009.

The MS 1500:2004, which has been revised in 2009, added compliance

with Good Manufacturing Practices (GMP) and Good Hygiene Practices (GHP).

To strengthen its application, this standard is recommended to be combined with

MS 1480 and MS1514. The MS 1514 is the general principles of food hygiene

while MS1480 is the standard in food safety according to hazard analysis and

critical control point (HACCP) system. The HACCP standard is a system to

guarantee food safety by creating measures for pollution prevention for products

and processes.

116 Ibid 117 S. Mukhtar, “Sijil halal jadi tiket bisnes global,” Kosmo, pp. 4, 2009. 118 Zakiah Samori, Amal Hayati Ishak, and Nurul Himmah Kassan, Understanding the Development of Halal Food

Standard: Suggestion for Future Research, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 4, No. 6, November 2014.

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

154

It involves controlling three categories of pollution, namely the:

1) physical contamination, such as glass or metal,

2) chemical pollution, such as toxin, and

3) biology toxins, such as bacteria.

This pollution prevention occurs throughout the flow of the food process

from the acquisition, reception of raw materials, processing, transmission and use

of supervision and finished goods. Both standards cover issues of hygiene,

sanitation and food safety aspects in the food processing and preparation chain.

Apart from that, this standard also considers the permissible sources of halal

food, which include animals (either land or aquatic), plants, mushrooms,

microorganisms, natural minerals, chemicals and drinks.119

Besides, requirements for a permissible genetically modified food are also

covered in this standard. The requirements are found based on principles laid

down by the Quran and the hadith in determining the permitted sources of food,

while ensuring the food is safe and not poisonous, intoxicating or hazardous to

health.120

The above mentioned standards show the laws promote the innovation

of halal food as long as it follow the standards that will results to a safe and clean

halal food.

Apart from that providing standard, there are also procedure taken in

order to ensure the safety of halal food namely by sampling and lab analysis. The

sampling procedure is done by taking samples of food and sending them to a

laboratory for analysis. This procedure only involves foods that are high risks and

suspicion of fraud. There are also cases when JAKIM made analysis of samples

from foods that are reported possibility of haram by the public.121

Besides

obtaining the cooperation of the Department of Chemistry, Halal Products

Research Institute (IPPH) Universiti Putra Malaysia (UPM) has also helped to

implement the analysis process on JAKIM halal food.122

As for the safety of sunnah food, it is suggested that samples of the

sunnah food must gone through sampling and lab analysis as it is the only

objective way to determine whether the sunnah food is safe for consumption, the

nutritious level, the chemical reaction of two or more combined sunnah food, the

long term effect and above all to confirm the benefits of such sunnah food.

If the above suggestion is costly and burdensome, the alternate way could

be by developing a database which evidences the scientific proof of the sunnah

food benefit together with the guidance and prohibition as what to and what not

to do when innovating such sunnah food. The development of the sunnah food

database is necessary so that the information will enable the consumer to have

119 Ibid 120 Ibid 121 Sazly, A. S. (2008). Food Technology Auditor JAKIM, Persiaran APEC Cyberjaya. Interview on 19 August 2008 in

Ibid 122 Ibid

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

155

informed choice as to the benefits or risks involved and added knowledge of

sunnah food. At the heart of sunnah food innovation is indeed the need for

information and scientific proof.

Conclusion

In a name, there‟s a law to be observe. In a name, there‟s a standard and

procedure to be adopted. These two main items safeguards the quality and safety

of sunnah food so that it can be label as sunnah food. . Various laws are

applicable to sunnah food but it‟s the right time to have specific law to govern

sunnah food. It is suggested that Halal Act that will be implemented will govern

halal and sunnah food that keep up with the food innovation and secure the food

safety. Most importantly, the term „sunnah food‟ must be given legal name to

make it easier to set law governing the labeling and safety of sunnah food

innovation. Law is indeed very important so that the labeling of sunnah food

won‟t be regarded as carte blanche.

Acknowledgement

Author would like to express thank you to Dr Shaik Mohd Saifuddeen for his

guidance in preparing the abstract.

References

Buletin Jakim, JAKIM: Putrajaya, 2012 Christina Sarich, The 64 Countries that Require GMO Labeling – U.S. Buckles

Under Biotech Pressure http://naturalsociety.com/64-countries-require-gmo-

labeling-not-united-states/#ixzz450m3jU5X,

Colin A. Carter and Guillaume P. GruËre, Mandatory Labeling of Genetically

Modified Foods: Does it Really Provide Consumer Choice?, AgBioForum,

6(1&2): 68-70. ©2003 AgBioForum.

Food safety legislation science and risk-based approaches to harmonization, Food

safety legislation in Malaysia, FAO/WHO REGIONAL CONFERENCE ON

FOOD SAFETY FOR ASIA AND THE PACIFIC, Seremban, Malaysia, 24-

27 May 2004.

Golnaz Rezai, Zainalabidin Mohamed & Mad Nasir Shamsudin, “Assessment of

Consumers‟ Confidence on Halal Labelled Manufactured Food in Malaysia”,

Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 20 (1), pp.33-42, 2012 in Zalina Zakaria & Siti

Zubaidah Ismail, The Trade Description Act 2011: Regulating„ Halal‟ in

Malaysia, International Conference on Law, Management and Humanities

(ICLMH'14) June 21-22, 2014 Bangkok (Thailand)

Imam As-Suyuti, al-Jami‟ al-Kabir (1/719) in Zaghlul El-Nagar, Treasures in the

Sunnah, A Scientific Approach. Al-Falah foundation, Egypt, Cairo.

Institute of Nanotechnology (http://www.nano.org.uk/articles/39/)

Karim & Munir, Nanotechnology: Sketching the Next Big Thing in Malaysian

Context, 12 Nanotech. L. & Bus. 161 2015

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

156

LLB (Hons) Malaya, Advocate & Solicitor Of High Court Of Malaya (Non-

Practising), Candidate Master Of Law (Public Law), Faculty of Law,

University Of Malaya, 50603 Kuala Lumpur [email protected].

Makanan Sunnah ganti vitamin? Sinar Harian, 8 Julai 2014.

Md Ershadul Karim, Abu Bakar Munir, Siti Hajar, Firdaus, Siti Hawa,

Nanotechnology Within The Legal And Regulatory Fra-Mework: An

Introductory Overview, [2014] 3 Mlj

Mohammad Akram, R., 2008. Black seed, Nigella Sativa, deserves more

attention. J. Ayub. Med. Coll., 20(2): 1-3 in Ibid

Mohd. Shuhaimi Bin Haji Ishak, Nurul Fadzlin Binti Che Shari, Siti Nazirah

Binti Yahya and Siti Nabilah Binti Mohamed Talmizi, Muslim Youths‟

Perception on Sunnah Diet: A Survey on IIUM Students. Research Journal of

Applied Sciences, Engineering and Technology 6(10): 1805-1812, 2013

Mustafa „Afifi Ab. Halim & Azlin Alisa Ahmad, Enforcement of Consumer

Protection Laws on Halal Products: Malaysian Experience, Asian Social

Science; Vol. 10, No. 3; 2014

Naemah Amin & Norazlina Abdul Aziz. The Liability of the Producer of False

Halal Products under Product Liability Law, Asian Social Science; Vol. 11,

No. 15; 2015 Nizam Yatim, Kekeliruan Makanan Sunnah, Utusan Online 15 Mei 2015. Noriah Ramli, The Law of Food and Drinks in Malaysia,ITBM 2013, Kuala

Lumpur, p.15

Norkumala binti Awang, "Makanan Sunnah” : Justifikasi Pembuktian Saintifik -

IKIM

Norkumala binti Awang, Memecah Dimensi "Makanan Sunnah" Dan Realiti Hari

Ini – IKIM. Nurrulhidayah A. Fadzlillah , Yaakob B. Che Man , Mohammad Aizat

Jamaludin, Suhaimi Ab. Rahman and Hassan A. Al-Kahtani, Halal Food

Issues from Islamic and Modern Science Perspectives, 2011 2nd International

Conference on Humanities, Historical and Social Sciences IPEDR vol.17

(2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore. Peter Huang, MALAYSIA: New Trade Descriptions Act, INTA Bulletin, Vol.67

No.7, April 1, 2012

Regulating the Unknown: National Mandatory Nano Registers on the Rise, CIEL

Website

S. Mukhtar, “Sijil halal jadi tiket bisnes global,” Kosmo, pp. 4, 2009.

Sazelin Arif & Safiah Sidek, Application of Halalan Tayyiban in the Standard

Reference for Determining Malaysian Halal Food, Asian Social Science; Vol.

11, No. 17; 2015 Sazly, A. S. (2008). Food Technology Auditor JAKIM, Persiaran APEC

Cyberjaya. Interview on 19 August 2008 in Ibid

The food information Regulation (1169/2011) New EU Food Labeling

Regulation, 13 December 2014. Available at

[http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legislation_infographic_food_

labelling_rules_2014_en.pdf]

BENTUK-BENTUK SALAH FAHAM, PENYELEWENGAN DAN KESAN TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH

SUNNAH DALAM ASPEK PEMAKANAN

157

W. M. S. A. Aziz, Former Director of JAKIM, Cara Mudah Kaut Untung (Punca

Utama Pengusaha Premis Makanan Memanipulasi Sijil Pengesahan Halal

Malaysia, Metro Ahad, pp. 2

Wan Izatul Asma, Norhayati, Mohd Lokman, Liability and Redress of Trans-

Boundary Movement of Genetically Modified Organisms and the Biosafety

Law in Malaysia, Journal of Sustainable Development, Vol. 4, No. 4; August

2011.

Weltan, D.C., H.C. Kemper and G.B. Post, 1997. Longitudinal development and

tracking of calcium and dairy intake from teenager to adult. Eur. J. Clin.

Nutr., 51: 612-618 in Ibid

WHO Website , Frequently asked questions on genetically modified foods.

Yanovski, S., 2003. Sugar and fat: Cravings and aversions. J. Nutr., 133: 835-

837. In Ibid Zakiah Samori, Amal Hayati Ishak, and Nurul Himmah Kassan, Understanding

the Development of Halal Food Standard: Suggestion for Future Research,

International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 4, No. 6,

November 2014. Zalina Zakaria & Siti Zubaidah Ismail, The Trade Description Act 2011:

Regulating „Halal in Malaysia, International Conference on Law,

Management and Humanities (ICLMH'14) June 21-22, 2014 Bangkok

(Thailand)

Zanariah Abd Mutalib, Larangan guna 'ayat ruqyah, 'makanan sunnah' bagi iklan

produk, Sabtu, 27 Februari 2016

Available at [http://www.bharian.com.my/node/128625]

Zarina Zakaria, Keberkesanan Undang-undang Makanan dan Produk Halal di

Malaysia, Jurnal Syariah, 12 (2) Julai 2004.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

159

BAB KEEMPAT

CADANGAN DAN RUMUSAN

DALAM MENANGANI SALAH FAHAM

PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

160

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

161

PENENTUAN MAKANAN HALAL BERASASKAN APLIKASI

PRINSIP ‘UMUM AL-BALWA: SATU TINJAUAN

Mohd Farhan Md Ariffin1, Muhammad Ikhlas Rosele,

2 Muhd Afiq

Abd Razak,3 Mohd Anuar Ramli

4

Abstrak

Penentuan makanan halal berasaskan hukum Islam begitu penting

pada hari ini khususnya. Selain melakukan pendalilan daripada nas,

kaedah usul dan kaedah fiqh juga digunapakai. Antara prinsip atau

kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan kehalalan sesuatu

makanan adalah menerapkan pendekatan „umum al-balwa. Oleh itu,

kajian dilakukan dengan menganalisis data-data kepustakaan untuk

menjelaskan aplikasi prinsip „umum al-balwa dalam penentuan

makanan halal. Kajian mendapati bahawa prinsip „umum al-balwa

sememangnya digunakan oleh para intelektual Islam dalam

menjelaskan dan menentukan hukum sesuatu isu termasuk isu

makanan. Namun, penggunaanya tidak meluas dan tidak begitu

popular dalam perbahasan fiqh sehingga hari ini.

Kata kunci: „umum al-balwa, halal, makanan, kaedah fiqh.

Pengenalan

Penentuan halal sesuatu makanan merupakan perkara yang dititikberatkan di

Malaysia, lantaran mencari makanan halal adalah sesuatu yang dituntut dalam

Islam. Agama Islam menyeru umatnya untuk mencari makanan yang halal

sebagaimana termaktub di dalam firman Allah SWT;

Terjemahan: “Oleh itu, makanlah (wahai orang-orang yang beriman)

dengan apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda

yang halal lagi baik, dan bersyukurlah dengan nikmat Allah, jika benar

kamu hanya menyembah-Nya semata-mata.” [Surah al-Nahl 16: 114]

Di Malaysia, penentuan halal dan haram sesuatu makanan sememangnya

diambil berat oleh pihak berkuasa mahupun masyarakat awam. Atas asas itu, isu-

isu halal dan haram dalam makanan menjadi perhatian utama oleh setiap lapisan

1 Pelajar Pascasiswazah PhD, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM). 2 Pelajar Pascasiswazah PhD, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM). 3 Pelajar Pascasiswazah Sarjana, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM). 4 Pensyarah Kanan, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM), 50603 Kuala Lumpur.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

162

masyarakat. Jika diamati, wujud beberapa isu penentuan makanan halal di

Malaysia antaranya; isu penarikan balik sijil halal Secret Recipe, isu halal bihun

cap masjid, status ikan keli yang diberi makan usus babi, sosej dari usus babi,

kontroversi coklat Cadbury dan sebagainya.

Situasi ini memerlukan jawapan dan penilaian hukum yang sesuai dan

bersifat semasa. Penilaian sesuatu makanan halal hakikatnya mempunyai garis

panduan yang jelas di dalam al-Quran dan sunnah. Namun perkembangan

teknologi telah mempengaruhi dan memberi kesan timbulnya isu baru dalam

penentuan status makanan. Oleh itu, pengaplikasian kaedah penentuan halal yang

komprehensif perlu diketengahkan.

Asasnya penentuan sesuatu makanan tersebut halal ataupun haram adalah

tertakluk kepada nas-nas yang terdapat di dalam al-Quran dan sunnah.

Contohnya, haram meminum arak, haram memakan khinzir dan bangkai serta

halalnya semua makanan yang baik-baik. Penentuan halal dan haram sesuatu

makanan juga boleh dilakukan dengan mengaplikasikan kaedah usul seperti

qiyas, istihalah, istishab, sad al-zarai‟ dan sebagainya. Para ulama juga telah

membangunkan kaedah fiqh yang boleh diaplikasikan dalam mengenalpasti

status sesuatu makanan.

Antara kaedah yang dibangunkan adalah “ma haram qatluhu harama

akaluhu” [apa yang haram dibunuh, haram juga untuk dimakan], “al-masyaqqah

tujlab al-taysir” [kesempitan mendatangkan kemudahan] dan sebagainya. Oleh

itu kaedah fiqh ini akan ditekankan dalam artikel ini dalam menentukan status

halal sesuatu makanan khususnya aplikasi prinsip „umum al-balwa.

Konsep Makanan Halal

Bagi menjelaskan konsep makanan halal perlu dilihat maksud makanan dan halal

secara ringkas. Makanan adalah merujuk kepada semua substansi yang

diperlukan oleh tubuh badan selain air dan semua jenis ubat. Fungsi makanan

adalah sebagai pembekal tenaga kepada tubuh, meningkatkan tumbesaran dan zat

yang mengatur aliran sistem badan.5 Menurut Fortin, makanan dapat dihuraikan

sebagai;6

(1) articles used for food or drink for man or other animals, (2)

chewing gum, and (3) articles used for components of any other

such article

Manakala halal menurut bahasa Arab bermaksud; lawan bagi yang

haram.7 Ianya juga bererti menjadi harus.

8 Menurut al-Qaradawi, halal dari segi

5 Budiman Chandra, Pengantar Kesehatan Lingkungan (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007), 85. 6 Neal D. Fortin, Food Regulation: Law, Science, Policy, and Practice (New Jersey: John Wiley & Son, 2011), 35. 7 Ibn Manzur, Lisan al-„Arab. (Kaherah: Dar al-Ma‟arif, t.t.), 9: 974. 8 Ahmad Mokhtar „Umar (2008). Mu‟jam al-Lughat al-„Arabiyah al-Mu‟asirah. (Kaherah: „Alim al-Kutub, 2008), 1:

548.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

163

istilah adalah; perkara yang diharuskan (dibolehkan) yang terlepas daripadanya

sebarang ikatan ancaman dari melakukannya dan syariat (Allah SWT) memberi

keizinan untuk melakukannya9.

Oleh itu, makanan halal merujuk kepada sesuatu yang bebas daripada

komposisi yang dilarang dalam Islam daripada memakannya. Pada dasarnya

kebanyakan makanan adalah halal kecuali beberapa makanan yang disentuh

secara khusus keharamannya di dalam al-Quran dan sunnah.10

Antara contoh

makanan yang haram adalah daging khinzir, bangkai dan binatang yang tidak

disembelih atau disembelih atas nama berhala (selain Allah SWT).

Konsep ‘Umum Al-Balwa

„Umum al-balwa adalah gabungan dua perkataan iaitu „umum dan al-balwa. Jika

dilihat dari sudut bahasa, perkataan umum membawa maksud meliputi dan

menyeluruh. Ia terbit dari kata dasar „amma. Manakala al-balwa pula terbitan

dari kata dasar bala. Al-Bala atau al-balwa membawa maksud ujian atau dugaan.

Perkataan bala dari sudut bahasa juga diguna pakai dalam bahasa Melayu yang

merujuk kepada bencana dan ujian.

Dari sudut istilah terdapat dua kecenderungan dalam memberi pentakrifan

„umum al-balwa. Golongan usuliyyun menyentuh persoalan „umum al-balwa

berasaskan perspektif usul fiqh dengan terma fi ma ta‟ummu bihi al-balwa.

Di dalam kitab al-Bahr al-Muhit karya al-Zarkashi, ia bermaksud semua

mukallaf berhajat untuk mengetahui hukum perkara itu.11

Manakala al-Isfarayni

mendefinisikan ma ta„ummu bihi al-balwa sebagai perkara yang semua mukallaf

perlu atau berhajat untuk mengetahui hukumnya untuk beramal dengannya.

Disebabkan ia menjadi taklif kepada mereka untuk beramal atau

meninggalkannya.

Dari perspektif fiqh, „umum al-balwa bermaksud sesuatu perkara yang

buruk atau dibenci namun sukar untuk dihindari atau dielak kerana ia berleluasa

dan meliputi sesuatu keadaan.12

Manakala menurut al-Sadlan, „umum al-balwa

berleluasanya bencana atau keburukan sehingga menjadi sukar bagi seseorang

untuk menghindarinya.13

Wahbah al-Zuhayli pula mendefinisikan „umum al-

balwa sebagai meluasnya bala (ujian yang berbentuk kesusahan) sehingga

menjadi terlalu sukar untuk seseorang untuk mengelakkan diri darinya.14

9 Al-Qaradawi (1980). Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980), 15. 10 Mian N. Riaz, Muhammad M. Chaudry, Halal Food Production (USA: CRC Press LLC, 2004), 2. 11 Muhammad Ibn Bahadur al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh (al-Ghardaqah: Dar al-Safwah, 1988), 4: 347. 12 Al-Dawsiri, Musallim bin Muhammad, Qa‟idah Umum al-Balwa wa Atharuha fi Qadaya al-Dirasah al-Fiqhiyyah al-

Mu‟asirah. (Arab Sa‟udi: Wizarah al-Ta‟lim al-„Ilmi, 2010), 1641. 13 Salih bin Ghanim Sadlan, al-Qawa„id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafarra„u „Anha, 243. 14 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Syar„iyyah Muqaranah Ma„a al-Qanun al-Wad„i (Beirut: Muasasah al-

Risalah, 1985), 123.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

164

Kesimpulannya, prinsip „umum al-balwa adalah sesuatu yang terbentuk

bercanggah dengan hukum asal, dan ia sangat berkait rapat dengan keperluan

(hajat) umum, serta jika tidak meraikannya maka mendatangkan kesukaran yang

lebih teruk.15

Sememangnya sukar difahami pengertiannya jika tidak disertai

contoh. Lazimnya „umum al-balwa dikaitkan dengan keadaan najis yang

dimaafkan, seperti kes najis burung yang terkena di tempat solat atau tempat

tawaf.16

Contoh yang lebih dekat dengan situasi di Malaysia ialah tahi cicak yang

terkena sejadah adalah dimaafkan berasaskan prinsip „umum al-balwa.

Salih Ibn 'Abd Allah Ibn Humayd menyatakan „umum al-balwa itu

merujuk kepada dua ciri;17

1- Keperluan untuk sesuatu itu diberikan keringanan dalam keadaan umum,

iaitu sukar untuk mengelakkannya dan jika tidak diberi keringanan akan

menimbulkan kesulitan yang lebih besar.

2- Sesuatu itu sudah tersebar, iaitu seseorang mukallaf sukar untuk

mengelakkan diri daripadanya, atau menghilangkannya, jika tidak diberi

keringanan akan menimbulkan kesulitan yang lebih besar.

Bagi ciri pertama, keringanan perlu diberikan kerana untuk memenuhi

keperluan orang mukallaf dan bagi ciri kedua, keringanan perlu diberikan kerana

ia sukar untuk dihilangkan.18

Wujudnya prinsip „umum al-balwa adalah berasaskan beberapa faktor,

antaranya; kesukaran untuk mengelak daripada sesuatu yang buruk (najis),

kekerapan berlaku sesuatu yang buruk itu tinggi, merata dan menyeluruh kejadian

perkara tersebut, banyak dan panjangnya tempoh kejadian, kecil dan remehnya

sesuatu yang buruk sehingga sukar untuk dihindari dan dibersihkan, kemudaratan

wujud jika cuba mengelaknya dan jika berada dalam situasi darurah.19

Faktor-

faktor ini perlu diamati dalam mengenalpasti prinsip „umum al-balwa yang

berlaku sehingga mendapat keringanan syara‟.

„Umum al-balwa ini antara sebab-sebab keringanan dalam hukum syara‟.

Antara sebab-sebab keringanan menurut al-Suyuti adalah; permusafiran, sakit,

paksaan, lupa, bodoh, „umum al-balwa (kesukaran) dan kekurangan (seperti

kurang umur dan kurang akal, gila).20

Berikutan kesukaran untuk menghindarinya

menyebabkan kes „umum al-balwa ini mendapat keringanan syara‟.

15 Mus„ab Mahmud Ahmad Kuwari‟, “Umum al-Balwa wa Atharuha fi Khabar al-Wahid,” (Disertasi Ijazah Sarjana

Usul Fiqh, Kuliyyah al-Syari‟ah wa al-Qanun, Universiti Islam, Ghazzah, 2010), 19. 16 al-Zuhayli, Muhammad, al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba‟ah. (Dimasyq: Dar al-Fikr,

2006), 265. 17 Salih bin „Abd Allah, “Raf„ al-Haraj fi al-Syari„ah al-Islamiyyah: Dawabituhu wa Tatbiqatuhu,” (Tesis Ijazah

Doktor Falsafah, Kuliyyah al-Syari„ah wa al-Dirasat al-Islamiyyah, Universiti Umm al-Qura, 1981), 289. 18 Ibid, 19 Atikullah Hj. Abdullah, „Umum al-Balwa: Konsep, Kedudukan dan Pemakaiannya dalam Penentuan Hukum dalam

Fiqh Muamalat,” Jurnal Syariah 13 (2), 2005): 93-112, 100-103. 20 Al-Suyuti, Jalal al-Din „Abdul Rahman, al-Asybah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu‟ al-Fiqh al-Syafi‟i. (Riyad:

Maktabah Nizal Mustafa al-Baz, 1997), 1: 131-136.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

165

Berasaskan kaedah yang disepakati ulama‟ seperti “al-masyaqqah tujlab

al-taysir” [kesempitan itu mendatangkan kemudahan] dan “idha daqa al-amru

ittasa„a” [jika sempitnya sesuatu urusan, boleh diperluaskan] telah menjadi asas

terbinanya hukum „umum al-balwa.21

Oleh itu, „umum al-balwa boleh menjadi

sebab keringanan sesuatu hukum serta mengharuskannya. Keringanan disebabkan

oleh „umum al-balwa ini menjadi lambang prinsip toleransi dan kemudahan yang

dibawa syariat Islam.22

Prinsip ini dilihat amat sesuai untuk difahami pada hari ini susulan

perkembangan teknologi, sosio budaya dan persekitaran. Aplikasinya boleh

menyelesaikan beberapa persoalan yang timbul. Namun begitu, beberapa garis

panduan untuk perlu dipenuhi untuk mengaplikasikan prinsip atau kaedah „umum

al-balwa.

Aplikasi Dalam Penentuan Makanan Halal

Berbalik kepada persoalan pemakanan. Banyak isu-isu pemakanan yang timbul

pada hari ini seperti ikan yang diberi makan najis, haiwan al-Jallalah, kontrovesi

Cadbury, ubat-ubatan dari sumber haram dan seumpamanya. Isu-isu tersebut

telah menjadi pertikaian dan perbahasan adakah hukumnya halal untuk dimakan

ataupun sebaliknya. Bagi menyelesaikannya, beberapa pendekatan telah

digunapakai antaranya; teori istihalah, darurah, „umum al-balwa dan seumpama.

Namun artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaplikasian prinsip „umum al-

balwa dalam pemakanan secara tuntas.

Prinsip „umum al-balwa ini telah diaplikasikan oleh para ulama dalam

bidang pemakanan. Ini kerana ruang lingkup berlakunya „umum al-balwa tidak

terhad kepada isu-isu ibadah bahkan mencakupi isu-isu muamalat23

dan

pemakanan. Antara contoh-contoh „umum al-balwa yang disentuh dalam

perbahasan fiqh adalah;

1- Bijian atau gandum yang terkena tahi dan kencing kerbau tidak dianggap

najis.

Sebagaimana maklum dalam amalan pertanian dahulu, penggunaan kerbau untuk

melakukan kerja-kerja yang berkaitan amat diperlukan. Kerbau digunakan untuk

membajak, tunggangan, pengangkutan hasil pertanian dan sebagainya. Oleh itu

amat sukar untuk mengelakkan hasil pertanian daripada terkena tahi dan kencing

kerbau tersebut. Kesukaran untuk mengelak hal tersebut berlaku disebut sebagai

21 Ahmad Tijani Harun, “Athar al-Darurah wa al-Hajah wa „Umum al-Balwa fi ma Yahillu wa Yahrimu min al-Mahn

wa al-Wazaif Kharij Diyar al-Islam,” (makalah Majma‟ Fuqaha‟ al-Syari‟ah Bi Amirika, Manama, Bahrain,

November 2007), 9. 22 Ya‟qub „Abd al-Wahhab al-Bahisin, Raf‟ al-Haraj fi al-Syari‟ah al-Islamiyyah: Dirasah Usuliyyah Ta‟siliyyah

(Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001), 435. 23 Atikullah Hj. Abdullah, „Umum al-Balwa: Konsep, Kedudukan dan Pemakaiannya dalam Penentuan Hukum dalam

Fiqh Muamalat,” Jurnal Syariah 13, 2 I2005): 93-112, 106.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

166

„umum al-balwa. Oleh itu, hasil pertanian yang terkena tahi dan kencing kerbau

tidak dianggap najis dan halal untuk dimakan.

2- Air daripada bekas jilatan kucing tidak dianggap najis.

Kucing mempunyai hukum yang berbeza bukan kerana sifatnya tetapi kerana

umumnya ia bersifat jinak dan berada di sekeliling manusia. Sabda Nabi SAW;

Terjemahan: “Sesunggunya ia (kucing) bukanlah najis,

sesungguhnya ia merupakan haiwan yang sering berada di

sekeliling kita.” [Hadis riwayat Abu Dawud]

Di dalam kitab „Awn al-Ma„bud menjelaskan bahawa kucing adalah

binatang yang wujud di sekitar rumah. Ia akan bermain dan bergesel pada

pakaian dan tubuh badan manusia. Sekiranya kucing adalah najis, sudah tentu

sukar untuk sentiasa membersihkan tempat yang dilaluinya. Begitu juga

kesukaran yang wujud dalam menjaga bekas-bekas air daripada dijilat kucing.

Oleh itu, „illah utama yang wujud berkaitan kucing dan jilatannya tidak najis

adalah darurah yang meluas dan kesukaran untuk mengelak daripadanya.24

Atas alasan itu air bekas jilatan kucing tidak najis dan boleh digunakan

untuk berwuduk bahkan diminum. Ia juga terpakai pada makanan yang terkena

jilatan kucing kerana asasnya adalah sama iaitu sukar untuk menghindari

daripada berlakunya keadaan tersebut (kucing menjilat atau menggigit makanan

di rumah).

3- Harus memakan ikan kecil tanpa membuang isi perutnya (yang najis).

Antara perkara yang buruk dan sukar untuk dielakkan dalam pemakanan adalah

najis yang terdapat pada ikan-ikan kecil (misalnya ikan bilis). Pada asalnya

memakan ikan adalah halal berdasarkan firman Allah SWT;

Terjemahan: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan

makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lazat

bagimu.” [Surah al-Ma‟idah (5): 96)

Ikan yang kecil sukar untuk dibuang isi perutnya lebih-lebih lagi dalam

kuantiti yang banyak. Berasaskan prinsip atau kaedah „umum al-balwa ini telah

24 Syarf al-Haq Abadi, „Aun al-Ma‟bud „ala Syarh Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 1: 58.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

167

menghalalkan ikan-ikan yang kecil walaupun belum tidak dibuang isi perutnya.

Ibn Hajar al-Haythami menjelaskan halalnya ikan kecil yang tidak dibuang isi

perutnya sebagaimana berikut;25

“Adalah halal memakan ikan kecil dan diringankan apa yang

terdapat di dalam rongga badannya (perut) dan tidak dianggap

najis isinya.”

4- Halalnya roti yang dibakar dengan menggunakan najis (halal abu najis

tersebut yang terkena roti).26

Penggunaan najis sebagai bahan api bukanlah sesuatu yang asing. Hal ini

berikutan najis mempunyai gas yang membuatkannya mudah menghasilkan api

(seperti gas metana yang wujud dalam najis lembu).27

Bahan api daripada najis

juga digunakan oleh sesetengah masyarakat untuk memasak makanan.28

Bagi

masakan yang dimasak menggunakan najis adalah sukar untuk mengelakkan abu

bahan bakar tersebut terkena pada makanan.

Oleh kerana itu apabila debu dari bahan bakar yang berupa najis tidak

dianggap najis. Ini bermakna makanan yang terkena debu tersebut halal untuk

dimakan. Hal ini kerana kesukaran yang wujud untuk mengelakkan debu tersebut

daripada terkena makanan menjadi satu keringanan.

Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa dalam perbahasan fiqh,

prinsip „umum al-balwa diaplikasikan dalam menentukan halalnya sesuatu

makanan. Oleh itu, ia tidak menghalang penggunaan kaedah atau prinsip tersebut

untuk menentukan status halal makanan pada masa kini. Tambahan pula

kemajuan teknologi pembuatan makanan dan seumpamanya dilihat memerlukan

penggunaan metode penentuan halal yang pelbagai dan komprehensif.

Namun begitu, penggunaan prinsip ini hendaklah berasaskan garis

panduan atau syarat-syarat tertentu. Berikut adalah garis panduan yang perlu

dititikberatkan ketika mengaplikasikan prinsip „umum al-balwa;29

1- Hendaklah „umum al-balwa itu benar-benar berlaku, bukannya sangkaan.

2- „Umum al-balwa yang berlaku adalah kerana tabiat, sifat dan keadaan

sesuatu (penyebab) itu. Bukannya kerana kecuaian atau tindakan manusia.

3- Tidak berniat atau sengaja menjadikan „umum al-balwa sebagai alasan

untuk mendapatkan rukhsah dan keringanan.

4- „Umum al-balwa tidak menjadi penyebab untuk melakukan maksiat.

25 Ibn Hajar al-Haythami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj (t.tp: Matba„ah Mustafa Muhammad, t.t.), 9: 377. 26 Ibn Nujaym, al-Asybah wa al-Nazair. (Dimasyq: Dar al-Fikr. 1999), 85 27 Brian Williams, Siri Teknologi Baharu: Teknologi Pengangkutan (Kuala Lumpur: ITBM, 2010), 15. 28 Andrew Solway, Sumber Tenaga Yang Boleh Diperbaharui (Kuala Lumpur: ITBM, 2011), 9. 29 Al-Dawsiri, Musallim bin Muhammad. Umum al-Balwa: Dirasah Nazariyyah Tatbiqiyyah. (Riyad: Maktabah al-

Rusyd., 2000), 338-352

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

168

5- Keringanan hanyalah pada keadaan dan ketika wujudnya „umum al-balwa

tersebut. Jikalau tiada lagi „umum al-balwa, maka keringanan juga

terangkat.

Garis panduan ini wajar dipatuhi untuk menentukan status halal

berasaskan prinsip „umum al-balwa. Ia dapat mengelakkan daripada kesilapan

dalam menentukan status halal sesuatu makanan. Ia juga dapat mengelakkan

daripada penyalahgunaan kaedah ini, sebagai contoh produk yang diletakkan

DNA khinzir untuk menambah keenakannya dan berhujah menggunakan kaedah

„umum al-balwa. Jelas, ia adalah salah dan tidak menepati prinsip keringanan

yang dimaksudkan oleh syara‟.

Sebagai penjelasan, konsep „umum al-balwa bukanlah satu kaedah untuk

menghalalkan sesuatu produk makanan sepertimana yang berlaku dalam proses

istihalah. Ia merupakan satu bentuk keringanan syara‟ yang mirip dengan situasi

darurat. Orang yang tersesat di dalam hutan boleh memakan daging khinzir jika

lapar dan boleh membahayakan nyawa adalah bentuk keringanan syara‟. Begitu

juga halnya seseorang yang diharuskan memakan najis (kekotoran yang bukan

hakiki) jika ia merupakan sesuatu yang sukar untuk dielakkan. Oleh itu, modus

operandi „umum al-balwa dapat dijelaskan melalui jadual berikut;

Sesuatu makanan dalam dalam aplikasi „umum al-balwa hendaklah

menepati prinsip halal di mana sumber dan proses pembuatan serta penyediaanya

adalah pada asalnya halal. Namun yang menjadi permasalahan adalah penyerapan

unsur najis secara tidak disengajakan yang mungkin disebabkan faktor luaran.

Oleh itu, untuk menentukan status makanan tersebut halal atau tidak kerana

diserapi unsur najis adalah dengan mengaplikasikan prinsip „umum al-balwa. Jika

makanan tersebut menepati prinsip dan garis panduan „umum al-balwa, makanan

tersebut dihukumkan halal dan boleh dimakan.

•Makanan yang dihalalkan syarak

•Makanan yang disediakan secara halal.

Makanan Halal

•Secara semulajadi (bukan disengajakan)

•Sukar dielakkan (mendatangkan masyaqqah)

Diserapi Unsur Najis

•Makanan tersebut tidak dapat dielakkan dari terkena sesuatu yang haram

•Sukar untuk membersihkan.

• Ia berlaku secara meluas (secara adatnya)

Umum al-Balwa

•Makanan tersebut halal untuk dimakan

Halal

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

169

Kesimpulan

Sememangnya didapati prinsip „umum al-balwa menjadi salah satu kaedah untuk

memperjelas dan menentukan hukum halal (dalam bentuk keringanan) sesuatu

makanan. Namun aplikasinya tidak begitu meluas dalam karangan fiqh silam.

Contoh yang diberikan adalah terhad kepada beberapa contoh makanan sahaja.

Namun ia tidak menafikan pengaplikasian prinsip ini diiktiraf dalam menentukan

kehalalan sesuatu makanan.

Oleh itu, dalam menyelesaikan isu halal dan haram makanan pada hari ini,

prinsip „umum al-balwa hendaklah digunapakai. Namun begitu, penggunaannya

mestilah tertakluk kepada beberapa syarat dan garis panduan sebagaimana

dirujuk.

Rujukan

Abadi, Syarf al-Haq (2005). „Aun al-Ma‟bud „ala Syarh Sunan Abi Dawud.

Bayrut: Dar Ibn Hazm.

Ahmad Mokhtar „Umar (2008). Mu‟jam al-Lughat al-„Arabiyah al-Mu‟asirah.

Qahirah: „Alim al-Kutub.

Ahmad Tijani Harun (2007). “Athar al-Darurah wa al-Hajah wa „Umum al-Balwa

fi ma Yahillu wa Yahrimu min al-Mahn wa al-Wazaif Kharij Diyar al-Islam,”

Paper presented at Majma‟ Fuqaha‟ al-Syari‟ah Bi Amirika, Manama,

Bahrain, November 2007.

Al-Bahisin, Ya‟qub „Abd al-Wahhab (2001). Raf‟ al-Haraj fi al-Syari‟ah al-

Islamiyyah: Dirasah Usuliyyah Ta‟siliyyah. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.

Al-Burnu, Muhammad Sidqi bin Ahmad (1996). Al-Wajiz fi Idah al-Qawa„id al-

Fiqh al-Kulliyah. Bayrut: Mu‟asasah al-Risalah.

Al-Dawsiri, Musallim bin Muhammad (2000). Umum al-Balwa: Dirasah

Nazariyyah Tatbiqiyyah. Riyad: Maktabah al-Rusyd.

Al-Dawsiri, Musallim bin Muhammad (2010). Qa‟idah Umum al-Balwa wa

Atharuha fi Qadaya al-Dirasah al-Fiqhiyyah al-Mu‟asirah. Arab Sa‟udi:

Wizarah al-Ta‟lim al-„Ilmi.

Al-Haythami, Ibn Hajar (n.d.). Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj. n.p.p:

Matba„ah Mustafa Muhammad.

Al-Qaradawi (1980). Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Bayrut : al-Maktab al-

Islami.

Al-Suyuti, Jalal al-Din „Abdul Rahman (1997). al-Asybah wa al-Nazair fi

Qawaid wa Furu‟ al-Fiqh al-Syafi‟i. Riyadh: Maktabah Nizal Mustafa al-

Baz.

Al-Uthaymin, Muhammad bin Salih (1428H). Al-Syarh al-Mumti„ „ala Zad al-

Mustaqni„. Al-Dimam: Dar Ibn al-Jawzi.

Al-Zarkasyi, Muhammad bin Bahadur (1988). Al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh.

Al-Ghardaqah: Dar al-Safwah.

Al-Zuhayli, Muhammad (2006). al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-

Mazahib al-Arba‟ah. Dimasyq: Dar al-Fikr. 265.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

170

Al-Zuhayli, Wahbah (1985). Nazariyyah al-Darurah al-Syar„iyyah Muqaranah

Ma„a al-Qanun al-Wad„i. Bayrut: Muasasah al-Risalah, 1985.

Atikullah Hj. Abdullah (2005). „Umum al-Balwa: Konsep, Kedudukan dan

Pemakaiannya dalam Penentuan Hukum dalam Fiqh Muamalat. Jurnal

Syariah, 13 (2): 93-112.

Budiman Chandra (2007). Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Penerbit

Buku Kedokteran EGC.

Fortin, N. D. (2011). Food Regulation: Law, Science, Policy, and Practice. New

Jersey: John Wiley & Son.

Humayd, Salih bin „Abd Allah (1981). “Raf„ al-Haraj fi al-Syari„ah al-

Islamiyyah: Dawabituhu wa Tatbiqatuhu,” Unpublished thesis, Kuliyyah al-

Syari„ah wa al-Dirasat al-Islamiyyah, Universiti Umm al-Qura.

Ibn Manzur (n.d.). Lisan al-„Arab. Qahirah: Dar al-Ma‟arif.

Ibn Nujaym (1999). al-Asybah wa al-Nazair. Dimasyq: Dar al-Fikr.

Kuwari‟, Mus„ab Mahmud Ahmad (2010) “„Umum al-Balwa wa Atharuha fi

Khabar al-Wahid.” Unpublished Master Disertation in Usul al-Fiqh, Kuliyyah

al-Syari‟ah wa al-Qanun, Universiti Islam, Ghazzah.

Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli (2011). Sumber Asas

Terhadap Penentuan Halal Haram Terhadap Barang Gunaan. In Suhaimi Ab

Rahman & Mohammad Aizat Jamaludin (eds.), Halal Haram dalam

Kepenggunaan Islam Semasa, 20-37. Serdang: UPM Press.

Nurhidayah Pauzi & Saadan Man (2015). Haiwan Jallalah dari Perspektif Islam:

Analisis Fatwa Malaysia dan Negara Brunei Darussalam. Jurnal Fiqh, 12: 57-

78.

Raja Nerina Raja Yusof (2014). Halal Marketing. In Marketeer, 2. Selangor:

Institute of Marketing Malaysia.

Riaz, M. N. & Chaudry, M. M. (2004). Halal Food Production. USA: CRC Press

LLC.

Sadlan, Salih bin Ghanim (1417H). Al-Qawa„id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma

Tafarra„u „Anha. Riyadh: Dar Belensiyah.

Solway, A. (2011). Sumber Tenaga Yang Boleh Diperbaharui. Kuala Lumpur:

ITBM.

Williams, B. (2010). Siri Teknologi Baharu: Teknologi Pengangkutan. Kuala

Lumpur: ITBM

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

171

TUMBUHAN INAI DALAM AL-QURAN DAN HADITH:

MANFAAT DAN CADANGAN LANJUTAN BERASASKAN

PENYELIDIKAN SEMASA

Khadher Ahmad30

, Mohd Farhan Md Ariffin31

, Monika @ Munirah Abd

Razzak32

, Nurulwahidah Fauzi33

, Mohd Asmadi Yakob34

Abstrak

Inai (nama saintifik; Lawsonia inermis) merupakan khazanah alam

semulajadi yang istimewa. Penyebutan tentangnya yang dirakamkan

dalam himpunan al-Hadith telah menyerlahkan sisi istimewanya.

Namun begitu, tidak ramai yang menyedari akan fakta ini. Inai

dianggap tumbuhan yang tidak berharga disebabkan tidak bernilai

komersial. Populariti inai yang kurang berbanding delima, anggur

dan kurma menjadikannya dipandang sepi. Kedangkalan manusia

untuk mengenal, mengkaji dan memahami manfaat inai

menjadikannya tidak dikenali, kurang dikaji, tidak diyakini dan

jarang digunakan. Oleh itu, penulisan ini akan menonjolkan

kelebihan dan manfaat-manfaat yang boleh didapati daripada inai.

Artikel ini menggunapakai keutamaan perincian saintifik untuk

menyenarai secara fakta manfaat-manfaat inai. Dalil dari al-Hadith

akan menjadi asas bagi menyatakan signifikan inai daripada

perspektif Islam. Berikutan itu, corak penerbitan menggunapakai

metodologi kajian bibliometrik terhadap inai turut dikaji. Ini penting

bagi mendapat data berautoriti. Hasilnya, didapati majoriti

penyelidikan lepas mengenai inai didominasi oleh artikel jurnal

sebanyak 91.3%. Penyelidikan lepas berkenaan inai kebanyakannya

berkisar tentang perincian saintifik. Fokus aspek perbincangan

saintifik terhadap inai meliputi bidang sains botani, farmakologi, bio-

perubatan, bio-kimia, bio-teknologi dan Mikrobiologi. Hasil analisis

kandungan turut menemui bahawa daun, bunga, akar dan ekstrak

daripada pokok inai mempunyai pelbagai nilai tambah dari segi

perubatan misalnya sebagai antiulser, antioksidan, antiparasit,

antibakteria, antimikrob, antifungus dan antimalaria. Melihatkan

potensi sedia ada, lanjutan penyelidikan terhadap inai penting bagi

manfaat Malaysia.

30 Pensyarah Kanan, Jabatan Al-Qur‟an dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM), 50603,

Kuala Lumpur. Tel: +603-79676010. E-mel: [email protected]. 31 Pelajar Pascasiswazah PhD, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM). 32 Ketua Jabatan, Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM), 50603, Kuala

Lumpur. 33 Pensyarah Kanan, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru

Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan. 34 Pensyarah, Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 40450 Shah Alam,

Selangor.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

172

Kata kunci: Inai; Nas; Manfaat; Corak Penyelidikan; Potensi

Pengenalan

Tumbuhan dan herba yang ada dinyatakan di dalam al-Qur‟an dan al-Hadith

adalah pelbagai. Penyebutan khusus memfokuskan tumbuhan misalnya delima,

kurma, zaitun, delima termasuk inai banyak terakam dalam nas wahyu.

Pernyataan mengenainya sudah cukup untuk menonjolkan sisi kelebihan dan

keistimewaan sesuatu. Ia juga membuktikan rahmat Allah SWT kepada manusia

dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan dan manfaat sejagat.

Inai atau nama saintifiknya Lawsonia inermis merupakan tumbuhan

berasal dari keluarga Lythraceae yang terkandung di dalamnya lebih 500 spesies

tumbuhan, antaranya delima. Inai merupakan tumbuhan asal dari Afrika dan Asia

serta tumbuh meluas di kawasan beriklim tropika.35

Pokok inai boleh membesar

sehingga ketinggian 2.6 m. Ia ditanam secara komersial di Maghribi, Algeria,

Yaman, Tunisia,36

Libya, Arab Saudi, Mesir, barat India, Iraq, Iran, Pakistan,

Bangladesh, Afghanistan, Turki, Somalia dan Sudan.37

Inai merupakan simbol kesuburan bagi kaum India. Ia menjadi amat dekat

dengan kaum India didorong faktor agen penyejuk yang terdapat padanya. Maka

tidak hairanlah sekiranya inai banyak digunakan sebagai hiasan pemerah kaki dan

jari pada kebanyakan majlis-majlis keramaian seperti majlis berinai, majlis

kenduri dan lain-lain.

Sorotan Literatur Mengenai Inai

Menurut kamus Bahasa Arab, al-Hinna‟ ( ) bermaksud sejenis tumbuhan

yang ma„aruf (dikenali ramai).38

Pokok inai mempunyai daun seakan-akan daun

delima. Ia mengeluarkan bunga putih seperti pokok anggur dan daripada daunnya

boleh mengeluarkan warna merah sebagai pewarna (khidab).39

35 A.E Musa, G.A Gasmelseed, 2012, Characterization of Lawsonia inermis (Henna) as Vegetable Tanning Material,

Journal of Forest Products & Industries, 1(2), h. 36. 36 Anissa Boubaya, Nidhal Marzougui, Laila Ben Yahia, Ali Ferchichi, Chemical Diversity Analysis of Tunisian

Lawsonia Inermis L. Populations, (t.tp: African Journal of Biotechnology, 2011), 10 (25), 4980-4897. 37 Anissa Boubaya, Nidhal Marzougui, Laila Ben Yahia & Ali Ferchichi, 2011, Chemical Diversity Analysis of

Tunisian Lawsonia Inermis L. Populations, African Journal of Biotechnology, 10(25), h. 4980-4897. 38 Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, Misr: al-Matba‟ah al-Misriyyah bi al-Azhar, 15: 95. 39 Shawqi Dif, et. al., al-Mu‟jam al-Wasit, Jumhuriyyah Misr al-„Arabiyyah: Maktabah al-Shuruk al-Dawliyyah, 201.

Rujuk juga Ibrahim Md Kur, et. al., al-Mu‟jam al-Wajiz, Misr: Majma‟ al-Lughah al-„Arabiyyah, 174.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

173

Rajah 1: Illustrasi pokok inai dalam kamus

Memfokuskan manfaat inai, ia mempunyai warna terang (merah cerah

api), digemari, membangkitkan daya cinta kasih dan berbau wangi. Inai berguna

untuk menyembuhkan luka-luka pada mulut atau bengkak-bengkak. Air daunnya

berguna untuk memulihkan bahagian anggota yang melecur40

atau terkena kulat

air pada celah-celah jari kaki atau tangan. Ia merupakan pencelup yang boleh

memerah dan memperelokkan rambut serta menguatkan kuku.41

Berdasarkan penelitian, terdapat banyak hadith tentang inai memfokuskan

manfaatnya sebagai pewarna rambut, menyembuhkan luka dan sakit kepala.

Dalam satu hadith mengenai inai;

Terjemahan: Dari Abu Dhar RA, dari Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya

yang terbaik untuk mengubah (mewarnakan) uban dengannya ialah inai

dan katam (sejenis dengan inai).”42

Berkenaan al-Katam, al-Fayyumi mengatakan bahawa dalam kitab al-

Lisan dan kitab-kitab perubatan, al-Katam ( ) merupakan satu jenis tanaman

gunung43

yang terdapat di daerah Yaman. Ia mengeluarkan warna hitam

kemerahan. Disebutkan di dalam kitab „Awn al-Ma‟bud, mewarnakan rambut dan

40 Rujuk H.S Muhammad & S. Muhammad, 2005, The Use of Lawsonia Inermis Linn. (Henna) in the Management of

Burn Wound Infections, African Journal of Biotechnology, 4(9), h. 934-937. 41 Mustaqim Mohd Najib, 2010, Thibbun Nabawi Perubatan Wahyu Nabi, t.t.t., Klinik Muallij Islamiah, h. 53. 42 Muhammad Ibn „Isa Ibn Sawrah al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Kitab al-Libas, Bab Ma Ja‟a fi al-Khidab, Riyadh:

Maktabah al-Ma‟arif li al-Nashr wa Tawzi‟, h. 407, no. Hadith 1753. 43 „Ali Ibn Adam Ibn Musa al-Ityubi al-Wallawy, Sharh Sunan al-Nasa‟i al-Musamma Dakhirah al-„Uqba fi Sharh al-

Mujtaba, al-Mumlikah al-„Arabiyyah al-Sa„udiyyah: Dalwal Barum lil Nashr wa al-Tawzi‟j. 38, h. 77.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

174

janggut dengan gabungan kedua-duanya (inai dan katam) akan mengeluarkan

warna di antara hitam dan merah. Inilah yang menjadi amalan Abu Bakar RA

yang sering melakukan khidab dengan gabungan inai dan katam sepertimana

hadith;44

Terjemahan: Dari Thabit berkata: Anas Ibn Malik telah ditanya adakah

Rasullullah SAW mewarnakan rambutnya (melakukan khidab)? Dia menjawab:

“Sekiranya saya mahu mengira jumlah uban yang berada di rambut Nabi SAW,

sudah tentu aku boleh lakukan. Dia berkata lagi: Rasullullah SAW tidak

mewarnakannya. (Manakala) Abu Bakar pernah berkhidab dengan inai dan

katam dan „Umar dengan inai sahaja (secara berasingan).”45

Istilah “khidab” dalam hadith di atas membawa maksud mengubah

(mewarnakan) rambut yang ada di atas kepala dan janggut. Merujuk definisi al-

Khidab di dalam al-Qamus dan al-Fath, ia memberi maksud yang sama iaitu

mengubah uban yang terdapat di kepala dan janggut.46

Dalam mengulas bab

keizinan mengamalkan al-Khidab, al-Fayyumi mengatakan salah satu cara untuk

khidab ialah dengan inai (hinna‟) dan seumpamanya. Ibn Manzur pula

menyatakan khidab ialah mengubah (mewarnakan) dengan menggunakan inai,

katam (tumbuhan sejenis dengan inai) dan seumpama. Apabila melakukan

khidab, warna (pada anggota badan) akan berubah kepada kemerahan, kuning

atau seumpamanya. Setiap warna anggota yang berubah dipanggil makhdub. Al-

Sahili menyebutkan „Abd al-Mutalib merupakan orang pertama yang berkhidab

dengan warna hitam dari kalangan masyarakat Arab.47

Dalam hadith yang lain;

Terjemahan: Dari „Ali Ibn „Ubaydillah, dari datuknya, Salmi yang pernah

melayani Nabi SAW berkata: “Apabila Rasullullah SAW luka atau tertusuk

44 „Ali Ibn Adam Ibn Musa al-Ityubi al-Wallawy, Sharh Sunan al-Nasa‟i al-Musamma Dakhirah al-„Uqba fi Sharh al-

Mujtaba, al-Mumlikah al-„Arabiyyah al-Sa„udiyyah: Dalwal Barum lil Nashr wa al-Tawzi‟j. 38, h. 56. 45 Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Naysaburi, “Sahih Muslim,” dalam al-Mawsu„at al-Hadith al-

Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih Ibn „Abd al-Aziz Al al-Shaykh, Kitab al-Fada‟il, Bab Shaibah SAW, (Riyadh:

Dar al-Salam li Nashr wa al-Tawzi‟, 2000), h. 1090, no. 6076. 46 „Ali Ibn Adam Ibn Musa al-Ityubi al-Wallawy, Sharh Sunan al-Nasa‟i al-Musamma Dakhirah al-„Uqba fi Sharh al-

Mujtaba, al-Mumlikah al-„Arabiyyah al-Sa„udiyyah: Dalwal Barum lil Nashr wa al-Tawzi‟j. 38, h. 54. 47 „Ali Ibn Adam Ibn Musa al-Ityubi al-Wallawy, Sharh Sunan al-Nasa‟i al-Musamma Dakhirah al-„Uqba fi Sharh al-

Mujtaba, al-Mumlikah al-„Arabiyyah al-Sa„udiyyah: Dalwal Barum lil Nashr wa al-Tawzi‟j. 38, h. 55.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

175

duri, maka baginda SAW memerintahku untuk meletakkan inai di atas luka

tersebut.48

Terjemahan: Telah diceritakan kepada kami Fa‟id hamba „Ubaidillah Ibn

„Ali Ibn Abi Rafi‟, dari tuannya, „Ubaidillah Ibn „Ali Ibn Abi Rafi‟, dari

datuknya Salmi, khadam Rasullullah SAW katanya: “Jika ada seseorang

mengeluh kepada Rasullullah SAW akan sakit kepala yang menimpanya.

Maka Baginda SAW bersabda kepada orang itu, “Berbekamlah! Dan jika

ada orang yang mengeluh kepada Baginda SAW tentang sakit pada kedua

belah kakinya. Maka Baginda SAW bersabda kepada orang itu. Balutlah

dengan inai.”49

Berdasarkan pandangan ulama‟, penggunaan inai oleh Nabi SAW untuk

diletakkan di atas luka adalah bermanfaat kerana inai bersifat sejuk (bertindak

sebagai agen penyejuk) yang membantu melegakan sakit.50

Inai boleh digunakan

untuk menyembuhkan luka, luka terbakar dan kudis di sekeliling kuku. Caranya

ialah dengan membersihkan daun terlebih dahulu, kemudian menumbuk daun

tersebut sehingga hancur. Selepas itu sapukan ramuan daun tersebut pada tempat

yang sakit.51

Selain itu, disebutkan juga oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya bahawa Ibn

Majah meriwayatkan dalam sunan-Nya sebuah hadith: “Ketika Nabi SAW

menderita sakit kepala, beliau membungkus kepalanya dengan inai dan berkata:

“Ini akan menyembuhkan sakit kepala dengan izin Allah SWT”.52

Rawatan dengan inai yang disebutkan dalam hadith tadi merupakan salah

satu cara rawatan sakit kepala. Sakit kepala yang disebabkan oleh hawa panas

yang menyengat, maka inai boleh membantu meredakannya. Caranya adalah

dengan ditumbuk halus lalu dicampur dengan cuka dan dilekatkan di dahi.

Dengan cara ini, sakit kepala akan sembuh.53

48 Muhammad Ibn „Isa Ibn Sawrah al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Kitab al-Tibb, Bab Ma Ja‟a fi al-Tadawa bi al-

Hina‟, Riyadh: Maktabah al-Ma‟arif li al-Nashr wa Tawzi‟, h. 464, no. Hadith 2054. 49 Sulayman Ibn al-„Asyath al-Sajistani, Sunan Abu Dawud, Kitab al-Tibb, Bab fi al-Hijamah, Riyadh: Maktabah al-

Ma‟arif li al-Nashr wa Tawzi‟, h. 693, no. Hadith 3858. Hadith ini dinilai hasan oleh Imam al-Albani. 50 Muhammad „Abd al-Rahman Ibn „Abd al-Rahim al-Mubarak Furi, Tuhfah al-Ahwazi bi Sharh Jami‟ al-Tirmidhi,

t.t.p.: Dar al-Fikr, j. 6, h. 212. 51 Rujuk juga http://herba.berita1.com/pokok-inai-lawsonia-inermis. 52 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Perubatan Rasullullah, (terj.) Nabilah Abd. Jalil, 2013, Selangor: Al-Hidayah House of

Publishers Sdn. Bhd, h. 119. 53 Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Mohd Amin, Dr. Shumsuddin Yabi, Mohd Zaini Zakaria, Norullisza Khosim & Haia

Ali Mohammed Al-Doum, Perubatan Menurut Quran dan Sunnah dlm Adnan Mohamed Yusof, Mohd Fauzi Mohd Amin, et.al. Quran Melonjak Transformasi Ummah, hlm. 96-115. Fakulti Pengajian Quran & Sunnah, Universiti

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

176

Diriwayatkan bahawa seorang lelaki pernah menderita masalah kuku

jarinya yang pecah-pecah. Dia pun menawarkan hadiah wang kepada sesiapa

sahaja yang dapat mengubati penyakitnya. Akan tetapi, tiada yang berjaya

menyembuhkannya. Seorang wanita lalu memberinya preskripsi agar meminum

air rebusan inai selama 10 hari, akan tetapi lelaki tersebut tidak berani

melakukannya. Setelah puas berikhtiar dan tidak berjaya, lelaki itu pun

mengamalkan petua wanita tersebut. Setelah itu, jarinya mulai sembuh.54

Di samping itu, inai juga boleh menenangkan saraf jika digunakan sebagai

pembalut. Inai tidak hanya berguna bagi sakit kepala sahaja bahkan praktikal

untuk mengubati beberapa organ tubuh, bengkak dan radang yang muncul di

permukaan kulit dengan cara dibalut dengan inai dan cuka.55

Radang selaput

mukosa pada mulut kanak-kanak juga merupakan salah satu penyakit yang boleh

disembuhkan dengan inai.56

Selain itu, inai boleh dijadikan krim untuk menghalus dan menguatkan

jari. Inai membantu mengubati kudis kronik, menyubur dan menguatkan rambut.

Inai juga boleh mengubati lepuh dan bisul pada kaki atau bahagian tubuh lain.57

Dalam Islam, harus berubat dengan inai bagi sesiapa yang mempunyai

luka, bisul, terkena duri dan seumpama. Aplikasi hadith tersebut turut meliputi

kaedah perubatan bagi lelaki dan perempuan. Kaum lelaki perlu berpada dalam

berkhidab (mewarnakan) tapak tangan atau kaki yang sakit supaya tidak

berlebihan sehingga menyerupai kaum perempuan.58

Berdasarkan perbincangan inai menurut perspektif hadith dan perubatan

Islam di atas, jelas memberikan gambaran awal mengenai manfaat-manfaat inai.

Namun begitu, realiti yang terjadi di Malaysia jelas kontra dengan ketinggian

darjat yang dimiliki oleh inai. Inai dianggap sebagai tumbuhan yang tidak

berharga disebabkan tidak bernilai komersial. Popularitinya yang kurang

dibandingkan buah delima dan anggur menjadikannya kurang diberi perhatian.

Kedangkalan manusia untuk mengenal, mengkaji dan memahami manfaat inai

Sains Islam Malaysia (USIM). Rujuk juga Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Perubatan Rasullullah, (terj.) Nabilah Abd. Jalil, 2013, Selangor: Al-Hidayah House of Publishers Sdn. Bhd, h. 122.

54 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Perubatan Rasullullah, (terj.) Nabilah Abd. Jalil, 2013, Selangor: Al-Hidayah House of

Publishers Sdn. Bhd, h. 123. 55 Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Mohd Amin, Dr. Shumsuddin Yabi, Mohd Zaini Zakaria, Norullisza Khosim & Haia

Ali Mohammed Al-Doum, Perubatan Menurut Quran dan Sunnah dlm Adnan Mohamed Yusof, Mohd Fauzi Mohd Amin, et.al. Quran Melonjak Transformasi Ummah, hlm. 96-115. Fakulti Pengajian Quran & Sunnah, Universiti

Sains Islam Malaysia (USIM). 56 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Perubatan Rasullullah, (terj.) Nabilah Abd. Jalil, 2013, Selangor: Al-Hidayah House of

Publishers Sdn. Bhd, h. 122-123. 57 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Perubatan Rasullullah, (terj.) Nabilah Abd. Jalil, 2013, Selangor: Al-Hidayah House of

Publishers Sdn. Bhd, h. 123. 58 Muhammad Shams al-Haq al-„Azim Abadi, „Aun al-Ma‟bud Sharh Sunan Abu Dawud, Madinah: Maktabah al-

Salafiyyah, j. 10, h. 338. Safa al-Dawi Ahmad al-„Adawi, Ihda‟ al-Dibajah „Ala Sunan Ibn Majah, Maktabah Dar al-Yaqin, t.tp., j. 4, h. 574.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

177

menjadikannya tidak dikenali, kurang dikaji, tidak diyakini dan jarang

digunakan.59

Skop Dan Metodologi

Makalah ini melalui keutamaan perincian saintifik bagi menyatakan secara fakta

sekaligus menonjolkan manfaat semulajadi inai. Dalil dari al-Quran dan al-

Hadith akan menjadi dasar bagi menyatakan kedudukan dan keistimewaan inai

dari perspektif Islam.

Bagi perolehan data yang berautoriti dan dipercayai, kajian

mempraktikkan analisis bibliometrik dalam menilai dapatan hasil penulisan lepas

terlibat. Analisis bibliometrik bukan sahaja sering digunakan dalam bidang sains

perpustakaan dan sains maklumat tetapi juga digunakan secara meluas dalam

bidang lain dalam bentuk analisis kutipan (citation) dan analisis kandungan.

Analisis bibliometrik merupakan satu kaedah untuk mengkaji dan mengukur teks

atau maklumat dalam bahan penerbitan bagi menonjolkan aspek kajian yang

lebih berkesan.

Kajian bibliometrik boleh digunakan sebagai penunjuk produktiviti

penyelidikan, arah aliran dan penekanan yang diberikan kepada penyelidikan

dalam pelbagai disiplin. Kajian ini dapat menentukan keutamaan penyelidikan.

Artikel yang diterbitkan dalam mana-mana wacana lazimnya hasil penyelidikan

atau kajian terkini yang dapat dikembangkan, diedar untuk dikongsi bersama dan

dijadikan rujukan saintifik yang dipercayai.60

Ini disebabkan proses penerbitan bahan ilmiah perlu melalui proses

penyaringan dan pengulasan oleh pakar dalam bidang berkenaan bagi

memastikan bahan yang diterbitkan, bukan sahaja mematuhi ciri-ciri untuk

penerbitan jurnal atau bahan ilmiah tetapi turut memastikan penyelidikan yang

dijalankan mengikut tatacara sepatutnya.

Justeru, metodologi yang betul adalah penting bagi memastikan setiap

data yang ingin di„review‟ dapat dijumpai dengan berkesan. Dengan itu, berjaya

ditemukan penyelidikan berhubung inai memfokuskan bahan ilmiah terdahulu

termasuk tesis PhD, disertasi sarjana, bab dalam buku, buku akademik, artikel

jurnal dan sebagainya. Selepas dikumpulkan, semua data diimbas dan dijadualkan

mengikut bahagian. Data seterusnya dianalisis menggunakan program statistik

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi 6.0.

59 Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin. et al. 2015. Analisis Bibliometrik Terhadap Bahan Penerbitan

Berhubung Kapur Barus: Meneliti Potensi Penyelidikan Terbaru. Jurnal Intelek, UiTM (Perlis), bil. 10 (1): 12-24. 60 Raihanah Abdullah, Asmak Ab. Rahman, Fifteen Years of Jurnal Syariah (1993-2007): A Bibliometric Study,

Malaysian Journal of Library & Information Science, 14 (3), h. 59-76.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

178

Perbincangan Kajian

Justeru bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut berhubung manfaat inai secara

rinci, dilakukan sorotan kajian lepas berasaskan analisis data berbentuk

bibliometrik bagi mendalami autoriti bahan dan skop kajian yang ada berhubung

inai sebelum melakukan analisis kandungan bahan terlibat.

Jadual 1: Senarai Jenis Bahan Penerbitan Berhubung Inai61

Disertasi Sarjana

1. Fatimah Abdul Rahiman. 2012. Pigment extraction and antimicrobial properties of

Lawsonia inermis syn. Lawsonia alba in vivo and in vitro. Institut Sains Biologi, Fakulti

Sains, Universiti Malaya

2. Asely Munawaroh Lubis, 2013, Pendapat madzhab Syafi‟i tentang hukum memakai inai

bagi laki-laki (Studi Kasus Masyarakat Muslim di Kecamatan Medan Maimun), Fakultas

Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Sumatera Utara Medan

Latihan Ilmiah

1. Soraya Mohamad Arsad @ Abdul Hamid. 2009. Pemakaian inai dalam masyarakat Melayu

dan India: Kajian perbandingan menurut perspektif Islam. Jabatan Akidah Dan Pemikiran

Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Bab dalam Buku

1. Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Mohd Amin, Dr. Shumsuddin Yabi, Mohd Zaini Zakaria,

Norullisza Khosim & Haia Ali Mohammed Al-Doum, Perubatan Menurut Quran dan

Sunnah dlm Adnan Mohamed Yusof, Mohd Fauzi Mohd Amin, et.al. Quran Melonjak

Transformasi Ummah, hlm. 96-115. Fakulti Pengajian Quran & Sunnah, Universiti Sains

Islam Malaysia (USIM)

Kertas Kerja Persidangan

1 Fatimah Abdul Rahiman and Rosna Mat Taha. 2009. Induction of multiple shoots and

coloured callus from Lawsonia inermis syn. Alba. [Papers of the 23rd International Eucarpia

Symposium, Section Ornamentals "Colourful Breeding and Genetics" held on 31 August - 4

September 2009 in Leiden, The Netherlands]. International Eucarpia Symposium, Section

Ornamentals "Colourful Breeding and Genetics" (23rd: 2009: Leiden, The Netherlands)

2. Rosnah Mohamed, Asmah Rahmat, Maznah Ismail, Asmah Yahaya, Zanariah Jarien, Wan

Zurinah Wan Ngah. 1999. Effect of henna on tumor-marker enzyme activities during

hepatocarcinogenesis in rats. Interdisciplinary approaches in natural product sciences:

proceedings of the 14th Annual Seminar of Natural Product Research Malaysia, 21-22

October 1998, Bangi, Malaysia, edited by Zuriati Zakaria ... [et al.], (Malaysia Malaysian

Natural Products Society, 1999), 117-120

3. Adirukmini Noor Saleh, Saleh, M. N., Sarkunavathy & Hassan, S. A. 1993. Types of henna

(lawsonia inermis linn) found in Penang. Pulau Pinang: School of Pharmaceutical Sciences,

University of Science Malaysia, International Conference on the Use of Traditional

Medicine & Other Natural Products in Health-Care (8-11 June 1993: Pulau Pinang).

Proceedings. Edited by Kit Lam Chan ... [et al]

Pembentangan Poster

1. F. Zulkifli., W.B. Wan Nik, R. Rosliza. 2012. Study of Henna (Lawsonia inermis) as

natural corrosion inhibitor for aluminium alloy in seawater. UMT International Annual

Symposium on Sustainability Science and Management 2012 (11th: 9-11 Jul 2012: Kuala

Terengganu)

Majalah

انحناء : صحت وف وسنت, انقذس األسبوع .1

Sunday 4 May 2014, Volume 26, Issue 7735: 39

61 Disebabkan jumlah artikel jurnal yang terlalu banyak serta bagi mengelakkan perulangan, pengkaji tidak

memasukkan bahagian artikel jurnal berhubung inai dalam jadual. Semua bahan tersebut terus dinyatakan pada bahagian dapatan kajian.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

179

9-8, 0202, أكتوبز 4انحناء : ف انزسى انتقهذي عهى انجسى, أحذاء ي دارفور, انعذد .2

Seterusnya merujuk jenis bidang kajian terhadap inai pula, penyelidikan

lepas boleh dibahagikan dan mengikut tujuh bidang utama. Berikut merupakan

hasil dapatan kajian lepas mengenai inai;

Jadual 2: Senarai Bidang Penyelidikan Berhubung Inai Pengajian Islam

1. Asely Munawaroh Lubis, 2013, Pendapat madzhab Syafi‟i tentang hukum memakai inai bagi

laki-laki (Studi Kasus Masyarakat Muslim di Kecamatan Medan Maimun), Fakultas Syariah

dan Ekonomi Islam, IAIN Sumatera Utara Medan

2. Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Mohd Amin, Dr. Shumsuddin Yabi, Mohd Zaini Zakaria,

Norullisza Khosim & Haia Ali Mohammed Al-Doum, Perubatan Menurut Quran dan

Sunnah dlm Adnan Mohamed Yusof, Mohd Fauzi Mohd Amin, et.al. Quran Melonjak

Transformasi Ummah, hlm. 96-115. Fakulti Pengajian Quran & Sunnah, Universiti Sains

Islam Malaysia (USIM)

3. Soraya Mohamad Arsad @ Abdul Hamid. 2009. Pemakaian inai dalam masyarakat Melayu

dan India: Kajian perbandingan menurut perspektif Islam. Jabatan Akidah Dan Pemikiran

Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

, حكى انخضاب ف انشزعت اإلساليت )انصبغت(, انفقه انقار بقسى انتزبت اإلساليت, 0202شذدي, انذكتور إساعم .4

جايعت انقذس انفتوحت / انخهم

: صحت وف وسنت, انقذس األسبوع انحناء .5

Sunday 4 May 2014, Volume 26, Issue 7735: 39

9-8, 0202, أكتوبز 4انحناء : ف انزسى انتقهذي عهى انجسى, أحذاء ي دارفور, انعذد .6

Sains Botani

1. Fatimah Abdul Rahiman and Rosna Mat Taha, 2011. Plant regeneration and induction of

coloured callus from henna (Lawsonia inermis syn. Lawsonia alba), Journal of Food,

Agriculture & Environment Vol.9 (2): 397-399

2. K. C. Wong & Y. E. Teng. 1995. Volatile Components of Lawsonia inermis L. Flowers.

Journal of Essential Oil Research. Volume 7, Issue 4, pp. 425-428

3. Fatin Hamamah Hj. Yahaya, 2003, Potensi Tumbuh-Tumbuhan Sebagai Ubat-Ubatan,

Bahagian Arkib Jurnal e-Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

4. Satish, S. and Mohana, D. C. and Ranhavendra, M. P. and Raveesha, K. A. 2007. Antifungal

activity of some plant extracts against important seed borne pathogens of Aspergillus sp. An

International Journal of Agricultural Technology, 3 (1). pp. 109-119

5. Akinola O. Ogunbinu, Isiaka A. Ogunwande, Tameka M. Walker & William N. Setzer,

2007, Study on the Essential Oil of Lawsonia inermis (L) Lythraceae, Journal of Essential

Oil Bearing Plants, Volume 10, Issue 3, pp. 184-188

6. Helena Prosen, Jan Antonic and Andrej Klobèar. 2005. Determination of Some

Organochlorine Compounds In Herbal Colouring Agent Henna (Lawsonia Inermis) And In

Tea (Thea Sinensis), Arh Hig Rada Toksikol 56, pp. 1-7

7. Hikmat Ullah Jan, Zabta Khan Shinwari And Ashfaq Ali Khan, 2011, Staining Effect Of

Dye Extracted From Dry Leaves Of Lawsonia Inermis Linn (Henna) On Angiospermic Stem

Tissue, Pak. J. Bot., 43(1): 383-389

8. Mahmoud, Z.F. Abdel Salam, N.A. Khafagy, S.M. 1980. Constituents of henna leaves

(Lawsonia inermis L.) growing in Egypt. Fitoterapia, 51(3), pp. 153-155

9. Adebola O. Oyedeji and Olusegun Ekundayo, 2005, Essential Oil Composition of Lawsonia

inermis L. Leaves from Nigeria, Journal of Essential Oil Research, 17(4), pp. 403-404

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

180

10. Fatimah Abdul Rahiman and Rosna Mat Taha. 2009. Induction of multiple shoots and

coloured callus from Lawsonia inermis syn. Alba. [Papers of the 23rd International Eucarpia

Symposium, Section Ornamentals "Colourful Breeding and Genetics" held on 31 August - 4

September 2009 in Leiden, The Netherlands]. International Eucarpia Symposium, Section

Ornamentals "Colourful Breeding and Genetics" (23rd: 2009: Leiden, The Netherlands)

11. Adirukmini Noor Saleh, Saleh, M. N., Sarkunavathy & Hassan, S. A. 1993. Types of henna

(lawsonia inermis linn) found in Penang. Pulau Pinang: School of Pharmaceutical Sciences,

University of Science Malaysia, International Conference on the Use of Traditional

Medicine & Other Natural Products in Health-Care (8-11 June 1993: Pulau Pinang).

Proceedings. Edited by Kit Lam Chan ... [et al].

Farmakologi

1. Syamsudin, Inawati and Hendig Winarno. 2008. The Effect of Inai (Lawsonia Inermis

Linn) Leaves Extract on Blood Sugar Level: An Experimental Study. Research Journal of

Pharmacology 2(2): pp. 20-23

2. Gagandeep Chaudhary, Sandeep Goyal, Priyanka Poonia, 2010, Lawsonia Inermis

Linnaeus: A Phytopharmacological Review, International Journal of Pharmaceutical

Sciences and Drug Research, 2(2), pp. 91

3. Amit S. Borade, Babasaheb N. Kale & Rajkumar V. Shete, A Phytopharmacological

Review on Lawsonia Inermis (Linn.), 2011, International Journal of Pharmacy & Life

Sciences, 2(1), pp. 536

4. Mradul Goswami, Mayank Kulshreshtha, Chandana V. Rao, Sanjay Yadav & Sachdev

Yadav, 2011, Anti-Ulcer Potential of Lawsonia inermis l. Leaves Against Gastric Ulcers

in Rats, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 01(02), pp. 69-72

5. Nuha M.E. Agabna, Sania A.I. Shaddad & A.K. Mudathir, 2014, Safety of Lawsonia

Inermis Ethanolic Seeds Extract, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences,

4(43), pp. 304

6. Chowdhury Mobaswar Hossain, Himangshu Sekhar Maji & Pranabesh Chakraborty, 2011,

Hepatoprotective Activity of Lawsonia Inermis Linn, Warm Aqueous Extract in Carbon

Tetrachloride-Induced Hepatic Injury in Wister Rats, Asian Journal of Pharmaceutical and

Clinical Research, 4(3), pp. 106-109

7. Sonam Rajwar & Pankaj Khatri, 2011, Pharmacognostic and Phytochemical Studies on

Various Plant Parts of Lawsonia Inermis (Henna), Asian Journal of Pharmaceutical

Sciences and Clinical Research (AJPSCR), 1(3), pp. 22-40

8. P. Arun, K.G. Purushotham, Johnsy Jsyarani J. & Dr. Vasantha Kumari, 2010, In Vitro

Antibacterial Activity and Flavonoid Contents of Lawsonia Inermis (Henna), International

Journal of PharmTech Research, 2(2), pp. 1178-1181

9. Nayak Sarojini, Chakraborti Kanti, Sahoo Anjulata Manjari, Sah Usha Kumari & Jaiswal

Priyanka, 2012, In Vitro Antibacterial Activities of Lawsonia Inermis Leaf Extracts,

International Research Journal of Pharmacy, 3(7), pp. 195-197

10. Ravishah S, Manjula SN, Mruthunjaya K, Krishnanand P, Pramod Chakravarthy KN,

Madhu Raghav M, Javia Sweety & Mina Basirian, 2012, Hepatoprotective Activity of

Roots of Lawsonia Inermis Against Paracetamol and Anti-Tubercular Drugs Induced

Hepatotoxicity In Rats, International Journal of Pharmacy, 2(2), pp. 306-316

11. Oyesola O. Ojewunmi, Tope Oshodi, Omobolanle I. Ogundele, Chijioke Micah & Sunday

Adenekan, 2014, In Vitro Antioxidant, Antihyperglycaemic and Antihyperlipidaemic

Activities of Ethanol Extract of Lawsonia Inermis Leaves, British Journal of

Pharmaceutical Research, 4(3), pp. 301-314

12. Fatiha El. Babili, Alex Valentin & Christian Chatelain, 2013, Lawsonia Inermis: It

Anatomy and Its Antimalarial, Antioxidant and Human Breast Cancer Cells MCF7

Activities, Pharmaceutica Analytica Acta, 4(1), pp. 1-6

13. Dhiman Anju, Sharma Kavita, Goyal Jugnu, Garg Munish & Sharma Asha, 2012,

Determination of Lawsone Content in Fresh and Dried Leaves of Lawsonia Inermis Linn,

and Its Quantitative Analysis By HPTLC, Journal of Pharmaceutical and Scientific

Innovation (JPSI), 1(2), pp. 17-20

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

181

14. P. Philip Jacob, A. Mary Saral, 2013, GC-MS Analysis of Lawsonia Inermis Seed Oil,

International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 5(2), pp. 617-618

15. Alia B.H. Bashir A.K. & Tanira M.O.M. 1995. Anti-Inflammatory, Antipyretic and

Analgesic Effects of Lawsonia inermis L. (Henna) in Rats. Pharmacology, 51(6), pp. 356-

363

16. MR Iyer, SC Pal, VS Kasture, SB Kasture. 1998. Effect of Lawsonia inermis on memory

and behaviour mediated via monoamine neurotransmitters. Indian Journal of

Pharmacology, 30(3), pp. 181-185

17. Susi Endrini, Asmah Rahmat, Fatimah Ismail and Taufiq-Yap Yup Hin. 2002.

Anticarcinogenic Properties and Antioxidant Activity of Henna (Lawsonia inermis). J.

Med. Sci., 2(4), pp. 194-197

18. A.N. Kök, M.V. Ertekin, V. Ertekin and B. Avci. 2004. Henna (Lawsonia inermis Linn.)

induced haemolytic anaemia in siblings. International Journal of Clinical Practice. Volume

58, Issue 5, pp. 530–532

19. Sonam Rajwar & Pankaj Khatri, 2011, Pharmacognostic and Phytochemical Studies on

Various Plant Parts of Lawsonia Inermis (Henna), Asian Journal of Pharmaceutical

Sciences and Clinical Research (AJPSCR), 1(3), pp. 22-40

20. N. A. Awadh Ali, W. D Jülich, C. Kusnick, U. Lindequist. 2001. Screening of Yemeni

medicinal plants for antibacterial and cytotoxic activities. Journal of Ethnopharmacology,

Volume 74, Issue 2, pp. 173–179

21. S. Ahmed, A. Rahman, A. Alam, M. Saleem, M. Athar, S. Sultana. 2000. Evaluation of the

efficacy of Lawsonia alba in the alleviation of carbon tetrachloride-induced oxidative

stress. Journal of Ethnopharmacology, Volume 69, Issue 2, pp. 157–164

22. V. C. Jain, D. P. Shah, N. G. Sonani, S. Dhakara, N M. Patel. 2010. Pharmacognostical

And Preliminary Phytochemical Investigation of Lawsonia Inermis L. Leaf. Rom. J. Biol.–

Plant Biol., Volume 55, No. 2, pp. 127–133

23. K. Sudharameshwari, J. Radhika. 2007. Antibacterial Screening of Aegle Marmelos,

Lawsonia Inermis and Albizzia Libbeck. Afr. J. Trad. CAM 4 (2), pp. 199 – 204

24. C. Nze. Aguwa. 1987. Toxic Effects of the Methanolic Extract of Lawsonia inermis Roots,

Pharmaceutical Biology, Vol. 25, No. 4, pp. 241-245

25. K. K. Sharma, R. Saikia, J. Kotoky, J. C. Kalita, R. Devi, 2011. Antifungal activity of

Solanum melongena L, Lawsonia inermis L. and Justicia gendarussa B. against

Dermatophytes. International Journal of PharmTech Research. Vol.3, No.3, pp 1635-1640

26. Ozaslan, M., Zümrütdal, M. E., Daglıoglu, K.; Kiıliıc, I. H.; Karagoz, I. D., Kalender, M.

E., Tuzcu, M., Colak, O., Cengı z, B. 2009. Antitumoral effect of L. inermis in mice with

EAC. International Journal of Pharmacology. Vol. 5, No. 4, pp. 263-267

27. Kore K.J., Shete R.V., Desai N.V, 2011, Anti-Arthritic activity of Hydroalcoholic extract

of Lawsonia Innermis, International Journal of Drug Development & Research, Vol. 3,

Issue 4, pp. 217-224

28. Mastanaiah J., Prabhavathi N.B., Varaprasad B., Invitro Anti bacterial activity of Leaf

Extracts of Lawsonia inermis, International Journal of PharmTech Research, Vol. 3, No.2,

pp. 1045-1049

Bio-Perubatan

1. B. Shivananda Nayak, Godwin Isitor, E. M. Davis and G. K. Pillai. 2007. The evidence

based wound healing activity of Lawsonia inermis Linn. Phytotherapy Research. Volume

21, Issue 9, pp. 827–831

2. Bairagi GB, Kabra AO & Mandade RJ, 2011, Anthelmintic Activity of Lawsonia Inermis

L. Leaves in Indian Adult Earthworm, International Journal of Research in

Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 2(1), pp. 237-240

3. Abdelraouf A. Elmanama, Amany A. Alyazji & Nedaa A. Abu Gheneima, 2011,

Antibacterial, Antifungal and Synergistic Effects of lawsonia Inermis, Punica Granatum

and Hibiscus Sabdariffa, Annals of Al-Quds Medicine, 7, pp. 33-41

4. O. Habbala, SS Hassonb, AH El-Haga, Z Al-Mahrooqic, N Al-Hashmia, Z Al-Bimanic,

MS Al-Balushib, AA Al-Jabrib. 2011. Antibacterial activity of Lawsonia inermis Linn

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

182

(Henna) against Pseudomonas aeruginosa. Asian Pacific Journal of Tropical

Biomedicine. V. 1(3), pp. 173-176

5. Singh VK, Pandey DK. 1989. Fungitoxic studies on bark extract of Lawsonia inermis

against ringworm fungi. Hindustan Antibiotics Bulletin, 31(1-2), pp. 32-35

6. V.K. Sharma. 1990. Tuberculostatic activity of henna (Lawsonia inermis Linn.).

Tubercle. Volume 71, Issue 4, pp 293–295

7. R. D. Tripathi, H. S. Srivastava, S. N. Dixit. 1978. A fungitoxic principle from the leaves

of Lawsonia inermis Lam. Experientia, Volume 34, Issue 1, pp 51-52

8. A. T. Bakkali, M. Jaziri, A. Foriers, Y. Vander Heyden, M. Vanhaelen & J. Homes. 1997.

Lawsone accumulation in normal and transformed cultures of henna, Lawsonia inermis.

Plant Cell, Tissue and Organ Culture 51, pp. 83–87

9. Kandil HH, al-Ghanem MM, Sarwat MA, al-Thallab FS. 1996. Henna (Lawsonia inermis

Linn.) inducing haemolysis among G6PD-deficient newborns. A new clinical observation.

Annals of Tropical Paediatrics, 16(4), pp. 287-291

10. Jacob P Philip, G Madhumitha, Saral A Mary, 2011. Free radical scavenging and

reducing power of Lawsonia inermis L. seeds. Asian Pacific Journal of Tropical

Medicine. Volume 4, Issue 6, pp. 457–461

11. E. Christy Jeyaseelan, S. Jenothiny, M.K Pathmanathan, J.P Jeyadevan, 2012.

Antibacterial activity of sequentially extracted organic solvent extracts of fruits, flowers

and leaves of Lawsonia inermis L. from Jaffna. Asian Pacific Journal of Tropical

Biomedicine, Volume 2, Issue 10, pp. 798–802

12. Gunjan Guha, V. Rajkumar, R. Ashok Kumar, and Lazar Mathew, 2011, Antioxidant

Activity of Lawsonia inermis Extracts Inhibits Chromium (VI)-Induced Cellular and DNA

Toxicity. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Volume 2011, pp.

1-9

13. Shabana Hashmi , Wajeeha Begum , Arshiya Sultana, 2011, Efficacy of Sphaeranthus

indicus and cream of Lawsonia inermis in cervical erosion with cervicitis, European

Journal of Integrative Medicine, Volume 3, Issue 3, pp. 183-188

14. R. Priya, S. Ilavenil, B. Kaleeswaran, S. Srigopalram, S. Ravikumar, 2011, Effect

of Lawsonia inermis on tumor expression induced by Dalton‟s lymphoma ascites in Swiss

albino mice, Saudi Journal of Biological Sciences, Volume 18, Issue 4, Pages 353–359

15. Mudi, S. Y., Ibrahim, H. and Bala, M. S., 2011, Acute toxicity studies of the aqueous root

extract of Lawsonia inermis Linn. in rats, Journal of Medicinal Plants Research Vol.

5(20), pp. 5123-5126

16. Rosnah Mohamed, Asmah Rahmat, Maznah Ismail, Asmah Yahaya, Zanariah Jarien,

Wan Zurinah Wan Ngah. 1999. Effect of henna on tumor-marker enzyme activities during

hepatocarcinogenesis in rats. Interdisciplinary approaches in natural product sciences:

proceedings of the 14th Annual Seminar of Natural Product Research Malaysia, 21-22

October 1998, Bangi, Malaysia, edited by Zuriati Zakaria ... [et al.], (Malaysia: Malaysian

Natural Products Society, 1999), 117-120

Bio-Kimia

1. Trisha Dasgupta, A.R. Rao and P.K. Yadava. 2003. Modulatory effect of Henna leaf

(Lawsonia inermis) on drug metabolising phase I and phase II enzymes, antioxidant

enzymes, lipid peroxidation and chemically induced skin and forestomach

papillomagenesis in mice. Molecular and Cellular Biochemistry 245, pp. 11–22

2. A.E Musa, G.A Gasmelseed, 2012, Characterization of Lawsonia inermis (Henna) as

Vegetable Tanning Material, Journal of Forest Products & Industries, 1(2)

3. Sanni S., Thilza LB., Ahmed M.T., F.S. Sanni, Muhammed Talle & Okwor G.O., 2010,

The Effect of Aqueous Leaves Extract of Henna (Lawsonia inermis) in Carbon

Tetrachloride Induced Hepato-Toxicity in Swiss Albino Mice, Academia Arena, 2(6), pp.

87-89

4. Inawati, Syamsudin & Hendiq Winawo, 2006, Pengaruh Ekstrak Daun Inai (Lawsonia

Inermis Linn.) Terhadap Penurunan Kadar Glukosa, Kolesterol Total dan Trigliserida

Darah Mencit yang Diinduksi Aloksan, Jurnal Kimia Indonesia, 1(2), pp. 71-77

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

183

5. Sonam Rajwar & Pankaj Khatri, 2013, Diabetic Effects of Polyherbal Formulation of

Lawsonia Inermis and Azadirachta Indica, Journal of Drug Delivery & Therapeutics,

3(2), pp. 45-51

6. B. Upadhyay, A.K Dhaker, K.P. Singh & A. Kumar, 2010, Phytochemical Analysis and

Influence of Edaphic Factors on Lawsone Content of Lawsonia Inermis L., Journal of

Phytology, 2(6), pp. 47-54

7. Alyaa Sebti Jasim, 2010, Evaluation of Antimicrobial of Flavonoides Extract from

Lawsonia Inermis, Misan Journal for Academic Studies, 9(17), pp. 7-11

8. Singh, Amrita Singh, D K. 2001. Molluscicidal activity of Lawsonia inermis and its

binary and tertiary combinations with other plant derived molluscicides. Indian Journal

of Experimental Biology (IJEB), 39(3), pp. 263-268

9. Bina S. Siddiqui, M. Nadeem Kardar, S. Tariq Ali & Shazia Khan. 2003. Two New and a

Known Compound from Lawsonia inermis, Helvetica Chimica Acta, Volume 86(6), pp.

2164–2169

10. Devendra K. Bhardwaj, Tiruvenkata R. Seshadri, Radhika Singh. 1977. Xanthones

from Lawsonia inermis. Phytochemistry, 16(10), pp. 1616-1617

11. S. Rajendran, M. Agasta, R.Bama Devi, B. Shyamala Devi, K. Rajam and J. Jeyasundari.

2009. Corrosion inhibition by an aqueous extract of Henna leaves (Lawsonia Inermis L).

Scientific paper, UDC: 620.193.4=20

12. Nighat Sultana, Muhammed Iqbal Choudhary and Ambrin Khan. 2009. Protein glycation

inhibitory activities of Lawsonia inermis and its active principles. Journal of Enzyme

Inhibition and Medicinal Chemistry. Vol. 24, No. 1, pp. 257-261

13. Anis Ben Hsouna, Mohamed Trigui, Gérald Culioli, Yves Blache, Samir Jaoua. 2011.

Antioxidant constituents from Lawsonia inermis leaves: Isolation, structure elucidation

and antioxidative capacity. Food Chemistry, 125, pp. 193–200

14. S. Yogisha, D.S. Samiulla, D. Prashanth, R. Padmaja, A. Amit. 2002. Trypsin inhibitory

activity of Lawsonia inermis. Fitoterapia. Volume 73, Issues 7–8, pp. 690–691

15. Tarakeswar Chakrabartty, Gurudas Poddar, Jan St. Pyrek. 1982. Isolation of

dihydroxylupene and dihydroxylupane from the bark of Lawsonia inermis.

Phytochemistry. Volume 21, Issue 7, pp. 1814–1816

16. Sarita Gupta, Mohd Ali, Mohd S. Alam. 1993. A naphthoquinone from Lawsonia

inermis stem bark. Phytochemistry, Volume 33, Issue 3, pp. 723–724

17. Sarita Gupta, Mohammad Ali, M. Sarwar Alam, Masatake Niwa & Tatsuko Sakai. 1994.

Isolation and Characterization of a Dihydroxysterol from Lawsonia inermis. Natural

Product Letters, Volume 4, Issue 3, pp. 195-201

18. Nguyen Xuan Cuong et.al., 2010. Inhibitors of osteoclastogenesis from Lawsonia

inermis leaves. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Volume 20, Issue 16, pp.

4782–4784

19. Francesca Romana Gallo, Giuseppina Multari, Massimo Giambenedetti and Elena

Federici, 2008. Chemical fingerprinting of Lawsonia inermis L. using HPLC, HPTLC and

densitometry. Phytochemical Analysis. Volume 19, Issue 6, pp. 550–559

20. H. Al-Sehaibani, 2000. Evaluation of Extracts of Henna Leaves as Environmentally

Friendly Corrosion Inhibitors for Metals. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik,

Volume 31, Issue 12, pp. 1060–1063

21. A. T. Bakkali, M. Jaziri, K. Ishimaru, N. Tanaka, K. Shimomura, K. Yoshimatsu, J.

Homes, M. Vanhaelen. 1997, Tannin production in hairy root cultures of Lawsonia

inermis. Journal of Plant Physiology, Volume 151, Issue 4, pp. 505–508

22. Ankur Choubey, Mukesh Ojha, Ashish Mishra, Shilpi Mishra and U. K. Patil, 2010.

Hypoglycemic And Antihyperglycemic Effect Of Ethanolic Extract Of Whole Plant Of

Lawsonia Inermis (Henna) In Streptozotocin Induced Diabetic Rats, IJPSR, Vol. 1, Issue

8, pp. 74-77

23. Akter, F. A. Neela, M. S. I. Khan, M. S. Islam, and M. F. Alam, 2010, Screening of

Ethanol, Petroleum Ether and Chloroform Extracts of Medicinal Plants, Lawsonia

Inermis L. And Mimosa Pudica L. For Antibacterial Activity. Indian J. Pharm Sci. 72(3),

pp. 388–392

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

184

24. Bina. S. Siddiqui, Muhammad Nadeem Kardar, Triterpenoids from Lawsonia Alba,

Phytochemistry, Volume 58, Issue 8, December 2001, pp.1195–1198

25. Jing-Ru Liou, et.al., 2013, 1,5-Diphenylpent-3-en-1-ynes and methyl naphthalene

carboxylates from Lawsonia inermis and their anti-inflammatory activity,

Phytochemistry, Volume 88, April 2013, pp. 67–73

26. M. Sarwar Alam, Masatake Niwa, Tatsuko Sakai, 1992, 24β-Ethylcholest-4-en-3β-ol

from the roots of Lawsonia inermis, Phytochemistry, Volume 31, Issue 7, pp. 2558–2560

27. Nizam Uddin, Bina Shaheen Siddiqui, Sabira Begum, Huma Aslam Bhatti, Ajmal Khan,

Shahida Parveen, Muhammed Iqbal Choudhary, Bioactive flavonoids from the leaves

of Lawsonia alba (Henna), Phytochemistry Letters, Volume 4, Issue 4, December 2011,

pp. 454–458

28. I. Abulyazid, Elsayed M.E. Mahdy, Ragaa M. Ahmed, Biochemical study for the effect of

henna (Lawsonia inermis) on Escherichia coli, Arabian Journal of Chemistry

Volume 6, Issue 3, July 2013, pp. 265–273

29. Karim N. Jallad, Cyntia Espada-Jallad. 2008. Lead exposure from the use of Lawsonia

inermis (Henna) in temporary paint-on-tattooing and hair dying. Science of The Total

Environment, Volume 397, Issues 1–3, pp. 244–250

30. Farrukh Aqil, Iqbal Ahmad, Zafar Mehmood, 2006, Antioxidant and Free Radical

Scavenging Properties of Twelve Traditionally Used Indian Medicinal Plants, Turk J Biol

30, pp. 177-183

31. F. Zulkifli., W.B. Wan Nik, R. Rosliza. 2012. Study of Henna (Lawsonia inermis) as

natural corrosion inhibitor for aluminium alloy in seawater. UMT International Annual

Symposium on Sustainability Science and Management 2012 (11th: 9-11 Jul 2012: Kuala

Terengganu)

Bio-Teknologi

1. H.S Muhammad & S. Muhammad, 2005, The Use of Lawsonia Inermis Linn. (Henna) in

the Management of Burn Wound Infections, African Journal of Biotechnology, 4(9), pp.

934-937

2. Kelvin Alaba Aduloju1, Mohamed Basiru Shitta And Simiyu Justus, Effect Of Extracting

Solvents On The Stability And Performances Of Dye-Sensitized Solar Cell Prepared Using

Extract From Lawsonia Inermis, Fundamental J. Modern Physics, Vol. 1, Issue 2, 2011,

pp. 261-268

3. Anissa Boubaya, Nidhal Marzougui, Laila Ben Yahia & Ali Ferchichi, 2011, Chemical

Diversity Analysis of Tunisian Lawsonia Inermis L. Populations, African Journal of

Biotechnology, 10(25), pp. 4980-4897

4. Tayyebeh Haleh Zohourian, Armando T. Quitain & Misuru Sasaki, 2011, Polyphenolic

Contents and Antioxidant Activities of Lawsonia Inermis Leaf Extracts Obtained by

Microwave-Assisted Hydrothermal Method, Journal of Microwave Power and

Electromagnetic Energy, 45(4), pp. 193-204

5. Hosein, H. K. M.; Zinab, D. 2007. Phenolic compounds and antioxidant activity of henna

leaves extracts (Lawsonia inermis). World Journal of Dairy & Food Sciences, Vol. 2, No.

1, pp. 38-41

6. Yoshio Takeda. 1988. New Phenolic Glucosides From Lawsonia Inermis. Journal of

Natural Products Vol. 51, No. 4, pp. 725-729

7. D.B. Uma, C.W. HO & W.M. Wan Aida. 2010. Optimization of Extraction Parameters of

Total Phenolic Compounds from Henna (Lawsonia inermis) Leaves. Sains Malaysiana

39(1): pp. 119–128

8. ME Zumrutdal, M Ozaslan, M Tuzcu, ME Kalender, K Daglioglu, A Akova, ID Karagöz,

IH Kilic, O Colak, F Köksal. 2008. Effect of Lawsonia inermis treatment on mice with

sarcoma. African Journal of Biotechnology. Vol 7, No 16, pp. 2781-2786

9. V.R. Giri Dev, J. Venugopal, S. Sudha, G. Deepika, S. Ramakrishna, Dyeing and

antimicrobial characteristics of chitosan treated wool fabrics with henna dye.

Carbohydrate Polymers, Volume 75, Issue 4, 24 February 2009, pp. 646–650

10. Dr. Rashda Ali and Syed Asad Sayeed, 1990. A Plant Dye From Lawsonia Inermis For

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

185

Protein Staining After Polyacrylamide Gel Electrophoresis. Electrophoresis, Volume

11, Issue 4, pp. 343–344

Mikrobiologi

1. Fariba Berenji, Hassan Rakhshandeh & Homeyra Ebrahimipour, 2010, In Vitro Study of the

Effects of Henna Extracts (Lawsonia Inermis) on Malassezia Species, Jundishapur Journal

of Microbiology, 3(3), pp. 125-128

2. Wasim Raja, M. Ovais and Amit Dubey, 2013, Phytochemical Screening and Antibacterial

Activity of Lawsonia inermis Leaf Extract, International Journal of Microbiological

Research 4 (1): pp. 33-36

3. F. Malekzadeh. 1968. Antimicrobial activities of Lawsonia Inermis L. Applied

Microbiology, 16(4), pp. 663-664

4. M.A. Abdulmoneim Saadabi. 2007. Evaluation of Lawsonia inermis Linn. (Sudanese

Henna) Leaf Extracts as an Antimicrobial Agent. Research Journal of Biological Sciences.

2(4), pp. 419-423

5. G. R. Rout, G. Das, S. Samantaray and P. Das. 2001. In Vitro micropropagation

of Lawsonia inermis (Lythraceae). Revista de Biologia Tropical, vol. 49, pp. 3-4

6. Kheta Ram & N. S. Shekhawat. 2011. Micropropagation of commercially cultivate Henna

(Lawsonia inermis) using nodal explants. Physiol Mol Biol Plants, 17(3), pp. 281–289

7. Y. Abd El-Malek, M.A. El-Leithy, F.A. Reda, M. Khalil, 1973, Antimicrobial Principles in

Leaves of Lawsonia inermis L., Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde,

Infektionskrankheiten und Hygiene. Zweite Naturwissenschaftliche Abteilung: Allgemeine,

Landwirtschaftliche und Technische Mikrobiologie, Volume 128, Issues 1–2, pp. 61–67

8. F. Malekzadeh, P. P. Shabestari, 1989. Therapeutic Effects and In Vitro Activity of an

Extract from Lawsonia Inermis, J. Sci. I. R. Iran, v. 1(1), pp. 7-12

9. M.N. Rahmoun, et.al., Antimicrobial screening of the Algerian Lawsonia inermis (henna),

Der Pharma Chemica, 2010, 2(6): 320-326

10. Girijashankar V, Thayumanavan B., 2005, Evaluation of Lawsonia inermis Leaf Extracts

for Their in vitro Fungitoxicity Against Certain Soilborne Pathogens, Indian Journal of

Plant Protection, Volume 33(1), 111-114

11. Sampath Marimuthu, et.al., Lousicidal activity of synthesized silver nanoparticles using

Lawsonia inermis leaf aqueous extract against Pediculus humanus capitis and Bovicola

ovis, Parasitol Res (2012) 111, pp. 2023–2033

12. Kathem K. Al-Rubiay, Nawres N Jaber, Al-Mhaawe BH, and Laith K. Alrubaiy, 2008,

Antimicrobial Efficacy of Henna Extracts, Oman Med J., 23(4): 253–256

13. Fatimah Abdul Rahiman. 2012. Pigment extraction and antimicrobial properties of

Lawsonia inermis syn. Lawsonia alba in vivo and in vitro. Institut Sains Biologi, Fakulti

Sains, Universiti Malaya

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

186

Rajah 2: Bahan Penerbitan Berkaitan Inai

Merujuk rajah di atas, didapati majoriti penyelidikan lepas mengenai inai

didominasi oleh artikel jurnal sebanyak 91.3%. Peratusan kedua tertinggi ialah

kertas kerja persidangan sebanyak 2.6%. Ini kemudiannya diikuti disertasi sarjana

dan majalah dengan peratusan yang sama iaitu sebanyak 1.7%, serta latihan

ilmiah, bab dalam buku dan poster sebanyak 0.9%.

Hasilnya, inai merupakan sejenis tumbuhan yang telah menarik perhatian

penyelidik dari seluruh dunia. Terdapat pelbagai kajian berhubung inai telah

dilakukan dari dalam dan luar negara. Hasil penelitian juga membuktikan kajian

saintifik terhadap inai lebih didominasi oleh penyelidik dari rantau Asia dan

Afrika Utara terutamanya dari India, Tunisia dan Iran di mana inai banyak

tumbuh dan digunakan komuniti setempat.

Rajah 3: Bidang Penyelidikan Berhubung Inai

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

187

Melihatkan metode analisis yang pernah dilakukan, penyelidikan lepas

berkenaan inai kebanyakannya berkisar tentang analisis saintifik. Bagi aspek

sains sahaja, telah terbahagi kepada enam bidang kajian. Manakala hanya satu

bidang yang memfokuskan analisis berasaskan pengajian Islam. Fokus aspek

perbincangan saintifik terhadap inai meliputi bidang sains botani, farmakologi,

bio-perubatan, bio-kimia, bio-teknologi dan mikrobiologi.

Justeru ini menunjukkan kajian lepas mengenai inai lebih banyak

didominasi oleh kajian sains. Kajian dari perspektif agama terlalu sedikit dan ini

telah diterangkan dalam bahagian sebelumnya. Jika dinilai dari segi jumlah

penyelidikan pula, sebanyak 109 jenis kajian melibatkan kajian dari aspek

saintifik dibandingkan hanya 6 berasaskan pengajian Islam.

Merujuk kajian mengenai inai dari perspektif agama, jelas menunjukkan

kekurangan bahan penyelidikan khusus membabitkan inai. Perbahasan khusus

mengenai inai yang sedia wujud adalah melibatkan persoalan hukum hakam

seperti hukum memakai inai bagi lelaki,62

hukum khidab63

dan perbandingan

aplikasi inai dalam masyarakat India dan Melayu dari perspektif hukum Islam.64

Selebihnya, kajian mengenai inai adalah berbentuk umum dan hanya diselitkan

kegunaan atau khasiat inai dalam buku-buku atau artikel memfokuskan kajian

perubatan berasaskan Tibb al-Nabawi. Antara contoh terbaik ialah buku Tibb al-

Nabawi oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah.65

Kajian mengenai inai dalam majalah-

majalah pula adalah terlalu ringkas.

Dapatan Kajian

Hasil daripada pengumpulan bahan-bahan penerbitan berhubung inai daripada

penyelidikan lepas, dapat dilakukan analisis kandungan secara rinci bagi

menampilkan manfaat yang terdapat pada inai. Hasil analisis kandungan adalah

seperti berikut;

Jadual 3: Fakta Botani Mengenai Inai

Nama umum:

Nama dalam al-Quran dan Hadith:

Nama dalam Bahasa Inggeris:

Nama saintifik:

Famili:

Taburan:

Inai, Pacar Jawa

al- Hinna‟

Henna

Lawsonia inermis L.

Lythraceae

Benua Asia, Afrika

62 Lihat Asely Munawaroh Lubis, 2013, Pendapat madzhab Syafi‟i tentang hukum memakai inai bagi laki-laki (Studi

Kasus Masyarakat Muslim di Kecamatan Medan Maimun), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Sumatera

Utara Medan. , حكى انخضاب ف انشزعت اإلساليت )انصبغت(, انفقه انقار بقسى انتزبت اإلساليت, جايعت انقذس انفتوحت / انخهم0202انذكتور إساعم شذدي, 63 64 Lihat Soraya Mohamad Arsad @ Abdul Hamid. 2009. Pemakaian inai dalam masyarakat Melayu dan India: Kajian

perbandingan menurut perspektif Islam. Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti

Malaya. 65 Misalnya kitab perubatan Rasullullah SAW tidak kira dalam bahasa Arab, Inggeris atau Melayu. Tiada penulisan

buku yang membahsakan perihal inai secara mendalam. Contoh penulisan umum inai boleh didapati dalam buku

berikut; Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Perubatan Rasullullah, (terj.) Nabilah Abd. Jalil. 2013. Selangor: Al-Hidayah House of Publishers Sdn. Bhd; dan ,وسارة انفالحت وانصذ انبحزي: انهكت انغزبت0204اننتجاث انحهت انغزبت , .

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

188

Rajah 4: Struktur Bahagian Pokok Inai

Menurut Amit S. Borade, Babasaheb N. Kale, Rajkumar V. Shete (2011),

inai merupakan sejenis pokok yang mempunyai khasiat dan nilai perubatan yang

tinggi.66

Inai telah digunakan turun temurun semenjak 9000 tahun lampau.67

Ahli

sejarah mendakwa bangsa Mongol telah membawa inai ke India pada kurun ke-

12 sementara pihak lain mendakwa inai berasal dari India.

Ahli arkeologi pula mengatakan mereka menemui bukti bahawa inai telah

digunakan oleh masyarakat Mesir Purba dalam proses menghasilkan mumia

apabila didapati kuku jari dan kaki mumia yang ditemui telah disapu dengan

sejenis pewarna merah, dipercayai inai.Daun inai juga telah digunakan selama

berabad di Timur Tengah, Timur Asia dan Utara Afrika sebagai pewarna untuk

kuku, tangan, rambut dan kain (tekstil).

Kegunaannya dibahagikan mengikut bahagian seperti daun digunakan

sebagai pewarna semulajadi untuk dijadikan hiasan di kuku, jari dan kaki dengan

pelbagai corak. Bunganya yang berbau harum dijadikan pewangi. Rendaman

bunganya boleh membantu merawat lebam. Potensi perubatan juga terdapat pada

akar inai seperti mengubati gonorrhoea dan jangkitan herpes.

Selain itu, inai turut digunakan untuk mengubati penyakit kulit, sakit

kepala, pening,68

penyakit demam kuning, demam kura dan amebiasis.69

Daun

inai penting dalam perubatan tradisional70

dan pembuatan pewarna (dye)

kosmetik.71

Kandungan yang memberikan warna pada inai adalah kuinon seperti

66 Amit S. Borade, Babasaheb N. Kale & Rajkumar V. Shete, A Phytopharmacological Review on Lawsonia Inermis

(Linn.), 2011, International Journal of Pharmacy & Life Sciences, 2(1), h. 536. 67 Gagandeep Chaudhary et al. Lawsonia inermis Linnaeus: A Phytopharmacological Review. International, 2010. 68 Fatin Hamamah Hj. Yahaya, Potensi Tumbuh-Tumbuhan Sebagai Ubat-Ubatan, Bahagian Arkib Jurnal e-Bangi,

(Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003), 1-13. 69 Amebiasis ialah penyakit yang terjadi di saluran pencernaan. Lazimnya, ia merebak ketika seseorang makan dan

minum sesuatu yang tercemar dengan kuman bernama Entamoeba histolytica. 70 Gagandeep Chaudhary, Sandeep Goyal, Priyanka Poonia, Lawsonia Inermis Linnaeus: A Phytopharmacological

Review, (t.tp: International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research, 2010), 2 (2), 91. 71 A.E Musa, G.A Gasmelseed, Characterization of Lawsonia inermis (Henna) as Vegetable Tanning Material, (t.tp:

Journal of Forest Products and Industries, 2012), 1 (2), 36.

Lakaran Pokok Inai

Bunga Pokok Inai

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

189

lawson. Tumbuhan inai juga dilaporkan mengandungi karbohidrat, protein,

flavonoid, tannin, sebatian fenolik, alkaloid, terpenoid, kuinon, kumarin, xanton

dan asid lemak.

Justeru, banyak kajian telah dilaksanakan untuk mengetahui kandungan

utama sebatian yang ada pada inai. Dilaporkan sebatian seperti kumarin,

flavanoid, asid galik, naftalina, lupin (berciri triterpenoid), sebatian alifatik,

fenolik glikosida dan xanton terdapat dalam inai.72

Glukosa Lawsoniasida Asid galik

Luteolin-7-o-glikosida Eskuletin Isoplumbagin

Daun inai mengandungi bahan pewarna glukosid dan asid henotanik. Asid

henotanik pada daun inai menyebabkan kulit yang disapu inai akan berwarna

merah. Ini disebabkan pewarna yang sememangnya terdapat dalam asid

henotanik akan bergabung dengan kolagen pada sel kulit dan keratin pada kuku

dan rambut. Minyak daripada biji inai pula mengandungi behenik, arasidik,

sterik, palmitik, asid oleik dan linoleik.73

Berdasarkan kajian saintifik terhadap tikus menggunakan inai turut

mendapati ekstrak dari daun inai boleh memberi kesan menyembuhkan penyakit

pada dos yang sesuai.74

Daun inai turut berpotensi menjadi produk anti-ulser

72 Bina S. Siddiqui et al. Two new and a known compound from Lawsonia inermis. Helvetica chimica acta, 2003,

Vol.86, 2164-2169. 73 Nuha M.E. Agabna, Sania A.I. Shaddad, A.K. Mudathir, Safety of Lawsonia Inermis Ethanolic Seeds Extract, (t.tp:

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 2014), 4 (43), 304. 74 Sanni S., Thilza LB., Ahmed M.T., F.S. Sanni, Muhammed Talle, Okwor G.O., The Effect of Aqueous Leaves

Extract of Henna (Lawsonia inermis) in Carbon Tetrachloride Induced Hepato-Toxicity in Swiss Albino Mice, (t.tp: Academia Arena, 2010), 2 (6), 87-89.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

190

(penawar ulser) berdasarkan ujian yang telah dijalankan terhadap tikus yang

menghidapi ulser gastrik.75

Selain itu, ekstrak inai dapat merendahkan kadar glukosa dan kolesterol76

serta berpotensi mengurangkan kesan disebabkan cacing parasit kepada manusia.

Parasit yang belum matang (immature forms of parasites) memasuki tubuh

manusia melalui kulit atau saluran pemakanan. Penggunaan dadah dalam

perubatan moden berupaya menghapuskan cacing tersebut, namun turut

menyebabkan kesan sampingan seperti sakit pada bahagian abdomen, hilang

selera makan, loya, muntah-muntah, sakit kepala dan kekurangan air dalam

badan.

Justeru, penggunaan inai boleh menjadi penawar berkesan untuk

menangani masalah parasit. Satu kajian yang dijalankan di India mendapati inai

merupakan herba penting dalam tamadun Ayurveda.77

Puak Orissa di selatan

India turut menggunakan inai sebagai perubatan semulajadi untuk merawat

penyakit hati.78

Seterusnya, kajian terdahulu turut membuktikan bahagian pokok79

dan

ekstrak inai sangat bermanfaat80

serta bersifat antioksidan,81

antibakteria,82

antimikrob83

anti-tubercular drugs,84

antifungus,85

antihyperglycaemic86

dan

75 Mradul Goswami, Mayank Kulshreshtha, Chandana V. Rao, Sanjay Yadav, Sachdev Yadav, Anti-Ulcer Potential of

Lawsonia inermis l. Leaves Against Gastric Ulcers in Rats, (t.tp: Journal of Applied Pharmaceutical Science, 1 (2),

2011), 69-72. 76 Inawati, Syamsudin, Hendiq Winawo, Pengaruh Ekstrak Daun Inai (Lawsonia Inermis Linn.) Terhadap Penurunan

Kadar Glukosa, Kolesterol Total dan Trigliserida Darah Mencit yang Diinduksi Aloksan, (Indonesia: Jurnal Kimia

Indonesia, 2006), 1 (2), 71-77. 77 Bairagi GB, Kabra AO, Mandade RJ, Anthelmintic Activity of Lawsonia Inermis L. Leaves in Indian Adult

Earthworm, (t.tp: International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 2011), 2 (1), 237-

240. 78 Chowdhury Mobaswar Hossain, Himangshu Sekhar Maji, Pranabesh Chakraborty, Hepatoprotective Activity of

Lawsonia Inermis Linn, Warm Aqueous Extract in Carbon Tetrachloride-Induced Hepatic Injury in Wister Rats,

(t.tp: Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 2011), 4 (3), 106-109. 79 Sonam Rajwar, Pankaj Khatri, Pharmacognostic and Phytochemical Studies on Various Plant Parts of Lawsonia

Inermis (Henna), (t.tp: Asian Journal of Pharmaceutical Sciences and Clinical Research (AJPSCR), 2011), 1 (3), 22-

40. 80 Fariba Berenji, Hassan Rakhshandeh, Homeyra Ebrahimipour, In Vitro Study of the Effects of Henna Extracts

(Lawsonia Inermis) on Malassezia Species, (t.tp: Jundishapur Journal of Microbiology, 2010), 3 (3), 125-128. 81 Tayyebeh Haleh Zohourian, Armando T. Quitain, Misuru Sasaki, Polyphenolic Contents and Antioxidant Activities

of Lawsonia Inermis Leaf Extracts Obtained by Microwave-Assisted Hydrothermal Method, (t.tp: Journal of

Microwave Power and Electromagnetic Energy, 2011), 45 (4), 193-204. 82 Nayak Sarojini, Chakraborti Kanti, Sahoo Anjulata Manjari, Sah Usha Kumari, Jaiswal Priyanka, In Vitro

Antibacterial Activities of Lawsonia Inermis Leaf Extracts, (t.tp: International Research Journal of Pharmacy, 2012),

3 (7), 195-197. Rujuk juga P. Arun, K.G. Purushotham, Johnsy Jsyarani J. Vasantha Kumari, In Vitro Antibacterial

Activity and Flavonoid Contents of Lawsonia Inermis (Henna), (t.tp: International Journal of PharmTech Research, 2010), 2 (2), 1178-1181.

83 Alyaa Sebti Jasim, Evaluation of Antimicrobial of Flavonoides Extract from Lawsonia Inermis, (t.tp: Misan Journal for Academic Studies, 2010), 9 (17), 7-11.

84 Ravishah S, Manjula SN, Mruthunjaya K, Krishnanand P, Pramod Chakravarthy KN, Madhu Raghav M, Javia

Sweety, Mina Basirian, Hepatoprotective Activity of Roots of Lawsonia Inermis Against Paracetamol and Anti-Tubercular Drugs Induced Hepatotoxicity In Rats, (t.tp: International Journal of Pharmacy, 2012), 2 (2), 306-316.

85 Abdelraouf A. Elmanama, Amany A. Alyazji, Nedaa A. Abu Gheneima, Antibacterial, Antifungal and Synergistic

Effects of lawsonia Inermis, Punica Granatum and Hibiscus Sabdariffa, (t.tp: Annals of Al-Quds Medicine, 2011), 7, 33-41.

86 Oyesola O. Ojewunmi, Tope Oshodi, Omobolanle I. Ogundele, Chijioke Micah, Sunday Adenekan, In Vitro

Antioxidant, Antihyperglycaemic and Antihyperlipidaemic Activities of Ethanol Extract of Lawsonia Inermis Leaves, (t.tp: British Journal of Pharmaceutical Research, 2014), 4 (3), 301-314.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

191

antimalaria.87

Malahan daun inai yang segar atau kering mempunyai kelebihan

tersendiri dalam perubatan88

dan boleh dijadikan produk farmasi.89

Gabungan khasiat inai dengan bahan sampingan terbukti boleh menjadi

perintis kepada penghasilan ubat-ubatan bagi semua penyakit contohnya

diabetis.90

Ini sekaligus dapat menghasilkan produk baru yang lebih sihat

berbanding ubat-ubatan moden yang diguna pakai kini.

Cadangan Penyelidikan Lanjutan Terhadap Inai

Melalui analisis kandungan terhadap inai, telah memperlihatkan kegunaan dan

manfaat yang pelbagai. Malah terdapat banyak aspek yang boleh dilakukan kajian

terperinci pada masa hadapan sama ada dari aspek agama mahupun kajian sains

memandangkan bidang kesihatan berasaskan herba merupakan satu bidang yang

luas. Berikut merupakan cadangan bidang dan aspek penyelidikan berkaitan inai

setelah penelitian;

1. Kajian spesifik inai dari perspektif agama adalah sangat kurang.

Kebanyakkan kajian yang bersifat umum perlu dikhususkan dengan

menekankan aspek khasiat inai yang boleh didapati dari nas sahih. Hal ini

kerana kewujudan banyak hadith berstatus lemah dijadikan hujah khasiat

herba, buah-buahan dan tumbuhan menurut Islam.

2. Gabungan penyelidikan mengenai inai dari sudut pandang agama dan sains

perlu dipergiat. Setakat penelitian, tiada bahan penerbitan yang ada

membahaskan inai secara gabungan agama dan pembuktian saintifik.

Manakala selebihnya hanya secara umum dan ringkas. Hasil usaha ini

seterusnya akan membuktikan kebenaran ajaran Islam dengan pembuktian-

pembuktian hasil analisis saintifik.

3. Melalui penelitian, majoriti kajian hanya memfokuskan terhadap daun inai.

Bahagian lain pokok inai hanya dipandang sepi. Dalam kitan Tibb al-Nabawi

karangan Ibn Qayyim, didapati turut disebutkan bahagian bunga inai (henna

blossom) turut mengandung manfaat. Oleh itu, kajian lebih lanjut terhadap

bunga inai, batang dan keseluruhan bahagian pokok inai wajar diberi

perhatian.

87 Fatiha El. Babili, Alex Valentin, Christian Chatelain, Lawsonia Inermis: It Anatomy and Its Antimalarial,

Antioxidant and Human Breast Cancer Cells MCF7 Activities, (t.tp: Pharmaceutica Analytica Acta, 2013), 4 (1), 1-6.

88 B. Upadhyay, A.K Dhaker, K.P. Singh, A. Kumar, Phytochemical Analysis and Influence of Edaphic Factors on

Lawsone Content of Lawsonia Inermis L., (t.tp: Journal of Phytology, 2010), 2 (6), 47-54. 89 Dhiman Anju, Sharma Kavita, Goyal Jugnu, Garg Munish, Sharma Asha, Determination of Lawsone Content in

Fresh and Dried Leaves of Lawsonia Inermis Linn, and Its Quantitative Analysis By HPTLC, (t.tp: Journal of

Pharmaceutical and Scientific Innovation (JPSI), 2012), 1 (2), 17-20. 90 Sonam Rajwar, Pankaj Khatri, Diabetic Effects of Polyherbal Formulation of Lawsonia Inermis and Azadirachta

Indica, (t.tp: Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 2013), 3 (2), 45-51. Rujuk juga P. Philip Jacob, A. Mary

Saral, GC-MS Analysis of Lawsonia Inermis Seed Oil, (t.tp: International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2013), 5 (2), 617-618.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

192

4. Penyelidikan mengenai inai di Malaysia didapati masih kurang. Para

penyelidik perlu mula bekerjasama melakukan kajian. Penelitian terhadap

spesies inai yang terdapat di Malaysia boleh diaplikasikan untuk

menghasilkan produk kesihatan Malaysia. Justeru, kandungan inai perlu

diteliti dan diambil kesempatan dari aspek keberkesanannya bagi

menghasilkan produk berharga dan bernilai tinggi.

Kesimpulan

Inai merupakan bahan penyelidikan yang amat berharga. Manfaat inai tidak dapat

disangkal lagi. Ini sekaligus membuktikan keistimewaan inai sehingga

melayakkannya disebut di dalam al-Hadith. Satu fakta yang perlu diberi perhatian

ialah keseluruhan pokok inai mampu memberi manfaat untuk kesihatan dan

pencegahan penyakit.

Harapannya, semua aspek kajian berkaitan inai perlu diteliti dengan

mendalam oleh ahli akademik bagi menghasilkan suatu produk yang berguna

kepada semua golongan masyarakat. Lanjutan kajian baru terhadap inai

diharapkan menghasilkan sesuatu bagi manfaat Malaysia.

Penghargaan

Penghargaan ditujukan kepada Universiti Malaya atas pemberian geran

penyelidikan TRGS (TR001A-2014A) bertajuk „Safe and Health Uses of Fruits

and Herbs Mentioned in Al-Quran and Ahadith: An Analysis of Ethnomedicinal

Importance in Islamic Products in Malaysia‟.

Rujukan

„Ali Ibn Adam Ibn Musa al-Ityubi al-Wallawy, Sharh Sunan al-Nasa‟i al-

Musamma Dakhirah al-„Uqba fi Sharh al-Mujtaba, al-Mumlikah al-

„Arabiyyah al-Sa„udiyyah: Dalwal Barum lil Nashr wa al-Tawzi’, j. 38. A.E Musa, G.A Gasmelseed, 2012, Characterization of Lawsonia inermis

(Henna) as Vegetable Tanning Material, Journal of Forest Products &

Industries, 1(2), h. 36.

Abdelraouf A. Elmanama, Amany A. Alyazji & Nedaa A. Abu Gheneima, 2011,

Antibacterial, Antifungal and Synergistic Effects of lawsonia Inermis, Punica

Granatum and Hibiscus Sabdariffa, Annals of Al-Quds Medicine, 7, h. 33-41.

Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Naysaburi, “Sahih Muslim,”

dalam al-Mawsu„at al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih Ibn „Abd

al-Aziz Al al-Shaykh, (Riyadh: Dar al-Salam li Nashr wa al-Tawzi‟, 2000).

Adnan Abd. Jamil, 2009, Daun Inai, Buah Kesumba, Dewan Budaya. Mac: 28-29

Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, Misr: al-Matba‟ah al-Misriyyah

bi al-Azhar, j. 15.

Alyaa Sebti Jasim, 2010, Evaluation of Antimicrobial of Flavonoides Extract

from Lawsonia Inermis, Misan Journal for Academic Studies, 9(17), 7-11.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

193

Amit S. Borade, Babasaheb N. Kale & Rajkumar V. Shete, A

Phytopharmacological Review on Lawsonia Inermis (Linn.), 2011,

International Journal of Pharmacy & Life Sciences, 2(1), h. 536.

Amran Kasimin, 1995, Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan,

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anissa Boubaya, Nidhal Marzougui, Laila Ben Yahia, Ali Ferchichi, 2011,

Chemical Diversity Analysis of Tunisian Lawsonia Inermis L. Populations,

African Journal of Biotechnology, 10(25), h. 4980-4897.

Atiqah Yaacob, 2009, Khasiat Inai Rawatan Pelbagai Penyakit, Sinar Harian, 3

Julai, 1

B. Upadhyay, A.K Dhaker, K.P. Singh & A. Kumar, 2010, Phytochemical

Analysis and Influence of Edaphic Factors on Lawsone Content of Lawsonia

Inermis L., Journal of Phytology, 2(6), h. 47-54.

Bairagi GB, Kabra AO & Mandade RJ, 2011, Anthelmintic Activity of Lawsonia

Inermis L. Leaves in Indian Adult Earthworm, International Journal of

Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 2(1), h. 237-240.

Chowdhury Mobaswar Hossain, Himangshu Sekhar Maji & Pranabesh

Chakraborty, 2011, Hepatoprotective Activity of Lawsonia Inermis Linn,

Warm Aqueous Extract in Carbon Tetrachloride-Induced Hepatic Injury in

Wister Rats, Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 4(3), h.

106-109.

Dhiman Anju, Sharma Kavita, Goyal Jugnu, Garg Munish & Sharma Asha, 2012,

Determination of Lawsone Content in Fresh and Dried Leaves of Lawsonia

Inermis Linn, and Its Quantitative Analysis By HPTLC, Journal of

Pharmaceutical and Scientific Innovation (JPSI), 1(2), 17-20.

Fariba Berenji, Hassan Rakhshandeh & Homeyra Ebrahimipour, 2010, In Vitro

Study of the Effects of Henna Extracts (Lawsonia Inermis) on Malassezia

Species, Jundishapur Journal of Microbiology, 3(3), h. 125-128.

Fatiha El. Babili, Alex Valentin & Christian Chatelain, 2013, Lawsonia Inermis:

It Anatomy and Its Antimalarial, Antioxidant and Human Breast Cancer Cells

MCF7 Activities, Pharmaceutica Analytica Acta, 4(1), h. 1-6.

Fatin Hamamah Hj. Yahaya, 2003, Potensi Tumbuh-Tumbuhan Sebagai Ubat-

Ubatan, Bahagian Arkib Jurnal e-Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia

(UKM), h. 1-13.

Gagandeep Chaudhary, Sandeep Goyal, Priyanka Poonia, 2010, Lawsonia

Inermis Linnaeus: A Phytopharmacological Review, International Journal of

Pharmaceutical Sciences and Drug Research, 2(2), h. 91.

H.S Muhammad & S. Muhammad, 2005, The Use of Lawsonia Inermis Linn.

(Henna) in the Management of Burn Wound Infections, African Journal of

Biotechnology, 4(9), h. 934-937.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Perubatan Rasullullah, (terj.) Nabilah Abd. Jalil,

2013, Selangor: Al-Hidayah House of Publishers Sdn. Bhd.

Ibrahim Md Kur, et. al., al-Mu‟jam al-Wajiz, Misr: Majma‟ al-Lughah al-

„Arabiyyah.

Inawati, Syamsudin & Hendiq Winawo, 2006, Pengaruh Ekstrak Daun Inai

(Lawsonia Inermis Linn.) Terhadap Penurunan Kadar Glukosa, Kolesterol

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

194

Total dan Trigliserida Darah Mencit yang Diinduksi Aloksan, Jurnal Kimia

Indonesia, 1(2), h. 71-77.

Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin. et al. 2015. Analisis Bibliometrik

Terhadap Bahan Penerbitan Berhubung Kapur Barus: Meneliti Potensi

Penyelidikan Terbaru. Jurnal Intelek, UiTM (Perlis), bil. 10 (1): 12-24

Marty Noble, 2004, Mehndi Designs: Traditional Henna Body Arts, New York:

Dover Publications Inc.

Mradul Goswami, Mayank Kulshreshtha, Chandana V. Rao, Sanjay Yadav &

Sachdev Yadav, 2011, Anti-Ulcer Potential of Lawsonia inermis l. Leaves

Against Gastric Ulcers in Rats, Journal of Applied Pharmaceutical Science,

01(02), h. 69-72.

Muhammad „Abd al-Rahman Ibn „Abd al-Rahim al-Mubarak Furi, Tuhfah al-

Ahwazi bi Sharh Jami‟ al-Tirmidhi, t.t.p.: Dar al-Fikr, j. 6.

Muhammad Ibn „Isa Ibn Sawrah al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Riyadh:

Maktabah al-Ma‟arif li al-Nashr wa Tawzi‟

Muhammad Shams al-Haq al-„Azim Abadi, „Aun al-Ma‟bud Sharh Sunan Abu

Dawud, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, j. 10.

Mustaqim Mohd Najib, 2010, Thibbun Nabawi Perubatan Wahyu Nabi, t.t.t.,

Klinik Muallij Islamiah, h. 53.

Nayak Sarojini, Chakraborti Kanti, Sahoo Anjulata Manjari, Sah Usha Kumari &

Jaiswal Priyanka, 2012, In Vitro Antibacterial Activities of Lawsonia Inermis

Leaf Extracts, International Research Journal of Pharmacy, 3(7), h. 195-197.

Oyesola O. Ojewunmi, Tope Oshodi, Omobolanle I. Ogundele, Chijioke Micah

& Sunday Adenekan, 2014, In Vitro Antioxidant, Antihyperglycaemic and

Antihyperlipidaemic Activities of Ethanol Extract of Lawsonia Inermis

Leaves, British Journal of Pharmaceutical Research, 4(3), 301-314.

Ravishah S, Manjula SN, Mruthunjaya K, Krishnanand P, Pramod Chakravarthy

KN, Madhu Raghav M, Javia Sweety & Mina Basirian, 2012,

Hepatoprotective Activity of Roots of Lawsonia Inermis Against Paracetamol

and Anti-Tubercular Drugs Induced Hepatotoxicity In Rats, International

Journal of Pharmacy, 2(2), h. 306-316. S. Singaravelu, 1993, Ulasan Ringkas Hubungan Kebudayaan Antara India dan

Malaysia pada zaman Pramoden. Tamadun Melayu. Jilid Satu, Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka, 78-79

Safa al-Dawi Ahmad al-„Adawi, Ihda‟ al-Dibajah „Ala Sunan Ibn Majah,

Maktabah Dar al-Yaqin, t.tp., j. 5, h. 44.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

195

BUDAYA MAKANAN DAN PEMAKANAN HALAL DALAM

KALANGAN MASYARAKAT MELAYU MENURUT PERSPEKTIF

ISLAM

Mohd Anuar Ramli, 91

Mohammad Aizat Jamaludin92

Abstrak

Budaya makanan dan pemakanan bersifat relatif. Kebiasaannya, ia

berbeza antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Bagi

masyarakat Islam budaya ini digarisbawahi dengan panduan syariat

sama ada bersumberkan al-Quran ataupun al-Sunnah. Dengan kata

lain budaya makanan dan pemakanan dibentuk oleh panduan halal

dan haram sama ada dalam penyediaan mahupun pengambilan

makanan. Sehubungan itu, kajian ini membincangkan tentang konsep

budaya makanan dan pemakanan halal di samping huraian tentang

sumber asas pembentukan budaya makanan dan pemakanan halal.

Kajian juga membincangkan tentang budaya makanan dan

pemakanan masyarakat Melayu Islam yang diwarisi turun temurun

melalui proses sosialisasi makanan selain perubahan pola budaya

makanan yang diwarnai dengan imperialisme cita rasa daripada

Barat, Timur Tengah dan negara-negara lain. Ini kerana makanan

merupakan asas dan jati diri sesuatu bangsa. Namun begitu, di sebalik

penjajahan makanan ini, masyarakat Islam khususnya pengguna perlu

menjaga aspek halalan tayyiba agar budaya makanan dan pemakanan

tidak dicemari dengan sumber haram yang bertentangan dengan al-

Quran dan al-Sunnah.

Kata kunci: budaya makanan, imperialisme makanan, halalan

tayyiba, haram, pantang larang

Pengenalan

Makanan merupakan keperluan fizikal bagi manusia. Setiap masyarakat manusia

mempunyai lidah dan dapur yang tersendiri. Lidah merujuk kepada cita rasa atau

bentuk selera makanan yang eksklusif dan dapur merujuk kepada menu serta

penyediaan makanan yang tertentu. Ringkasnya ia merujuk kepada budaya

makanan dan pemakanan sesebuah masyarakat.

Lidah dan dapur ini akan membentuk pola budaya makanan yang berbeza

antara satu bangsa atau etnik dengan etnik yang lain. Secara asasnya ia

dipengaruhi oleh pegangan agama dan kepercayaan masing-masing di samping

91 Pensyarah Kanan, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur. 92 Pensyarah Kanan, INHART-UIAM.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

196

faktor geografi, iklim dan alam sekeliling. Ini kerana pola budaya makanan akan

terbentuk hasil dari interaksi manusia dengan persekitaran. Ia akan menghasilkan

panduan penyediaan dan pemilihan makanan yang dibenarkan oleh norma

masyarakat dan melahirkan pantang larang yang khusus dalam budaya makanan

tiap masyarakat.

Dalam masyarakat Islam, al-Qur'an dan al-Sunnah menjadi panduan

utama dalam pembentukan budaya masyarakat. Kedatangan Islam telah merubah

corak hidup masyarakat daripada budaya yang tidak Islami kepada budaya yang

Islami bersumberkan ajaran Islam. Dalam konteks ini, al-Qur'an dan al-Sunnah

merupakan rujukan asas kepada harmonisasi budaya makanan yang haram

kepada yang halal dalam masyarakat. Ini kerana peraturan halal-haram menjadi

asas kepada budaya masyarakat Islam di samping uruf yang tidak bertentangan

dengan syariat diterima sebagai sebahagian daripada cara hidup bersama.

Sehubungan itu kajian ini akan membincangkan tentang budaya makanan

dan pemakanan dalam masyarakat Melayu di Malaysia dengan melihat kepada

faktor yang membentuk budaya makanan berasaskan al-Quran, al-Sunnah dan urf

masyarakat.

Konsep Budaya Makanan Halal

Dalam literatur Melayu, istilah budaya makanan dilihat begitu asing dan sukar

untuk mendapatkan takrifan yang tuntas. Namun begitu, tidak bermakna tiada

budaya makanan dalam masyarakat Melayu. Dalam literatur Inggeris, istilah ini

dapat didapati dalam istilah culture of food, food of culture, culture of the fork,

culinary culture, culture and gastronomy, eating culture, culture and cooking,

culture and cuisine dan sebagainya. Setiap konsep mempunyai pemaknaan

tertentu yang berkaitan dengan budaya makanan dan masakan.

Definisi Budaya

Dari sudut etimologi, perkataan budaya berasal dari akar kata yang tersusun

daripada dua perkataan yang terpisah iaitu “budi” dan “daya”. Kalimah “budi”

bererti cahaya atau sinar yang terletak di dalam batin manusia. Perkataan “daya”

bertalian dengan upaya iaitu usaha, keaktifan manusia melaksanakan dengan

anggotanya apa yang digerakkan oleh budinya. Pandangan ini disokong oleh Haji

Abdul Karim Amrullah (1908M-1981M)93

dan Sutan Takdir Alisjahbana

(1908M-1994M).94

Perkataan budaya mengalami proses hiplologi95

(budi + daya

: budaya).

93 Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Pandangan Hidup Muslim. c. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 221. 94 Sutan Takdir Alisjahbana, Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia Pilihan dari Jurusan Nilai-nilai. c. 3,

(Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1982), 9. 95 Bunyi yang sama berdekatan antara satu kata. Satu daripadanya dihilangkan.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

197

Dari aspek terminologi, E.B. Tylor mentakrifkan kebudayaan sebagai:

That complex whole which includes knowledge, belief, art,

morals, law, custom, and any other capabilities and habits

acquired by man as a member of society96

Menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), kebudayaan adalah;

“Usaha dan hasil usaha manusia menyelesaikan kehendaknya

buat hidup dengan alam yang ada di kelilingnya.97”

Definisi Makanan Dan Pemakanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Melayu, makanan adalah rezki, nafkah, habuan

perut, juadah, panganan, sajian, hidangan, santapan.98

Dalam Kamus Dewan, ia

ditakrifkan sebagai apa sahaja yang boleh dimakan seperti nasi, roti dan lain-

lain.99

Dalam bahasa Arab disebut al-ta`am (jamak al-at`imah), iaitu sesuatu

yang diambil oleh manusia dan hidupan lain sebagai keperluan asasi demi

kelangsungan hidup.100

Dalam bahasa Inggerisnya food dihuraikan sebagai (1)

articles used for food or drink for man or other animals, (2) chewing gum, and

(3) articles used for components of any other such article.101

Justeru makanan

merupakan setiap yang dimakan sama ada dalam bentuk pepejal ataupun cecair

bagi mendapatkan tenaga dan kesihatan fizikal.102

Manakala perkataan pemakanan merujuk kepada jenis-jenis makanan

yang lazimnya dimakan atau ditentukan untuk dimakan, pilihan jenis-jenis

makanan seseorang dan lain-lain.103

Ia adalah elemen kimia yang membentuk

molekul, yang menghasilkan warna, rasa dan tekstur dalam makanan atau

dipanggil nutrien.104

Kajian tentang nutrien dan hubungannya dengan makanan

serta makhluk hidup dipanggil nutrisi atau pemakanan. Menurut Che Wan

Jasimah, pemakanan ialah sains berkenaan zat-zat atau khasiat atau nutrien dalam

makanan. Antara lima komponen utamanya termasuklah karbohidrat, lemak,

protein, vitamin dan mineral. Asasnya, pemakanan merupakan proses bagaimana

tubuh menggunakan makanan kerana dalam makanan ada nutrien.105

Dalam sains berasaskan bukti, makanan mempunyai tiga cabang termasuk

sains pemakanan (food science) (penyediaan, pengawetan, keselamatan dan

96 Edward B. Tylor, Primitive Culture. (New York : Harper Torchbooks, 1958. 97 Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Pandangan Hidup Muslim. c. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 221. 98 Kamus Besar Bahasa Melayu, (Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2002) 1104. 99 Kamus Dewan, e. 3, c. 7, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), 846. 100 „Abd Allah b. Muhammad b. Ahmad al-Tariqi, Ahkam al-At„imah fi al-Syariah al-Islamiyyah. (Riyadh, 1984), 6. 101 Fortin, N.D., Food Regulation: Law, Science, Policy and Practice, (New Jersey: John Wiley & Sons, 2009), 35. 102 Saadan Man dan Zainal Abidin Yahya. Halalkah Makanan Kita?: Bagaimana Mencarinya di Pasaran. (Kuala

Lumpur: PTS Islamika, 2014), 4. 103 Kamus Dewan, 846. 104 Anita Tull, Food and Nutrition, e. 3, (Oxford: New York, 1996), 1. 105 Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi, Konsep Kesihatan Melalui Pemakanan: Pendekatan Islam Dan Sains.

(Kuala Lumpur: Utusan Publication, 2001), 14-19.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

198

mutu), zat (nutrition) (kemujaraban makanan dalam meningkatkan kesihatan

manusia) dan kajian pemakanan (dietetics) (pengurusan zat secara optimum).106

Definisi Halal

Perkataan halal menurut bahasa Arab berasal dari kata ح ل ل menjadi حم 107

, halal

bermaksud berlawanan dengan yang haram (حالل)108

, ianya juga bererti menjadi

harus.109

Menurut al-Qaradawi halal dari segi istilah adalah perkara yang

diharuskan (dibolehkan) yang terlepas daripadanya sebarang ikatan ancaman dari

melakukannya, dan Syari‟ (Allah) memberi keizinan untuk melakukannya.110

Sedangkan antonim bagi halal adalah haram. Perkataan haram pula menurut

bahasa Arab berasal dari kata ح ر و menjadi حزاو iaitu berlawanan dengan yang

halal, dan al-haram (انحزاو) adalah perkara yang diharamkan oleh Allah.111

Menurut Che Wan Jasimah, hubungan antara budaya dan makanan adalah

fungsi makanan bukan sahaja sesuatu yang dapat memenuhi keperluan fisiologi

manusia semata-mata, sebaliknya ia turut mempengaruhi budaya masyarakat.

Oleh itu, ia selari dengan perkembangan budaya masyarakat.112

Justeru, ia boleh

berubah selari dengan perkembangan sains dan teknologi, malah boleh diwarisi

dari generasi kepada generasi yang lain.

Berdasarkan definisi bagi ketiga-tiga istilah tersebut, dapat dirumuskan

bahawa budaya makanan dan pemakanan halal merujuk kepada cara penyediaan

dan pengambilan makanan halal dalam sesuatu masyarakat. Ia berkait rapat

dengan jenis makanan, rasa makanan, komposisi bahan makanan dan kandungan

nutrisi yang diambil dan disediakan sama ada berdasarkan kepada kepatuhan

keagamaan, kepercayaan, petua dan pantang larang dan tradisi dalam masyarakat.

Ia juga melibatkan makanan yang boleh diambil dan makanan yang dilarang

untuk diambil, penyediaan makanan ketika sakit, ketika sambutan perayaan dan

sebagainya.

Pembentukan budaya makanan dan pemakanan ini merangkumi rantaian

proses yang bermula dari farm to fork di samping penglibatan pihak-pihak seperti

pengguna (orang yang makan), pengusaha (penyedia makanan), premis makanan,

pihak autoriti makanan dan seumpamanya.

Sebagai misal, budaya makanan masyarakat Nusantara dapat dilihat

dalam bentuk pengambilan makanan asasi, iaitu yang berasaskan nasi atau

106 Mohammad Shafiur Rahman, "Food And Nutrition: Links And Gaps Between Tradition And Evidence Based

Science", Revelation and Science, Vol. 01, No. 01 (2011) 22-31. 107 Ibn Manzur. Lisan al-„Arab. (Kaherah : Dar al-Ma‟arif, t. t.). 9: 972. 108 Ibid., 9: 974. 109 Ahmad Mokhtar „Umar. Mu‟jam al-Lughat al-„Arabiyah al-Mu‟asirah. (Kaherah: „Alim al-Kutub, 2008). 1: 548. 110 Al-Qaradawi. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. (Beirut : al-Maktab al-Islami, 1980). 15. 111 Ibn Manzur,. Lisan al-„Arab, 9: 844-845. 112 Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi, "Budaya Pemakanan Masyarakat Malaysia dari Perspektif Agama, Polisi,

Sains dan Teknologi dengan rujukan khusus kepada pengaruh Islam dalam Penghasilan Makanan", Tesis Kedoktoran, Fakulti Sains, Universiti Malaya, 2009, 46.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

199

bersumberkan tanaman padi bagi menghasilkan beras. Faktor utama yang

mendorong kepada penanaman padi adalah memenuhi keperluan fizikal manusia,

iaitu rasa lapar. Kesannya mereka berfikir dan berusaha bagaimana untuk

menghasilkan beras.

Bermula dari proses semaian hinggalah fasa penuaian, pelbagai teknik

diciptakan sesuai dengan peringkat penghasilan. Selepas penuaian padi, beras

tersebut tidak langsung dimasak, sebaliknya disimpan sebagai beras usang

sebelum diasingkan daripada kulitnya. Bagi memasak nasi, masyarakat

menggunakan teknik memasak menggunakan bahan api dan elektrik. Tujuannya

adalah untuk memakan bagi kelangsungan hidup. Selain padi diproses untuk

masakan nasi, pelbagai kaedah pemprosesan dan penghasilan makanan lain turut

dicipta sebagai lambang kecerdikan tempatan (local knowledge). Misalnya seperti

dikisar menjadi tepung beras, kemudiannya menghasilkan makanan seperti kue-

teow, laksa dan pelbagai kuih muih.

Selain padi digunakan untuk memenuhi keperluan fizikal, makanan

berasaskan padi turut dihasilkan selari dengan upacara, tradisi dan pantang larang

dalam masyarakat. Misalnya penyediaan pulut kuning ketika majlis tertentu, kuih

ketika perayaan dan larangan wanita berhaid menyediakan tapai beras. Masih

kedapatan masyarakat Nusantara yang menyediakan sajian kepada makhluk halus

(semangat) selepas fasa menuai sebagai lambang terima kasih atas hasil tuaian, 113

malah yang telah menganut agama Islam, menggantikannya dengan kenduri

doa selamat sebagai tanda kesyukuran kepada sang Pencipta.

Begitu juga dengan petua pemilihan makanan dalam kalangan

masyarakat, wujudnya istilah makanan yang panas, sejuk dan kering yang

memberi kesan berangin, sakit tubuh badan dan urat kepada mereka yang

memakannya.114

Pantang larang ini dibentuk untuk menjaga aspek kesihatan

tubuh badan manusia.115

Selain itu, di sebalik penyediaan makanan yang pedas

dan lemak terdapat petua dan kombinasi makanan untuk menawarkan rasa pedas

dan lemak tersebut. Misalnya ulam-ulaman. Ia adalah hasil formula kecerdikan

golongan tempatan (local genius) yang membentuk corak makanan dan

pemakanan masyarakat setempat.116

Budaya makanan yang diwarisi dari generasi

terdahulu diwariskan kepada generasi kemudian dan disesuaikan dengan

perkembangan masyarakat.

Justeru itu, setiap masyarakat mempunyai budaya dan tradisi yang

tersendiri dalam makanan dan pemakanan. Ia berkait rapat dengan kepercayaan

agama, pegangan tradisi, pantang larang adat, malah kawasan geografi dan iklim

113 Amat Juhari Moain, Kepercayaan Orang Melayu Berhubung Dengan Pertanian. (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa

dan Pustaka, 1990), 9. 114 Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi. Konsep Kesihatan Melalui Pemakanan, 8-9. 115 Hamidah Abdul Wahab, "Petua dan Pantang Larang Tradisional dalam Alam Melayu Sarawak", International

Journal of the Malay World and Civilization, 1 (1), 2013, 89-97. 116 Mat Rofa Ismail. "Menelusuri Ethnohaiwan dan Persoalan Pemakanan Halal dalam Kitab Furu' al-Masa'il oleh

Syeikh Daud al-Fatani", Nazarudin Zainun et al. (eds.), Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara. (Pulau Pinang: USM, 2013).

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

200

turut berperanan dalam membentuk dan mencorak budaya tersebut. Dengan kata

lain, setiap masyarakat mempunyai “dapur” dan “lidah” yang tersendiri. Ia

merujuk kepada cita rasa masyarakat seiring dengan pengalaman generasi awal,

dan diwarisi turun temurun kepada generasi kemudian.117

Misalnya, orang Eropah banyak mengambil makanan berasaskan gandum

seperti roti, pie dan pizza, sedangkan orang Asia cenderung makanan berasaskan

padi/beras sama ada dalam bentuk nasi, kue-teow, laksa dan sebagainya. Begitu

juga agama sebagai faktor penentu dalam membentuk budaya makanan dan

pemakanan. Misalnya, penganut agama Yahudi hanya mengambil makanan

berlabel kosher, penganut agama Hindu dilarang untuk makan daging lembu dan

orang Islam dilarang makan daging khinzir dan makanan haram lain.

Sumber Asas Dalam Pembentukan Budaya Makanan Halal

Islam telah memberikan garis panduan khusus dan umum dalam pemilihan

makanan yang halal dan menjauhkan yang syubhat dan haram. Dengan itu, jelas

syariat Islam amat menitikberatkan persoalan halal haram dalam makanan. Ada

yang disebut secara terang dalam al-Quran dan al-Sunnah, dan ada yang

dibiarkan tanpa status yang khusus serta ditinggalkan kepada `urf setempat sama

ada untuk memilihnya berdasarkan penilaian yang baik dan buruk. Namun

begitu, terdapat beberapa kriteria yang ditetapkan oleh ulama dalam menentukan

baik buruknya suatu makanan. Secara tidak langsung, pengenalpastian citarasa

yang baik dan buruk tersebut dapat membantu masyarakat Islam dalam

penyediaan dan pengambilan makanan halal.

Masyarakat Melayu Malaysia sangat menitikberatkan soal makanan dan

penghasilannya. Dengan pengetahuan bersumberkan alam, masyarakat mengolah

penyediaannya berasaskan konsep halalan tayyiban. Pendekatan ini selari dengan

tuntutan Islam melalui firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah, ayat 186:

Terjemahan: “Makanlah apa yang ada dimuka bumi yang halal lagi baik,

janganlah kamu menuruti langkah syaitan, sesungguhnya ia adalah musuh

yang nyata bagi kamu.”

Umumnya, bukan semua makananyang halal adalah tayyiban tetapi

kebiasaannya setiap makanan yang tayyiban pasti halal. Hal ini kerana halal

adalah merujuk kepada sesuatu yang dibenarkan atau dianggap suci oleh syarak.

Manakala tayyiban adalah aspek yang merangkumi soal kualiti, integriti,

117 Ani Haji Omar, "Pantang Larang Dalam Kalangan Orang Melayu: Analisis Dari Persoektif Teori SPB4K", Melayu:

Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 7 (1), 2014, 76-97.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

201

kebersihan dan keselamatan makanan. Oleh yang demikian, setiap produk

makanan yang dihasilkan jika memenuhi konsep halalan tayyiban akan lebih

terjamin aspek kesucian dan kualiti makanannya.

Pemilihan makanan yang menepati hukum syarak dapat membantu

pembinaan rohani dan jasmani yang baik. Imam al-Ghazali mengatakan bahawa

makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat doa terkabul

dan makanan yang haram akan menggelapkan hati.118

Sebagai pengguna Muslim,

berusaha untuk mencari makanan yang halal adalah satu kefardhuan sebagai

kriteria utama dalam membuat pilihan makanan, bukan hanya memilih makanan

yang lazat lagi menarik. Makanan yang haram atau syubhah perlu dielak, kecuali

ketika darurat. Ini kerana ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada fizikal,

mental mahupun spiritual manusia.

Kemudaratan adalah asas utama dalam larangan pengambilan makanan.

Ini kerana segala bentuk makanan yang boleh mendatangkan kemudaratan

kepada fizikal dan mental manusia turut diharamkan dalam Islam. Ini kerana

Islam amat menitikberatkan keselamatan makanan (food safety) demi memelihara

nyawa pengguna (hifz al-nafs).119

Ia termasuklah sesuatu yang mengkhayalkan

seperti dadah, racun dan ganja atau yang boleh menyebabkan kematian seperti

racun. Pengharaman berkait rapat dengan wujud kemudaratan contohnya

pengharaman bangkai, darah, khinzir, khamr dan seumpamanya.120

Namun

apabila tiada lagi kemudaratan, tiada pengharaman misalnya halal binatang al-

an„am, susu, tumbuhan serta sayuran dan sebagainya.

Walaupun sesetengah produk boleh dihasilkan melalui penggunaan

teknologi, namun hakikatnya terdapat sebilangan sumber bahan tetap dianggap

haram seperti babi. Pengaruh kuat daripada uruf setempat telah membantu

membina satu persepsi budaya makanan bahawa setiap bahan bersumberkan babi

adalah haram walau wujud 1001 manfaat.121

Justeru, istilah babi menimbulkan

sensitiviti haram yang kuat dalam masyarakat Melayu. Ia menjadi antara pantang

larang yang bersifat taboo dalam penyediaan makanan halal.122

Selain al-Quran, al-Sunnah turut memainkan peranan signifikan sebagai

panduan dalam pembentukan budaya makanan halal dalam masyarakat Islam.

Terdapat pelbagai hadis Nabi yang menuntut pengambilan makanan baik,

pengharaman bahan terlarang seperti khinzir, darah, arak dan suruhan mencari

118 Abu Hamid b. Muhammad al-Ghazali, al-Halal wa al-Haram. (Beirut: Dar al-Jayl, 1987), 6-8. 119 Musfirah Syahida Mohamad, Saadan Man & Mohd Anuar Ramli "Keselamatan Makanan Menurut Perspektif Islam:

Kajian Terhadap Pengambilan Makanan Berisiko", Jurnal Fiqh, no. 12 (2015), 1-28. 120 Mohd Anuar Ramli dan Mohammad Aizat Jamaludin, "Kriteria Makanan Yang Baik dan Buruk Menurut Perspektif

Kepenggunaan Islam", Suhaimi Ab Rahman (eds.), Halal Haram dalam Kepenggunaan Isam Semasa, (Serdang: UPM, 2011), 65-83.

121 Mohd Afifuddin Mohamad et al. Islam dan Sains Kesihatan: Mudarat dan Manfaat Babi. (Kuala Lumpur: Penerbit

Universiti Malaya, 2014), 69. 122 Paul Fieldhouse. Food And Nutrition: Customs And Culture. e. 2, (United Kingdom: Springer, 1995), 93.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

202

sesuatu yang halal serta ancaman neraka kepada orang yang makan makanan

yang haram.123

Antaranya, sabda Nabi SAW:

Terjemahan: “Mencari yang halal adalah suatu kewajipan ke atas setiap

Muslim.” [Hadis riwayat al-Tabarani dengan sanad yang baik]

Bagi perkara yang halal, secara mutlak kita dituntut mencarinya

sebagaimana dijelaskan melalui hadis di atas manakala bagi perkara yang haram

secara mutlak dituntut untuk meninggalkannya dan bagi perkara syubhah pula

amat perlu dijauhinya. Penetapan konsep halal dan haram sangat jelas di dalam

Islam.124

Ianya sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasulullah dalam

beberapa hadis Baginda SAW. Selain tuntutan mencari sesuatu yang halal,

ancaman turut dinyata oleh Baginda SAW. Sabda Nabi SAW:

Terjemahan: “Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang

haram, maka nerakalah paling utama baginya.” [Hadis riwayat

Ahmad dan Tirmidhi]

Berdasarkan hadis tersebut, balasan terhadap golongan yang mengambil

sesuatu yang haram adalah berat. Ini kerana balasannya adalah neraka.

Pengambilan sesuatu yang haram ini termasuklah sesuatu zat yang haram,

sumber, teknik dan cara yang haram. Ancaman ini menjadi parameter asas dalam

kalangan masyarakat Islam dan membentuk budaya makanan halal yang

mampan.

Sehubungan itu, syariat Islam menyediakan panduan yang lengkap

berkaitan halal dan haram dalam makanan. Makanan yang jelas haram disebutkan

dengan terang dengan nas sama ada daripada al-Qur'an ataupun Sunnah,

manakala ruang lingkup yang didiamkan atau tidak disebut adalah sedikit sebagai

kelonggaran kepada masyarakat. Ini kerana peraturan ini adalah asas kepada

pembentukan budaya makanan halal dalam masyarakat Islam.

Budaya Makanan Dan Pemakanan Halal di Malaysia

Malaysia merupakan di antara negara yang unik dengan kepelbagaian etnik,

budaya dan citarasa makanan. Masyarakat Islam khususnya, mempunyai budaya

123 Haitsam al-Hilal. al-At`imah wa al-Ashribah fi al-Sunnah, (terj.) Makanan dan Minuman dalam Islam. (Jakarta: al-

Kautsar, 2009), 18. 124 Muhammad Ikhlas Rosele, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar & Mohd Anuar Ramli, "Prinsip-Prinsip Halal dan Haram

Menurut Yusuf al-Qaradawi", Nurdeng Dueraseh et al. (eds.), Halalan Toyyiba Perspektif Malaysia (Serdang: UPM, 2013), 118-125.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

203

makanan yang tersendiri. Ia berkait rapat dengan amalan tradisi warisan dan

disuaipadankan dengan panduan yang digariskan oleh Syarak. Ia diwarnai dengan

corak dan bentuk makanan pelbagai etnik seperti asli Melayu, Jawa, Banjar,

Mandailing, Minang, Bugis dan sebagainya. Berbagai-bagai cita rasa dan selera

makanan wujud, antaranya manis, pedas, lemak dan masin di samping kaya

dengan nutrisi yang bervariasi. Semua elemen ini adalah hasil manifestasi identiti

budaya setempat.125

Pengaruh `uruf dan tradisi tempatan telah menghasilkan budaya makanan

yang istimewa berdasarkan latar belakang etnik atau sosio geografi masing-

masing. Terdapat sebilangan etnik pada anggapan mereka tidak menjijikkan

seperti memakan haiwan dubuk dan dhab. Manakala sebilangan lain

mengganggapnya sebagai menjijikkan kerana pada dasarnya ia bukan suatu

budaya yang diterima pakai dalam kalangan masyarakat mereka.

Penghasilan produk fermentasi seperti kicap, tapai dan air nira merupakan

di antara produk makanan dan minuman eksotik yang dihasilkan oleh masyarakat

Malaysia. Salah satu faktor yang mempengaruhi penghasilan produk tersebut

adalah disebabkan local knowledge atau pengetahuan tempatan dan keadaan

masyarakat pada ketika tersebut tidak mempunyai peralatan yang canggih seperti

peti sejuk dan bahan pengawet untuk menyimpan makanan dalam tempoh yang

lebih lama. Oleh itu, terhasil produk fermentasi yang mampu bertahan untuk

beberapa ketika sebelum ianya rosak. Hasilnya idea ini dapat menghasilkan

makanan yang membuka selera.

Selain itu, penghasilan makanan yang dianggap menjijikkan bagi

sebilangan masyarakat yang lain misalnya produk makanan esotik seperti

belacan, cincalok, budu, tempoyak, pekasam, ikan masin, daging jeruk, daging

salai dan seumpamanya mampu memenuhi keperluan makanan masyarakat ketika

musim bencana seperti tengkujuh. Hakikatnya, citarasa yang terbentuk dalam

kalangan masyarakat Melayu-Islam Malaysia banyak dipengaruhi oleh

pandangan mazhab Syafii berbanding mazhab-mazhab lain. Ia dapat dilihat dalam

pola pemilihan haiwan-haiwan akuatik dan daratan yang boleh dimakan serta

yang tidak boleh dimakan.126

Selain daripada makanan berasaskan etnik, terdapat juga peminjaman

budaya makanan yang merentasi etnik di Malaysia. Setiap kaum boleh menikmati

makanan kaum lain tanpa sebarang stereotaip perkauman. Orang Melayu, Cina

dan India boleh menikmati masakan kue-teow, roti canai dan nasi lemak. Masing-

masing menghormati peraturan dan pantang larang kaum lain. Misalnya orang

Cina tidak memasukkan unsur haram dalam makanan orang Melayu seperti arak

125 Allison James, "Cooking The Books: Global or Local Identities in Contemporary British Food Cultures?,", David

Howes et al. (eds.), Cross-Cultural Consumption: Global Markets, Local Realities, (Illinois: Routledge, 2002), 77-

78. 126 Mat Rofa Ismail. Menelusuri Ethnohaiwan dan Persoalan Pemakanan Halal dalam Kitab Furu' al-Masa'il.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

204

dan khinzir, orang Melayu tidak menyediakan kari daging lembu kepada kaum

India. Peminjaman ini menghasilkan citarasa tempatan yang unik.

Namun kini, perubahan budaya makanan makin menghakis menu warisan

tempatan. Ia selari dengan penularan budaya konsumerisme yang didorong oleh

perubahan sosio-budaya masyarakat, taraf sosio-ekonomi dan perkembangan

sains dan teknologi. Dalam konteks masa kini, pelbagai cita rasa luar diimport

masuk ke dalam pasaran Malaysia. Proses ini telah mengubah pola budaya

makanan tradisi kepada percampuran cita rasa dan perubahan selera setempat.

Kini, terdapat pelbagai premis makanan dari luar Negara yang semakin

mendapat tempat dalam masyarakat Malaysia. Pertumbuhan pesat restoran nasi

kandar di serata pelosok negara, penambahan jumlah mendadak restoran tomyam,

kehadiran restoran makanan segera dari Barat, kewujudan restoran makanan

Arab, kebanjiran restoran ayam penyet dan bakso telah mengubah landskap

budaya makanan asal masyarakat Melayu Islam. Dengan itu, nilai patriotisme

budaya telah terhakis dan berlaku penjajahan cita rasa yang tanpa disedari.127

Secara langsung, ia mengubah lanskap budaya makanan dalam masyarakat

Melayu di Malaysia.

Kesimpulan

Makanan menghasilkan kehidupan kepada manusia, binatang, tumbuhan malah

semua makhluk yang bernyawa. Setiap masyarakat mempunyai citarasa yang

melahirkan budaya makanan dan pemakanan tersendiri. Citarasa ini berbeza

mengikut kawasan geografi iklim dan masyarakat. Ia diwariskan daripada satu

generasi kepada generasi yang lain. Namun ia turut terdedah kepada pelbagai

bentuk perubahan.

Justeru itu, makanan merupakan lambang jati diri bangsa dan identiti

etnik. Perubahan budaya makanan ini dapat membentuk pola budaya makanan

yang baharu dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Kecenderungan ini perlu

diiringi dengan rasa sensitiviti halal yang tinggi dalam masyarakat agar selain

berlakunya penjajahan citarasa, makanan yang disajikan menepati konsep halalan

tayyiba yang digariskan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah.

Rujukan

„Abd Allah b. Muhammad b. Ahmad al-Tariqi, Ahkam al-At„imah fi al-Syariah

al-Islamiyyah. (Riyadh, 1984), 6.

Abu Hamid b. Muhammad al-Ghazali, al-Halal wa al-Haram. (Beirut: Dar al-

Jayl, 1987), 6-8.

127 Dalam istilah lain food colonialism atau culinary imperialism. Uma Narayan, "Eating Cultures: Incorporation,

Identity and Indian Food", Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture, vol. 1, 1 (2010), 63-86.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

205

Ahmad Mokhtar „Umar. Mu‟jam al-Lughat al-„Arabiyah al-Mu‟asirah.

(Kaherah: „Alim al-Kutub, 2008). 1: 548.

Allison James, "Cooking The Books: Global or Local Identities in Contemporary

British Food Cultures?,", David Howes et al. (eds.), Cross-Cultural

Consumption: Global Markets, Local Realities, (Illinois: Routledge, 2002),

77-78.

Al-Qaradawi. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. (Beirut : al-Maktab al-Islami,

1980). 15.

Amat Juhari Moain, Kepercayaan Orang Melayu Berhubung Dengan Pertanian.

(Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), 9.

Ani Haji Omar, "Pantang Larang Dalam Kalangan Orang Melayu: Analisis Dari

Persoektif Teori SPB4K", Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 7

(1), 2014, 76-97.

Anita Tull, Food and Nutrition, e. 3, (Oxford: New York, 1996), 1.

Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi, "Budaya Pemakanan Masyarakat

Malaysia dari Perspektif Agama, Polisi, Sains dan Teknologi dengan rujukan

khusus kepada pengaruh Islam dalam Penghasilan Makanan", Tesis

Kedoktoran, Fakulti Sains, Universiti Malaya, 2009, 46.

Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi, Konsep Kesihatan Melalui Pemakanan:

Pendekatan Islam Dan Sains. (Kuala Lumpur: Utusan Publication, 2001), 14-

19.

Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi. Konsep Kesihatan Melalui Pemakanan,

8-9.

Edward B. Tylor, Primitive Culture. (New York : Harper Torchbooks, 1958.

Fortin, N.D., Food Regulation: Law, Science, Policy and Practice, (New Jersey:

John Wiley & Sons, 2009), 35.

Haitsam al-Hilal. al-At`imah wa al-Ashribah fi al-Sunnah, (terj.) Makanan dan

Minuman dalam Islam. (Jakarta: al-Kautsar, 2009), 18.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Pandangan Hidup Muslim. c. 2, (Jakarta:

Bulan Bintang, 1966), 221.

Hamidah Abdul Wahab, "Petua dan Pantang Larang Tradisional dalam Alam

Melayu Sarawak", International Journal of the Malay World and

Civilization, 1 (1), 2013, 89-97.

Ibn Manzur. Lisan al-„Arab. (Kaherah: Dar al-Ma‟arif, t. t.). 9: 972.

Kamus Besar Bahasa Melayu, (Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2002) 1104.

Mat Rofa Ismail. "Menelusuri Ethnohaiwan dan Persoalan Pemakanan Halal

dalam Kitab Furu' al-Masa'il oleh Syeikh Daud al-Fatani", Nazarudin Zainun

et al. (eds.), Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara. (Pulau Pinang:

USM, 2013).

Mohammad Shafiur Rahman, "Food And Nutrition: Links And Gaps Between

Tradition and Evidence Based Science", Revelation and Science, Vol. 01, No.

01 (2011) 22-31.

Mohd Afifuddin Mohamad et al. Islam dan Sains Kesihatan: Mudarat dan

Manfaat Babi. (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2014), 69.

Mohd Anuar Ramli dan Mohammad Aizat Jamaludin, "Kriteria Makanan Yang

Baik dan Buruk Menurut Perspektif Kepenggunaan Islam", Suhaimi Ab

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

206

Rahman (eds.), Halal Haram dalam Kepenggunaan Isam Semasa, (Serdang:

UPM, 2011), 65-83.

Muhammad Ikhlas Rosele, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar & Mohd Anuar Ramli,

"Prinsip-Prinsip Halal dan Haram Menurut Yusuf al-Qaradawi", Nurdeng

Dueraseh et al. (eds.), Halalan Toyyiba Perspektif Malaysia (Serdang: UPM,

2013), 118-125.

Musfirah Syahida Mohamad, Saadan Man & Mohd Anuar Ramli "Keselamatan

Makanan Menurut Perspektif Islam: Kajian Terhadap Pengambilan Makanan

Berisiko", Jurnal Fiqh, no. 12 (2015), 1-28.

Paul Fieldhouse. Food And Nutrition: Customs And Culture. e. 2, (United

Kingdom: Springer, 1995), 93.

Saadan Man, Zainal Abidin Yahya. Halalkah Makanan Kita?: Bagaimana

Mencarinya di Pasaran. (Kuala Lumpur: PTS Islamika, 2014), 4.

Sutan Takdir Alisjahbana, Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia

Pilihan dari Jurusan Nilai-nilai. c. 3, (Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1982), 9.

Uma Narayan, "Eating Cultures: Incorporation, Identity and Indian Food", Social

Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture, vol. 1, 1 (2010),

63-86.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

207

A STUDY OF MALAYSIAN EDUCATION AND PURCHASING

PATTERNS ON PROPHETIC FOODS

Asmaddy Haris128

, Aimi Fadzirul Kamarubahrin129

Abstract

The term Prophetic food is the term that has gained attention and

acceptance among the Muslim community in Malaysia. The

understanding of society that Prophetic food is the best food, which

meets the criteria for a healthy body, food is a revelation (based on

the texts in the Quran and hadith), and the food is eaten by Prophet

Muhammad s.a.w. Prophetic food is kind of nutrition, which is good

for internal organ also for blood pressure and at the same time it help

to digest food. Prophet Muhammad s.a.w is a role model for the

entire humanity, he also brought the things that can be deemed as a

complement of human morality. Therefore, this study aimed to look

at how education has given effect to the purchasing patterns of

prophetic foods. The research design was through the questionnaire.

The sample size is 160 respondents who participated in this study

from various socio-economic backgrounds and level of education.

The survey was conducted in several states in Peninsula Malaysia

during June 2015. The instrument used in this study is based on

questionnaires form and survey findings. Data were analyzed using

the SPSS version 20.0 based on frequency and correlation analysis.

Keywords: Prophetic food, Education, purchasing patterns

Introduction

The level of awareness among Malaysian and the purchasing pattern for

prophetic food is considered low as compared to what Muslims should be

following the tradition of the Prophet Muhammad s.a.w. Based on a survey of

National Health and Morbidity Survey (HSM, 2011) issued by the Ministry of

Health showed that one out of five adults in Malaysia suffered from diabetes

(Utusan Malaysia, 2016). Consuming Prophetic food is a good example to be

followed by Malaysian to maintain their health because the prophetic food is full

of benefits as practiced by Prophet Muhammad s.a.w.

The diseases such as high blood pressure, heart attack, and obesity which

disease has related with wrong consumption of food and it exists in society today,

because of people do not follow the rules and guidance outlined by Allah S.W.T

128 Corresponding author: Asmaddy Bin Haris, Senior Lecturer at Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains

Islam Malaysia (USIM). Email address: [email protected] 129 Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

208

and in accordance with the Sunnah that has been taught by the Prophet

Muhammad s.a.w. Food-related diseases mostly occurred due to human

negligence and forgetfulness thus, resulting in an unbalanced and healthy

lifestyle. The balance is essential to maintain optimal health. However, due to

failure on this part had caused people to get various diseases.

A good nutrition for a healthy body should start since childhood. Good

nutrition plays an important role in maintaining health and preventing disease. It

also helps strengthen the human immune system in the present and future and

strengthens the natural immune system of the body. Diversity in food as granted

by Allah requires the wisdom of people to choose food that does not cause harm

to the human body. Impressively, the Quran and Sunnah (Prophetic tradition) pre-

date this advice by many times, serving as precursors to the principles of the

modern nutrition. Food is a necessity that cannot be ignored or underestimated as

health and the strength of the body depend entirely on food consumption. Failure

to consume healthy food on a regular basis will cause a stunted life or bring the

risk of disease and death.

The study of Malaysian education and purchasing patterns on prophetic

foods currently is not fully explored in this country. Thus, this article investigates

how education level is associated with the purchasing patterns of prophetic foods.

160 questionnaires were collected to study the behavior of Malaysian people in

purchasing Prophetic foods.

Prophetic Food

Prophetic food can be defined as the daily consumption which practiced by the

Prophet Muhammad s.a.w. Because what Prophet Muhammad s.a.w had

consumed is a good example to be followed by the human race as mentioned by

Prophet Muhammad s.a.w himself. Prophet Muhammad s.a.w had said: "I leave

behind me two things that if you stick to them you will never astray, the two is the

Book of Allah (the Quran) and the Sunnah of His Messenger". (Malik). The duty

of obeying what Prophet Muhammad s.a.w is do and act is also described in the

Quran;

“O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those

in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah

and the Messenger, if you should believe in Allah and the last day. That is

the best [way] and best in the result.” [Surah An-Nisa‟ 4:59].

Meaning obeying Allah S.W.T in the above verse is to practice the

contents of the Quran. While obeying the prophet Muhammad s.a.w is to make

all his teachings in the form of hadith and Sunnah as a guide. Al-Quran and

Sunnah have recommended good food full of nutrients and also has given proper

guidance on the prohibition to consume substances that have been proved to be

harmful. This was mentioned in the Quran such as in Surah Al-Baqarah 2:168,

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

209

“O mankind, eat from whatever is on earth [that is] lawful and good and do not

follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy.” [Surah Al-

Baqarah 2:168]

In addition to the Quran, many Hadith (narrations) of Prophet Muhammad

s.a.w encourages moderation. The Prophet Muhammad s.a.w has said: “No man

fills a vessel worse than his stomach. A few mouthfuls that would suffice to keep

his back upright are enough for a man. But if he must eat more, then he should

fill one-third (of his stomach) with food, one-third with drink and leave one-third

for easy breathing” [Ahmad].

Literature review

Malaysian Education levels in influencing purchasing patterns of prophetic foods

Figure 1 below is the frequency of purchasing patterns of Malaysian towards

prophetic foods based on their level of education.

Figure 1: Framework on buying Prophetic foods based on education level

Based on Figure 1, the level of frequent purchase of prophetic foods in

this study can be analyzed through their level of education. The study was

conducted in Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, Kelantan,

Kedah, Perlis, Pahang had shown the level of frequent buying among Malaysian

for prophetic foods is based on their level of education. Figure 1 shows the level

of frequent purchasing based on the education level and its demands towards the

prophetic foods. The education level of people on buying can be related to the

frequency on purchasing patterns. This framework is based on research findings

by Hedieh Tondkar, Mohammad Rahim Ramezanian, Reza Ismailpour (2010)

that shows higher education level has a greater impact on consumers‟ purchasing

decision.

Purchasing pattern of the prophetic foods

A key study about factors that contribute to the consumer purchasing patterns

toward the prophetic food needs to be reviewed within the study on consumer

High

Moderate

Low

Bachelor Degree

STPM/STAM

SPM

LCE/SRP/PMR

Diploma

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

210

behavior. One of the related concepts in the study of consumer behavior is the

attitude (Foxall, Castro, James, Schrezenmaier, 1998; Evans, Petty, See, 2009;

Fishbein, Azjen, 1975). Loudon and Della Bitta (1993) defined attitude as “an

enduring organization of motivational, emotional, perceptual and cognitive

process with respect to some aspects of an individual‟s world”. Others argue that

attitude refers to people‟s evaluation of some concepts (Bagozzi, 1988).

The study on consumer behaviour on purchasing also possible effects on

the study of product nationality on consumer decision-making product evaluation

and purchase behaviour. Followed by the study of Nagashima found that country

samples differed in their evaluation of the "made in" image of products and that

these perceptions were dynamic, rather than static (Nagashima 1970:1977).

Consumer behavior will link to the purchasing patterns, and it based on

consumers evaluate products on their attributes and infer product quality from a

variety of informational cues or stimuli, including intrinsic cues (e.g., product

performance) and extrinsic cues (e.g., brand name, product origin) (Han and

Terpstra 1988; Peter and Olson, 2008)

Methodology

This research utilises quantitative data analysis, using descriptive and correlation

analysis. This study collects primary data through questionnaires distributed to

Malaysians located in eight states in the Peninsular Malaysia. A total of 160

questionnaires had been distributed and collected from seven states in the

Peninsular Malaysia. It consists of respondents from various socio-economic

backgrounds located in cities such as Nilai and Seremban (Negeri Sembilan),

Putrajaya, Kuala Lumpur (Wilayah Persekutuan), Bangi and Serdang (Selangor),

Kota Bharu (Kelantan), Alor Setar (Kedah), Kangar (Perlis), Kuantan (Pahang).

The questionnaires were distributed and collected in June 2015.

The data were gathered using questionnaires items with multiple likert

scales. The instrument used was a self-administered questionnaire containing

closed-ended and scales to matrix questions. This study is interested in describing

the relationship of education level with purchasing patterns of the Prophetic

foods. For the purpose of this study, the researcher used the Statistical Software

Package for Social Sciences (SPSS) Version 20.0 to analyse the data gathered

from the questionnaires. The techniques of analysis used in this study were

descriptive (frequencies) and correlation (bivariate), to sum up the data collected.

Findings and Discussion

Education level and purchasing patterns of the prophetic foods

This section presents the information on education level and their purchasing

pattern of prophetic food. Further analysis and discussion is provided in

proceeding Table 1 and 2

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

211

Table 1: Descriptive statistics of respondents‟ education level

Educational level Frequency Percent Cumulative percent

PMR≤ 20 12.5 12.5

SPM 63 39.4 51.9

STPM/STAM 18 11.3 63.1

Diploma 27 16.9 80.0

Degree 32 20.0 100.0

Total 160 100.0

As shown in Table 1, from the total of 160 respondents participated in this

study, 12.5% had PMR and below. Meanwhile, 39.4% had SPM. 11.3% has

obtained STPM or STAM, 16.9% had diploma and others (20.0%) obtained a

degree. Clearly from Table 1, SPM holders represent majority of the total

respondents.

The questionnaires were distributed in various states and collected in June

2015. From this 160 of sample, the respondents have various education

background.. The analysis on how education level has given influence to the

purchasing patterns can be discussed based on the different level of education

that the respondents possessed. They may be a certain level of association

between education level and purchasing pattern. However, this analysis does not

assume that education level is the only variable influencing the purchasing

pattern of prophetic foods. There are other factors that must be considered as

well, such as level of income, social backgrounds and other factors related to

consumer behavior.

Table 2: Tabulation of education level and buying prophetic foods

Level education Purchasing Pattern

Total Not answered Buy Not buy

PMR≤ 0 2 2 4

SPM 2 10 10 22

STPM/STAM 4 13 4 21

Diploma 0 51 6 57

Degree 0 49 7 56

Total 6 125 29 160

Based on Table 2 above, crosstab analaysis had been used to analyse the

data between level of education and buying prophetic foods. A total of 6

respondents from total sample did not answer this question. Meanwhile, 125

respondents had expressed that they were buying prophetic foods. However, only

29 respondents did not buy prophetic foods. From the analysis shown in Table 2,

people with high level of education were more influenced to buy prophetic foods,

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

212

where diploma and degree holders ranked highest in buying prophetic foods

followed by other education levels.

Influence of gender on buying of prophetic foods

Descriptive analysis on the tabulation of gender and the tendency to buy

prophetic was also performed as follows.

Table 3: Tabulation of gender and buying prophetic foods

Gender Crosstab gender buying

Total Not answered Buying Not buying

Male 3 52 6 61

Female 3 73 23 99

Total 6 125 29 160

Table 3 shows how gender influences on buying prophetic foods. From

the analysis, female (73 respondents) purchases more prophetic food as compared

to male (52 respondents). This indicates that female are more influenced to buy

prophetic foods rather than male respondents. There can be several reasons for

this behaviour, which may be due to females are more inclined to do more

shopping and they have high interest in caring for their family by providing

prophetic foods that contain high nutrition and heath benefits.

Purchasing patterns of prophetic foods

The purchasing patterns of the respondents were analysed further by looking at

the frequency of buying, the reason for buying and how frequent they consume

prophetic foods.

Table 4: Frequency of buying prophetic foods

Frequent of buying Frequency Percent Cumulative percent

Everyday 39 24.4 24.4

Once per week 28 17.5 41.9

Once per month 60 37.5 79.4

Once per year 33 20.6 100.0

Total 160 100.0

Table 4 shows the frequency of Malaysian buying prophetic foods. Based

on the analysis on frequent purchasing, 37.5% respondents bought prophetic

foods at least once per month. Meanwhile, 24.4% of the respondents bought

prophetic foods on daily basis, 20.6% bought once in a year. The lowest

frequency of buying is represented by 17.5% Malaysian whom had purchased

prophetic foods once in a week.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

213

Table 5: Reasons for buying prophetic foods

Reason of buying Frequency Percent Cumulative percent

Intention 55 34.4 34.4

Follow friend 71 44.4 78.8

Brand 22 13.8 92.5

Recommend by

relatives 12 7.5 100.0

Total 160 100.0

As shown in Table 5, the highest percentage for reason to buy prophetic

foods is 44.4%, which is respondents tend to follow their friends in buying

similar products. Other than that, 34.4% of the respondents bought because of

their own intention, whereas 13.8% bought prophetic foods because they had

already used that brand. Meanwhile, for others (7.5%), they had bought due to

recommendations from their relatives to purchase the prophetic foods.

Table 6: Frequency on consumption of Prophetic foods

Frequent consume Frequency Percent Cumulative percent

Respondent not

answer 1 6 6

Everyday 31 19.4 20.0

During fasting

month 17 10.6 30.6

Once per week 48 30.0 60.6

Once per month 36 22.5 83.1

Once per year 27 16.9 100.0

Total 160 100.0

Based on Table 6, 30.0% of respondents had consumed prophetic foods

once a week, whereas 22.5% had consumed it at least once per month and only

19.4% had consumed on daily basis. Meanwhile, 16.9% of the respondents

consumed at least once a year and 10.6% had consumed only during the fasting

month.

Association between education level and purchasing pattern of prophetic foods

Based on the tabulation in Table 2 which showed that as the education level

increase, the tendency for respondents to buy prophetic foods, further correlation

analysis is performed to determine the strength of this relationship.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

214

Table 7: Pearson correlation analysis between frequency purchasing patterns and

education level.

Frequency

purchasing Education

Frequency

Purchasing

Pearson

Correlation 1 .692

**

Sig. (2-tailed) .000

N 160 160

Education

Pearson

Correlation .692

** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 160 160

** p<0.001

Pearson correlation is used to investigate the relationship between

education level and purchasing pattern of prophetic foods. Table 7 shows there is

a strong relation between level of education and purchasing patterns on Prophetic

foods. Level of education has significant influence on the purchasing patterns of

Prophetic foods.

Factors of education such as easy access to information, knowledge about

good consumption of Prophetic foods, and religious knowledge about consuming

Prophetic foods also play a role in explaining the significant relationship between

level of education and purchasing patterns. However, high level of awareness and

level of income are other factors that may contribute to the purchasing patterns

of Prophetic foods. Besides that, awareness about healthy consumption on

Prophetic foods amongst Malaysian has made Malaysia as one of the halal hubs

in the world.

Based on the pearson correlation, the correlation coefficient is a positive

number of r = 0.692 with p-value, p<.001 Based on Cohen (1988), the value of

the correlation coefficient of .50 to 1.0 is considered as having a strong

relationship. In conclusion, the correlation coefficient indicates that the strength

of association between the variables is very high (r = 0.692), and that the

correlation coefficient is highly significantly different from zero (p< 0.001). In

addition, it showed that education level helps to explain nearly 48 percent of the

variance in respondents‟ patterns on purchasing prophetic foods.

Conclusion

The objective of the study is to investigate how education level has effect on the

purchasing patterns of prophetic foods. From the analysis, it showed a strong and

significant positive relationship between education level and purchasing patterns.

It means that as Malaysian have higher education level, the tendency to purchase

and consume prophetic foods is higher. Regardless of education level, people's

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

215

consumption of prophetic foods may also be due to other factors such as level of

income and awareness on prophetic foods.

This is driven by, the education patterns in Malaysia where respondents

whom completed their secondary level education at SPM may have lower level of

income and awareness on the benefits of prophetic foods. Meanwhile,

respondents whom completed their study at tertiary education level in diploma

and bachelor degree may end up having higher level of income and being more

aware and exposed to the benefits of consuming prophetic foods. This

justification has shown why Malaysian holding diplomas and bachelor degree

have a higher frequency in purchasing Prophetic foods.

Overall, the results showed that the level of education has given

significant effect to the purchasing patterns amongst Malaysian. Islam is the

absolute religion and it covers every aspect of life. Islam stresses the values of

health and wellness maintenance either physically, mentally or spiritually. In

addition, this research recommends the needs of further health education and

health promotion to the public, especially among Muslim community to increase

their level of knowledge and attitudes towards prophetic foods as well as to

determine the barriers in order to improve the practice of Prophetic foods.

References

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social

Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Azjen, (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behaviour and

Human Decision Processes, 50 (2), 179-211.

Bagozzi. R. (1988). The Rebirth of Attitude Research in Marketing. Journal of the

Market Research Society. 30. pp. 163-195.

Cohen, J.W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd

edn). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Evans. L. M., Petty. R. E., See. Y. H. M. (2009). The Impact of Perceived

Message Complexity and Need for Cognition on Information Processing and

Attitudes. Journal of Research in Personality (Impact Factor: 2). 43(5): pp.

880-889.

Finlay, K. A., Trafimow, D., & Moroi, E. (1999). The Importance of Subjective

Norms on Intentions to Perform Health Behaviors. [Article]. Journal of

Applied Social Psychology, 29(11), 2381-2393.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, And Behavior: An

Introduction To Theory And Research. Reading, MA: Addison-Wesley.

Foxall, G.R. and Oliveira-Castro, J.M. and James, V.K. and Schrezenmaier, T.C.

(2011) 'Consumer behavior analysis and the behavioural perspective

model.', Management Online Review (MORE).

http://www.utusan.com.my/rencana/malaysia-8216-juara-8217-obesiti-1.42810.

Accessed on 29 February 2016.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

216

http://www.yourarticlelibrary.com/marketing/consumer-behavior/consumer-

behaviour-an-overview/50863/. Accessed on 4 March 2016.

Loudon DL & Della Bitta AJ (1993). Consumer Behaviour: Concepts and

Applications (4th

ed). McGraw Hill: Auckland.

Pallant, J. (2010). SPSS Survival manual: A step by step guide to data analysis

using SPSS (4th

edn). NY: McGraw-Hill Companies

Ramezanian MR, Ismailpour R, Tondkar SH.2010.The Effects of Green

Marketing Mixture on Consumers' Purchasing Decision-making Process,

Journal of Business Management.

CADANGAN DAN RUMUSAN DALAM MENANGANI SALAH FAHAM PENGGUNAAN ISTILAH SUNNAH

DALAM PEMAKANAN

217

CATATAN