network bab1

Click here to load reader

Post on 01-Nov-2014

26 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

asas rangkaian komputer bab: 1

TRANSCRIPT

 • 1. BAB 1 :PENGENALAN KEPADA ASAS RANGKAIAN Suria HazniKolej Komuniti Jelebu [email protected] komuniti jelebu

2. 1.1 TAKRIFAN RANGKAIAN

 • Merupakan satu titik penyambungan diantara satu komputer dengan komputer yang lain yang dipisahkan secara fizikal kedudukannya tetapi disambung atau dirangkaikan dari segi operasinya.
 • Satu koleksi komputer yang dihubungkan oleh laluan komunikasi.
 • Boleh dihubungkan kepada rangkaian lain dan mengandungi satu rangkaian lain ( sub-rangkaian).
 • Satu titik perkongsian alat (pencetak dan CD-ROM), perisian, pertukaran maklumat dan komunikasi. Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel, gelombang radio, pancar infra merah atau satelit.
 • Melibatkan fizikal pewayaran dan pemasangan peranti seperti hub dan switch, penggunaan protokol komunikasi dan perisian untuk menguruskan rangkaian dan sebarang operasi berkaitan rangkaian.

[email protected] komuniti jelebu 3. 1.2 KELEBIHAN RANGKAIAN

  • Berkongsi Fail- Berkongsi fail yang disimpan pada pelayan (server) atau komputer pusat.
  • Memindahkan Fail- Memindahkan fail dari satu komputer ke komputer yang lain.
  • Berkongsi Perisian (Aplikasi) dan mengurangkan kos - Berkongsi program aplikasi seperti Word, Lotus, Access dll.
  • - Mengurangkan kos dan memudahkan instalasi perisian.
  • Berkongsi data dan menjimatkan masa untuk memasukkan data - Data-data dapat dimasukkan serentak oleh dua atau lebih pengguna kedalam satu aplikasi
  • - Pengguna yang lain juga dapat menggunakan data -data tersebut.
  • Berkongsi Pencetak, Pengimbas, CD-Rom Dan Perkakasan lain
  • Menggunakan Mel Elektronik ( E-Mail) Pengguna dapat menghatar memo dari satu komputer ke komputer yang lain.

[email protected] komuniti jelebu 4. 1.3 CIRI-CIRI KELAS RANGKAIAN

 • Terdapat 3 Jenis Kelas Rangkaian didalam Sistem Rangkaian :
 • 1) Rangkaian Kawasan Setempat
 • ( Local Area Network- LAN)
 • 2) Rangkaian Kawasan Meluas
 • ( Wide Area Network- WAN)
 • 3) Rangkaian Kawasan Metropolitan
 • (Metropolitan Area Network- MAN)

[email protected] komuniti jelebu 5. RANGKAIAN KAWASAN SETEMPAT (LAN)

 • Rangkaian yang terhad kepada batasan geografi yang kecil.
 • Rangkaian yang meliputi sesebuah bangunan , sekolah, pejabat atau kampus.
 • Merupakansatu rangkaian yang menghubungkan sebilangan komputer di dalam kawasan yang terhad seperti dalam kampus universiti, di dalam sebuah bangunan dan di dalam bilik seperti dalamRajah 1.1 .
 • Rajah 1.1 : Contoh Rangkaian Kawasan Setempat (LAN)

[email protected] komuniti jelebu 6. RANGKAIAN KAWASAN SETEMPAT (LAN)

 • Komputer-komputer ini dapat dihubungkan dengan pelbagai kaedah seperti kabelpasangan terpiuh atau berpintal, gentian optik, talian telefon dan cahaya inframerah serta isyarat radio.
 • Situasi yang paling biasa ditemui oleh rangkaian LAN ini ialah mesej dihantar dari satu komputer ke satu komputer yang lain atau arahan untuk menjalankan aturcara yang tersimpan di dalam rangkaian.
 • Data aturcara yang diminta oleh mesej mungkin disimpan pada komputer dalam rangkaian atau pada komputer pelayan fail (FileServer ).
 • Pelayan fail biasanya merupakan komputer berkuasa tinggi yang mempunyai storan ekslusif (cakera keras dan pemacu CD-ROM) bagi mengawal pengurusan rangkaian.
 • Pelayan fail wujud hanya untuk melayan semua komputer yang lain yang berada dalam sistem rangkaian ( workstation ).
 • Setiap satu komputer yang menggunakan khidmat pelayan fail seperti proses mencetakdikenali sebagai pelanggan ( client ).

[email protected] komuniti jelebu 7. RANGKAIAN KAWASAN SETEMPAT (LAN)

 • Rajah 1.2 :Contoh Rangkaian Kawasan Setempat dengan File Server
 • Terdapat 3 jenis rangkaian topologi yang biasa digunakan di dalam tatarajah LAN bagi rangkaian pelayan.Rangkaian-rangkaian itu ialah :
 • - Topologi Bas atau Bas Linar( Bus/Linear Topology)
 • - Topologi Bintang atau Labah-labah ( Star Topology)
 • - Topologi Gelang Token(Token Ring Topology)

[email protected] komuniti jelebu 8. RANGKAIAN KAWASAN MELUAS (WAN)

 • WAN ( Wide Area Network ) menghubungkan suatu kawasan yang lebih luas dari segi geografi contohnya menghubungkan Malaysia dan Amerika Syarikat.
 • Rangkaian WAN ini agak rumit dan kompleks.
 • Memerlukan pelbagai perkakasan dan perisian bagi membolehkan rangkaian setempat (LAN) dan metropolitan berhubung secara global seperti internet seperti dalam rajah.
 • Rajah 1.3 : Gabungan Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) membentuk Rangkaian Kawasan Meluas (WAN)

[email protected] komuniti jelebu 9. RANGKAIAN KAWASAN MELUAS (WAN)

 • Secara lahirnya, rangkaian WAN kelihatan hampir sama dan tidak banyak bezanya dengan LAN atau MAN.
 • Dapat kita simpulkan bahawa WAN mewakili rangkaian komputer yang terpisah oleh jarak dan lokasi geografi yang jauh seperti dalamRajah 1.4 .
 • Rajah 1.4 : Contoh Rangkaian Kawasan Meluas (WAN)

[email protected] komuniti jelebu 10. RANGKAIAN KAWASAN METROPOLITAN (MAN)

 • MAN ( Metropolitan Area Network ) lazimnya meliputi suatu kawasan geografi yang agak luas berbanding dengan LAN dan meliputi suatu rangkaian yang sederhana besar bagi membolehkan informasi dan maklumat disebarkan dengan meluas, cepat dan berkesan.
 • Rangkaian MAN biasanya beroperasi di bandar-bandar, gabungan beberapa buah sekolah ataupun daerah seperti dalamRajah 1.5 .
 • Rajah 1.5 : Contoh Rangkaian Kawasan Metropolitan (MAN)

[email protected] komuniti jelebu 11. KATA KUNCI

 • Rangkaian Kawasan Setempat ( Local Area Network)LAN
 • LAN merupakan satu rangkaian data berkelajuan tinggi yang merangkumi kawasan geografik yang kecil. Ia menghubungkan komputer pelanggan ( workstation ), komputer peribadi, pencetak dan perkakasan lain dalam skala kecil.
 • Rangkaian Kawasan Meluas ( Wide Area Network)WAN
 • WAN merupakan satu rangkaian data yang berkelajuan tinggi yang merangkumi kawasan geografik yang besar. Ia menghubungkan komputer pelanggan ( workstation ), komputer peribadi, pencetak dan perkakasan lain dalam skala besar seperti internet.
 • Rangkaian Kawasan Metropolitan ( Metropolitan Area Network)MAN
 • MAN merupakan satu rangkaian data yang berkelajuan tinggi yang merangkumi kawasan geografik yang sederhana besar. Ia menghubungkan komputer pelanggan ( workstation ), komputer peribadi, pencetak dan perkakasan lain dalam skala sederhana.
 • Pelayan Fail ( File Server )
 • Pelayan fail biasanya merupakan komputer berkuasa tinggi yang mempunyai storan ekslusif (cakera keras dan pemacu CD-ROM) bagi mengawal pengurusan rangkaian (perkongsian data dan perkakasan)
 • Pengguna ( Client )
 • Komputer yang menggunakan perkhidmatan pelayan fail
 • Stesen Kerja ( Workstation )
 • Komputer yang dirangkaian ke pelayan fail

[email protected] komuniti jelebu