tawaran cuti belajar separuh gaji tanpa biasiswa tawaran cuti belajar separuh gaji tanpa biasiswa...

Download TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG

Post on 01-Jan-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB)

  BAGI PROGRAM SALURAN KEDUA / UPU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) TAHUN 2014

   

  Tarikh Tutup 31 Disember 2014

  Kategori Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

  Tempat Pengajian Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Pegawai perlu memohon sendiri tempat pengajian di IPTA.

  Tahun Pengajian Sesi Kemasukan dan Pengajian Tahun 2014 sahaja

  Maklumat Tawaran

  • Surat Edaran Tawaran Permohonan CBSG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di bawah Program Saluran Kedua / UPU Ambilan Tahun 2014.

  • Tatacara permohonan CBSG TB Program Saluran Kedua / UPU bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran A

  • Syarat-syarat Permohonan CBSG TB Program Saluran Kedua / UPU bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran B

  • Unjuran Bidang Pengajian Program Saluran Kedua / UPU CBSG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran C

  • Prinsip-prinsip Pemberian CBSG TB Program Saluran Kedua / UPU bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran D

  • Urusan Perkhidmatan Semasa CBSG TB Program Saluran Kedua / UPU bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran E

  Penajaan Pembiayaan Sendiri

  Dokumen Permohonan

  Borang Yang Perlu Diisi:

  1. Senarai Semak Permohonan Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bahagian Tajaan Pendidikan

  2. Borang Permohonan Cuti Belajar Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan – KPM(BT)LD 1/2011

  3. Borang Perakuan Daripada Ketua Jabatan Bagi Permohonan Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD 2/2011

  4. Borang Perakuan Kedudukan Kewangan Pegawai Sebelum Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD 3/2011

  5. Borang Maklumat Pinjaman Pendidikan / Tabung Pendidikan – KPM(BT)LD 4/2011

  6. Borang Maklumat Politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan – KPM(BT)LD 5/2011

  Dokumen yang perlu disertakan:

  1. Salinan Kad Pengenalan yang disahkan; 2. Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan yang dikemaskini; 3. Salinan Sijil-sijil Akademik dan Transkrip yang disahkan; 4. Salinan Surat Pengesahan Pelantikan yang disahkan; 5. Salinan Surat Pengesahan Perkhidmatan yang disahkan; 6. Salinan Surat Pengistiharan Harta yang disahkan; dan 7. Salinan Slip Gaji Terkini yang disahkan.

  Calon perlu mengemukakan borang permohonan yang lengkap diisi beserta dokumen ke alamat berikut:

  KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN ARAS 1, BLOK 2251, JALAN USAHAWAN 1 63000 CYBERJAYA SELANGOR DARUL EHSAN (u.p. : Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan)

 • Pegawai Bertanggungjawab

  Bil Pegawai E-mel No. Telefon 1. Encik Maswira bin

  Mahyiddin maswira.mahyiddin@moe.gov.my 03-83217158

  2. Puan Shuhaidah binti Mohd Shorkapeli

  shuhaidah.shorkapeli@moe.gov.my 03- 83217156

  3. Cik Noorul Azira binti Ab Razak

  azira.ab@moe.gov.my

  03-83217139

 • KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN EDUCATIO N SPONSORS HIP DIVISION ARAS 1,BLOK2251 JALAN USAHAWAN 1 63000 CYBERJAYA SELANGOR DARUL EHSAN

  KL,h,{L,N]'L,RIAIII PE,hIDIDIKAi! MALAYSIA

  Tel :03-8321 7100 (Kaunter) Faks :03-8321 7101 httpl/www.moe.gov.my

  I Malaysia : "Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan"

  Rujukan Kami . KPM.BT 700-10t1 (12)

  Tarikh . pJ^nu^ri2014

  Semua Ketua Jabatan / Bahagian

  Semua Pengarah Pelajaran Negeri

  Semua Pengarah lnstitut Perguruan

  Semua Pengarah Kolej Matrikulasi

  Y. Bhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/puan,

  TAWARAN PERMOHONAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA DI BAWAH PROGRAM SALURAN KEDUA / UPU BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AMBILAN TAHUN 2014

  Dengan segala hormatnya saya telah diarah merujuk kepada perkara di atas.

  2' Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia (KpM) membuka peluang kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma lefeUO; yang ingin mengikuti Program Cuti Belajar Separuh Gaji Tanpa Biasiswa (CBSG TB) di b"*"[ Program Saluran Kedua / UPU Ambilan Tahun 2014 bagi mengikuti pengajian di peringkat ljazah Sarjana Muda.

  3' Sehubungan itu, PPPLD yang sedang berkhidmat dengan KPM dan berminat untuk mengikuti program ini boleh mengemukakan permohonan tersebut kepada Bahagian Tajaan Pendidikan (BT) bagi mengikuti pengajian secara sepenuh masa di lnstitui eengilian TinggiAwam (IPTA). Bersama-sama ini disertakan maklumat terperinci mengenai:

  i) Tatacara Permohonan CBSG TB program saluran Kedua / upu bagi Pegawai Perkhidmatan pendidikan Lepasan Diploma (Lampiran A);

  ii) Syarat-syarat Permohonan CBSG TB Program Saluran Kedua / UpU bagi Pegawai Perkhidmatan pendidikan Lepasan Diploma (Lampiran B);

  iii) Unjuran Bidang Pengajian program saluran Kedua / upu CBSG TB bagi Pegawai Perkhidmatan pendidikan Lepasan Diploma (Lampiran c);

  rrTA IAANI ElENll-\lnllZAl\l lttENl IANIA LZE^El\rEDl ANI/1 ANI lt\l-rEl Elzrr

  2t-

 • -2-

  iv) Prinsip-prinsip Pemberian CBSG TB program saluran Kedua / UpU bagipegawai perkhidmatan pendid,r,"" L"p"rrn Diproma (Lampiran D); v) Urusan Perkhidmatan semasa CBSG TB program saluran Kedua / upubagi Pegawai Perkhidmatan Pendioir

 • Salinan kepada:

  1) Y.Bhg" Datuk Dr. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia -

  2) Y.Bhg. Datuk Dr" Ketua pengarah pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysi a

  3) Y.Bhg. Datuk rimbalan Ketua setiausaha (pembangunan pelajaran) Kementerian Pendidikan Malaysia

  4) Timbalan Ketua Pengarah pelajaran Malaysia (Pembangunan Profesionalisme Keguruan) Kementerian Pendidikan Malaysia

  5) Y.Brs. Dato' Haji rimbalan Ketua pengarah pelajaran Malaysia (Operasi Pendidikan) Kementerian Pendidikan Malaysia

 • CBSG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

  LAMPIRAN A

  TATACARA PERMOHONAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA

  (CBSG TB) PROGRAM SALURAN KEDUA / UPU BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

  1. Mengisi dan melengkapkan dokumen berikut:

  i) Senarai Semak Permohonan CBSG TB Program Saluran Kedua / UPU Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan;

  ii) Borang Permohonan Cuti Belajar Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD-1/2011;

  iii) Borang Perakuan Daripada Ketua Jabatan Bagi Permohonan Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan – KPM(BT)LD- 2/2011;

  iv) Borang Perakuan Kedudukan Kewangan Sebelum Cuti Belajar bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan -KPM(BT)LD-3/2011;

  v) Borang Maklumat Pinjaman Pendidikan / Tabung Pendidikan - KPM(BT)LD-4/2011; dan

  vi) Borang Maklumat Politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD-5/2011.

  2. Mengemukakan borang permohonan yang lengkap seperti di para 1 ke Bahagian Tajaan Pendidikan (BT) melalui Ketua Jabatan.

  3. BT akan memaklumkan keputusan permohonan yang layak melalui surat kepada calon.

  4. Calon yang layak perlu mendapatkan tempat pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA).

  5. Surat Kelulusan Cuti Belajar hanya akan dikeluarkan oleh BT selepas calon mengemukakan surat tawaran pengajian.

  6. Calon yang berjaya hanya dibenarkan meninggalkan tempat bertugas mengikut tempoh tarikh cuti belajar seperti mana Surat Kelulusan CBSG TB.

 • CBSG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

  LAMPIRAN B

  SYARAT-SYARAT PERMOHONAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) PROGRAM SALURAN KEDUA / UPU BAGI

  PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

  1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan tetap;

  2. PPPLD hendaklah telah berkhidmat sekurang kurangnya selama 3 tahun (lantikan selewat-lewatnya 1 Januari 2011) pada tarikh tutup permohonan;

  3. Telah disahkan dalam jawatan; 4. Berumur tidak melebihi 45 tahun pada 31 Disember 2014; 5. Memperolehi markah purata Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) sekurang-

  kurangnya 85% bagi tiga (3) tahun kalendar berturut-turut (2011, 2012 & 2013). Penilaian setahun LNPT genap 12 bulan;

  6. Telah membuat pengisytiharkan harta dalam tempoh lima (5) tahun terkini sebelum

  tempoh cuti belajar berkuatkuasa; 7. Mendapat sokongan dan perakuan Ketua Jabatan; 8. Bebas dari sebarang prosiding tindakan tatatertib atau tindakan Mahkamah; 9. Bebas daripada disenarai hitam sebagai peminjam tegar daripada institusi seperti

  Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA), Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), Majlis Amanah Rakyat (MARA), Kerajaan Asing atau lain-lain penaja;

  10. Bebas daripada ikatan perjanjian berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan

  Malaysia / Kerajaan; 11. Emolumen PPP hendaklah tidak berbaki negatif setelah diseparuhkan dan gaji

  bersih tidak kurang daripada 40% setelah diseparuhkan. 12. Telah mendapat tempat di universiti / institusi pengajian yang diiktiraf oleh Kerajaan

  Malaysia; 13. Memilih bidang kursus berdasarkan unjuran Kementerian Pendidikan Malaysia

  seperti di Lampiran C atau mengekalkan opsyen ikhtisas asal; 14. PPP yang pernah diluluskan Cuti Belajar di peringkat Ijazah Sarjana Muda sebelum

  ini tetapi tidak berjaya menamatkan pengajian, tidak boleh dipertimbangkan kemudahan CBSG TB untuk kali kedua pada peringkat pengajian yang sama.

 • CBSG T

Recommended

View more >