tawaran cuti belajar separuh gaji tanpa biasiswa...

22
TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) BAGI PROGRAM SALURAN KEDUA / UPU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) TAHUN 2014 Tarikh Tutup 31 Disember 2014 Kategori Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Tempat Pengajian Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Pegawai perlu memohon sendiri tempat pengajian di IPTA. Tahun Pengajian Sesi Kemasukan dan Pengajian Tahun 2014 sahaja Maklumat Tawaran Surat Edaran Tawaran Permohonan CBSG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di bawah Program Saluran Kedua / UPU Ambilan Tahun 2014. Tatacara permohonan CBSG TB Program Saluran Kedua / UPU bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran A Syarat-syarat Permohonan CBSG TB Program Saluran Kedua / UPU bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran B Unjuran Bidang Pengajian Program Saluran Kedua / UPU CBSG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran C Prinsip-prinsip Pemberian CBSG TB Program Saluran Kedua / UPU bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran D Urusan Perkhidmatan Semasa CBSG TB Program Saluran Kedua / UPU bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran E Penajaan Pembiayaan Sendiri Dokumen Permohonan Borang Yang Perlu Diisi: 1. Senarai Semak Permohonan Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bahagian Tajaan Pendidikan 2. Borang Permohonan Cuti Belajar Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan – KPM(BT)LD 1/2011 3. Borang Perakuan Daripada Ketua Jabatan Bagi Permohonan Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD 2/2011 4. Borang Perakuan Kedudukan Kewangan Pegawai Sebelum Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD 3/2011 5. Borang Maklumat Pinjaman Pendidikan / Tabung Pendidikan – KPM(BT)LD 4/2011 6. Borang Maklumat Politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan – KPM(BT)LD 5/2011 Dokumen yang perlu disertakan: 1. Salinan Kad Pengenalan yang disahkan; 2. Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan yang dikemaskini; 3. Salinan Sijil-sijil Akademik dan Transkrip yang disahkan; 4. Salinan Surat Pengesahan Pelantikan yang disahkan; 5. Salinan Surat Pengesahan Perkhidmatan yang disahkan; 6. Salinan Surat Pengistiharan Harta yang disahkan; dan 7. Salinan Slip Gaji Terkini yang disahkan. Calon perlu mengemukakan borang permohonan yang lengkap diisi beserta dokumen ke alamat berikut: KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN ARAS 1, BLOK 2251, JALAN USAHAWAN 1 63000 CYBERJAYA SELANGOR DARUL EHSAN (u.p. : Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan)

Upload: others

Post on 01-Jan-2020

153 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB)

BAGI PROGRAM SALURAN KEDUA / UPU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) TAHUN 2014

 

Tarikh Tutup 31 Disember 2014

Kategori Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

Tempat Pengajian Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Pegawai perlu memohon sendiri tempat pengajian di IPTA.

Tahun Pengajian Sesi Kemasukan dan Pengajian Tahun 2014 sahaja

Maklumat Tawaran

• Surat Edaran Tawaran Permohonan CBSG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di bawah Program Saluran Kedua / UPU Ambilan Tahun 2014.

• Tatacara permohonan CBSG TB Program Saluran Kedua / UPU bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran A

• Syarat-syarat Permohonan CBSG TB Program Saluran Kedua / UPU bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran B

• Unjuran Bidang Pengajian Program Saluran Kedua / UPU CBSG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran C

• Prinsip-prinsip Pemberian CBSG TB Program Saluran Kedua / UPU bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran D

• Urusan Perkhidmatan Semasa CBSG TB Program Saluran Kedua / UPU bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran E

Penajaan Pembiayaan Sendiri

Dokumen Permohonan

Borang Yang Perlu Diisi:

1. Senarai Semak Permohonan Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bahagian Tajaan Pendidikan

2. Borang Permohonan Cuti Belajar Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan – KPM(BT)LD 1/2011

3. Borang Perakuan Daripada Ketua Jabatan Bagi Permohonan Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD 2/2011

4. Borang Perakuan Kedudukan Kewangan Pegawai Sebelum Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD 3/2011

5. Borang Maklumat Pinjaman Pendidikan / Tabung Pendidikan – KPM(BT)LD 4/2011

6. Borang Maklumat Politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan – KPM(BT)LD 5/2011

Dokumen yang perlu disertakan:

1. Salinan Kad Pengenalan yang disahkan; 2. Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan yang dikemaskini; 3. Salinan Sijil-sijil Akademik dan Transkrip yang disahkan; 4. Salinan Surat Pengesahan Pelantikan yang disahkan; 5. Salinan Surat Pengesahan Perkhidmatan yang disahkan; 6. Salinan Surat Pengistiharan Harta yang disahkan; dan 7. Salinan Slip Gaji Terkini yang disahkan.

Calon perlu mengemukakan borang permohonan yang lengkap diisi beserta dokumen ke alamat berikut:

KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN ARAS 1, BLOK 2251, JALAN USAHAWAN 1 63000 CYBERJAYA SELANGOR DARUL EHSAN (u.p. : Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan)

Page 2: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

Pegawai Bertanggungjawab

Bil Pegawai E-mel No. Telefon 1. Encik Maswira bin

Mahyiddin [email protected] 03-83217158

2. Puan Shuhaidah binti Mohd Shorkapeli

[email protected] 03- 83217156

3. Cik Noorul Azira binti Ab Razak

[email protected]

03-83217139

Page 3: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAMINISTRY OF EDUCATION MALAYSIABAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKANEDUCATIO N SPONSORS HIP DIVISIONARAS 1,BLOK2251JALAN USAHAWAN 1

63000 CYBERJAYASELANGOR DARUL EHSAN

KL,h,{L,N]'L,RIAIIIPE,hIDIDIKAi!MALAYSIA

Tel :03-8321 7100 (Kaunter)Faks :03-8321 7101httpl/www.moe.gov.my

I Malaysia : "Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan"

Rujukan Kami . KPM.BT 700-10t1 (12)

Tarikh . pJ^nu^ri2014

Semua Ketua Jabatan / Bahagian

Semua Pengarah Pelajaran Negeri

Semua Pengarah lnstitut Perguruan

Semua Pengarah Kolej Matrikulasi

Y. Bhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/puan,

TAWARAN PERMOHONAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA DIBAWAH PROGRAM SALURAN KEDUA / UPU BAGI PEGAWAI PERKHIDMATANPENDIDIKAN AMBILAN TAHUN 2014

Dengan segala hormatnya saya telah diarah merujuk kepada perkara di atas.

2' Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia (KpM) membukapeluang kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma lefeUO; yangingin mengikuti Program Cuti Belajar Separuh Gaji Tanpa Biasiswa (CBSG TB) di b"*"[Program Saluran Kedua / UPU Ambilan Tahun 2014 bagi mengikuti pengajian di peringkatljazah Sarjana Muda.

3' Sehubungan itu, PPPLD yang sedang berkhidmat dengan KPM dan berminat untukmengikuti program ini boleh mengemukakan permohonan tersebut kepada Bahagian TajaanPendidikan (BT) bagi mengikuti pengajian secara sepenuh masa di lnstitui eengilianTinggiAwam (IPTA). Bersama-sama ini disertakan maklumat terperinci mengenai:

i) Tatacara Permohonan CBSG TB program saluran Kedua / upu bagiPegawai Perkhidmatan pendidikan Lepasan Diploma (Lampiran A);

ii) Syarat-syarat Permohonan CBSG TB Program Saluran Kedua / UpU bagiPegawai Perkhidmatan pendidikan Lepasan Diploma (Lampiran B);

iii) Unjuran Bidang Pengajian program saluran Kedua / upu CBSG TB bagiPegawai Perkhidmatan pendidikan Lepasan Diploma (Lampiran c);

rrTA IAANI ElENll-\lnllZAl\l lttENl IANIA LZE^El\rEDl ANI/1 ANI lt\l-rEl Elzrr

2t-

Page 4: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

-2-

iv) Prinsip-prinsip Pemberian CBSG TB program saluran Kedua / UpU bagipegawai perkhidmatan pendid,r,"" L"p"rrn Diproma (Lampiran D);v) Urusan Perkhidmatan semasa CBSG TB program saluran Kedua / upubagi Pegawai Perkhidmatan Pendioir<an r-epasan Diploma (Lampiran E); danvi) Garis Panduan CBSG. TB Pegawai perkhidmatan pendidikan LepasanDiproma boreh diravari di Laman d;;;;";; KpM www moe.qov.rny

4" Adalah diharapkan pihak Y"Bhg. DatuklDato'/Datin/tuan/puan dapat rnenghebahkanperkara ini kepada semua PPlro yang berkelayak"n oi'or*.h pentadbii"n m"ring-masing.Jasa baik Y'Bhg' Datuk/Datoio"iinttr"nll;r 1i,gr dimohon untuk memastikan|fffr?n""an

dengan dokurnen yang lengirp ""il"ia oit<emurakan ke BT di alamat

Ketua SetiausahaKementerian pendidikan MalavsraBahagran Talaan pendidikanAras .tr, Blok 2251, Jalan Usahawan 163000 CyberjayaSELANGOR DARUL EHSAN(u'p" : cawangan Latihan Daram perkhidmatan)

5' Dimaklumkan juga bahawa tawaran ini hanya sah bagi kernasukan ke pusatpengajian bagi tahun ,zb^l+ sahaja' sebarang p"rtrrir"r dan maklumat lanjut berkaitantawaran CBSG TB ini, bolehlah ,Jngh,rOrngi pegawai berikut:

5,,.0,05fr.11ff3Tft1;*i;Y;;i'ly,?Xt";:?il:"n"nrpuan daram perkara ini sansarrah diharsai

Sekian.

,.BERKHIDMAT UNTUK NEGARA,'

Saya yang menurut perintah,

(stTt BORHAN)Bahagiln TbJaah pendidikanb.p" Ketua SetiausahaKernenterian FendidikanNo. Tel:03-8321 7A42

Malaysia

No" Faks:03-8321 7101 E-mel : [email protected]. my

Page 5: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

Salinan kepada:

1) Y.Bhg" Datuk Dr. Ketua SetiausahaKementerian Pendidikan Malaysia -

2) Y.Bhg. Datuk Dr" Ketua pengarah pelajaran MalaysiaKementerian Pendidikan Malaysi a

3) Y.Bhg. Datuk rimbalan Ketua setiausaha (pembangunan pelajaran)Kementerian Pendidikan Malaysia

4) Timbalan Ketua Pengarah pelajaran Malaysia(Pembangunan Profesionalisme Keguruan)Kementerian Pendidikan Malaysia

5) Y.Brs. Dato' Haji rimbalan Ketua pengarah pelajaran Malaysia(Operasi Pendidikan)Kementerian Pendidikan Malaysia

Page 6: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

CBSG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

LAMPIRAN A

TATACARA PERMOHONAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA

(CBSG TB) PROGRAM SALURAN KEDUA / UPU BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

1. Mengisi dan melengkapkan dokumen berikut:

i) Senarai Semak Permohonan CBSG TB Program Saluran Kedua / UPU Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan;

ii) Borang Permohonan Cuti Belajar Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD-1/2011;

iii) Borang Perakuan Daripada Ketua Jabatan Bagi Permohonan Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan – KPM(BT)LD- 2/2011;

iv) Borang Perakuan Kedudukan Kewangan Sebelum Cuti Belajar bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan -KPM(BT)LD-3/2011;

v) Borang Maklumat Pinjaman Pendidikan / Tabung Pendidikan -KPM(BT)LD-4/2011; dan

vi) Borang Maklumat Politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan -KPM(BT)LD-5/2011.

2. Mengemukakan borang permohonan yang lengkap seperti di para 1 ke Bahagian Tajaan Pendidikan (BT) melalui Ketua Jabatan.

3. BT akan memaklumkan keputusan permohonan yang layak melalui surat kepada calon.

4. Calon yang layak perlu mendapatkan tempat pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA).

5. Surat Kelulusan Cuti Belajar hanya akan dikeluarkan oleh BT selepas calon mengemukakan surat tawaran pengajian.

6. Calon yang berjaya hanya dibenarkan meninggalkan tempat bertugas mengikut tempoh tarikh cuti belajar seperti mana Surat Kelulusan CBSG TB.

Page 7: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

CBSG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

LAMPIRAN B

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) PROGRAM SALURAN KEDUA / UPU BAGI

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan tetap;

2. PPPLD hendaklah telah berkhidmat sekurang kurangnya selama 3 tahun (lantikan selewat-lewatnya 1 Januari 2011) pada tarikh tutup permohonan;

3. Telah disahkan dalam jawatan; 4. Berumur tidak melebihi 45 tahun pada 31 Disember 2014; 5. Memperolehi markah purata Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) sekurang-

kurangnya 85% bagi tiga (3) tahun kalendar berturut-turut (2011, 2012 & 2013). Penilaian setahun LNPT genap 12 bulan;

6. Telah membuat pengisytiharkan harta dalam tempoh lima (5) tahun terkini sebelum

tempoh cuti belajar berkuatkuasa; 7. Mendapat sokongan dan perakuan Ketua Jabatan; 8. Bebas dari sebarang prosiding tindakan tatatertib atau tindakan Mahkamah; 9. Bebas daripada disenarai hitam sebagai peminjam tegar daripada institusi seperti

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA), Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), Majlis Amanah Rakyat (MARA), Kerajaan Asing atau lain-lain penaja;

10. Bebas daripada ikatan perjanjian berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan

Malaysia / Kerajaan; 11. Emolumen PPP hendaklah tidak berbaki negatif setelah diseparuhkan dan gaji

bersih tidak kurang daripada 40% setelah diseparuhkan. 12. Telah mendapat tempat di universiti / institusi pengajian yang diiktiraf oleh Kerajaan

Malaysia; 13. Memilih bidang kursus berdasarkan unjuran Kementerian Pendidikan Malaysia

seperti di Lampiran C atau mengekalkan opsyen ikhtisas asal; 14. PPP yang pernah diluluskan Cuti Belajar di peringkat Ijazah Sarjana Muda sebelum

ini tetapi tidak berjaya menamatkan pengajian, tidak boleh dipertimbangkan kemudahan CBSG TB untuk kali kedua pada peringkat pengajian yang sama.

Page 8: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

CBSG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

LAMPIRAN C

UNJURAN BIDANG PENGAJIAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) PROGRAM SALURAN KEDUA / UPU BAGI PEGAWAI

PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

1. Unjuran bidang kursus ini adalah berdasarkan keperluan dan mengikut keutamaan opsyen yang diperlukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia;

2. Keutamaan ditawarkan kepada PPPLD yang mengikuti bidang pengajian mengikut opsyen ikhtisas asal.

3. Memilih bidang pengajian yang ditawarkan berikut: (i) PPP sekolah rendah perlu mengikuti bidang pengajian yang relevan dengan

subjek yang ditawarkan di sekolah rendah; (ii) PPP sekolah menengah perlu mengikuti bidang pengajian yang relevan dengan

subjek yang ditawarkan di sekolah menengah; serta

(iii) Bidang bagi kursus mata pelajaran vokasional adalah tertakluk kepada bidang kursus yang ditawarkan di Kolej Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia.

4. Senarai kursus yang ditawarkan bagi ambilan tahun 2014 adalah di dalam jadual di bawah:

BIL. BIDANG KURSUS

1. Bahasa Malaysia

2. Bahasa Inggeris

3. Sejarah

4. Pendidikan Islam

5. Pengajian Cina

6. Pengajian Tamil

7. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

8. Pendidikan Khas//Pemulihan

9. Mata Pelajaran Vokasional

Page 9: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

CBSG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

LAMPIRAN D

PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) PROGRAM SALURAN KEDUA / UPU BAGI PEGAWAI

PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

1. CBSG TB diberikan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

bagi mengikuti kursus di peringkat Ijazah Pertama;

2. Pegawai layak diberi kemudahan CBSG TB maksimum dua kali sahaja sepanjang tempoh perkhidmatan bagi mengikuti kursus jangka panjang;

3. Pegawai yang pernah diluluskan CBSG TB tetapi gagal kerana kelemahan

akademik tidak layak diberi kemudahan CBSG TB lagi dan hanya boleh dipertimbangkan CBTG TB sahaja;

4. Pegawai yang menarik diri tanpa izin / kelulusan daripada mengikuti kursus /

pengajian setelah diluluskan CBSG TB, tidak layak dipertimbangkan untuk cuti belajar berikutnya;

5. Pegawai yang sedang bercuti belajar dan dikenakan tindakan tatatertib / disiplin atau

tindakan mahkamah akan ditamatkan cuti belajar; 6. Pegawai yang telah mengikuti cuti belajar kurang 12 bulan tetapi melebihi 3 bulan di

dalam atau di luar negara, boleh dipertimbangkan cuti belajar selepas genap satu (1) tahun tamat mengikuti kursus yang terdahulu dengan jayanya;

7. Pegawai yang telah mengikuti cuti belajar melebihi 12 bulan di dalam atau di luar

negara, boleh dipertimbangkan cuti belajar selepas genap dua (2) tahun tamat mengikuti kursus yang terdahulu dengan jayanya;

8. Kursus yang diikuti mestilah pada peringkat yang lebih tinggi daripada kelayakan

akademik yang telah dimiliki; 9. Tempoh cuti belajar tidak boleh diambil kira sebagai tempoh sedang berkhidmat

bagi tujuan menyelesaikan tempoh ikatan perjanjian sebelumnya; 10. Pegawai yang diluluskan cuti belajar masih tertakluk kepada Peraturan-Peraturan

Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan lain-lain peraturan yang berkuatkuasa; dan

11. Pegawai akan dikenakan ikatan kontrak berkhidmat dengan Kementerian

Pendidikan Malaysia (KPM) dan sekiranya melanggar syarat-syarat dalam perjanjian akan dikenakan tuntutan gantirugi.

Page 10: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

CBSG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

LAMPIRAN E

URUSAN PERKHIDMATAN SEMASA CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) PROGRAM SALURAN KEDUA / UPU BAGI PEGAWAI

PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

1. Status Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang telah diluluskan cuti belajar akan dipindahkan ke Jawatan Latihan, Bahagian Tajaan Pendidikan (BT) dan Ketua Jabatan baharu sepanjang tempoh cuti belajar tersebut adalah BT.

2. Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK)

2.1 Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) pegawai akan dipindahkan ke BT. 2.2 BT adalah bertanggungjawab untuk merekod dan mengemaskini BPK

sepanjang tempoh pegawai mengisi Jawatan Latihan BT. 2.3 Ketua Jabatan asal hendaklah memastikan: 2.3.1 kelulusan CB pegawai direkodkan ke dalam BPK.

2.3.2 BPK pegawai dikemaskini sehingga tarikh pegawai meninggalkan tempat bertugas.

2.3.3 BPK pegawai dibuat salinan sebelum dikemukakan ke BT untuk tujuan rujukan dan simpanan Jabatan asal.

2.4 BPK pegawai yang telah lengkap hendaklah dikemukakan ke BT dalam

tempoh 14 hari dari tarikh surat ini beserta dengan Sijil Gaji Akhir, Penyata Perubahan Gaji (Kew-8) dan Kenyataan Cuti bagi tahun 2013.

3. Pembayaran Emolumen

3.1 Pegawai layak menerima imbuhan / elaun lain dengan kadar separuh

daripada jumlah yang berkelayakan berikut:

3.1.1 Gaji 3.1.2 Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) 3.1.3 Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) 3.1.4 Elaun Bantuan Sara Hidup (COLA) – Mengikut Kadar Lokasi Pengajian 3.1.5 Elaun Pengangkutan Pindah Barang 3.1.6 Tuntutan Perjalanan Pergi Balik sebelum dan selepas kursus

Page 11: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

CBSG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

3.2 Pegawai tidak layak menerima imbuhan / elaun berikut:

3.2.1 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) 3.2.2 Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) 3.2.3 Elaun Khas Pengetua/Guru Besar 3.2.4 Elaun Perumahan Wilayah (EPW) 3.2.5 Bayaran Insentif Wilayah (BIW) 3.2.6 Elaun Memangku 3.2.7 Elaun Tanggung Kerja 3.2.8 Elaun Bahasa Asing

3.3 Mulai ambilan tahun 2012, urusan pembayaran gaji dan elaun pegawai

sepanjang tempoh kelulusan CB adalah diuruskan oleh BT.

4. Faedah Persaraan 4.1 Tempoh CBSG TB boleh dimasuk kira bagi tujuan pengiraan faedah

persaraan atau Faedah Terbitan seperti mana diperuntukkan di bawah Undang-Undang Pencen yang berkuatkuasa.

5. Kekananan, Kenaikan Pangkat dan Pemangkuan

5.1 Tempoh CBSG TB tidak menjejaskan kekananan;

5.2 Layak dipertimbangkan kenaikan pangkat dalam tempoh cuti belajar

sekiranya telah memenuhi syarat; dan 5.3 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang sedang memangku, akan hilang

kelayakan pemangkuannya apabila diluluskan CBSG TB.

6. Urusan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan 6.1 Bagi tujuan penilaian prestasi, pegawai yang diluluskan CB melebihi 180 hari

dikehendaki mengisi Borang Laporan Nilaian Prestasi (LNPT) P.S.D FORM (Performance) 6/93 yang boleh dimuat turun dari laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat http://www.moe.gov.my. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan ke BT sebelum atau pada 15 Januari tahun berikutnya.

6.2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang memilih Sistem Saraan Malaysia (SSM) dan berkursus melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar adalah layak dipertimbangkan pergerakan gaji tahunan secara isyarat tidak lebih daripada tiga kali pergerakan gaji sepanjang tempoh perkhidmatan

6.3 Pegawai yang kekal di bawah Sistem Saraan Baru yang berkursus bergaji penuh melebihi 180 hari adalah layak dipertimbangkan pergerakan gaji tahunan secara ‘Isyarat’ tertakluk kepada Laporan Kemajuan Kursus sepertimana Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2005.

Page 12: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

CBSG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

6.4 BT akan merekod dan menguruskan pergerakan gaji pegawai ke dalam BPK sepanjang tempoh kelulusan CB.

6.5 BT akan mengeluarkan Surat Pergerakan Gaji pegawai kepada KJ baharu

setelah pegawai melapor diri atau menamatkan CB (jika berkaitan). 6.6 Adalah ditegaskan bahawa LNPT P.S.D FORM (Performance) 6/93 tidak

digunapakai untuk tujuan pemangkuan dan kenaikan pangkat. Bagi urusan tersebut, LNPT yang digunakan ialah LNPT 3 tahun terakhir sebelum atau/dan selepas bercuti mengikut mana berkenaan. .

7. Tempoh Ikatan Kontrak dan Tuntutan Gantirugi

7.1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan akan dikenakan ikatan kontrak untuk

berkhidmat dengan KPM atau dikenakan tuntutan gantirugi sekiranya melanggar syarat-syarat perjanjian. Tempoh kontrak dan tuntutan gantirugi adalah berikut:

Tempoh Pengajian / Cuti belajar

Tempoh Ikatan Berkhidmat Tuntutan Gantirugi

4 tahun atau kurang 4 tahun RM110,000.00

Lebih 4 tahun 5 tahun RM130,000.00

Page 13: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

Nama :

No. Kad Pengenalan :

Program :

Peringkat Pengajian :

Borang Permohonan Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan PendidikanKPM(BT) LD 1/2011

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

SENARAI SEMAK PERMOHONAN CUTI BELAJAR PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN

Borang Perakuan Ketua Jabatan Bagi Permohonan Cuti Belajar KPM(BT) LD 2/2011

Borang Perakuan Kedudukan Kewangan Sebelum Cuti BelajarKPM(BT) LD 3/2011

Borang Maklumat Pinjaman Pendidikan / Tabung PendidikanKPM(BT) LD 4/2011

Borang Maklumat Politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bagi PermohonanCuti Belajar / Biasiswa / Pinjaman Pendidikan KPM(BT) LD 5/2011

Salinan slip gaji terkini yang disahkan

Salinan Sijil SPM/Diploma/Ijazah yang disahkan

Salinan Kad Pengenalan yang disahkan

Salinan surat Lantikan ke Jawatan Sekarang (disahkan)

Surat Tawaran Tempat Kursus/Tawaran Kemasukan Universiti (jika berkaitan)

Slip Pendaftaran Universiti (jika berkaitan)

Surat Tawaran Biasiswa (jika berkaitan)

Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan yang kemaskini (disahkan)

Salinan Muka Surat yang memaparkan Nama dan No. Akaun Bank Islam (Penerima biasiswa Kementerian Pelajaran Malaysia sahaja)

Salinan surat Lantikan ke Jawatan Sekarang (disahkan)

Salinan surat Pengesahan Jawatan Sekarang (disahkan)

Salinan surat pengisytiharan harta yang terkini (disahkan)

(Tarikh) (Tandatangan Pemohon)

Surat Pengiktirafan Kelayakan Ijazah (jika berkaitan)

Page 14: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

1. Lengkapkan borang dengan jelas dengan HURUF BESAR sahaja2. Perlu diisi dalam satu salinan sahaja

A. BUTIR-BUTIR DIRI

01. Nama :

02. No. Kad Pengenalan :

No. Kad Pengenalan : KPM(BT) LD 1/2011- Pindaan 2012

Sila lekatkan gambar pasport terkini

BORANG PERMOHONAN CUTI BELAJAR PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ARAHAN

03. Tarikh Lahir : 04. Umur :

05. Jantina : 06. Kaum :

07. Taraf Perkahwinan : 08. No. Telefon Rumah :

09. Warganegara : 10. No. Telefon Bimbit :

11. Agama :

12. Alamat E-mel :

13. Alamat Surat-menyurat :

B. BUTIR-BUTIR CUTI BELAJAR YANG DIPOHON

01. Jenis Cuti Belajar : Cuti Belajar Cuti Belajar Cuti Belajar Bergaji Penuh Separuh Gaji Tanpa Gaji

02. Jenis Biasiswa : Dengan Separa Tanpa Biasiswa Biasiswa Biasiswa

03. Penganjur Program/ Penaja :

C. BUTIR-BUTIR KURSUS YANG DIPOHON

01. Tarikh Dipohon : hingga 02. Tempoh : bulan

03. Nama Program :

04. Kod Bidang Kursus :

05. Nama Bidang Kursus :

06. Tempat Kursus/Institusi : 06. Tempat Kursus/Institusi :

07. Peringkat Pengajian : Sijil Ijazah Pertama

Diploma Lepasan Ijazah Ijazah Sarjana

Lain-Lain* Ijazah Kedoktoran

:

(ms 1/4)

*Sila nyatakan

Page 15: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

08. Bagi Pengajian Peringkat Ijazah Kedoktoran / Ijazah Sarjana sahaja (Sebelum mengisi bahagian ini sila dapatkan pengesahan Universiti tentang struktur pengajian dan tempoh minima pengajian sama ada 12bln / 18bln / 24bln / 36bln)

Struktur Pengajiana) Ijazah Kedoktoran : Penyelidikan Sepenuh Masa

b) Ijazah Sarjana : Kerja Kursus dan tesis/disertasi

09. Jumlah Jam Kredit yang perlu diambil

a) Ijazah Kedoktoran : Jam kredit penyelidikan sepenuh masa

b) Ijazah Sarjana : Jam kredit kerja kursus; Jam kredit tesis/disertasi

No. Kad Pengenalan : KPM(BT) LD 1/2011- Pindaan 2012

D. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN

01. Skim dan Gred Perkhidmatan : PPPS PPPLD DG DGA

02. Nama Gelaran Jawatan :

03. Tarikh Lantikan Ke Skim Perkhidmatan Pertama :

04. Tarikh Lantikan Ke Skim Perkhidmatan Sekarang :

05. Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang :

06. Tempoh Berkhidmat Dalam Jawatan Sekarang :

07. Opsyen Mata Pelajaran di IPG :

08. Mata Pelajaran Utama Yang Diajar :

09. Pengalaman Dalam Bidang Yang Dipohon : Tahun

10. Opsyen Sistem Saraan : SSM SSB

11. Opsyen Umur Persaraan (Tahun) : 55 56 58 60

12. No. Telefon Pejabat :

13. No. Faksimili :

14. E-mel Rasmi :

15. Alamat Tempat Bertugas :

(ms 2/4)

Page 16: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

E. BUTIR-BUTIR AKADEMIK

01. Gred Kelulusan Bahasa Melayu diperingkat SPM :

02. Gred Kelulusan Bahasa Inggeris diperingkat SPM :

03. Pencapaian Akademik

Sijil

No. Kad Pengenalan :

Kelayakan Bidang/Institusi/Universiti Gred / PNGK

Tarikh Diperolehi

KPM(BT) LD 1/2011- Pindaan 2012

Penaja

Diploma

Ijazah Pertama

Ijazah Sarjana

Ijazah Kedoktoran

Lain-Lain

F. KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI

01. Nyatakan kursus yang pernah diikuti yang melebihi 3 bulan (bagi tempoh 2 tahun terkini)

Nama Kursus dan Anjuran Tempat Tarikh dan Tempoh

(ms 3/4)

Page 17: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

G. IKATAN PERJANJIAN SEDIA ADA

01. Adakah anda pernah diluluskan Cuti Belajar sebelum ini : Ya TidakKali

02. Nyatakan semua jenis cuti belajar yang pernah diluluskan :

No. Kad Pengenalan :

Program dan Jenis Cuti Belajar Tarikh Mula

Tarikh Tamat

Tempoh Ikatan Kontrak

KPM(BT) LD 1/2011- Pindaan 2012

H. STATUS PENGAJIAN TERKINI

01. Adakah anda sedang dalam Cuti Belajar : Ya Tidakdari mana-mana program

02. Adakah anda sedang mengikuti pengajian : Ya Tidaksecara jarak jauh (PJJ)

03. Jika Ya, nyatakan

a) Tarikh dan tempoh Pengajian :

b) Peringkat Pengajian :

c) Bidang Pengajian :

d) Semester terkini : daripada Keseluruhan Semester

e) Baki Jam Kredit yang perlu diambil :

f) Penaja :

g) Jenis Cuti Belajar Yang Diluluskan :

I. PENGAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua kenyataan yang diberi adalah benar dan permohonan ini adalah lengkap. KementerianPendidikan Malaysia berhak membatalkan permohonan ini sekiranya didapati maklumat yang dikemukakan adalah tidakbenar atau permohonan ini tidak lengkap. Saya juga berjanji akan mematuhi semua syarat yang ditetapkan olehKementerian Pendidikan Malaysia.

J. PENGESAHAN KETUA JABATAN

Saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar.

(Tandatangan Ketua Jabatan)

(ms 4/4)

(Tandatangan Pemohon)

(Tarikh) (Nama dan Cop Jawatan)

(Tarikh)

Page 18: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

KPM(BT)LD 2/2011

A. BUTIR-BUTIR DIRI (Diisi oleh Pegawai)

01. Nama :

02. No. Kad Pengenalan :

03. Program :

04. Kod / Bidang Kursus :

B.

BORANG PERAKUAN KETUA JABATAN BAGI PERMOHONAN CUTI BELAJAR

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PURATA MARKAH LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT)

LNPT yang dikehendaki adalah bagi tiga (3) tahun genap terkini. Sila rujuk syarat-syarat permohonan

C. PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERKHIDMAT (Sila Tandakan √ ):

01. Pergerakan Gaji. Pegawai pernah menerima pergerakan gaji secara isyarat :

Tarikh Kali Pertama :

Tarikh Kali Kedua :

Tarikh Kali Ketiga :

02. Tindakan Tatatertib

Peringkat : Pertuduhan / Rayuan / Hukuman

Jenis Hukuman :

2011 2012 2013

Ya

Tahun : Tahun :Tahun :

Ya

Tidak

Purata markah

Jenis Hukuman :

Tarikh tindakan :

03. Perisytiharan Harta

Tarikh Kali Pertama :

Tarikh Kali Terakhir :

D. SOKONGAN KETUA JABATAN/PENGETUA/GURU BESAR

Saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Permohonan pegawai disokong :

Ulasan :

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

(ms 1/2)

(Tandatangan ) (Nama dan Cop Jawatan)(Tarikh)

Page 19: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

KPM(BT)LD 2/2011

E.

Ulasan :

PENGESAHAN KETUA JABATAN

(Tarikh) (Tandatangan ) (Nama dan Cop Jawatan)

No. Kad Pengenalan :

Ya

Tidak

Nota : Panduan mengisi Bahagian D dan E

Tempat Bertugas Bahagian D (Sokongan) Bahagian E (Pengesahan)Bahagian/Jabatan Ketua Unit/Cawangan Pengarah/ Setiausaha BahagianIPG Pengarah IPG Rektor IPG IndukKolej Matrikulasi Pengarah Kolej Matrikulasi Pengarah Bahagian MatrikulasiJPN Ketua Unit/Cawangan Pengarah JPNPPD Pengarah PPD Pengarah JPNSekolah Pengetua/Guru Besar Pengarah JPN

(ms 2/2)

Page 20: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

A. BUTIR-BUTIR DIRI

01. Nama :

02. No. Kad Pengenalan :

B. BUTIR-BUTIR MAKLUMAT KEWANGAN (Sila sertakan salinan slip gaji terakhir yang disahkan)

01. No. Gaji :

KPM(BT) LD 3/2011

BORANG PERAKUAN KEDUDUKAN KEWANGAN SEBELUM CUTI BELAJAR

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKANBAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

02. Pusat Tanggungjawab :

03. Emolumen : Gaji Hakiki RM (sebulan)

Elaun - Elaun RM (sebulan)

Jumlah RM

04. Tangga Gaji : P T

:

C. PERAKUAN (Sila Tandakan √ ):

Saya mengaku bahawa jumlah potongan wajib/peribadi tidak melebihi 60% daripada jumlah emolumen tetap yang saya terima setiap bulan

Sekiranya berlaku lebihan bayaran gaji atau lebihan bayaran elemen biasiswa, saya bersetuju :

05. Januari April Julai OktoberTarikh Pergerakan Gaji

saya bersetuju :a) membenarkan Ketua Jabatan membuat potongan gaji; ataub) memohon pendahuluan diri untuk membayar balik lebihan bayaran gaji tersebut.

Saya juga mengaku bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia berhak membatalkan Cuti Belajar saya serta-merta sekiranya didapati maklumat yang diberikan tidak benar

Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang memohon CBSG sahaja,saya mengaku bahawa : a) emolumen tetap yang saya terima tidak negatif setelah diseparuhkan; dan b) gaji bersih tidak kurang 40% setelah diseparuhkan.

(Tarikh) (Tandatangan)

Page 21: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

A. BUTIR-BUTIR DIRI

01. Nama :

02. No. Kad Pengenalan :

B. BUTIR-BUTIR PINJAMAN PENDIDIKAN

KPM(BT)LD 4/2011

BORANG MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN/TABUNG PENDIDIKANBAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

B. BUTIR-BUTIR PINJAMAN PENDIDIKAN

01. Saya mengambil pinjaman pendidikan :

02. Maklumat Pinjaman adalah :

Ya Tidak

Bil Pihak Yang Memberi Pinjaman

Jumlah Pinjaman

Tempoh Pinjaman

Status Pembayaran(Telah selesai/Belum)

03. Kaedah Pembayaran yang dibuat adalah :

Saya sedang membuat pembayaran bulanan melalui potongan gaji. Tarikh mula potongan gaji :

Lain-lain kaedah pembayaran :

C. PERAKUAN

Saya sedang membuat pembayaran bulanan secara tunai

Saya masih belum membuat pembayaran pinjaman

Saya mengaku bahawa perisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. Sekiranya tidak benar, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

(Tandatangan )(Tarikh)

Page 22: TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1257... · TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA (CBSG TB) ... 2. Borang

A. BUTIR-BUTIR DIRI

01. Nama :

02. No. Kad Pengenalan :

03. Gred Jawatan :

KPM(BT)LD 5/2011

BORANG MAKLUMAT POLITIK PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BAGI PERMOHONAN CUTI BELAJAR/BIASISWA/PINJAMAN PELAJARAN

BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKANKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

B. BUTIR - BUTIR KEDUDUKAN POLITIK

Jawatan politik yang dipegang :

Peringkat (Cawangan/Bahagian/Dll) :

Nama Parti Politik :

Tarikh dan tempoh pelantikan :

Saya mengaku tidak terlibat dalam pertubuhan parti politik

Saya mengaku sedang menyertai / terlibat dalam jawatankuasa pertubuhan parti politik

Status (aktif /tidak aktif) :

Sekiranya saya diluluskan Cuti Belajar/Biasiswa/Pinjaman di bawah Kementerian PendidikanMalaysia, saya bersetuju akan meninggalkan semua jawatan dan kepentingan sayadalam mana-mana pertubuhan parti politik

C. PERAKUAN

Saya mengaku bahawa sekiranya saya tidak mematuhi persetujuan di atas, KementerianPendidikan Malaysia berhak menarik balik atau membatalkan kelulusan Cuti Belajar/Biasiswa/Pinjaman tersebut.

(Tandatangan )(Tarikh)