panduan menggunakan sistem biasiswa sekolah memaparkan maklumat ringkas sekolah dan guru biasiswa 8

Download PANDUAN MENGGUNAKAN SISTEM BIASISWA SEKOLAH Memaparkan maklumat ringkas sekolah dan guru biasiswa 8

Post on 27-Feb-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PANDUAN MENGGUNAKAN

  SISTEM BIASISWA SEKOLAH

  YAYASAN PAHANG

  (GURU BIASISWA)

 • LAYARI LAMAN SESAWANG UTAMA

  YAYASAN PAHANG di

  http://www.yp.org.my

   Pilih Jenis Biasiswa Sekolah

  Biasiswa Sekolah Menengah : http://eyayasan2.yp.org.my/bsmyp/jpnp/

  Biasiswa Sekolah Rendah : http://eyayasan2.yp.org.my/bsryp/jpnp/

  2

  http://www.yp.org.my/ http://eyayasan2.yp.org.my/bsmyp/jpnp/ http://eyayasan2.yp.org.my/bsryp/jpnp/

 • SISTEM ATAS

  TALIAN

  BIASISWA

  SEKOLAH

  MENENGAH

  SISTEM

  ATAS

  TALIAN

  BIASISWA

  SEKOLAH

  RENDAH 3

 • Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan yang telah diberikan

  kepada sekolah masing-masing. Klik butang Masuk

  Pengguna : [kodsekolah]

  Kata Laluan : [katalaluansediada]

  4

 • SILA TEKAN MENU KELUAR UNTUK SESI PERCUBAAN

  SISTEM

  KLIK DISINI UNTUK SESI

  PERCUBAAN SISTEM 5

 • Untuk tujuan percubaan, sila masukkan ID Pengguna dan

  Kata Laluan di bawah

  Pengguna : CBI1234

  Kata Laluan : 1

  6

 • Paparan setelah masuk kedalam sistem, di bahagian bawah menu

  akan memaparkan nama sekolah pengguna. Pastikan nama

  sekolah adalah betul

   Terdapat 7 Menu Pengguna :-

  1. Info 2. Cetakan Borang 3. Permohonan

  4. Senarai 5. Bayaran 6. Sistem

  7. Keluar 7

 • 1.0 Menu Info

  1.1 Submenu : Maklumat Sekolah

   Memaparkan maklumat ringkas sekolah dan guru biasiswa

  8

 • 1.2 Submenu : Kemaskini Maklumat Sekolah

   Jika berlaku pertukaran guru biasiswa, maklumat ini hendaklah di

  kemaskini dengan memasukkan maklumat guru baharu

  9

 • 2.0 Menu Cetakan Borang

   Pilih borang yang akan diisi oleh murid samada :

  a) Borang Permohonan BSM/BSR 1.0 (bagi murid yang tiada tersenarai

  dalam borang 2.0, atau

  b) Borang Permohonan BSM/BSR 2.0 (bagi murid yang mempunyai

  maklumat asas)

  10

 • 2.1 Submenu : Borang Permohonan BSM/BSR 1.0

   Bahagian ini akan memaparkan borang kosong dan guru biasiswa

  boleh mencetak borang ini untuk diisi oleh murid.

  CONTOH: BORANG YANG TIADA MAKLUMAT ASAS MURID 11

 • 2.2 Submenu : Borang Permohonan BSM/BSR 2.0

   Bahagian ini akan memaparkan senarai murid yang ada dalam sistem.

   Klik pada bahagian cetak borang untuk mencetak borang yang akan

  diisi oleh murid.

   Borang yang dicetak pada bahagian ini mempunyai maklumat asas

  murid.

  12

 • Contoh : Borang yang mengandungi maklumat asas murid

  13

 •  Pilih jenis permohonan berdasarkan borang yang diisi samada :

  a) Permohonan BSM/BSR 1.0 (bagi murid yang tiada maklumat

  asas), atau

  b) Permohonan BSM/BSR 2.0 (bagi murid yang ada maklumat asas)

  3.0 Menu Permohonan

  14

 • 3.1 Submenu : Permohonan BSM/BSR 1.0

   Pilih atas talian bagi murid yang tiada maklumat asas.

   Pilih borang permohonan yang akan diisi.

   Borang akan dipaparkan dan isi semua ruangan yang berkenaan.

  15

 • 3.2 Submenu : Borang Permohonan BSM/BSR 2.0

   Permohonan atas talian bagi murid yang ada maklumat asas.

   Klik pada Belum Mohon untuk membuat permohonan.

   Isi semua ruangan yang berkenaan.

  16

 • 4.0 Menu Senarai

  17

 • 4.1 Submenu : Semua Pelajar

   Menyenaraikan semua murid di dalam sistem.

   Status Mohon untuk murid yang telah membuat permohonan

  biasiswa.

   Status Belum Mohon untuk murid yang belum membuat

  permohonan biasiswa.

   Status Berjaya untuk murid yang berjaya.

  18

 • 4.2 Submenu : Senarai Sedang Memohon

   Menyenaraikan murid yang telah membuat permohonan

   Ada 2 Status Permohonan :-

  • TELAH DISAHKAN

  Permohonan telah di key-in dan telah disahkan oleh

  pengetua/guru besar

  • BELUM DISAHKAN

  Permohonan telah di key-in dan belum disahkan oleh

  pengetua/guru besar

   Klik Kemaskini untuk mengemaskini permohonan. Kemaskini

  dibenarkan sebelum tarikh tutup permohonan. Selepas dikemaskini

  status permohonan perlu disahkan semula oleh Pengetua/Guru

  Besar/PK HEM.

   Klik Hapus untuk menghapuskan data murid.

  19

 • NOTA PERINGATAN :

  1) Setelah selesai key-in semua borang permohonan ke dalam sistem. Sila dapatkan pengesahan Pengetua/Guru Besar/PK HEM.

  2) Setelah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar/PK HEM; Guru Biasiswa perlu mencetak dengan klik Cetak pada sub menu Senarai Sah (sila rujuk 4.9) bagi mencetak Borang Permohonan 4.0 (Surat Akuan Ibubapa/Penjaga).

  20

 • 4.3 Submenu : Senarai Belum Memohon

   Menyenaraikan murid yang belum membuat permohonan.

   Klik Belum Mohon untuk membuat permohonan (jika murid layak).

  21

 • 4.4 Submenu : Senarai Tawaran Biasiswa

   Menyenaraikan murid yang ditawarkan biasiswa.

   Pada ruangan SURAT AKUJANJI, klik Cetak untuk mencetak borang

  Persetujuan/Aku Janji Biasiswa Sekolah Menengah/Rendah Yayasan

  Pahang.

   Borang ini hendaklah diisi dan dihantar kepada guru biasiswa dan

  seterusnya dihantar ke Yayasan Pahang.

   Jika murid setuju menerima biasiswa, klik pada TERIMA dan sistem akan

  memaparkan satu paparan untuk pengesahan. Klik pada butang TERIMA.

   Jika murid tidak bersetuju untuk menerima biasiswa, klik pada TOLAK dan

  sistem akan memaparkan satu paparan untuk pengesahan. Pilih alasan

  dan seterusnya Klik pada butang TAMAT.

   Klik Tukar jika murid bertukar ke sekolah lain. Sistem akan memaparkan satu

  paparan untuk pengesahan. Pilih sekolah baru dan klik butang Tukar.

  22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 4.5 Submenu : Senarai Berjaya

   Menyenaraikan murid yang mendapat biasiswa.

   Klik Tukar jika murid ingin bertukar ke sekolah lain. Sistem akan

  memaparkan satu paparan untuk pengesahan. Pilih sekolah baru

  dan klik butang Tukar.

   Klik pada Tamat untuk menamatkan biasiswa murid. Sistem akan

  memaparkan satu paparan untuk pengesahan. Pilih alasan dan

  seterusnya Klik pada butang TAMAT.

  27

 • 28

 • 29

 • Peringatan Untuk Penarikan Biasiswa :

  1. Pastikan nama yang betul ditamatkan.

  2. Segerakan penamatan untuk mengelak bayaran

  dibuat.

  30

 • 4.6 Submenu : Tamat Biasiswa

   Menyenaraikan murid yang ditamatkan biasiswa.

  4.7 Submenu : Permohonan Gagal

   Menyenaraikan murid yang tidak ditawarkan biasiswa.

  31

 • 4.8 Submenu : Bertukar Sekolah

   Menyenaraikan murid yang telah bertukar sekolah.

  32

 • 4.9 Submenu : Senarai Sah

   Menyenaraikan status murid yang perlu dibuat pengesahan oleh

  Pengetua/Guru Besar/PK HEM.

   Klik Cetak untuk paparan Borang Permohonan 4.0 bagi murid yang

  telah DISAHKAN oleh Pengetua/Guru Besar/PK HEM. Jika BELUM SAH

  Borang Permohonan 4.0 tidak boleh dicetak.

   Borang Permohonan 4.0 (Surat Akuan Ibubapa/Penjaga) ini WAJIB

  ditandatangani oleh murid dan ibubapa/penjaga.

   WAJIB dihantar ke YP :-

   Senarai murid berjaya yang telah disahkan oleh sekolah

   Borang permohonan 4.0 yang telah siap ditandatangani oleh murid

  dan ibu bapa/penjaga

   Dokumen-dokumen yang telah disahkan

  33

 • 34

 • Contoh : Borang Permohonan 4.0 (Surat Akuan Ibubapa/Penjaga)

  35

 • 5.0 Menu Bayaran

  36

 • 5.1 Submenu : Status Bayaran Individu

   Klik Lihat untuk melihat rekod bayaran biasiswa yang telah diterima

  oleh murid.

  Contoh : Rekod bayaran yang diterima murid 37

 • 5.2 Submenu : Senarai Penerimaan Bayaran

   Menyenaraikan bayaran yang diterima oleh murid bagi tahun

  semasa.

   Pilih Sesi

   Masukkan tarikh kredit bayaran yang dinyatakan dalam surat

  bayaran YP

   Pilih Tingkatan

   Pilih Permohonan Biasa atau Rayuan

  38

 •  Menyenaraikan bayaran yang diterima oleh murid bagi tahun

  semasa.

   Klik pada butang CETAK untuk mencetak senarai bayaran. Senarai

  ini perlu ditandatangani oleh murid sebagai bukti penerimaan

  bayaran biasiswa.

  KLIK SINI untuk mencetak Senarai Penerimaan Bayaran 39

 • 6.0 Menu Sistem

  6.1 Submenu : Tukar Kata Laluan

   Pengguna boleh menukar kata laluan untuk masuk ke dalam sistem.

  40

 • 6.2 Submenu : Senarai Log

   Pengguna boleh melihat rekod aktiviti di dalam sistem.

  41

 • 7.0 Menu Keluar

   Pengguna keluar dari sistem

  42

 • M E M A R T A B A T K A N M A S Y A R A K A T

  43

Recommended

View more >