kamarolzaharah bt mohd yunus guru besar sk · pdf file2018-01-16 · apakah punca...

Click here to load reader

Post on 15-Jun-2019

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KAMAROLZAHARAH BT MOHD YUNUSGURU BESAR SK KANGKAR PULAI

KOD SEKOLAH :JBA1134

GRED SEKOLAH :B

KATEGORI :Luar Bandar

BIL GURU :87 orang

ENROLMEN MURID :1380 orang

SESI :PAGI & PETANG

BIL KELAS :38 KELAS

LATAR BELAKANG SEKOLAH

KAMAROLZAHARAH BT MOHD YUNUS

Guru Besar SK Kangkar Pulai

Pengalaman PGB

1) Mula berkhidmat di SK Murni

Jaya pada 30 Dis 2015

2) Tarikh berkhidmat di sekolah

semasa pada 1 Dis 2016

2) LATAR BELAKANG

PASUKAN PENTADBIR

PN KAMAROLZAHARAH BT MOHD YUNUS

GURU BESAR

PN HJH KARTINAH BT ABD KADIR

GPK PENTADBIRAN

PN HJH FAZIDAH BT ABDULLAH

GPK KOKURIKULUM

PN UMI KALTHOM BT ABU BAKAR

GPK HEM

EN AYATUL KAUTHAR B BASEMIN

GPK PETANG

MEWUJUDKAN EKOSISTEM PAK21

ISU

MEWUJUDKAN EKOSISTEM PAK21

MATLAMAT PROJEK

OBJEKTIF PROJEK

PELAKSANAAN

PROJEK

BERDASARKAN

PENDEKATAN

PILL

8

PERANCANGAN INTERVENSI LIMA

LANGKAH (PILL)

Kenal pastisasaran yang

perlu diberi

keutamaan

Senaraidisokong

dengan

data/KPI

Apakah puncakepada

masalah yang

dihadapi

Senaraikancadangan-

cadangan

untuk

menangani

punca masalah

yang hendak

ditangani

Bincangkanamalan terbaik

di sekolah

Buat priorititerhadap

intervensi

yang

disenaraikan

adakah ia

mudah

dilaksana dan

berimpak

tinggi?

Buat pelantindakan dengan

terperinci

Mengenal

pasti sasaran

Memahami

punca

masalah

Menyenaraikan

cadangan

intervensi

Membuat

prioriti

intervensi

Menyediakan

Pelan

Tindakan1 2 3 4 5

PROGAM PILL SK KANGKAR PULAI

TEMPLATE_Data maklumat sekolah untuk bengkel Transformasi PPD_DTP 2013.xlsx

Fokus : MEWUJUDKAN EKOSISTEM PAK21

Data Susun atur kelas sebelum pelaksanaan

Projek PAK21

Mengenal pasti

sasaran1

KELAS BIL

KELAS

MINGGU

1 (JAN)

MINGGU

2

(JAN)

TAHUN 1 7 0 0

TAHUN 2 7 0 0

TAHUN 3 6 0 0

TAHUN 4 6 0 0

TAHUN 5 6 0 0

TAHUN 6 6 0 0

GAMBAR SUSUN ATUR KELAS(sebelum)

BIL

GURU

MINGGU 1

JAN

MINGGU 2

JAN

SESI PAGI 50 0 0

SESI PETANG 37 0 0

Mengenal

pasti masalah

dan sasaran1

Fokus : MEWUJUDKAN EKOSISTEM PAK21

DATA TAGGING GURU SEBELUM PROJEK PAK21

Mesin Kaedah Manusia

Bahan Persekitaran

Peralatankurang,

tidak lengkap

Kurangpenekanan

PAK 21 dalamPDPC

Kurangkepakaran

dankomitmen

Fizikal bilikdarjah yang

tidakkondusif

Kurang bahandan sumber

material

EKOSISTEMBILIK DARJAH

BELUM MEMENUHIKEPERLUAN

PAK21 MASIH RENDAH

Mengenal

pasti masalah

dan sasaran1Menyenaraikan

cadangan

intervensi3Membuat

prioriti

intervensi4Menyediakan

Pelan

Tindakan5Memahami punca

masalah2

Mengenal

pasti masalah

dan sasaran1Memahami

punca

masalah2Membuat

prioriti

intervensi4Menyediakan

Pelan

Tindakan5Menyenaraikan

cadangan intervensi3

1. Meningkatkan kualiti guru

2. Mewujudkan Ekosistem PAK 21

3. Mengupayakan Pemimpin

Pertengahan

4. Memantapkan PIBK sekolah

Pemilihan ProjekImpak

Mudah untuk dilaksana

Mewujudkan ekosistem

kelas Pendidikan Abad 21

Meningkatkan kualiti

guru

Memantapkan PIBK

sekolah

Mengupayakan pemimpin

pertengahan

Mengenal

pasti masalah

dan sasaran1Memahami

punca

masalah2Menyenaraikan

cadangan

intervensi3Menyediakan

Pelan

Tindakan5Membuat prioriti

intervensi4

PROJEK MEWUJUDKAN

EKOSISTEM PAK21

STRATEGIK TANGGUNGJAWAB Kos Sasaran Tempoh

1.Taklimat Guru Besar - Semua Guru Januari

2. Penubuhan Jawatankuasa Guru Besar / PK 1 -PK, KP,

GCJanuari

3. Susun Atur Kelas Guru Kelas - 38 buah kelas Jan - Mei

4. Komuniti Pembelajaran

Profesional (PLC)PK 1, KP - Semua Guru Jan - Nov

5. Lawatan Penandaarasan Ke SKSPP Guru Besar / PK1 RM200 Semua Guru 27 Feb

6. Pembelajaran Abad ke-21 GB/ PK1/PK PTG/KP - Semua GuruSepanjang

Tahun

7. Bengkel Strategi PAK21 GB/ PK1/KP RM100 Semua Guru 3 & 19 Apr

8. Sekolahku Berinformasi GB/ PK/ KP RM2000 PanitiaTeras Mac - Apr

Mengenal

pasti masalah

dan sasaran1Memahami

punca

masalah2Menyenaraikan

cadangan

intervensi3Membuat

prioriti

intervensi4Menyediakan

Pelan Tindakan5

1. TAKLIMAT 2. PENUBUHAN JAWATANKUASA

PAK21

3. SUSUN ATUR KELAS

SENARAI SEMAK

PROSES KERJA PELAKSANAAN PAK21

5. LAWATAN PENANDAARASAN

6. PEMBELAJARANABAD KE-21

8. SEKOLAHKU BERINFORMASI

7. BENGKEL STRATEGI PAK21

AJK2017 PAK21 DI SEMUA SEKOLAH

JOHOR

LEARNING WALK

BENGKELRPH

PERKONGSIAN

4. KOMUNITI PEMBELAJARAN

PROFESIONAL (PLC)

PERSEKI

TARAN

PEDAGO

GIPEDAGOGI

2017-PAK21 DI SEMUA SEKOLAH

TAKLIMAT PELAKSANAAN PAK 21

DI SKKP - JANUARI

GURU DG44KETUA PANITIA

PENGERUSIGURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSIPEN. KANAN 1

NAIB PENGERUSI 1PK KOKURIKULUM

PENGERUSIPK PETANG

NAIB PENGERUSI 2PK HEM

GURU CEMERLANG

PENUBUHAN JAWATANKUASA

PAK2I - JANUARI

SUSUN ATUR KELAS PAK21

(JAN MEI)

MURID DUDUK DALAM KUMPULAN 4-6 ORANG

OPEM DAN KRITERIA KEJAYAAN DI PAPAN TULIS

SUDUT PARKING LOT & HASIL KERJA MURID

PAPAN GANJARAN & TRAFFIC LIGHT

KOMUN ITI PEMBELAJARAN

PROFESIONAL (PLC) JAN - OKT

PENYEDIAAN RPH PAK21

PENANDA BUKU BRM ELEMEN PENYEDIAAN RPH

BENGKEL PENYEDIAAN RPH BERKESAN -PLC

PERKONGSIAN ILMU

Contoh RPH

CONTOH PENANDA BUKU BRM

LAWATAN PENANDAARASAN KE

SEKOLAH RINTIS PAK21

PERSEKITARAN SEKOLAH PAK 21

PEDAGOGI PAK21

BENGKEL PENYEDIAAN RPH BERKESAN -PLC

LAWATAN PENANDAARASAN KE

SEKOLAH RINTIS PAK21

KOPERATIF

BENGKEL PENYEDIAAN RPH BERKESAN -PLC

KOLABORATIF

KOMUNIKASI KREATIVITI

4C

PEMBELAJARAN ABAD KE21

PEDAGOGI PAK21

KONSEP 4C DALAM PDPC

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID

DIDIK HIBUR

BENGKEL STRATEGI PAK21

MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU

MENINGKATKAN KEMAHIRAN PEDAGOGI PAK21

SEKOLAHKU

BERINFORMASI

HUBS PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN

LALUAN BERMAKLUMAT

PAPAN KENYATAAN

IMPAK &

PENGIKTIRAFAN

Fokus : MEWUJUDKAN EKOSISTEM PAK21

Susun atur kelas PAK 21 Selepas Projek

BIL

KELAS

JAN FEB MAC APRIL

TAHUN 1 7 1 3 7 7

TAHUN 2 7 1 3 5 7

TAHUN 3 6 1 3 5 6

TAHUN 4 6 1 3 5 6

Sasaran BILANGAN

TAHUN 5 6 1 3 5 6

TAHUN 6 6 1 3 6 6

TAGGING GURU PAK21

BIL

GURUJAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI

SESI PAGI 50 0 3 19 26 31 38 45

SESI PETANG

37 0 3 12 17 22 27 32

Fokus : MEWUJUDKAN EKOSISTEM PAK21

IMPAK PDPC

IMPAK PERSEKITARAN SEKOLAH

Impak Kehadiran Murid

Kehadiran Murid 2016

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sept Oct Nov

2016 2017

1

17. 8.2017PROG TERAPI MINDA.PENSYARAH KANAN UTM

1

19. 9.2017SEKOLAH INSPIRASI SKPMG2PPD KULAI

Langkah seterusnya

MEMANTAPKAN PIBK

Meningkatkan kerjasama antara sekolah, ibubapa dankomuniti bagi tujuan menggalakkan penglibatan ibubapadan komuniti secara aktif dalam pembelajaran murid.

Fokus : EKOSISTEM PAK21