hubungan etnik : konsep asas hubungan etnik

Download Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

Post on 06-Apr-2018

260 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  1/23

  konsep asas hubungan etnik &faktor pembinaan dan acuan jati

  diri

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  2/23

  KONSEP

  HUBUNGAN

  ETNIK

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  3/23

  Pengenalan

  Usaha perpaduan sentiasa diusahakan

  tertumanya melalui pendidikan.

  3 konsep: Masyarakat

  Budaya

  perpaduan

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  4/23

  1.0 Konsep MASYARAKAT

  Kamus Dewan (2005)

  Kumpulan manusia yg hidup bersama di satutempat dgn aturan dan cara tertentu.

  Individu, keluarga dan kumpulan2 kecil sebgaianggota.

  Pergaulan-> hubungan sosial yg berulang

  ->kesepaduan (masyarakat malaysia). Kebudayaan tidak wujud jika tiada

  masyarakat.

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  5/23

  Sebab2 perlu memahami konsep

  masyarakat

  Memahami hakikat bahawa manusia, demi

  kelangsungan hidup, tiada pilihan lain tetapi

  untuk hidup bermasyarakat;

  Manusia mesti memahami sebaik mungkin

  cara hidup bermasyarakat

  Faham budaya sendiri dan masyarakat lain;

  Memupuk kerjasama dlm masyarakat sendiri

  & masyarakat lain.

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  6/23

  Ciri-Ciri MASYARAKAT

  Berkelompok

  Berbudaya

  Mengalami perubahan Berinteraksi (dalaman & pihak luar)

  Mempunyai kepimpinan

  Mempunyai aturan sosial

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  7/23

  Pembentukan BANGSA MALAYSIA

  3 aspek:

  Kenegaraan

  cth: Bendera Malaysia

  Kewarganegaraan

  Cth: warga negara malaysia

  Kebangsaan

  Kebudayaan kebangsaan

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  8/23

  1.1 Konsep ETNIK, ETNISITI dan

  ETNOSENTRISME

  Etnik:

  sekelompok manusia yg mengamalkan budaya yg

  sama seperti adat resam, pakaian, bahasa dan

  kegiatan ekonomi.

  Etnisiti:

  Rasa kekitaan seseuatu kumpulan etnik.

  Etnosentrisme: Kepercayaan atau rasa bangga bahawa budaya dan

  etnisiti mereka lebih baik daripada kelompok yg lain.

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  9/23

  1.2 Konsep RAS & RASISME

  Melayu, Cina, India dan etnik di Sabah & Serawakdikenali sebagai etnik atau ras.

  Ras:

  Sebuah kelompok sosial yg mempunyai tandapengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal-biologikal nyata; warna kulit, warna mata

  Rasisme:

  Pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif olehras terhadap kelompok yg lain berdasarkan perbezaanfizikal-biologikal dan ditunjuk secara terbuka.

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  10/23

  1.3 konsep DISKRIMINASI

  Diskirminasi:

  Pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif olehseseorang atau kelompok etnik terhadap anggotanya

  atau etnik yg lain . Perbuatan membandingbezakan seseorang individu

  atau kelompok etnik lain berasaskan ciri etnik semata-mata.

  Contoh tahap tertinggi diskriminasi:

  Pembuangan kerja

  Serangan fizikal

  Penghapusan etnik

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  11/23

  2.0 Konsep BUDAYA

  Budaya:

  Fikiran, usaha, rohani atau kuasa menggerakkan

  jiwa (NikSafiah Hj Abdul Karim,1963).

  the way of life of a people, including their

  attitudes, values, beliefs, arts, sciences, modes of

  perception, n habits of thought n activity

  (Dictionary of Philosophy( 1996) Kemajuan fikiran, akal budi, berkelakuan dan

  sebagainya. (Kamus Dewan, 2005)

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  12/23

  Budaya sebagai suatu cara hidup yang

  diamalkan oleh kumpulan tertentu dan

  meliputi sistem sosial, susuan organisasi

  ,ekonomi, politik, agama kepercayaan, adat

  resam, sikap dan nilai.

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  13/23

  JENIS Budaya

  Budaya kebendaan:

  Peralatan dan kelengkapan hidup.

  C

  th: kereta, senjata Budaya bukan kebendaan:

  Agama, Kepercayaan,adat istiadat dan undang-

  undang.

  Cth: Hantaran perkahwinan

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  14/23

  PERANAN Budaya

  2 peranan utama:

  Membina imej negara ke arah mewujudkan

  keperibadian serta identiti

  Memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan

  bercirikan kerohanian, kemanusian, spritual dan

  mental.

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  15/23

  CIRI Budaya

  Dipelajari

  Dikongsi

  Bersifat sejagat

  Diwarisi

  Berubah-ubah

  Mempunyai unsur simbolik

  Adanya pandangan semesta

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  16/23

  3.0 Konsep PERPADUAN dan

  INTEGRASI

  Perpaduan:

  Satu proses yg menyatupadukan seluruh masyarakat

  dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat

  membentuk 1 identiti dan nilai bersama sertaperasaan cinta dan banggakan tanah air.

  Integrasi:

  Satu proses bg mewujudkan 1 identiti nasional dlm

  kalangan kumpulan yg terpisah dr segi kebudayaan,

  sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  17/23

  UNSUR Integrasi

  Integrasi Wilayah

  Integrasi Ekonomi

  Integrasi Kebudayaan

  Integrasi Sosial

  Integrasi Pendidikan

  Integrasi Politik

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  18/23

  3.1 Konsep SEGREGASI

  Segregasi:

  Pemisahan @ pengasingan antara 1 kumpulan

  etnik dgn kumpulan etnik yg lain dlm sesebuah

  negara.

  Cth: tempat tinggal, sistem persekolahan

  Aparteid (1948-19940

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  19/23

  3.2 Konsep Akomodasi

  Akomodasi:

  Setiap etnik menghormati norma dan nilai

  kumpulan etnik lain dan tetap mengekalkan

  budaya hidup masing-masing.

  Bebas mengamalkan budaya masing-masing

  namun menghormati budaya etnik lain.

  Cth: Malaysia, Switzerland

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  20/23

  3.3 Konsep AKULTURASI

  Akulturasi:

  Proses penerimaan unsur budaya dlm kalangan

  individu atau kelompok dr sesuatu budaya lain.

  Budaya asing diterima dan diolah dlm kebudayaan

  sendiri.

  Budaya bersifat ideologi dan pemikiran lebih sukar

  diterima. Cth: tali leher, angpau, makanan

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  21/23

  2.4 Konsep Asimilasi

  Asimilasi:

  Proses pencatuman dan penyatuan antara etnikberlainan budaya sehingga membentuk satu

  kelompok dgn kebudayaan dan identiti yg sama. Faktor kejayaan asimilasi:

  Kesanggupan minoriti menghilangkan identiti mereka danmenerima identiti etnik majoriti.

  Terdapat banyak persamaan budaya

  Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik minoriti

  Cth: orang Melayu Thai, Jawa, Cina Kelantan, BabaNyonya

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  22/23

  2.5 Konsep AMALGAMASI

  Amalgamasi:

  Proses yg terjadi apabila budaya atau ras bercampur

  utk membentuk jenis budaya dan ras yg baru.

  Perkahwinan campur antara etnik.

  Membentuk generasi baru dan budaya baru tanpa

  menuruti budaya asal mereka.

 • 8/3/2019 Hubungan Etnik : Konsep Asas Hubungan Etnik

  23/23

  faktor pembinaan

  dan

  acuan jati diri