guru profesionalisme vs guru tidak profesionalisme

Author: raynu-purple-gurwl

Post on 02-Nov-2015

59 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Guru Profesionalisme vs Guru Tidak Profesionalisme

TRANSCRIPT

 • Profesion Pekerjaan yang khusus di mana ia dilaksanakan oleh orang yang berpendidikan tinggi atau mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu. Contoh: keguruan, peguam,akauntan, perubatan, kaunseling, kejuruteraan dan perniagaan. Dipetik daripada : http://ow.ly/KNICZ

 • CIRI-CIRI GURU PROFESIONALTATASUSILA YANG TERPUJIKOMITED TERHADAP TUGASINTELEK

  ILMU PENGETAHUANKEPAKARANKEMAHIRANMEMILIKI SIFAT DAN KUALITI PERIBADI SOSIAL YANG BAIK DAN MURNI

  MESRABAIK HATI JUJURAMANAHBERTANGGUNGJAWABSIFAT KEPIMPINAN

  PRIHATINYAKINADILJUJURSABARKECINDAN

 • 1.Memandang profesion guru adalah mulia dan terhormatMemandang profesion guru biasa saja2.Menganggap kerja itu adalah amanahMemandang kerja hanya mencari nafkah3.Menganggap kerja itu nikmat dan menyenangkanMenganggap kerja itu beban dan membosankan4.Mempelajari setiap aspek dari tugasnyaMengabaikan untuk mempelajari tugasnya

 • 5.Guru professional akan secara cermat menemukan apa yang diperlukan dan diinginkanMenganggap sudah merasa cukup apa yang diperlukandan diinginkan6.Guru professional akan menjaga lingkungan kerjanya selalu rapi dan teraturTidak memperhatikan lingkungan kerjanya7.Guru professional bekerja secara jelas dan terarahGuru tidak professional bekerja tidak menentu dan tidak teratur8.Guru professional tidak membiarkan terjadi kesalahanMengabaikan atau menyembunyikan kesalahan

 • 9.Guru professional akan mengerjakan tugas secepat mungkinMembiarkan tugasnya terbengkalai (uncompleted)10.Guru professional berani terjun kepada tugas-tugas yang sulitMenghindari pekerjaan yang dianggap sulit11.Guru professional akan sentiasa bersifat optimistic (penuh harapan baik dlm menghadapi sesuatu)Bersifat pesimis yang sentiasa berpandangan mudah putus harap (cenderung melihat keburukan sesuatu, segera berasa kecewa atau hilang kepercayaan terhadap sesuatu)

 • 12.Guru profesional peka terhadap latar belakang, situasi dan emosi anak muridMenghindari masalah anak murid, dan hanya mengajar silibus sahaja.13.Menggunakan nada yang lebih tinggi seperti ceria, gembira, dan penuh minat.Menggunakan nada yang rendah seperti marah, sikap permusuhan, ketakutan, penyesalan, dan sebagainya14Guru profesional akan bekerja sehingga sasaran tercapaiGuru tidak profesional akan berbuat tanpa mempedulikan ketercapaian sasaran

 • 15.Menghasilkan sesuatu lebih dari yang diharapkanMenghasilkan sekadar memenuhi persyaratan16.Menghasilkan suatu produk atau pelayanan bermutuMenghasilkan suatu produk atau pelayanan bermutu rendah (tidak berpuas hati)17.Guru Profesional akan pandai mengurus emosiGuru tidak pandai mengawal emosi

 • KesimpulanJadi,dapat disimpulkanbahawaguru profesional adalah orang yang mempunyai keahlian atau kemampuan khusus dalam bidang keguruan sehingga ia dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang keilmuan yang didapatnya secara maksimum. Sedangkan guru tidak berprofesional memiliki pengertian seorang guru yang menjadi pengajar hanya untuk mengisi waktu senggang (atau bekerja menjadi guru hanya sebagai pekerjaan sampingan)