garis panduan perancangan pengenalpastian bagi pembangunansemula kawasan brownfield

Download GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNANSEMULA KAWASAN BROWNFIELD

Post on 22-Mar-2016

238 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNANSEMULA KAWASAN BROWNFIELD

TRANSCRIPT

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  Jawatankuasa Perancang Negeri Kelantan

  Bil 52 - 2/2012

  10 Mei 2012 (Khamis)

  GARIS PANDUAN PERANCANGANPENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN

  SEMULA KAWASAN BROWNFIELD

  Oleh :

  BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  KANDUNGAN

  1. TUJUAN

  2. LATAR BELAKANG

  3. TAKRIFAN

  4. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

  KATEGORI BROWNFIELD

  PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN

  PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIAMBILKIRA SEBELUM MEMBANGUNKAN KAWASAN BROWNFIELD

  CADANGAN PEMBANGUNAN MENGIKUT KATEGORI

  CADANGAN PANGKALAN DATA

  5. IMPLIKASI

  6. SYOR2

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  Memohon Mesyuarat

  Jawatankuasa Perancang Negeri

  menimbang dan bersetuju dengan

  pemakaian Garis Panduan

  Perancangan Pengenalpastian

  Bagi Pembangunan Semula

  Kawasan Brownfield

  3

  TUJUAN

  3

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  Telah dilaksanakan di negara-negara maju.

  Matlamat Malaysia sebagaisebuah negara maju dalam

  konteks penggunaan sumber

  (tanah) secara mampan.

  LATAR BELAKANG

  4

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  Kawasan brownfield adalah kawasan yang telah dibangunkan tetapi ditinggalkan atau

  terbiar atau mempunyai struktur

  pembangunan yang usang atau kawasan

  pembangunan yang tidak siap sepenuhnya

  dan terbengkalai. Kawasan ini mungkin

  tercemar atau tidak tercemar. Tanah kawasan

  brownfield ini juga termasuk tanah Kerajaan

  atau tanah persendirian.

  TAKRIFAN

  5

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  i. Kategori A : Bekas lombong atau kuari;

  ii. Kategori B : Kawasan bekas tapak pelupusan sisa pepejal yang telah

  penuh atau tidak lagi digunakan secara kekal;

  iii. Kategori C : Kawasan kilang atau perniagaan atau perumahan atau

  institusi yang telah ditinggalkan melebihi 10 tahun;

  iv. Kategori D : Projek-projek pembangunan terbengkalai yang tidak siap

  dalam tempoh pelaksanaan pembangunan melebihi 10 tahun;

  v. Kategori E : Bangunan atau deretan lot-lot bangunan yang

  telah siap tetapi terbiar melebihi 10 tahun; dan

  vi. Kategori F : Kawasan bekas depot atau stesen pengangkutan

  awam, kemudahan infrastruktur dan utiliti.

  KATEGORI BROWNFIELD

  ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

  6

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  Kemampanan penggunaan sumber;

  Pematuhan kepada undang-undang dan garis

  panduan sedia ada;

  Keprihatinan terhadap kesihatan dan

  keselamatan penduduk;

  Peningkatan imej bandar;

  Pemuliharaan warisan; dan

  Menambah nilai hartanah bandar dan

  mewujudkan peluang pelaburan.

  PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN

  ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

  7

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  Mengenalpasti kategori kawasan

  brownfield;

  Menentukan jenis dan perolehan hakmilik

  tanah;

  Mengenalpasti nilai warisan tapak atau

  bangunan;

  Melaksanakan penilaian tapak; dan

  Menentukan elemen reka bentuk bagi

  pembangunan semula kawasan brownfield.

  PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIAMBILKIRA

  SEBELUM MEMBANGUNKAN KAWASAN BROWNFIELD

  ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

  8

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  KATEGORI PEMBANGUNAN YANG DICADANGKAN

  A

  Bekas lombong / kuari

  Perumahan Institusi Kawasan Rekreasi Tempat Peranginan Golf Kawasan Warisan Pertanian dan Penternakan Pembangunan Pelbagai

  CADANGAN PEMBANGUNAN MENGIKUT KATEGORI

  ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

  9

  Taman Tasik TaipingSumber : http://taipingdankenangan.blogspot.com

  The Mines Wonderland di Mines Resort City,

  Sri Kembangan, Selangor, (Mac 2007).Butchart Gardens, Vancouver Island, Canada

  Sumber : http://blog.travelpod.com/travel-photo

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  KATEGORI PEMBANGUNAN YANG DICADANGKAN

  B

  Bekas tapak pelupusan sisa

  pepejal

  Kawasan Rekreasi dan Padang Golf Kawasan Penghasilan Tenaga Berasaskan

  Biogas

  Projek Berteknologi Fertigasi

  CADANGAN PEMBANGUNAN MENGIKUT KATEGORI

  ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

  KT Golf Resort, Kuala Jembal

  Sumber : ttp://www.agoda.com.my/asia/malaysia/

  kuala_terengganu/kt_golf_resort.html

  Taman Rekreasi Springdale Park, Austin,

  Texas, USASumber : http://www.tpl.org/tier3/nov2006)

  10

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  KATEGORI PEMBANGUNAN YANG DICADANGKAN

  C

  Kawasan kilang/perniagaan/

  perumahan/ institusi yang telah

  ditinggalkan melebihi 10 tahun

  Perumahan Perniagaan dan Perkhidmatan Institusi Kilang Hotel dan Resort Pembangunan Pelbagai

  CADANGAN PEMBANGUNAN MENGIKUT KATEGORI

  ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

  sambung

  Jaya One, Seksyen 13, Petaling JayaSumber : http://www.jtaeuraaudit.com

  Kilang Terbiar, Seremban (Mac 2007)11

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  KATEGORI PEMBANGUNAN YANG DICADANGKAN

  D

  Projek-projek Terbengkalai melebihi

  10 tahun

  Perumahan Perniagaan dan Perkhidmatan Institusi Kilang Hotel dan Resort Pusat Membeli Belah Pembangunan Pelbagai

  CADANGAN PEMBANGUNAN MENGIKUT KATEGORI

  ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

  sambung

  Plaza Rakyat, KLSumber : http://forum.lowyat.net

  Pembangunan Sebelum dan Selepas Quenbay Mall,

  Pulau Pinang

  Sebelum 1997 Selepas 2007

  12

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  KATEGORI PEMBANGUNAN YANG DICADANGKAN

  E

  Deretan lot-lot bangunan terbiar

  melebihi 10 tahun

  Perniagaan dan Perkhidmatan Rumah Kedai/Kedai Pejabat Institusi

  CADANGAN PEMBANGUNAN MENGIKUT KATEGORI

  ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

  sambung

  Deretan Unit Rumah Kedai Lama Dan

  Terbiar Di Jalan Chung On Siew, Ipoh,

  (Februari 2007)

  Deretan Rumah Kedai Lama Dan Terbiar Di

  Persimpangan Jalan Yam Tuan Dan Jalan

  Tunku Hassan, Seremban (Mac 2007).

  13

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  KATEGORI PEMBANGUNAN YANG DICADANGKAN

  F

  Bekas depot/stesen pengangkutan

  awam/kemudahan infrastruktur

  dan utiliti

  Perumahan Perniagaan dan Perkhidmatan Pembangunan Pelbagai Hub Pengangkutan Bersepadu

  CADANGAN PEMBANGUNAN MENGIKUT KATEGORI

  ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

  sambung

  Pembangunan KL SentralSumber : http://www.lcct.com.my/others/places/kl-sentral-station

  Pembangunan Semula Bekas Stesen Gas

  sebagai Greenwich Millenium Village, LondonSumber: http:// www.greenwich-village.co.uk/ nov2006

  14

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  Kerajaan Negeri & PBT perlu

  mewujudkan pangkalan data GIS

  kawasan brownfield berdasarkan

  kepada format pangkalan data

  rancangan pemajuan.

  CADANGAN PANGKALAN DATA GIS

  ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

  15

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  Kewangan

  Pemakaian garis panduan perancangan tidak

  memberi implikasi kewangan.

  Perundangan

  Garis panduan perancangan menepati

  kehendak peruntukan undang-undang sedia

  ada.

  IMPLIKASI

  16

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  Mesyuarat Jawatankuasa

  Perancang Negeri dipohon

  bersetuju dan menerima Garis

  Panduan Perancangan

  Pengenalpastian Bagi

  Pembangunan Semula Kawasan

  Brownfield di peringkat negeri dan

  PBT.

  SYOR

  17

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. MSIAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  www.townplan.gov.my

  Terima Kasih

  www.townplan.gov.my

  JPBD Semenanjung MalaysiaKementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Malaysia

Recommended

View more >