c2006-aturcara kontrak

of 19 /19
KUMPULAN 7 ZA’IM,KHAIRUL,AMIN,N ASSA

Author: zaim-zakwan

Post on 20-Jun-2015

610 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KUMPULAN 7ZA IM,KHAIRUL,AMIN,NASSA

TAJUK5.1 PENYEDIAAN BAYARAN KEMAJUAN KERJA. 5.2 PENYEDIAAN BUKU HARIAN TAPAK. 5.3 LANGKAHKESELAMATAN DI TAPAK BINA. 5.4 PEMERIKSAAN KECACATAN SEBELUM ISODIKELUARKAN.

PENYEDIAAN BAYARAN KEMAJUAN KERJAPENGENALAN Bayaran kemajuan kerja ialah 1 kadar bayaran yang akan dibayar kepada pemborong mengikut kemajuan yang telah dikerjakan @ berdasarkan syarat kontrak. Terdapat 3 bahagian dalam membuat bayaran kemajuan:a. Kerja awalan b. Nilai kerja c. variation/variasi

Kerja persediaan untuk projek sebenar seperti menerangkan kawasan tapak Bayaran kemajuannya termasuklah harga kerja awalan, pemeliharaan @ harga removal (barang2 yg tdk dipakai yang diangkut keluar) Pembayaran dibuat daripada tarikh permulaan kerja hingga ke tarikh penyiapannya

Nilai Kerjakemajuan kerja yang telah dijalankan termasuklah harga bahan ditapak bina kerja tersebut dinilaikan @ pembayaran akan dibuat pada setiap bulan @ pada kadar yang ditetapkan dalam kontrak

kerja tambahan @ kekurangan yang dilakukan dari semasa ke semasa @ nilainya ditetapkan (20% daripada harga kontrak asal) Pembayaran yang dibuat secara berasingan @ dimasukkan sekali ke dalam bayaran kemajuan

Cara bayaran kemajuan kerja disediakan