c2006-aturcara kontrak

19
KUMPULAN 7 ZA’IM,KHAIRUL,AMIN,N ASSA

Upload: zaim-zakwan

Post on 20-Jun-2015

637 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: c2006-aturcara kontrak

KUMPULAN 7

ZA’IM,KHAIRUL,AMIN,NASSA

Page 2: c2006-aturcara kontrak

5.1PENYEDIAAN BAYARAN KEMAJUAN KERJA.

5.2PENYEDIAAN BUKU HARIAN TAPAK.

5.3LANGKAH²KESELAMATAN DI TAPAK BINA.

5.4PEMERIKSAAN KECACATAN SEBELUM ISO DIKELUARKAN.

TAJUK

Page 3: c2006-aturcara kontrak

PENYEDIAAN BAYARAN KEMAJUAN KERJA

PENGENALANBayaran kemajuan kerja ialah 1 kadar bayaran yang akan dibayar kepada pemborong mengikut kemajuan yang telah dikerjakan @ berdasarkan syarat² kontrak.

Terdapat 3 bahagian dalam membuat bayaran kemajuan:-a. Kerja awalanb. Nilai kerja c. variation/variasi

Page 4: c2006-aturcara kontrak

Kerja² persediaan untuk projek sebenar seperti menerangkan kawasan tapak

Bayaran kemajuannya termasuklah harga kerja awalan, pemeliharaan @ harga removal (barang2 yg tdk dipakai yang diangkut keluar)

Pembayaran dibuat daripada tarikh permulaan kerja hingga ke tarikh penyiapannya

KERJA AWALAN

Page 5: c2006-aturcara kontrak

kemajuan kerja yang telah dijalankan termasuklah harga bahan ditapak bina

kerja² tersebut dinilaikan @ pembayaran akan dibuat pada setiap bulan @ pada kadar yang

ditetapkan dalam kontrak

Nilai Kerja

Page 6: c2006-aturcara kontrak

kerja² tambahan @ kekurangan yang dilakukan dari semasa ke semasa @ nilainya ditetapkan (20% daripada harga kontrak asal)Pembayaran yang dibuat secara berasingan @

dimasukkan sekali ke dalam bayaran kemajuan

Variation/Variasi

Page 7: c2006-aturcara kontrak

Cara bayaran kemajuan kerja disediakan

Bayaran kemajuan kerja hasil nilaian ke atas kerja² yang telah dilakukan & bahan² yang telah dibawa ke tapak bina. Penilaian ini dibuat oleh pegawai penguasa (P.P) @ wakilnya semasa lawatan tapak bina sekurang²nya sebulan sekali.P.P menilai kerja² yang telah dilakukan oleh kontraktor dalam bentuk % perkembangan pembinaan.P.P membuat nilaian harga ke atas bahan² & barang² yang dibawa ke tapak bina. 75% akan dibayar kpd kntrktr.Kntrktr hendaklah menjalankan kerja² binaan sehingga mencapai % yang tertentu seperti yg dinyatakan dlm perjanjian kontrak.Sekiranya % ini tidak dapat dicapai, P.P tidak akan mengeluarkan bayaran kemajuan kerja.Sekiranya terdapat kerja perubahan, jumlah bayaran kepada kntrktr turut berubah.

Page 8: c2006-aturcara kontrak

CONTOH1. Kerja yg tlh dilakukan 15%xRM200,000(harga projek) = RM30,0002. Harga bahan ditpk bina RM 30,000x75% =RM22,5003. Harga perubahan (tiada) = -

bayaran kpd kontraktor =RM 52,500

Page 9: c2006-aturcara kontrak

PENYEDIAAN BUKU HARIAN TAPAKPENGENALAN

Catatan harian yg perlu diisi oleh p’borong terhadap kerja dan lain² yg berkaitan dgn tpk bina yg perlu dibuat oleh juruteknik (kerani tapak).

Ia perlu dikemaskini sepanjang tempoh perlaksanaan & merupakan dokumen yg lengkap semasa tempoh kontrak.

Di antara perkara² yg dicatit di dalam buku ini ialah:- tempoh waktu bekerja Keadaan cuaca kerja tergendala disebabkan hujan bilangan Pekerja mengikut kemahiran kerja² yg telah siap arahan kepada pemborong arahan yg diberi oleh pelawat jentera² yg digunakan

Page 10: c2006-aturcara kontrak

LANGKAH² KESELAMATAN DI TAPAK BINA

• Keselamatan tempat kerja merupakan suatu aspek penting di dalam sesebuah organisasi.

• Ia merupakan salah satu tanggungjawab majikan di bawah Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 1994 Malaysia untuk mengambil berat tentang kesihatan dan keselamatan para pekerja ketika bekerja.

• Berdasarkan akta t’sebut, majikan b’tanggungjawab utk menyediakan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan serta kemudahan bg memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin. Akta Kesihatan dan

Keselamatan Pekerjaan 1994Akta ini dikawalselia oleh Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan dari Kementerian Sumber Manusia.

Page 11: c2006-aturcara kontrak

Struktur organisasi di tapak bina

• Kecekapan pengurusan aktiviti di tapak bina bergantung pd struktur organisasi yg di rancang dgn baik..

• Ini pnting bagi memastikan keadaan di tapak bina teratur dan selamat..

• Organisasi yg dirancang hendaklah merangkumi kakitangan yg berkebolehan dan tiada pertindihan tugas antara individu dgn individu atau kumpulan dgn kumpulan yang lain..

Page 12: c2006-aturcara kontrak

STRUKTUR ORGANISASI

KONTRAKTOR

JURUTERA TAPAK

KERANI TAPAK JURUTEKNIK

FORMEN

PENGENDALI LOJI @

JENTERA BERAT

PEKERJA

MAHIR

P EK ER JA A M

KERJA BATA

PEKERJA

MAHIR

P EK ER JA A M

KERJA KAYU/ACUAN KONKRIT

PEKERJA

MAHIR

P EK ER JA A M

PEMBENGKOK

TETULANG

PEKERJA

MAHIR

P EK ER JA A M

PENJAGA STOR

Page 13: c2006-aturcara kontrak

Tugas dan tanggungjawab pekerja di tapak bina

Pengurus projek• Memastikan projek dilaksanakan dgn lncarKontraktor• M’bina dan m’yiapkan keseluruhan krja p’binaan dan m’jaga keselamatan dan kesihatan pekerjaJurutera tapak• B’tanggungjawap t’hadap krja² kejuruteraan di tpak bina.Kerani tapak• M’yelaras dan m’bantu krja jrutera tpakJuruteknik• Membantu jrutera tapak mengawasi kelancaran projekPenjaga stor• Menjaga keselamatan bahan yg disimpan di dalam stor di tapak binaFormen• Menyelaras kerja kontraktor dan mengawasi pekerja mahir dan pekerja amPekerja mahir• Melaksanakan krja² yg mmerlukan kepakaran.cnthya tukang lepa,tkang kayu DLLPekerja am• Membantu pekerja mahir

Page 14: c2006-aturcara kontrak

Pemeriksaan Kecacatan Sebelum ISO Dikeluarkan

• Terdapat pelbagai pihak berkuasa terlibat dalam pelaksaan sesuatu projek pembinaan.

• Pihak berkuasa ini terdiri daripada badan berikut :* Pihak Berkuasa Tempatan* Pejabat Tanah dan Galian* Jabatan Alam Sekitar* Jabatan Bomba dan Penyelamat* Pihak Berkuasa Air* Tenaga Nasional Berhad* Jabatan Pengairan dan Saliran* Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan* Telekom Malaysia Berhad* Jabatan Pembentungan

Page 15: c2006-aturcara kontrak

Pemeriksaan Sebelum & Selepas Pembinaan

• Pemeriksaan sebelum pembinaan dilakukan terhadap tapak projek untuk merekodkan keadaan sedia ada tapak sebelum sebarang kerja pengubahsuaian, penambahan, pembinaan atau perobohan dijalankan.

• Pemeriksaan selepas pembinaan dilakukan terhadap bangunan yang telah disiapkan bagi merekodkan ketepatan kerja-kerja pembinaan, kerja-kerja pengubahsuaian, penambahan atau perobohan dan memeriksa sebarang penyimpangan yang berlaku.

• Kedua-dua pemeriksaan di atas adalah penting untuk memastikan kontraktor atau jurutera dan arkitek benar-benar melaksanakan projek mengikut pelan yang diluluskan dan spesifikasi yang ditetapkan. Dengan itu kepentingan pembeli sentiasa dilindungi dan hak mereka terjamin.

Page 16: c2006-aturcara kontrak

Pemeriksaan Sebelum Penyerahan & Pemilikan Kosong

• Pemeriksaan sebelum penyerahan & pemilikan kosong terpakai kepada pemaju dan pembeli bangunan. Ia bertujuan memastikan semua kerosakan telah dibaiki 100% oleh pemaju sebelum bangunan diserahkan kepada pembeli.

• Pemaju boleh melantik Jasa Sendi (M) Sdn Bhd untuk menjalankan pemeriksaan sebelum mengambilalih bangunan yang telah disiapkan oleh kontraktornya sebelum diserahkan kepada pembeli.

• Pembeli bangunan juga boleh melantik JASENDI untuk melakukan pemeriksaan terhadap unit/bangunan yang dibeli sebelum menerima kunci bangunan. Ini bagi memastikan unit/bangunan tersebut telah siap sepenuhnya dan perkhidmatan seperti bekalan air serta elektrik adalah sedia disambungkan.

Page 17: c2006-aturcara kontrak

Pemeriksaan kecacatan bangunan dalam tempoh tanggungan kecacatan selepas bina iaitu

kebiasaannya sehingga 24 bulan setelah pemilikan kosong

• Pemeriksaan ini bagi memastikan bangunan yang dibeli dan dimiliki adalah berkualiti dan dibina mengikut spesifikasi yang ditetapkan, bertepatan dengan harga yang dibeli dan ada nilai wang.

• Jasa Sendi (M) Sdn Bhd dapat memeriksa sama ada bangunan adalah dibina mengikut spesifikasi seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli. JASENDI akan bertindak bagi pihak pembeli untuk berurusan dengan pemaju bagi memastikan pemaju memenuhi tanggungjawabnya dan bertindak terhadap setiap aduan atau masalah yang dikemukakan oleh pembeli. Kebanyakannya, pembeli tiada pengetahuan dan pengalaman tentang pembinaan dan penyenggaraan dan tidak tahu hak mereka.

Page 18: c2006-aturcara kontrak

Pemeriksaan kecacatan & pembaikan bangunan yang tidak mempunyai Tempoh Tanggungan Kecacatan

• Pemeriksaan kecacatan bangunan & pembaikan dilakukan atas permintaan klien atau pemilik bangunan. Tujuannya ialah untuk merekodkan kecacatan bangunan, sebab berlakunya kerosakan atau kecacatan dan kaedah pembaikan ke atas bangunan tersebut.

• Jasa Sendi (M) Sdn Bhd juga menyediakan perkhidmatan menulis spesifikasi bahan dan kos sekiranya diperlukan oleh klien bagi kerja pembaikan dan memantau kerja-kerja yang dijalankan oleh kontraktor yang dilantik.

• Laporan pemeriksaan kecacatan bangunan & pembaikan akan dihasilkan dalam bentuk hardcopy dan/atau elektronik bagi memudahkan rujukan dibuat.

Page 19: c2006-aturcara kontrak

Pemeriksaan Kebocoran & Kelembapan Bangunan

• Kebiasaannya, kebanyakan masalah kebocoran tidak ditangani dengan baik dan punca sebenar masalah tidak dikenalpasti dengan betul. Kaedah pembaikan juga tidak tepat dan bahan yang digunakan tidak berkualiti