buku aturcara majlis persaraan tuan haji hod

of 4 /4
 Sanjungan Budi Lambaian Kasih Sanjungan Budi  Lambaian Kasih Sempena Persaraan  Tuan Haji Hod Bin Yahaya AMN Pengetua Cemerlang SMK Hutan Melintang Sempena Persaraan  Tuan Haji Hod Bin Yahaya AMN Pengetua Cemerlang SMK Hutan Melintang 08 Februari 2015 | Ahad  Dewan Bunga Raya  Rumah Rehat Teluk Intan  08 Februari 2015 | Ahad  Dewan Bunga Raya  Rumah Rehat Teluk Intan  

Upload: azura-yusof

Post on 04-Oct-2015

125 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Buku aturcara

TRANSCRIPT

 • Sanjungan Budi Lambaian Kasih

  Sanjungan Budi Lambaian Kasih

  Sempena Persaraan Tuan Haji Hod Bin Yahaya AMN

  Pengetua Cemerlang

  SMK Hutan Melintang

  Sempena Persaraan Tuan Haji Hod Bin Yahaya AMN

  Pengetua Cemerlang

  SMK Hutan Melintang

  08 Februari 2015 | Ahad Dewan Bunga Raya Rumah Rehat Teluk Intan

  08 Februari 2015 | Ahad Dewan Bunga Raya Rumah Rehat Teluk Intan

 • Tarikh Lahir : 02 Februar i 1957

  Tempat Lahir : Jalan Laksamana, Teluk I nt an

  Bilangan Adik Beradik : 8 Orang (Anak Ke- 4)

  Tar ikh Perkahwinan : 04 Februar i 1983

  Nama I st er i : Puan Haj ah Zaini Bint i Mokht ar

  Anak : 3 Orang (2 Lelaki, Seorang Perempuan)

  BIODATA

  Sekolah Rendah : Sek. Ren. Keb. Laki- Laki Teluk I nt an

  (1964 - 1969) Kini dikenali sebagai Sek. Ren. Keb. Sult an I dr is I I

  Sekolah Menengah : Sek. Men. Keb. Teluk I nt an

  (1970 - 1975) Kini dikenali sebagai Sek. Men. Keb. Ser i Perak

  Tingkatan 6 : Sek. Men. Keb. Teluk I nt an

  (1976 - 1977) Kini dikenali sebagai Sek. Men. Keb. Ser i Perak

  Pengaj ian Tinggi : Universit i Sains Malaysia

  (1977 - 1981) Jurusan Kemanusiaan Dan Pendidikan

  LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

  1981 - 1988 SM Teknik Melaka Guru Penolong

  1989 - 1994 SMK Tun Razak Guru Kanan Bahasa

  Penolong Kanan HEM

  1994 - 2004 SMK Sult an Abdullah Penyelia Pet ang

  Penolong Kanan Pent adbiran

  2004 - 2005 SM Raj a Muda Musa Penolong Kanan Pent adbiran

  2005 - 2006 SMK Sungai Manik Penget ua

  2006 - 2011 SMK Sult an Abdul Aziz Penget ua Cemer lang

  2011 - Kini SMK Hut an Melint ang Penget ua Cemer lang

  SEJARAH PERKHIDMATAN

  Tahun 1996 SMK Sult an Abdullah Anugerah Perkhidmat an Cemerlang

  Tahun 2007 SMK Sult an Abdul Aziz Anugerah Perkhidmat an Cemerlang Tahun 2010 Anugerah Mangku Negara (AMN)

  ANUGERAH YANG DITERIMA

  PROFIL TUAN HAJI HOD BIN YAHAYA AMN

 • 8.00 malam : Ket ibaan Tet amu Jemput an

  8.10 malam : Ket ibaan Tet amu Kehormat

  8.30 malam : Ket ibaan Yang Diraikan

  Tuan Haj i Hod Bin Yahaya AMN

  : Nyanyian Lagu Negaraku

  : Nyanyian Lagu Kebesaran Neger i Perak

  : Bacaan Doa

  : Ucapan Aluan Pengacara Maj l is

  : Jamuan Makan

  : Persembahan 1

  : Ucapan PK Pent adbiran

  : Ucapan Tet amu Kehormat

  : Persembahan Mult imedia Dan Bacaan Prof il

  : Ucapan Yang Diraikan

  Tuan Haj i Hod Bin Yahaya AMN

  : Persembahan 2

  : Maj l is Penyampaian Hadiah

  : Penyerahan Wat ikah Persaraan

  11.00 malam : Maj l is Bersurai

  ATURCARA MAJLIS

  Jawat ankuasa I nduk Pengelola dan Jawat ankuasa Kecil Pelaksana

  merakamkan ucapan set inggi- t inggi

  Penghargaan dan Terima Kasih Kepada

  Sin Tye Loke

  Syar ikat Alimas Sdn. Bhd.

  Pengusaha Kant in Shumel

  Syar ikat Nor is Wang Sdn. Bhd.

  Syar ikat QL Sdn. Bhd.

  Kedai Raj u

  Bengkel Ravi

  Syar ikat Thai Treading Sdn. Bhd.

  Syar ikat Pooi Sheng Sdn. Bhd.

  Syar ikat STK Sdn. Bhd.

  Kedai Runcit Keat

  I sman I smon Treading

  Syar ikat Hu Huat Sdn Bhd.

  BD Agr icult ure Kont rakt or Pembersihan

  Raj an Kont rakt or

  Syar ikat Haluan Cergas Sdn. Bhd.

  Warga Sekolah Menengah Kebangsaan Hut an Melint ang

  sert a semua pihak yang t er l ibat dalam menj ayakan

  Majlis Sanjungan Budi Lambaian Kasih Sempena Persaraan Tuan Haj i Hod Bin Yahaya AMN

  Penget ua Cemerlang SMK Hut an Melint ang.

  Lipat sirih di tapak tangan Letak sekapur dalam dupa

  Budi yang baik jadi kenangan budi tuan kami tak lupa

  SEKALUNG PENGHARGAAN

 • Pengerusi Bersama : Tuan Haj i Jailani Bin Kasmuri

  Naib Pengerusi I : Encik Selvanat han A/ L Perumal

  Naib Pengerusi I I : Encik Mahzani Bin Amir

  Naib Pengerusi I I I : Puan Shar if ah Mahani Bint i I brahim

  Penyelaras I : Puan Haj ah Azreen Bint i Zakar iah

  Penyelaras I I : Puan Rohayah Bint i Samsuri

  Penyelaras I I I : Puan Suzana Bint i Panut

  Penyelaras I V : Encik Wan Nor Anuar Bin Wan Muhammad

  Set iausaha : Encik Mohd Rasht oum Bin Mohd Rodzi

  Penolong Set iausaha : Puan Jar iat on Bint i Salimin

  Bendahar i : Puan Haj ah Sit i Zauyah Bint i Sahlan

  Penolong Bendahar i : Encik Abdul Aziz Bin I brahim

  Pengurus Maj lis : Tuan Haj i Mohd I smail Bin Sahlan

  JAWATANKUASA INDUK PENGELOLA

  JAWATANKUASA KECIL PELAKSANA

  Surat Jemputan

  Puan Rohana Bint i Hussain

  Cik Aini Fazila Bint i Mohd Huzir

  Puan Qurat ul Aini Bint i Zaidi

  Puan Mas Salmah Bint i Zubr i

  Hadiah Dan Cenderamata

  Puan Rapizah Bint i Abdul Hamid

  Puan Norhayat i Bint i Shaf iai

  Cik Agnes Tan Shek Li

  Cik Buvana A/ P Anandan

  Cik Zuraidah Bint i Shaf ie

  Cik Leena Jaya Eswary A/ P Jayaraman

  Puan Maziana Bint i Mahmood

  Puan At if ah Bint i Mohd Sat ali

  Pengacara

  Encik Abdul Har is Bin Mohd I hsan

  Puan Nor Kalbi Bin Mahf odz

  Penajaan

  Puan I nt ra Gant hi A/ P Raj oo

  Encik Abdul Rahman Bin Abdul Rahman

  Puan Aminah Bint i Abas

  Puan Umah Devi A/ P Murugan

  Persembahan

  Puan Nik Nor idawat i Bint i Mohd Nor

  Encik Azman Bin Selamat

  Puan Ayuniza Furzani Bint i Saar i

  Encik Abd Halim Bin Basirun

  Encik Ahmad Miswan Bin Mohd Talib

  Encik Azwan Hazdi Bin Umar

  Puan Rahij an Bint i Shaar i

  Persembahan Mult imedia

  Encik Abdul Halim Bin Basirun

  Puan Hamidah Bint i Abd Rahim

  Puan Sit i Rukhaizah Bint i Maniran

  Puan Faizah Bint i Abu Bakar

  Profil Pengetua

  Puan Nora Khadij ah Bint i Hair i

  Puan Farawahida Bint i Abdul Jalil

  Puan Nor Ainoliza Bint i Ab Rahim

  Persiapan Dewan

  Encik Mohd Sha`ar izan Bin Abdul Manaf

  Encik Qamarol Ar if in Bin Abdu Ghapar

  Encik Mohd Sharhan Bin Abu Bakar

  Faiz Br idal

  Siaraya

  Encik Gunasilar A/ L Munusamy

  Encik Mohd Shahr ie Bin Suid

  Faiz Br idal

  Juru Foto

  Encik Mohamad Adib Bin Mohd Arshad

  Encik Abu Zar im Bin Ar if f in

  Penyerahan Wat ikah

  Encik Mohd Yunos Bin Mohamed Basr i

  Puan Norlizan Bint i Kamarudin

  Jamuan

  Puan Haj ah Rohaida Bint i Shuhaimi

  Puan Junainah Bint i Mohamed

  YM Puan Raj a Normah Bint i Raj a Hassan

  Puan Qaniah Bint i Mohd Ali

  Puan Salmah Bint i Che Ros

  Buku Program

  Cik Nazihah Bint i Mokht ar

  Puan Nor Azlina Bint i Sulong

  Puan Nor Haf izah Al Hana Bint i Rosli

  Puan Nadiah Bint i Mohd Tahir

  Pendaftaran

  Puan Haj ah Sit i Zauyah Bint i Sahlan

  Puan Sugant hi A/ P Marimut hu

  Puan Asma Bint i Mansor

  Puan Haj ah Sit i Salwah Bint i Ahmad

  Backdrop dan Hiasan Pentas

  Encik Muhamad Zaki Bin Zakar ia

  Encik Kamarul Syahrin Bin Muhamad

  Puan Nor Haidah Bint i Ahmad Yahya

  Cik Nur Haf izah Bint i Mohd Sharhan

  Faiz Br idal

  Ayam rintik di pinggir hutan Nampak dari tepi telaga

  Nama yang baik jadi ingatan Seribu tahun terkenang juga.

  Tanam lenggun tumbuh kelapa

  Terbit bunga pucuk mati Budi tuan kami tak lupa

  Sudah terpahat di dalam hati.

  Patah pasak dalam kemudi Patah di ruang bunga kiambang

  Kalaulah tidak bertemu lagi Bulan yang terang sama dipandang.