5.2 pembangunan aturcara

of 12 /12
5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA

Author: albin

Post on 19-Jan-2016

202 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA. Fasa Pembangunan Atur cara. 1. 2. 3. 4. 5. ANALISIS MASALAH. Fasa Pembangunan Atur cara. 1. Mengenalpasti input, proses, output dan komponen data. Berbincang dengan penganalisa sistem dan pengguna tentang keperluan yang perlu ada dalam aturcara. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

5.2PEMBANGUNAN ATURCARA

Fasa Pembangunan Atur cara12345Fasa Pembangunan Atur caraMengenalpasti input, proses, output dan komponen data.Berbincang dengan penganalisa sistem dan pengguna tentang keperluan yang perlu ada dalam aturcara.

ANALISIS MASALAH1Fasa Pembangunan Atur caraREKA BENTUK ATUR CARA2Membahagikan aturcara dalam program modul.Membuat algoritma penyelesaian bagi program modul.Menerangkan perjalanan atau langkah program dengan menggunakan kod psedo.Mewakilkan algoritma dalam bentuk grafik iaitu menggunakan carta alir.Mereka bentuk antara muka program.

Fasa Pembangunan Atur caraREKA BENTUK ATUR CARA2Kod psedo (psedocode)Kod ringkas aturcara yang ditulis menggunakan frasa perkataan dalam bahasa yang difahami manusia.-contoh: (program untuk mengira hasil tambah 2 nombor)BEGINInput nombor1, nombor2Kira hasil tambah nombor1 dan nombor2Print hasil tambahEND

Fasa Pembangunan Atur caraREKA BENTUK ATUR CARA2Carta alir (flowchart)Perwakilan algoritma untuk turutan program dalam bentuk grafik yang diwakili dengan simbol-simbol khas.-contoh: (program untuk mengira hasil tambah 2 nombor)

MULAINPUTNombor1, nombor2KIRAHasilTambah= nombor1+nombor2PAPARHasilTambahTAMATFasa Pembangunan Atur caraPENGEKODAN3Menterjemah algoritma penyelesaian ke dalam bahasa pengaturcaraan.Menulis aturcara dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dipilih.Fasa Pembangunan Atur caraPENGUJIAN DAN PENYAHPEPIJATAN4Menguji aturcara bagi memastikan is tidak mempunyai ralat.Jika terdapat ralat, ianya akan diperbetulkan (penyahpijatan).

Fasa Pembangunan Atur caraPENGUJIAN DAN PENYAHPEPIJATAN4Terjadi apabila terdapat kesalahan atau tidak mematuhi peraturan dalam penulisan aturcara menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dipilih.Contoh:Dim nombor1 as IntegerDim nombor2 as IntegrDim sum as Integerinput "nombor 1";nombor1input "nombor 2";nombor2sum=nombor1+nombor2Print "hasil tambah adalah:";sumend

RALATRalat Sintaks(syntax error)Ralat sintaks:Sepatutnya adalah Integer.Penggunaan Integr adalah salah dalam tatabahasa bahasa pengaturcaran itu.Fasa Pembangunan Atur caraPENGUJIAN DAN PENYAHPEPIJATAN4Terjadi apabila terdapat ralat yang melibatkan kesalahan dalam operasi aritmetik, logik atau perbandingan.Kesalahan ini akan mengakibatkan output yang dihasilkan salah dan tidak menepati hasil yang dikehendaki.Contoh:input "nombor 1";nombor1input "nombor 2";nombor2sum=nombor1+nomborPrint "hasil tambah adalah:";sumend

RALATRalat Logik(logic error)Ralat logik:Sepatutnya adalah nombor2.Jika hanya nombor diletakkan, hasil tambah yang akan dipaparkan adalah salahFasa Pembangunan Atur caraPENGUJIAN DAN PENYAHPEPIJATAN4run-time error adalah kesilapan yang berlaku semasa program berjalan. Ini biasanya berlaku apabila program melaksanakan satu operasi yang mustahil untuk dilaksanakanContoh:no1=1no2=0result=no1/no2print result

RALATRalat masa jalan(run-time error)

Run-time error:Adalah mustahil untuk bahagikan nombor dengan sifar, jadi percubaan ini menyebabkan ralat.Fasa Pembangunan Atur caraDOKUMENTASI5Merangkumi maklumat atau dokumen berkenaan penyelesaian masalah dan aturcara.Dokumentasi akan digunakan sebagai rujukan jika program tersebut perlu dikemaskini dan diperbaiki (selenggara).Aktiviti:Menghasilkan perincian program, susun atur input, output.Melampirkan penyataan masalah, carta alir dan kod pseudo.Menulis komen pada aturcara untuk menerangkan fungsi kod yang digunakan.Menulis panduan pengguna program.