“taklimat khas urusan perkhidmatan melalui ... ... b.catatan maklumat peperiksaan, kursus...

Download “TAKLIMAT KHAS URUSAN PERKHIDMATAN MELALUI ... ... b.Catatan maklumat peperiksaan, kursus induksi

If you can't read please download the document

Post on 20-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SELAMAT DATANG

  “TAKLIMAT KHAS URUSAN PERKHIDMATAN

  MELALUI SISTEM ePROPER”

  30 September 2020 (Rabu)

  Dewan Banquet

  Hotel Balik Pulau

  Melaka

 • UCAPAN ALUAN

  YBhg. Tan Sri Dr. Khair bin Mohamad Yusof Pengerusi

  Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

  Malaysia

 • “TAKLIMAT KHAS URUSAN PERKHIDMATAN

  MELALUI SISTEM ePROPER”

  Oleh:

  YBrs. Encik Md Radzi bin Hashim Timbalan Setiausaha (Pengambilan&Perkhidmatan)

  Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

  Malaysia

  30 September 2020 (Rabu)

  Dewan Banquet

  Hotel Balik Pulau

  Melaka

 • TUJUAN TAKLIMAT

  LATAR BELAKANG SISTEM ePROPER

  PELAKSANAAN NAZIRAN SISTEM ePROPER TAHUN 2019

  TEMUAN NAZIRAN SISTEM ePROPER

  TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN BERKENAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI

  SOAL JAWAB

  OVERVIEW

 • Penerangan kepada Ketua Jabatan agar

  cakna mengenai tanggung jawab

  menguruskan urusan perkhidmatan pegawai

  berkaitan:

  i. Pengesahan Pelantikan Tetap;

  ii. Pengesahan Dalam Perkhidmatan;

  iii. Pemberian Taraf Berpencen; dan

  iv. Pelanjutan Tempoh Percubaan

  1. TUJUAN TAKLIMAT

 • 2. LATAR BELAKANG SISTEM ePROPER

  • 6 Mei 2016 - Pekeliling SPP Bil.1/2016

  • SPP BIL.1/2017 batalkan Pekeliling SPP Bil.1/2016 • SPP BIL.5/2018 batalkan Pekeliling SPP Bil.1/2017 • P.U.(A)1/2012 – Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012

  • Perakuan urusan perkhidmatan Anggota Perkhidmatan Pendidikan (APP) secara dalam talian

  • Pengesahan Pelantikan Tetap (PPT) • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (PDP) • Pelanjutan Tempoh Percubaan (PTP) • Pemberian Taraf Berpencen (PTB)

  • Mempercepat urusan perkhidmatan APP, kurang penggunaan kertas dan memberi kepercayaan kepada Ketua Jabatan membuat perakuan.

  • Agar Ketua Jabatan cakna mengenai tanggung jawab menguruskan urusan perkhidmatan pegawai

 • KATEGORI PENGGUNA SISTEM ePROPER

 • Pegawai Penyedia

  • Bertanggungjawab memasukkan maklumat perkhidmatan pegawai ke dalam Sistem ePROPER

  • Peranan : Pembantu Tadbir (P/O) N19

 • Pegawai Penyemak

  •Bertanggungjawab menyemak maklumat perkhidmatan

  yang dimasukkan oleh Pegawai Penyedia ke dalam

  Sistem ePROPER.

  •Peranan : Ketua Sektor/ Penolong Kanan/ Penolong

  Pegawai Tadbir/Ketua Pembantu Tadbir

 • Pegawai Peraku

  •Bertanggungjawab memperaku urusan perkhidmatan

  pegawai kepada SPP adalah betul dan teratur.

  •Peranan : Ketua Jabatan sepertimana ditakrifkan di

  perenggan 4, Pekeliling SPP Bil. 5 Tahun 2018

 • 8,947 urusan telah dilaksana naziran di

  Semenanjung Malaysia

  412 urusan bagi negeri

  Melaka

  0

  Dokumen

  Pengesahan

  Pelantikan Tetap

  Jadual Ketiga, Keempat, Kelima,

  Keenam P.U.(A) 1/2012

  Buku

  Perkhidmatan

  Kerajaan

  Dokumen dalam

  fail peribadi

  Pegawai

  Dokumen Naziran:

  3. PELAKSANAAN NAZIRAN SISTEM ePROPER TAHUN 2018

 • 4. TEMUAN NAZIRAN SISTEM ePROPER TAHUN 2018

 • Dokumen

  Pengesahan Pelantikan Tetap

  (PPT)

 • a.Alamat pada Surat Aku Janji tidak teratur (alamat

  tempat bertugas bukan alamat kediaman)

  b.Borang Akuan Berkanun tiada/ Tidak

  ditandatangan pegawai/ format lama

 • c. Tiada salinan sijil/ diploma/ ijazah pegawai di dalam

  fail peribadi

  d. Pegawai mempunyai masalah kesihatan dibenar

  lapor diri

  e. Surat Setuju Terima (SST) tawaran tiada dalam fail/

  maklumat rujukan surat tawaran salah pada SST

 • PDP:

  Jadual Ketiga

  P.U.A.1/2012

 • a.Tidak mengikut format P.U(A) 1/2012

  b.Tiada catatan tarikh pada perakuan Ketua Jabatan

 • PERLU DITANDA DENGAN TULISAN

  TANGAN

 • PTP:

  Jadual Keempat

  P.U.A 1/2012

 • a.Tiada nama/ tandatangan pada perakuan Ketua Jabatan

  b.Nama/ No. KP Pegawai tidak teratur

  c.Tarikh perakuan PDP Ketua Jabatan kurang dari 1 tahun (Jadual

  Ketiga)

 • PDP:

  Jadual Kelima

  P.U.A 1/2012

 • a.Tiada tandatangan/tarikh perakuan pegawai (Jadual Kelima)

 • PERLU DITANDA OLEH PEGAWAI

  SENDIRI

 • PTB:

  Jadual Keenam

  P.U.A 1/2012

 • a.Tarikh perakuan PTB Ketua Jabatan kurang

  dari 3 tahun (Jadual Keenam)

 • Buku Perkhidmatan Kerajaan

 • a.Catatan kelulusan dan tarikh PPT/PTP/PDP/PTB Tiada /

  Tidak teratur

  b.Catatan maklumat peperiksaan, kursus induksi/ PTM/

  Pengecualian PTM Tiada/ tidak lengkap

 • c. Catatan cuti pegawai (Cuti Separuh Gaji, Cuti Tanpa Gaji,

  Tidak Hadir Bertugas, dll) Tiada / tidak lengkap

  d. Tiada pengesahan oleh pegawai yang bertanggungjawab .

 • Salinan Dokumen Dalam

  Fail Peribadi

 • a. Tiada salinan surat tawaran

  b. Tiada salinan surat kelulusan PPT/PTP/PDP/PTB

 • c. Tiada salinan keputusan peperiksaan/ kursus induksi/ PTM/

  Pengecualian PTM

  d. Tiada borang asal Jadual Ketiga/ Keempat/ Kelima/ Keenam

  P.U(A) 1/2012

 • 5. KESAN KEPADA TEMUAN NAZIRAN SISTEM ePROPER TAHUN 2018

 • 5.1 Maklumat yang tidak lengkap/ salah pada dokumen urusan perkhidmatan boleh dicabar atau tidak diambilkira di peringkat mahkamah sekiranya wujud perkara berbangkit di masa akan datang berkaitan isu perundangan

  5.2 Membenarkan pegawai yang tidak memenuhi syarat pelantikan termasuk pegawai yang mempunyai masalah kesihatan untuk melapor diri boleh menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat/pelanggan serta mengakibatkan kerugian kepada kerajaan (kewangan/ sumber manusia)

 • 5.3 Pegawai tidak dapat menikmati kemudahan yang diberikan kepada penjawat awam (pinjaman/pembiayaan, cuti perkhidmatan - umrah/haji, dll)

  5.4 Menjejaskan urusan kenaikan pangkat/ persaraan pegawai sekiranya Ketua Jabatan yang gagal selenggara dokumen perkhidmatan pegawai dengan betul dan teratur

 • 5.5 Menyebabkan pegawai tidak dapat menerima/ lewat menerima faedah persaraan yang sepatutnya dinikmati pegawai setelah bersara

 • 6. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN BERKENAAN URUSAN PERKHIDMATAN PEGAWAI

 • Mengendalikan Laporan Pemeriksaan Kesihatan pegawai lantikan baharu berdasarkan Pekeliling SPP Bil. 2/2017

  Memastikan pegawai lantikan baharu diuruskan permohonan Pengesahan Pelantikan Tetap dalam tempoh 30 hari daripada tarikh lantikan pegawai berdasarkan Pekeliling SPP Bil. 1/2018.

 • Kemuka Pelanjutan Tempoh Percubaan setelah pegawai tamat tempoh percubaan asal atau yang dilanjutkan

  Kemuka perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan/ Pemberian Taraf Berpencen setelah pegawai memenuhi syarat (Pemilihan Opsyen Pencen / KWSP)

  Mengemukakan perakuan urusan perkhidmatan pegawai dengan tepat dan teratur dalam Tempoh 30 hari.

 • 6.1 LAPORAN PEMERIKSAAN KESIHATAN

 • Nota: WAJIB dikemukakan dalam tempoh 30 hari 42

  PELAKSANAAN PERATURAN PENGENDALIAN LAPORAN PEMERIKSAAN KESIHATAN OLEH KETUA JABATAN BAGI MAKSUD PELANTIKAN KE DALAM

  PERKHIDMATAN PENDIDIKAN ~ Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2017

 • CONTOH

 • 44

 • CONTOH

 • 46

  TINDAKAN MENANGGUHKAN CALON MELAPOR DIRI ATAS SEBAB-SEBAB DI ATAS AKAN MENYEBABKAN TARIKH MELAPOR DIRI BERTUGAS CALON BERUBAH KE TARIKH BAHARU BUKAN TARIKH MELAPOR DIRI BERTUGAS SEPERTIMANA DITETAPKAN DALAM SURAT ARAHAN KPM.

 • CONTOH

 • 48

 • CONTOH

 • ISU URUSAN PERKHIDMATAN 1. Ketua Jabatan Lewat Kemuka Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT) Dan Membenarkan Pegawai

  Mempunyai Masalah Kesihatan Melapor Diri

  Contoh Kes:

  Jawatan : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41

  Tarikh Lantikan : 16 November 2017

  Tempoh Kelewatan Menghantar PSTT : 2 Tahun 2 bulan

  Daerah : Lubok Cina Pos, Melaka

  Kesan/ Implikasi:

  Sekiranya Suruhanjaya tidak meluluskan PPT pegawai:

  i. Pegawai adalah tidak layak untuk kenaikan gaji tahunan;

  ii. Kesan kepada tarikh Pengesahan Dalam Perkhidmatan & Pemberian Taraf Berpencen;

  iii. Kesan kepada kekananan naik pangkat dan faedah persaraan; dan

  iv. Tindakan Tatatertib boleh dikenakan terhadap Ketua Jabatan kerana membuat keputusan tanpa merujuk

  kepada SPP.

 • ISU URUSAN PERKHIDMATAN 2. Kesilapan Kemuka Perakuan Opsyen Skim KWSP Pegawai Oleh Ketua Jabatan Pada Sistem

  Contoh Kes:

  Jawatan : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41

  Tarikh Lantikan : 26 Januari 2015

  Pegawai memilih untuk ‘Menolak Skim KWSP’ pada Jadual Kelima P.U.(A) 1/2012. Walaubagaimanapun,

  perakuan yang dikemuka oleh Ketua Jabatan kepada SPP melalui sistem seperti berikut:

  × Pegawai Penyedia Sistem