bahagian pengurusan sumber manusia …sisteminhouse.johor.gov.my/johorelearning/induksi/kemudahan...

73
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR

Upload: dothien

Post on 30-Jan-2018

318 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR

Page 2: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

• PENGENALAN

• RUJUKAN PERATURAN KEMUDAHAN CUTI

• JENIS-JENIS KEMUDAHAN CUTI

• RUMUSAN

SKOP PERSEMBAHAN

Page 3: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

“Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan

peninggalan tugas itu tidak kira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja”

Tafsiran “Cuti”

Perintah Am 1 (i) Bab C

• PENGENALAN

Page 4: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

Disediakan sebagai satu keistimewaan :-

Boleh ditarik balik jika perlu.

Hanya dinikmati apabila digunakan, luput jika tidak digunakan.

Diberi atas tujuan tertentu dengan syarat dan kelayakan yang berbeza, tidak boleh ditukar ganti.

Diberi dengan saksama kepada yang layak.

• PENGENALAN

Page 5: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

JENIS-JENIS CUTI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Cuti Yang Diberi Kerana Perkhidmatan

Cuti Atas Sebab Perubatan

Cuti Tidak Berekod

Cuti-Cuti Lain

Page 6: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

GURU

CUTI REHAT CUTI

SEPARUH GAJI CUTI TANPA

GAJI

CUTI PENGGAL

CUTI REHAT KHAS

Page 7: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN

CUTI SAKIT

CUTI SAKIT LANJUTAN

CUTI KERANTINA

CUTI BERSALIN

CUTI KECEDERAAN

CUTI TIBI, KUSTA DAN BARAH

Page 8: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI TIDAK BEREKOD

1 CUTI GANTIAN

2 CUTI LATIHAN PASUKAN RELA

3 CUTI MENGHADIRI LATIHAN ATAU KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN/PERSATUAN

4 CUTI LAIN-LAIN KURSUS

5 CUTI MENGHADIRI LATIHAN SYARIKAT KERJASAMA

6 CUTI UNTUK MENGAMBIL PEPERIKSAAN

Page 9: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI TIDAK BEREKOD

7 CUTI MENGHADIRI MESYUARAT PERSATUAN IKHTISAS

8 CUTI MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM OLAHRAGA/SUKAN

9 CUTI TUGAS KHAS PERUBAHAN

10 CUTI BAGI PEGAWAI YANG DIPILIH UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM LAWATAN KEBUDAYAAN DAN PERTANDINGAN BULAN BAHASA KEBANGSAAN

11 CUTI MENGHADIRI MESYUARAT MAJLIS BERSAMA KEBANGSAAN DAN MAJLIS BERSAMA JABATAN

Page 10: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI TIDAK BEREKOD

12 CUTI MENGIKUT KURSUS INSENTIF DI BAWAH PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

13 CUTI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT

14 CUTI ISTERI BERSALIN

15 CUTI UNTUK PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG DILANTIK SEBAGAI JURULATIH PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN)

16 CUTI MENGHADIRI MAHKAMAH DI LUAR STESEN

Page 11: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI–CUTI LAIN

CUTI MENJAGA ANAK

CUTI HAJI

CUTI REHAT SELEPAS BERKURSUS LEBIH 12 BULAN

KEBENARAN TIDAK HADIR BERTUGAS SEBAB KECEMASAN AM

CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN MEREKA BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI

DALAM ATAU LUAR NEGARA

CUTI BERKURSUS

Page 12: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti
Page 13: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

TAFSIRAN “PERKHIDMATAN

YANG MELAYAKKAN”

“Perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terdiri daripada masa-

masa bertugas, cuti rehat dan cuti sakit tetapi tidak

termasuk cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar”

PERINTAH AM 1 (ix) BAB C

Page 14: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN

Masa-masa Bertugas

Cuti Rehat

Cuti Sakit

PERKHIDMATAN YANG TIDAK MELAYAKKAN

Cuti Separuh Gaji

Cuti Tanpa Gaji

Cuti Haji

Cuti Sakit Tibi, Kusta dan Barah

Cuti Belajar

Page 15: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

TAFSIRAN “CUTI REHAT”

“Cuti bergaji penuh yang diberi kerana

perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu

tahun dari bulan Januari hingga Disember”

PERINTAH AM 1 (ii) BAB C

Page 16: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

Tempoh Perkhidmatan Yang Melayakkan

___________________________________________________________________________________________________

365 hari

X

Kelayakan CR Tahunan

Tujuan CR

i. Kecekapan

ii. Kepentingan

(Perintah Am 2 Bab C)

P.A.2, 7-11 Bab C

Formula Pengiraan Kelayakan CR

CUTI REHAT

Page 17: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

Contoh Pengiraan Kelayakan CR

Jan Mei Sept Dis

CSG selama 153 hari

Kelayakan CR bagi tahun ini = 212

365 x 30º

= 17 hari

P.A.2, 7-11 Bab C

CUTI REHAT

Page 18: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

SYARAT CR

i. Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan.

ii. Diluluskan oleh Ketua Jabatan

iii. Baki CR tahun pertama boleh dibawa sehingga ke tahun ketiga (PP 9/1991)

* Tahun Pertama = 2004

* Tahun Kedua = 2005

* Tahun Ketiga = 2006

* Baki CR 2004 boleh dibawa sehingga 2006, luput jika tidak digunakan pada akhir 2006

P.A.2, 7-11 Bab C

CUTI REHAT

Page 19: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

SYARAT CR

iv. CR yang tidak dapat dihabiskan - GCR

* Maksimum 150 hari (PP 18/2008)

* CR tahun semasa sahaja

* Setengah daripada kelayakan CR tahun semasa atau maksimum 15 hari

v. 2 keadaan yang mengubah kelayakan CR

* Genap 10 tahun perkhidmatan

* Dinaikkan pangkat

(Perintah Am 8 Bab C)

Page 20: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

KADAR CUTI REHAT sebelum lantikan 1 september 2005

GRED/

KATEGORI

BAWAH

10 TAHUN

LEBIH

10 TAHUN

PENGURUSAN TERTINGGI

DAN

(GRED 31 - 54)

30 HARI 35 HARI

(GRED 21 - 30) 25 HARI 30 HARI

(GRED 1 - 20) 20 HARI 25 HARI

Page 21: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

KUMPULAN /GRED KURANG 10 TAHUN GENAP 10 TAHUN

Pengurusan Tertinggi

30 hari 30 hari

31 – 54 30 hari 30 hari

21 – 30 25 hari 30 hari

1 – 20 20 hari 25 hari

CUTI REHAT

KELAYAKAN CR

i. Lantikan mulai 1 September 2005 (PP 20/2005)

Page 22: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

KUMPULAN /GRED KURANG 10 TAHUN GENAP 10 TAHUN

Pengurusan Tertinggi

25 hari 25 hari

31 – 54 25 hari 25 hari

21 – 30 25 hari 25 hari

1 – 20 20 hari 25 hari

CUTI REHAT

KELAYAKAN CR

ii. Lantikan selepas 1 Januari 2009 (PP 14/2008)

Page 23: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

Tujuh (7) hari dalam satu tahun kalendar

Tidak boleh dibawa kehadapan

Dibenarkan untuk dikumpul untuk Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR)

CUTI REHAT KHAS PP 3/2005

Page 24: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN CSG

i. Pegawai Perkhidmatan Awam :

* Atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat.

ii. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) :

* Atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat.

* Lawatan sambil belajar di seberang laut yang

diluluskan oleh KSU Kementerian.

P.A. 13 Bab C

Page 25: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

“Adik-beradik, ibu bapa dan lain-lain

saudara mara yang rapat

kepada pegawai”

Tafsiran “Sanak Saudara”

Perintah Am 1 (x) Bab C

Lain-lain saudara masa yang rapat :

• Ibu bapa mertua

• Datuk dan nenek

P.A. 13 Bab C

Page 26: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

SYARAT CSG

i. Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan.

ii. Diluluskan oleh Ketua Jabatan bagi tempoh tidak melebihi

14 hari dalam satu tahun.

iii. Diluluskan oleh KSU Kementerian bagi

tempoh selebihnya.

KADAR CSG

i. 30 hari bagi setiap genap satu tahun perkhidmatan.

ii. Tidak melebihi 180 hari.

P.A. 13 Bab C

Page 27: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN CTG

i. Urusan persendirian yang mustahak – di dalam atau di luar negeri.

Tidak menjejaskan kedudukan sebagai Perkhidmatan Awam.

Tidak menyalahi undang-undang negara.

P.A. 14 Bab C

Page 28: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

SYARAT CTG

i. Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan.

ii. Telah menghabiskan semua CR yang berkelayakkan sebelum mengambil CTG

iii. Syarat minimum CTG – 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan (PP 9/1991)

iv. Dicatit dalam Buku Rekod Perkhidmatan

P.A. 14 Bab C

Page 29: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

KADAR CTG

i. 30 hari bagi setiap satu tahun perkhidmatan yang

melayakkan.

ii. Tidak melebihi 360 hari.

P.A. 14 Bab C

Page 30: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

“cuti-cuti atas sebab perubatan adalah diberi oleh Ketua Jabatan atau Kuasa Tertentu bila

seseorang pegawai itu disahkan oleh seseorang pegawai perubatan atau oleh sebuah Lembaga Perubatan atau oleh seorang ahli Panel Doktor sebagai tidak sihat untuk menjalankan tugas-

tugas jawatannya

Perintah Am 15 Bab C

CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN

Page 31: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN CS

I. Membolehkan pegawai yang sakit untuk berehat bagi

memulihkan kesihatannya.

SYARAT CS

I. Pegawai disahkan tidak sihat untuk bertugas oleh pegawai perubatan/lp/panel doktor.

II. Pengesahan hendaklah di atas sijil sakit.

III. Mengemukakan sijil sakit kepada ketua jabatan/ksu kementerian untuk kelulusan

P.A. 17 Bab C CUTI SAKIT

Page 32: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

KADAR CS

I. 180 hari dalam setahun

90 hari – kelulusan Ketua Jabatan

90 hari – kelulusan KSU Kementerian

ii. Sijil sakit swasta (PP 2/2006)

Pesakit luar – 15 hari

Pesakit dalam – 180 hari

iii. Panel Doktor – 180 hari sijil sakit

CUTI SAKIT P.A. 17 Bab C

Page 33: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

33

TUJUAN CSL

i. Pegawai yang diperakukan oleh LP memerlukan masa berehat yang panjang kerana tidak sihat untuk bertugas tetapi ada harapan untuk sihat semula bagi perkhidmatan selanjutnya.

P.A. 22 Bab C

Page 34: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

SYARAT CSL

i. Telah habis CS bergaji penuh selama 180 hari.

ii. Telah habis CR yang berkelayakkan.

iii. Laporan dan perakuan LP.

KADAR CSL

i. 90 hari – CSG

ii. 90 hari CTG + Elaun Bantuan

iii. Belum sembuh, boleh dibersarakan dengan perakuan LP (PP 10/1995)

P.A. 22 Bab C

Page 35: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

KATEGORI TEMPOH KUASA MELULUS

CS (gaji penuh) 90 hari Ketua Jabatan

CS (gaji penuh) 90 hari KSU/SUK

CSL (CSG) 90 hari KSU/SUK

CSL (CTG) 90 hari KSU/SUK

Page 36: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN CK

i. Menghalang berlakunya wabak penyakit.

SYARAT CK

i. Pegawai di tahan dimana-mana stesen kerantina.

KADAR CK

i. Sepanjang tempoh penahanan

ii. Bergaji penuh

iii. Jika sakit - CS

P.A. 24 Bab C

Page 37: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN CB

i. Diberi kepada pegawai wanita untuk pulih daripada bersalin.

SYARAT CB

i. Mengemukakan Perakuan Bersalin kepada KJ.

ii. CB boleh dikira mulai dari 14 hari sebelum tarikh jangka bersalin atau tarikh pegawai bersalin. (Pek. Perkhd. 5/2009)

iii. Dicatit dalam Buku Rekod Perkhidmatan.

P.A. 25-26 Bab C

PEK PERKHD. 14/2010

Page 38: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

KADAR CB

i. 60 Sehingga 90 hari setiap kali bersalin. ii. 5 kali sepanjang tempoh perkhidmatan. iii. 300 hari sepanjang perkhidmatan

Sekiranya telah menggunakan 5 kali kemudahan CB :

• CR – tidak melebihi 60 hari dari tarikh bersalin.

• CTG – tidak melebihi 60 hari dari tarikh bersalin.

ATAU

• Pegawai SSB/SSM – Cuti Menjaga Anak (Tanpa Gaji), tidak melebihi 1825 hari (5 tahun)dari tarikh bersalin.

P.A. 25-26 Bab C (Pek. Perkh. 14/2010

Page 39: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

KADAR CB

i. 60 Sehingga 90 hari setiap kali bersalin. ii. 5 kali sepanjang tempoh perkhidmatan. iii. 300 hari sepanjang perkhidmatan

Sekiranya telah menggunakan 5 kali kemudahan CB :

• CR – tidak melebihi 60 hari dari tarikh bersalin.

• CTG – tidak melebihi 60 hari dari tarikh bersalin.

• Cuti Sakit bagi maksud menggantikan tempoh Cuti Bersalin tidak boleh digunakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh bersalin kecuali Cuti Tibi, Kusta, Barah atau tempoh guru dimasukkan ke wad hospital kerana sakit bukan atas sebab bersalin.

SPP 5/2009 dan Pek. Perkhd. 14/2010

Page 40: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

• Cuti Bergaji Penuh boleh digunakan bagi maksud menggantikan tempoh Cuti Bersalin jika tempoh tersebut jatuh dalam cuti penggal sekolah.

• Cuti Separuh gaji bagi tempoh 14 hari boleh digunakan bagi maksud menggantikan tempoh Cuti Bersalin jika tempoh tersebut jatuh dalam penggal sekolah.

• Cuti Tanpa Gaji hanya boleh digunakan bagi maksud menggantikan tempoh Cuti Bersalin setelah guru mengambil Cuti Bergaji Penuh dan/atau Cuti Separuh Gaji mengikut kelayakannya.

SPP 5/2009

Page 41: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN CK

i. Kecederaan semasa bertugas.

SYARAT CK

i. Tercedera semasa bertugas.

ii. Diperakukan oleh LP mempunyai harapan untuk sembuh.

KADAR CK

i. Tempoh sehingga pulih atau ke tarikh akan dibersarakan.

P.A. 27 Bab C

Page 42: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN

i. Memerlukan tempoh rawatan yang panjang.

SYARAT

i. Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah.

ii. Kemukakan sijil sakit kepada Ketua Jabatan.

P.A. 31 Bab C

Page 43: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

KADAR

i. Cuti bergaji penuh - 24 Bulan Barah/Kusta

ii. Tibi - 12 bulan

iii. Selepas cuti bergaji habis -

- CR yang berkelayakkan penuh

- CR habis CSG – 12 bulan

iv. Cuti tambahan -

budi bicara KSU /SUK dengan perakuan LP

P.A. 31 Bab C dan Pek. Perkhd. 9/1991

Page 44: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI TIDAK BEREKOD

Page 45: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

SYARAT CG

i. Diarahkan bertugas lebih masa – hari bekerja biasa, hari cuti am atau hari kelepasan mingguan.

ii. Tidak layak bayaran lebih masa atau sebarang bayaran khas lain.

iii. Kelulusan oleh Ketua Jabatan.

CUTI GANTIAN P.A. 40 Bab C

Page 46: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN i. Menghadiri latihan atau khemah tahunan. SYARAT Pasukan sukarela yang disenaraikan sahaja. * Askar Wataniah * Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut DiRaja. * Pasuka Sukarela Tentera Udara DiRaja. * Pasukan Sukarela Polis. * Pasukan Pertahanan Awam. * RELA

P.A. 41 Bab C

Page 47: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

KADAR i. 30 hari setahun. ii. Tambahan 2 hari perjalanan pergi / balik ke tempat

latihan atau khemah tahunan.

P.A. 41 Bab C

Page 48: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN i. Mesyuarat Agung Tahunan. ii. Mesyuarat Luar Biasa iii. Kursus / Seminar aktiviti di dalam iv. Khemah Tahunan Malaysia sahaja v. Sukan

P.A. 42 (a) Bab C

Page 49: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

SYARAT

Ahli Persatuan / Pertubuhan yang diisytiharkan oleh KPPA.

Kelulusan oleh Ketua Jabatan. KADAR

14 hari setahun. Tambahan 2 hari perjalanan pergi / balik ke

tempat latihan atau khemah tahunan.

P.A. 42 (a) Bab C

Page 50: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN

Kursus Kepimpinan Belia dan Bina Semangat anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

Kursus Kesatuan Sekerja – yang diluluskan oleh Kementerian Sumber Manusia.

SYARAT

Kelulusan oleh Ketua Jabatan – tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

P.A. 42 (b) Bab C

Page 51: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

KADAR

i. 4 hari setahun. ii. Tambahan 2 hari perjalanan pergi / baik ke

tempat kursus.

P.A. 42 (b) Bab C

Page 52: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN

Menghadiri kursus latihan, seminar atau mesyuarat kerjasama – yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Koperasi.

SYARAT

Ahli Syarikat Kerjasama.

Dijemput atau dilantik ke sebarang jawatan dalam Syarikat Kerjasama.

Telah membuat akuan bertulis untuk memegang jawatan di dalam Syarikat Kerjasama pada bila-bila masa dalam 2 tahun selepas kursus.

P.A. 43 Bab C

Page 53: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

KADAR

Tidak melebihi 2 bulan.

Kelulusan oleh Ketua Jabatan – tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

P.A. 43 Bab C

Page 54: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

P.A. 44 Bab C

• Mengambil peperiksaan yang boleh membaiki peluang hidup pegawai

TUJUAN

• Kelulusan atas budi bicara Ketua Jabatan

SYARAT

• Hari peperiksaan sahaja (PP 9 / 1991)

KADAR

Page 55: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

P.A. Bab C. PP 9 /1977

• Mesyuarat Agung Tahunan

• Mesyuarat Agung Luar Biasa

TUJUAN

• Ahli Persatuan Ikhtisas

• Persatuan Ikhtisas yang diisytiharkan oleh KPPA

SYARAT

• Tempoh sebenar mesyuarat

• Tempoh perjalanan pergi / balik (tidak melebihi 2 hari)

KADAR

Page 56: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

P.A. Bab C. PP 9 /1977

• Membolehkan pegawai Perkhidmatan Awam melibatkan diri dalam acara sukan

TUJUAN

• Mengambil bahagian dalam sukan perwakilan

• Kebangsaan

• Antarabangsa

• Antara negeri-negeri

• Atlit, Pegawai Sukan, Jurulatih, Ahli Majlis Atau Jawatankuasa Pertandingan

SYARAT

• Tidak melebihi 5 acara sukan setahun

• Tempoh sebenar tidak melebihi 50 hari setahun

• Jika perlukan lebih daripada 50 hari - kelulusan KSU Kementerian

KADAR

30

30

Page 57: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

P.A. Bab C. PP 9 /1977

• Peluang berehat akibat terdedah kepada tugas tertentu TUJUAN

• Menjalankan tugas sepenuh masa

• X-Ray

• Merbahaya atau tidak digemari SYARAT

• 14 hari setahun tidak boleh dikumpul ke tahun yang berikutnya.

• Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan KADAR

Page 58: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

P.A. Bab C. PP 9 /1977

• Mesyuarat rombongan kebudayaan TUJUAN

• Rombongan anjuran Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan

• Kelulusan oleh Ketua Jabatan

SYARAT

• Tempoh lawatan kebudayaan KADAR

Page 59: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

P.P.21/1973

TUJUAN

• Menghadiri Mesyuarat MBK

dan MBJ

SYARAT

• Pegawai dikehendaki menghadiri

Mesyuarat MBK dan MBJ

KADAR

• Tempoh sebenar mesyuarat

Page 60: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

Menghadiri Kursus Intensif sepenuh masa Program PJJ

Mendapat kebenaran daripada Ketua Jabatan untuk mengikuti Program PJJ.

IPTA Belum memiliki kelulusan di peringkat berkenaan

30 hari setahun

TUJUAN

SYARAT

KADAR

Page 61: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN

Membantu urusan semasa isteri bersalin

KEMUDAHAN CUTI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

SYARAT

Mengemukakan Perakuan Bersalin Dan

Cuti bermula pada tarikh isteri bersalin

KADAR

7 hari setiap kali isteri bersalin, termasuk hari rehat dan kelepasan am.

5 kali sepanjang perkhidmatan

PP 9/2002

Page 62: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN

Menziarahi dan membantu urusan berkaitan kematian ahli keluarga terdekat.

PP 10/2002

SYARAT

• Ahli keluarga terdekat – suami atau isteri, anak-anak, ibu bapa kandung pegawai.

• Mengemukakan Pengesahan Kematian. • Bermula pada tarikh kematian, atau hari

berikutnya jika kematian selepas waktu pejabat.

KADAR

• 3 hari, termasuk hari rehat dan kelepasan am.

Page 63: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN

Menjalani latihan sebagai jurulatih. Menjalankan tugas sebagai jurulatih.

PP 1/2004

SYARAT

• Dilantik sebagai jurulatih oleh Jabatan Latihan Khidmat Negara.

• Kelulusan Ketua Jabatan.

KADAR

• Tempoh sebenar program latihan/bertugas.

Page 64: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

TUJUAN

Membolehkan pegawai hadir di mahkamah sebagai saksi.

SYARAT

• Disapina untuk hadir sebagai saksi pihak Kerajaan. • Disapina untuk hadir sebagai saksi pihak Bukan

Kerajaan.

KADAR

• Mahkamah di dalam stesen – pelepasan meninggalkan pejabat.

• Mahkamah di luar stesen – hari yang diperlukan hadir di mahkamah.

Page 65: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI–CUTI LAIN

Page 66: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI MENJAGA ANAK

KADAR

Tidak melebihi 1825 hari (5 tahun) Sekali sepanjang perkhidmatan

SYARAT

Diambil selepas menggunakan kelayakan CB hari yang ke 61

Mulai tarikh bersalin – sekiranya telah menggunakan 5 kali kemudahan cuti bersalin

Di catat dalam Buku Rekod Perkhidmatan

TUJUAN

Peluang untuk ibu menyusu dan menjaga anak

Page 67: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI HAJI

KADAR

40 hari sepanjang tempoh perkhidmatan

SYARAT

Pegawai beragama Islam

Berjawatan tetap Telah disahkan dalam

jawatan

Berjawatan sementara – telah berkhidmat tidak

kurang dari 5 tahun berterusan

TUJUAN

Menunaikan fadhu haji di Mekah

Page 68: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI TANPA GAJI IKUT PASANGAN

KADAR Maksimum 3 tahun atau selama tempoh berkhidmat / berkursus pasangan

pegawai mana yang lebih pendek

SYARAT

Kepentingan berada bersama pasangan

TUJUAN Membolehkan pegawai mengikut pasangan bertugas/berkursus di dalam atau

di luar negeri

Page 69: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI BERKURSUS

KADAR

Tempoh kursus yang diikuti Tempoh perjalanan ke tempat belajar dan balik, mengikut jalan yang paling

dekat

Tempoh menunggu di luar negeri yang tidak dapat dielakkan disebabkan urusan-urusan

perjalanan setempat

SYARAT

Diluluskan oleh Pihak Berkuasa melulus permohonan cuti berkenaan

TUJUAN

Membolehkan pegawai yang dipilih/dibenarkan oleh Kerajaan mengikuti kursus latihan/pengajian dengan bergaji penuh, separuh gaji atau tanpa gaji – diploma, ijazah asas, lepasan ijazah, kursus

lanjutan

P.A. 36 Bab C

Page 70: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI REHAT SELEPAS KURSUS LEBIH 12 BULAN

KADAR

7 hari

SYARAT

Menamatkan kursus/pengajian yang melebihi 12 bulan

Mempunyai baki cuti rehat sebelum pergi berkursus

TUJUAN

Membolehkan pegawai berehat dan menguruskan perkara-perkara yang berkaitan selepas berkursus

P.A. 38 Bab C

Page 71: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

CUTI TIDAK HADIR BERTUGAS ATAS SEBAB KECEMASAN AM

KADAR

Tempoh berlaku kecemasan - jam/hari

SYARAT

Kecemasan am – banjir, tanah runtuh, gempa bumi, jabatan runtuh, bencana alam, perintah berkurung,

perintah sekatan am

Menghalang perjalan ke pejabat atau ke tempat bekerja biasa

Pengesahan kejadian kecemasan am – Pegawai Daerah, penghulu, Polis,

Jabatan Peneranga, Jabatan Kebajikan, media masa

TUJUAN

Memberi kebenaran kepada pegawai untuk tidak hadir ke tempat bertugas atas sebab kecemasan am

PP 1/1986

Page 72: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

AM 274B Kenyataan Perkhidmatan

AM 274C Kenyataan Cuti

MATLAMAT :-

Dihantar Ke JPA

Bhg. Pencen untuk

urusan pencen

AM 274A

Buku Rekod

Perkhidmatan

FAIL

PERIBADI

Tawaran

Penerimaan

Butir peribadi

Laporan perubatan

Pengistiharan harta

Naik gaji

Peperiksaan

Pengesahan jawatan

Pemberian Taraf Berpencen

Mohd

KANDUNGAN

1. Peribadi

2. Perkhidmatan

3. Kelakuan

4. Cuti

Nama

Kad pengenalan

Waris

Tarikh lahir

Perlantikan

Naik gaji

Peperiksaan

Pengesahan

P.T.B.

Kursus

Melanjut Pelajaran

Naik pangkat

Tatatertib

Dilantik jawatan baru

Dipinjamkan

Bertukar

Cuti tanpa gaji

Cuti tanpa rekod

Opsyen

Perkhidmatan lepas

Pinjaman perumahan

Pinjaman kenderaan

Laporan harta

Opsyen pencen

Kelulusan

persaraan

Sakit

Rehat

Bersalin

Separuh gaji

Tanpa gaji

Tanpa rekod

isteri bersalin

Belajar

Kusta,

barah & tibi

Cuti haji

ALIRAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN (AM 274A)

Page 73: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA …sisteminhouse.johor.gov.my/johoreLearning/induksi/KEMUDAHAN CUTI... · haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar ... jatuh dalam cuti

SEKIAN

TERIMA KASIH