1 pelaksanaan-pbppp-tot-ppd

Click here to load reader

Download 1 pelaksanaan-pbppp-tot-ppd

Post on 21-Jun-2015

99 views

Category:

Career

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Taklimat Pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Kementerian Pendidikan Malaysia 1

2. Skop Taklimat 1Latar Belakang PBPPP2Proses Pelaksanaan PBPPP 20133Tadbir Urus2 3. HALA TUJU PENILAIAN KOMPETENSI PTK digantikan dengan penilaian baru yang lebih memfokus kepada elemen pembangunan kompetensi berasaskan gred dan jawatan serta mengambil kira keunikan pelbagai skim perkhidmatan. Untuk memastikan ia relevan, ketua perkhidmatan atau ketua jabatan diberi fleksibiliti dalam menentukan kaedah penilaian di dalam jabatan masing-masing berdasarkan garis panduan yang sedang disediakan oleh JPA Dato Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak Y.A.B Perdana Menteri MalaysiaMajlis Perdana Perkhidmatan Awam ke-12 21 Mac 20113 4. 4 5. Latar Belakang Instrumen Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025Berasaskan Teachers Lab dan Ministry Lab, Government Transformation Programmes (GTP 2.0)1 Penilaian Prestasi (LNPT)2 PROSPEK* (PKP*)4 5 Penilaian Guru Cemerlang3 SKPM* (Standard 4)Penilaian Kriteria Kecemerlangan*PKP Penilaian Kompetensi dan Potensi *PROSPEK - Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi 5 *SKPM Standard Kualiti Pedidikan Malaysia 6. Komponen Penilaian Bersepadu (PdP) Penilaian Kompetensi (80%)I4 41 1NILAI PROFESIONAL(55%)(30%) +IIKeberhasilan Murid (20%)2 2KEMAHIRANAKTIVITI LUAR BILIK DARJAH/ KOKURIKULUM(10%)3 3SUMBANGAN PROFESIONAL(5%)Prestasi Keseluruhan 6 7. Komponen Penilaian Bersepadu (Kepimpinan Sekolah)IPenilaian Penilaian Kompetensi Kompetensi (80%) (80%)+ IIKeberhasilan Keberhasilan Sekolah (KPI) Sekolah (KPI) (20%) (20%)4 41 1NILAI PROFESIONAL(60%)(25%) 2 2KEMAHIRANHUBUNGAN LUAR(5%)3 3SUMBANGAN PROFESIONAL(10%)Prestasi Prestasi Keseluruhan Keseluruhan 7 8. PROSES PENILAIAN PBPPP Proses PenilaianAnalisis dan KlasifikasiCemerlang (High Performing)Penilai 1Penilaian Kompetensi + Keberhasilan muridBaik[[GuruKementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi(High-Middle Performing)Sederhana (Low-Middle Performing)Penilai 2 Perlu Bimbingan (Low Performing)8 9. Keputusan/ Ganjaran/ SokonganProses PenilaianCemerlang (High Performing)Baik (High-Middle Performing)SederhanaKementerian Pendidikan Malaysia Lembaga Potensi dan Kompetensi(Low-Middle Performing)Perlu Bimbingan (Low Performing)*Rayuan daripada guru merujuk kepada kes-kes yang relevan 9 10. Standard Prestasi Standard prestasi merupakan satu piawai yang perlu dicapai oleh seseorang individu dalam sesuatu bidang/tugas yang telah dilalui dalam satu tempoh berdasarkan satu penanda aras yang ditetapkan Standard prestasi dapat memandu penilai dalam melaksanakan aktiviti penilaian prestasi secara objektif, adil dan telus. Selain daripada itu standard prestasi juga dapat membantu Pegawai Yang Dinilai (PYD) mengenalpasti tahap pencapaian yang diharapkan kepadanya dan berusaha untuk meningkatkan kompetensi melalui pelbagai kaedah peningkatan profesionalisme secara berterusan10 11. Skop Taklimat 1Latar belakang PBPPP2Proses Pelaksanaan PBPPP 20133Tadbir Urus11 12. Pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) ObjektifObjektifObjektif1 2 3Dapatan awal untuk CPD (Continuous Professional Development)Latihan dan pendedahan awal kepada Penilai & PYDPenilaian adalah merupakan pra-percubaan untuk menguji kesesuaian dan kebolehlaksanaan instrumen dan proses pelaksanaan penilaianSatu k ae yang m dah penila ia e dan po nilai kompe n tensi te keberh nsi serta a Perkh silan Pegaw idmata ai n Pen (PPP) did b konse erdasarkan ikan p Temp Tugas dan at Based Bertugas (J oband W ork Pl ace)Untuk melaksanakan penilaian bersepadu bagi membangunkan kompetensi dan potensi PPP dalam usaha melahirkan pegawai berprestasi tinggi untuk mendukung aspirasi ke arah negara maju 12 13. Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (JKPBPPP) Ketua Organisasi Ketua Organisasi (Pengarah Pendidikan) (Pengarah Pendidikan)JPN JPNMenubuhkan Jawatankuasa PBPPP bagi organisasiyang dipimpinnya Melantik ahli JKPBPPP Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa PBPPPSetiausaha Setiausaha (Ketua Sektor Khidmat (Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan) Pengurusan dan Pembangunan)Penyelaras kepada Jawatankuasa PBPPP Penyelaras Sistem e-Prestasi22Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa (Tim. Pengarah & Ketua Sektor) (Tim. Pengarah & Ketua Sektor)Urusetia Urusetia (Ketua Unit Kompetensi) (Ketua Unit Kompetensi)Menguruskan keperluan mesyuarat atau taklimat yang berkaitan pelaksanaan PBPPP 13 14. Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (JKPBPPP) Ketua Organisasi Ketua Organisasi (Pegawai PPD/Timb. Pengarah -(Pegawai PPD/Timb. Pengarah WPKL) WPKL)PPD PPDMenubuhkan Jawatankuasa PBPPP bagi organisasiyang dipimpinnya Melantik ahli JKPBPPP Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa PBPPPSetiausaha Setiausaha (Ketua Unit Pengurusan Sekolah) (Ketua Unit Pengurusan Sekolah)Penyelaras kepada Jawatankuasa PBPPP Penyelaras Sistem e-Prestasi22Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa (Tim. PPD & Pen. PPD Ketua Unit) (Tim. PPD & Pen. PPD Ketua Unit)Urusetia Urusetia (Ketua Unit Pentadbiran) (Ketua Unit Pentadbiran)Mencadangkan penilai bagi setiap PYD (Pemimpin Sekolah)Menguruskan keperluan mesyuarat atau taklimat yang berkaitan pelaksanaan PBPPP 14 15. Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (JKPBPPP) Pengetua/ Guru Besar sebagai Pengetua/ Guru Besar sebagai Ketua Organisasi Ketua OrganisasiSEK SEKMenubuhkan Jawatankuasa PBPPP bagi organisasiyang dipimpinnya Melantik ahli JKPBPPP Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa PBPPPGuru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Pentadbiran sebagai Setiausaha Pentadbiran sebagai SetiausahaPenyelaras kepada Jawatankuasa PBPPP Penyelaras Sistem e-Prestasi22ahli jawatankuasa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa yang terdiri daripada Guru Penolong Kanan atau Ketua Bidang Guru Penolong Kanan atau Ketua Bidang11Anggota Khidmat Sokongan Anggota Khidmat Sokongan (pekeranian) (pekeranian)Mencadangkan penilai bagi setiap PYDMenguruskan keperluan mesyuarat atau taklimat yang berkaitan pelaksanaan PBPPP 15 16. Kriteria Pegawai yang dinilai (PYD)PYD Semua guru dan pemimpin sekolah seluruh Malaysia dinilai pada tahun 2013 Guru:-i. ii. iii.Guru Akademik Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru Jurulatih Sukan Kepimpinan Sekolah:i. ii.Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan (Jawatan Hakiki)16 17. Kriteria PenilaiPenilai (Guru) Mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Pegawai yang dinilai; dan Mempunyai kemahiran menilai secara objektif; dan Ketua Organisasi/Penyelia; ATAU Sekurang-kurangnya 1 gred lebih tinggi daripada pegawai yang dinilaiPenilai (Kepimpinan Sekolah) Sekolah Harian Biasa - PPD Sekolah Pendidikan Khas Bhg. Pendidikan Khas Sekolah Teknik/Vokasional Bhg.Pendidikan Teknik dan Vokasional Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Bhg.Pendidikan Islam Sekolah Sukan Bhg. Sukan 17 Sekolah Seni Bhg. Seni dan Kokurikulum 18. Pengurusan penilaian adalah secara dalam talian melalui Laman web :http://apps.moe.gov.my/smg/10/18 19. na Pelaksa ProsesanMenubuhkan Jawatankuasa PBPPP (JKPBPPP)Ketua organisasi melantik ahli JKPBPPP di peringkat organisasiPengesahan pelantikan ahli JKPBPPPPenetapan PPP* & PPK* bagi setiap PYD*Merancang jadual pelaksanaan penilaian peringkat organisasiPihak organisasi hendaklah melaksanakan taklimat kepada PYD dan Penilai yang telah dilantik *PPP Pegawai Penilai Pertama *PPK Pegawai Penilai Kedua *PYD Pegawai yang dinilai19 20. aan P ro se s P e la ks a nMengumumkan jadual penilaian kepada penilai dan PYDMelaksanakan penilaian PPP dan PPK terhadap PYD yang telah ditentukan. PPP & PPK memasukkan skor ke dalam Sistem e-Prestasi Membuat semakan dan pengesahan skor bagi setiap PYD oleh JKPBPPP organisasi Sekiranya terdapat perbezaan markah ketara antara PPP & PPK, JKPBPPP perlu membuat penyelarasan Penghantaran skor melalui Sistem e-Prestasi 20 21. Pes rosPelaa san kanTanggungjawab agensi pusat (BPPK)Analisis DataPenyediaan keputusan dan laporan keputusan prestasiMesyuarat pascapenilaian PBPPP Lembaga Potensi dan Kompetensi KPM21 22. Instrumen Penilaian Kompetensi22 23. Kaedah Penilaian23 24. Deskriptor Aras Pencapaian CEMERLANGBAIK MEMUASKANLEMAHBerupaya menyatakan perbezaan kualiti tingkah laku dengan jelas 24 25. Penilaian Profesional (Professional Judgement) Bagi dimensi keberhasilan sekolah dan keberhasilan murid, sekolah atau guru yang sukar dinilai melalui bentuk penilaian yang disediakan;1Penilai hendaklah melaksanakan penilaian melalui sebarang bentuk penilaian profesional yang releven, tetapi perlu memenuhi kehendak PBPPP2PYD pula boleh melaksanakan sebarang corak aktiviti releven bagi memperoleh bukti yang memenuhi kehendak PBPPP25 26. Penjajaran Masa Melantik PPP dan PPK bagi Kepimpinan SekolahPengesahan pelantikan JKPBPPP di SekolahPelantikan JKPBPPP di SekolahPelantikan JKPBPPP di PPDPengesahan pelantikan JKPBPPP di SekolahPemantauan akan dilakukan oleh BPPK, Panel Pemantau, PADU, Kesatuan, JPN dan PPD13/10-15/11/2013Melantik PPP dan PPK bagi Guru di SekolahSEPTEMBERPelaksanaan PBPPPOKTOBERNOVEMBER22-27/9/2013 13/10-22/11/2013Taklimat TOT PPDPengisian data ke dalam Sistem ePrestasi29/9-5/10/2013Taklimat PPD kepada SekolahTindakan PPD Tindakan PPD6-12/10/2013Taklimat Pemimpin Sekolah kepada guruPenyelarasan markah bagi keskes tertentu (ketekalan markah)26 27. Skop Taklimat 1Latar belakang PBPPP2Proses Pelaksanaan PBPPP 20133Tadbir Urus27 28. Tanggungjawab PPDPenilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Sebelum TOT 1 1 Sebut HargaSelepasKELEWATAN KELEWATAN menghantar akan menghantar akan menyebabkan kelewatan menyebabkan kelewatan proses pembayaran proses pembayaran dilakukan dilakukan1 Invois 1 2 Senarai Kehadiran (Sign) 2KEGAGALAN menghantar sebut KEGAGALAN menghantar seb