tajuk projek: modul perisian untuk pengoptimuman unimap-11 · pdf file 3) menyiapkan...

Click here to load reader

Post on 06-Aug-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAJUK PROJEK:

  MODUL PERISIAN UNTUK PENGOPTIMUMAN REKA BENTUK LITAR ELEKTRONIK

  KOD PROJEK:

  I-ECO/40 (UNIMAP-11)

  IPTA:

  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS

  KETUA PROJEK:

  DR. NEOH SIEW CHIN

  AKADEMIA:

  PROFESOR DR. LIM CHEE PENG

  RAKAN INDUSTRI:

  MYREKA SDN. BHD.

  BIDANG TUMPUAN UTAMA:

  KEUNTUNGAN EKONOMI UNTUK SEKTOR INDUSTRI DI SEKTOR DIKENAL PASTI

  TEMPOH:

  12 JULAI 2011 – 11 JULAI 2013

  1. RINGKASAN EKSEKUTIF

  Projek ini bertujuan untuk membangunkan perisian pengoptimuman berdasarkan teknik

  pengkomputeran evolusi, melakukan penambahbaikan ke atas prestasi reka bentuk litar,

  menunjukkan kebolehlenturan dan keberkesanan perisian yang dibangunkan serta menggalakkan

  pemindahan ilmu kepada industri reka bentuk litar. Modul perisian yang menggunakan kaedah

  berautomatik ini amat diperlukan para jurutera dalam usaha mengoptimumkan prestasi litar,

  penjimatan kitar hayat, reka bentuk kejuruteraan, peningkatan kualiti dan produktiviti serta

  keberkesanan dalam industri reka bentuk litar elektronik. Pemindahan ilmu tentang teknik

  pengkomputeran evolusi ini telah memberi kesan kepada rakan industri khasnya syarikat Myreka

  Sdn. Bhd. Melalui projek ini, syarikat Myreka Sdn. Bhd. telah menunjukkan peningkatan kualiti

  dan produktiviti produk serta meningkatkan margin keuntungan syarikat.

 • 2. IMPLEMENTASI PROJEK

  PERKARA

  BUTIRAN

  OBJEKTIF

  1) Untuk membangunkan satu perisian pengoptimuman berdasarkan

  teknik-teknik pengkomputeran evolusi. 2) Untuk meningkatkan prestasi reka bentuk litar dengan menggunakan

  pengoptimuman yang dibangunkan. 3) Untuk menunjukkan kebolehlenturan dan keberkesanan

  pengoptimuman yang dibangunkan bagi menangani masalah reka bentuk litar.

  4) Untuk menggalakkan pemindahan ilmu kepada industri mengenai reka bentuk litar.

  AKTIVITI

  1) Menyediakan maklumat dan mengumpul data. Graduan pelatih

  ditugaskan untuk mendapatkan maklumat dan mengumpul data bagi pembangunan perisian pengoptimum.

  2) Menyelesaikan penyelidikan pada Model LECO dan teknik pengkomputeran evolusi untuk reka bentuk litar pengoptimuman.

  3) Menyiapkan pembangunan litar pengoptimuman. 4) Membuat penilaian dan analisis mengenai litar yang dibangunkan. 5) Membuat perbandingan prestasi dengan teknik pengoptimuman lain

  yang berada di pasaran. 6) Penyelesaian dan penerbitan.

  OUTPUT

  Industri:

  1) Pemindahan ilmu mengenai input dan output parameter utama untuk pengoptimuman litar.

  2) Penambahbaikan bagi pengoptimuman litar yang dibangunkan. 3) Pengguna dapat menjalankan pengoptimuman dengan lebih mudah.

  IPTA:

  1) Peningkatan keupayaan IPTA untuk menjana hasil. 2) Peningkatan keupayaan IPTA untuk menghasilkan produk yang

  kompetitif dan praktikal untuk aplikasi dunia sebenar. Pembangunan Modal Insan:

  1) Graduan pelatih memperoleh pengetahuan mengenai kemahiran teknikal serta pengalaman praktikal dalam pembangunan reka bentuk litar pengoptimuman.

  2) Graduan pelatih mendapat peluang yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan.

 • PEMEGANG TARUH & AGENSI

  1) Universiti Malaysia Perlis 2) Myreka Sdn. Bhd.

  KEBERHASILAN

  Industri: 1) Bantuan kepada jurutera dalam reka bentuk penapis pengoptimum

  penalaan. 2) Penjimatan masa dan kos industri. 3) Industri mendapat ilmu mengenai kaedah terbaharu dalam

  pengoptimuman litar. IPTA:

  1) Sumber cmizer yang terbuka. 2) Kerjasama penyelidikan pada masa hadapan. 3) Pembangunan perisian dan pengetahuan analisis.

  Pembangunan Modal Insan:

  1) Graduan pelatih memperoleh pengetahuan mengenai pengoptimuman parameter.

  2) Graduan pelatih mendapat pengalaman dalam bidang kejuruteraan litar.

  3) Graduan pelatih berpeluang menjalankan latihan industri di Myreka Sdn. Bhd.

 • 3. LAPORAN KEMAJUAN PROJEK A) Laporan Berkala Oleh Ketua Projek

  PROPOSAL 3

  BULAN 6

  BULAN 9

  BULAN 12

  BULAN 15

  BULAN 18

  BULAN 21

  BULAN 24

  BULAN LAPORAN

  AKHIR

           

  B) Laporan Berkala Oleh Industri

  6 BULAN 9 BULAN 12 BULAN 15 BULAN 18 BULAN 21 BULAN 24 BULAN LAPORAN

  AKHIR

         

  Laporan dihantar Laporan tidak dihantar

 • 4. PENILAIAN PROJEK

  Rakan Industri : Myreka Sdn. Bhd. Tarikh Lawatan : 29 Januari 2014 Panel Penilai : 1) Profesor Madya Dr. Hartini Ahmad (UUM)

  ANALISIS KESELURUHAN PENILAIAN (Item A hingga D dinilai oleh Panel Penilai daripada KTP Pemantauan manakala Item E adalah penilaian oleh pihak Industri)

  SEKSYEN ITEM PENILAI

  A PENCAPAIAN PROJEK (40%) 30%

  B AKADEMIA (10%) 6%

  C GRADUAN PELATIH (10%) 7%

  D ORGANISASI INDUSTRI/KOMUNITI (10%) 8%

  E LAPORAN DARI INDUSTRI (30%) 19%

  MARKAH KESELURUHAN (%) 70%

  PENILAIAN OLEH INDUSTRI: A) Penilaian Terhadap Akademia

  BIL

  PENILAIAN AKADEMIA

  SKALA PENILAIAN

  1.

  Keberkesanan ilmu yang dipindahkan oleh akademia kepada industri

  3/5

  2.

  Keupayaan akademia untuk membimbing bagi menyelesaikan masalah seperti mana yang dikehendaki oleh industri

  3/5

  3.

  Pengetahuan akademia terhadap projek 3/5

  4.

  Komitmen akademia terhadap projek 4/5

 • B) Penilaian Terhadap Ilmu Yang Dipindahkan

  BIL

  PENILAIAN ILMU YANG DIPINDAHKAN

  SKALA PENILAIAN

  1.

  Sasaran objektif projek yang telah dicapai

  3/5

  2.

  Hasil yang dicapai berbanding dengan sumbangan yang disalurkan oleh industri

  3/5

  C) Penilaian Terhadap Graduan Pelatih

  BIL

  PENILAIAN GRADUAN PELATIH

  SKALA PENILAIAN

  1.

  Pengetahuan yang diperoleh graduan pelatih daripada projek

  3/5

  2.

  Keberkesanan graduan pelatih menyampaikan ilmu

  3/5

  3.

  Kemahiran graduan pelatih berkomunikasi, berfikir, merancang, memimpin, dan kerja berpasukan

  4/5

  4.

  Etika kerja graduan pelatih terhadap projek 4/5

  Maklum Balas Keseluruhan Daripada Pihak Industri Terhadap Projek -

  Komen Daripada Panel Pakar KTP Pemantauan Berdasarkan penilaian keseluruhan projek, projek ini berada pada kategori merah. Projek ini masih dalam peringkat penyelidikan dan pencapaian objektif projek adalah di bawah daripada sasaran kerana status pelaksanaannya masih dalam peringkat kajian.

 • LAMPIRAN

  Antara muka pengguna (user interface) yang sedang dibangunkan

  Contoh keputusan yang diperoleh dalam satu litar penapis “4th Order Sallen-Key”

 • Contoh graf keputusan yang diperoleh dalam satu litar penapis “4th Order Sallen-Key”