sjk(t) raub

of 54 /54
SJK(T) RAUB DEBRIEFING SEKOLAH RENDAH DAERAH RAUB 2012

Upload: hariboy-notso-freetoday

Post on 02-Jan-2016

127 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

school presentation, work

TRANSCRIPT

Page 1: SJK(T) RAUB

SJK(T) RAUB

DEBRIEFING SEKOLAH RENDAH DAERAH RAUB 2012

Page 2: SJK(T) RAUB

PROFIL AKADEMIK SEKOLAH

Page 3: SJK(T) RAUB

HC1- PROFIL M/P ( BM – F)

Page 4: SJK(T) RAUB

HC1- PROFIL M/P ( BM – P)

Page 5: SJK(T) RAUB

HC1- PROFIL M/P ( BI )

Page 6: SJK(T) RAUB

HC1- PROFIL M/P ( MM )

Page 7: SJK(T) RAUB

HC1- PROFIL M/P ( SAINS )

Page 8: SJK(T) RAUB

HC1- PROFIL M/P ( BT - F )

Page 9: SJK(T) RAUB

HC1- PROFIL M/P ( BT - P )

Page 10: SJK(T) RAUB

RUMUSAN H2-H3BAHASA MALAYSIA- PEMAHAMAN

Page 11: SJK(T) RAUB

RUMUSAN H2-H3BAHASA MALAYSIA- PENULISAN

Page 12: SJK(T) RAUB

RUMUSAN H2-H3BAHASA INGGERIS

Page 13: SJK(T) RAUB

RUMUSAN H2-H3MATEMATIK

Page 14: SJK(T) RAUB

RUMUSAN H2-H3SAINS

Page 15: SJK(T) RAUB

RUMUSAN H2-H3BAHASA TAMIL - PEMAHAMAN

Page 16: SJK(T) RAUB

RUMUSAN H2-H3BAHASA TAMIL - PENULISAN

Page 17: SJK(T) RAUB

HC5 – GPS TOV

Page 18: SJK(T) RAUB

HC5 – GPS ETR

Page 19: SJK(T) RAUB

HC5 – GPS UP1

Page 20: SJK(T) RAUB

HC5 – GPS UP2

Page 21: SJK(T) RAUB

HC5 – GPS UP3

Page 22: SJK(T) RAUB

HC 6 – TARGET MURID CEMERLANG

Page 23: SJK(T) RAUB

TOV DAN ETR -MATAPELAJARAN

CABARAN-CABARAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH

Page 24: SJK(T) RAUB

BAHASA MALAYSIAPEMAHAMAN

Page 25: SJK(T) RAUB

6G & 6M

UJIAN BIL MURID

A B C D E%

LULUS%

GAGALGPM

TOV 42 2 6 11 20 3 45.24 54.76 3.38

ETR 42 8 10 22 2 - 95.24 4.76 2.00

ETR DAN TOV

Page 26: SJK(T) RAUB

Cabaran Bahasa Malaysia PemahamanCabaran Evidens

1. Murid-murid tidak dapat menjawab dan menyemak jawapan bagi 40 soalan dalam masa 50 minit.

1. Murid-murid hanya menjawab tetapi tidak menyemak jawapan yang ditanda.

2. Masih tidak menggunakan kaedah memangkah & menggariskan kata kunci.

2. Murid-murid belum menguasai bahagian pemilihan ayat yang tepat.

2. Murid-murid mengusai bahagian tatabahasa tetapi tidak mendapat markah yang tinggi bagi bahagian ayat. (borang diagnosis )

3. Murid-murid tidak mengamalkan kaedah mencari bukti bagi jawapan yang dipilih bagi soalan-soalan pemahaman.

3. Murid-murid tidak menggariskan bukti dalam kertas soalan.

Page 27: SJK(T) RAUB

Cabaran Bahasa Malaysia PemahamanCabaran Evidens

1. Murid-murid tidak dapat menjawab dan menyemak jawapan bagi 40 soalan dalam masa 50 minit.

1. Murid-murid hanya menjawab tetapi tidak menyemak jawapan yang ditanda.

2. Masih tidak menggunakan kaedah memangkah & menggariskan kata kunci.

2. Murid-murid belum menguasai bahagian pemilihan ayat yang tepat.

2. Murid-murid mengusai bahagian tatabahasa tetapi tidak mendapat markah yang tinggi bagi bahagian ayat. (borang diagnosis )

3. Murid-murid tidak mengamalkan kaedah mencari bukti bagi jawapan yang dipilih bagi soalan-soalan pemahaman.

3. Murid-murid tidak menggariskan bukti dalam kertas soalan.

Page 28: SJK(T) RAUB

BAHASA MALAYSIA PENULISAN

Page 29: SJK(T) RAUB

6G & 6M

UJIAN BIL MURID

A B C D E%

LULUS%

GAGALGPM

TOV 42 7 4 12 5 14 54.76 45.24 3.36

ETR 42 7 9 10 16 - 61.90 38.10 2.83

ETR DAN TOV

Page 30: SJK(T) RAUB

CABARANCABARAN-CABARAN MENCAPAI ETR-CABARAN MENCAPAI ETR

BAHAGIAN CABARAN

BAHAGIAN A(Menulis 5 ayat lengkap)

a. Idea atau katakerja tidak tepat dengan gambar.b. Kosa kata terhad, kesalahan struktur ayat, imbuhan, tanda

baca dan ejaan.c. Calon masih terpengaruh dengan sturuktur ayat bahasa

ibunda.

BAHAGIAN B( Menulis karangan)

a. Calon mempunyai isi karangan tetapi pengolahannya kurang menarik.

b. Kesalahan struktur ayat dan penggunaan kosa kata.

BAHAGIAN C( Membina ulasan )

a. Calon membuat ulasan dengan menyatakan nilai murni tanpa huraian atau huraian sahaja dengan menyalin semula ayat daripada petikan.

b. Mengulas nilai murni yang tidak berkaitan dengan petikan.

CABARAN-CABARAN MENCAPAI ETR

Page 31: SJK(T) RAUB

BAHAGIAN PERANCANGAN SEKOLAH

BAHAGIAN A(Menulis 5 ayat lengkap) MODUL PENULISAN

Latih tubi membina ayat berdasarkan pelbagai gambar situasi/ aktiviti.

Panduan membina rangka karangan. Mempamerkan contoh-contoh karangan yang cemerlang. Latihan membuat ulasan mengikut rangka yang disediakan.

PROGRAM 100 NILAI MURNI 100 contoh ayat-ayat yang mempunyai nilai murni

disenaraikan dan murid diminta menjelmakan nilai yang tersirat.

Mengeja nilai murni dengan betul.

BAHAGIAN B( Menulis karangan)

BAHAGIAN C( Membina ulasan )

PERANCANGAN SEKOLAH UNTUK MENCAPAI SASARAN ETR

Page 32: SJK(T) RAUB

BAHASA INGGERIS

Page 33: SJK(T) RAUB

ANALISIS TOV & ETR

6G & 6M

UJIAN BIL MURI

D

A B C D E%

LULUS%

GAGAL

GPM

TOV 42 2 5 10 11 14 40.48 59.52 3.71

ETR 42 8 9 8 13 4 59.52 40.48 2.90

Page 34: SJK(T) RAUB

CABARAN-CABARAN MENCAPAI ETR

KERTAS 1 KERTAS 2Tidak memahami maksud perkataan (Section C) -Grammar

Lemah dalam tatabahasa (Subject Verb Agreement)

Cuai semasa menjawab soalan

Tidak membuat ayat yang senang dan mudah. (Section A)

Tidak menggunakan sepenuhnya masa yang diberikan

Tidak mempunyai idea untuk membuat ayat dalam Section C

Tidak menyemak jawapan selepas menjawab

Tidak membuat pembetulan ayat yang disemak oleh guru

Page 35: SJK(T) RAUB

Langkah mencapai sasaran ETRKERTAS 1 KERTAS 2

Penggunaan kamus untuk memahami perkataan yang kurang difahami oleh murid-murid

Diberi latihan tatabahasa yang secukupnya

Penggunaan peta minda untuk topik-topik tatabahasa

Memberi contoh-contoh ayat mudah dan tepat dalam Section A serta melatih mereka membina ayat tanpa kesalahan

Memberi latihan topikal mengikut tajuk (Zoom A)

Bengkel menjawab soalan

Latihan kendiri sendiri (SAL) Diberikan contoh-contoh petikan mudah berdasarkan gambar yang diberikan dalam Section C

bengkel menjawab soalan Memastikan murid –murid membuat pembetulan semula pada petikan yang disemak Section C

Page 36: SJK(T) RAUB

MATEMATIK

Page 37: SJK(T) RAUB

6G & 6M

UJIAN BIL MURID

A B C D E%

LULUS%

GAGALGPM

TOV 42 3 6 10 14 9 45.2 54.8 3.5

ETR 42 16 10 16 - - 100 - 2.00

ETR DAN TOV

Page 38: SJK(T) RAUB

CABARAN-CABARAN MENCAPAI ETR Kurang menguasai kemahiran – Fakta asas (+,-,x, ÷) - Tidak menghafal sifir

Kurang memahami kehendak soalan yang berbentuk KBKK

Menggunakan masa yang lama ketika menjawab sesuatu soalan

Keciciran kelas – Kelas biasa dan kelas tambahan

Usaha pembelajaran hanya dilakukan di sekolah sahaja. Tiada tindakan susulan selepas murid-murid pulang ke rumah

Page 39: SJK(T) RAUB

Langkah mencapai sasaran ETRKotak sifirPertandingan menghafal sifir

Guru bantu - Memberi bimbingan dan tunjuk ajar dengan bantuan guru bantu.

Membimbing murid-murid menjawab mengikut tempoh masa yang ditetapkan

Perjumpaan dengan ibubapa & Guru ke rumah bertanya khabar

Memberi nasihat dan kaunseling

Latih-tubi berbentuk soalan UPSR

Page 40: SJK(T) RAUB

SAINS

Page 41: SJK(T) RAUB

ANALISIS TOV & ETR M/P SAINS6G & 6M

UJIAN BIL MURID

A B C D E%

LULUS%

GAGALGPM

TOV 42 2 5 9 12 14 38 62 3.73

ETR 42 8 8 9 12 5 59 41 2.95

Page 42: SJK(T) RAUB

CABARAN-CABARAN MENCAPAI ETRBAHAGIAN A BAHAGIAN BTidak membaca dan memahami kehendak soalan dengan betul. ( kump. Sederhana dan lemah ).

Tidak menguasai sepenuhnya teknik menjawab bahagian B -observation, inferens, variables, hypothesis, aim, trend dan conclusion.

Sikap kecuaian dalam menjawab soalan topical.

cara memilih parameter yang sesuai kepada soalan pembolehubah.

Murid-murid kurang menyoal guru tentang kekeliruan matapelajaran Sains semasa p@p dijalankan.

murid-murid tidak memberi perhatian sepenuhnya ketika menjalankan eksperimen dan tidak habis menjawab soalan setelah selesai eksperimen.

kurang peka kepada istilah sains murid-murid tidak mahir memahami kehendak soalan dengan teliti dan melihat gambar yang disediakan dalam soalan yang diberi.

Page 43: SJK(T) RAUB

Langkah mencapai sasaran ETRBAHAGIAN A BAHAGIAN BPROGRAM SAINS BOLEH – Membuat latihan dalam pembelajaran koperatif.

sentiasa mendedahkan soalan bahagian B pada setiap minggu hari Isnin dalam masa 30 minit.

Penggunaan neumonik, peta minda dan gambarajah kepada topik yang bermasalah.

memberi latihan variables sahaja pada setiap hari Khamis untuk memilih parameter yang sesuai kepada soalan.

Memberi ujian formatif atau modul ujian setelah tamat mengajar satu bab.

murid-murid dibahagikan kepada kumpulan kecil ( 3 – 4 orang ) dan diberi beberapa soalan eksperimen untuk menjawab soalan.

Membantu untuk mengingati fakta-fakta sains dan peka kepada istilah sains

murid-murid diberikan latih tubi menjawab soalan topikal bagi Bhg B.

bengkel menjawab soalan sains. memberi pendedahan kepada soalan- soalan dengan gambarajah.

Page 44: SJK(T) RAUB

BAHASA TAMIL PEMAHAMAN

Page 45: SJK(T) RAUB

ETR Bahasa Tamil Pemahaman

UJIAN BIL MURI

D

A B C D E % LULUS

%GAGAL

GPM

TOV 42 10 11 12 7 2 78.57 21.43 2.52

ETR 42 15 17 9 1 0 97.62 2.38 1.90

Page 46: SJK(T) RAUB

MATAPELAJARAN : BAHASA TAMIL PEMAHAMAN

CABARAN CARA MENGATASI

1. Murid- murid menjawab sesuatu soalan tanpa membaca 4 pilihan jawapan iaitu A,B,C, dan D. Murid juga tidak membuat semak semula.

PROGRAM UTAMA“Jawab dengan tepat”

- Cemerlang & Baik– 1 set soalan setiap hari.

- Sederhana, Potensi & Kritikal – 30/40 soalan setiap dua hari sekali.

Page 47: SJK(T) RAUB

CABARAN CARA MENGATASI

2. Murid- murid melakukan kesilapan ketika menjawab soala berdasarkan soalan tatabahasa (soalan 16-30)

PROGRAM UTAMA“Latih Tubi Kemahiran Tatabahasa”-Memperbanyakkan latihan secara lisan dan bertulis dengan mempelbagaikan sumber soalan- Murid berbincang dalam kumpulan- Akhir sekali guru bertindak sebagai fasilitator dalam sesi perbincangan bagi menentukan jawapan yang sebenar

MATAPELAJARAN : BAHASA TAMIL PEMAHAMAN

Page 48: SJK(T) RAUB

CABARAN CARA MENGATASI

3. Aspek pemahaman murid-murid tidak dapat menjawab soalan dengan betul kerana tidak atau kurang memahami isi kandungan teks yang dibaca.

PROGRAM UTAMA“ Rajin Membaca” dan “Mencari Kata Kunci”-Murid membaca, mengecam isi penting dalam teks dan menyebut secara lisan- Murid memilih jawapan dalam kumpulan kecil menerusi sesi diskusi kumpulan- Sesi perbincangan bersama guru (Dalam konteks ini, guru berperanan sebagai fasilitator dan pelbagai soalan bercapah didedahkan. Guru memandu murid ke arah jawapan yang sebenar)

MATAPELAJARAN : BAHASA TAMIL PEMAHAMAN

Page 49: SJK(T) RAUB

BAHASA TAMIL PENULISAN

Page 50: SJK(T) RAUB

ETR Bahasa Tamil Penulisan

6G & 6M

UJIAN BIL MURID

A B C D E % LULUS

%GAGAL GPM

TOV 42 7 7 15 6 7 69.05 30.95 2.98

ETR 42 14 16 10 2 0 95.24 4.76 2.0

Page 51: SJK(T) RAUB

CABARAN CARA MENGATASI

1 ASPEK PENULISAN ~ Kurang memanfaatkan kosa kata yang pelbagai ~ Kurang penjaan idea yang bernas ~ Penulisan yang kurang mantap dan gramatis

PROGRAM UTAMA“Minda Kreatif”~ Murid mesti menulis ayat & mengarang 2 daripada Bahagian A (bahan grafik) 1 daripada Bahagian B 1 daripada Bahagian C (Dalam tempoh seminggu)

PROGRAM SOKONGAN“Sinaran” ~ membaca sekurang-kurangnya 1cerpen dalam seminggu (baiki kosa kata)~ membaca buku rujukan dan ilmiah (PSS)~ Melibatkan diri secara aktif menerusi aktiviti persatuan dan pertandingan Eksplorasi Bahasa yang diadakan

MATAPELAJARAN : BAHASA TAMIL PENULISANSASARAN : KUMP CEMERLANG

Page 52: SJK(T) RAUB

CABARAN CARA MENGATASI

1 ASPEK PENULISAN ~ Penggunaan kosa kata yang silap semasa mengarang ~ Penjanaan idea yang tidak teratur

PROGRAM UTAMA“Bijak Mengarang”~ Membaca contoh karangan, mengecam isi penting dan mencatat isi penting~ Sesi perbincangan untuk mengembang kan isi yang dicatat secara lisan~ menulis karangan yang sama berdasar isi berkaitan tanpa meniru karangan asalPROGRAM SOKONGAN“Program Sinaran” dan “Nilam(memberi pendedahan lebih luas)Pertandingan menulis esei pelbagaiperingkat

MATAPELAJARAN : BAHASA TAMIL PENULISANSASARAN : KUMP SEDERHANA

Page 53: SJK(T) RAUB

CABARAN CARA MENGATASI

1 ASPEK PENULISAN ~ Tidak memahami soalan ~ Tidak dapat menjana idea berkaitan ~ Maklumat tidak disusun secara tertib ~ Penggunaan tanda baca, ejaan struktur ayat yang salah dan kosa kata yang tidak tepat

PROGRAM UTAMA“Bina Minda”~ Menyalin contoh karangan dengan ejaan, tanda baca dan struktur ayat yang betul~ Membuat pembetulan semula selepas semakan dilakukan oleh guru Mengisi tempat kosong pada karangan yang lengkap yang telah disediakan oleh guru.~ Murid dibimbing sepenuhnya untuk menganalisa soalan, merangka isi penting, latih tubi bina ayat dan mengarangPROGRAM SOKONGANProgram Sinaran dan NilamPertandingan Eksplorasi Bahasa

MATAPELAJARAN : BAHASA TAMIL PENULISANSASARAN : KUMP POTENSI LULUS

Page 54: SJK(T) RAUB

TERIMA KASIH