modul pemahaman sjk(c)

of 112 /112
1 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK PPMP NEGERI JOHOR JAWATAN KUASA PEMBINAAN MODUL BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA DAN TAMIL Penaung : Encik Mohd Nor bin A.Ghani Pengarah Pelajaran Johor Penasihat : Puan Hajah Saadiah Binti Said Ketua Sektor Pengurusan Aka Pengerusi : Tuan Haji Abd Jalil bin Satari Ketua Penolong Pengarah Bahasa Malaysia Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maimunah binti Samat Pengelola Cemerlang Bahasa Malaysia Setiausaha : Encik Hesam bin Mohd Kasron Penolong Pengarah Bahasa Malaysia Pen.Setiausaha : Pn. Hamidah binti Haduri Penolong PPD Bahasa Malaysia Rendah ,PPD Kluang AJK 1. Pn. Norasikin binti Wahid Penolong PPD Bahasa Melayu Rendah , PPD Johor Bahru 2. En. Md Jamali bin Misri Penolong PPD Bahasa Melayu Rendah , PPD Muar 3. Pn. Paramawary a/p Ramasamy (Pengerusi Panel Perunding Mata Pelajaran SJK) Guru Besar SJKT Ladang REM, Kota Tinggi 4. Encik Sulaiman bin Moiden SJKT Ladang Rini , Johor Bahru 5. Encik Abdul Karim bin Jaafar SJKC Kuo Kuang , Johor Bahru 6. Encik New Kiang Huat SJKC Ai Chun 1, Batu Pahat 7. Pn. Rohana binti Atan SJKC Tuan Poon, Kluang 8. Pn. Mariam binti Eshak SJKC Pa Yai, Kluang 9. Pn. Suhana binti Hj Rasiman SJKC Bin Chong,Pontian 10. Cik Norel Himah binti Mustari SJKC Pei Chun 2, Pontian 11. Pn. Umikalsom binti Isnin SJKC Jalan Sialang, Muar

Upload: jiameng

Post on 23-Mar-2016

427 views

Category:

Documents


35 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bahasa Melayu modul pemahaman SJK(C)

TRANSCRIPT

Page 1: Modul pemahaman SJK(C)

1 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

JAWATAN KUASA PEMBINAAN MODUL BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA DAN TAMIL

Penaung :

Encik Mohd Nor bin A.Ghani Pengarah Pelajaran Johor

Penasihat : Puan Hajah Saadiah Binti Said Ketua Sektor Pengurusan Aka

Pengerusi :

Tuan Haji Abd Jalil bin Satari Ketua Penolong Pengarah Bahasa Malaysia

Timb.Pengerusi :

Pn. Hjh. Maimunah binti Samat Pengelola Cemerlang Bahasa Malaysia

Setiausaha :

Encik Hesam bin Mohd Kasron Penolong Pengarah Bahasa Malaysia

Pen.Setiausaha : Pn. Hamidah binti Haduri Penolong PPD Bahasa Malaysia Rendah ,PPD Kluang

AJK

1. Pn. Norasikin binti Wahid

Penolong PPD Bahasa Melayu Rendah , PPD Johor Bahru

2. En. Md Jamali bin Misri

Penolong PPD Bahasa Melayu Rendah , PPD Muar

3. Pn. Paramawary a/p Ramasamy

(Pengerusi Panel Perunding Mata Pelajaran SJK)

Guru Besar SJKT Ladang REM, Kota Tinggi

4. Encik Sulaiman bin Moiden

SJKT Ladang Rini , Johor Bahru

5. Encik Abdul Karim bin Jaafar

SJKC Kuo Kuang , Johor Bahru

6. Encik New Kiang Huat

SJKC Ai Chun 1, Batu Pahat

7. Pn. Rohana binti Atan

SJKC Tuan Poon, Kluang

8. Pn. Mariam binti Eshak

SJKC Pa Yai, Kluang

9. Pn. Suhana binti Hj Rasiman

SJKC Bin Chong,Pontian

10. Cik Norel Himah binti Mustari

SJKC Pei Chun 2, Pontian

11. Pn. Umikalsom binti Isnin

SJKC Jalan Sialang, Muar

Page 2: Modul pemahaman SJK(C)

2 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Bil. Tajuk Muka Surat

Prakata 3 Kata Alu-Aluan 4

1 Kata Nama 05 – 11 2 Kata Ganti Nama Diri 12 – 17 3 Kata Perintah 18 – 21 4 Kata Ganda 22 – 26 5 Simpulan Bahasa 27 – 31 6 Kata Bilangan 32 – 36 7 Kata Arah 37 – 41 8 Kata Adjektif 42 – 46 9 Kata Hubung 47 – 54

10 Kata Majmuk 51 – 45 11 Kata Penegas 55 – 56 12 Perumpamaan 57 – 58 13 Penjodoh Bilangan 59 – 64 14 Kata Sendi Nama 65 – 68 15 Penanda Wacana 69 – 73 16 Ayat Sama Maksud 74 – 77 17 Kata Banyak Makna 78 – 84 18 Pilih Ayat Yang Betul 85 – 89 19 Gerak Gempur i 90 – 99 20 Gerak Gempur ii 100 – 111

Jawapan Lengkap

Isi Kandungan

Page 3: Modul pemahaman SJK(C)

3 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Prakata

Syukur ke hadrat Allah swt kerana dengan izin-Nya buku Pengukuhan Dedikasi Tahun 6

(PENDETA 6) ini dapat diterbitkan.

Saya mengambil peluang menzahirkan rasa terima kasih kepada semua Ahli

Jawatankuasa Panel Perunding Mata Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang

bertungkus-lumus menggabungkan idea, tenaga dan sumbangan dalam pelbagai bentuk

sehingga terhasilnya buku PENDETA 6 ini.

Penghargaan yang tidak terhingga dirakamkan kepada Yang Berbahagia Tuan

Pengarah Pelajaran Johor atas inspirasi, dorongan dan galakan hingga tercetusnya idea

penerbitan ini. Ucapan terima kasih ini juga dipanjangkan kepada pegawai-pegawai bahasa

di Jabatan Pelajaran Negeri Johor dan di Pejabat Pelajaran Daerah atas panduan, nasihat

dan kerjasama yang tinggi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi semasa proses

penghasilan PENDETA 6 ini.

Sebahagian besar bahan dalam buku ini adalah untuk digunakan sebagai latih tubi

murid sama ada kumpulan rendah mahupun tinggi. Malah, dalam buku ini turut dimuatkan

panduan guru untuk memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik

darjah. Kandungan dalam buku PENDETA 6 ini diharapkan dapat membimbing murid-murid

bagi menghadapi peperiksaan UPSR.

Semoga usaha ini dapat memberikan impak yang positif kepada murid-murid serta

memanfaatkan buku PENDETA 6 ini dengan sebaik-baiknya.

Sekian, terima kasih.

Page 4: Modul pemahaman SJK(C)

4 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Kata alu-aluan Kata Aluan Pengerusi Panel Perunding Mata Pelajaran SJKC dan SJKT.

Salam satu Malaysia, terlebih dahulu saya selaku Pengerusi Panel Perunding

Mata Pelajaran SJKC dan SJKT ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak

terhingga kepada pihak Jabatan Pelajaran Johor kerana telah memberi sepenuh

kepercayaan kepada saya dan juga ahli-ahli panel yang lain bagi menghasilkan

modul yang dapat membantu guru-guru di negeri Johor khususnya. Saya berharap

agar modul ini akan dapat memberi impak yang positif dan dapat mempertingkatkan

pencapaian murid-murid terutama dalam peperiksaan UPSR yang akan tiba tidak

lama lagi.

Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-

tinggi terima kasih kepada semua pihak PPD Daerah dan pihak yang terlibat dalam

menghasilkan modul ini.Tanpa kerjasama dan sumbangan daripada semua, saya

pasti modul ini tidak akan dapat disempurnakan.

Akhir kata, saya berdoa dan berharap agar sumbangan kami yang kecil ini

akan dapat melonjakkan keputusan keseluruhan di Negeri Johor.

Page 5: Modul pemahaman SJK(C)

5 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

KATA NAMA Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. 1 Sanil membuang sebuah bungkusan ke dalam _________ sampah.

A bakul C plastik B raga D tong

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. 2 Ibu menggunakan _________ ketika hendak menjerang air.

A jag C cerek B teko D periuk

3 Encik Halim dan keluarga menginap di _________ semasa bercuti di Melaka.

A Hotel Mutiara C Hospital Besar B Muzium Negara D Stadium Bukit Jalil

4 Kakak menyikat rambut dengan __________ .

A sikat C pencakar B berus D penyodok

Page 6: Modul pemahaman SJK(C)

6 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

5 Sazali membaca majalah _________ pada waktu lapang.

A Berita Harian C Dewan Pelajar B Utusan malaysia D Kamus Dewan

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah. 6 Ibu ayam itu sedang mengeram telurnya di dalam _________ .

A sangkar C kandang B reban D sarang

7 Murid-murid mempersembahkan drama di atas __________ bersempena dengan Hari Kanak- kanak.

A gelanggang C khemah B pentas D dewan

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah. 8 Umi menggosok bajunya dengan menggunakan __________ .

A cerek C seterika B ketuhar D pengisar

Page 7: Modul pemahaman SJK(C)

7 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

9 Beberapa orang kanak-kanak ketawa terbahak-bahak menyaksikan persembahan __________ itu.

A penari C penyanyi B pelawak D pelukis

10 Saliran air di ___________ itu tersekat kerana banyak sampah.

A akuarium C kolam B paya D parit

11 Molly menyimpan duit belanja sekolahnya untuk membeli sebuah __________ .

A kantin C sekolah B surat khabar D komputer

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. 12 Semua murid pergi ke ___________ pada waktu rehat.

A padang C kantin B kelas D kereta

13 Kok Keong merupakan seorang ____________ yang bijak di kelasnya.

A murid C guru B anak D bapa

14 Kamal menonton _________ sambil minum air.

A radio C televisyen B komputer D telefon

Page 8: Modul pemahaman SJK(C)

8 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah. 15 Pemuda itu memakai ________ sebelum menunggang motosikal.

A topi mainan C topi baja B topi keledar D topi gabus

16 Sebagai ____________, Yusma merawat pesakitnya dengan bertanggungjawab dan berhati-hati.

A pengawas C pelajar B doktor D guru

17 Puan Narimah telah mengajar di _____________ selama 15 tahun.

A Stadium Bukit Jalil C Jalan Pinang B Klinik Permata D SJK(T)Ladang Rini

Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah. 18 Selvam mendapat __________ pada sambutan hari jadinya.

A hadiah C buku B kotak D riben

Page 9: Modul pemahaman SJK(C)

9 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

19 Peserta-peserta kursus itu sedang mendengar ceramah di __________ .

A Toko Buku Rahman C Gelanggang Badminton Cheras B Dewan Kenanga D Pejabat Pos Skudai

20 Cuti sekolah yang lalu Kelvin akan pulang ke __________ datuknya di Taiping.

A kampung C khemah B sekolah D bilik

21 Berita kebakaran itu tersiar dalam ___________ hari ini.

A Berita Harian C Kamus Sari B Dewan pelajar D Dewan Budaya

Soalan 22 berdasarkan gambar di bawah. 22 Bayi itu tidur nyenyak di dalam __________ .

A kain C buaian B cadar D katil

23 Wanita itu menjemur beberapa helai baju yang dicucinya di ________ .

A ampaian C tali B padang D besi

24 Ibu sedang menanak nasi di dalam __________ .

A periuk C cerek B kuali D dulang

Page 10: Modul pemahaman SJK(C)

10 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 25 berdasarkan gambar di bawah. 25 ________ yang rosak itu tersadai di tepi jalan.

A Lori sampah C Lori minyak B Lori balak D Lori tangki

26 Lelaki itu mencedok air dari telaga dengan menggunakan _________ .

A tali C timba B gelas D kole

27 Kucing peliharaan Meera bernama ____________ .

A Si Comel C Pak Belang B Sang Kancil D Sang Buaya

28 Mereka selalu bersiar-siar di __________ bunga pada waktu petang.

A rumah C taman B sekolah D ladang

29 Malim menyapu __________ di halaman rumahnya.

A rumput C kain B sampah D lalang

30 Dia membuka _________ sebelum masuk ke dalam rumahnya.

A baju C kasut B jam D seluar

31 Encik Tan menggergaji _________ untuk dibuat reban ayam.

A plastik C papan B batu D buku

Page 11: Modul pemahaman SJK(C)

11 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 32 berdasarkan gambar di bawah. 32 Puan Maimunah itu menggunakan selembar _________ untuk menjahit sehelai baju.

A benang C dawai B tali D wayar

33 Bapa berpeluang untuk melakukan pandu uji __________ yang akan dibelinya.

A kereta C motosikal B basikal D beca

Soalan 34 dan 35 Pilih ayat yang betul. 34 35

A B C D A B C D

Encik Murad sedang menuntun keretanya kerana pancit. Budak lelaki itu menyaksikan televisyen dengan ibunya. Puan Mala membeli ikan dan sayur di pasar malam. Julia menyiram pokok bunga di perkarangan rumahnya. Ibu melarang adik bermain di tepi anak sungai itu. Mereka meminjam buku cerita di kedai buku. Dia menebas lalang dengan sebilah gunting. Puan Mona membancuh kopi itu di dalam mangkuk.

Page 12: Modul pemahaman SJK(C)

12 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

KATA GANTI NAMA DIRI Soalan 1 – 30 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 _________ sekeluarga berkelah di tepi pantai yang indah.

A Baginda C Beta B Kami D Beliau

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah

2 Negara _________ telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.

A beliau C kalian B anda D kita

3 Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah _________ harap diampun.

A hamba C tuanku B patik D beta

4 “Sudahkah __________ membersihkan bilik darjah?”tanya Cikgu Suzi kepada murid-muridnya.

A dia C engkau B saya D kalian

5 “ _________ hendak beli apa?” tanya pekedai kepada wanita itu.

A Tuan C Puan B Encik D Mereka

6 “ _________ hendak mencari siapa?” tanya abang kepada gadis itu.

A Saudari C Saudara B Engkau D Mereka

Page 13: Modul pemahaman SJK(C)

13 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

7 “ __________ berharap agar seluruh rakyat hidup bersatu padu tanpa mengira kaum,” titah Sultan Perak.

A Patik C Tuanku B Beta D Hamba

8 Nama ibu __________ ialah Siti Nurhalimah binti Jamal.

A dia C beliau B awak D saya

9 “_________ boleh ke tandas,sekarang,”kata Cikgu Mona kepada Eliana.

A Awak C Dia B Saya D Kami

10 “Terima kasih __________ doktor,”kata Tey kepada Doktor Raju.

A puan C cik B encik D tuan

11 “Tahniah, __________ telah mendapat tempat pertama!” kata Siti kepada Adi.

A kau C aku B saya D kami

12 __________ tidak seharusnya berasa cemburu atas kejayaan orang lain,” nasihat ibu.

A Kita C Kami B Saya D Beta

13 Zarif dan Emil selalu berbual-bual di kantin. __________ sahabat karib.

A Saudari C Mereka B Beliau D Baginda

14 “__________ dikehendaki menghantar buku latihan ini esok,” kata Nizam kepada rakan-rakannya.

A Patik C Kita B Beta D Dia

15 Wanita itu bertanya, “Bolehkah ______________ menukar wang di sini?”

A dia C kami B saya D mereka

Page 14: Modul pemahaman SJK(C)

14 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah. 16 Iman dan Aiman ialah adik-beradik kembar tetapi wajah ____________ tidak sama.

A dia C kamu B kami D mereka

Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah. 17 Encik Rahim bin Lamin ialah penyelia di Pejabat Pelajaran Daerah Muar. ____________ seorang yang dedikasi.

A Dia C Beliau B Kalian D Baginda

18 “Kalau begitu biarlah ______________________ dan sahabat-sahabat sahaja yang menjalankan tugas itu,” kata Hang Tuah kepada Sultan Mansur Shah.

A beta C patik B aku D hamba

19 “Baiklah, ___________ perkenankan permintaan laksamana,”titiah Sultan Muzaffar Shah.

A beta C patik B tuanku D hamba

Page 15: Modul pemahaman SJK(C)

15 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

20 “Bila ___________ akan kembali ke tanah air,” kata Sutiah kepada Puan Melly majikannya.

A puan C kalian B tuanku D mereka

21 “Izinkan _________ menemui _________ sebentar,” kata Puteri Melur kepada ayahandanya.

A nenda...beta C anakanda...bonda B adinda...kakanda D kakanda...memanda

22 “ _________ berasal dari mana?” tanya Jui Ming kepada Amir.

A Kita C Awak B Kami D Mereka

23 Kang Ming murid yang bijak. __________ sangat rajin mengulang kaji pelajaran.

A Dia C Kita B Saya D Kamu

24 “__________ akan menangkap penderhaka itu,” kata Hang Tuah kepada Sultan Mahmud.

A Beta C Patik B Aku D Dia

25 “Ayah membelikan __________ sebuah komputer baharu,” kata Azim kepada ibunya.

A aku C saya B patik D awak

26 Penduduk Kampung Penawar saling menghormati antara satu dengan yang lain. ________________ tidak pernah berselisih faham.

A Dia C Mereka B Kamu D Awak

Page 16: Modul pemahaman SJK(C)

16 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 27 berdasarkan gambar di bawah. 27 Swee Bee dan keluarganya sedang berkelah. __________ berkelah di tepi air terjun.

A Dia C Kalian B Kami D Mereka

28 ” Marilah _________ pergi ke rumah Dollah,”kata Munirah kepada Raju.

A mereka C hamba B aku D kita

Soalan 29 berdasarkan gambar di bawah. 29 Majid,Cheng dan Bala mempunyai hobi yang sama sejak setahun yang lalu. ___________ bertiga suka menunggang basikal.

A Kamu C Engkau B Kalian D Mereka

30 Cikgu Mariam akan bersara pada tahun ini. __________ telah berkhidmat di sekolah saya selama 30 tahun.

A Beliau C Beta B Dia D Baginda

Page 17: Modul pemahaman SJK(C)

17 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

31 Kehidupan ___________ sekeluarga semakin selesa berkat kesabaran mengusahakan tanah pusaka.

A dia C kalian B kamu D mereka

32 Nabila sedang membaca buku cerita. __________ duduk di atas tangga.

A Dia C Kalian B Awak D Mereka

33 ” Mengapakah __________ suka bermenung seorang diri?”tanya Laksmi kepada Govinesh.

A tuanku C anda B kamu D mereka

Soalan 31 dan 32 Pilih ayat yang betul. 34 35

A B C D A B C D

Dia ialah guru yang bertanggungjawab dan rajin. “Beta akan ke sana malam ini,”kata Hang Tuah kepada Hang Jebat. Saya berdua suka bermain badminton sekiranya ada masa lapang. Mereka selalu dipuji oleh guru kerana rajin. Ramli dan Jali kawan baik.Mereka sangat pandai. Adiknya murid tahun tiga.Beliau gemar membaca buku. Encik Wong seorang doktor.Tuanku berkhidmat di Hospital Pakar Puteri. Budak itu menangis.Kami sakit perut sejak semalam .

Page 18: Modul pemahaman SJK(C)

18 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

KATA PERINTAH Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 “__________ makan kudapan yang saya sediakan,” kata Puan Hazni

kepada para tetamunya.

A Minta C Harap B Usah D Jemput

2 “_________ kamu tidak akan melupakan saya,” kata Ah Ling kepada Ahmad.

A Harap C Minta B Jangan D Tolong

3 “Cikgu Rahman _________ jumpa saya di pejabat,” pesan Guru Besar.

A usah C sila B jangan D tolong

4 “__________ tutup lampu di dalam bilik air setiap kali kamu selesai mandi,”

pesan ibu kepada Ismail.

A Sila C Tolong B Minta D Jangan

5 “ __________ lah duduk. Nanti mak cik panggilkan Syuhadah,” kata Puan

Salmah kepada Amirul.

A Minta C Jemput B Harap D Jangan

6 _________ lah menangis lagi.

A Sila C Harap B Usah D Tolong

7 _________ diam. Peperiksaan akan dimulakan sekarang.

A Jemput C Jangan B Tolong D Usah

8 “ _________ kan masuk dan jemputlah makan ,” kata tuan rumah itu.

A Sila C Harap B Jangan D Tolong

Page 19: Modul pemahaman SJK(C)

19 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

9 “ __________ lah kamu risaukan kesihatan saya,” kata Alya kepada Sufi.

A Harap C Jangan B Jemput D Tolong

10 __________ duduk di tempat masing-masing di dalam dewan ini.

A Usah C Jemput B Jangan D Harap

11 “ ___________ anda semua berpuas hati dengan jus baharu ciptaan kami ini,” kata pemilik ladang tembikai itu. A Sila C Harap B Tolong D Jemput 12 “ __________ ambil beg itu. Itu bukan kepunyaan kamu,” kata Selvam kepada Shamsul . A Jangan C Jemput B Tolong D Sila 13 ____________ semua pengunjung muzium ini bertenang. A Jangan C Jemput B Minta D Sila 14 ____________ ambilkan serbuk pencuci itu. A Tolong C Jemput B Usah D Jangan 15 ____________ laporkan kejadian itu dibalai polis berdekatan dengan segera. A Jangan C Jemput B Usah D Sila 16 __________ bising di dalam perpustakaan. A Jangan C Jemput B Tolong D Sila 17 __________ makan hidangan yang saya sediakan. A Minta C Jemput B Usah D Semoga

Page 20: Modul pemahaman SJK(C)

20 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

18 “ __________ hiraukan kata-kata sinis Halim itu,” ujar Azwan kepada Ani. A Harap C Jemput B Usah D Sila 19 “___________ dikenang peristiwa sedih itu lagi,” pujuk ibu kepada Halim. A Minta C Tolong B Usah D Sila 20 “ __________ belikan sebungkus nasi lemak,” kata Amirul kepada Aliana. A Minta C Jemput B Tolong D Sila 21 ___________ kamu berputus asa kerana menang dan kalah merupakan adat bertanding. A Tolong C Jemput B Usah D Sila 22 ___________ bermain di padang ketika hari hujan,” tegur ibu ketika adik keluar rumah. A Jangan C Jemput B Minta D Sila 23 “ __________ lah makan sebelum hidangan menjadi sejuk,” kata nenek kepada tetamunya. A Jangan C Jemput B Usah D Harap 24 “ __________ tunjukkan lesen memandu saudara,” kata pegawai polis itu. A Jangan C Jemput B Minta D Sila 25 __________ berikan kain ini kepada Mak Cik Timah untuk dibuat baju kebaya. A Jangan C Jemput B Usah D Tolong 26 _________ ke rumah saya pada hujung minggu ini jika kamu ada kelapangan. A Jangan C Jemput B Minta D Usah

Page 21: Modul pemahaman SJK(C)

21 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

27 _________ simpan peralatan sukan di dalam stor dengan cermat. A Jangan C Jemput B Tolong D Usah 28 __________ memperkecil kebolehan adik kamu itu. A Jangan C Jemput B Minta D Sila 29 __________ kawan-kawan dapat memberikan teguran yang membina. A Jangan C Jemput B Harap D Usah 30 __________ kunci pintu kelas sebelum pulang. A Jangan C Tolong B Minta D Sila

Page 22: Modul pemahaman SJK(C)

22 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

KATA GANDA Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. 1 Adam menyapu __________ kering dengan penyapu.

A dedaun C cecair B dedalu D lelabah

2 Kakak membuat ____________________ untuk dimakan pada waktu petang.

A agar-agar C bola-bola B kisi-kisi D jentik-jentik

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah. 3 Anak Puan Aidah dan Encik Amirul ___________ belaka.

A comel-comel C tampan-tampan B mirip-mirip D besar-besar

Page 23: Modul pemahaman SJK(C)

23 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

4 Yun Hao bekerja sebagai __________ di bandar raya Kuala Lumpur.

A patung-patung C mata-mata B tupai-tupai D orang-orang

5 Suriana tidak dapat melihat dengan jelas dalam cahaya yang __________ itu.

A redup-redup C suram-suram B gelap-gelap D samar-samar

6 Tukang kebun itu menanam __________ bunga di sekitar kawasan sekolah.

A pokok-pokok C tupai-tupai B agar-agar D rumput-rumput

7 Salim bergotong-royong membuang sarang ___________ yang terdapat di rumah neneknya.

A jejentik C lelabah B bebola D dedaun

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah. 8 Emak memasukkan __________ ikan ke dalam sup itu.

A bebuli C sesiku B lelabi D bebola

9 Terdapat __________ di dalam tayar buruk yang menakung air itu.

A sesumpah C bebola B sesiku D jejentik

10 Hasan menggunakan ___________ untuk mendapatkan ukuran sudut yang tepat.

A sesiku C tetupai B kekisi D lelayang

Page 24: Modul pemahaman SJK(C)

24 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

11 Banyak ___________ yang hadir pada majlis rumah terbuka Encik Mifzal Arif.

A lelabah C tetupai B tetamu D rerambut

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. 12 Nenek memasukkan __________ ke dalam sarung bantal yang baharu itu.

A rerambut C lelabu B dedaun D kekabu

13 Bendera pada tiang itu __________ apabila ditiup angin.

A berpusing-pusing C berputar-putar B berkibar-kibar D bergoyang-goyang

14 Saya nampak asap _________ keluar dari tingkap bangunan yang terbakar itu.

A berkepul-kepul C berpintal-pintal B berbalam-balam D bergumpal-gumpal

15 Murid-murid digalakkan mengamalkan sikap _________ dalam pelajaran.

A berkejar-kejaran C berhambat-hambatan B berlari-lari D berlumba-lumba

16 Harnina __________________ anak kucing yang dijumpainya di tepi jalan.

A mengurut-ngurut C mengusap-ngusap B meramas-ramas D mengilap-ngilap

17 Pembeli itu sedang __________________ harga barang itu.

A kurang-mengurang C pujuk-memujuk B tawar-menawar D minta-meminta

Page 25: Modul pemahaman SJK(C)

25 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

18 Afik dan Upin berlari ____________________ apabila dikejar angsa.

A kelam-kabut C gopoh-gapah B lintang-pukang D kontang-kanting

Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah. 19 ___________ untuk makan tengah hari di kedai itu sentiasa ditutup agar tidak dihinggapi lalat.

A Kuih-Muih C Lauk-pauk B Sayur-mayur D Rumput-rampai

20 Saya berjalan ___________ ketika berada di atas kapal persiaran itu.

A tergopoh-gapah C bengkang-bengkok B terumbang-ambing D terhuyung-hayang

21 Bunga yang mekar di taman itu __________ belaka.

A comel-comel C kurus-kurus B harum-harum D kecil-kecil

22 Lembu yang dipelihara oleh Marwan __________ dan sihat.

A sedap-sedap C pandai-pandai B gemuk-gemuk D gagah-gagah

23 __________ yang dijual di Angsana sangat sedap.

A Otak-otak C Kunang-kunang B Rama-rama D Kuda-kuda

24 Adam menggunakan __________ ketika melintas jalan raya yang agak sibuk di hadapan sekolahnya.

A jejambat C jejari B jejantas D jejentik

Page 26: Modul pemahaman SJK(C)

26 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 25 berdasarkan gambar di bawah. 25 Sulaiman menyusun __________ di rak buku dengan kemas.

A buku-buku C surat-surat B kertas-kertas D fail-fail

26 Majlis perkahwinan kakak akan diadakan secara _________ di Hotel Inn.

A kecil-kecilan C besar-besaran B sedikit-sedikit D terang-terangan

27 Amalina memilih sayur-sayuran yang __________ untuk dimasak.

A layu-layuan C hijau-hijauan B segar-bugar D sedap-sedap

28 __________ telinga adik sakit sejak tiga hari yang lalu.

A Kekisi C Kekacang B Tetupai D Gegendang

29 Tukang kayu itu menggergaji papan itu di atas __________.

A kekuda C dedaun B jejari D sesiku

30 Nenek menjadi __________ kerana datuk masih belum pulang.

A riang-ria C lintang-pukang B gundah-gulana D riuh-rendah

Page 27: Modul pemahaman SJK(C)

27 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

SIMPULAN BAHASA

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. 1 Puan Zana dan Encik Amri hanya ada seorang ___________.

A anak dagang C cahaya mata

B anak bapa D suri rumah

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. 2 Ramli bersarapan sebagai ___________ sebelum ke sekolah.

A buah tangan C makan suap

B ikat perut D alas perut

3 “Jangan bersikap __________ .Nanti tidak ramai kawan,”kata ibu.

A hidung tinggi C angkat kaki

B beri muka D buah hati

4 Murid itu didenda kerana __________ .

A berat mulut C kepala angin B langkah tangan D banyak mulut

Page 28: Modul pemahaman SJK(C)

28 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

5 Kakak membeli segugus anggur sebagai _________ ketika melawat kawannya di hospital.

A besar hati C buah tangan

B harga diri D titik peluh

6 Iman terpaksa ___________ kerana mahu mengumpul wang.

A ikat perut C alas perut B hati perut D tali barut

7 Kim Seng ___________.Dia tidak mempunyai abang dan kakak.

A anak tunggal C anak dagang B anak buah D anak kapal

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah. 8 Sri Devi terpijak paku kerana dia ber___________.

A kaki ayam C kaki bangku B kaki bola D kaki botol

9 Tiga orang pegawai Syarikat Indah Setia ditahan untuk soal siasat berkenaan tuduhan __________.

A makan suap C makan hati B makan diri D makan angkat

10 Encik Lau tidak tahan dengan sikap isterinya yang __________ ketika membeli-belah.

A ringan mulut C naik angin B rambang mata D suka hati

Page 29: Modul pemahaman SJK(C)

29 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. 11 Sani dan beberapa orang kawannya yang suka melepak di perhentian bas di kampung saya digelar __________.

A kutu embun C kacang hantu B rambang mata D ringan tulang

12 Kita dilarang bersikap __________ ketika melakukan sebarang urusan.

A makan suap C makan angin B ambil berat D sakit hati

13 “Aku rela __________ bekerja daripada mengemis wang di tepi jalan,”bisik hati Pak Awang.

A mandi peluh C mandi minyak B mandi bunga D mandi kerbau

14 Kes tanah runtuh itu menjadi ________________ orang kampung itu.

A mulut tempayan C buah mulut B mulut murai D buah tangan

15 Mak Timah ____________ dengan sikap menantunya yang tidak menghormatinya.

A suka hati C busuk hati B kecil hati D jatuh hati

16 Daripada _________nya dia seorang yang jujur.

A iras muka C air muka B muka lama D muka tebal

Page 30: Modul pemahaman SJK(C)

30 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

17 Pak Dali menyambut tetamunya dengan ______ .

A tangan terbuka C langkah kanan B rumah terbuka D langkah kiri

18 Pengarah syarikat itu menghadapi _____________ untuk menyelesaikan masalah kewangan.

A muka tebal C jalan tengah B jalan buntu D orang tengah

19 Kakak ____________ apabila melihat adik menconteng bukunya.

A naik angin C bawa diri B kecil hati D ambil hati

Soalan 20 berdasaqrkan gambar di bawah. 20 Pengemis itu sering tidur di ___________ kedai Encik Lau.

A kaki ayam C kaki bangku B kaki lima D kaki meja

21 Teoh Jia Yi ___________ apabila melihat kuih-muih yang lazat-lazat itu.

A rabun mata C gelap mata B putih mata D rambang mata

22 Johan tidak disenangi rakan-rakannya kerana dia __________ .

A hitam manis C mulut tempayan B cahaya mata D puteri lilin

23 Tulisan Aminah ___________ dan sukar hendak dibaca.

A cakar ayam C naik angin B buruk siku D berat sebelah

Page 31: Modul pemahaman SJK(C)

31 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

24 Perlawanan bola sepak dihentikan kerana pasukan tuan rumah tidak puas hati dengan sikap pengadil yang bersikap ______________________.

A berat sebelah C mulut manis B berat mulut D serkap jarang

25 Siti __________________ melihat beg tangan yang cantik di kedai itu.

A buah tangan C mata keranjang B makan suap D rambang mata

26 Kalau kita bersikap _____________ semua orang akan suka kepada kita.

A gelap mata C pisau cukur B ringan tulang D besar kepala

27 David digelar ________ kerana dia tidak tahu bermain bola.

A kaki botol C kaki bangku B kaki ayam D kaki bola

28 Salmah dan keluarganya _________ di Pulau Langkawi pada cuti sekolah yang lalu.

A makan hati C makan angin B makan suap D makan dalam

29 Fatimah _________ walaupun selalu dicerca dengan kata-kata yang pedih tetapi dia tetap bersabar.

A panas baran C telinga kuali B berat tulang D ringan mulut

30 Gadis itu seperti __________ . Dia takut berpanas di bawah matahari.

A kutu embun C lipas kudung B puteri lilin D anak emas

Page 32: Modul pemahaman SJK(C)

32 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Anak _________ Puan Chan bekerja sebagai jururawat.

A tiga C setiap B ketiga D semua

2 __________ mangsa kebakaran dipindahkan ke dewan orang ramai.

A Para C Kalian B Semua D Beberapa

3 __________guru sanggup berkorban demi kejayaan anak muridnya.

A Setiap C Separuh B Segala D Sekalian

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah. 4 __________ murid berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku.

A Segala C Pelbagai B Sekalian D Semua

5 _________ orang kanak-kanak istimewa dibawa melawat ke zoo.

A Beberapa C Ribuan B Tiap-tiap D Seluruh

6 _________ orang wartawan sedang menemu bual mangsa banjir.

A Dua C Pelbagai B Segala D Segelintir

Page 33: Modul pemahaman SJK(C)

33 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

7 _________ orang pengunjung pertama ke pesta buku itu akan diberi hadiah.

A Para C Seratus B Setiap D Sesetengah

8 “________ tetamu dijemput duduk di tempat masing-masing,”kata pengerusi majlis.

A Segala C Para B Sekalian D Beberapa

9 Kita harus bersenam _________ hari untuk mengekalkan kecergasan diri.

A semua C beberapa B seluruh D setiap

Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. 10 _________ orang penduduk kampung sedang bergotong-royong membersihkan kawasan perumahan mereka.

A Dua C Setiap B Setengah D Beberapa

11 Adik hanya makan _______ daripada buah oren itu kerana isinya terlalu masam.

A setiap C separuh B semua D setiap

12 Zakwan berjaya mendapat tawaran belajar di kolej itu setelah ________ kali menghantar borang permohonan.

A setiap C pertama B setengah D beberapa

Page 34: Modul pemahaman SJK(C)

34 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

13 __________ daripada aiskrim itu telah dimakan oleh Diana.

A Semua C Setengah B Beberapa D Segala

14 Kunjungan Indi dan Dion ke Malaysia merupakan kali yang __________.

A seribu C ketiga-tiga B pertama D tiap-tiap

15 Ramya,Raj dan Devi duduk di bawah pokok lalu membuka bekalan _________ .

A masing-masing C bermacam-macam B berjenis-jenis D setengah-setengah

16 __________ acara sukan diadakan di padang sekolahnya.

A Suku C Sesetengah B Segelintir D Pelbagai

17 __________ juadah di atas meja itu dimasak oleh ibu.

A Setengah C Separuh B Seluruh D Semua

Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah. 18 Shu Ling berjaya mendapat tempat __________ dalam acara lumba lari.

A satu C pertama B kedua D kedua-dua

19 Pisau __________ guna itu amat sesuai untuk memotong buah-buahan.

A segala C separuh B semua D pelbagai

Page 35: Modul pemahaman SJK(C)

35 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

20 __________ hari ibu akan menghantar saya ke sekolah dengan menaiki kereta.

A Setiap C Semua B Segala D Beberapa

21 __________ orang tua Borhan telah meninggal dunia sejak lima tahun yang lalu.

A Kelima-lima C Kedua-dua B Ketiga-tiga D Semua

22 __________ mangsa banjir telah ditempatkan di dewan orang ramai sejak seminggu yang lalu.

A Semua C Seluruh B Segala D Sebahagian

23 Adik bongsu saya berusia __________ bulan.

A sebelas C berbelas-belas B kesebelas D belasan

24 “Para hadirin yang saya kasihi __________,” kata pembahas tersebut.

A sekalian C semua B seluruh D segala

25 Pihak polis telah berjaya memberkas __________ perompak yang sangat dikehendaki itu.

A ketiga C dua pertiga B ketiga-tiga D tiga suku

26 __________ murid harus mematuhi undang-undang sekolah.

A Semua C Segala B Suku D Beberapa

27 Kita perlu bersenam _________ hari untuk memastikan badan kita sentiasa

sihat.

A tiap C setiap B setiap-tiap D setiap-setiap

Page 36: Modul pemahaman SJK(C)

36 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

28 Sudah __________ dia menunggu surat daripada sahabatnya.

A minggu C berminggu-minggu B mingguan D seminggu-minggu

29 Ibu memasukkan __________ keping asam gelugur ke dalam masakannya.

A semua C beberapa B tiap-tiap D sesetengah

30 Puan Raziah membeli __________ unit rumah kedai di kawasan perumahan itu.

A dua C berdua B kedua D pendua

Page 37: Modul pemahaman SJK(C)

37 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

KATA ARAH Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. 1 Kakak meletakkan sejambak bunga di __________ meja.

A atas C tepi B tengah D dalam

2 Ibu sentiasa berada di __________ nenek yang sedang tenat.

A sisi C tengah B atas D hadapan

3 Zamri dan keluarganya berkelah di __________ pantai.

A tengah C atas B dalam D tepi

4 Xin Ru duduk di ___________ Kai Rong semasa di dalam bas.

A luar C bawah B sudut D sebelah

5 Perempuan tua itu tinggal nun jauh di __________ kampung itu.

A seberang C hujung B penjuru D tepi

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah.

Page 38: Modul pemahaman SJK(C)

38 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

6 Tetikus itu disimpannya di ___________ laci.

A atas C dalam B penjuru D tepi

Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah. 7 Dua ekor burung sedang hinggap di _________ sebatang ranting.

A atas C sisi B tengah D dalam

8 Encik Farid mengepit fail di ______ ketiaknya sambil berjalan menuju ke bilik guru.

A tengah C celah B dalam D bawah

9 Beberapa orang pekerja sedang memuatkan kotak-kotak ke __________ lori.

A dalam C sisi B tepi D sebelah

10 Gopal dan Husin mendayung sampan kerana hendak ke ____________.

A penjuru C seberang B sudut D dalam

11 Banyak kenderaan lalu-lalang di _______________ jejambat itu

A penjuru C dalam B bawah D tengah

Page 39: Modul pemahaman SJK(C)

39 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. 12 Perahu itu sedang berlayar di ________ sungai.

A bawah C tengah B atas D tepi

13 Zainal bersiar-siar di __________ pantai bersama-sama keluarganya.

A dalam C bawah B tepi D penjuru

14 Adik memasukkan wang syiling itu ke __________ tabung.

A dalam C bawah B tengah D sudut

15 Peserta terakhir pertandingan bercerita itu berjalan ke _________ pentas.

A atas C bawah B sebelah D tengah

16 Ibu meletakkan pasu bunga di __________ gelanggang badminton.

A antara C sisi B sudut D pinggir

17 Bakul sampah itu diletakkan di _________ kanan bilik darjah.

A penjuru C dalam B tepi D bawah

18 Pengadil duduk di _________ gelanggang badminton.

A dalam C antara B tepi D tengah

Page 40: Modul pemahaman SJK(C)

40 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

19 Pokok buluh tumbuh di _________ sungai.

A atas C tepi B bawah D dalam

20 Ani menyimpan pensel di __________ bekas pensel.

A dalam C luar B atas D tengah

Soalan 21 berdasarkan gambar di bawah. 21 Malik memasukkan sampah sarap itu ke __________ tong sampah.

A dalam C hadapan B tengah D belakang

22 Mereka hendak ke ___________ sungai itu tetapi tidak berperahu.

A tepi C penjuru B tengah D seberang

23 Monyet itu membuang buah kelapa yang dipetiknya ke ___________.

A sisi C atas B tepi D bawah

Page 41: Modul pemahaman SJK(C)

41 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah. 24 Encik Wahab berada di ___________ anaknya yang terlantar di hospital.

A sisi C tengah B atas D penjuru

25 Bola itu berada di ____________ padang.

A belakang C bawah B hadapan D tengah

26 Marlia meletakkan sejambak bunga di __________ meja guru sebagai hiasan.

A atas C luar B sisi D dalam

27 Budak itu bermain bola di __________ padang bersama kawannya.

A dalam C sebelah B hadapan D tengah

28 Murid-murid duduk di ___________ lantai di dalam dewan.

A dalam C penjuru B atas D sisi

29 Pak Mat duduk di _________ pokok untuk melepaskan penat.

A dalam C celah B atas D bawah

30 Adik menyeluk tangan ke _________ lubang itu untuk cincinnya yang terjatuh.

A dalam C sisi B atas D tengah

Page 42: Modul pemahaman SJK(C)

42 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

KATA ADJEKTIF

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1 Badan adik Pei Ling sangat ________ kerana dia demam.

A gagah C panas B wangi D beku

2 Lori yang dipandu oleh lelaki itu melepaskan asap ________ ke udara.

A putih C hitam B kotor D bersih

3. Pendaki itu menggunakan tali yang ________ untuk sampai ke puncak gunung itu.

A panjang C tebal B lebar D keras

4. Ibu melarang adik minum minuman yang ________.

A basi C sejuk B keras D beku

5. Erra Fazira ialah seorang pelakon wanita yang ________ di negara kita.

A cantik C indah B merdu D segar

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah. 6. Sejak hamil, kakak saya suka makan buah-buahan yang ________ seperti mangga muda.

A besar C harum B pahit D masam

Page 43: Modul pemahaman SJK(C)

43 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

7. Sebelum pergi ke pejabat, Ruby akan menyembur minyak ________ ke bajunya.

A busuk C wangi B buruk D harum

8. Steven tidak mampu membeli sebuah piano untuk isterinya kerana harganya terlalu ________.

A besar C tinggi B mahal D murah

9. Puan Anita dan Encik Bajuri hanya membeli buah-buahan yang ________ untuk keluarga mereka.

A manis C segar B cantik D enak

10. Pengantin perempuan itu menerima sejambak bunga ros berwarna ________.

A merah C hitam B biru D coklat

11 Ayah berasa ____________ semula selepas mandi.

A lemah C mantap B segar D lesu

12 Semua pemain bola sepak pasukan sekolah saya bermain dengan _____________ .

A laju C lincah B cepat D letih

Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah.

Page 44: Modul pemahaman SJK(C)

44 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

13 Budak perempuan itu sangat ____________ memegang ular sawa.

A berani C keras B kuat D gagah

14 Pak Bakar sedang mengasah parang yang ____________.

A tumpul C nipis B tajam D tebal

15 Harimau yang _____________ yang membaham lembu-lembu milik orang kampung berjaya ditembak mati.

A jinak C bengis B buas D jahat

16 Suara penyanyi wanita itu sungguh _________ .dan menghiburkan.

A merdu C serak B garau D nyaring

17 Pakaian yang dijemur itu masih __________ kerana cuaca mendung.

A kering C lembap B kuyup D lencun

18 Keropok ikan yang dibeli olehnya sangat ___________.

A liat C mentah B lemau D rangup

19 Muka Dollah kelihatan ___________ kerana takut.

A riang C pucat B marah D jernih

20 Ikan-ikan masin itu dijemur sehingga _____________ .

A kering C keras B basah D hancur

Page 45: Modul pemahaman SJK(C)

45 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 21 berdasarkan gambar di bawah. 21 Kereta itu ___________ terbakar.

A hangit C hapak B hamis D hangus

22 Perlawanan badminton itu sungguh ___________.

A sayu C kuat B lucu D meriah

23 Masakan itu ___________ kerana terlebih garam.

A tawar C pahit B masam D masin

Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah.

24 Anjing itu sangat _______________ dan berbahaya.

A gagah C bengis B kuat D garang

Page 46: Modul pemahaman SJK(C)

46 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

25 Kita mesti _____________ belajar jika hendak pandai.

A tekun C gagah B lama D gembira

26 Aminah terpaksa bercakap dengan nada yang _________ kerana ayahnya mengalami masalah pendengaran.

A kuat C kesat B kasar D tinggi

27 Kasim mengisi borang itu dengan _________ supaya tidak berlaku kesilapan.

A cermat C sopan B tenang D senyap

28 Suara Mawi sungguh ___________ apabila menyanyikan lagu asli.

A perlahan C parau B merdu D serak

Soalan 29 berdasarkan gambar di bawah.

29 Orang yang berbadan _________ biasanya sukar mencari pakaian yang sesuai dengannya.

A luas C lebar B kecil D gempal

30 Pokok ketapang di hadapan rumahnya sangat __________.

A rendang C lebar B lebat D renek

Page 47: Modul pemahaman SJK(C)

47 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

KATA HUBUNG Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Shila membaca buku __________ menunggu bas tiba.

A jikalau C walaupun B manakala D sementara

2 Kamarul menegaskan __________ dia tidak terlibat dengan kes kecurian itu.

A lalu C kerana B agar D bahawa

3 Kita perlu berbudi bahasa _________ dihormati oleh orang lain.

A lalu C supaya B serta D sementara

4 Membaca surat khabar __________ majalah boleh memberikan banyak faedah.

A atau C kerana B tetapi D kecuali

5 ________ panas terik , Wak Seman tetap membanting padi untukmencari rezeki.

A Jikalau C Walaupun B Malahan D Sementara

6 Pak Badrul terpaksa memakai cermin mata ketika membaca _________ penglihatannya sudah tidak jelas.

A dan C kerana B tetapi D kecuali

7 Penghuni asrama sedang sibuk bergotong-royong __________ Mazni asyik termenung sahaja.

A dan C hingga B kerana D manakala

8 Kereta yang dipandu laju itu terbabas __________ merempuh gerai di tepi jalan

A lalu C maka B jika D manakala

Page 48: Modul pemahaman SJK(C)

48 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

9 Kami ingin pergi melancong __________ terpaksa dibatalkan kerana datuk sakit.

A lalu C tetapi B serta D kecuali

10 Penunggang motosikal itu berasa takut _________ ditahan polis.

A selagi C semoga B sewaktu D sebelum

11 __________ makan, basuhlah tangan sehingga bersih.

A Sebelum C Semasa B Tatkala D Sewaktu

12 Nenek merebus ubi kayu _________ empuk sebelum dilecek.

A setelah C meskipun B sehingga D ketika

13 Kamariah masih menangis ________ sudah dipujuk oleh rakan-rakannya.

A setelah C selama B walaupun D tetapi

14 Saidin tidak dapat memberikan jawapan _________ disoal oleh gurunya.

A jika C apabila B kerana D semenjak

15 Rama masuk ke dalam bilik ________ memetik suis lampu.

A atau C kecuali B sambil D lalu

16 Semua rumah di kampung itu berpagar ________ rumah Ali.

A tetapi C kerana B kecuali D walaupun

17 Datuk Norman bukan sahaja kaya, __________ dihormati dalam kampung.

A malahan C padahal B walaupun D meskipun

Page 49: Modul pemahaman SJK(C)

49 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

18 Celina hendak ke Pulau Langkawi _________ tidak dibenarkan oleh ibu bapanya.

A keana C tetapi B sambil D kecuali

19 Aminah masih belum bangun _________ sudah pukul 11.00 pagi.

A walaupun C malahan B padahal D supaya

20 _________ berkawan dengan Latifah , Sofia tidak mahu menegur saya lagi.

A Semenjak C Apabila B Sebelum D Jikalau

21 Surat memohon cuti itu ditulis__________ bapa Azman.

A oleh C dengan B dari D daripada

22 Dia menjawab soalan yang dikemukakan oleh Cikgu Nasli _________ tenang sekali.

A demi C dalam B sampai D dengan

23 Situnah memakai kereta Proton Iswara itu _________ tahun 1955 lagi.

A dari C daripada B sejak D sampai

24 Kita hendaklah hormat-menghormati __________ satu sama lain.

A dengan C terhadap B antara D kepada

25 __________ meningkatkan prestasi syarikat , Encik Karim sanggup bekerja lebih masa.

A Demi C Dengan B Dalam D Akan

26 Nazrul lebih tinggi _________ abangnya.

A dari C daripada B kepada D pada

Page 50: Modul pemahaman SJK(C)

50 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

27 Buku itu ada _________ Cikgu Kamaluddin.

A kepada C pada B dari D daripada

28 Buah-buahan ini dibeli _________ anaknya.

A untuk C dengan B kepada D terhadap

29 Perdana Menteri berucap __________ masalah ekonomi negara.

A tentang C terhadap B dengan D hingga

30 Encik Norman menyewa rumah itu _________ dua tahun yang lalu.

A sejak C hingga B dari D pada

Page 51: Modul pemahaman SJK(C)

51 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

KATA MAJMUK Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Cikgu Intan sedang melakukan _________ tentang daya ketahanan katak.

A ulang kaji C uji kaji B soal selidik D kaji hayat

2 Murid itu menutup suis __________ sebelum meninggalkan kelas.

A kipas angin C daun tingkap B peti sejuk D kerusi meja

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah. 3 Kami sekeluarga pergi ke Singapura dengan menaiki ________ .

A kereta kebal C kereta api B kereta sewa D kereta kabel

4 Murid-murid berasa seronok menyaksikan pertunjukan ________ itu.

A silap mata C anak mata B bola mata D cermin mata

5 Pameran kaligrafi itu diadakan di __________ pejabat Berita Harian.

A ruang legar C ruang jalan B ruang sempit D ruang lapang

6 Golongan _________ amat diperlukan untuk memajukan negara.

A gagah perkasa C cantik molek B bijak pandai D lemah lembut

Page 52: Modul pemahaman SJK(C)

52 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

7 Wajah Maria ___________ setelah dua minggu terlantar sakit.

A pucat lesi C lemah longlai B kurus kering D putih telur

8 __________ itu segar-segar kerana baru sahaja dinaikkan oleh nelayan.

A Cili api C Minyak masak B Gula batu D Ikan parang

9 _________ drama seram itu sungguh menarik.

A Jalan cerita C Jalan buntu B Jalan mati D Jalan masuk

10 __________ itu dipercayai tersembunyi di dalam kawasan bukit itu.

A Harta dunia C Harta pusaka B Harta benda D Harta karun

11 Semua orang menyukai Julia kerana dia gadis yang _________.

A lemah lembut C senang hati B daya tahan D ikal mayang

12 Kami sekeluarga tidur di__________ ketika dalam perjalanan ke Kuala Lumpur.

A rumah sakit C rumah rehat B rumah api D rumah hantu

13 Muka Pak Abu _________ akibat menahan perasaan marah.

A merah menyala C merah tua B merah padam D merah muka

14 Azhar dan keluarganya __________ di Genting Highlands pada cuti sekolah yang lalu.

A makan hati C makan angin B makan suap D makan dalam

15 Abang Soon Kit berasa _________ untuk meninggalkan ibu bapanya di kampung.

A besar hati C bulat hati B berat hati D buta hati

Page 53: Modul pemahaman SJK(C)

53 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

16 Ustaz Hanafi terpaksa menggunakan ________ buat sementara waktu kerana komputer ribanya rosak.

A mesin taip C mesin jahit B mesin kira D mesin cetak

Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah. 17 Puan Aishah membeli dua helai __________ untuk suaminya.

A tali pinggang C baju Melayu B kain buruk D sapu tangan

18 Pihak polis sedang mengadakan _________ terhadap seorang pemuda kampung itu berkaitan kes kecurian yang berlaku semalam.

A soal selidik C soal jawab B soal balas D soal siasat

19 Budak itu tergelincir ke dalam sungai kerana _________ ketika melalui titi itu.

A tersalah kira C tersalah langkah B tersalah hitung D tersalah kaki

20 Sebelum pulang , Amirul dan adiknya pergi ke __________ untuk mengutip kulit-kulit siput dan batu-batu yang cantik.

A gigi pantai C mata air B kaki lima D bahu jalan

21 Dalam majlis itu , kami __________ sesama anggota persatuan untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain.

A beramah mesra C bertolak ansur B bergurau senda D bersatu padu

Page 54: Modul pemahaman SJK(C)

54 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

22 Semua pengguna jalan raya mestilah mematuhi __________ untuk mengelakkan kemalangan.

A lampu merah C lampu jalan B lampu isyarat D lampu amaran

23 Kakak memasukkan lima sudu __________ ke dalam air teh O yang dibancuhnya.

A air batu C gula pasir B garam halus D garam kasar

24 Encik Mahadi telah membayar _________ ketika membuat tempahan untuk kereta baharunya.

A wang kopi C wang belanja B wang saku D wang muka

25 _________ Masjid Kristal yang sangat unik berjaya menarik perhatian para pelancong yang berkunjung ke Kuala Terengganu.

A Seni ukir C Reka bentuk B Seni tampak D Reka letak

Page 55: Modul pemahaman SJK(C)

55 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

KATA PENEGAS Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Belajar _________ dengan bersungguh-sungguh dapat membalas jasa Ibu bapa kita.

A tah C lah B jua D kah

2 Ah Kau dan Siva suka bermain bola sepak, begitu _____________ Yusri.

A lagi C juga B sahaja D lah

3 Siapa ____________ yang tidak hadir kekelas tambahan semalam?

A lah C tah B kah D jua

4 ” Kami berjanji akan datang ____________ ketempat yang bersejarah ini lagi”, kata pelancong- pelancong itu lagi.

A juga C hanya B lagi D sahaja

5 Makan makanan seimbang ________________ baik untuk kesihatan.

A sahaja C tah B lagi D memang

6 Kanak-kanak yang berusia dua tahun ke atas ____________ yang dibenarkan mandi di kolam ini.

A lah C sahaja B pun D kah

7 Mengapa ___________ awak tidak hadir ke seminar UPSR semalam?

A kah C lah B tah D pun

8 Walau apa ___________ yang saya lakukan dia tetap tidak berpuas hati.

A memang C hanya B tah D pun

Page 56: Modul pemahaman SJK(C)

56 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

9 Ayah ___________ tersenyum apabila mengetahui kakak Berjaya melanjutkan pelajarannya.

A memang C hanya B tah D lah

10 Pemuda itu berdiri di situ sejak pagi tadi ________________ .

A pun C sahaja B lah D lagi

11 Saya ________________ menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.

A akan C masih B sudah D pernah

12 Kamarul ____________ kenal akan sikapnya yang hidung tinggi itu.

A akan C pernah B masih D sudah

13 “ _____________ pernah saya melihat orang yang setinggi itu,” kata Linda

A Telah C Masih B Belum D Akan

14 Said ________________ tidur kerana dia hendak menyiapkan kerja sekolahnya terlebih dahulu.

A sudah pernah C masih belum B belum D masih sedang

15 Zahir, Teoh, dan Selvam ____________________ mendaki Gunung Jerai pada minggu hadapan.

A masih C sudah B akan D telah

Page 57: Modul pemahaman SJK(C)

57 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

PERUMPAMAAN Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Pasangan pengantin yang bersanding itu ________________.

A seperti murai tercabut ekor B seperti cincin dengan permata C seperti kacang lupakan kulit D seperti itik pulang petang

2 Sejak berjawatan tinggi, Abu tidak mahu pulang ke kampung halamannya.

Beliau _______________. A seperti duri dalam daging B seperti kerbau dicucuk hidung C seperti kacang lupakan kulit D seperti ular kena palu

3 Keadaan pengemis tua itu amat menyedihkan. Peribahasa yang paling sesuai

dengan pernyataan di atas ialah... A seperti rumput di tepi jalan B seperti embun di hujung rumput C seperti telur di hujung tanduk D seperti kumbang putus tali

4 Penduduk kampung bergotong-royong membersihkan balai raya. Mereka

_____________. A bagai pinang dibelah dua B bagai bulan dipagar bintang C bagai aur dengan tebing D bagai dakwat dengan kertas

5 Muka pemain bola sepak itu ____________ akibat berjemur di tengah padang.

A seperti lipas kudung B seperti delima merekah C seperti udang dibakar D seperti bertih di goreng

6 Goh Swei Mooi tidak berputus asa untuk mengulang semula pelajarannya

kerana dia yakin ____________ . A lain di mulut lain di hati B tepuk dada tanya selera C indah khabar daripada rupa D belakang parang diasah lagikan tajam

Page 58: Modul pemahaman SJK(C)

58 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

7 Semua nasihat yang diberikan Cikgu Halim kepada murid-muridnya

____________ kerana semua nasihatnya Tidak mereka endahkan. A bagai haruan makan anak B bagai kambing dihalau ke air C bagai mencurah air ke daun keladi D bagai melepaskan batuk di tangga

8 Subramaniam seperti ____________ kerana banyak peristiwa yang berlaku di

sekolah tidak diketahuinya. A katak di bawah tempurung B ayam disambar helang C kera mendapat bunga D murai tercabut ekor

9 Kehidupan Intan Najwa sungguh bahagia walaupun dia anak angkat kerana

ibu bapanya menjaganya ____________ . A bagai menatang minyak yang penuh B bagai kucing kehilangan anak C bagai kacang lupakan kulit D bagai aur dengan tebing

10 Zulfa dan Hasnah tercengang-cengang apabila tiba di Bandaraya Kaherah

____________ . A seperti rusa masuk kampung B seperti kerbau dicucuk hidung C seperti kera mendapat bunga D seperti si buta kehilangan tongkat

Page 59: Modul pemahaman SJK(C)

59 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

PENJODOH BILANGAN

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

1 Adik saya terjumpa se____________ cincin di padang sekolah.

A bentuk C biji B buah D batang

2 Nani makan se___________ nasi lemak.

A mangkuk C bungkus B pinggan D biji

3 Ibu memotong buah tembikai dengan se_____________ pisau yang tajam.

A biji C batang B bilah D buah

4 Nelayan itu menangkap ikan dengan se________ jala.

A kawan C keping B buah D rawan

5 Encik Chan hanya minum se_____________air teh itu kerana rasanya terlalu manis.

A mangkuk C gelas B teguk D teko

6 Emak membeli dua __________ anggur petang semalam.

A cucuk C biji B longgok D gugus

Page 60: Modul pemahaman SJK(C)

60 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

7 Nenek Linda sedang merebus lima ___________ jagung .

A biji C helai B ulas D tongkol

8 Ayah menghadiahkan ___________ bunga ros kepada ibu.

A sebidang C serumpun B sejambak D segugus

9 Guru Bahasa Melayu kami memberi se_______gula-gula kepada murid- muridnya.

A cebis C ketul B buah D biji

10 Di hadapan kedai itu ada se__________ tiang lampu.

A tongkol C batang B ketul D buah

Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. 11 Ayah membawa dua ____________ joran untuk memancing di sungai itu.

A keping C batang B urat D utas

12 Siew Jin menggunakan se__________ benang untuk menjahit beberapa helai baju.

A keping C utas B gelung D buku

Page 61: Modul pemahaman SJK(C)

61 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah. 13 Tong Lam membeli se______pasir dari kedai Pembinaan Ah Tong.

A longgok C genggam B patah D butir

14 Petani itu memberikan sepuluh ____________ jagung kepada kami.

A tongkol C batang B biji D ruas

15 Pemburu itu menggunakan beberapa _____________ peluru untuk menembak rusa.

A laras C bilah B das D butir

16 Ayah membeli 40___________ sate ayam di pasar malam.

A cucuk C genggam B butir D longgok

Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah. 17 __________ kambing biri-biri sedang meragut rumput di padang.

A Sekawan C Seekor B Sepasukan D Sekelompok

Page 62: Modul pemahaman SJK(C)

62 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

18 Sudin makan tiga ________________ telur ayam separuh masak untuk sarapan.

A butir C buku B bungkus D buah

19 Saya menerima se______________ kad jemputan hari lahir daripada kawan baik saya.

A helai C keping B pasang D bidang

Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah 20 Razali membeli se__________ basikal di kedai itu.

A biji C buku B batang D buah

21 Saya menerima _____________ surat daripada kawan semalam.

A sekeping C sepucuk B selembar D selaras

22 Ibu membeli se_________ kicap di kedai Pak Ali.

A ketul C tangkai B botol D mangkuk

Page 63: Modul pemahaman SJK(C)

63 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 23 berdasarkan gambar di bawah. 23 Emak membeli beberapa___________ petai untuk dibuat sambal.

A papan C helai B keping D buah

24 Puan Salbiah sedang menggoreng tiga____________ ikan.

A biji C ekor B orang D rawan

25 Ibu merendam beberapa ________ cendawan di dalam air garam.

A helai C batang B kaki D bidang

26 Sulaiman mengikat kayu-kayu api itu dengan se ____________ tali.

A biji C utas B rawan D gugus

27 Ibu menyuapkan ___________ limau ke dalam mulut adik.

A sebakul C sebutir B seulas D secubit

28 Se________ pengakap SK Payamas sedang berkawad di padang

sekolah.

A pasukan C kumpulan B longgok D orang

Page 64: Modul pemahaman SJK(C)

64 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

29 Adik mengambil se_____________ kuih dari piring.

A keping C cubit B potong D helai

Soalan 30 berdasarkan gambar di bawah 30 Ibu berasa risau kerana se _________ anak kunci rumah telah hilang.

A gugus C tangkai B bilah D pasang

Page 65: Modul pemahaman SJK(C)

65 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

KATA SENDI NAMA Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Masakan itu dibuat __________ bahan-bahan yang terpilih.

A dari C oleh B daripada D dengan

2 Lebih baik kamu membaca buku _________ membuang masa dengan sia-sia.

A dari C pada B sejak D daripada

3 Abang bermain catur _________ serambi rumah.

A di C dari B dalam D tentang

4 Peserta pertandingan dibahagikan ________ beberapa kumpulan.

A pada C dalam B kepada D oleh

5 Ayah sanggup bekerja keras _________ menambahkan pendapatan.

A demi C dengan B akan D dalam

6 Kita hendaklah tolong-menolong _________ satu sama lain.

A dengan C terhadap B antara D kepada

7 Karim tinggal di Taman Mewah _________ tahun 1999 lagi.

A dari C daripada B sejak D sampai

8 Rumah kediaman sementara telah dibina __________ mangsa gempa bumi.

A bagi C terhadap B untuk D kepada

9 Kempen antidadah akan berterusan __________ hujung minggu.

A hingga C untuk B sejak D pada

Page 66: Modul pemahaman SJK(C)

66 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

10 Nasi lemak adalah __________ makanan kegemaran Samsudin.

A dalam C pada B seperti D antara

11 _________ menjadi seorang pemain yang handal , kamu perlu berlatih dengan gigih.

A Demi C Akan B Untuk D Sejak

12 Aminah akan __________ sekolah pada hari Sabtu bagi latihan koir.

A di C ke B dari D dalam

13 Mereka akan bermalam __________ hotel semalam kerana keletihan.

A di C pada B ke D dari

14 Kasih sayang ibu bapa _________ anaknya tidak berbelah bahagi.

A dengan C untuk B terhadap D hingga

15 Air bah telah turun __________ paras yang selamat.

A dengan C dalam B ke D antara

16 Murid itu sedar dan insaf setelah mendapat pengajaran __________ peristiwa itu.

A dari C pada B dalam D daripada

17 Dia terjaga __________ kokokan ayam jantan pada awal pagi.

A dari C daripada B oleh D kepada

18 Laila memberitahu perkara itu _________ ibunya.

A daripada C dari B kepada D pada

Page 67: Modul pemahaman SJK(C)

67 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

19 Nenek sayang _________ cucu sulungnya.

A antara C akan B kepada D oleh

20 Kami menerima keputusan itu __________ hati yang terbuka.

A tentang C terhadap B untuk D dengan

21 Majlis hari jadi itu berlarutan _________ tengah malam.

A dari C hingga B daripada D kepada

22 Di dalam kelas itu,Iman lebih pandai _________ Hakimi.

A dari C kepada B daripada D pada

23 __________ zaman dahulu,sungai merupakan jalan pengangkutan yang paling utama.

A Di C Kepada B Ke D Pada

24 Guru besar menyampaikan hadiah _________ pemenang peraduan itu.

A dari C pada B daripada D kepada

25 Setiap hari saya pergi _________ sekolah dengan menunggang basikal.

A ke C pada B di D hingga

26 Rasa simpati __________ orang susah menebal dalam jiwanya.

A kepada C akan B terhadap D untuk

27 __________ ibu dan bapanya tiada,dia tidak pernah tersenyum lagi.

A Dari C Daripada B Sejak D Oleh

Page 68: Modul pemahaman SJK(C)

68 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

28 Saya akan pergi ke rumah Cikgu Gani _________ Lily Amanda.

A untuk C dengan B pada D seperti

29 Kakak terlalu sibuk __________ terlupa makan tengah hari.

A dari C hingga B sejak D dengan

30 Rak kasut itu diperbuat _________ kayu jati.

A dengan C daripada B dari D oleh

Page 69: Modul pemahaman SJK(C)

69 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

PENANDA WACANA Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Hasni tidak hadir ke sekolah hari ini, _______________ dia demam.

A walaupun begitu

B namun begitu

C oleh sebab

D padahal

2 Kami berjalan- jalan di sekitar taman itu._______________, kami pun pulang

ke rumah.

A Jadi

B Akhirnya

C Selepas itu

D Dengan itu

3 Bersenam dapat menyihatkan badan. _______________, penyakit yang

berbahaya dapat dielakkan.

A Meskipun

B Selepas itu

C Dengan itu

D Mungkin

4 Mei Ling bersiap- siap hendak ke sekolah. _______________, dia makan mi

goreng dan minum air Milo sebagai sarapan.

A Sebelum itu

B Kemudian

C Namun begitu

D Akhirnya

5 Adik bongsu Chai Lee sangat nakal. _______________ dia sangat sayang

akan adiknya itu.

A Walaupun begitu

B Selepas itu

C Di samping itu

D Oleh itu

Page 70: Modul pemahaman SJK(C)

70 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

6 Jasmin ialah murid terbaik. _______________ dia mudah mendapat

pekerjaan.

A Oleh itu

B Selepas itu

C Namun begitu

D Tambahan pula

7 Jie Ann tetap datang ke sekolah _______________ dia tidak sihat.

A selepas itu

B walaupun

C namun begitu

D di samping itu

8 Abang telah tiga kali gagal dalam ujian memandu. _______________, dia

akan mencuba lagi.

A Akhirnya

B Selepas itu

C Sebelum itu

D Namun begitu

9 Jie Shan sering mengulang kaji pelajaran hingga lewat malam. __________,

UPSR semakin hampir.

A Mungkin

B Akhirnya

C Bagaimanapun

D Tambahan pula

10 Emak memanaskan minyak di dalam kuali. _______________, dia

menggoreng keropok.

A Oleh itu

B Meskipun

C Kemudian

D Tambahan pula

Page 71: Modul pemahaman SJK(C)

71 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

11 Datuk Farid seorang hartawan. _________ beliau tidak sombong.

A Oleh itu B Sementara itu C Namun begitu D Lebih-lebih lagi 12 Rumah Halim terletak di tebing sungai,________ sering dilanda banjir.

A sebaliknya B namun C justeru D kemudian

13 Guru Besar menyampaikan ucapan alu-aluan beliau,__________

merasmikan majlis tersebut.

A akhirnya B justeru C meskipun D selanjutnya

14 Mula-mula, tumiskan bawang dan lada .________, masukkan santan pula.

A Selain itu B Akhirnya C Kemudian D Sebaliknya 15 Kakak menghadiahi sekotak coklat kepada saya,________ hari jadi saya

lambat lagi.

A walhal B namun C malah D maka 16 Setelah beberapa jam mendaki Gunung Ledang,__________ mereka tiba di

puncak Gunung Ledang.

A sebaliknya B kemudian C akhirnya D justeru

Page 72: Modul pemahaman SJK(C)

72 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

17 Suatu kebakaran besar telah berlaku di Sungai Buloh._________, tidak ada

mangsa yang terkorban.

A Meskipun begitu B Di samping itu C Tambahan pula D Oleh itu 18 Aini gagal mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan

__________ ,dia malas belajar.

A lantaran B namun C justeru D kemudian

19 Latihan sukan pada petang ini telah dibatalkan. _______,biar kami pulang.

A Selain itu B Lantaran itu C Kalau begitu D Selepas itu 20 Setelah tiga hari berturut-turut mendaki gunung itu,__________ mereka

sampai juga di puncak.

A dengan itu B namun C akhirnya D kemudian

21 Kamal terbongkok-bongkok di bawah meja itu.__________ dia sedang

mencari wangnya yang tercicir.

A Jadi B Selain itu C Mungkin D Di samping itu 22 Iman akan mewakili sekolahnya dalam pertandingan kuiz.________ , dia

sering membuat rujukan di perpustakaan.

A Oleh itu B Di samping itu C Kemudian D Selain itu

Page 73: Modul pemahaman SJK(C)

73 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

23 Farisha sedang membaca buku. ___________ dia menolong ibunya di

dapur.

A Mungkin B Sebelum itu C Dengan itu D Akhirnya

24 Ratakan permukaan tanah dengan tangan. ___________, siram dengan air.

A Meskipun B Selain itu C Jika begini D Kemudian

25 Tengku Shahirah tidak sombong _________ dia anak seorang hartawan.

A tambahan pula B meskipun C mungkin D namun begitu

Page 74: Modul pemahaman SJK(C)

74 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

AYAT SAMA MAKSUD Pilih ayat yang sama maksudnya dengan ayat yang diberikan. 1 Buah rambutan yang masak itu telah dijual oleh ayah di gerainya semalam.

A Ayah telah menjual buah rambutan yang masak itu di gerainya semalam.

B Di gerai ayah telah menjual buah rambutan yang telah masak semalam.

C Ayah telah menjual di gerainya buah rambutan yang masak semalam. D Semalam ayah telah menjual buah rambutan yang masak di gerainya.

2 Ibu membeli sepasang baju kurung untuk Rinda di butik itu.

A Butik itu membelikan Rinda sepasang baju kurung ibunya. B Rinda dibelikan ibunya sepasang baju kurung di butik itu. C Sepasang baju kurung dibeli Rinda untuk ibunya di butik itu. D Sepasang baju kurung di butik itu dibeli Rinda untuk ibunya.

3 Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957.

A Pada tarikh 31 Ogos 1957 , Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan.

B 31 Ogos 1957 dijadikan tarikh permulaan sambutan Hari Kemerdekaan.

C Tarikh 31 Ogos 1957 dipilih untuk memerdekakan Tanah Melayu. D Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 telah tanggal kemerdekaan.

4 Baju Melayu itu dijahit oleh Encik Nordin.

A Encik itu menjahit baju Melayu Nordin. B Nordin menjahit baju Melayu encik itu. C Encik Nordin menjahit baju Melayu itu. D Encik Nordin menjahit baju Melayunya.

5 Pameran buku itu telah dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri.

A Pengarah Pelajaran Negeri telah merasmikan pameran buku itu. B Buku-buku itu dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri. C Buku-buku di pameran itu telah dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri. D Pengarah Pelajaran Negeri telah merasmikan buku itu.

Page 75: Modul pemahaman SJK(C)

75 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

6 Tan Sri Azman mendermakan sejumlah wang untuk tabung sekolah itu.

A Sejumlah wang didermakan oleh Tan Sri Azman untuk tabung sekolah itu.

B Tabung sekolah mendermakan sejumlah wang untuk Tan Sri Azman. C Sejumlah wang tabung sekolah itu didermakan kepada Tan Sri

Azman. D Tabung sekolah mengeluarkan wang yang didermakan oleh Tan Sri

Azman. 7 Corak songket yang cantik itu direka oleh seorang pereka yang terkenal.

A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak songket yang cantik itu.

B Pereka songket yang termasyhur telah mengeluarkan songket yang cantik itu.

C Corak songket yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu.

D Songket yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal.

8 Bangunan usang yang baru dicat itu kelihatan baharu.

A Bangunan usang yang baharu itu baru dicat. B Bangunan baharu yang usang itu baru dicat. C Bangunan baharu itu menjadi usang kerana dicat. D Bangunan usang itu kelihatan baharu kerana baru dicat.

9 Semua kerja mengemas itu disiapkannya seorang diri.

A Dia menyiapkan semua kerja mengemas itu seorang diri. B Semua kerja mengemas itu dia menyiapkan seorang diri. C Seorang diri dia siapkan semua kerja mengemas itu. D Semua kerja dikemas itu disiapkannya seorang diri.

10 Mereka menjumpai bangkai buaya yang sudah berbau busuk terdampar di pinggir sungai pagi semalam.

A Bangkai buaya yang berbau busuk itu dijumpai oleh mereka terdampar di pinggir pantai pagi semalam.

B Bangkai buaya yang berbau busuk pagi semalam telah dijumpai oleh mereka terdampar di pinggir sungai.

C Bangkai buaya yang berbau busuk pagi semalam itu terjumpa oleh mereka terdampar di pinggir sungai.

D Bangkai buaya yang berbau busuk menjumpai mereka ketika terdampar di pinggir sungai pagi semalam.

Page 76: Modul pemahaman SJK(C)

76 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

11 “Ibu , semua kerja rumah yang diberikan oleh guru telah saya siapkan,” kata Kumari. A Ibu Kumari telah menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh

gurunya. B Kumari memaklumkan kepada ibunya bahawa kerja rumah gurunya

telah disiapkan. C Kumari memberitahu ibunya bahawa kerja rumah yang diberikan

gurunya telah disiapkan olehnya. D Kumari telah menyiapkan kerja rumah yang diberikan gurunya kepada ibu.

12 “Kereta itu telah dibeli oleh abang saya,” kata Nilam kepada Halim.

A Kereta itu telah dibeli oleh abang untuk Nilam. B Halim memberitahu abangnya kereta itu telah dibeli oleh Nilam. C Abang Halim telah membeli sebuah kereta lalu memberitahu Nilam. D Nilam memberitahu Halim bahawa kereta itu telah dibeli oleh abangnya.

13 “Berita penangkapan Budan itu memang benar,” kata Husan kepada Hasin.

A Husan cuba meyakinkan Hasin bahawa berita penangkapan budan benar.

B Husan mengesahkan akan kebenaran berita penangkapan Budan kepada Hasin.

C Budan telah berjaya ditangkap menurut Husan kepada Hasin. D Memang benar apa yang dikatakan oleh Husan tentang Budan kepada

Hasin. 14 “Wahid , jangan melawan cakap cikgu,” kata Hamid.

A Wahid menasihati Hamid agar tidak melawan cakap cikgu. B Hamid menasihati Wahid agar tidak melawan cakap cikgu. C Wahid menasihati dirinya agar tidak melawan cakap Cikgu Hamid. D Hamid menasihati Cikgu Wahid agar tidak melawan cakapnya.

15 “Amboi , cantiknya baju kurung awak ini!” kata Farah kepada Susila.

A Farah berasa terkilan oleh sikap Susila yang memakai baju kurung itu.

B Susila memuji kecantikan baju kurung Farah dengan rasa kagum. C Kecantikan baju kurung Susila dipuji dengan rasa terkejut oleh Farah. D Dengan rasa kagum , Farah memuji baju kurung yang dipakai oleh

Susila. 16 “Wah , indahnya pemandangan di taman tasik ini!” kata Wasin.

A Wasin menerangkan keindahan taman tasik di situ. B Wasin memuji keindahan taman tasik itu dengan rasa kagum. C Keindahan taman tasik itu dipuji oleh Wasin yang bangga diri. D Dengan rasa gembira , Wasin memuji keindahan tasik di situ.

Page 77: Modul pemahaman SJK(C)

77 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

17 “Semua murid diminta beratur,” kata cikgu.

A Cikgu semua diminta beratur. B Cikgu dan murid diminta beratur. C Cikgu menyuruh semua murid beratur. D Semua murid menyuruh cikgu beratur.

18 Pengawas melarang Hakim berbuat bising.

A “Hakim , awak telah berbuat bising,” kata pengawas. B “Pengawas , awak telah berbuat bising,” kata Hakim. C “Hakim , janganlah awak berbuat bising,” kata pengawas. D “Jangan-jangan Hakim yang berbuat bising,” kata pengawas.

19 “Zahidi , bolehkah kamu tumpangkan saya ke bandar? Kereta saya rosak,” kata Rofi.

A Rofi mempelawa Zahidi agar menumpangnya ke bandar kerana keretanya rosak.

B Zahidi ingin menumpang kereta Rofi ke bandar kerana keretanya rosak.

C Kerana keretanya rosak , Rofi ingin menumpang kereta Zahidi ke bandar.

D Yang ingin menumpang kereta Rofi ialah Zahidi kerana keretan rosak. 20 Fathi dan Syahir meminta izin daripada ayah mereka untuk menyertai lawatan ke Pulau Pinang itu.

A “Ayah , kami akan bertolak ke Pulau Pinang kerana menyertai lawatan,” kata Fathi dan Syahir.

B “Ayah, bolehkah ayah menyertai lawatan ke Pulau Pinang?” tanya Fathi dan Syahir.

C “Bolehkah kami menyertai lawatan ke Pulau Pinang ?” tanya Fathi dan Syahir.

D “Kami telah menyertai lawatan ke Pulau Pinang , ayah,” kata Fathi dan Syahir.

Page 78: Modul pemahaman SJK(C)

78 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

KATA BANYAK MAKNA Pilih ayat-ayat yang menggunakan kata banyak makna yang betul. 1 I Sayur-sayuran yang masih segar itu dijual dengan harga yang murah. II Dia segar menelefon pihak polis untuk mendapatkan bantuan. III Peristiwa pahit itu masih segar dalam ingatan saya. IV Badan yang cergas akan melahirkan otak yang segar.

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

2 I Kain batik itu masih elok dan warnanya tidak luntur. II Kasih sayang Han Leong terhadap Mei Ling kian luntur. III Pak Majid meluntur buluh itu untuk dijadikan rangka wau. IV Hujan lebat selama beberapa hari telah menyebabkan tanah luntur di

kawasan itu.

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

3 I Banyak harga barang naik ekoran daripada kenaikan harga barang mentah. II Remaja yang masih mentah mudah dipengaruhi oleh gejala negatif. III Buah mangga yang masih mentah sedap dibuat jeruk. IV Lamaran itu ditolak mentah oleh ibunya.

A I dan II

B I, II dan III

C I, III dan IV

D II, III dan I

4 I Sambal nasi lemak itu panas kerana terlebih cili. II Tanah di kawasan itu merekah akibat cuaca panas. III Cikgu Salmi panas hati apabila semua muridnya tidak mendengar

nasihat.

IV Berita panas tentang rompakan itu telah menjadi tajuk utama semua

akhbar.

Page 79: Modul pemahaman SJK(C)

79 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D II dan IV

5 I Selepas makan kami pun membantu mengemas rumah. II Setiap pesalah tidak akan selepas daripada hukuman. III Dia terus bekerja selepas mendapat ijazah. IV Abang selepas burung dari dalam sangkar itu.

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D II dan IV

6 I Otak budak itu cerah dan pintar dalam pelajaran. II Ilmu dapat menjamin masa depan yang cerah. III Pencuri itu cerah diri setelah dikepung polis. IV Puan Salma suka memakai selendang-selendang yang berwarna cerah.

A I dan III

B II dan IV

C III dan IV

D I,II dan IV

7 I Pohon-pohon yang cetek telah ditebang. II Pengetahuannya dalam bidang komputer amat cetek. III Air sungai di belakang rumah saya sangat cetek. IV Pelajar-pelajar lelaki harus berambut cetek.

A I dan II

B II dan III

C II dan IV

D III dan IV

Page 80: Modul pemahaman SJK(C)

80 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

8 I Sampan itu mudik ke hulu sungai. II Hulu pedang itu berbentuk kepala ular. III Pak Abu ialah hulu di kampung itu. IV Abang tidur di hulu rumah.

A I dan II

B II dan IV

C II dan III

D III dan IV

9 I Luka pada lengan dan lutut kakak agak dalam. II Beliau mempunyai pengetahuan yang dalam tentang ubat-ubatan herba. III Dia belajar di luar negara dalam bidang kejuruteraan. IV Ayah dalam perigi yang sudah terkampus itu.

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

10 I Beberapa orang ahli polis berkawal di tempat kejadian. II Ahli kelap lukisan dikenakan yuran sebanyak RM20 setahun. III Ahli badminton negara akan menentang Indonesia esok. IV Seramai tiga puluh orang ahli persatuan itu akan ke Singapura.

A I dan II

B I dan IV

C I dan III

D II dan IV

11 I Datuk Ishak sedang terumbang-ambing dalam kebimbingan memikirkan

perniagaannya. II Sampan yang dinaikinya terumbang-ambing dipukul ombak. III Lelaki itu jalan terumbang- ambing setelah makan ubat selesema. IV Daun pokok kelapa itu terumbang- ambing di tiup angin.

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

Page 81: Modul pemahaman SJK(C)

81 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

12 I Mak Cik Leha jatuh sakit selepas kematiaan anaknya dua bulan lalu. II Cincin itu jatuh daripada genggaman Shahira. III Perbuatan pegawai yang makan rasuah itu jatuh imej syarikat. IV Penjahat iu telah jatuh hukuman penjara selama 17 tahun.

A I dan II

B II dan III

C II dan IV

D III dan IV

13 I Mata Pak Said tertumpu pada keris itu. II Dia tekun mengasah mata keris tersebut. III Keris itu ditempah oleh mata yang meminati senjata tradisional Melayu. IV Kerja-kerja membuat senjata merupakan mata pencarian utama Pak Said.

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D I,II dan IV

14 I Perhubungan antara Julia dengan Sarah sungguh rapat sejak mereka

kecil lagi. II Pintu dan tingkap rumah Encik Linggam tertutup rapat. III Kapal kontena itu pun rapat di Pelabuhan Kelang. IV Adik memeluk ibu dengan rapat apabila mendengar bunyi guruh.

A I dan II

B II dan III

C I dan IV

D III dan IV

15 I Pasukan yang menyertai acara barisan Hari Kebangsaan itu sedang giat

berlatih. II Barisan pokok pisang di kebun itu hampir tumbang ditiup angin kencang. III Barisan pembangkang sekolah itu memenangi pertandingan

perbahasan yang diadakan. IV Adik membeli sebatang barisan di kedai koperasi sekolah.

A I dan III

B I dan IV

C II dan III

D I, II dan IV

Page 82: Modul pemahaman SJK(C)

82 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

16 I Murid perempuan telah diberi tugas yang lebih ringan semasa gotong-

royong. II Kasim membawa makanan ringan semasa berkelah di tepi pantai. III Badannya berasa ringan setelah bersenam. IV Udara di Cameron Highlands sungguh ringan.

A I dan II

B I,II dan III

C II,III dan IV

D I,II,III dan IV

17 I Cahaya hari ini hangat sekali. II Tidak lama lagi, abang akan memperoleh seorang cahaya mata. III Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. IV Air muka Sara cahaya sekali setelah mendengar berita baik itu.

A I dan II

B II d an III

C I dan IV

D III dan IV

18 I Kawasan yang rendah itu selalu dilanda banjir. II Barang yang murah tidak semestinya bermutu rendah. III Harga kereta nasional lebih rendah daripada harga kereta import. IV Kebanyakan murid daripada kelas ini rendah dalam mata pelajaran Sains.

A II dan III

B III dan IV

C I,II dan III

D I,III dan IV

19 I Dia diminta bentang permaidani di ruang tamu. II Bentang yang ditarik oleh kerbau itu sudah reput. III Kertas kerja ini akan kami bentang pada petang ini. IV Penyakitnya bentang kerana mengingkari arahan doktor.

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D II dan IV

Page 83: Modul pemahaman SJK(C)

83 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

20 I Kami sampai sejambak bunga kepada guru. II Paras banjir di Taman Tun sudah sampai aras bahaya. III Kereta api dari Johor akan sampai pada pukul 8:00 malam. IV Sampai hari ini, dia masih belum memulangkan buku cerita itu.

A I dan III

B III dan IV

C I, II dan IV

D II,III dan IV

21 I Pegawai yang makan suap itu telah ditangkap. II Perjalanan kami tadi makan masa selama setengah jam. III Letupan bom itu telah makan beberapa buah bangunan. IV Kemalangan itu berpunca daripada brek keretanya yang tidak makan.

A I,II dan III

B I, II dan IV

C I,III dan IV

D II,III dan IV

22 I Beg itu ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. II Usahlah dirisaukan dengan masalah yang ringan itu. III Beberapa orang mendapat cedera ringan dalam kemalangan itu. IV Soalan-soalan dalam ujian itu ringan dan mudah diselesaikan.

A I dan III

B II dan III

C I, II dan III

D II,III dan IV

23 I Liong baru sahaja baik daripada selesema. II Hubungan Aida dengan Nurul memang baik. III Almari buruk itu masih boleh baik dan dapat dijual. IV Kesihatannya masih baik walaupun usianya telah lanjut.

A I dan IV

B II dan III

C I, II dan IV

D II,III dan IV

Page 84: Modul pemahaman SJK(C)

84 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

24 I Bunga tayar kereta itu melintang. II Ailin suka memakai baju yang bunga. III Syarifah menghadiahkan sejambak bunga kepada gurunya. IV Emak memperoleh banyak bunga daripada wang simpanannya.

A I dan IV

B III dan IV

C I,II, dan III

D I, III dan IV

25 I Jambatan itu sudah siap bina. II Yoong ambil bina terhadap nasihat gurunya. III Lena mengikuti kursus seni bina di universiti. IV Bangunan baharu itu akan kami bina tidak lama lagi.

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV

26 I Kaki pelajar yang berhimpun telah bersurai. II Kaki Khairul terlalu besar untuk kasut itu III Banyak kaki yang diperoleh daripada perniagaannnya itu. IV Lembu Pak Samad di tambat di kaki hutan.

A I dan II

B II dan IV

C I, II dan III

D II, III dan IV

27 I Tingginya sama paras dengan saya. II Curahkan bahan itu hingga paras yang telah ditetapkan. III Paras wajahnya yang jelita membuatkan banyak jejaka yang terpaut hati. IV Hujan lebat selama dua hari menyebabkan paras air sungai itu meningkat.

A I dan IV

B II dan IV

C I, II dan III

D I, III dan IV

Page 85: Modul pemahaman SJK(C)

85 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

28 I Wang simpanannya sesak di bank. II LRT itu sesak dengan penumpang. III Jalan raya sesak ketika musim perayaan. IV Datuk diserang sesak nafas selepas berjoging di taman.

A I dan II

B II dan III

C I, II dan III

D II, III dan IV

Page 86: Modul pemahaman SJK(C)

86 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

PILIH AYAT YANG BETUL. 1 A

B C D

Para pekerja itu sedang memperlebar jalan yang sempit itu. Walaupun mereka miskin , mereka bukan suka meminta-minta. Kita mestilah cintakan negara kita daripada dicerobohi pihak musuh. Penduduk taman itu saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain.

2 A

B C D

Saya amat tersuka kasut yang berwarna merah ini. Baju Melayu ini diperbuat daripada kain satin. Bila saya besar , saya mahu menjadi jurutera. Pemandangan di tepi pantai itu sangat nyaman.

3 A

B C D

Bunga mawar disebut juga bunga ros. Hadiah untuk Cikgu Karim itu dari murid Kelas 6 Maju. Semenjak hujan turun , perlawanan itu akan ditangguh. Banyak pengguna-pengguna jalan raya tidak mematuhi peraturan.

4 A

B C D

Tempat itu merbahaya bagi murid-murid. Saya suka akan tempat perkhemahan itu. Karim yang telah mengambil buku saya. Kedua orang budak itu saudara saya.

5 A

B C D

Harga sekilo sayur ini berapakah ? Hatinya telah terpaut pada kereta baharu itu. Kakak akan solek sebelum ke pejabat pada setiap hari. Pada sehari minggu kami akan berkunjung ke rumah nenek.

6 A

B C D

Rumah sepupu saya mengelilingi oleh kebun getah. Isi durian rasanya enak ataupun baunya tidak enak. Karim mengulang kaji pelajaran sehingga larut malam. Anak bongsu Encik Karim gagah meragam terutamanya masa hendak tidur.

7 A

B C D

Kereta Proton Wira atau Proton Waja sangat laku jualannya. Karim membelek-belek buku teks yang baru dibeli oleh ayahnya. Kumari tergesa mengangkat pakaian kerana hujan bermula turun. Persatuan Kajian Tempatan akan membuat lawatan ke rumah anak yatim-yatim.

8 A

B C D

Amboi , sibuknya jalan ini ? Minta jangan pijak rumput . Saya bukan suka makan durian. Adik mendapat hadiah itu daripada emak saudara.

9 A

B C D

Pandangan di puncak Menara Kuala Lumpur cantik sekali. Tidak sia saya menyertai Program Latihan Khidmat Negara. Karim belum makan pagi semenjak malam tadi. Inilah hari yang paling bersejerah dalam hidup saya.

Page 87: Modul pemahaman SJK(C)

87 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

10 A B C D

Seniwati itu mempunyai ramai peminat. Kakak memberi sepiring kuih pada nenek. Dia sampai di pejabat pada pukul dua tengah. Setiap murid-murid hendaklah mematuhi peraturan sekolah.

11 A

B C D

Gamil dan Gamal ialah saudara kembar. “Adik saya yang terlalu kecil sedang tidur di buaian,” kata Aminah. Karimlah sebenarnya yang mengambilkan buku awak. Jiran saya yang baru itu berasal daripada Kuala Lipis.

12 A

B C D

“Ayah kamu yang kerja sudah pulangkah ?” tanya Pak Hassan. Wah , enak sungguh masakan ibu Hasnah ! Budak kecil itu menangis bila disergah abang. Cis , sakit sungguh tumbukan Panglima Hitam !

13 A

B C D

“Rumah saya terletak antara pasar dan pejabat pos,” kata Mewi. Dialah yang paling pandai sekali di dalam kelas. Perompak itu tertangkap oleh anggota polis yang meronda. Tujuan saya ke mari adalah untuk menyampaikan hadiah ini.

14 A

B C D

Setiap hari ada sahaja kemalangan jalan raya yang berlaku. Berbagai jenis pisang-pisang dijual di gerainya. Hari Guru akan menyambut pada tarikh 16 Mei setiap tahun. Kanak-kanak itu sedang leka bermain layang di padang.

2 A

B C D

Amal gotong-royong patut dikekalkan. “Tidak saya yang mengambil wang itu,” kata Desmond. Kita mendapat banyak ilmu lalu membaca buku. Pelancong luar negara memuji keramahan penduduk negara ini.

16 I

II III IV A B C D

Dia lari dengan laju sekali. Bas itu telah tiba sebentar lagi. Pokok mangga itu ditanam oleh ayah. Abang amat gemar makan ayam goreng, I dan II II dan III III dan IV I dan IV

17 I

II III IV A B C D

Amboi , besarnya sekolah itu ! Aduhai , malang sungguh nasibku ini ! Cis , kamu telah memenangi acara itu ! Wah , cerah sungguh acara pada pagi ini ! I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Page 88: Modul pemahaman SJK(C)

88 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

18 I II III IV A B C D

Dua orang murid gagal dalam ujian itu. Kedua-dua orang murid itu anak Pak Karim. Setiap murid-murid lulus dalam ujian itu. Beberapa lembu mati kerana termakan racun. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

19 I

II III IV A B C D

Dia sering teringatkan adiknya di kampung. Jangan mengambil buku saya itu. Kamu dilarang bermain di sini. Dia berasal dari Pulau Pinang. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

20 I

II III IV A B C D

Mereka saling berpandangan apabila terdengar bunyi dentuman itu. Jika ada perkara lain-lain , akan kita bincangkan pada hari lain. Kami akan menjalani latihan lasak sebelum ekspedisi itu. Adik saya suka tonton cerita kartun. I dan III I dan IV II dan III II dan IV

21 I

II III IV A B C D

Berapa orang kanak-kanak sedang bermain di taman itu. Emak membeli beberapa buah buku cerita untuk saya. Dia sangat sayang akan kedua-dua orang ibu bapanya. Tiap hari saya ke sekolah dengan kereta api. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

22 I

II III IV A B C D

Kakak menuang air ke dalam baldi yang besar. Emak membungkus luka adik dengan secebis kain. Abang menjemput kawan-kawan saya ke majlis hari jadi saya. Ayah menjaga daripada tidurnya apabila terdengar kucing bergaduh. I dan III I dan IV II dan III III dan IV

Page 89: Modul pemahaman SJK(C)

89 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

23 I II III IV A B C D

Penonton berebut-rebut masuk ke dalam stadium. Bunga raya ialah bunga kebangsaan negera kita. Lencana sekolah mesti selalu tampal ke baju murid-murid. Jika kita menjaga kebersihan penyakit dapat mengelakk I dan II II dan III III dan IV I dan IV

24 I

II III IV A B C D

Kakak saya sedang menyusui bayinya ke hujung rumah. Penduduk kampung tolong memadamkan api yang sedang marak. Kakak membuka pintu lalu masuk ke dalam rumah. Penglihatan datuk kabur kerana sudah tua. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

25 I

II III IV A B C D

Ming Yee mengulang kaji pelajaran hingga kepada awal pagi. Mereka ketawa berdekah-dekah menonton cerita lucu itu. Pengemis itu entah mandi entah tidak. Adik Karim suka kepada aiskrim. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

26 I

II III IV A B C D

Bapa makan beberapa suap nasi sahaja kerana demam. Dua orang anak Pak Karim belajar di luar negera. Berbagai jenis kuih dihidangan di atas meja. Para tetamu-tetamu mulai beredar pulang. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

27 I

II III IV A B C D

Rumah besar ini mempunyai seorang jutawan. Pesawah itu menggunakan traktor untuk membajak sawahnya. Setiap hari, dialah yang paling awal sampai di sekolah. Banyak kemudahan dirosakkan pada orang yang tidak bertanggungjawab. I dan II II dan II III dan I I dan IV

Page 90: Modul pemahaman SJK(C)

90 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

28 I II III IV A B C D

Hujan gugur dengan lebatnya pada malam. Gimbang menolong ayahnya mencat rumah dia. Gunung Tahan terletak di Banjaran Titiwangsa. Karim ingin mengunjungi rumah saya selepas peperiksaan UPSR. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

29 I

II III IV A B C D

Harga getah sekarang sangat mahal. Inilah pokok yang paling besar di dalam hutan ini. Pasir di Pantai Cahaya Bulan sungguh putih sekali. Sangat manis sungguh orang menyaksikan perlawanan. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

30 I

II III IV A B C D

Orang sangat ketat di stesen bas itu. Pokok itu menjadi kecil setelah dahannya dipotong. Sekumpulan anggota polis berada di tempat kejadian itu. Saya makan sebungkus nasi lemak sebelum pergi ke sekolah. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Page 91: Modul pemahaman SJK(C)

91 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

GERAK GEMPUR 1 Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga pilihan jawapan A,B dan C atau empat pilihan jawapan A,B,C dan D.Antaranya ada satu sahaja jawapan yang betul.Pilih jawapan itu.Kemudian,tandakan jawapan kamu dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.Hitamkan ruangan yang sama dengan dengan jawapan yang kamu pilih.

Soalan 1 hingga Soalan 17

Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

1 Kamal sedang _________ ayam goreng yang disediakan oleh ibunya. A menikmati B mencabut C mematah D memasak 2 “___________ rasa,eloklah kita berehat dahulu di bawah pokok yang rendang ini,”kata Yati kepada Hamidah. A Aku B Kita C Beliau D Mereka Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.

Page 92: Modul pemahaman SJK(C)

92 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

3 Beberapa ekor jejentik telah ____________ oleh pegawai kesihatan yang membuat pemeriksaan. A dibela B ditemui C diperiksa D dipelihara 4 Hasrat Encik Murad untuk berhari raya di kampung __________ apabila dia terlibat dalam satu kemalangan. A berkecai B berkorban C berpisah D bercerai 5 Kim Seng terkenal sebagai pemimpin pelajar yang paling _________ bersuara ketika dia menuntut di universiti. A kuat B nyaring C lantang D keras 6 Suaranya menjadi ___________ selepas menyanyi beberapa buah lagu. A besar B sengau C serak D halus Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah. 7 Posmen itu sedang _________________ sepucuk surat ke dalam peti surat. A membawakan B memberikan C melekatkan D memasukkan

Page 93: Modul pemahaman SJK(C)

93 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

8 Ikhwan membeli dua buah buku tulis _________ dua batang pensel di kedai alat tulis. A dan B kerana C apabila D atau Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah. 9 Pegawai itu meminta Encik Ali beratur sementara menunggu_____________ nya tiba A aturan B arahan C giliran D susunan 10 Murid-murid beratur di __________ kelas masing-masing. A luar B seberang C belakang D pelosok Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.

Page 94: Modul pemahaman SJK(C)

94 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

11 Akmal dan Zamri berjalan sambil__________________ mengenai aktiviti kurikulum di sekolah mereka. A bertolak-tolak B bergerak-gerak C bersesak-sesak D bersembang-sembang 12 Mereka tidak dapat membuka pintu rumah kerana ___________ dari dalam ketika hendak pulang ke kampung. A berkunci B terkunci C mengunci D pengunci 13 Syarikat kopi Cap Daun yang kini mendapat sambutan daripada pembeli adalah ______________ dua orang sahabat baik. A reka bentuk B usaha sama C dalam tangan D panjang tangan 14 _________ gajah telah merosakkan pokok pisang di kebun Pak Mat. A Sekawan B Sepasukan C Seangkatan D Segerombolan 15 Ayah melarang abang bersandar __________ dinding yang baru dicat itu. A di B ke C pada D untuk 16 Nasir asyik terkenang __________ neneknya yang kini berada di kampung. A akan B pada C oleh D dengan

Page 95: Modul pemahaman SJK(C)

95 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

17 __________ kamu menerima keputusan ini dengan sabar. A Sila B Usah C Minta D Harap 18 Puan Mastura membersihkan __________ yang terdapat di lelangit rumahnya. A kekisi B tetupai C dedaun D sesawang 19 Lelaki itu _________________ setelah menikmati kesenangan dan langsung tidak mempedulikan kedua-dua orang tuanya di kampung. A bagai kacang lupakan kulit B bagai kumbang putus tali C bagai menatang minyak yang penuh D bagai tikus membaiki labu 20 Anugerah ini juga menjadi motivasi kepada para pelajar lain untuk berusaha lebih gigih dan mencapai kejayaan yang setanding. Pilih perkataan seerti bagi motivasi A dorongan B impian C fantasi D kejayaan 21 Abang Ruminah teringat akan kampung halaman yang telah lama ditinggalkannya. Pilih perkataan berlawan bagi teringat A terlupa B terbayang C termimpi D termenung

Soalan 22 – 23

Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 22

I II III IV

Beberapa orang ahli polis berkawal di tempat kejadian. Ahli Kelab Lukisan dikenakan bayaran sebanyak RM20 setahun. Ahli badminton negara akan menentang Indonesia esok. Seramai tiga puluh orang ahli persatuan itu akan ke Singapura.

Page 96: Modul pemahaman SJK(C)

96 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

23

A B C D I II III IV A B C D

I dan II sahaja I dan IV sahaja I dan III sahaja II dan IV sahaja Kehidupannya terumbang-ambing selepas suaminya dibuang kerja. Sampan yang dinaikinya terumbang-ambing dipukul ombak. Lelaki yang mabuk itu berjalan terumbang-ambing. Daun pokok kelapa itu terumbang-ambing ditiup angin. I dan II sahaja I dan III sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja

24 Pilih ayat tanya yang betul bagi ayat di bawah.. Pelbagai jenis haiwan liar dan jinak terdapat di Taman Reptilia. A Apakah jenis haiwan yang terdapat di Taman Reptilia? B Bilakah Taman Reptilia dibuka untuk orang ramai? C Mengapakah di Taman Reptilia terdapat haiwan liar dan jinak? D Siapakah yang menjaga haiwan liar dan jinak di Taman Reptilia? 25 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi ayat tanya di bawah. Di manakah pencemaran itu berlaku? A Pencemaran itu menyebabkan ramai penduduk yang sakit mata. B Pencemaran itu berlaku di Kampung Selamat,Kelantan. C Plastik-plastik sampah yang dibuang menyebabkan pencemaran. D Kesihatan penduduk terjejas akibat pencemaran yang berlaku. Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan 26

Kegawatan ekonomi yang berlaku telah menyebabkan beberapa projek pembangunan terpaksa ditangguhkan. A Beberapa projek pembangunan terpaksa ditangguhkan akibat daripada kegawatan ekonomi yang berlaku. B Beberapa projek ekonomi terpaksa ditangguhkan oleh kerana kegawatan yang telah berlaku. C Projek pembangunan dan ekonomi yang ditangguhkan adalah disebabkan oleh kegawatan yang berlaku. D Akibat kegawatan dan projek ekonomi,beberapa pembangunan terpaksa ditangguhkan.

Page 97: Modul pemahaman SJK(C)

97 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

27

“Tolong cabutkan paku pada kaki aku ini,”kata Amirul kepada Mustaqim. A Amirul meminta tolong daripada Mustaqim agar mencabut paku yang terdapat pada kakinya. B Amirul dan Mustaqim diminta mencabut paku yang terdapat pada kaki mereka. C Amirul mencabut paku yang terdapat pada kaki Mustaqim apabila dia meminta tolong. D Amirul menolong Mustaqim mencabut paku yang terdapat pada kakinya.

Soalan 28 – 30

Pilih ayat-ayat yang betul. 28 A Beliau sangat gembira kerana berjaya dengan cemerlang dalam ujian. B Mereka-mereka sedang bertungkus-lumus menyiapkan juadah berbuka puasa. C Banyak ternakan yang mati kerana ianya tidak sempat melarikan diri kerana banjir. D Puan Diana menanak nasi di dapur sambil mendengar siaran radio kegemarannya. 29 30

I II III IV A B C D I II III IV A B C D

Kedua-dua anak Puan Tan berjaya melanjutkan pelajaran mereka ke universiti. Ikan yang digoreng oleh Kamal menjadi hapak kerana api terlalu kuat. Udara di kampung lebih nyaman daripada di Bandar. Perabot baju itu diperbuat daripada kayu cengal. I,II dan III I,III dan IV II,III dan IV I,II,III dan IV Kasut kedai itu baru sahaja dibuka dua hari yang lalu. Peserta tidak dibenarkan bercakap di dalam pertandingan itu. Ayah mengelap meja yang kotor itu dengan sehelai kain. Baju kurung yang dipakai oleh gadis Cina itu cantik sungguh. I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Soalan 31 – 35

Baca petikan di bawah,kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Banyak orang yang mengabaikan senaman meskipun mereka tahu bahawa senaman adalah penting demi menjaga kesihatan.Ada yang bersenam bagaikan hangat-hangat tahi ayam.Sehari bersenam,selepas itu berhenti pula selama seminggu. Akibatnya,senaman itu tidak memberi sebarang manfaat. Sepatutnya senaman dilakukan secara tetap.

Page 98: Modul pemahaman SJK(C)

98 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Untuk menjadikan senaman lebih menyeronokkan,kita boleh mempelbagaikan bentuk senaman.Antaranya kita boleh berenang,berbasikal,bermain tenis, berkasut roda, bermain bola tampar dan sebagainya.Janganlah kita melakukan sesuatu bentuk senaman itu berulang-ulang kali kerana ia akan menimbulkan kebosanan bagi sesetengah orang.

Selain itu,kita juga boleh bersenam bersama kawan-kawan atau keluarga kita.Anjurkan aktiviti-aktiviti seperti berbasikal bersama-sama.Mungkin kita juga boleh mendaftar untuk mengikuti kelas tarian,seni mempertahankan diri,dan kelas aerobik.Kita juga boleh berdaftar untuk menyertai sukan berkumpulan seperti bermain bola sepak,berenang,bola tampar,atau bermain bola keranjang.

Malangnya,banyak orang berfikirkan bahawa bersenam itu sebagai hukuman.Sepatutnya senaman menjadi sesuatu yang menyeronokkan dan kita akan berasa tidak sabar untuk melakukannya. 31 Senaman sangat penting untuk menjaga A kesihatan B kekuatan C kehidupan D keseronokan 32 Bagaimanakah kita boleh menjadikan senaman itu sesuatu yang Menyeronokkan A selalu berjoging B bersenam dengan keluarga C lakukan senaman secara tetap D mempelbagai bentuk senaman 33 Semua yang berikut adalah sejenis senaman,kecuali A berenang B berjoging C bermain tenis D membaca buku 34 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan. A aerobik ialah sejenis senaman B semua aktiviti bersenam mestilah didaftarkan. C aktiviti bersenam boleh dilakukan bersama-sama kawan D segelintar manusia mengatakan senaman adalah suatu dendaan 35 Apakah maksud hangat-hangat tahi ayam? A melakukan kerja dengan tidak bersungguh-sungguh B bekerja tetapi melakukan seperti ayam C kerja yang dilakukan macam tahi ayam D melakukan kerja apabila disuruh

Page 99: Modul pemahaman SJK(C)

99 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 36 – 40

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Pemakanan yang seimbang adalah penting,terutama kepada kanak-kanak.Makanan yang seimbang perlu untuk tumbesaran yang sempurna dan untuk kesihatan. Makan makanan yang seimbang tidak bererti makan segala makanan yang berkhasiat atau yang mahal dengan jumlah yang banyak.Banyak makan boleh membawa kepada masalah berat badan dan mengundang penyakit darah tinggi,penyakit jantung dan kencing manis. Penjagaan makanan sebenarnya sungguh mudah.Makanan yang paling baik untuk kita ialah makanan yang dimasak atau disediakan oleh ibu kerana masakan ibu atau yang disediakan oleh ibu adalah lengkap dengan pelbagai vitamin,zat dan galian. Dengan hidangan makanan yang disediakan oleh ibu,kita tidak perlu kepada makanan lain,yang kebanyakannya tidak berkhasiat seperti makanan segera,makanan dalam peket dan minuman berkarbonat. Masalah masyarakat kita pada hari ini ialah makan lebih daripada yang diperlukan oleh tubuh atau makan berlebihan.Bagaimanapun,kalau makan buah-buahan dan sayur-sayuran dengan banyak tidak mengapa kerana kedua-duanya banyak khasiat dan tidak menggemukkan.

36 Makan makanan yang seimbang adalah A tidak penting B kurang penting C sangat penting D agak penting 37 Apakah yang akan terjadi jika kita terlalu banyak makan? A badan kita menjadi sihat B kesihatan kita lebih baik C badan kita akan menjadi berat D pelbagai jenis penyakit berjangkit 38 Makanan yang baik untuk kita ialah A makanan yang dimasak oleh ibu B minuman yang berkarbonat C makanan dalam peket D makanan segera 39 Pernyataan manakah tidak benar tentang petikan? A makanan segera banyak mendatangkan khasiat B makan sayur-sayuran secara berlebihan tidak menggemukkan C pemakanan kita mestilah dikawal supaya tidak makan berlebihan D makan makanan yang tidak seimbang boleh mendatangkan penyakit

Page 100: Modul pemahaman SJK(C)

100 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU

SJK

PPMP NEGERI JOHOR

40 Rangkai kata tidak berkhasiat dalam petikan bermaksud A tidak sedap B tidak enak C tidak mahal D tidak ada zat

Page 101: Modul pemahaman SJK(C)

101 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU

SJK

PPMP NEGERI JOHOR

GERAK GEMPUR 2

Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga pilihan jawapan A,B dan C atau empat pilihan jawapan A,B,C dan D.Antaranya ada satu sahaja jawapan yang betul.Pilih jawapan itu.Kemudian,tandakan jawapan kamu dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.Hitamkan ruangan yang sama dengan dengan jawapan yang kamu pilih.

Soalan 1 hingga Soalan 17

Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

1 Isteri Encik Malim lebih suka ___________ buah kelapa daripada membeli santan kelapa yang sudah siap di dalam kotak. A menyagat B mengikis C mengukur D memerah 2 “Maaf,Hussain.Semalam aku tidak dapat mengikut ____________ ke bandar,” beritahuku kepada Yi Min. A aku B dia C kamu D mereka

Page 102: Modul pemahaman SJK(C)

102 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU

SJK

PPMP NEGERI JOHOR

3 ______________ pemimpin itu sudah lama diduga kerana beliau terlibat dalam kegiatan yang tidak bermoral. A Kejatuhan B Kerosakan C Kehancuran D Kemusnahan Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. 4 Kasut sukan yang dibeli oleh Marwan memang mahal kerana kasut itu _________ terkenal. A berjenama B berharga C bernama D berjejak 5 Tiang kayu jambatan itu ____________ dimakan anai-anai. A reput B rapuh C pecah D buruk 6 Longkang di kawasan perumahan itu berbau ____________ . A hapak B hanyir C busuk D hamis

Page 103: Modul pemahaman SJK(C)

103 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU

SJK

PPMP NEGERI JOHOR

7 Badan orang tua itu masih _____________ walaupun usianya sudah menjangkau lebih daripada separuh abad. A tegap B kukuh C tegak D teguh 8 Usaha Perhilitan harus dipuji _____________ menyediakan habitat untuk badak sumbu Sumatera yang kini semakin terancam. A kerana B apabila C kecuali D sementara Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah 9 Bubu yang digunakan untuk memerangkap ikan diperbuat ____________ buluh. A dari B pada C oleh D daripada 10 Beberapa buah jeti dibina di __________ persisiran pantai untuk memudahkan nelayan memunggah ikan yang ditangkap. A tepi B tengah C penjuru D dalam

Page 104: Modul pemahaman SJK(C)

104 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU

SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. 11 Ayah sedang ____________ lubang di belakang rumah untuk menanam jagung. A mengambus B mengorek C menggali D menggerudi 12 Dia dimarahi ibu kerana ____________ lantai rumah yang baru sahaja dibersihkan dengan mop. A mengotori B mengotorkan C terkotor D kekotoran 13 Sufian bertuah mempunyai ____________ yang sangat penyayang dan saling bertolak ansur. A ibu mentua B cara hidup C isi perut D kata hati 14 Hatinya semakin ______________ apabila keputusan peperiksaan akan diumumkan tidak lama lagi. A berdenyut-denyut B berdebar-debar C berpusing-pusing D berlegar-legar

Page 105: Modul pemahaman SJK(C)

105 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU

SJK

PPMP NEGERI JOHOR

15 Amir dan rakannya terjatuh daripada basikal ketika mereka melalui jalan yang ________________ itu. A berputar-putar B bergoyang-goyang C berlekak-lekuk D berbintik-bintik Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah. 16 Rambutan di atas meja itu dijual pada harga lima ringgit se_____________. A rumpun B utas C biji D ikat 17 Hazif membeli enam ___________ mata kail dan dua _________ joran di kedai alat-alat memancing ikan. A bentuk…puntung B bentuk…batang C biji…batang D utas…keping 18 Semua penduduk di situ melakukan kerja secara _________ untuk membantu golongan yang miskin. A sukacita B sukarela C sukaduka D sukahati

Page 106: Modul pemahaman SJK(C)

106 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU

SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah. 19 Pak Mail menambat kambing jantan itu pada sebatang pokok di belakang rumahnya. Kata berlawan bagi menambat ialah… A memberkaskan B melonggarkan C melepaskan D meleraikan 20 Kita haruslah lakukan sesuatu yang bermanfaat kepada diri dan bukannya Yang merosakkkannya. Pilih perkataan seerti bagi bermanfaat A berguna B bermadah C bermegah D berhasil 21 Ramai pengunjung yang datang mandi-mandi di tepi pantai itu apabila laut mulai pasang. Pilih perkataan berlawan bagi pasang A dalam B cetek C tohor D surut

Page 107: Modul pemahaman SJK(C)

107 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU

SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 22 – 23

Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 22 23

I II III IV A B C D I II III IV A B C D

Adik sedang bermain masak dengan rakan-rakannya. Encik Borhan telah masak benar dengan tingkah laku anak gadisnya itu. Buah betik yang dijolok oleh abang diperamnya agar cepat masak. Datuk Malik seorang ahli perniagaan yang sudah masak dengan cabaran. I dan II I,III dan IV II,III dan IV I,II dan IV Sudah tiga tahun Divya menuntut di luar Negara dalam bidang perubatan. Semua pemenang diminta menuntut hadiah yang dimenangi dalam masa dua minggu. Semua pekerja di syarikat minuman itu menuntut kenaikan gaji. Dia menuntut tangan perempuan tua yang hendak melintas jalan. I,II dan III I,III dan IV II,III dan IV I,II,III dan IV

24 Pilih ayat tanya yang betul bagi ayat di bawah.. Kemudahan penginapan yang selesa perlu disediakan kepada para pelancong. A Mengapakah kemudahan penginapan yang selesa perlu disediakan? B Di manakah kemudahan penginapan yang selesa disediakan? C Apakah cara untuk memajukan pusat pelancongan itu? D Siapakah yang menyediakan kemudahan penginapan itu? 25 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi ayat tanya di bawah. Bilakah pameran kereta antik itu akan dilangsungkan di Skudai? A Lima hari lagi jika tidak ada sebarang aral yang melintang. B Banyak faedah yang kita dapat jika pameran itu diadakan di Skudai. C Pameran kereta antik itu hanya akan dilangsungkan di Skudai. D Lebih daripada lima puluh buah kereta antik akan dipamerkan

Page 108: Modul pemahaman SJK(C)

108 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU

SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan 26 27

Kakak terpaksa menaiki teksi apabila tayar kereta baharunya pancit sejak dua hari yang lalu. A Apabila tayar teksinya pancit sejak dua hari yang lalu,dia terpaksa menarik kereta baharu. B Sudah dua hari ayah menaiki kereta baharunya apabila tayar kereta teksi itu pancit. C Sejak dua hari yang lalu ayah terpaksa menaiki teksi apabila tayar kereta baharunya pancit. D Apabila tayar kereta ayah pancit sejak dua hari yang lalu,ayah terpaksa menarik teksi baharu. “Bilakah kamu dan keluarga kamu hendak melancong ke luar negara?”tanya Mei Li kepada Hamdan. A Mei Li memberitahu Hamdan bahawa dia dan keluarga akan melancong ke luar negara. B Mei Li disoal oleh Hamdan tentang lawatannya bersama keluarga ke luar negara. C Mei Li menyoal Hamdan bila dia dan keluarganya akan melawat ke luar negara. D Mei Li dan Hamdan hendak melawat ke luar negara bersama keluarga masing-masing.

Soalan 28 – 30

Pilih ayat-ayat yang betul. 28 A Dia tinggal di kawasan pendalaman dengan ibunya. B Mereka sedang memperdalamkan anak sungai di hadapan balai raya. C Anak lelaki Halim yang paling kuat sekali membaca di dalam kelasnya. D Cikgu Nora menasihati murid-murid supaya rajin membaca buku. 29

I II III IV A B C D

Warung itu terletak di antara pejabat pos dengan kedai alat tulis. Kakak berasa bimbang kerana badannya susut selepas dia demam. Pokok bunga-pokok bunga yang ibu tanam sangat cantik. Norli memasukkan serumpun serai ke dalam masakannya. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Page 109: Modul pemahaman SJK(C)

109 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU

SJK

PPMP NEGERI JOHOR

30

I II III IV A B C D

Baju kurung itu bukan baju kakak yang baharu. Bangunan itulah yang paling tertinggi sekali di Kuala Lumpur. Segala rumah di taman perumahan itu telah memasang jeriji untuk keselamatan. Beliau pernah menjawat jawatan Menteri Kesihatan sebelum bersara. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Soalan 31 – 35

Baca petikan di bawah,kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Iman Meili Iman Meili Iman Meili Iman Meili Iman Meili Iman Meili Iman

: Hai,apa khabar?Baca apa tu? : Khabar baik.Saya sedang membaca buku tentang Sejarah Kemerdekaan Negara. : Kamu pinjam buku dari perpustakaan sekolahkah? : Tidaklah.Buku ini saya beli semasa saya pergi ke kedai buku,kelmarin.Banyak yang saya tidak tahu tentang kemerdekaan negara kita.Sekarang apabila saya membaca,barulah saya tahu. : Boleh kamu cerita kepada saya sedikit tentang peristiwa menjelangnya kemerdekaan di negara kita? : Boleh,apa salahnya.Berdasarkan buku ini,pengumuman tarikh kemerdekaan negara kita telah diadakan di Padang Merdeka,Bandar Hilir,Melaka pada 20 Februari 1956. : Siapakah yang membaca pengumuman itu? : Pengumuman itu dibacakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. : Bilakah Bendera Union Jack diturunkan? : Pada 12.00 malam,30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor,Kuala Lumpur.kemudian pada hari yang sama bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan.Keesokan harinya,barulah Tunku mengisytiharkan kemerdekaan Negara kita di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. : Boleh,saya pinjam buku ini tak?Baguslah kandungannya.Saya juga hendak tahu tentang sejarah kemerdekaaan negara kita. : Esok,saya berikan kepada kamu?Sebab saya belum habis membacanya. : Boleh,rugi jika saya tidak membacanya!

Page 110: Modul pemahaman SJK(C)

110 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU

SJK

PPMP NEGERI JOHOR

31 Siapakah yang baru membeli buku Sejarah Kemerdekaan Negara? A Iman B Meili C Ibu bapa Meili D Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 32 Apakah isi kandungan buku tersebut? A mengenali Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj B bagaimana Union Jack diturunkan C sejarah Bandar Hilir,Melaka D tentang kemerdekaan negara 33 Bilakah tarikh pengumuman tarikh kemerdekaan negara diisytiharkan? A Tahun 1957 B 31 Ogos 1957 C 30 Ogos 1957 D 20 Februari 1956 34 Di manakah Union Jack diturunkan? A Di Padang Kelab Selangor B Di Stadium Merdeka C Di Dataran Merdeka D Di Padang Merdeka 35 Mengapakah Meili tidak meminjamkan buku tersebut kepada Iman? A buku itu mahal harganya B Meili belum selesai membacanya C ibu bapa Meili tidak mengizinkan D Meili perlu memulangkan buku itu ke perpustakaan

Page 111: Modul pemahaman SJK(C)

111 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU

SJK

PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 36 – 40

Baca petikan di bawah,kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

MUDAH UNTUK DIPELAJARI,MUDAH UNTUK DIFAHAMI, MUDAH UNTUK DILAKUKAN

Gerbang Gemilang UPSR

Alamatkan kepada:

Unit Langganan, Alaf Dua Puluh Satu Sdn.Bhd,

Lot 2,Jalan Sepana 15/3, Seksyen 15,40000 Shah Alam,

Selangor.

Saya ingin memiliki buku,

Matematik Tahun 6 ________ naskhah

x RM4.00 =RM

Bahasa Inggeris Tahun 6 ________ naskhah

x RM4.00 =RM

Bahasa Melayu Pemahaman

Tahun 6 ________ naskhah

x RM4.00 =RM

Bahasa Melayu Penulisan

Tahun 6 ________ naskhah

x RM3.60 =RM

Sains Tahun 6 ________ naskhah

x RM4.60 =RM

JUMLAH KESELURUHAN

CARA BAYARAN: ( ) Disertakan wang pos atau kiriman wang atau cek berpalang No.: ………………… bernilai RM………………. atas nama ALAF DUA PULUH ( ) Saya ingin membuat bayaran melalui maybank2u.com(sila e-mail:support @alaf20.com) ( ) Pembayaran melalui „bank in‟ke akaun BIMB No.12222234567123(salinan bank slip disertakan) # Kos penghantaran percuma # Harga baru mulai Januari 2009 36 Buku latihan ini sesuai untuk murid A tahun tiga B tahun lima C tahun empat D tahun enam

Page 112: Modul pemahaman SJK(C)

112 MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU

SJK

PPMP NEGERI JOHOR

37 Berapa jenis bukukah yang ditawarkan oleh syarikat itu? A empat B enam C lima D tiga 38 Jika kamu hanya membeli buku Matematik dan buku Bahasa Melayu Penulisan sahaja,berapakah harga yang perlu dibayar? A RM 4.00 B RM 8.00 C RM 7.60 D RM 12.00 39 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan A Pembayaran boleh dilakukan secara tunai sahaja. B Harga keseluruhan buku yang dijual ialah RM20.20 C Harga buku Sains lebih mahal daripada buku latihan lain D Beza harga buku Sains dengan Bahasa Melayu Penulisan ialah seringgit 40 Rangkai kata penghantaran percuma dalam petikan bermaksud A Tidak dikenakan apa-apa bayaran semasa buku dihantar B Hanya buku-buku tertentu sahaja yang dikenakan bayaran C Buku akan diberi percuma kepada pembeli yang membeli D Semua buku akan diberi secara percuma apabila ada penghantaran

- SELAMAT MAJU JAYA -