sistem maklumat kewangan bersepadu (smkb) manual modul... · 2013-04-09 · memo dan surat. cetakan

Download SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) Manual Modul... · 2013-04-09 · Memo dan Surat. Cetakan

Post on 08-Apr-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PELABURAN SIMPANAN TETAP (CLIENT) Versi Dokumen: 1.0

Tarikh akhir kemaskini: 9 April 2013 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 1

ISI KANDUNGAN

Pengenalan Modul Pelaburan Simpanan Tetap ............................................................................................ 2

Sub Modul Permohonan ............................................................................................................................... 3

Permohonan Baru ..................................................................................................................................... 4

Baharui/ Keluar ......................................................................................................................................... 6

Sub Modul Sokongan .................................................................................................................................... 7

Baru ........................................................................................................................................................... 7

Baharui/ Keluar ......................................................................................................................................... 9

Sub Modul Kelulusan .................................................................................................................................. 10

Baru ......................................................................................................................................................... 10

Baharui/ Keluar ....................................................................................................................................... 12

Sub Modul Cetakan ..................................................................................................................................... 14

Memo ...................................................................................................................................................... 14

Surat ........................................................................................................................................................ 15

Sub Modul Kemaskini .................................................................................................................................. 17

Daftar Pelaburan ..................................................................................................................................... 17

Keuntungan ............................................................................................................................................. 21

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PELABURAN SIMPANAN TETAP (CLIENT) Versi Dokumen: 1.0

Tarikh akhir kemaskini: 9 April 2013 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2

Pengenalan Modul Pelaburan Simpanan Tetap

Modul Pelaburan Simpanan Tetap dibangunkan untuk membantu Unit Kewangan dan Terimaan,

Bahagian Pengurusan Kewangan dan Perakaunan dalam menyediakan dan mengurus pelaburan

simpanan tetap.

Modul ini dibangunkan di dalam persekitaran client-based tetapi menggunakan platform yang berbeza

iaitu VB.Net.

Antara sub modul yang terkandung di bawah Modul Pelaburan Simpanan Tetap ini adalah:

1. Sub Modul Permohonan 2. Sub Modul Sokongan 3. Sub Modul Kelulusan 4. Sub Modul Kemaskini 5. Sub Modul Tindakan 6. Sub Modul Cetakan 7. Sub Modul Penyelenggaraan 8. Sub Modul Pertanyaan 9. Sub Modul Laporan

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PELABURAN SIMPANAN TETAP (CLIENT) Versi Dokumen: 1.0

Tarikh akhir kemaskini: 9 April 2013 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 3

Sub Modul Permohonan

Fungsi : Skrin ini digunakan untuk membuat cadangan pelaburan simpanan tetap atau memperbaharui/

membuat pengeluaran simpanan tetap yang telah dilaburkan.

1. Klik pada menu Permohonan. Terdapat 2 kategori iaitu Baru dan Baharui/ Keluar.

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PELABURAN SIMPANAN TETAP (CLIENT) Versi Dokumen: 1.0

Tarikh akhir kemaskini: 9 April 2013 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 4

Permohonan Baru

1. Klik Baru untuk membuat pelaburan simpanan tetap yang baru.

Skrin 1 : Cadangan Pelaburan Simpanan Tetap

2. Masukkan Tujuan. Tujuan ini akan digunakan pada tajuk cetakan memo yang akan dihantar

kepada Bendahari untuk kelulusan.

3. Masukkan Peruntukan yang akan digunakan bagi pelaburan tersebut. Contoh: Pelaburan

Mengurus Suku Keempat.

4. Masukkan maklumat pelaburan yang diperlukan. Klik untuk menghapuskan data bagi baris

tersebut.

1

2 3

4

5

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PELABURAN SIMPANAN TETAP (CLIENT) Versi Dokumen: 1.0

Tarikh akhir kemaskini: 9 April 2013 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 5

5. Klik untuk Simpan, untuk Hapus rekod, atau untuk Senarai Kemaskini. Senarai

Kemaskini digunakan untuk mengemaskini rekod yang tidak disokong atau ingin membuat

pengemaskinian permohonan yang belum disokong.

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PELABURAN SIMPANAN TETAP (CLIENT) Versi Dokumen: 1.0

Tarikh akhir kemaskini: 9 April 2013 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 6

Baharui/ Keluar

1. Klik Baharui/ Keluar untuk memperbaharui pelaburan simpanan tetap atau membuat

pengeluaran. Skrin berikut akan dipaparkan.

2. Pilih Tarikh Matang dan klik butang Cari. Sekiranya terdapat rekod yang hampir atau telah

melebihi tarikh matang, sistem akan memaparkan rekod tersebut dengan warna merah.

3. Pilih Tindakan sama ada ingin Perbaharui atau Pengeluaran.

4. Klik untuk Simpan.

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PELABURAN SIMPANAN TETAP (CLIENT) Versi Dokumen: 1.0

Tarikh akhir kemaskini: 9 April 2013 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 7

Sub Modul Sokongan

Fungsi : Sub Modul Sokongan ini digunakan untuk membuat sokongan pelaburan simpanan tetap.

Baru

1. Klik Baru untuk membuat sokongan bagi pelaburan simpanan tetap (yang baru). Skrin berikut akan

dipaparkan.

Skrin 2: Sokongan Pelaburan Simpanan Tetap

2. Senarai Permohonan Yang Telah Didaftarkan akan disenaraikan. Klik pada rekod yang ingin

disokong. Skrin berikut akan dipaparkan.

1

2

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PELABURAN SIMPANAN TETAP (CLIENT) Versi Dokumen: 1.0

Tarikh akhir kemaskini: 9 April 2013 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 8

3. Klik Sokong untuk menyokong cadangan tersebut, atau Tidak Sokong untuk tidak menyokong.

Masukkan Ulasan sekiranya tidak sokong. Cadangan pelaburan simpanan tetap yang tidak

disokong akan dihantar semula ke Skrin Permohonan untuk tindakan selanjutnya.

4. Klik untuk Simpan Rekod.

*Catatan: setelah proses sokongan, cetakan memo perlu dibuat sebelum maklumat cadangan

pelaburan dihantar ke skrin Kelulusan.

3

4

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PELABURAN SIMPANAN TETAP (CLIENT) Versi Dokumen: 1.0

Tarikh akhir kemaskini: 9 April 2013 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 9

Baharui/ Keluar

1. Klik Baharui/ Keluar untuk membuat sokongan bagi pelaburan simpanan tetap (yang ingin

diperbaharui/ dikeluarkan). Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 2: Sokongan Pelaburan Simpanan Tetap

2. Senarai rekod yang perlu disokong akan dipaparkan. Pilih Tindakan sama ada Sokong atau

Tidak. Sekiranya tidak sokong, masukkan Ulasan.

3. Klik untuk Simpan Rekod.

1

2

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PELABURAN SIMPANAN TETAP (CLIENT) Versi Dokumen: 1.0

Tarikh akhir kemaskini: 9 April 2013 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 10

Sub Modul Kelulusan

Fungsi : Sub Modul Kelulusan ini digunakan untuk meluluskan permohonan melakukan pelaburan simpanan tetap yang telah dicadangkan.

Baru

1. Klik Baru untuk membuat kelulusan bagi pelaburan simpanan tetap (yang baru). Skrin berikut akan

dipaparkan. Kelulusan hanya boleh dilakukan setelah cetakan memo dilakukan.

Skrin 3 : Senarai Permohonan Yang Telah Disokong

2. Senarai Permohonan Yang Telah Disokong akan dipaparkan. Dwi klik pada rekod yang ingin

diluluskan. Skrin berikut akan dipaparkan.

1

2

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PELABURAN SIMPANAN TETAP (CLIENT) Versi Dokumen: 1.0

Tarikh akhir kemaskini: 9 April 2013 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 11

3. Klik Lulus untuk meluluskan, atau Tidak Lulus untuk menolak cadangan pelaburan tersebut.

Sekiranya tidak lulus, ruangan Ulasan wajib diisi.

4. Klik untuk Simpan Rekod.

3

4

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PELABURAN SIMPANAN TETAP (CLIENT) Versi Dokumen: 1.0

Tarikh akhir kemaskini: 9 April 2013 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 12

Baharui/ Keluar

1. Klik Baharui/ Keluar untuk membuat kelulusan bagi pelaburan simpanan tetap (yang ingin

diperbaharui/ dikeluarkan). Skrin berikut akan dipaparkan. Kelulusan hanya boleh dilakukan setelah

cetakan memo dilakukan.

Skrin 3 : Senarai Permohonan Yang Tela