perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

34
L/O/G/O Disediakan oleh: Kapten KRS Yusrizal Bin Yusof Sekretriat KRS Johor Bahru Perlembagaan KRS Perlembagaan Kadet Remaja Sekolah KADET REMAJA SEKOLAH

Upload: sabry-dash

Post on 19-Jun-2015

205 views

Category:

Career


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

L/O/G/O

Disediakan oleh: Kapten KRS Yusrizal Bin Yusof Sekretriat KRS Johor Bahru

Perlembagaan KRS

Perlembagaan

Kadet Remaja

Sekolah

KADET REMAJA SEKOLAH

Page 2: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com

Isi Kandungan

PERLEMBAGAAN

PANGKAT KADET

1

Page 3: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com

SEJARAH KRS ringkas

KADET REMAJA SEKOLAH JB

• Diasaskan dan ditubuhkan

oleh En. Muhammad Thani Bin

Sha’aban pada 27 Jun 1987 di

SM Raja Abdullah.

• Awalnya dikenali sebagai

Kadet Putera Islam Malaysia

(KPIM).

• 20 org ahli.

• Bernaung di bawah KPM

secara rasmi pada 13 Sept.

1993.

• Nama ditukar kepada Kadet

Remaja Islam (KRIS).

•Upacara Pelancaran Kadet Remaja Sekolah (KRS) Peringkat Kebangsaan telah dilaksanakan pada 20 Jun 1995 oleh Yang Berhormat Dato' Seri Mohd Najib Tun Hj. Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Jalan Kepong, Kuala Lumpur. • Nama ditukar kepada KRS bertujuan untuk membuka keahlian kepada semua kaum dan jantina.

Page 4: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com

Pengasas KRS/TKRS

KADET REMAJA SEKOLAH JB

Page 5: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com

LATAR BELAKANG • Pelajar adalah satu aset yang amat berharga dalam

menentukan arah pembangunan pada masa akan datang. Dalam konteks Pendidikan Kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid-murid secara menyeluruh. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar bagi meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi yang semakin mencabar. Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju, kita perlu menyediakan golongan yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI).

Page 6: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com

• Menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah (KRS) dan Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah/rendah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Pakaian Seragam di sekolah. Kewujudan KRS/TKRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa, minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukakan.

Page 7: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com

RASIONAL

• 2.1 Memberi peluang seluas-luasnya kepada murid-murid untuk melibatkan diri dalam Pasukan Pakaian Seragam.

• 2.2 Adalah diharapkan Kadet Remaja Sekolah / Tunas KRS dapat membantu mengatasi masalah salahlaku di kalangan murid-murid sekolah seperti penyalahgunaan najis dadah, ponteng sekolah, budaya lepak dan juvana.

• 2.3 Memenuhi inspirasi dan permintaan masyarakat masa kini yang memerlukan satu usaha pembinaan generasi baru secara komprehensif dan cemerlang dengan mendapat sokongan padu daripada semua pihak.

• 2.4 Aktiviti KRS diharap dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Page 8: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com

MATLAMAT

• Melahirkan pelajar cemerlang yang

beriman, berakhlak mulia, berilmu dan

berketrampilan selaras dengan hasrat

Wawasan Pendidikan dan Falsafah

Pendidikan Negara ke arah menjayakan

Wawasan 2020.

Page 9: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com

OBJEKTIF

• Membentuk generasi pelajar yang menjiwai semangat perpaduan, memiliki ketrampilan diri, berdaya

saing, kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan.

• Membantu mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah

pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni selaras dengan

tuntutan Falsafah Pendidikan Negara demi menjayakan Wawasan 2020.

• Menangani masalah salah laku di kalangan para remaja seperti salah guna dadah, melepak dan

juvana.

• Mempelbagaikan kegiatan pasukan beruniform di sekolah bagi menyediakan para pelajar

memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran, kebolehan mengurus dan memimpin.

• Membina generasi pelajar patriotik yang menjiwai semangat cintakan agama, bangsa dan negara.

• Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai

murni serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan

bernegara.

• Membina dan mengembangkan kefahaman, kesedaran dan kepekaan mengenai isu-isu semasa di

kalangan pelajar serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya.

Page 10: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 10

1.0 Nama dan alamat berdaftar

1.1 Pasukan Pakaian Seragam ini dikenali dengan nama

Kadet Remaja Sekolah (KRS) atau Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS).

PERLEMBAGAAN

Page 11: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 11

1.2 Alamat berdaftar atau alamat KRS: a. Peringkat Kebangsaan: Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia, Paras 5, Blok J

Selatan, Pusat Bandar Damansara, 50604 Kuala Lumpur. b. Peringkat Negeri:

Jabatan Pendidikan Negeri berkenaan c. Peringkat Daerah:

Pejabat Pendidikan Daerah berkenaan d. Peringkat Sekolah:Sekolah berkenaan. e. Atau di tempat lain dalam Malaysia Sebagaimana yang

ditentukan oleh jawatankuasa KRS dari semasa ke semasa.

Page 12: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 12

2.0 Tujuan

Tujuan KRS ini ditubuhkan ialah:

2.1 Membentuk generasi pelajar yang menjiwai semangat perpaduan, memiliki ketrampilan diri, berdaya, saing, kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan.

2.2 Membantu mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni selaras dengan tuntutan Falsatah Pendidikan Negara demi menjayakan Wawasan 2020.

Page 13: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 13

2.3 Menangani masalah salah laku di kalangan pelajar remaja seperti salah guna dadah, budaya lepak dan juvana.

2.4 Mempelbagaikan kegiatan pasukan beruniform di sekolah bagi menyediakan pelajar-pelajar memperolehi pengetahuan, pengalaman, kemahiran, kebolehan mengurus dan memimpin.

2.5 Membina generasi pelajar patriotik yang menjiwai semangat cintakan agama, bangsa dan Negara Malaysia.

Page 14: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 14

2.6 Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai murni serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara.

2.7 Membina dan mengembangkan kefahaman, kesedaran dan kepekaan mengenai isu-isu semasa di kalangan pelajar serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya.

Page 15: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com

LOGO KRS

Perisai melambangkan tentang kefahaman diri daripada gejala

yang tidak sihat.

Bulan dan bintang melambangkan Agama Islam sebagai

agama rasmi negara Malaysia .

Dua tangkai padi bersilang melambangkan resmi padi iaitu

berilmu dan berketrampilan serta matang dan rasional dalam

semua tindakan.

Buku yang terbuka dan rehal melambangkan peranan institusi

pendidikan yang mementingkan tradisi ilmu untuk semua tanpa

megira keturunan dan kaum, agama, dan latar belakang budaya

ke arah melahirkan bangsa Malaysia selaras dengan Falsafah

Pendidkan Negara.

Warna hijau melambangkan alam sekitar yang sihat.

Warna merah melambangkan keperwiraan dan sedia berjuang

mempertahankan negara yang tercinta.

Warna kuning melambangkan warna diraja yang manjadi tonggak

kedaulatan negara Malaysia.

Warna putih melambangkan keikhlasan dan kesucian.

PENGERTIAN LOGO

Page 16: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com

BENDERA KRS

Warna hijau melambangkan :

• Tunas muda / remaja yang masih boleh dibentuk

• Laluan hidup yang jelas untuk masa hadapan

• Alam sekitar merupakan sebahagian daripada kurikulum KRS

PENGERTIAN BENDERA

Page 17: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com

COGAN KATA KRS

• Asas keintelektual dan keterampilan ahli KRS ILMU

• IMAN: Keimanan yang mendalam merupakan asas pembinaan diri IMAN

• AMAL: Penghayatan dan perlakuan gaya hidup sihat berterusan merupakan natijah daripada kekuatan intelektual dan disiplin AMAL

Page 18: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com

LAGU-LAGU KRS

KADET REMAJA SEKOLAH

Kadet Remaja Sekolah

Menuju satu ikatan bersaudara

Bersatu menjulang keamanan negara

Menjayakan Ilmu, Iman dan Amal

Marilah kita membina peribadi

Membentuk insan yang kreatif

Kearah kecemerlangan diri

Sepanjang masa yang berterusan

Remaja , sambutlah cabaran

Menjadi bangsa Malaysia

Maju dan cemerlang

Remaja berwawasan

Jangan kita lupa kepada pencipta

# Remaja, hayati budaya

Ilmu, Iman dan Amal

Kekalkan di hati , dan jiwamu

Wawasan Kadet Remaja Sekolah

LAGU LARIAN KRS

GEMPUR KRS

Kadet Remaja Sekolah

Semangat waja kita melangkah

Cekal hati dan juga tabah

Satu ikatan kita berukhwah

Ayuh remaja sambut cabaran

Jadi remaja yang berwawasan

Hati dan jiwa kita kekalkan

Ilmu Iman dan juga Amal

LANGKAH KRS

Mula langkah........................Kanan

Menuju.................................Wawasan

Ayuh kita..............................Maju

Jadi insan..............................Berilmu

Janji kita...............................Kekalkan

Jadi insan.............................Beriman

Hati mesti............................ Cekal

Jadi insan.............................Beramal

Page 19: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 19

5.0 Keahlian

5.1 Keahlian KRS adalah terbuka kepada semua pelajar di

sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.

5.2 Ahli bersekutu KRS terbuka kepada semua pelajar yang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 5. 1.

5.3 KRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dan dibiayai oleh institusi di mana KRS itu ditubuhkan.

5.4 Keahlian KRS lucut serta merta apabila pelajar tersebut berhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajar berdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakan di atas.

Page 20: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 20

6.0 Pakaian Rasmi KRS 6.1 Lelaki a. Beret berwarna Sherwood Dark Green. b. Baju kemeja lengan panjang Sherwood Dark Green. c. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green. (Ukuran kaki 40 cm - 46 cm) d. Tali wisel merah. e. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS. f. Spike boot. 6.2 Perempuan a. Beret berwarna Sherwood Dark Green. b. Baju kemeja labuh paras bawah punggung, berlengan panjang dan warna

Sherwood Dark Green. d. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green. e. Spike boot. f. Lanyard merah. *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green.

Page 21: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 21

7.0 Kawasan Kegiatan

7.1 Kawasan kegiatan meliputi peringkat antarabangsa, kebangsaan,

negeri-negeri dalam Malaysia,

Wilayah Persekutuan Malaysia, daerah-daerah

dan sekolah-sekolah.

7.2 Perkataan Daerah yang tersebut dalam perlembagaan ini juga bermaksud Jajahan di Negeri Kelantan dan Bahagian di Negeri Sabah dan Sarawak.

7.3 Perkataan sekolah yang tersebut dalam perlembagaan ini bermaksud sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.

Page 22: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 22

8.0 Jawatankuasa 8.1 Penaung Peringkat Kebangsaan, Negeri dan Daerah: Menteri Pendidikan Malaysia. 8.2 Penasihat Peringkat Kebangsaan, Negeri dan Daerah: Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. 8.3 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan, Negeri dan Daerah

adalah seperti berikut: a. Penaung b. Pengerusi C. Timbalan Pengerusi d. Naib Pengerusi e. Setiausaha Kehormat f. Penolong Setiausaha Kehormat g. Bendahari Kehormat h. AJK yang dilantik 8.4 Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a. Peringkat Kebangsaan b. Peringkat Negeri C. Peringkat Daerah d. Peringkat Sekolah

Page 23: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 23

8.5 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan:

a. Penaung : Menteri Pendidikan Malaysia b. Penasihat : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia c. Pengerusi : Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan ( Jabatan Sekolah ) d.Timbalan Pengerusi: Pengarah Bahagian Sekolah e. Naib Pengerusi : Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah f. Setiausaha Kehormat: Bahagian Sekolah Ketua Penolong Pengarah (HEM) g. Penolong Setiausaha Kehormat: Dilantik (Dua Orang) h. Bendahari Kehormat: Dilantik i. Ahli-ahli (9 orang) : - Pengarah Bahagian Pendidikan Guru - Pengarah Bahagian Pendidikan

Islam - Pengarah Bahagian Teknik &

Vokasional - Pengarah Institut Aminuddin Baki - Tiga ahli dilantik - Dua Wakil Jurulatih KRS

Page 24: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 24

8.6 Jawatankuasa Peringkat Negeri:

a. Penaung : Menteri Pendidikan Malaysia

b. Penasihat : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia c. Pengerusi : Pengarah Pendidikan Negeri d. Timbalan Pengerusi : Timbalan Pengarah Pendidikan I e. Naib Pengerusi : Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan f. Setiausaha Kehormat : Ketua Unit Kokurikulum g. Pen.Setiausaha Kehormat : Peg. Tadbir KRS h. Bendahari Kehormat : Dilantik i. Ahli-ahli (7 orang) : Dilantik Termasuk 3 Wakil Jurulatih

KRS

Page 25: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 25

8.7 Jawatankuasa Peringkat Daerah: a. Penaung : Menteri Pendidikan Malaysia b. Penasihat : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia c. Pengerusi : Pegawai Pendidikan Daerah d. Tim. Pengerusi : Penolong Pegawai Pendidikan Daerah (M) e. Naib Pengerusi : Penolong Pegawai Pendidikan Daerah (R) f. Setiausaha Kehormat : Penyelia g. Pen. Setiausaha Kehormat : Dilantik h. Bendahari Kehormat : Dilantik i. Ahli(7 orang) : Dilantik Termasuk 3 Wakil

Jurulatih KRS j. Ex-Officio : (peg. Tadbir KRS )

Page 26: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 26

8.8 Perlantikan bagi jawatan-jawatan di atas hendaklah

dilakukan oleh Pengerusi setiap Jawatankuasa.

Page 27: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 27

8.9 Jawatankuasa Peringkat Sekolah: a. Penaung : Pengarah Pendidikan Negeri b. Penasihat : Pengetua c. Pengerusi : ( Pen Kanan KoKurikulum ) d. Timbalan Pengerusi : Dilantik (PK Kurikulum) e. Naib Pengerusi : Dilantik(PK HEM dan P. Petang) f. Setiausaha : Dilantik g. Penolong Setiausaha : Dilantik h. Bendahari : Dilantik i. Ahli-ahli : (7 orang Dilantik + Ketua Platun KRS) j. Juruaudit (2 orang) : Dilantik di kalangan guru

Page 28: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 28

8.10 Perlantikan jawatan-jawatan di atas dilakukan oieh penolong pendaftar sekolah.

8.11 Pemegang-pemegang jawatan ini dan tiap-tiap pegawai yang

hendak menjalankan tugas pengurusan KRS hendaklah warganegara Malaysia.

8.12 Guru KRS sekolah adalah pemimpin dan pemudahcara kepada

Jawatankuasa Peringkat Sekolah. 8.13 Tugas Jawatankuasa ialah merancang, mengelola dan

mengatur program KRS 8.14 Jawatankuasa ini boleh menubuhkan jawatankuasa kecil untuk

memantapkan lagi aktiviti KRS.

Page 29: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 29

9.0 Kewangan

9.1 Setiap ahli KRS dikenakan yuran tahunan sebanyak RM 2.00

9.2 Bendahari bertanggungjawab menguruskan segala yang berkaitan dengan kewangan KRS

Page 30: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 30

9.3 Penyata kewangan KRS hendaklah disediakan

oleh Bendahari dan diperiksa oleh Pemeriksa Kira-kira, mengikut Perlembagaan serta disahkan oleh penolong pendaftar.

9.4 Dua orang guru yang bukan pemimpin KRS

dilantik dalam mesyuarat oleh Penolong Pendaftar sebagai Pemeriksa Kira-kira atau

Juruaudit. 9.5 Pemeriksa Kira-kira dikehendaki memeriksa

kewangan KRS dari semasa ke semasa atas arahan penolong pendaftar.

Page 31: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 31

10.0 Pindaan Perlembagaan

Perlembagaan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan.

Page 32: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 32

Disediakan oleh :

Bahagian Sekolah

Jabatan Sekolah

Kementerian Pendidikan Malaysia

Page 33: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

www.themegallery.com 33

Page 34: Perlembagaankrstkrs2012 130105133309-phpapp02

L/O/G/O

Kadet Remaja Sekolah Negeri Johor

Terima Kasih!