bab5kegemilanganmelakating1 090310040919-phpapp02

Download Bab5kegemilanganmelakating1 090310040919-phpapp02

If you can't read please download the document

Post on 22-Jun-2015

69 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KERAJAAN MELAYU MELAKAKERAJAAN MELAYU MELAKA DIDIRIKAN OLEH PARAMESWARA PADA AWAL KURUN KE-15DIDIRIKAN OLEH PARAMESWARA PADA AWAL KURUN KE-15 TERKENAL SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN, PERKEMBANGANTERKENAL SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN, PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM, KELUASAN TANAH JAJAHAN DAN HUBUNGANAGAMA ISLAM, KELUASAN TANAH JAJAHAN DAN HUBUNGAN POLITIK DENGAN KUASA BESAR IAITU DENGAN NEGARAPOLITIK DENGAN KUASA BESAR IAITU DENGAN NEGARA CHINA.CHINA. PEMERINTAHAN DIKETUAI OLEH RAJA MELAKA DIBANTUPEMERINTAHAN DIKETUAI OLEH RAJA MELAKA DIBANTU OLEH BENDAHARA, LAKSAMANA,TEMENGGUNG, PENGHULUOLEH BENDAHARA, LAKSAMANA,TEMENGGUNG, PENGHULU BENDAHARI DAN SYAH BANDAR.BENDAHARI DAN SYAH BANDAR. ISLAM MERUPAKAN AGAMA RASMI DAN BAHASA MELAYUISLAM MERUPAKAN AGAMA RASMI DAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI.SEBAGAI BAHASA RASMI. KEDUDUKAN MELAKA ADALAH STRATEGIK IAITU DI TENGAH KEDUDUKAN MELAKA ADALAH STRATEGIK IAITU DI TENGAH TENGAH JALAN PERDAGANGAN ANTARA INDIA DAN CHINA, DITENGAH JALAN PERDAGANGAN ANTARA INDIA DAN CHINA, DI SELAT MELAKA DAN DILINDUNGI BENCANA ALAM OLEHSELAT MELAKA DAN DILINDUNGI BENCANA ALAM OLEH BANJARAN TITIWANGSA.BANJARAN TITIWANGSA.

2. KEGEMILANGAN MELAKA Pentadbiran yang sistematik Pusat Pengembangan Agama Islam Perluasan Kuasa Pusat Perdagangan Pusat Kegiatan Ilmu Kematangan Hubungan Luar 3. Pentadbiran yangPentadbiran yang SistematikSistematik Pembesar Berempat Pembesar Berlapan Pembesar Enam Belas Pembesar Tiga Puluh Dua 4. Susun duduk pembesar di balairung seri semasa Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka 5. Sultan Bendahara Penasihat raja dalam pentadbiran Menteri Utama Ketua Turus Angkatan perang Ketua Hakim Pemangku sultan Penghulu Bendahari Ketua segala Bendahari Ketua Urusetia Istana Ketua segala Syahbandar Temenggung Ketua polis dan penjara Penguasa bandar Melaka Protokol Istana Hakim di darat Laksamana Ketua angkatan laut Ketua duta Mengetuai utusan 6. Kawasan pembesar mengutip cukai dipanggil kawasan pemakanan. PEMBESAR KAWASAN PEGANGAN Bendahara Muar dan Bentan Penghulu Bendahari Kampar dan Sening Ujung Laksamana Temasik Hulubalang Sungai raya dan Siantan 7. Faktor-faktor Perkembangan Keberkesanan Undang-undang Laut Melaka Sistem Cukai dan Surat Kebenaran Berniaga Penggunaan Sistem Matawang Peranan Laksamana dan Orang Laut Peranan Syahbandar Kedudukan Geografi Pelabuhan Entreport Kemudahan di Pelabuhan 8. KEBERKESANAN UNDANG-UNDANGKEBERKESANAN UNDANG-UNDANG LAUT MELAKALAUT MELAKA Hukum Kanun Melaka dan Undang-Hukum Kanun Melaka dan Undang- undang Laut Melaka digubal untukundang Laut Melaka digubal untuk menjamin keamanan dalam negeri sertamenjamin keamanan dalam negeri serta melicinkan urusan di pelabuhan.melicinkan urusan di pelabuhan. 9. SISTEM CUKAI DAN SURATSISTEM CUKAI DAN SURAT KEBENARAN BERNIAGAKEBENARAN BERNIAGA Dua jenis cukai:Dua jenis cukai: 1.1. Cukai rasmi seperti duti import.Cukai rasmi seperti duti import. 2.2. Cukai tidak rasmi dalam bentuk hadiah.Cukai tidak rasmi dalam bentuk hadiah. Cukai dikenakan mengikut kawasan.Cukai dikenakan mengikut kawasan. 1.1. Pedagang dari Burma, India, Sri LankaPedagang dari Burma, India, Sri Lanka - 6%.- 6%. 2.2. Pedagang dari China, Jawa, Maluku Pedagang dari China, Jawa, Maluku memberi hadiah.memberi hadiah. 3.3. Pedagang dari Kepulauan Melayu 3%.Pedagang dari Kepulauan Melayu 3%. 10. PENGGUNAAN SISTEM MATAWANG Memudahkan urusan perdagangan. Wang logam digunakan dalam urus niaga. Wang logam diperbuat daripada timah yang dipanggil Calains. Di samping itu, mata wang emas, perak dan timah yang dibawa dari Pedir, Pasai, Kembayat dan Gujerat juga digunakan. 11. PERANAN LAKSAMANA DANPERANAN LAKSAMANA DAN ORANG LAUTORANG LAUT Laksamana bertanggungjawab menjaga keselamatan perairan Selat Melaka. Orang Laut bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengawalan. 12. PERANAN SYAHBANDARPERANAN SYAHBANDAR Tugas-tugas SyahbandarTugas-tugas Syahbandar Menguruskan pasar dan gudang Kebajikan dan keselamatan pedagang Memeriksa alat timbang, sukat dan matawang Menjadi hakim di pelabuhan Menguatkuasakan Peraturan keluar masuk kapal Menguruskan cukai 13. KEDUDUKAN GEOGRAFIKEDUDUKAN GEOGRAFI Terletak di antara laluan perdaganganTerletak di antara laluan perdagangan timur dengan barat.timur dengan barat. Terlindung dari tiupan angin monsun.Terlindung dari tiupan angin monsun. Laut yang dalam.Laut yang dalam. Bentuk muka bumi yang sesuai sebagaiBentuk muka bumi yang sesuai sebagai kawasan pertahanan.kawasan pertahanan. Bukit-bukau di sekeliling menjadi panduanBukit-bukau di sekeliling menjadi panduan untuk kapal keluar dan masuk.untuk kapal keluar dan masuk. 14. PELABUHAN ENTREPORTPELABUHAN ENTREPORT Melaka berperanan sebagai pelabuhanMelaka berperanan sebagai pelabuhan entreport iaitu pusat pengumpulan danentreport iaitu pusat pengumpulan dan pengedaran barang dagangan.pengedaran barang dagangan. 15. KEMUDAHAN DI PELABUHANKEMUDAHAN DI PELABUHAN GudangGudang PengangkutanPengangkutan MakananMakanan Tempat membaiki kapalTempat membaiki kapal Tempat penginapanTempat penginapan Syahbandar menjaga kebajikan danSyahbandar menjaga kebajikan dan menyediakan kemudahan untukmenyediakan kemudahan untuk pedagang.pedagang. 16. Replika jong yang digunakan untuk mengangkut barang dari kapal pedagang ke daratan 17. Perahu digunakan untuk memunggah barang dari kapal pedagang 18. Gajah digunakan untuk mengangkut barang dari pelabuhan ke tempat lain 19. Hubungan Serantau Siak Pasai Siak Kampar Jawa -Wujud hubungan perdagangan -Negeri taklukan Melaka - Perdagangan emas - Hubungan wujud hasil perkahwinan - Pertukaran pendapat tentang hukum Islam -Negeri taklukan Melaka -Perdagangan emas 20. Hubungan AntarabangsaHubungan Antarabangsa MelakaMelaka Melaka ChinaMelaka China Melaka SiamMelaka Siam Melaka RyukyuMelaka Ryukyu Melaka - GujeratMelaka - Gujerat Bermula pada tahun 1404Bermula pada tahun 1404 Wujud hubungan diplomatik danWujud hubungan diplomatik dan perdaganganperdagangan Wujud hubungan diplomatikWujud hubungan diplomatik Bertujuan untuk menjaga kepentinganBertujuan untuk menjaga kepentingan ekonomiekonomi Wujud hubungan diplomatik danWujud hubungan diplomatik dan perdaganganperdagangan Sultan Mansor Shah pernah mengirimSultan Mansor Shah pernah mengirim surat kepada raja Ryukyusurat kepada raja Ryukyu Wujud hubungan daganganWujud hubungan dagangan Penyebaran Islam oleh pedagangPenyebaran Islam oleh pedagang GujeratGujerat 21. Cara penyebaran Islam di MelakaCara penyebaran Islam di Melaka 1.1. PerkahwinanPerkahwinan 2. Mubaligh Arab2. Mubaligh Arab 3. Pedagang Islam3. Pedagang Islam 4. Sifat Islam4. Sifat Islam Megat Iskandar Shah kahwinMegat Iskandar Shah kahwin dengan puteri raja Pasaidengan puteri raja Pasai yang Islamyang Islam Disebarkan oleh Syeikh AbdulDisebarkan oleh Syeikh Abdul Aziz dari MekahAziz dari Mekah Berniaga sambilBerniaga sambil berdakwahberdakwah Adil, toleransi dan rasionalAdil, toleransi dan rasional 22. Kesannya Melaka menjadi pentingKesannya Melaka menjadi penting sebagaisebagai pusat penyebaran agama Islam tempat pertemuan ulama dan pendakwah dari serata dunia pusat kegiatan dakwah dengan menghantar pendakwah ke luar Melaka. 23. Peranan Sultan Melaka dalamPeranan Sultan Melaka dalam perkembangan Islamperkembangan Islam Menyediakan tempat tinggal kepadaMenyediakan tempat tinggal kepada pendakwahpendakwah Menyambut baik kedatangan IslamMenyambut baik kedatangan Islam Menggalakkan penyebaran IslamMenggalakkan penyebaran Islam Mewujudkan institusi agamaMewujudkan institusi agama Menjadikan istana tempat aktiviti IslamMenjadikan istana tempat aktiviti Islam Amalkan nilai murni Islam di dalamAmalkan nilai murni Islam di dalam pemerintahanpemerintahan 24. Kegigihan Melaka menyebarkan Islam ke Asia Tenggara Kegigihan Melaka menyebarkan Islam ke Asia Tenggara Melakamenjadi pusatperdaganganantarabangsa Penyebaran agama Islam kepada askar upahan Jawa Kegigihanmubaligh,ulama dan ahli Penerimaan Islam oleh negeri-negeri taklukan Peranan pemerintah Melaka Perkahwinan politik 25. Peta penyebaran Islam di AsiaPeta penyebaran Islam di Asia TenggaraTenggara 26. PenaklukanPenaklukan Melaka mempunyai tanah jajahan taklukanMelaka mempunyai tanah jajahan taklukan yang luasyang luas Kebanyakan raja negeri taklukan MelakaKebanyakan raja negeri taklukan Melaka memeluk Islam sebagai tanda taat setiamemeluk Islam sebagai tanda taat setia mereka kepada Melaka dan menjaminmereka kepada Melaka dan menjamin keselamatan negerikeselamatan negeri 27. Peranan ahli agamaPeranan ahli agama Penyebaran Islam dilakukan oleh mubaligh,Penyebaran Islam dilakukan oleh mubaligh, ulama dan ahli sufiulama dan ahli sufi Proses dakwah dilakukan secara berhemahProses dakwah dilakukan secara berhemah dan tiada paksaan, dapat menarik minatdan tiada paksaan, dapat menarik minat rakyat memeluk agama Islamrakyat memeluk agama Islam 28. Perkahwinan politikPerkahwinan politik Perkahwinan politik di antara putera atauPerkahwinan politik di antara putera atau puteri Sultan Melaka dengan putera atauputeri Sultan Melaka dengan putera atau puteri kerajaan lainputeri kerajaan lain Perkahwinan di antara puteri Sultan MansorPerkahwinan di antara puteri Sultan Mansor Shah dengan putera raja Siak turutShah dengan putera raja Siak turut menyebarkan Islam di Siakmenyebarkan Islam di Siak 29. Tentera upahanTentera upahan Melaka mempunyai ramai tentera upahanMelaka mempunyai ramai tentera upahan dari Jawadari Jawa Mereka memeluk Islam semasa bertugas diMereka memeluk Islam semasa bertugas di Melaka dan menyebarkannya apabilaMelaka dan menyebarkannya apabila pulang ke tempat asal merekapulang ke tempat asal mereka 30. PerdaganganPerdagangan Melaka sebagai pusat perdaganganMelaka sebagai pusat perdagangan antarabangsaantarabangsa Menjadi tumpuan ramai pedagang asingMenjadi tumpuan ramai pedagang asing Apabila pulang, mereka menyebarkan IslamApabila pulang, mereka