pekeliling saraan baru perkhidmatan awam sbpa 2012 - perkhidmatan polis di raja malaysia

Download Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA 2012 - Perkhidmatan Polis Di Raja Malaysia

Post on 06-Apr-2018

272 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA 2012 - Perkhidmatan Polis Di Raja Malaysia

  1/124

  KERAJAAN MALAYSIA

  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011

  PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM

  BAGI PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

  MALAYSIA

 • 8/3/2019 Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA 2012 - Perkhidmatan Polis Di Raja Malaysia

  2/124

  i

  KANDUNGAN

  Bil. Perkara Muka Surat

  1. KANDUNGAN i2. SENARAI LAMPIRAN v3. SENARAI JADUAL viii4. TUJUAN 15. LATAR BELAKANG 16. GLOSARI ISTILAH 27. STRUKTUR PERKHIDMATAN 2

  Kumpulan Perkhidmatan 2

  Rasionalisasi Perkhidmatan 3

  8. PENGGELARAN GRED GAJI 49. SKIM PERKHIDMATAN 5

  Format Iklan Jawatan 5

  Kedudukan Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 5

  10. PEMBANGUNAN MODAL INSAN 5

  Latihan Sektor Awam 5

  Program Bersepadu Potensi Dan Kompetensi 6

  11. SARAAN KETUA POLIS NEGARA 6

  Gaji 6

  Imbuhan Tetap, Elaun, Kemudahan Dan Bonus 7

  Penilaian Prestasi 7

  12. SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI 8

  Gaji 8

  Prinsip Dan Kaedah Pemindahan Gaji Di Bawah SBPA 8

 • 8/3/2019 Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA 2012 - Perkhidmatan Polis Di Raja Malaysia

  3/124

 • 8/3/2019 Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA 2012 - Perkhidmatan Polis Di Raja Malaysia

  4/124

  iii

  Bil. Perkara Muka Surat

  18. PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN KUMPULAN

  PENGURUSAN TERTINGGI, KUMPULAN PENGURUSAN

  PROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANA

  18

  Umur Persaraan Paksa 60 Tahun 18

  Kebolehalihan 19

  Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan 19

  Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan AtasKehendak Kerajaan

  19

  19. TAWARAN OPSYEN 20

  Opsyen 20

  Tempoh Opsyen 20

  Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan 20

  Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan

  Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA

  21

  Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim

  Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di

  Bawah SBPA

  21

  Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan

  SBPA dan Dihapuskan Jawatan

  22

  Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di

  Bawah SBPA

  22

  Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat SkimPerkhidmatan Di Bawah SBPA

  22

  Syarat-Syarat Opsyen 23

  Pelaksanaan Opsyen 24

  Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Pertukaran Ke Skim

  Perkhidmatan Baru

  25

  Pegawai Yang Cuti Berkursus, Cuti Separuh Gaji Atau Cuti

  Tanpa Gaji Dalam Tempoh Opsyen

  26

  Opsyen Muktamad 26

 • 8/3/2019 Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA 2012 - Perkhidmatan Polis Di Raja Malaysia

  5/124

  iv

  Bil. Perkara Muka Surat

  Pemakaian Kepada Pagawai Yang Tidak Bersetuju Menerima

  SBPA

  26

  20. TARIKH KUAT KUASA 27

  21. PEMAKAIAN 27

 • 8/3/2019 Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA 2012 - Perkhidmatan Polis Di Raja Malaysia

  6/124

  v

  SENARAI LAMPIRAN

  Bil. Perkara Muka Surat

  LAMPIRAN A

  A Glosari Istilah 1/1

  LAMPIRAN B

  B1 Senarai Skim Perkhidmatan PDRM 1/16

  B2 Format Iklan Jawatan 1/1

  B3 Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Sebelum Tarikh

  Kuat Kuasa SBPA Dan Dihapuskan Jawatannya1/1

  B4 Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Di Bawah SBPA 1/1

  LAMPIRAN C

  C1 Gaji Dan Kadar Bagi Imbuhan Tetap Jawatan Premier Dan

  Imbuhan Perumahan Premier Serta Bantuan Pembantu Rumah

  1/1

  C2 Kelayakan Elaun, Kemudahan Dan Bonus Bagi Ketua Polis

  Negara

  1/5

  C3 Jadual Gaji Minimum - Maksimum Bagi Kumpulan Pengurusan

  Tertinggi PDRM

  1/1

  C4 Jadual Pemindahan Gaji Bagi Menentukan Matagaji Baru PegawaiDalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi PDRM Yang Menerima

  Opsyen SBPA

  1/1

  C5 Contoh Kaedah Pelarasan Gaji Bagi Tarikh Pergerakan Gaji Yang

  Sama Dengan Tarikh Kuat Kuasa SBPA

  1/1

  C6 Contoh Kaedah Penetapan Gaji Bagi Tarikh Kenaikan Pangkat

  Yang Sama Dengan Tarikh Kuat Kuasa SBPA

  1/1

  C7 Contoh Pemberian Kenaikan Gaji Tahunan 1/1

  C8 Jadual Gaji Sebaris SBPA Bagi Skim Perkhidmatan Tetap 1/8

  C9 Jadual Gaji Sebaris SBPA Bagi Skim Perkhidmatan Jumud 1/3

  C10 Contoh Kaedah Pemindahan Gaji SSM Ke Gaji SBPA 1/14

 • 8/3/2019 Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA 2012 - Perkhidmatan Polis Di Raja Malaysia

  7/124

  vi

  Bil. Perkara Muka Surat

  C11 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji

  Bagi Klasifikasi Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia

  1/25

  C12 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan GajiBagi Klasifikasi Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia (Penyandang

  Yang Tidak Memenuhi Syarat)

  1/4

  LAMPIRAN D

  D1 Senarai Imbuhan Tetap 1/1

  D2 Senarai Elaun 1/2

  LAMPIRAN E

  E Senarai Kemudahan 1/3

  LAMPIRAN F

  F Borang Opsyen Persaraan Paksa

  Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan

  LAMPIRAN G

  Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan UntukMemasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA

  G1 Surat Tawaran Opsyen SBPA

  G2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran

  Opsyen SBPA

  G3 Borang Opsyen SBPA

  G4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang

  Opsyen SBPA Daripada Pegawai

  LAMPIRAN H

  Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk

  Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA

 • 8/3/2019 Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA 2012 - Perkhidmatan Polis Di Raja Malaysia

  8/124

  vii

  Bil. Perkara

  H1 Surat Tawaran Opsyen SBPA

  H2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran

  Opsyen SBPA

  H3 Borang Opsyen SBPA

  H4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang

  Opsyen SBPA Daripada Pegawai

  Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA Dan

  Dihapuskan Jawatannya

  LAMPIRAN J

  Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah

  SBPA

  J1 Surat Tawaran Opsyen SBPA

  J2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran

  Opsyen SBPA

  J3 Borang Opsyen SBPA

  J4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang

  Opsyen SBPA Daripada Pegawai

  LAMPIRAN K

  Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan DiBawah SBPA

  K1 Surat Tawaran Opsyen SBPA

  K2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran

  Opsyen SBPA

  K3 Borang Opsyen SBPA

  K4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang

  Opsyen SBPA Daripada Pegawai

 • 8/3/2019 Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA 2012 - Perkhidmatan Polis Di Raja Malaysia

  9/124

  viii

  SENARAI JADUAL

  Bil. Perkara Muka Surat

  1. Kumpulan Perkhidmatan Dan Bidang Jawatan 3

  2. Pangkat/ Gred Gaji PDRM 4

  3. Peratusan Kenaikan Gaji Tahunan 9

 • 8/3/2019 Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA 2012 - Perkhidmatan Polis Di Raja Malaysia

  10/124

  JPA.SARAAN 256/24/1-2 Siri No. :

  KERAJAAN MALAYSIA

  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011

  PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM

  BAGI PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA

  TUJUAN

  1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan Saraan BaruPerkhidmatan Awam (SBPA) bagi Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang

  melibatkan struktur perkhidmatan yang merangkumi skim perkhidmatan, syarat

  perkhidmatan, gaji, elaun, kemudahan, dan persaraan serta faedah persaraan.

  LATAR BELAKANG

  2. Bertunjangkan penyampaian perkhidmatan yang mana rakyat didahulukan danpencapaian diutamakan, maka inisiatif transformasi Perkhidmatan Awam akan

  dilaksana melalui SBPA yang berpaksikan kepada kepimpinan dinamik,

  Perkhidmatan Awam kejat, perkhidmatan yang fleksibel, modal insan berkualiti dan

  saraan yang kompetitif. Ia mengganti Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang berkuat

  kuasa sejak tahun 2002.

 • 8/3/2019 Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA 2012 - Perkhidmatan Polis Di Raja Malaysia

  11/124

  2

  3. Transformasi Perkhidmatan Awam adalah diperlukan untuk menjayakanagenda pembangunan negara yang termaktub di bawah Gagasan 1Malaysia, Program

  Transformasi Kerajaan, Model Baru Ekonomi, Rancangan Malaysia Kesepuluh dan

  inisiatif-inisiatif pembangunan yang lain.

  GLOSARI ISTILAH

  4. Istilah yang digunakan dalam Pekeliling Perkhidmatan ini adalah seperti diLampiran A.

  STRUKTUR PERKHIDMATAN

  Kumpulan Perkhidmatan

  5. Struktur perkhidmatan di bawah SBPA adalah terbahagi kepada empat (4)kumpulan perkhidmatan iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi,

  Kumpulan Pengurusan dan Profesional, dan Kumpulan Pelaksana.

  6. Kumpulan Premier merupakan lapisan teratas dalam struktur PerkhidmatanAwam yang menyandang atau memegang strategic and key position. Bagi PDRM,

  jawatan Ketua Polis Negara adalah tergolong di bawah Kumpulan Premier.

  7. Kumpulan Pengurusan Tertinggi bagi perkhidmatan PDRM bermaksudJawatan Utama yang berperanan strategik menerajui jentera pengurusan organisasi. Di

  bawah SBPA, pangkat di bawah kelompok Jawatan Utama adalah terbahagi kepada:

  7.1 Timbalan Ketua Polis Negara7.2 Pesuruhjaya Kanan Polis7.3 Pesuruhjaya Polis7.4 Timbalan Pesuruhjaya Polis

 • 8/3/2019 Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA 2012 - Perkhidmatan Polis Di Raja Malaysia

  12/124

  3

  8. Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dikekal dengan lapisan pangkats