mengenal riba

Download Mengenal riba

Post on 21-Jun-2015

1.165 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slide ini adalah hasil modifikasi drpd Slide-nya Ust Erwin Wahyu, dialih bahasa ke bahasa Melayu, dan diberi sedikit tambahan Carta di akhirnya. Smg bermanfaat.

TRANSCRIPT

  • 1. MENGENALRIBA

2. ISILAH 10 15 8 36+ x /5 7 4 2= = = = 3. TERNYATA 10 15 8 36+ x /5 7 4 2= = = =5 22 2 72 4. FORMULA+ jadi - jadi + x jadi / / jadi x 5. APAPELAJARAN APA YANG DAPAT DIAMBIL? 6. MENGENAL RIBA 7. Tinggalkanlah tujuh perkara yang membinasakan . (salah satunya adalah) memakan RIBA (HR. Bukhari dan Muslim) 8. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan MENGHARAMKAN RIBA. (Al-Baqarah[2] : 275) 9. Sudah terang berderang Sudah jelas, lugas dan tegas Namun 10. MENGAPA ? Masih banyak umat Islam yang mempraktikkan dan mengamalkannya? Hampir semua orang terlibat tanpa terkecuali? Bahkan, jarang sekali terdapat aktiviti ekonomi dan perniagaan saat ini yang bebas daripada riba. 11. Boleh jadi mereka BELUM FAHAM apa itu RIBA. 12. Apa itu riba?Secara literal,riba bermakna tambahan (al-ziyadah) 13. RIBA MENURUT ISTILAH:Semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi. (Imam Ibnu al-Arabiy, Ahkaam al-Quran, juz 1, hal. 321) 14. RIBA MENURUT ISTILAH:Tambahan yang dikenakan di dalam muamalah, wang, mahupun makanan, baik dalam kadar maupun waktunya. (Imam Suyuthiy, Tafsir Jalalain, surat al-Baqarah: 275) 15. Apa itu riba? Menurut syariat, riba adalah aqad bathil dengan sifat tertentu, sama saja apakah di dalamnya ada tambahan mahupun tidak. Perhatikanlah, anda memahami bahawa jual beli dirham dengan dirham yang pembayarannya ditunda adalah riba; dan di dalamnya tidak ada tambahan. (Kitab al-Jauharah al-Naiyyirah, juz 2, hal. 298) 16. Jika seseorang menghutangkan wang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah (darinya). (HR Bukhari) 17. Manfaat yang diperolehi daripada hutang adalah salah satu cabang dari RIBA. (HR Baihaqi) 18. Kamu hidup di dalam sebuah negeri dimana RIBA tersebar luas. Oleh kerana itu, jika salah seorang berhutang kepadamu dan ia memberikan sekeranjang rumput atau gandum atau jerami, janganlah kamu terima, kerana itu adalah RIBA. (HR Bukhari) 19. Rasulullah saw bersabda, Jika salah seorang di antara kalian memberi hutang (qardh), lalu ia diberi hadiah (oleh pengutang) atau si pengutang membawanya di atas kendaraannya, maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah itu, kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutangpiutang itu (HR. Ibn Majah) 20. Rasulullah saw bersabda, Jika salah seorang di antara kalian memberi hutang (qardh), dan si penghutang menawarkan kepadamu makanan, maka janganlah kamu menerimanya. Dan jika penghutang menawarkan tunggangan, janganlah ia menerimanya, kecuali yang demikian itu sudah biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutang-piutang itu. (HR. Baihaqi) 21. BUNGA = RIBA? 22. BUNGA = RIBA ? Iya, jika kita simpulkan dari hadith-hadith di atas. Tidak ada penafsiran lain. 23. Praktiknya dapat kita temukan di mana-mana Di kota, di desa, di kampung-kampung Oleh lembaga kewangan, pemerintah mahu pun individu per individu Di sektor Negara, Kementerian, Swasta sehinggalah ke peringkat yang paling rendah Kampung.BUNGA = RIBA ? 24. Persoalan: JIKA RIBA SUDAH BERLELUASA Adakah fakta tersebut dapat mengubah hukum RIBA menjadi BOLEH dan HALAL ? 25. MENGAPA ? Walau sudah FAHAM, tapi tetap tidak mahu meninggalkannya? 26. Alasannya .. Hal ringan Masalah remeh Dosanya kecil Jika yang diambil sedikit, mungkin dianggap tidak berdosa 27. BAGAIMANA DENGANBUNGA SEDIKIT ? Tidak ada batasan apapun mengenai JUMLAH RIBA, semuanya dianggap sama. 28. Allah SWT berfirman : Dan jika kamu bertaubat (dari aktiviti riba) maka bagimu POKOK HARTAMU; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (TMQ Al Baqarah[2] : 279) 29. DIMANA LETAK MASALAHNYA? 30. Bukan pada BESAR atau kecilnya BUNGA RIBA, tapi .. 31. kerana ummat Islam telanjur menganggap RIBA sebagai permasalahan yang kecil dan REMEH. Kalaupun dosa, dianggap kecil saja. Jadi, bukan permasalahan BESAR yang harus DITAKUTI ummat Islam. 32. OKELAH kalau begitu MARI KITA LIHAT ! 33. Orang-orang yang mengambil RIBA tidak dapat berdiri melainkah seperti berdirinya orangyang kerasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. (Al-Baqarah : 275) 34. Rasulullah SAW menjelaskan : Pada waktu aku di mirajkan ke langit, aku memandang ke langit dunia, ternyata di sana terdapat banyak orang yang memiliki perut seperti rumahrumah yang besar dan telah roboh perut-perut mereka. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati Firaun. Mereka diberdirikan di dalam api neraka setiap pagi dan petang hari. Mereka berkata : Wahai rabb kami, janganlah pernah terjadi hari kiamat. Aku tanyakan, Hai Jibril, Siapa mereka?. Jawabnya, Mereka adalah para PEMAKAN RIBA dari kalangan umatmu yang tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 35. Rasulullah SAW menjelaskan : Pada waktu aku di Israkan, tatkala kami telah sampai ke langit ke tujuh, aku melihat ke arah atasku, ternyata aku menyaksikan kilat, petir dan badai. Lalu aku mendatangi sekelompok orang yang memiliki perut seperti rumah, didalamnya banyak terdapat ular berbisa yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Aku tanyakan, Hai Jibril, siapa mereka? Dia menjawab : Mereka adalah para pemakan RIBA. 36. Rasulullah SAW bersabda, Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki, sementara ia tahu, lebih berat (dosanya) daripada berzina dengan 36 pelacur. (HR Ahmad dan ath-Thabrani) 37. Rasulullah SAW bersabda, Di dalam riba ada 99 pintu dosa. Yang paling ringan adalah seperti seorang anak lelaki yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. 38. Riba itu mempunyai 73 pintu, sedangkan yang paling ringan adalah seperti seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri (HR.Ibnu Majah dan al-Hakim) 39. Jadi ? ZINA adalah DOSA BESAR Dan TERNYATA . DOSA RIBA itu dosanya jauh LEBIH BESAR daripada dosa ZINA. Bahkan berlipat kali ganda Apatah lagi berzina dengan ibu kandung sendiri. Naudzubillah. 40. JADI ? Itukan DOSA bagi pemakan (pengambil) RIBA. Seperti tauke, pemilik bank, dll. Saya kan bukan tauke yang memakan riba Saya kan bukan pemilik bank Saya kan hanya objek bukan subjek Saya kan yang penghutang bukan yang pemiutang 41. Rasulullah saw melaknat orang-orang yang terlibat riba. Beliau bersabda, Hum sawaaun, mereka itu sama iaitu yang mengambil riba, memberinya, menuliskannya, dan yang menjadi saksinya. (HR. Muslim dan Bukhari dari Abu Hudzaifah) 42. Rasulullah saw bersabda, Apabila perbuatan ZINA dan RIBA telah berleluasa di suatu negeri, bererti penduduknya telah mengizinkan turunnya AZAB ALLAH ke atas diri mereka. 43. Allah SWT berfirman. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari bertransaksi riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (menghalalkan riba) maka orang itu adalah PENGHUNIPENGHUNI NERAKA, mereka kekal di dalamnya. (TQS Al-Baqarah : 275) 44. MASUK NERAKA SELAMANYA? Ancaman ini hanya tertuju kepada yang sudah FAHAM. Namun, tetap mengulangi bertransaksi riba kerana menolak keharaman riba. Tidak ada dosa yang lebih berat, melebihi dosa orang yang dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Dosa yang sebanding yang diberikan kepada orang kafir. 45. BAYANGKAN . Jika kita rajin solat. kita pun rajin puasa Juga gemar bersedekah Tidak lupa membayar zakat Berkali-kali pula melaksanakan hajiNamun, hanya gara-gara menghalalkan riba, tempatnya di NERAKA 46. JENIS-JENISRIBA 47. RIBA NASII`AH Tambahan yang diambil kerana penundaan pembayaran hutang untuk dibayarkan pada tempoh waktu yang baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan denda di atas kelewatan pembayaran hutang, atau sebagai tambahan hutang baru. 48. Misalnya, si A meminjamkan wang sebanyak RM200 kepada si B; dengan perjanjian si B perlu mengembalikan hutang tersebut pada tanggal 1 Januari 2014; dan jika si B menunda pembayaran hutangnya dari waktu yang telah ditentukan (1 Januari 2014), maka si B wajib membayar tambahan atas keterlambatannya; misalnya 10% dari jumlah hutang. Tambahan pembayaran di sini boleh jadi ianya sebagai bentuk denda atas kelewatan si B dalam melunaskan hutangnya, atau sebagai tambahan hutang baru kerana pemberian tempoh waktu baru oleh si A kepada si B. Tambahan inilah yang disebut dengan riba nasiiah. 49. RIBA FADLAL:Riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis. 50. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, dan tunai. Apabila jenisnya berbeza, juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan tunai. (HR Muslim dari Ubadah bin Shamit ra) 51. Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba. (HR Muslim dari Abu Hurairah) 52. Dari Fudhalah berkata: Saya membeli kalung pada perang Khaibar seharga dua belas dinar. Di dalamnya ada emas dan merjan. Setelah aku pisahkan (antara emas dan merjan), aku mendapatinya lebih dari dua belas dinar. Hal itu saya sampaikan kepada Nabi saw. Beliau pun bersabda, Jangan dijual hingga dipisahkan (antara emas dengan lainnya). (HR Muslim dari Fudhalah) 53. Sesungguhnya Rasulullah saw mengutus saudara Bani Adi al-Anshari untuk dipekerjakan di Khaibar. Kemudian dia datang dengan membawa kurma Janib (salah satu jenis kurma yang berkualiti tinggi dan bagus). Rasulullah saw bersabda, Apakah semua kurma Khaibar seperti itu? Dia menjawab, Tidak, wahai Rasulullah . Sesunguhnya kami membeli satu sha dengan dua sha dari al-jam (salah satu jenis kurma yang jelek, ditafsirkan juga campuran kurma). Rasulullah saw bersabda, Jangan kamu lakukan itu, tapi (tukarlah) yang setara atau juallah kurma (yang jelek itu) dan belilah (kurma yang