laporan pengurus pengeluaran

Download Laporan pengurus pengeluaran

Post on 18-Nov-2014

2.989 views

Category:

Business

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. 7.0 LAPORAN PENGURUS PENGELUARAN7.1 Profil Pengurus PengeluaranCIK NURULHUDA BINTI HASHIM Pengurus Pengeluaran bermula 4 Februari 2010 Cik Nurulhuda binti Hashim, warganegara Malaysia, berumur 16tahun, telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah pada 4Februari 2010 dan ialah Pengurus Pengeluaran I`ExCeL Sdn Bhd.bermula dari 4 Februari hingga 31 Oktober 2010.Pada masaini beliaumemegang jawatansebagaiPengurusPengeluaran. Sebelum ini beliau menjawat sebagai Pengawas Pusat Sumber Sekolah sejak 2007 dan memegang jawatan sebagaipenolongketuabiro aksesdan dokumentasi. Diberi kepercayaan selaku Ketua Asrama pada tahun 2008. Beliautelah dilantik sebagai Pengawas Sekolah dan memegangjawatan sebagai setiausaha biro Protokol. Pada mulanya mendapatjawatanselaku PenolongKetuaAsrama Terbilang dan akhirnya mendapat jawatan sebagai Ketua Asrama Terbilang sehingga pada tahun 2009. Beliau mengembangkanpenglibatan dalam bidang perniagaan apabila telah dipilih untuk mengikuti lawatan sosial ke Jepun dalam program Japanese Exchange Network for Youth and Students (Jenesys).Beliau telahdiberi pendedahan mengenai dunia keusahawanan yang telah berkembang pesat di negaraJepun. Di sana,beliau telah didedahkan mengenai perniagaan pinggan yang berkembangmaju. Selain itu,beliau telah mengadakan lawatan bersama ahli-ahli lembaga syarikat keMariwasa di Kuala Kangsar yang mendedahkan mereka mengenai pembuatan pinggan danhiasan yang berunsurkan pelbagai motif alam. Beliau juga telah menubuhkan kumpulanpenyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam pembuatan pinggan yang berunsurkan mesraalam. Beliau telah berjaya merangkul beberapa kejayaan di sepanjang kerjayanya. Beliautelah berjaya mendapat johan pertandingan bola keranjang sejak tahun 2007 hingga tahun

2. 2010 dan berjaya melayakkan diri hingga ke peringkat kebangsaan.Beliau juga telahmenyertai pertandingan Olympiad Mathematics dan memperoleh sehingga gred 7. Disamping itu,beliau telah mendapat anugerah tokoh nilam peringkat sekolah dan johan Nilamperingkat daerah pada tahun 2009. Beliau telah menyertai Pertandingan Catur Bestariperingkat negeri Perak dan berjaya melayakkan diri ke Pertandingan Catur Bestari PeringkatKebangsaan pada tahun 2010. 3. SIJIL DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEHISijil Penyertaan Kursus Kecemerlangan Ahli Lembaga PengarahSijil Penyertaan Kursus Penyediaan Laporan dan Pembentangan SyarikatSijil Kepimpinan sebagai Pengawas Pusat Sumber 4. Sijil Penyertaan Program KeusahawananSijil Kokurikulum dan Program Pengantarabangsaan 5. 7.2Semanis Bicara dari Pengurus Pengeluaran Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan izinnya dapat saya memikultanggungjawab selaku Pengurus Pengeluaran Syarikat I`ExCeL Sdn. Bhd. Sepanjang syarikat mula beroperasi pada 4 Februari 2010 dan berakhir pada 30Oktober 2010. Saya telah menjalankan amanah yang telah diberikan dengan sebaiknya.Saya tidak akan dapat menjalankan tanggungjawab saya tanpa bantuan 4 orang AhliLembaga Pengarah syarikat yang lain yang berdiri teguh di belakang. Tanggungjawab saya yang paling penting adalah dalam memastikan perkhidmatanyang syarikat I`ExCeL jalankan berjaya mencapai gerak kerja yang telah ditetapkan. Sayamenetapkan pembahagian tugas semua ahli syarikat dan perlu memastikan semua ahlimenjalankan tugas masing-masing. Saya juga merupakan penggerak kepada pengeluaran produk kreatif. Setiap syarikatmempunyai impian dan sasaran untuk menghasilkan produk kreatif yang dapat menarikminat pelanggan mahupun pengguna. Saya telah bermusyawwarah bersama semua ahlisyarikat dalam penghasilan produk kreatif ini. Syarikat I`ExCeL Sdn Bhd. telah berjayamenghasilkan produk kreatif yang diberi nama `Green Plate Technology. Selain itu, tidak dilupakan, jasa-jasa guru Pengelola Encik Mohd Saharizal B MohdBaharuddin dalam memberikan tunjuk ajar serta bimbingan kepada Ahli Lembaga Pengarahterutamanya dalam menguruskan syarikat. Tanpa kata-kata semangat dan bimbingan 6. daripada beliau, sudah pasti syarikat ini tidak akan kukuh seperti yang dilihat hari ini. Terimakasih cikgu. Akhir pemanis kata, keusahawanan perlu dipupuk dari peringkat awal supaya negaratidak akan ketandusan dalam melahirkan usahawan-usahawan yang berjaya menerobosdunia perniagaan sehingga ke pasaran antarabangsa. Saya berpegang kepada persepsiperniagaan Khalifah Umar Al-Khattab yang mengatakan;Tempat yang paling aku suka sekali menemui ajalku selain daripada di medan jihadialah di tempat di mana aku sedang berurusniaga mencari rezeki untuk menyarakeluargaku.Sekian,terima kasih...(NURULHUDA BT HASHIM)Pengurus Penngeluaran,Syarikat IExCeL Sdn. Bhd. 7. 7.3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWABPengurus Pengeluaran memikul tanggungjawab dan tugas yang mencabar dalammemastikan kelancaran dalam urusan perniagaan syarikat. Definisi pengeluaran bolehditakrifkan dalam usaha mengeluarkan produk mahupun perkhidmatan yang mampumemenuhi keperluan,kehendak seiring dengan keperluan semasa. Persaingan di kalangansyarikat pengeluaran merupakan cabaran terbesar untuk memastikan produk pilihan adalahproduk bermutu dan berkualiti tinggi. Oleh itu, Pengurus Pengeluaran perlu mempunyaisikap kreatif, kritis dan inovatif untuk mencipta produk dan menyelesaikan masalahpengguna. Antara tugas dan tanggungjawab Pengurus Pengeluaran adalah:MELANTIK SEKRETRIAT DALAM JABATAN PENGELUARANPengurus Pengeluaran membahagikan sekretriat kepada empat bidang iaitu1) EkstratifSekretriat ditugaskan mencari bahan dan sumber yang digunakan untuk produkkreatif yang bakal dihasilkan.2) PerkilanganTerdapat beberapa orang sekretriat ditugaskan untuk menghasilkan produk kreatifagar menjadi produk yang inovatif dan bermanfaat.3) PerkhidmatanPengurus Pengeluaran melakukan soal selidik dan mengadakan perkhidmatanbersama-sama sekretriat .4) PembinaanProses pembinaan produk kreatif dilakukan dengan teliti dan berhati-hati agarmenghasilkan produk yang bermutu dan berkualiti.MENGHASILKAN PRODUK KREATIFPengurus Pengeluaran mengadakan perbincangan bersama ahli lembaga syarikatyang lain. Masing-masing memberi pendapat dan idea mengenai penghasilanproduk kreatif. Satu kata sepakat dicapai antara ahli dan pelaksanaan produkkreatif akan dijalankan bagi memenuhi keperluan semasa. 8. MERANCANG STRATEGI PERKHIDMATAN SYARIKATPengurus Pengeluaran perlu memikirkan strategi perkhidmatan yang terbaik bagimenarik minat pelanggan mahupun pengguna. Perkhidmatan yang terbaik akanmemberi kepuasan kepada pelanggan dan akan menghasilkan keuntungan yangoptima.MENINJAU PANDANGAN PELANGGAN UNTUK PEMILIHAN PRODUKPengurus Pengeluaran mengadakanborang soal selidik untuk meninjaupandangan pelanggan dalam pemilihan produk. Jadi produk yang dihasilkan akanmemberi manfaat yang berterusan dan akan menjadi produk yang akan digunakanhingga ke generasi yang seterusnya. 9. 7.4Penilaian Prestasi SyarikatPENETAPAN KEY PERFORMANCE INDEX (KPI) Sebagai seorang Pengurus Pengeluaran yang mempunyai wawasan dan matlamatsendiri, beliau sentiasa menetapkan halatuju syarikat dan sasaran yang perlu dicapai diakhir operasi syarikat. Melalui nasihat yang diberikan guru pengelola, beliau telahmenetapkan sasaran tertentu dalam Key Performance Index (KPI) seorang PengurusPengeluaran syarikat sebagai Petunjuk Prestasi Utama yang perlu dicapai. Berikut adalahKPI yang ditetapkan hasil perbincangan dengan guru pengelola.KPI selaku Pengurus Pengeluaran - Melaksanakan Program Penyelidikan dan Inovasi Produk Kreatif - Menghasilkan produk kreatif yang berkualiti dan diiktiraf - Melaksanakan projek jualan dan perkhidmatan - Mengklasifikasikan projek perkhidmatan yang terbaikKEBERHASILAN KEY PERFORMANCE INDEX (KPI)Melalui pengambilan salah satu prinsip umum yang yang diterapkan guru pengelola iaituCekal menghadapi masalah dan kesulitan (Preserverance in the face of adversity),beliau telah berjaya melaksanakan segala tugas seorang Pengurus Pengeluaran. Berikutmerupakan rajah matlamat beserta keputusan Key Performance Index (KPI). MATLAMATKEPUTUSANCATATANMelaksanakanTercapai Pembiayaan 3 orang pelajar untuk menjalankanProgrampenyelidikan dan mendapatkan khidmat nasihat danPenyelidikan dan tunjuk ajar dari segi kepakaran dan peralatanInovasi Produk Prof. Dr. Hanafi Ismail,KreatifUniversiti Sains Malaysia, Penang. Prof. Dr. Hj Mohd Basyaruddin Bin Abdul Rahman, Institut Genom MalaysiaMenghasilkanTercapai Penghasilan produk kreatif iaitu Green Plateproduk kreatif yangTechnology yang telah berjaya memenangiberkualiti dan beberapa pertandingan.diiktirafMelaksanakanTercapai 8 projek Jualan dan Perkhidmatan telah terlaksanaprojek jualan dansepanjang tempoh operasiperkhidmatanMengklasifikasikanTercapai Perkhidmatan IExCeLSports merupakanprojek perkhidmatanperkhidmatan terbaik Syarikatyang terbaik 10. 7.5ORGANISASI JABATAN PENGELUARAN CARTA ORGANISASI JABATAN PENGELUARANSYARIKAT I`ExCeL SDN. BHD.KETUA JABATAN NURULHUDA BINTI HASHIM MUNIFAH BT. ABD AZIZBAHAGIAN TEMPAHAN BAHAGIAN PENGHANTARANAMMAR FAIDHI BIN AZAHARNORZAININ ASYIKIN BT ZAINAL ABIDIN BAHAGIAN PEMROSESAN KHAIRAN SYAMIL BIN ZOLKEPLIBAHAGIAN PROMOSIBAHAGIAN JUALANNURUL HIDAYATUL ADHA BINTI TAJRIROZETA BINTI ASBULAH 11. 7.6PERANCANGAN DAN PROSES PENGELUARAN Sebelum sesuatu projek dilakukan,langkah pertama yang perlu diambil adalah satuperancangan yang sistematik dan teratur antara Ahli Lembaga Pengarah bersama-sama ahlisyarikat bergabung tenaga menjana dan mengumpul idea-idea yang menarik. Pelaksanaanperkhidmatan dan projek dilakukan bersama-sama dengan menetapkan keuntungan danmeletakkan tanda aras untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan seterusnyamemberikan keuntungan yang maksima sepanjang penubuhan syarikat pada tahun 2010. Langkah-langkah Proses Penyediaan Perkhidmatan yang dilaksanakan oleh syarikatI`EXCEL adalah seperti yang tertera dalam carta di bawah.Mengedar maklumatMenerima/mengesahkan penyertaan Pelaksanaan Aktiviti / ProjekKawalanKosPerancanganKualitiPenghasilan Produk dan Perkhidmatan Carta aliran operasi di atas menunjukkan secara kasar mengenai peranan yangdipikul oleh semua ahli sya

Recommended

View more >