laporan pengurus pentadbiran

Download Laporan pengurus pentadbiran

Post on 28-Nov-2014

6.976 views

Category:

Business

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. 6. 0 LAPORAN PENGURUS PENTADBIRAN6.1 Profil Pengurus PentadbiranENCIK MUHAMAD ASHRAF B CHE MANSORPengurus Pentadbiran bermula 4 Februari 2010 Encik Muhamad Ashraf b Che Mansor, warganegara Malaysia,berumur 16 tahun, telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah pada4 Februari 2010 sebagai Pengarah Pentadbiran I ExCelSdn.Berhad bermula dari 4 Februari hingga 31 Oktober 2010. Padamasa itu beliau memegang jawatan sebagai PengarahPentadbiran.TanggungjawabSebelum ini beliau menjawat jawatan sebagai KetuaMultimedia Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shahsejak 2009 dan memegang jawatan sebagai Pengerusi AhliKelab Komputer. Diberi sepenuhnya kepercayaan untukmenjawat jawatan sebagai Ahli Majlis Perwakilan Pelajar dari2008 hingga tahun 2011.Pengalaman UsahawanBeliau juga diberi kepercayaan untuk menjawat jawatan sebagai Pengerusi Seratas CyberAccess Network (SCAN) tahun 2010 hingga tahun 2011.Seratas Cyber Access Network(SCAN) beroperasi sebagai kafe siber sekolah yang memupuk nilai perniagaan dalam diribeliau sehingga menceburi bidang keusahawanan. Antara kejayaan beliau ialahpeningkatan keuntungan sehingga 70% dalam pengendalian pegoperasian kafe sibertersebut.Minat dan BakatBeliau juga gemar dalam menceburi bidang multimedia dan animasi. Bakat beliau digunakandalam penghasilan montaj multimedia bagi majlis-majlis rasmi dan mendapat pengiktirafandi Daerah Larut Matang dan Selama apabila Berjaya mendapat tempat ke-3 dalampenghasilan video kreatif. Selain itu, bakat kreatif beliau juga digunakan untuk menghasilkan
  • 2. rekaan-rekaan baju menarik untuk dijual kepada pelajar. Untung yang diperolehi hasildaripada jualan sangat memberangsangkan dan memupuk nilai cinta akan keusahawanan.Kata-kata Rasuluallah S.A.W menjadi pegangan kukuh dalam diri beliau iaitu 1/10 daripadapintu rezeki datangnya daripada berniaga.Kejayaan dan pengiktirafanAntara kejayaan besar yang pernah beliau perolehi dalam kerjaya beliau ialah mendapatsijil pengikitirafan syarikat besar Microsoft Office daripada Steve Ballmer, PengarahMicrosoft. Beliau diiktiraf sebagai Microsoft Office Word 2007 Specialist pada tahun 2010.Beliau juga mendapat tempat ke-3 dalam penghasilan montaj kreatif di Daerah Larut Matangdan Selama. Sijil Microsoft Office Word Specialist Karnival ICT Montaj yang Berjaya dihasilkan Daerah Larut Matang & Selama di laman Facebook
  • 3. SIJIL DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEHI Sijil Penyertaan Kursus Kecemerlangan Ahli Lembaga Pengarah Sijil Penyertaan Kursus Penyediaan Laporan dan Pembentangan Syarikat
  • 4. 6.2 Tinta Pengurus Pentadbiran Alhamdullilah, setinggi-tinggi syukur kehadrat Illahi kerana rahmat dan kurnia-NyaLaporan Syarikat IExCel Sdn. Bhd. dapat dihasilkan bagi tahun 2010. Selaku Pengarah Pentadbiran Syarikat IExCel Sdn. Bhd. ingin saya merakamkansetinggi-tinggi ucapan kepada Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNP) yangmenganjurkan program yang bercirikan keusahawanan supaya terlibat dengan ProgramUsahawan Muda ini untuk memajukan bangsa dan negara tercinta. Jutaan terima kasihdiucapkan kepada pihak sekolah dan Pengetua Cemerlang, Puan Rahimah Binti Mohd Surakerana sentiasa menyokong aktiviti syarikat sepanjang penubuhannya. Segala projek yangdijalankan sentiasa mendapat keizinan daripada pihaksekolah dan Puan PengetuaCemerlang. Terima kasih atas sokongan yang memberangsangkan ini. Selain itu, tidak dilupakan, jasa-jasa guru Pengelola Encik Mohd Saharizal B MohdBaharuddin dalam memberikan tunjuk ajar serta bimbingan kepada Ahli Lembaga Pengarahterutamanya dalam menguruskan syarikat. Tanpa kata-kata semangat dan bimbingandaripada beliau, sudah pasti syarikat ini tidak akan kukuh seperti yang dilihat hari ini. Terimakasih cikgu. Di samping itu, terima kasih diucapkan kepada Ahli Lembaga Pengarah danahli pemegang saham atas segala kerjasama yang diberikan sepanjang penubuhan syarikatini. Harapan kami dalam Program Usahawan Muda ini ialah supaya syarikat kami terusmemperoleh kejayaan dalam perniagaan dan sentiasa diberi kepercayaan daripadapelanggan.
  • 5. Di samping itu, harapan kami juga adalah supaya IExCeL Sdn.Bhd. terpilih sebagaisyarikat terbaik PUM peringkat negeri mahupun peringkat kebangsaan. Kejayaan ini hadiahyang kami mampu bayar sebagai membalas jasa guru-guru dan pihak lain yang terlibat.Insya-Allah. Di sini juga saya ingin mengatakan bahawa penyertaan kami dalam ProgramUsahawan Muda (PUM) adalah satu perlaksanaan yang seiring dengan harapan pihakPerbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNP) untuk melahirkan generasi usahawanbumiputera yang cemerlang. Oleh itu segala perhatian dan tunjuk ajar semua pihak kepadasyarikat ini, amat saya hargai. Akhir kata daripada saya, menjadikan kata-kata cendiakawanBill Gates sebagai pegangan saya.As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others.-Bill GatesSekian, terima kasih.(Muhamad Ashraf b Che Mansor)Pengurus Pentadbiran,Syarikat IExCeL Sdn. Bhd.
  • 6. 6.3 Tugas Pengurus PentadbiranSeorang Pengurus Pentadbiran melaksanakan tanggungjawab pengurusan sumbermanusia bagi memastikan tugas dan gerak kerja ahli syarikat berjalan sempurna. Antartugas-tugas utama Pengurus Pentadbiran ialah :- Menyediakan notis dan minit mesyuarat syarikat kepada para pemegang saham sebelum mesyuarat. diadakan selewat-lewatnya tujuh hari sebelum tarikh mesyuarat akan diadakan. Menyimpan rekod kehadiran mesyuarat, memegang rekod peribadi ahli-ahli syarikat, kakitangan dan pemegang saham. Menyediakan agenda dan mencatat minit mesyuarat serta mengedarkan minit mesyuarat kepada para pemegang saham sebelum mesyuarat diadakan. Memantau dan memastikan semua ahli tahu serta melaksanakan tugaas masing- masing Menjadualkan aktivti serta tugas setiap ahli dalam semua projek. Memotivasikan serta memberi perangsang kepada ahli-ahli syarikat. Pembayaran gaji dan upah ahli syarikat.Beliau melaraskan pembahagian tugas ahli-ahli syarikat. Menyediakan Sijil Saham ahli dan diberikan kepada pengurus kewangan. Bertindak sebagai setiausaha syarikat dan sebagai orang kanan kepada Pengurus Besar mewakili Pengurus Besar dalam mesyuarat dan sebarang perjumpaan sewaktu ketiadaannya.
  • 7. 6.4 Penilaian Prestasi SyarikatPENETAPAN KEY PERFORMANCE INDEX (KPI)Sebagai seorang Pengurus Pentadbiran yang mempunyai wawasan dan matlamat sendiri,beliau sentiasa menetapkan halatuju syarikat dan sasaran yang perlu dicapai di akhiroperasi syarikat.Melalui nasihat yang diberikan guru pengelola, beliau telah menetapkansasaran tertentu dalam Key Performance Index (KPI) seorang Pengurus Pentadbiransyarikat sebagai Petunjuk Prestasi Utama yang perlu dicapai. Berikut adalah KPI yangditetapkan hasil perbincangan dengan guru pengelola. Melaksanakan mesyuarat bulanan Menyimpan rekod dan dokumen dengan selamat Memastikan gaji dikeluarkan tepat pada masanya Kehadiran dalam mesyuarat mencapai 100%KEBERHASILAN KEY PERFORMANCE INDEX (KPI)Melalui pengambilan salah satu prinsip umum yang yang diterapkan guru pengelola iaituMementingkan integriti dalam semua hal pengurusan.(Integrity in all matters), beliautelah berjaya melaksanakan segala tugas seorang Pengurus Pentadiran. Berikut merupakanrajah matlamat beserta keputusan Key Performance Index (KPI). MATLAMAT KEPUTUSAN CATATAN Melaksanakan mesyuarat Menyenaraikan semua jenis mesyuarat Tercapai bulanan di dalam takwim tahunan Menyimpan rekod dan Menyediakan fail- fail supaya lebih Tercapai dokumen dengan selamat teratur Memastikan gaji di keluar kan Perbincangan bersama 5 orang Ahli Tercapai tepat pada masanya Lembaga Pengarah Membuat hebahan kepada ahli-ahli, Kehadiran dalam mesyuarat Tercapai yang mempunyai aktiviti tertentu mencapai 100% dikecualikan
  • 8. PRESTASI PENTADBIRAN SYARIKAT Secara keseluruhannya, ahli Syarikat IExCeL Sdn. Bhd. sentiasa komited sertabersungguh-sungguh dalam setiap tugas yang diberikan. Sistem pembayaran gaji yangteratur dan pembahagian tugas yang sistematik dan adil berjaya memotivasi ahli syarikatuntuk meningkat prestasi kerja dan cekap semasa menjalankan tugas masing-masing. Dari penilaian prestasi Guru Pengelola setiap ka

Recommended

View more >