kecelaruan pragmatik (ppt) - 2

Download Kecelaruan Pragmatik (PPT) - 2

Post on 26-Aug-2014

164 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ISI KANDUNGAN

OBJEKTIF KAJIAN

SKOP KAJIAN

BATASAN KAJIAN

SIGNIFIKAN KAJIAN

PERMASALAHAN KAJIAN

MASALAH KAJIAN

SUBJEK KAJIAN

KAEDAH KAJIANPemerhatian Temu bual bersama ibu bapa dan subjek Kepustakaan

DEFINISI OPERASIONAL

DEFINISI OPERASIONAL

DEFINISI OPERASIONAL

DEFINISI OPERASIONAL

TEORI DAN METODOLOGI

KERANGKA TEORI

KERANGKA TEORI

KERANGKA TEORI

BEHAVIOURISME vs MENTALISME

KERANGKA KONSEP

KERANGKA KONSEP

KESIMPULAN