kecelaruan emosi

Download kecelaruan emosi

Post on 14-Jun-2015

2.485 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

subjek edu topik3

TRANSCRIPT

TOPIK 3: PERKEMBANGAN ISIISU REMAJA DI DALAM BILIK DARJAHPengenalan Perubahan yang dilalui oleh seorang remaja sering kali memberi kesan kepada aktiviti mereka sebagai pelajar dalam bilik darjah Oleh itu, guru memainkan peranan penting dalam membantu pelajar tersebut

Perkembangan isuisu remaja di dalam bilik darjah bahas a kecacatan

emosi

tingk ah laku salah

bahasa a)Ciri b)Punca c)Kesan Kaedah menangani

kemurungan

kebimbangan

laku masalah disiplin kelangsangan

Kaedah menangani Kaedah menangani

3.1 Kecelaruan BahasaBahasa Definisi bahasa (Feldman,2005) : Sebagai penghantaran dan penerimaan maklumat menerusi simbol yang tersusun mengikut percaturan tertentu (Cohen, 2001) : Konsep bahasa mencakupi kemahiran mengaitkan ayat untuk dijadikan cerita yang bermakna, faham akan bahasa badan serta peraturan sosial dan budaya untuk berhubung dengan masyarakat

Peranan bahasa sebagai alat perhubungan dan penyatuan masyarakat membina dan memperoleh dan menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam konteks psikologi, bahasa digunakan untuk mengawal tingkah laku san emosi orang lain dan diri sendiri

3.1.1 Jenis Kecacatan Bahasa

a)Lambat berbahasa (language delay) : misalnya kanak-kanak b)Kecelaruan bahasa : Kecacatan dari segi pemahaman dan penggunaan bahasa dalam bentuk pertuturan, penulisan dan simbol Mencakupi kecacatan bahasa dari segi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan prakmatik Masalahnya lebih berat

Punca Faktor biologi : a)Pesakit sindrom down yang kurang kemampuan dari segi fonologi dan prakmatik b)Pesakit Fragile X yang kurang ekspresi dalam pengucapan dan mempunyai masalah dalam pragmatik Kecacatan pertuturan : a)Salah sebutan b)Kacacatan suara c)gagap

Fonologi : kajian tentang bunyi sebutan Semantik : kajian tentang makna kata dan ayat Morfologi : kajian tentang pembentukan kata Sintaksis : kajian tentang pembentukan kata Pragmatik : ilmu praktikal tentang cara menggunakan bahasa untuk komunikasi Pengkisahan : kemahiran berbual, bercerita, menerangkan atau menghuraikan sesuatu Kemahiran mendengar : kemahiran mengingat dan menganalisis maklumat lisan

3.1.2 Simptom kecacatan bahasa dan kecelaruan psikologi ( Cohen, 2001 ) Kanak-kanak dan remaja yang mengalami masalah kecelaruan psikologi biasanya menunjukkan kecacatan bahasa Justeru mudah dikesan oleh ibubapa di rumah ataupun guru di dalam kelas

Contoh : a)Pelajar tidak mendengar semasa berbual b)Tidak patuh apabila diarahkan c)Cenderung untuk bercakap banyak d)Suka menyampuk e)Memberi jawapan sebelum mendengar keseluruhan soalan

Contoh (samb.) f) Masalah kebimbangan yang keterlaluan/gementar untuk bercakap di hadapan khalayak ramai g) Sensitif pada kritikan dan penilaian negatif h) Pelajar yang mengalami oppositional defiant disorder kerap kali enggan patuh pada arahan orang yang lebih dewasa

3.1.3 Kesan kecacatan bahasa Kecacatan bahasa akan meninggalkan kesan yang besar kepada kehidupan manusia (Reed, 2005) Kesan negatif kecacatan bahasa boleh dilihat dari aspek sosial, akademik, ekonomi dan kelakuan Kesan utama : a)Gangguan terhadap hubungan peribadi dan kemasyarakatan b)Sukar memahami orang lain dan sukar juga orang lain memahami mereka (interaksi sosial sukar dicapai)

Kesan utama (samb.)c) Bagi pelajar, sukar untuk mencapai kecermelangan dalam bidang akademik. Akibatnya ramai yang tercicr dalam persekolahan menyebabkan pemilihan kerjaya mereka terbatas dan seterusnya akan mempengaruhi kedudukan ekonomi mereka pada masa hadapan d) Terlibat dalam kes disiplin, salah laku dan penyalahgunaan bahan-bahan terlarang seperti rokok, arak dan dadah

3.1.4 Ciri-ciri Umum Remaja Yang Bermasalah Kecacatan BahasaMenurut REED(2005) Tidak dapat mengingat maklumat yang diberitahu di dalam kelas. Tidak mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran serta kerja berkumpulan. Tidak mendengar guru mengajar. Tidak dapat memberikan makna atau menggunakan kata dengan betul. Tidak berupaya untuk belajar daripada soalan yang ditanya oleh pelajar lain. Tidak pandai menjalin hubungan yang baik dengan rakan. Tidak dapat menyiapkan tugas dalam masa yang ditetapkan.

Menurut OWENS(2004)Susah memahami dan mematuhi arahan. Sukar menggunakan bahasa untuk keperluan harian. Berkelakuan kasar dalam hubungan sosial. Mempunyai masalah untuk bertutur dengan berkesan. Tidak pandai menyusun idea lisan dan tulisan. Tidak memahami jenaka dan ulasan yang tersirat. Tidak mampu mentafsir emosi atau meramal hasrat orang lain. Memberikan tindak balas yang tidak sesuai terhadap soalan.

3.1.5 Penilaian Kecacatan BahasaREED (2005), pelajar akan diletakkan di bawah pemerhatian saintifik dan temu bual secara saintifik akan dijalankan. Seterusnya, penilaian dibuat dengan alat saringan ujian bahasa seperti Clinical Evaluation of Language Fundamentals Screening Test oleh Semel, Wiig, secord (1996). Ujian saringan akan diikuti dengan alat ujian piawai seperti Comprehensive Test of Phonological Processing oleh Wagner, Torgesen dan Rashotte (1999) serta Oral and Written Language Scales oleh Carrow-Woolfolk (1996).

3.1.6 Punca Kecacatan Bahasa Dan Kaedah Menanganinya 1.Terencat akalCiri-ciri bahasa: -Perbendaharaan kata lambat berkembang. -Hanya mampu membina ayat mudah dan pendek -Sebutan mirip kepada perkembangan kanak-kanak prasekolah. -Lemah dari segi kefahaman dan pengulangan bahasa. Teknik mengatasi: -Penggunaan bahan bantu mengajar berbentuk visual dan audio. -Menekankan kepada perbezaan dan persamaan kata. -Kaedah pengulangan bahan pengajaran , perkaitan dan teknik mengingat dapat digunakan untuk meningkatkan ingatan jangka pendek.

2. Ketidakmampuan belajar bahasaCiri-ciri bahasa: -Susah untuk menjawab soalan. -Bermasalah dalam memahami definisi dan bahasa tersirat. -Sukar memahami ayat negatif dan pasif. -Tidak konsisten dalam sebutan -Sukar membezakan huruf atau bunyi kata yang lebih kurang sama. Teknik mengatasinya: -Mengurangkan rangsangan yang tidak diperlukan. -Alat bantu mengajar visual dan fizikal.

3. Kecacatan bahasa khususCiri-ciri pelajar: -Percakapan seperti kanak-kanak. -Kurang fleksibel dalam menyampaikan maklumat. -Memberikan maklum balas yang tidak sesuai untuk tajuk perbincangan. -Penceritaan kurang lengkap. -Perkembangan perbendaharaan kata yang lambat. -Kurang mampu membuat huraian. Teknik mengatasinya: -Menamakan huruf dan objek. -Menggunakan lagu sebagai alat untuk mengingat. -Menggunakan bahasa isyarat untuk mengingat. -Melakonkan atau melagukan gambar. -Mengelompok kata dan objek.

4. Pengabaian dan penderaanCiri-ciri bahasa: Lemah dari segi kemahiran berbual. Mengelak untuk berbincang tentang perasaan. Berbual untuk tempoh yang singkat sahaja. Perbendaharaan kata untuk menghuraikan perasaan terhad. Lebih kerap menggunakan ayat mudah atau pendek. Mempunyai masalah kefahaman bahan lisan dan pembacaan.

Teknik mengatasinya: Owen(2004) Mengenal pasti punca serta menyelesaikan kes pengabaian dan penderaan. Menggalakkan mereka untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan sebaya. Perlu dilatih untuk peka dengan rangsangan. Galakan untuk berkongsi masalah dan meluahkan perasaan.

Cohen(2001) 4 jenis intervensi: Meningkatkan kemahiran sosial pelajar. Penghapusan tingkah laku bermasalah di dalam kelas. Terapi mainan. Terapi keluarga.

Reed(2005) Mengajarkan kemahiran dan strategi untuk belajar bahasa. Memberikan ganjaran sewajarnya jika pelajar menunjukkan peningkatan dalam kemahiran berbahasa.

Garis panduan lain dari Owens(2004) Bercakap dengan anak-anak tentang hal-hal yang mereka suka dan berkongsi keseronokan mereka. Elakkan bertanya terlalu banyak soalan. Galakkan anak-anak untuk bertanya dan jawablah soalan mereka dengan jujur dan terbuka. Gunakan intonasi yang lembut dan masukkan unsur lawak jenaka. Jangan menghakimi atau mertertawakan kanakkanak kerana mereka tidak lagi mahu bercakap.

Berikan masa yang cukup untuk mereka memberikan tindak balas. Hormati mereka dengan jangan menyampuk ketika mereka sedang bercakap. Galakkan mereka untuk terlibat dalam perbualan dengan orang lain dan dengar idea mereka. Terima mereka dan kemampuan mereka berbahasa seadanya.

3.2 Kecelaruan Emosi Remaja merupakan satu tempoh peralihan yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Cabaran dan dugaan kadangkala menimbulkan perasaan negatif. Perkara ini sebenarnya adalah perkara biasa. Namun begitu, jika terlalu lama dibiarkan hingga menganggu kehidupan sosial mereka akan membuatkan mereka mengalami kecelaruan emosi.

Kecelaruan emosi

Kemurung an

Kebimbangan

3.2.1 Kemurungan Kadar kemurungan meningkat dua kali ganda pada zaman dari kanak-kanak dan akan meningkat lagi apabila menjadi dewasa(Robert, 1997) Kanak-kanak dan remaja yang murung biasanya tidak mahu berkongsi masalah dan lebih banyak mendiamkan diri. Ini menyukarkan kita untuk menjejaki pelajar yang mengalami kemurungan

Faktor Kemurungan Ibu bapa sendiri yang mengalam i kemurung individu yang an sering dikenakan hukuman, kurang mendapat perhatian dan

mengalami pengalaman lampau yang negatif Cth- kematian, dirogol, ibu bapa bercerai dll (Robert dan Bishop, 2005)

Ciri-ciri Individu Yang Mengalami KemurunganSelalu fikir ingin membunuh diri Hilang keseronokan apabila melakukan aktiviti yang dahulunya Sedih yang keterlaluan Tidak suka aktiviti sosial

Rasa diri tidak berharga apabila orang menegur melakukan kesalahan

Cara Mengatasi Masalah KemurunganLangkah awal- jika sudah pasti mengalami kemurungan, sejarah silam mereka perlulah disemak Ujian klinikal khasperbincangan bersama ibu bapa/penjaga Keluarga bina interaksi yang sihat antara ahli keluarga. Makanan yang sihat serta disukai Perlu bertolak ansur jika ada permintaan tertentu Jangan mendesak mereka menja