kumpulan 14 : kbat

of 45/45
SME 3023 TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL SCIENCES BIL . NAMA NO. MATRIK 1. MOHAMMAD FAIZ BIN SAMURI D20101037396 2. NURUL AFIQAH BINTI MD NASARUDIN D20101037371 3. SITI NOR NAQIAH BINTI JUSOH D20101037314 4. NURUL SYUHADA BINTI MOHAMAD RAZALI D20101037330

Post on 20-Jul-2015

95 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

SME 3023TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL SCIENCESBIL.NAMANO. MATRIK1.MOHAMMAD FAIZ BIN SAMURID201010373962.NURUL AFIQAH BINTI MD NASARUDIND201010373713.SITI NOR NAQIAH BINTI JUSOHD201010373144.NURUL SYUHADA BINTI MOHAMAD RAZALID201010373301Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)Apakah itu KBAT?Onosko & Newmann (1994), mentakrifkan KBAT sebagai penggunaan potensi minda untuk menangani cabaran baru. KBAT memerlukan seseorang memahami, menterjemah, menganalisis dan memanipulasikan maklumat.Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu (KPM,2013)

6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global5Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)

Kemahiran memimpinIdentiti nasionalKemahiran dwibahasaEtika dan KerohanianKemahiran berfikirPengetahuan6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global#Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Kemahiran berfikir arastinggi biasanya merujukkepada empat tahapkemahiran teratas dalamTaksonomi Bloom edisisemakan (Anderson & Krathwohl, 2001)mengaplikasi, menganalisis,menilai dan mencipta.

TUJUAN DIPERKENALKAN KBAT

1. Mengubah amalan hafalan kepada pemahaman2. Meningkatkan tahap kesedaran pengetahuan (lebih banyak analisa, menilai dan mencipta)3. Mewajarkan penyelesaian dan penemuan4. Diperlukan untuk penyiasatan saintifikSoalan aras tinggi menggalakkan pembelajaran sebab jenis soalan ini memerlukan pelajar mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai maklumat, bukan semata-mata mengingat fakta.

Masalah boleh diselesaikan dengan kaedah yang biasa digunakan oleh pelajar dengan mereplikasikan kaedah yang dipelajari sebelum secara langkah demi langkah.Masalah yang memerlukan analisis dan penaakulan matematik; banyak masalah bukan rutin boleh diselesaikan dengan lebih daripada satu cara, dan mungkin mempunyai lebih daripada satu penyelesaian.Tidak semua tugasan sama, tugasan yang berbezamenggalakkan tahap dan jenis pemikiran yang berbeza.

Tahap pemikiran di manamurid melibatkan diri akanmenentukan tahappembelajaran mereka.

Soalan Bukan Rutin yangmemerlukan tahap kognitifyang lebih tinggi dapatmembentuk KBAT dalamkalangan murid.ISU GURU DALAM KBAT

ISU GURU DALAM KBATGuru menggunakan kaedah tradisional dalam pengajaranPendidikan berpusatkan peperiksaan

Guru tidak bersediaAras soalan yang digunakanGURU MENGGUNAKAN KAEDAH TRADISIONAL DALAM PENGAJARAN.Teacher-centered.Murid tidak boleh berfikir.Ilmu berbentuk nota hafalan tiada perbincangan dalam kalangan murid murid bergantung pada guru untuk memahami sesuatu topik.Rosli (1998): amalan biasa dibilik darjah masih bersifatkan tradisional iaitu guru masih menggunakan sebahagian besar masa PdP utk bercakap dan memberi penerangan manakala penglibatan murid hanya didapati apabila menjawab soalan.

ARAS SOALANTeknik penyoalan guru di dalam kelas. Respon guru kepada soalan muridAras soalan yang diberikan berada di aras rendah.Soalan tak menggalakkan murid berfikir.90 peratus soalan yang dikemukakan oleh guru adalah pada aras rendah.(Rajendran, 2001)Respons guru terhadap soalan yang diberikan oleh murid dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid Robert Sternberg (American Cognitive Psychologist), 7 aras dalam memberi respons kepada persoalan murid.Singkirkan soalan murid.Menyatakan semula persoalan murid sebagai respon.Mengaku tidak tahu atau memberikan maklumat pada persoalan murid.Berikan galakan kepada murid untuk mendapatkan jawapan respon atau jawapan daripada pihak yang boleh memberi jawapan.Galakkan sumbang saran atau menyuarakan pertimbangan untuk kemungkinan jawapan alternatif.Galakkan murid untuk mempertimbangkan jawapan alternatif dan kaedah untuk menilai kemungkinan jawapan tersebut.Menggalakkan murid untuk mempertimbangkan pelbagai kemungkinan jawapan alternatif, ditambah dengan kaedah pembuktian berserta mengambil tindakan susulan untuk menilai jawapan tersebut.

PENDIDIKAN BERLANDASKAN PEPERIKSAANGuru ajar untuk peperiksaan.Fokus kepada soalan peperiksaan.Mengajar pelajar menguasai maklumat untuk peperiksaan dan mengembang daya pemikiran adalah dua matlamat yang berlainan (Pushpalatha,2006)Melahirkan murid yang struktural kuat ingatan menghafal dan mengingat pelajaran berbanding memberikan pendidikan holistik yang melahirkan murid inovatif dan kreatif (Berita Harian, 2010)

GURU TAK BERSEDIAAspek pengetahuan: guru lebih yakin dari segi ilmu pengetahuan yang mereka miliki untuk mengajar berbanding ilmu pengetahuan mengenai KBAT.Kemahiran Padagogi: guru lebih yakin dari segi kemahiran padagogi yang miliki untuk mengajar subjek berbanding kemahiran padagogi mengajar KBAT.Faktor yg mempengaruhi persepsi guru tentang ilmu kemahiran dan sikap: guru yg menghadiri kursus KBAT tidak percaya mereka bersedia mengajar KBAT. Rajendran(2001)

ISU SEMASAKBAT-Memerlukan Pelajar Yang Aktif Berfikir

Pengenalan i-THINK Kepada Sistem Pendidikan Negara

KBAT- Memerlukan Pelajar Yang Aktif BerfikirKONSEP BERFIKIR Edward de Bono ( 1976 )- Kemahiran berfikir membolehkan manusia melihat pelbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah

Dewey ( 1910 ) menegaskan :- Pemikiran yang dihasilkan adalah kerana terdapat situasi keraguan atau masalah tertimbul.

Menurut pandangan Islam, berfikir ialah fungsi akal yang memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan beroperasi. Menurut N.S. Rajendran, 2001 menyatakan KBAT memerlukan pelajar yang aktif.Pelajar aktif- aktif berfikir, aktif ketika proses PdPPelajar pasif lebih kepada menghafal berbanding memahami.Suasana kelas mempengaruhi keaktifan pelajar.Kesediaan pelajar kurang mampu untuk menjawab item KBAT.KESAN PERLAKSANAAN KBAT TERHADAP PELAJAR

Pengenalan i-THINK Dalam Pendidikan

Diperkenalkan pada November 2012.i-THINK membawa maksud innovative THINKing (pemikiran inovatif)Bertujuan meningkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir.Melahirkan pelajar berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.

Status Pelaksanaan i-THINK

Peluasan i-THINK

Sekolah Showcase i-THINK(10 buah sekolah)27

SMK Tun Hussien Onn, PeraiSK Pusat Bukit Besar, Kuala TerengganuSMK Kota MaruduSMK Convent MuarSK Paya Pulai, TermelohSK Kiaramas, Kuala LumpurSJKC Wen Hua, MelakaSMK Gaal, Pasir PutehSJKT Port DicksonSK PadawanEmpat buah sekolah menengahEnam buah sekolah rendah27Harapan untuk program i-THINK

MENGAPAKAH KITA PERLU MEMBUAT REFLEKSI DAN MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEPERIKSAAN PUSAT?Pentaksiran sekolah di Malaysia menilai semua aspek kehidupan terutamanya:

Pengajaran dan pembelajaranKepimpinan sekolahPenumpuan kepada peningkatan prestasi sekolahPeningkatan kualiti soalan KBAT dalam penilaian akan menjadi kritikal dan bukan hanya bergantung dengan peratusan sahajaSoalan KBAT hari ini

sering berulang-ulang dan arahan sama setiap tahundibuat secara terhad dan menggunakan rangsangan asasmengikut struktur yang ditetapkan dan biasa, membimbing pelajar ke arah jawapankebanyakannya terhad kepada kata arah berimpak rendahSelain daripada sistem kelas yang terbaik seperti PISA dan TIMSS, soalan KBAT dalam penilain di Malaysia perlu penambahbaikan dalam beberapa bidang.Ciri utama soalan KBATRANGSANGAN

Menggunakan stimulus secara ekstensif untuk menjana kemahiran inferens dan penaakulan kritis

Contoh: Petikan, gambar rajah, graf

KBAR / LOTS

Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Maria? KBAT/HOTS

Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Dia memberikan RM4.00 kepada jurujual. Berapakah bilangan syiling yang diterima oleh Maria sekiranya jurujual itu memberikannya beberapa syiling 5 sen, 10 sen dan 20 sen? Terangkan jawapan anda? PEMIKIRAN BERLAPIS

Mentafsir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberi impak yang lebih besar

Pemikiran aras tinggi memberi tumpuan kepada:

Mengaplikasi

Kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baharu Menganalisis

Mencerakinkan atau menstukturkan maklumat ke dalam bahagian yang kecil, menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan atau maklumat yang berkaitan antara satu sama lainMenilai

Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard melalui pemeriksaan dan kritikanMencipta

Menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu, menyusun, menjana idea, merancang atau menghasilkan semula elemen ke dalam corak atau struktur yang baharu. HASIL PROSES ANALISISSEGIEMPATSEGITIGABULATANHASIL PROSES SINTEKSISKONTEKS YANG BAHARU

~ Konteks yang merujuk kepada situasi baharu yang tidak lazim kepada pelajar.

~ Bertujuan merangsang murid berfikir dan bukannya menyatakan semula apa yang telah dipelajari didalam bilik darjah

SITUASI SEBENAR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

Mencabar murid untuk menyelesaikan suatu masalah kehidupan sebenar

KBAR / LOTS

1.Cari perimeter segi empat tepat yang mempunyai panjang 8 meter dan lebar 17 meter. 2.Cari panjang sebuah segi empat tepat yang mempunyai luas 48 meter persegi dan lebar 6 meter. KBAT/HOTS

Mamat ingin membina pagar bagi reban ayam yang berbentuk segi empat. Dia mempunyai 20 meter wayar pagar. 1.Apakah saiz segiempat yang boleh beliau hasilkan? 2.Bentuk manakah yang terbaik? ITEM TIDAK BERULANG

Item pelbagai/berbeza setiap tahun melangkaui bahan buku teks bagi mewujudkan situasi yang baharu

KBAR / LOTS

Bundarkan 726 kepada ratus yang terdekat? KBAT/HOTS

Apakah nombor yang boleh dibundarkan kepada 700? Penyoalan yang berkesan adalah satu aset yang penting bagi setiap guru. Sama seperti seorang mekanik yang baik memilih alat yang tepat dan sesuai untuk kerja dan menggunakannya dengan betul. Seorang guru yang baik menggunakan soalan yang sesuai dengan tahap murid dan teknik penyoalan yang baik dan berkesan.

( Willian G Camp, Virginia Polytechnic Institute and State University)

RUMUSANKBAT perlu diselaraskan dengan kurikulum sedia ada.Murid yang mahir melakukan operasi pemikiran seperti membanding, menganalisis dan membuat inferens berupaya meningkatkan kefahaman dan mengukuhkan pembelajaran. Jika aspek KBAT dikuasai dengan baik, ia akan menjadi satu alat yang berguna untuk membantu murid belajar. Seterusnya dapat meningkatkan prestasi pencapaian dan memperbaiki kelemahan diri.Sangat diperlukan untuk hidup di dunia yang pesat berubah dan berorientasikan teknologi.

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)Sekian, terima kasih44

44