contoh instrument matematik 2011

Download Contoh Instrument Matematik 2011

Post on 13-Jul-2015

119 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

BAND

6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif. B6 D1: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea, kreativiti dan inovasi. B6 D1 E1: Mereka cipta model daripada bentukbentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran: a. Murid cipta model daripada bentuk-bentuk 3D . b. Terangkan hasil binaan.

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Nama: Kelas : Rujukan: B6 D1 E1 Arahan : Cipta model daripada bentuk-bentuk 3D dan terangkan hasil binaan. Tarikh:

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

BAND

6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif. B6 D1: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea, kreativiti dan inovasi. B6 D1 E2 : Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran: a. Murid mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia yang memudahkan urusan jual beli.

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Nama: Kelas : Rujukan: B6 D1 E2 Arahan : Cipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia yang memudahkan urusan jual beli. Tarikh:

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

BAND

6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif. B6 D1: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea, kreativiti dan inovasi. B6 D1 E3 : Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran: a. Murid menghuraikan ciri-ciri menambah dan menolak nombor bulat.

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Nama: Kelas : Rujukan: B6 D1 E3 Arahan : Huraikan ciri-ciri menambah dan menolak nombor bulat. Tarikh:

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

BAND

5 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi. B5 D1: Menyelesaikan masalah matematik yang kompleks menggunakan pelbagai strategi. B5 D1 E1 : Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak, mengikut prosedur.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran: a. Murid menyelesaikan masalah matematik yang diberi mengikut prosedur.

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Nama: Kelas : Rujukan: B5 D1 E1 Arahan : Selesaikan masalah matematik berikut.a) Fahmi ada RM10. Dia membeli sebuah buku. Baki wangnya adalah 4

Tarikh:

keping RM1. Berapakah harga buku tersebut?

b) Hafiz ada RM 5. Dia membelanjakan kesemua wangnya untuk membeli buku dan pensel. RM2 RM1

Berapa buah buku dan pensel yang dapat dibelinya?

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

BAND

5 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi. B5 D1: Menyelesaikan masalah matematik yang kompleks menggunakan pelbagai strategi. B5 D1 E2 : Menghasilkan corak berdasarkan bentuk 2D: 1 a. segi empat 2 b. segi tiga c. bulatan.

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran: a. Murid menghasilkan corak daripada bentuk 2D

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

Nama: Kelas : Rujukan: B5 D1 E2

Tarikh:

Arahan : a) Hasilkan corak bunga menggunakan bentuk bulatan dan segi tiga

b) Lukis sebuah rumah menggunakan gabungan bentuk segi empat, segi tiga dan bulatan.

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

BAND

4

PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkahlangkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah B4 D1: Menyelesaikan masalah matematik mudah. B4 D1 E1 : Membina ayat matematik berdasarkan situasi

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran: a. Murid membina ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Nama: Kelas : Rujukan: B4 D1 E1 Arahan : Tulis ayat matematik berdasarkan situasi berikut.a) Marini ada 5 buah buku. Dia membeli 4 buah buku lagi. Marini ada 9 buah

Tarikh:

buku semuanya. Ayat matematik :

b) Hakimi ada 9 batang pensel. Dia memberikan 3 batang pensel kepada adiknya. Sekarang, Hakimi mempunyai 6 batang pensel. Ayat metematik :

c) Ravi ada RM10. Dia membeli sebuah buku cerita berharga RM4. Wang

Ravi masih berbaki RM6. Ayat matematik :

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

BAND

4

PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkahlangkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah B4 D1: Menyelesaikan masalah matematik mudah. B4 D1 E2 : Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran: b. Murid menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak..

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Nama: Kelas : Rujukan: B4 D1 E2 Arahan : Selesaikan masalah matematik yang berikut.a) Ai Ling ada 3 biji epal. Dia membeli lagi 6 biji epal. Berapakah jumlah epal

Tarikh:

yang Ai Ling ada?

b) Mary ada 14 keping setem. Kakaknya memberikan Mary 4 keping setem lagi. Berapa keping setem yang Mary ada?

c) Azman ada 8 biji gula-gula. Dia memberikan 5 biji gula-gula kepada

adiknya. Berapa biji gula-gula yang tinggal?

d) Ada 18 biji epal di dalam sebuah bakul. Yik Shen makan 3 biji epal.

Berapa biji epal yang masih ada?

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

BAND

3

PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan. B3 D1: Penyelesaian operasi asas tambah dan tolak B3 D1 E1 : Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran: a. Murid menjawab soalan tambah dan tolak bagi nombor bulat dengan betul

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Nama: Kelas : Rujukan: B3 D1 E1 Arahan : Jawab soalan-soalan berikut. a) Isi kotak dengan jawapan yang betul.1) 2) 3) 4)

Tarikh:

5+3= 4+6= 3+2= 8+1=

4) 5) 6) 7)

16 + 3 = 12 + 5 = 11 + 7 = 13 + 3 =

b) Padankan.

94=

8

15 7 =

12

17 5 =

5

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

BAND

3

PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan. B3 D1: Penyelesaian operasi asas tambah dan tolak B3 D1 E2 : Melakukan operasi tambah dan operasi tolak yang melibatkan wang:

DESKRIPTOR

EVIDENS

a. syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b. ringgit RM1, RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10)

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran: b. Murid menjawab soalan tambah dan tolak melibatkan wang.

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

Nama: Kelas : Rujukan: B3 D1 E1 Arahan : a) Jumlahkan

Tarikh:

=

sen

=

sen

RM 3 + RM 6 = RM

RM 2 + RM 8 = RM

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

Nama: Kelas : Rujukan: B3 D1 E1 Arahan : b) Kira hasil tolak.

Tarikh:

i) 80 sen 20 sen =

sen

ii) 70 sen 40 sen =

sen

iii)

= RM

SEK. KEB. KUALA KURAU, 34350 KUALA KURAU, PERAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

BA