huruf-huruf dalm bahasa melayu

of 17 /17
FONETIK DAN FONOLOGI HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU VOKAL KONSONAN DIFTONG

Upload: fitri-ibrahim

Post on 20-Jun-2015

309 views

Category:

Education


13 download

DESCRIPTION

fonetik & fonologi

TRANSCRIPT

Page 1: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

FONETIK DAN FONOLOGI

HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU

VOKAL

KONSONAN

DIFTONG

Page 2: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

FONETIK & FONOLOGI

Sistem Penyebutan Bahasa Melayu

Bunyi-bunyi bahasa boleh dibahagi-bahagikan mengikut cara bagaimana ia disebut dan alat-alat yang digunakan untuk menyebutnya.

Ilmu untuk mengkaji penyebutan bahasa dinamakan fonetik.

Page 3: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

Penghasilan Bunyi-bunyi Bahasa

Terdapat dua cara bagaimana bunyi-bunyi bahasa terhasil, iaitu:- Apabila udara tidak diganggu alirannya dlm rongga mulut. - Organ-organ sebutan seperti gigi, lelangit lembut dan

sebagainya tidak menghalang udara yang dikeluarkan.

Bunyi yang terhasil itu akan hanya dipengaruhi oleh kedudukan lidah dan bentuk bundar atau leper bibir sahaja.

Bunyi yang terhasil ini dinamakan bunyi vokal.

Apabila bunyi yang terhasil dengan menekan udara keluar dari paru-paru dihalang, organ-organ seperti lelangit lembut, gigi, lelangit keras dan sebagainya menghalang laluan udara semasa melalui rongga mulut atau rongga hidung. Bunyi yang terhasil ini dinamakan bunyi konsonan.

Page 4: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

Bidang fonetik terbahagi kepada;

Vokal

Konsonan

Diftong

Page 5: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

Vokal Terdapat 6 jenis vokal dalam Bahasa Melayu Baku

(a, e, ә, i, o, u) Selain itu, terdapat juga 2 vokal pinjaman iaitu ( dan כ)

Ciri-ciri penting vokal: Tidak ada gangguan pada arus udara semasa bunyi vokal

dihasilkan. Lelangit lembut dinaikkan semasa menghasilkan bunyi

vokal. Pita suara bergetar semasa bunyi vokal dihasilkan. Terdapat 3 vokal depan, 1 vokal tengah dan 2 vokal

belakang. Glotis dirapatkan semasa menghasilkan bunyi vokal.

Page 6: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

Konsonan

Jenis-jenis: Terdapat 26 konsonan iaitu: (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, y, z, ng,

ny, sy, kh, gh, dz, th) Terdapat 18 konsonan asli dan 8 konsonan

pinjaman. 8 konsonan pinjaman ialah

(f, v, z, sy, kh, gh, dz, th) Konsonan-konsonan ini merupakan pinjaman

dari bahasa Arab dan bahasa Inggeris.

Page 7: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

HURUF KONSONAN..Bunyi Huruf Di

depanDi

tengahDi

belakang

/b//c//d//f//g//ğ//h//j//k//x//l/

/m/

bcdfg

ghhjk

khl

m

bahasacakapduafakirgunaghaibharijalankami

khususlekasmaka

sebutkacaada

tafsirtiga

maghribsahammanjapaksaakhiralaskami

adabMacabadmaafbeg

mubalightuahkolejkataktarikhkesaldiam

Page 8: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

Bunyi /Fonem

Huruf di depan di tengah di belakang

/n//ŋ//ń//p//q//r//s//ś//t//v//w//y//z/

nngnypqrssytvwy(i)z(ii)x

namangilunyata

pasangQur’an

raihsampaisyarat

talivitaminwanitayang

zamanxenon

anakanginhanya

apawuqufbaraasli

isytiharmata

universitihawa

payunglazat

-

daunpening

-siap

buraqputarlemas

Quraisyrapat

---

lafaz-

Page 9: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

Gabungan dua huruf konsonan ada 5 buah, iaitu : gh, kh, ng, ny, dan sy.

Contohnya : ghaib, khawatir, kumbang nyamuk, syarat,,, dsb.

Dikenali sebagai GABUNGAN HURUF KONSONAN

Page 10: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

GabunganHuruf

Konsonan

Contoh Pemakaian dalam Kata

Di Awal Di Tengah Di Akhir

gh ghaib maghrib mubaligh

kh khusus akhir tarikh

ng ngilu bangun senang

ny nyata hanyut –

sy syarat isyarat Quraisy

Page 11: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

Cara Penyuaraan Konsonan

Letupan Letusan Geseran Sengauan Sisian Getaran ½ vokal

Page 12: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

LetupanUdara yang keluar dari paru-paru disekat dalam rongga mulut dan dilepaskan dengan serta merta.

LetusanUdara yang keluar dari paru-paru disekat dalam rongga mulut dan dilepaskan secara perlahan-lahan.

GeseranUdara yang keluar dari paru-paru mengalir keluar melalui sempitan bibir, gigi dan sebagainya.

SengauanUdara yang keluar dari paru-paru disekat dalam rongga mulut. Udara yang tersekat ini mengalir keluar melalui rongga hidung.

Page 13: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

SisianUdara yang keluar dari paru-paru disekat oleh lidah. Udara yang tersekat ini mengalir keluar melalui sisi lidah.

GetaranHujung lidah menampar-nampar gusi.

½ VokalCara penyuaraannya hampir sama

dengan cara penghasilan bunyi vokal.

Page 14: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

Daerah Sebutan

Cara sebutan Bibir Gusi

Lelangit keras

Lelangit lembut Glotis

Letupan p , b t , d - k , g -

Letusan - - c , j - -

Geseran - s - - h

Sengauan m n (ny) (ng) ŋ -

Sisian - l - - -

Getaran - r - - -

Separuh vokal w - y - -

Page 15: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

Diftong Bahasa Melayu mempunyai 3 diftong iaitu:

au - kerbau, pulau, kalau

ai - balai, salai, kedaioi - dodoi, amboi, kaloi

Ciri-ciri Diftong

Bunyi geluncuran Mempunyai satu puncak kelantangan Diftong hanya hadir dalam perkataan yang mempunyai

dua suku kata atau lebih Vokal berangkap: bau, kau

ais, air

Page 16: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

Bunyi Huruf di depan di tengah di belakang

/ai/

/au/

/oi/

ai

au

oi

aising

auratauditorium

oidium

ghairah

saudara

boikot

pandai

harimau

amboi

Page 17: Huruf-huruf dalm bahasa melayu

TAMAT