garis panduan program hafazan murid asrama harian

Download GARIS PANDUAN Program Hafazan Murid Asrama Harian

Post on 02-Jan-2017

257 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GARIS PANDUAN

  Program Hafazan Murid Asrama Harian Kementerian Pendidikan Malaysia

  Unit Pengurusan Asrama Sektor Pengurusan Kesihatan Intervensi Asrama (SPKIA)

  Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia

 • [Program Hafazan Murid Asrama Harian, KPM] 2

  1Pengenalan

  1.1 Pendahuluan

  1.1.1 Murid asrama menghabiskan 70% dalam setahun tinggal di

  asrama berjauhan daripada keluarga / ibubapa. Sepanjang

  tempoh itu tugas mendidik adalah menjadi tanggungjawab pihak

  pengurusan sekolah. Pembangunan sahsiah merupakan tunjang

  kepada kemenjadian murid dalam aspek kerohanian dan

  keagamaan.

  1.1.2 Waktu kritikal ini perlu diisi dengan program kerohanian dan

  keagamaan seperti menghafaz surah-surah pilihan, wirid selepas

  solat, doa-doa harian dan lain-lain.

  1.1.3 Sehubungan itu Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

  menyedari betapa pentingnya program ini dilaksanakan di semua

  asrama harian. Melalui program ini diharapkan murid-murid

  memililki asas keagamaan yang kukuh setelah keluar dari alam

  persekolahan. Sekiranya kita tidak membekalkan murid-murid ini

  dengan asas yang kukuh dibimbangi akan menghasilkan generasi

  yang kurang mempunyai kefahaman dan penghayatan Islam dalam

  kehidupan.

 • [Program Hafazan Murid Asrama Harian, KPM] 3

  1.2 Matlamat

  1.2.1 Melahirkan murid asrama yang mempunyai sahsiah terpuji,

  mengamalkan penghayatan Islam yang kukuh dan mempunyai

  keyakinan hidup bermasyarakat apabila keluar dari alam

  persekolahan.

  1.2 Objektif

  1.2.1 Murid dapat menghafaz dan menguasai sekurang-kurangnya

  Modul Tahap 1 bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah.

  1.2.2 Murid dapat mengetahui maksud dan terjemahan surah/wirid/doa

  yang dihafaz.

  1.2.3 Murid mampu memimpin bacaan doa, wirid dan tahlil.

  1.2.4 Murid mampu melaksana dan mengimamkan solat berjamaah

  serta solat jenazah.

 • [Program Hafazan Murid Asrama Harian, KPM] 4

  2Kaedah Pelaksanaan

  2.1 Pendahuluan

  2.1.1 Bagi menjayakan program yang amat memberi manfaat kepada

  semua murid asrama harian, program hafazan ini dirangka dan

  disusun untuk memberi impak yang maksimum kepada

  penghasilan murid yang bersahsiah terpuji dan mampu

  diketengahkan apabila bersama komuniti dan masyarakat

  setempat.

  2.1.2 Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan dan cara pelaksanaan

  Program Hafazan Murid Asrama Harian. Panduan ini menyentuh

  taarif, kumpulan sasaran, strategi pelaksanaan, agihan dan kaedah

  penilaian.

  2.2 Taarif

  2.2.1 Program Hafazan Murid Asrama Harian ialah program yang

  menumpukan kepada penguasaan membaca dan menghafaz

  perkara-perkara asas seperti wirid harian selepas solat, doa-doa

  yang mathur dan surah-surah pilihan sepanjang tahun.

 • [Program Hafazan Murid Asrama Harian, KPM] 5

  2.3 Kumpulan Sasaran

  2.3.1 Murid beragama Islam yang tinggal di asrama sekolah harian di

  bawah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH),

  Kementerian Pendidikan Malaysia.

  2.3.2 Asrama Sekolah Rendah - Murid Tahap 2 (Tahun 4 hingga

  Tahun 6)

  2.3.3 Asrama Sekolah Menengah - Murid Tingkatan 1 hingga

  Tingkatan 6

  2.4 Strategi Pelaksanaan

  2.4.1 Tempoh Pelaksanaan

  Murid Asrama Harian sekolah menengah dan sekolah rendah akan

  mengikuti Program Hafazan Murid Asrama Harian sepanjang

  tahun. ( Januari hingga November )

  2.4.2 Peruntukan Waktu

  Waktu yang diperuntukan bagi pelaksanaan program ini boleh

  diselaraskan mengikut perancangan sekolah. Namun begitu

  melalui Surat Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM bertajuk

  Penambahbaikan Aktiviti Pembangunan Sahsiah Murid Di Asrama

 • [Program Hafazan Murid Asrama Harian, KPM] 6

  Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, rujuk KP(BPSH-

  SPKIA)703/17(18) bertarikh 3 April 2014 yang menetapkan Solat

  Maghrib, Isyak dan Subuh hendaklah dilaksanakan secara

  berjemaah dan melalui surat tersebut juga diwujudkan masa kualiti

  untuk murid asrama iaitu hari Sabtu tidak pulang bermalam dari

  jam 8.00 pagi sehingga jam 11.00 pagi, maka pihak sekolah

  diminta untuk memanfaatkan waktu-waktu tersebut dengan

  pengisian program ini. Cadangan waktu hafazan ialah seperti di

  bawah :

  a. Selepas solat berjemaah Maghrib sementara menunggu Isyak

  b. Selepas solat berjemaah Subuh

  c. 15 minit sebelum tidur

  d. Waktu kualiti asrama (8.00 pagi 11.00 pagi) setiap Sabtu

  tidak pulang bermalam

  e. Waktu Senggang Murid (sepanjang masa)

  2.4.3 Proses Bacaan dan Hafazan

  a. Menggunakan Modul mengikut tahap yang disediakan oleh

  Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian

  Pendidikan Malaysia.

  b. Proses semakan bacaan dan hafazan akan dibimbing oleh

  guru, guru pendidikan Islam, guru luar yang dilantik,

  ketua/naqib usrah dan dalam kalangan murid turus yang

  berkemampuan.

 • [Program Hafazan Murid Asrama Harian, KPM] 7

  c. Penilaian dan perekodan hendaklah dilaksanakan

  menggunakan format dan buku rekod yang disediakan.

  Kaedah penilaian hendaklah mengikut prosedur yang

  ditetapkan.

  d. Jika terdapat murid yang tidak mencapai tahap yang

  diharapkan dalam tempoh yang ditetapkan, murid akan

  dikekalkan pada tahap dan modul yang sama.

  2.5 Peranan Pengurusan

  Tumpuan utama dasar Transformasi Asrama Harian adalah penglibatan

  menyeluruh pihak sekolah, asrama, ibubapa dan masyarakat dalam

  pembangunan murid di asrama hendaklah dijadikan sebagai asas dalam

  perancangan pelaksanaan program ini. Pelaksanaan program ini

  hendaklah dilakukan melalui satu jawatankuasa yang dilantik dan bukan

  diletakkan kepada hanya satu pihak sahaja.

  2.5.1 Pengetua/Guru Besar bertanggungjawab

  i. Mewujudkan Jawatankuasa Pelaksana Program.

  ii. Memberikan taklimat khusus kepada semua guru, personel

  asrama, waris dan komuniti berkaitan program.

  iii. Memastikan program ini dilaksanakan dengan penglibatan

  semua guru.

  iv. Memantau pelaksanaan program.

  v. Mengesahkan laporan dan perekodan yang dibuat oleh

  penyelaras program.

 • [Program Hafazan Murid Asrama Harian, KPM] 8

  2.5.2 Penyelaras

  i. Bertindak sebagai setiausaha jawatankuasa pelaksana

  peringkat asrama.

  ii. Mengadakan mesyuarat dan perbincangan pelaksanaan

  Program Hafazan Murid Asrama Harian.

  iii. Menyediakan perancangan dan jadual kerja serta peranan

  dan fungsi JK serta guru-guru lain.

  iv. Menyelaras tugasan guru, guru Pendidikan Islam, guru luar

  yang dilantik, ketua/naqib usrah dan murid turus yang

  dilantik membimbing bacaan dan hafazan.

  v. Menyediakan rekod dan pelaporan pencapaian.

  2.5.3 Guru Pembimbing (SEMUA GURU, guru Pendidikan Islam, guru

  luar yang dilantik, ketua/naqib usrah dan murid turus yang dilantik )

  i. Membantu dan membimbing murid.

  ii. Mengenal pasti kelemahan murid dan mencatat dalam

  rekod pencapaian.

  iii. Membuat pengesahan, pencapaian dan penguasaan

  hafazan.

 • [Program Hafazan Murid Asrama Harian, KPM] 9

  2.5.4 Jawatankuasa Pelaksana Program

  Jawatankuasa Pelaksana Modul Hafazan Murid Asrama Kementerian Pendidikan Malaysia

  Pengerusi : Pengetua / Guru Besar Naib Pengerusi 1 : GPK Hal Ehwal Murid Naib Pengerusi 2 : GPK Pentadbiran Penyelaras (S/U) : Ketua Panitia Pendidikan Islam Pen. Penyelaras : Guru Pendidikan Islam AJK : Guru Pembimbing

  Guru Bimbingan & Kaunseling (B&K) Warden Penyelia Asrama Waris / Ibubapa

 • [Program Hafazan Murid Asrama Harian, KPM] 10

  3Modul Hafazan

  MODUL HAFAZAN SEKOLAH RENDAH

  Modul ini disusun sebagai panduan kepada murid dan penilai. Murid akan

  merujuk modul ini bagi menentukan kandungan hafazan dan aras hafazan

  mereka. Penilai akan merujuk modul ini sebagai instrumen untuk menilai tahap

  penguasaan hafazan murid tersebut. Modul ini mengandungi TIGA tahap yang

  disusun berdasarkan aras penguasaan murid :

  BIL MODUL KANDUNGAN CATATAN

  1 TAHAP1

  Surah Hafazan

  (Surah 1, 99 hingga 114)

  Wirid dan doa asas

  Azan dan Iqamah

  Rujuk RT1

  2 TAHAP 2

  Surah Hafazan

  (Surah 86 hingga 98)

  Wirid dan doa

  Jawab Azan dan Iqamah

  Rujuk RT2

  3 TAHAP 3

  Surah Hafazan

  (Surah 78 hingga 85)

  Wirid dan doa

  Doa selepas Azan dan Iqamah

  Rujuk RT3

 • [Program Hafazan Murid Asrama Harian, KPM] 11

  RT1

  MODUL HAFAZAN TAHAP 1 SEKOLAH RENDAH

  BIL. BULAN PERKARA

  1. JANUARI Surah al-Fatihah & Al-Naas.

  Wirid dan doa asas selepas solat fardu.

  2. FEBRUARI Surah al-Falaq & al-Ikhlas.

  Wirid dan doa asas selepas solat fardu.

  3. MAC Surah al-Masad & al-Nasr.

  Wirid dan doa asas selepas solat fardu.

  4. APRIL Surah al-Kaafirun & al-Kauthar.

  Wirid dan doa asas selepas solat fardu.

  5. MEI Surah al-Maauun & al-Quraisy.

  Wirid dan doa asas selepas solat fardu..

  6. JUN Surah al-Fiil & al-Humazah.

  Azan dan Iqamah.

  7. JULAI Surah al-Asr & al-Takathur.

  Azan dan Iqamah.

  8. OGOS Surah al-Qariah.

  Azan dan Iqamah.

  9. SEPTEMBER Surah al-Aadiyaat.

  Azan dan Iqamah.

  10. OKTOBER