faktor memudahkan hafazan

Download Faktor memudahkan hafazan

Post on 06-Apr-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  1/33

  Click to edit Master subtitle style

  5/5/12

  FAKTOR MEMUDAHKANHAFAZAN DANMENGEKALKAN HAFAZAN

  AL-QURAN

 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  2/33

  5/5/12

  MEMPELBAGAIKAN KAEDAH

  BIL KAEDAH HAFAZAN AL-QURAN MIN

  1 Latih tubi menghafaz 3.60

  2 Memperdengarkan bacaaan ayat(tasmi)

  3.45

  3 Talaqqi dan musyafahah 3.43

  4 Murid menghafaz secara individu 3.41

  5 Murid menghafaz secara berpasangan 3.31

  6 Murid menghafaz secara kumpulan 3.23

  7 Murid membaca beramai-ramai 3.09

  8 Lain-lain 0.87

  Kajian oleh Ab. Halim Tamuri,2004:103

 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  3/33

  5/5/12

  AKHLAK PERIBADI

  Menjaga sahsiah dan mengelakkanmaksiat

 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  4/33

  5/5/12

  PEMAKANAN

  Pemakanan seimbang dan berkhasiat

  Banyakkan buah-buahan dan sayur-

  sayuran Banyakkan makanan berunsurkan

  kismis, kurma, madu dan susu

  Elakkan makanan seperti epal yangmasam, asam

 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  5/33

  5/5/12

  GURU

  Mempertingkatkan kaedahpengajaran, motivasi guru dan bahanyang digunakan dalam pengajaran.

  Bahan pengajaran berteknologitinggi juga terbatas dan hanyaberfungsi sebagai BBM

  Namun, peralatan teknologi tidakdapat menggantikan peranan guruyang sebenar contohnya untuk

  talaqqi musyafahah dan tasmi.

 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  6/33

  5/5/12

  SISTEM SOKONGANPENDIDIKAN

  Kelas, kemudahan fizikal,infrastruktur bangunan, lokasi danBBM (ICT)

  Perisian komputer boleh digunakansecara efiktif dalam proses latih tubidan pengulangan.

  Penggunaan peralatan terkini dalampendidikan seperti telefon bimbit,MP3, MP4, perisian dan komputer

  riba juga membantu.

 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  7/33

  5/5/12

  IBU BAPA

  Antara perkara yang wajib dilakukanoleh ibu bapa ialah meletakkan asaspada peringkat pertama dalam

  pendidikan anak-anak ketika dalamusia tamyiz dengan mengajar al-Quran.

  Membantu anak-anak dalam tasmial-quran dan talaqqi musyafahah.

  Abdullah Nasih Ulwan Pendidikan

 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  8/33

  Click to edit Master subtitle style

  5/5/12

  Panduan MengekalkanHafazan

 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  9/33

  5/5/12

  Mendirikan solat sunat TaqwiyatulHifzi;

  Membaca ayat yang telah dihafaz didalam solat, sama ada solat fardhuatau solat sunat;

  Sentiasa mengulangi ayat-ayat atausurah yang telah dihafaz secarabersendirian atau berteman

  sekurang-kurangnya dua jam setiaphari

 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  10/33

  5/5/12

  Menggunakan mashaf yang samadaripada mula menghafaz

  sehinggalah khatam hafazan 30juz;

  Gunakan Al-Quran yang

  halamannya dimulai dengan awalayat dan diakhiri dengan ayat yangtidak bersambung dengan ayat di

  halaman berikutnya. Mashaf inidikenali dengan Mashaf Bahriyyah;

 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  11/33

  5/5/12

  Memberi penumpuan terhadap ayat-

  ayat yang serupa atau hampir samadari segi lafaz dan uslubnya(mutasyabihat lafziah);

  Membiasakan diri dengan menulisayat-ayat Al-Quran dan disemakoleh guru;

  Pilih sehari bagi mengulang ayat-ayat yang dilafaz dalam minggutersebut dan sehari dalam sebulanbagi mengulang ayat-ayat yang

  dihafaz bagi bulan tersebut; dan

 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  12/33

  5/5/12

  http://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/p

  http://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.html
 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  13/33

  5/5/12

  Memudahkan hafazan

  http://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.html
 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  14/33

  5/5/12

  mencadangkan:

  1 hari hafaz 5 hingga 10 ayat. Cubadengan yang sedikit dahulu atauterus konsisten pun tidak mengapaiaitu paling biasa sebanyak 5 ayat.

  Maka 90 hari atau 3 bulankemudiannya akan berhasil hampir 5

  juz daripada Al Quran. Apa pun kira-kiranya, usaha dengan 5 ayat ituperlu dimulakan. Bimbang jika

  bilangan ayat terlalu banyak dihafaz

  http://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.html
 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  15/33

  5/5/12

  Berkenaan masa yang dicadangkanpula adalah:

  Sebelum Subuh: Hebat waktu ni,tinggal mahu dan mampu isunya 5.00am hingga 5.30am.

  Pagi: Selepas solat Subuh 6.00 amhingga 6.30 am sesuai sebelum ketempat kerja.

  Tengahari: Selesai solat Zohor atausebelumnya jika menunggu waktu 12.30 pm hingga 1.00 pm/adjust

  nanti.

  http://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.html
 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  16/33

  5/5/12

  Petang: Selesai solat Asar 5.00pm hingga 5.30 lepas tu

  boleh riadhah Malam: Selesai solat Maghrib

  7.45pm hingga 8.15pm

  Sebelum Tidur: Antara 12.00amhingga 12.30am jika tidur awalbegini.

  http://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.html
 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  17/33

  5/5/12

  http://fauzanibrahim.wordpress.com/20

  PANDUAN

  http://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://mtqi-sa7.blogspot.com/2010/09/panduan-mengekalkan-hafazan.htmlhttp://fauzanibrahim.wordpress.com/2007/11/25/hafazan-quran-satu-usaha-yang-boleh/http://fauzanibrahim.wordpress.com/2007/11/25/hafazan-quran-satu-usaha-yang-boleh/http://fauzanibrahim.wordpress.com/2007/11/25/hafazan-quran-satu-usaha-yang-boleh/
 • 8/3/2019 Faktor memudahkan hafazan

  18/33

  Click to edit Master subtitle style

  5/5/12

  PANDUAN

  MENGEKALKAN

  HAFAZAN AL-QURAN

  Hidangan Al-Quran(Dr. Aidh Abdullah

  -

  http://fauzanibrahim.wordpress.com/2007/11/25/hafazan-quran-satu-usaha-yang-boleh/http://fauzanibrahim.wordpress.com/2007/11/25/hafazan-quran-satu-usaha-yang-boleh/http://fauzanibrahim.wordpress.com/2007/11/25/hafazan-quran-satu-usaha-yang-boleh/http://fauzanibrahim.wordpress.com/2007/11/25/hafazan-quran-satu-usaha-yang-boleh/http://fauzanibrahim.wordpress.com/2007/11/25/hafazan-quran-satu-usaha-yang-boleh/http://fauzanibrahim.wordpress.com/2007/11/25/hafazan-quran-satu-usaha-yang-boleh/http://f