penilaian hafazan 1

Download PENILAIAN HAFAZAN 1

Post on 03-Oct-2015

85 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NNN

TRANSCRIPT

45/2 (P) 4 45/2 (P)Pendidikan Islam SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANUjian Tilawah SERI KUNDANGDan Hafazan 48020 RAWANG2010

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010

PENDIDIKAN ISLAMKERTAS 2

Bahagian A: Ujian Tilawah Dan Hafazan

(Sepanjang Pengajaran dan Pembelajaran)

UNTUK KEGUNAAN PENILAI SAHAJAAMARANBuku soalan ini adalah SULITKegunaannya khusus untuk penilai yang berkenaan sahaja

Kertas ini mengandungi 19 halaman bercetak

UJIAN TILAWAH DAN HAFAZAN

MAKLUMAT UMUM1. Ujian Tilawah dan Hafazan adalah wajib bagi semua calon yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam Penilaian Menengah Rendah (PMR)2. Setiap calon dikehendaki membaca satu petikan ayat Tilawah dan lapan ayat Hafazan.3. Markah penuh bagi ujian ini ialah 60 markah seperti berikut;a. Tilawah : 12 markahb. Hafazan : 48 markah4. Masa yang diperuntukkan bagi tiap-tiap calon ialah 10 minit.ARAHAN KEPADA PENILAIPenilai dikehendaki menjalankan ujian ini mengikut langkah-langkah berikut:1. Memulakan sesi dengan meminta calon membaca Surah al-Fatihah dengan lantang dan betul.2. Mengemukakan tugasan yang ditentukan kepada calon seperti berikut: - Penilai dikehendaki menyampaikan tugasan secara lisan - Penilai tidak dibenarkan mengubah tugasan yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pembina.3. Memberi ruang masa yang wajar untuk memberikan respons.4. Semasa calon memberi respons: - Penilai boleh menegur bacaan calon dalam aspek tertentu seperti tersalah baca baris, kalimah atau terlangkau ayat. - Penilai hendaklah sentiasa menunjukkan sikap yang positif, tidak memberi komen atau kritikan terhadap kebolehan calon semasa ujian di jalankan.5. Memberi markah sebaik sahaja calon boleh membaca ayat Tilawah dan boleh menghafaz ayat hafazan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Borang Penilaian Individu (lampiran A)6. Mengira dan merekod keseluruhan markah bagi semua calon dalam borang Rumusan Skor (Lampiran B)

Lampiran APENILAIAN MENENGAH RENDAHUJIAN TILAWAH DAN HAFAZANPENDIDIKAN ISLAM 45/2 (BAHAGIAN A)BORANG PENILAIAN INDIVIDUNama Calon :_________________________________________________

-

-

No. Kad Pengenalan:No. Angka Giliran :

ARAHAN:Anda dikehendaki menggunakan skor dalam memberikan penilaian kepada setiap pernyataan yang dikemukakan (Sila lihat lampiran 5 muka surat 5)

ELEMENASPEKSKORCATATAN

TILAWAHMembaca aayat-ayat al-Quran dengan tajwid, fasahah dan adab yang betulCemerlang

Kepujian

Pencapaian

HAFAZAN1

Menghafaz ayat-ayat al-Quran dengan hafazan, kelancaran dan tajwid yang betulCemerlang

Kepujian

Pencapaian

HAFAZAN2 Menghafaz ayat-ayat al-Quran dengan hafazan, kelancaran dan tajwid yang betulCemerlang

Kepujian

Pencapaian

HAFAZAN3

Menghafaz ayat-ayat al-Quran dengan hafazan, kelancaran dan tajwid yang betulCemerlang

Kepujian

Pencapaian

HAFAZAN4 Menghafaz ayat-ayat al-Quran dengan hafazan, kelancaran dan tajwid yang betulCemerlang

Kepujian

Pencapaian

HAFAZAN5

Menghafaz ayat-ayat al-Quran dengan hafazan, kelancaran dan tajwid yang betulCemerlang

Kepujian

Pencapaian

HAFAZAN6

Menghafaz ayat-ayat al-Quran dengan hafazan, kelancaran dan tajwid yang betulCemerlang

Kepujian

Pencapaian

HAFAZAN7

Menghafaz ayat-ayat al-Quran dengan hafazan, kelancaran dan tajwid yang betulCemerlang

Kepujian

Pencapaian

HAFAZAN8

Menghafaz ayat-ayat al-Quran dengan hafazan, kelancaran dan tajwid yang betulCemerlang

Kepujian

Pencapaian

1. PENENTUAN SKOR ELEMEN 1.1 Tilawah al-Quran E1.0 Kemahiran MengaplikasiBilAspekGredKriteria

1.1Membaca ayat-ayat al-Quran

-Tajwid-Fasahah-AdabCemerlang[12]Memenuhi semua kriteria berikut;1.Membaca ayat al-Quran mengikut hokum tajwid dari aspek, Qalqalah, Nun Mati dan Tanwin dan Mad yang betul.2.Membaca ayat al-Quran dengan lancar .3. Sentiasa berusaha memelihara adab dan tertib ketika membac al-Quran dengan sempurna .

Kepujian[9]Memenuhi mana-mana 2 kriteria di atas .

Pencapaian[6]Memenuhi mana-mana 1 kriteria di atas .

1.2 Hafazan E1.0 Kemahiran MengaplikasiBilAspekGredKriteria

1.1Menghafaz ayat-ayat al-Quran-Tajwid-Fasahah-AdabCemerlang[6]Memenuhi semua kriteria berikut;1. Menghafaz ayat al-Quran dengan betul.2. Menghafaz ayat al-Quran dengan lancar .3. Menghafaz ayat al-Quran mengikut hukum tajwid yang betul .

Kepujian[4]Memenuhi mana-mana 2 kriteria di atas .

Pencapaian[2]Memenuhi mana-mana 1 kriteria di atas .

1.3 SISTEM PENILAIAN Penilaian Ujian Tilawah dan Hafazan (UTH) Pendidikan Islam PMR menggunakan sistem Skor Berasaskan Elemen (SBE);prestasi calon berdasarkan prestasi dan penguasaan dalam sesuatu elemen yang dinilai. Skor ini menunjukkan keupayaan calon sendiri tidak boleh dibandingkan dengan calon lain.

Pengiraan SkorSkor Tilawah + Skor Hafazan = Skor Sebenar

TILAWAHPetikan 1Anda dikehendaki membaca ayat al-Quran petikan satu.Sila mulakan!

(Al-Baqarah 062-064)

TILAWAHPetikan 2Anda dikehendaki membaca ayat al-Quran petikan satu.Sila mulakan!

(Al-A'raf 117-123)

Petikan 3Anda dikehendaki membaca ayat al-Quran petikan tiga.Sila mulakan!

(Al-A'raf 047-050)

HAFAZANTugasan 1

Anda dikehendaki mengulangi dan menyambung bacaan ayat yang saya baca;[sebahagian ayat]

Dan teruskan bacaan hingga Sila mulakan

[8 : ]

HAFAZANTugasan 2

Anda dikehendaki mengulangi dan menyambung semua bacaan ayat yang saya baca;

Sila mulakan!

[10 : ]

HAFAZAN

Tugasan 3

Anda dikehendaki mengulangi dan menyambung bacaan ayat yang saya baca;[sebahagian ayat]

Dan teruskan bacaan sehingga

[256 : ]

HAFAZAN

Tugasan 4

Anda dikehendaki mengulangi dan menyambung bacaan ayat yang saya baca;[sebahagian ayat] Dan teruskan bacaan sehingga

Sila mulakan!

[4 - 5: ]

HAFAZAN

Tugasan 5

Anda dikehendaki mengulangi dan menyambung bacaan ayat yang saya baca;[sebahagian ayat]

Dan teruskan bacaan sehingga

Sila mulakan!

[255 : ] HAFAZAN

Tugasan 6

Anda dikehendaki mengulangi dan menyambung bacaan ayat yang saya baca;[sebahagiaan ayat]

Dan teruskan bacaan sehingga

Sila mulakan! [201 : ]

HAFAZAN

Tugasan 7

Anda dikehendaki mengulangi semua bacaan ayat yang saya baca sehingga selesai;

Sila mulakan!

[18 : ]

HAFAZANTugasan 8Anda dikehendaki mengulangi semua bacaan ayat yang saya baca sehingga selesai;

Sila mulakan!

[Al-Jumuah-ayat 9]

HAFAZANTugasan 1

[8 : ]

Tugasan 2

[10 : ]

Tugasan 3

[256: ]

Tugasan 4

[4 - 5: ]

Tugasan 5

[255 : ]

Tugasan 6

[201 : ]

Tugasan 7

[18 : ] Tugasan 8

[surah Al-Jumuah ayat 9]

45/2(P) 2010 [Lihat sebelah